Adatok rendezése és szűrése színek alapján – Útmutató példákkal

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adatok színek használatával történő rendezése és szűrése hatékony eszköz az adatelemzés egyszerűbbé tételéhez, és ezzel a módszerrel a munkalapot használók is gyorsan szemügyre vehetik a kiemelt részeket és az adatok alakulását.

Prizmán áthatoló és Excel-táblázatot formázó fény

Tartalom

Adatok rendezése és szűrése színek és ikonkészletek használatával – áttekintés

Színek hatékony használata az adatelemzésben

Az igényeknek leginkább megfelelő színek kiválasztása

Példák

Adatok rendezése és szűrése színek és ikonkészletek használatával – áttekintés

Az adatok rendezése és szűrése a feltételes formázás mellett az adatelemzés szerves része, amely az alábbiakhoz hasonló kérdések megválaszolásához nyújt segítséget:

 • Ki értékesített a hónapban több, mint 5 000 000 forint értékű szolgáltatást?

 • Évről évre mely termékekből származó bevételnövekedés haladja meg a 10%-ot?

 • Mely diákok teljesítenek a legjobban, illetve a legrosszabbul az első osztályban?

 • Hol van kiugrás az elmúlt öt év összesített nyereségében?

 • Milyen az alkalmazottak koreloszlása?

Adatrendezésre azért van szükség, hogy gyorsan megtalálja a keresett információkat. Szűréssel elérheti, hogy csak a megadott feltételeknek megfelelő sorok jelenjenek meg, a többit elrejtheti egy vagy több oszlopban. Feltételes formázás alkalmazásával megkönnyítheti mások számára az adatok vizuális feltárását és elemzését, a kritikus hibák felfedezését, valamint a minták és a trendek azonosítását a számolótáblában. Rendezés, szűrés és feltételes formázás használatával az adatok alapján hatékonyabb döntések hozhatók.

Az adatokat formátumuk (például cellaszín vagy betűszín) alapján rendezheti és szűrheti attól függetlenül, hogy a formázásuk manuálisan vagy feltételesen történt-e.

Ezen a képen látható, szűrés és rendezés alapján szín vagy ikon a kategóriára, az M/M Δ % és a haszonkulcs oszlopon.

Feltételes formázás cellaháttérszínekkel és ikonkészletekkel

Rendezéshez és szűréshez feltételes formázással létrehozott ikonkészlet is használható, amellyel széljegyeket adhat az adatokhoz, és azokat egymástól küszöbértékkel elkülönített 3–5 kategóriába sorolhatja. Mindegyik ikon egy-egy értéktartományt képvisel. Az alábbi táblázatban például a „3 nyíl” ikonkészletben a felfelé mutató zöld nyíl a magasabb, az oldalra mutató sárga nyíl a közepes, a lefelé mutató vörös nyíl pedig az alacsonyabb értékeket jelzi.

Ikonkészlet-táblázat

Ikonkészlet-táblázat

A cellák formázásához két- vagy háromszínű skálát, adatsávokat és ikonkészleteket használhat; formázhatja azokat a cellákat, amelyek konkrét szöveget, számot, dátumot, időpontot, sorrend élén vagy végén lévő, átlag feletti vagy átlag alatti, egyedi vagy duplikált értékeket tartalmaznak; továbbá számos szabályt hozhat létre, és azokat az eddigieknél egyszerűbben kezelheti.

Vissza a lap tetejére

Színek hatékony használata az adatelemzésben

Szinte mindenki kedveli a színeket. A színek hatékony alkalmazása bármely dokumentum vonzerejét és olvashatóságát jelentős mértékben növeli. Ha Excel-jelentéseiben okosan használja a színeket és az ikonokat, megkönnyítheti a döntéshozatalt, mert ráirányíthatja a felhasználók figyelmét a lényeges információkra, illetve elősegítheti az eredmények képi úton való megértését. Mi több, már az első pillanattól fogva kellemes benyomást kelthet. Másrészről azonban a rosszul használt színek elvonhatják a felhasználók figyelmét, illetve túlzásba vitelük esetén fárasztóak lehetnek. Az alábbiakban néhány színhasználati irányelvet ismertetünk, ezek alapján elsajátíthatja a színek helyes alkalmazását, és elkerülheti a hibákat.

További információ a dokumentumtémákról:     Az Excel nagyon egyszerűen egységes téma létrehozása és hozzáadása egyéni stílusokat és effektusokat. Nagy, a színek hatékony egyesítéséhez szükséges gondolkodási által már elvégzett meg előre definiált dokumentumtémákról vonzó színsémákat használó használatával. Gyorsan és egyszerűen formázhatja a dokumentum téma alkalmazásával profi és modern külsőt kölcsönözhet egy teljes dokumentum. Dokumentumtéma formázási lehetőségeket, amely tartalmazza a téma színei halmazának, egy sor olyan a téma betűtípusainak (beleértve a címsor és a szervezet betűtípusokat) és (beleértve a sorok és kitöltési effektusok) Témaeffektusok készletének fut.

Szabványos színek használata a színek számának korlátozása mellett

Ha színek alapján rendezi vagy szűri adatait, tetszőleges színeket választhat, amelyek tükrözik egyéni ízlését. Fel kell tennie azonban egy fontos kérdést: a felhasználóknak is ugyanezek a színek tetszenek majd, mi több, ugyanezeket látják? Számítógépe akár 16 777 216 szín 24 bites színmódban való megjelenítésére is képes lehet. A legtöbb felhasználó azonban ezeknek csak a töredékét tudja megkülönböztetni. A színminőség számítógépenként is változhat. A helyiség megvilágítása, a papírminőség, a képernyők és a nyomtatók felbontása, továbbá a böngészők beállításai szintén eltérőek lehetnek. A népesség 10%-a nem lát vagy képtelen megkülönböztetni bizonyos színeket. Ezek olyan lényeges tényezők, amelyek szabályozása szinte lehetetlen.

Szabályozhatja azonban a színösszetételt, a színek számát vagy a munkalap és a cellák háttérszínét. Ha némi alapvető kutatómunka után a helyes döntés hozza, azzal elérheti, hogy a színek a megfelelő üzenetet, az adatok helyes értelmezési módját közvetítsék. A színeket kiegészítheti ikonokkal és jelmagyarázattal is, ezzel elősegítheti, hogy a felhasználókhoz eljusson a kívánt üzenet.

A színkontraszt és a háttér figyelembevétele

Általában magas telítettségű színeket célszerű használni, például világossárgát, középzöldet vagy vöröset. Ügyeljen arra, hogy a háttér és az előtér között nagy legyen a kontraszt. Színes cellákhoz munkalapháttérként, színes betűkhöz pedig cellaháttérként használjon például fehéret vagy szürkét. Ha háttérszínt vagy háttérképet kell beállítania, a szín vagy a kép legyen a lehető legvilágosabb, nehogy a cella- vagy a betűszín elmosódjon. Ha csak a betűszínre épít, érdemes a betűméretet növelni vagy a betűket félkövérre formázni. Minél nagyobbak a betűk, annál jobban látható vagy megkülönböztethető a színük. Szükség esetén módosítsa vagy távolítsa el a sorok és oszlopok sávozását, mert a sávszín ütközhet a cella- vagy betűszínnel. Mindezen megfontolások nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók helyesen érzékeljék és értelmezzék a színeket.

Kerülje az olyan színkombinációkat, amelyek csökkenthetik a láthatóságot vagy megzavarhatják a nézőt. Bizonyára nem szeretne szándékosan szemrontó rajzokat megjeleníteni vagy optikai csalódást kelteni. A nehezebben megkülönböztethető színeket (például a vöröset és a zöldet) válassza el cellaszegéllyel, ha ezek egymás mellé helyezése elkerülhetetlen. A kontraszt növeléséhez használjon kiegészítő vagy kontrasztos színeket, és kerülje az egymáshoz hasonlókat. A hasonló, a kontrasztos és a kiegészítő színek felismerését az alapszínkör segíti.

Az alapszínkör

1. Hasonló színeknek azok számítanak, amelyek a színkörön egymás mellett állnak (például a lila és a narancs hasonló a vöröshöz)

2. Kontrasztos színeknek azokat nevezzük, amelyek három szín távolságra vannak egymástól (a kék és a zöld például kontrasztot alkot a vörössel)

3. Kiegészítő színek azok, amelyek a színkör átellenes pontján foglalnak helyet (a kékeszöld például kiegészítő színe a vörösnek)

Ha ideje engedi, tesztelje a munkafüzetben használt színeket, mutassa meg néhány munkatársának, próbálja ki láthatóságukat különböző fényviszonyok mellett, és kísérletezzen más-más számítógép-képernyő vagy nyomtatóbeállítások alkalmazásával.

Tipp: Ha színesben nyomtatja ki a dokumentumot, alaposan ellenőrizze, hogy a cella- és betűszínek nem rontják-e az olvashatóságot. Ha a cellaszín túl sötét, az olvashatóságot fehér betűszínnel javíthatja.

Vissza a lap tetejére

Az igényeknek leginkább megfelelő színek kiválasztása

Elkelne egy rövid összefoglalás? Használjon vöröset, sárgát, zöldet, illetve kéket fehér vagy szürke háttéren.

A választott színek jelentését a közönségnek és az elérni kívánt célnak megfelelően határozza meg. Ha szükséges, mellékeljen jelmagyarázatot, és ismertesse benne világosan az egyes színek funkcióját. A legtöbb ember 7–10 színt könnyűszerrel képes megkülönböztetni egy munkafüzeten belül. 50 szín megkülönböztetése is lehetséges, de ez külön képzést igényel, ami nem tárgya a jelen cikknek.

A tíz legfontosabb szín

Ha színek szerint rendezi és szűri adatait, az alábbi táblázat segítségével eldöntheti, hogy mely színeket használja. Ezek biztosítják a legnagyobb kontrasztot, és a legtöbb ember számára könnyedén megkülönböztethetők.

Színválaszték-táblázat

Ezeket a színeket a Kezdőlap lap Betűtípus csoportjának Kitöltőszín, illetve Betűszín gombjára kattintva egyszerűen alkalmazhatja a cellákra és a betűkre.

Alapszínek

Természetes jelentésű színek használata

Pénzügyi adatokat tanulmányozva látható, hogy a számok vörösek (negatív jelentés) vagy feketék (pozitív jelentés). A vörös szín általánosan elfogadott jelentést hordoz. Negatív jelentésű számok ábrázolására a vörös a legalkalmasabb. A bemutatni kívánt adatok típusától függően olyan konkrét színeket használhat, amelyek az adott célközönség körében vagy általános megegyezés alapján jelentéssel bírnak. Néhány példa:

 • Hőmérsékleti értékek esetében a magasabb hőmérsékletek jelzésére meleg színeket (vörös, sárga, narancs), alacsonyabb hőmérsékletek jelzésére hideg színeket (zöld, kék, lila) használhat.

 • Topográfiai adatok ábrázolásakor a kék jelentheti a vizet, a zöld a növényzetet, a barna a sivatagot és a hegyeket, a fehér pedig a havat és a jeget.

 • Közlekedési, illetve biztonsági körülményekkel kapcsolatos adatok ábrázolásakor a vörös például a leállt vagy leállított folyamatok, a narancssárga a veszély, a sárga a figyelmeztetés, a zöld a biztonság, a kék pedig az általános információ jelzésére használható.

 • Ha az adatokkal elektromos ellenállásokat jellemez, használja a szabványos színkódokat, tehát a barnát, a vöröset, a narancssárgát, a sárgát, a zöldet, a kéket, a lilát, a szürkét és a fehéret.

Vissza a lap tetejére

Példák

Tegyük fel, hogy éppen közvetíteni a termék leírása, a jelentések garmadája árak, és a szintek készlet. Az alábbi szakaszok bemutatják a kérdésekre, amelyek a szokásos kérdezze meg, ezeket az adatokat, és hogyan választ a minden kérdés színek és ikonkészletek készletek használatával kapcsolatban.

Mintaadatok

Az alábbi mintaadatokat az alábbi példákban használják.

A példákban használt mintaadatok

Szeretné másolni az adatokat egy üres munkafüzetet, tegye a következőket:

Mentse a mintaadatokat egy .xlsx fájlt

 1. Indítsa el a Microsoft Jegyzettömböt.

 2. Jelölje ki a mintaszöveget, másolja a vágólapra, majd illessze be a Jegyzettömbbe.

 3. A fájl nevét, és a például Products.csv kiterjesztés mentse a fájlt.

 4. Lépjen ki a Jegyzettömbből.

 5. Indítsa el az Excel alkalmazást.

 6. Nyissa meg a fájlt mentette a Jegyzettömbből.

 7. Mentse a fájlt egy .xlsx fájlt.

Példaadatok

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Milyen típusú termékcsomagok léteznek?

Probléma

Azt szeretné, megtudhatja, hogy a termékek tárolók különböző típusú, de nincs tároló oszlop. Az egységnyi mennyiség oszlopra segítségével manuálisan a minden cella színe, és a szín szerinti rendezéshez. Egyértelművé teheti, hogy a felhasználó egyes színekben jelentése jelmagyarázat is hozzáadhat.

Eredmények

Mintaeredmények a termékcsomagolás számbavételére

Megoldás

 1. Manuális szín szerint a fenti táblázatban a színséma celláira, kattintson a minden cella, és kattintson a Kitöltőszín gomb a Kezdőlap lap betűtípus csoportjában található használatával a minden szín alkalmazásához.

  Tipp: A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában található Formátummásoló gombra kattintva a kijelölt színt gyorsan másik cellákra alkalmazhatja.

 2. Kattintson egy cellára az Egységnyi mennyiség oszlopra, és kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjábankattintson a Rendezés és szűrés, és kattintson az Egyéni sorrendparancsra.

 3. A Rendezés párbeszédpanelen válassza ki Az egységnyi mennyiségoszlopában, válassza ki a Cella színe , a Rendezés alapja, és kattintson kétszer a Szint másolása parancsra.

 4. A sorrendoszlop első sorában jelölje ki a vörös színt, a második sorban válassza ki a kék színt és harmadik sorában válassza ki a sárga színt.

  Azon cellák sorai, amelyek nem a fenti színekkel vannak színezve (például a fehérek), a helyükön maradnak.

  Megjegyzés: Az az oszlop érhető el a színeket, felsorolt tartalmazza. Nincs szín alapértelmezett rendezési rendelés, és nem hozható létre egy egyéni rendezési sorrend egy egyéni lista használatával.

 5. Jelmagyarázat cellák szélén a jelentés használata egy segédvonalat, az alábbi táblázat segítségével.

Jelmagyarázat:

Piros

Csomagok és ismertetése

Kék

Konzervdobozokat és konzerv

Zöld

Kancsó és Kulacsok

Fehér

(Nem biztos, hogy)

Mely termékek haszonkulcsa magasabb 67%-nál, és melyeké alacsonyabb 34%-nál?

Probléma

Szeretné megtekinteni a legalacsonyabb és legmagasabb haszonkulcsok a jelentés tetején.

Eredmények

Mintaeredmény a haszonkulcsok kimutatására

Megoldás

 1. Jelölje ki az E2:E26 cellatartományt, majd a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás menügombra, mutasson az Ikonkészletek pontra, és válassza a 3 nyíl (színes) készletet.

 2. Kattintson a jobb gombbal a Haszonkulcs oszlop egyik cellájára, mutasson a Rendezés pontra, és válassza az Egyéni sorrend parancsot.

 3. A Rendezés párbeszédpanelen az Oszlop oszlopban jelölje ki a Haszonkulcs elemet, a Rendezés alapja oszlopban válassza a Cellaikon lehetőséget, és kattintson a Szint másolása gombra.

 4. A Sorrend oszlop első sorában jelölje ki a felfelé mutató zöld nyilat, a második sorban pedig a lefelé mutató piros nyilat.

Mely termékeket kell haladéktalanul utánrendelni?

Probléma

Gyorsan jelentést szeretne készíteni azokról a termékekről, amelyeket haladéktalanul után kell rendelni, és a jelentést el szeretné küldeni a személyzetnek.

Eredmény

Mintaeredmény az újrarendelendő termékek kimutatására

Megoldás

 1. Jelölje ki a cellákat I2:I26, és kattintson a Kezdőlap lap stílusok csoportjában a Feltételes formázásmenügombra, mutasson a Cellakijelölési szabályok , és válassza Azegyenlőparancsot.

 2. A megjelenő párbeszédpanel első mezőjébe írja be az Igen szót, majd a második listában jelölje ki a Piros kitöltőszín sötétvörös szöveggel elemet.

 3. Az oszlopban kattintson a jobb gombbal valamelyik formázott cellára, mutasson a Szűrő pontra, és válassza a Szűrés a kijelölt cella színe alapján parancsot.

  Tipp: Az oszlopfejléc alatt lévő szűrőgombra mutatva megjelenik az oszlop szűrési módja.

Mely termékek ára és költsége a legmagasabb, illetve melyeké a legalacsonyabb?

Probléma

A jelentés elején csoportosítva meg szeretné jeleníteni a legmagasabb és a legalacsonyabb árakat, illetve költségeket.

Eredmény

Mintaeredmény a termékek árára és költségére vonatkozó jelentésre

Megoldás

 1. Jelölje ki a C2:C26, valamint a D2:D26 cellatartományt, és végezze el az alábbi műveleteket:

  • A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás menügombra, mutasson a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra, majd válassza az Első 10 elem parancsot.

  • A megjelenő párbeszédpanel első mezőjébe írja be az 1 értéket, majd a második listában válassza a Sárga kitöltőszín sötétsárga szöveggel elemet.

  • A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás menügombra, mutasson a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra, majd válassza az Utolsó 10 elem parancsot.

  • A megjelenő párbeszédpanel első mezőjébe írja be az 1 értéket, majd a második listában válassza a Zöld kitöltőszín sötétzöld szöveggel elemet.

 2. A költség- és oszlopokat tegye a következőket:

  • Kattintson a jobb gombbal a legalacsonyabb értékre, mutasson a Rendezéspontra, és válassza a Rendezés kijelölt cella színe alapjánparancsra.

  • Kattintson a jobb gombbal a lehető legmagasabb értékre, mutasson a Rendezéspontra, és válassza a Rendezés kijelölt cella színe alapjánparancsra.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×