Adatok rendezése és csoportosítása az adatnézetben

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programmal az adatnézetben megjelenő adatok könnyen rendezhetők és csoportosíthatók.

Amikor az adatnézetben levő adatokat rendezi, a megjelenési sorrendjüket változtatja meg. A rendezés olyan módszer, melynek segítségével az adatok jobb áttekinthetősége végett átrendezik a rekordokat. Gyakori rendezési mód például az ábécébe vagy számsorrendbe rendezés. Az adatok bonyolultabb módon, képlet alapján is rendezhetők.

Amikor az adatnézet adatait csoportosítja, azok a megadott szempontok alapján csoportosítva jelennek meg. A rendezés és a csoportosítás összefüggenek, és nem lehet mezőket csoportosítani, ha előtte nem határozta meg a sorba rendezés szempontját. Egyszerű csoportosítási módszer például, ha ábécésorrendbe rendezi a terméknevek listáját, hogy az „A”-val kezdődőek együtt jelenjenek meg. Az adatnézetben megjelenő összes csoport kibontható vagy összecsukható a csoport fejlécénél.

Amikor az Office SharePoint Designer 2007 programmal az adatnézetben található adatokat rendezi vagy csoportosítja, alapértelmezés szerint az adatnézet a megadott rendezési vagy csoportosítási sorrend szerint jeleníti meg az adatokat. Az adatnézethez eszköztárt is hozzáadhat, hogy a felhasználók is rendezhessék vagy csoportosíthassák az adatokat a böngészőben. Az ilyen eszköztárak hozzáadásáról további információkat a Lásd még szakasz egyik hivatkozását követve talál.

A következő példában a mintaadatokat, és a használt adatnézet létrehozásához, vagy ha többet szeretne megtudni a adatnézetek, olvassa el a Adatnézet létrehozásacímű témakört.

Kapcsolódó műveletek

Adatok rendezése

Hozzon létre egy speciális rendezési sorrend

Rendezési sorrend eltávolítása

Adatok csoportosítása

Csoport sorrend eltávolítása

Adatok rendezése

Rendezéskor a rendszer az adatokat az eredeti beviteli sorrend helyett olyan sorrendben jeleníti meg, amely a legjobban megfelel a felhasználói igényeknek. A Northwind Traders például, amely különleges élelmiszerekkel kereskedik, létrehozott egy adatnézetet a termékeiről. Azt a javaslatot kapják, hogy a listát a terméknév szerint rendezzék ábécérendbe, hogy könnyebb legyen rajta megtalálni a termékeket.

A rendezési listához újabb mezőket hozzáadva az adatnézet több mező alapján is rendezhető. Például, hogy könnyebb legyen megtalálni a termékeket a listán, úgy is beállíthatja az adatnézetet, hogy először kategória szerint, majd egy-egy kategórián belül terméknév szerint rendezve jelenjen meg a tartalma.

 1. Nyissa meg azt az oldalt, amely a rendezni kívánt adatnézetet tartalmazza.

 2. Kattintson az adatnézetre a jobb egérgombbal, és a helyi menüben kattintson a Gyakori vezérlőfeladatok megjelenítése parancsra.

  Az adatnézet gombra, és kattintson a jobb felső sarokban a Gyakori adatnézet-feladatok listájának megjelenítése nyílra Gombkép . Kattintson a nyílra a újra el szeretné rejteni a listában.

 3. A Gyakori adatnézet-feladatok listában kattintson a Rendezés és csoportosítás parancsra.

 4. A Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelon, az Elérhető mezők listában, kattintson arra a mezőre, amelynek alapján rendezni kíván, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  Ha az Elérhető mezők lista üres, kattintson duplán a További mezők gombra, válassza ki a rendezés alapjául szolgáló mezőt, majd kattintson az OK gombra.

  A Northwind Traders példájánál maradva, a mintaadatok terméknév szerinti rendezéséhez kattintson a ProductName mezőre.

 5. A Rendezési tulajdonságok csoportban az alábbiak közül választhat:

  • Ha egy mező tartalma alapján növekvő sorrendben kíván rendezni (például A, B, C vagy 1, 2, 3), kattintson a Növekvő rádiógombra.

  • Ha egy mező tartalma alapján csökkenő sorrendben kíván rendezni (például Z, Y, X vagy 3, 2, 1), kattintson a Csökkenő rádiógombra.

   Ha egy mező rendezési sorrendjét növekvőről csökkenőre kívánja változtatni vagy viszont, a Rendezési sorrend listában kattintson duplán a mezőre. A mezőnév melletti apró háromszög azt jelzi, hogy az adott mező alapján növekvő vagy csökkenő sorrendben van-e rendezve az adatnézet.

 6. Kattintson az OK gombra.

  A termékeket a terméknév alapján ábécésorrendben megjelenítő adatnézet

  A Northwind Traders terméklistája jelenleg egyetlen mező, a ProductName alapján van rendezve. Most rendezzük a listát több mező alapján.

 7. Ha több mező alapján kíván rendezni, adjon hozzá újabb mezőket a Rendezési sorrend listához.

  Ha például a terméklistát először kategória, majd a kategórián belül terméknév alapján kívánja rendezni, a rendezési sorrendhez hozzá kell adni a CategoryID mezőt. Az Elérhető mezők listában kattintson a CategoryID mezőre, majd a Hozzáadás gombra.

  Most mind a CategoryID, mind a ProductName mező szerepel a Rendezési sorrend listán.

 8. Kattintson az OK gombra.

 9. Azt is megváltoztathatja, hogy rendezésnél milyen sorrendben számítsanak a különböző mezők. A mezők sorrendjének megváltoztatásához kattintson az egyik mezőre a Rendezési sorrend listában, majd kattintson a Fel vagy Le gombra.

  Az imént például a Northwind Traders terméklistáját először a ProductName, aztán a CategoryID mező szerint rendeztük. Ha az elsődleges rendezési szempont a CategoryID, a másodlagos pedig a ProductName lesz, a Rendezési sorrend listában kattintson a CategoryID elemre, majd a Fel gombra.

  Rendezés és csoportosítás párbeszédpanel, ahol a CategoryID mező áll az első helyen, a ProductName pedig a másodikon.

  Ennek eredményeként olyan listát kapunk, ahol az elemek először a CategoryID, majd azon belül a ProductName mező szerint vannak rendezve.

  Adatnézet, ahol a termékek először kategória, majd azon belül terméknév szerint vannak rendezve.

Vissza a lap tetejére

Speciális rendezési sorrend létrehozása

Sokszor lehet szükség olyan rendezési sorrendre, amely bonyolultabb feltételeken alapul, mint amilyeneket a Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelen megadhatunk. Tegyük fel például, hogy a Northwind Traders az alapján szeretne rendezni egy adatnézetet, hogy mennyi az egyes termékek pillanatnyi készletértéke. Ebben az esetben egy XPath kifejezés alapján kell rendezni, amelyet a Speciális rendezés párbeszédpanelen hozhatunk létre.

A Office SharePoint Designer 2007 programban az XPath nyelv segítségével lehet speciális rendezési sorrendeket létrehozni. Az XPath olyan nyelv, amellyel az XML-dokumentumokban meghatározható az egyes adatok helye, illetve az adatok is feldolgozhatók. Az XPath-kifejezésszerkesztőben működő IntelliSense for XPath jóvoltából a kezdő és a haladó felhasználók egyaránt létrehozhatnak összetett szűrőket XPath-kifejezésekkel.

Az XPath-alapú rendezést a rendszer az adatok alapját képező XML-szövegen végzi el. Ha SQL-adatforráson – például Microsoft SharePoint listán, könyvtáron vagy SQL-adatbázison – végez speciális XPath-rendezést, az adatokat a rendszer előbb XML-lé alakítja, és csak ezután alkalmazza az XPath-alapú rendezési sorrendet. Ezért a rendezés működése a vártnál lassabb lehet.

 1. A Rendezési sorrend párbeszédpanelon, a Rendezési tulajdonságok felirat alatt, kattintson a Rendezési tulajdonságok szerkesztése gombra.

  Az XPath-kifejezés-szerkesztőt úgy is megnyithatja, ha a Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelon az Elérhető mezők listán duplán rákattint a Rendezési kifejezés hozzáadása gombra.

  A Speciális rendezés párbeszédpanelon, a Jelölje ki a beszúrni kívánt mezőt felirat alatt kattintson duplán arra mezőre, amelyet be kíván szúrni a kifejezésbe. A mező teljes elérési útjának beszúrásához tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, miközben duplán rákattint a mezőre.

  Ha például az adott termékből rendelkezésre álló készlet teljes értéke alapján kíván rendezni, kattintson duplán a UnitsInStock mezőre. A UnitsInStock mező neve megjelenik az Itt szerkesztheti az XPath-kifejezést mezőben.

 2. Az Itt szerkesztheti az XPath-kifejezést mezőben helyezze a kurzort közvetlenül a mező neve után, majd nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt.

  Megjelenik az XPath-műveletek IntelliSense-listája. Az IntelliSense for XPath szolgáltatás a kifejezés adott helyén érvényes mezők és függvények listáját jeleníti meg.

 3. A műveletek IntelliSense-listáján kattintson duplán a kívánt műveletre.

  A példának megfelelően kattintson duplán a csillagra (*). Megjelenik az elérhető mezők IntelliSense-listája.

 4. Az elérhető mezők listáján kattintson duplán a kívánt mezőre.

  A Northwind Traders példájánál maradva, a speciális rendezési sorrend létrehozásához kattintson duplán a UnitPrice mezőre. A végleges kifejezés ilyen lesz:

  A számított oszlopokhoz tartozó XPath-kifejezés, az Itt szerkesztheti az XPath-kifejezést mezőben látható módon

  Az XPath-kifejezésszerkesztő ablak alján, miközben az Itt szerkesztheti az XPath-kifejezést mezőben szerkeszti a kifejezést, folyamatosan látható egy minta a szűrés eredményéből.

Vissza a lap tetejére

Rendezési sorrend eltávolítása

 1. Nyissa meg az oldalt, ahol az az adatnézet található, amelyből el kívánja távolítani a rendezést.

 2. Kattintson az adatnézetre a jobb egérgombbal, és a helyi menüben kattintson a Gyakori vezérlőfeladatok megjelenítése parancsra.

  Az adatnézet gombra, és kattintson a jobb felső sarokban a Gyakori adatnézet-feladatok listájának megjelenítése nyílra Gombkép . Kattintson a nyílra a újra el szeretné rejteni a listában.

 3. A Gyakori adatnézet-feladatok listában kattintson a Rendezés és csoportosítás parancsra.

 4. A Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelon, a Rendezési sorrend felirat alatt, kattintson rá arra a mezőre, amelyet el kíván távolítani, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

  Az adatnézet rendezésének teljes megszüntetéséhez távolítsa el az összes mezőt a rendezési sorrendből.

Vissza a lap tetejére

Adatok csoportosítása

Adatok csoportosítása először létre kell hoznia egy rendezési sorrendet. A korábbi szakaszban adatok rendezésetalál.

Amikor az adatnézet tartalmát csoportosítja, a rendezési sorrendben szereplő összes mezőhöz megadhat egy fejlécet vagy láblécet, amely a csoport előtt vagy után jelenik meg, illetve kiválaszthatja, hogy a csoport alapértelmezés szerint kibontott vagy összecsukott állapotban jelenjen-e meg. Azt is megadhatja, hogy a csoportok mindig együtt maradjanak, amikor az adatnézetből csak egy oldal látható, s hogy minden csoportnál megjelenjenek-e az oszlopnevek vagy a csoportra vonatkozó összesített értékek.

A rendszer az adatokat a rendezési sorrend első mezője szerint csoportosítja. Az előző szakaszban leírtak szerint például a Northwind Traders termékeit először kategória, majd azon belül terméknév szerint rendeztük. Mivel a rendezési sorrendben szereplő első mező a kategória, az adatokat a rendszer a CategoryID mező alapján csoportosítja.

Az adatnézet böngészésének nagyobb megkönnyítésére most a termékeket kategóriák szerint csoportosítjuk, méghozzá úgy, hogy minden kategória kibontható és összecsukható legyen.

 1. Nyissa meg azt az oldalt, amely a csoportosítani kívánt adatnézetet tartalmazza.

 2. Kattintson az adatnézetre a jobb egérgombbal, és a helyi menüben kattintson a Gyakori vezérlőfeladatok megjelenítése parancsra.

  Az adatnézet gombra, és kattintson a jobb felső sarokban a Gyakori adatnézet-feladatok listájának megjelenítése nyílra Gombkép . Kattintson a nyílra a újra el szeretné rejteni a listában.

 3. A Gyakori adatnézet-feladatok listában kattintson a Rendezés és csoportosítás parancsra.

  Ha a korábbiakban létrehozta a rendezési sorrendet a Northwind Traders terméklistájához, most a Rendezési sorrend alatt első helyen a CategoryID mező áll, utána pedig a ProductID mező. Ha az adatnézethez nem tartozik rendezési sorrend, először létre kell azt hoznia, hogy a Csoporttulajdonságok alatti beállítások elérhetővé váljanak.

 4. A Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelon, a Rendezési sorrend listában, kattintson arra a mezőre, amely alapján csoportosítani kívánja az adatnézetet. A Northwind Traders példájánál maradva, kattintson a CategoryID mezőre.

  Megjegyzés : A rendezési sorrendben szereplő összes mezőhöz megadhat egyedi csoporttulajdonságokat. A csoporttulajdonságok alkalmazása előtt győződjön meg róla, hogy kijelölte-e a kívánt mezőt.

 5. A Csoporttulajdonságok felirat alatt válassza a Csoportfejléc megjelenítése elemet, hogy minden csoport előtt megjelenjen egy fejléc. Ezután a következőket teheti:

  • Ha azt szeretné, hogy az adatnézetben a csoportok alapértelmezés szerint kibontva jelenjenek meg, kattintson a Csoport kibontása alapértelmezés szerint elemre. A Northwind Traders példájánál maradva, válasszon egy csoportfejlécet, majd jelölje be ezt a beállítást.

  • Ha azt szeretné, hogy az adatnézetben a csoportok alapértelmezés szerint összecsukva jelenjenek meg, kattintson a Csoport összecsukása alapértelmezés szerint elemre.

 6. Ha azt szeretné, hogy minden csoport alján megjelenjen egy lábléc, amely megmutatja, hogy hány rekord tartozik az adott csoportba, jelölje be a Csoportlábléc megjelenítése jelölőnégyzetet.

  Ha bejelölte a Csoportfejléc megjelenítése vagy a Csoportlábléc megjelenítése jelölőnégyzetet, elérhetővé válik a Speciális csoportosítás gomb.

 7. Kattintson a Speciális csoportosítás gombra, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A listában szereplő egyes rekordok elrejtéséhez jelölje be a Csoportrészletek elrejtése minden esetben jelölőnégyzetet.

  • Ha azt szeretné, hogy az egyes oldalakon szereplő összes elem megjelenjen akkor is, ha azok száma meghaladja a megadott számot, jelölje be a Csoportok megőrzése lapozáskor jelölőnégyzetet. A Northwind Traders példájánál maradva jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

   A lapozási beállításokat az Adatnézet tulajdonságai párbeszédpanel Lapozás fülén tekintheti meg. A Gyakori adatnézet-feladatok listában kattintson az Adatnézet tulajdonságai elemre.

  • Ha azt szeretné, hogy minden csoportnál megjelenjenek az oszlopnevek egy sorban, jelölje be az Oszlopnevek megjelenítése csoportonként jelölőnégyzetet.

  • Ha szeretné, hogy minden csoportnál megjelenjen a csoportba tartozó rekordok száma egy sorban, jelölje be az Oszlopfőösszegek megjelenítése csoportonként jelölőnégyzetet.

   A CategoryID és ProductName alapján rendezett, majd CategoryID alapján csoportosított adatnézet

   A Northwind Traders példában most úgy állítottuk be az adatnézetet, hogy abban az adatok a CategoryID és a ProductName mezők alapján rendezve, valamint a CategoryID mező alapján csoportosítva jelenjenek meg. Minden csoportnak van fejléce, és a csoportok mindig egyetlen oldalon jelennek meg, mert bejelöltük a Csoportok megőrzése lapozáskor beállítást.

Vissza a lap tetejére

Csoportosítás eltávolítása

 1. Nyissa meg az oldalt, ahol az az adatnézet található, amelyből el kívánja távolítani a csoportosítást.

 2. Kattintson az adatnézetre a jobb egérgombbal, és a helyi menüben kattintson a Gyakori vezérlőfeladatok megjelenítése parancsra.

  Az adatnézet gombra, és kattintson a jobb felső sarokban a Gyakori adatnézet-feladatok listájának megjelenítése nyílra Gombkép . Kattintson a nyílra a újra el szeretné rejteni a listában.

 3. A Rendezés és csoportosítás párbeszédpanelen a Rendezési sorrend alatt válassza ki azt a mezőt, amelyről el kívánja távolítani a csoportosítást.

 4. A Csoporttulajdonságok felirat alatt törölje a Csoportfejléc megjelenítése és a Csoportlábléc megjelenítése jelölőnégyzeteket.

  Megjegyzés : A rendezési sorrendben szereplő összes mezőnek beállíthatók a saját csoporttulajdonságai. Az adatnézet csoportosításának teljes eltávolításához jelölje be az összes mezőt a rendezési sorrendben.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×