Adatok manuális bevitele munkalapcellákba

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ha meg szeretné adatokat kézzel beírja az Excelben számos lehetőség közül választhat. Megadhat adatokat egy cellában több cellába, vagy egyszerre több munkalap egyszerre. A beírt adatok lehet számokat, szöveget, dátumok és időpontok. Az adatokat a különböző módokon formázhatja. És számos beállítás, amellyel módosíthatja a adatbevitel megkönnyítése meg.

Ez a témakör nem ismertetik az adatűrlap használata az adatok bevitele a munkalapra. Adatűrlapok használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: hozzáadása, szerkesztése, keresésére és törlése adatűrlap használatával sorokat.

Fontos: Ha egy munkalapra nem lehet adatokat bevinni, vagy az ott lévőket szerkeszteni, akkor valószínűleg Ön vagy valaki más védelemmel látta el a munkalapot, hogy megakadályozza az adatok véletlen módosítását. A védett munkalapokon a cellák kijelölésével megtekinthetők az adatok, de a zárolt cellákba nem írhatók be új információk. A munkalapok védettségét általában csak akkor szabad megszüntetni, ha erre engedélyt kap attól, aki létrehozta. A munkalap védettségének megszüntetéséhez kattintson a Véleményezések lap Változások csoportjának Lapvédelem feloldása gombjára. Ha a munkalap védelmének beállításakor jelszót adtak meg, akkor a védelem feloldásához előbb meg kell adnia a jelszót.

 1. Kattintson a munkalap valamelyik cellájára.

 2. Írja be a számokat, vagy írja be a kívánt szöveget, és nyomja le az ENTER vagy a TAB.

  Adatok beírása cellán belül új sorba, adja meg az ALT + ENTER billentyűkombinációval sortörést.

 1. Kattintson a Fájl lap a Beállítások pontjára.

  Az Excel 2007 alkalmazásban csak: kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , és kattintson a Az Excel beállításaigombra.

 2. Kattintson a Speciális elemre, majd a Szerkesztés cím alatt jelölje be az Tizedesjel automatikus beszúrása jelölőnégyzetet.

 3. A Száma mezőben adjon meg egy pozitív számot a tizedesvessző után következő számjegyek meghatározására, illetve negatív számot a tizedesvessző előtt található számjegyek meghatározására.

  Ha például 3-at ír a Tizedeshelyek mezőbe, és utána beírja a 2834 értéket egy cellába, akkor az érték 2,834-ként jelenik meg. Ha -3-at ad meg a Tizedeshelyek mezőben, és utána a 283 értéket írja be egy cellába, akkor az érték 283000 lesz.

 4. Kattintson a kívánt cellára a munkalapon, majd írja be a számot.

  Azok az adatok, amelyeket a Tizedesjegyek megadása előtt írt be a cellákba, változatlanul maradnak.

  Ha ideiglenesen hatástalanítani szeretné a Tizedesjegyek beállítást, adja meg a számot tizedesjel beírásával.

 1. Kattintson rá egy cellára a munkalapon.

 2. Írja be a dátumot vagy időpontot a következők szerint:

  • Ha dátumot szeretne megadni, akkor perjellel vagy kötőjellel válassza el egymástól a részeit, például írja a következőket: 2002/9/5 vagy 2002-09-05.

  • A 12 órás formátumban alapuló idő beírása, adja meg az időt, és egy szóközt, és írja be a vagy p az idő; után Ha például 9:00 p. Ellenkező esetben az Excel értelmezi az idő bevitele.

   Az aktuális dátum és időpont beviteléhez nyomja le a Ctrl+Shift+; (pontosvessző) billentyűkombinációt.

 • Adja meg a dátumot vagy időpontot, amely a munkalap minden megnyitásakor naprakészen, használhatja a ma és a most függvényt.

 • Ha egy cellába dátumot vagy időpontot ír, akkor az vagy a számítógép alapértelmezett dátum- és időformátumában, vagy a cellára a dátum vagy időpont beírása előtt alkalmazott formátumban jelenik meg. Az alapértelmezett dátum- és időformátumot a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel (Vezérlőpult, Óra, nyelv és terület) dátum- és időbeállításai határozzák meg. Ha az Ön számítógépén módosították ezeket a beállításokat, akkor a munkafüzetekben azok a dátumok és időpontok, amelyeket nem formázott a Cellák formázása paranccsal, az előbbi beállításoknak megfelelően jelennek meg.

 • Az alapértelmezett dátum- és időformátum alkalmazásához kattintson a dátumot vagy időpontot tartalmazó cellára, majd nyomja le a Ctrl+Shift+# vagy a Ctrl+Shift+@ billentyűkombinációt.

 1. Jelölje ki a cellákat, amelyekbe ugyanazokat az adatokat szeretné bevinni. A celláknak nem kell egymással szomszédosnak lenniük.

 2. Írja be az adatot az aktív cellába, majd nyomja le a Ctrl+Enter billentyűkombinációt.

  Is megadhat ugyanazokat az adatokat több cellába a kitöltőjel Kitöltőjel használatával automatikusan kitöltheti a munkalap celláit.

  További információt a munkafüzet celláinak automatikus kitöltésetémakört.

Azáltal, hogy több munkalap aktív egyszerre, írja be az új adatokat, vagy módosíthatja a munkalap egyik meglévő adatait, és a módosítások érvényesek a kijelölt munkalapok egyazon celláiban találhatók.

 1. Kattintson a munkalapok közül az elsőnek a fülére, amely tartalmazza a szerkeszteni kívánt adatokat. Ezután tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, és kattintson a többi munkalap fülére, amelyen szinkronizálni szeretné az adatokat.

  Lapfülgörgető nyilak

  Megjegyzés: Ha nem látható a keresett lap füle, akkor kattintson a lapfülgörgető nyilak valamelyikére, majd a fülre. Ha így sem találja meg a keresett munkalapot, akkor valószínűleg teljes méretre kell állítania a dokumentumablakot.

 2. Az aktív munkalapon jelölje ki a cellát vagy tartomány , amelyben meg szeretné szerkeszteni a meglévő, vagy írja be az új adatokat.

 3. Írja be az új adatot vagy szerkessze a meglévőt az aktív cellában, majd az Enter vagy a Tab billentyű lenyomásával lépjen a következő cellára.

  A program mindegyik kijelölt munkalapon elvégzi a módosításokat.

 4. Ismételje az előző lépést, amíg be nem fejezi az adatok bevitelét vagy szerkesztését.

 • Ha meg szeretné szüntetni a munkalapok kijelölését, akkor kattintson valamelyik ki nem jelölt lapra. Ha nem látható ki nem jelölt munkalap, akkor kattintson a jobb gombbal az egyik kijelölt munkalap fülére, majd kattintson a Csoport szétbontása pontra.

 • Az adatok bevitelekor és szerkesztésekor a módosítások mindegyik kijelölt munkalapot érintik, így előfordulhat, hogy nem szándékosan felülír olyan adatokat, amelyeket nem szeretett volna módosítani. Ha ezt el szeretné kerülni, akkor egyszerre az összes munkalapot megjelenítheti, hogy azonosítsa az esetleges adatütközéseket.

  1. Kattintson a Nézet lap Ablak csoportjában az Új ablak gombra.

  2. Váltson az új ablakra, majd kattintson valamelyik munkalapra, amelyet látni szeretne.

  3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést mindegyik munkalappal, amelyet látni szeretne.

  4. Kattintson a Nézet lap Ablak csoportjának Mozaik gombjára, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

  5. Ha csak az aktív munkafüzet munkalapjait szeretné megjeleníteni, akkor az Ablakok elrendezése párbeszédpanelen jelölje be Az aktív munkafüzet ablakai jelölőnégyzetet.

Az Excelben számos olyan lehetőség van, amelynek beállításával megkönnyítheti a kézi adatbevitelt. Egyes módosítások minden munkafüzetet érintenek, mások az egész munkalapot, és megint mások csak a megadott cellákat.

Az Enter billentyű irányának módosítása

Ha egyszerre több cellába visz be adatot, és a cellák között a Tab billentyű lenyomásával mozog, majd a sor végén lenyomja az Enter billentyűt, akkor a kijelölés az új sor elejére ugrik.

Az Enter billentyű lenyomásával egy cellával lejjebb helyezheti a kijelölést, a Tab billentyű lenyomásával pedig egy cellával jobbra. A Tab billentyűvel végrehajtott mozgatás irányát nem lehet módosítani, az Enter billentyűhöz azonban megadható másik irány. Ennek a beállításnak a módosítása az egész munkalapot, minden egyéb megnyitott munkalapot, munkafüzetet és minden később létrehozandó munkafüzetet érint.

 1. Kattintson a Fájl lap Beállítások pontjára.

  Az Excel 2007 alkalmazásban csak: kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , és kattintson a Az Excel beállításaigombra.

 2. A Speciális kategória Szerkesztés területén jelölje be Az Enter lenyomása után a kijelölt cellák áthelyezhetők jelölőnégyzetet, majd az Irány mezőben kattintson a kívánt irányra.

Oszlop szélességének módosítása

Egy cella időnként #jelenhet meg. Ez akkor fordulhat elő, ha a cella tartalma szám vagy dátum és az oszlop szélességét formátumában szükséges összes karakter nem tudja megjeleníteni. Tegyük fel például, a dátumformátum "hh/nn/éééé" tartalmazó cella 12/31/2015 tartalmazza. Az oszlop azonban csak nem elég széles hat karaktert megjelenítéséhez. A cella #jeleníti meg. A cellára, amely az aktuális formátumában teljes tartalmának megtekintéséhez növelnie kell a oszlop szélességét.

 1. Kattintson arra a cellára, amelynél módosítani szeretné az oszlop szélességét.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Formátum menügombra.

  A Kezdőlap lap Cellák csoportja

 3. A Cellaméret csoportban hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha azt szeretné, hogy a teljes szöveg elférjen a cellában, kattintson az Automatikus oszlopszélesség lehetőségre.

  • Nagyobb oszlopszélesség megadásához kattintson az Oszlopszélesség lehetőségre, majd írja be az Oszlopszélesség mezőbe a kívánt szélességet.

Megjegyzés: Az oszlop szélességének megnövelése helyett megteheti azt is, hogy módosítja az adott oszlop, vagy éppen az adott cella formátumát. Beállíthat például olyan dátumformátumot, amelynél csak a hónap és a nap látszik („hh/nn” formátum, például: 12/31), vagy szám esetén tudományos (exponenciális) formátumot, amilyen például a 4E+08.

Szöveg tördelése a cellában

Egy cellán belül a szöveg tördelésével jeleníthet meg több sorból álló szöveget. Ha valamelyik cellában tördeli a szöveget, az nem érinti a többi cellát.

 1. Kattintson arra a cellára, amelyben tördelni szeretné a szöveget.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Igazítás csoportjának Sortöréssel több sorba gombjára.

  A Kezdőlap lap Igazítás csoportja

Megjegyzés: Ha a szöveg egy hosszú szót, a Sortöréssel több (a word nem lehet megosztani); Ehelyett kiszélesítése az oszlop vagy kattintva megtekintheti a teljes szöveg betűméretének csökkentése. Ha az összes szöveg nem látható a sortörés után, lehet, ha a sor magasságának módosítása. A Kezdőlap lap cellák csoportjában kattintson a Formátumgombra, és a Cellaméret csoportban kattintson Az automatikus méretezés sor.

További információt a szöveg körbefuttatása a cellában lévő szöveg tördelésetémakört.

Szám formátumának módosítása

Az Excel elkülönítve kezeli a cella formátumát és a cellában tárolt adatokat. Numerikus adatok esetén a különféle megjelenítési módoknak jelentős hatása lehet. Ha például a program kerekíti a beírt számot, akkor általában csak a megjelenített számot kerekíti. A számítások a cellában tárolt tényleges értéket használják, nem pedig a formázottan megjelenített számot. Emiatt előfordulhat, hogy a számítások egy vagy több cella kerekítése miatt pontatlannak tűnnek.

Miután egy cellába számokat írt, módosíthatja a megjelenített formátumot.

 1. Kattintson arra a számot tartalmazó cellára, amelyet formázni szeretne.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum mező melletti nyílra, majd kattintson a kívánt formátumra.

  Számformátum mező a Kezdőlap lapon

  Ha a rendelkezésre álló formátumok listájából szeretne számformátumot választani, kattintson a További számformátumok parancsra, és a Kategória listában kattintson a használni kívánt formátumra.

Számok formázása szövegként

Azokat a számokat, amelyeken az Excelnek nem szabad számításokat végeznie – például a telefonszámokat – szövegként formázhatja, ha a számok beírása előtt az üres cellákra beállítja a Szöveg formátumot.

 1. Jelöljön ki egy üres cellát.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum lista melletti nyílra, és válassza a Szöveg menüpontot.

  Számformátum mező a Kezdőlap lapon

 3. Írja be a kívánt számokat a formázott cellába.

  Azokat a számokat, amelyeket a Szöveg formátum alkalmazása előtt írt be a cellákba, újra be kell írnia a formázott cellákba. A számok szövegként történő gyors újbóli beviteléhez jelölje ki az egyes cellákat, és nyomja meg az F2, majd az Enter billentyűt.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×