Adatok importálása az Office Publisher, Visio vagy Word programba az Adatkapcsolat varázsló használatával

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft Office Publisher, Visio és Word programokban számtalan külső forrás adatait használhatja. Az adatok importálása és biztonságos kezelése csupán a megfelelő kapcsolatok kérdése.

Kapcsolódó műveletek

Az Office adatkapcsolatok áttekintése

Adathozzáférés biztonságosabbá

Létrehozása és szerkesztése az Office-adatkapcsolatfájl Excel használatával

Az Office Publisher: A külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázsló használatával

Az Office Visio: A külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázsló használatával

A Word programban: A külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázsló használatával

Az Office adatkapcsolatainak áttekintése

A következő szakaszokban a külső adatkapcsolatok működéséről és a kapcsolati információk más felhasználókkal és alkalmazásokkal való megosztásáról olvashat.

Az adatkapcsolatok alapjai

A programokban felhasznált adatok származhatnak külső forrásból, például szövegfájlból, munkafüzetből vagy adatbázisból. Ezek a külső adatforrások adatkapcsolaton keresztül kapcsolódnak az alkalmazáshoz. Az adatkapcsolat a külső adatforrás megkereséséhez, a bejelentkezéshez és a forrás eléréséhez szükséges információk halmaza.

A külső adatokhoz való kapcsolódás fő előnye az, hogy az adatok többször, tetszőlegesen elemezhetők anélkül, hogy ismételten az alkalmazásba kéne másolni azokat. Az ismételt másolás időigényes, és hibákra ad lehetőséget.

A kapcsolati információkat a munkafüzet tárolja, és tárolhatók kapcsolatfájlban is, például Office adatkapcsolatfájlban (.odc) vagy adatforrásnév-fájlban (.dsn).

A külső adatok alkalmazásba importálásához hozzáférés szükséges azokhoz. Ha az elérendő külső adatforrás nem a helyi számítógépen van, akkor előfordulhat, hogy az adatbázis-adminisztrátortól kell jelszót, felhasználói engedélyt vagy más kapcsolati adatokat kérni. Ha az adatforrás adatbázis, ne nyissa meg kizárólagos módban. Ha az adatforrás szövegfájl vagy munkafüzet, győződjön meg róla, hogy azt más nem tartja nyitva kizárólagos hozzáféréssel.

Számos adatforrás esetében ODBC-illesztő vagy OLE DB-szolgáltató szükséges az alkalmazás, a kapcsolatfájl és az adatforrás közötti adatáramlás koordinálásához.

Az adatkapcsolatokkal kapcsolatos alapvető tudnivalókat a következő ábra foglalja össze.

Kapcsolódás külső adatokhoz

1. Számos különféle adatforráshoz kapcsolódhat: ilyen a Microsoft SQL Server, a Microsoft Office Access, a Microsoft Office Excel és a szövegfájlok.

2. Minden adatforráshoz tartozik társított ODBC-illesztő vagy OLE DB-szolgáltató.

3. A kapcsolatfájl tartalmazza az adatforrás eléréséhez és az adatok beolvasásához szükséges információkat.

4. A kapcsolati adatok a kapcsolatfájlból az alkalmazásba másolódnak.

Kapcsolatok megosztása

A kapcsolatfájlok különösen akkor hasznosak, ha egységes alapon kell megosztani vagy felismerhetőbbé kell tenni a kapcsolatokat, javítani kell azok biztonságát, vagy segíteni az adatforrások felügyeletét. A kapcsolatfájlok megosztásának legjobb módja, ha azokat biztonságos és megbízható helyre, például hálózati mappába vagy Microsoft Office SharePoint Designer könyvtárba helyezik, ahol a felhasználók olvashatják, de csak a megjelölt felhasználók módosíthatják őket.

Az új adatforrásokhoz való kapcsolódást szolgáló Office adatkapcsolatfájlokat (.odc fájlokat) az Excel vagy az Adatkapcsolat varázsló használatával hozhat létre. Az .odc fájlok egyéni HTML- és XML-címkék segítségével tárolják a kapcsolati adatokat. A fájlok tartalma az Excel alkalmazásban egyszerűen megjeleníthető és módosítható.

A kapcsolatfájlokat más felhasználókkal megosztva a sajátjával megegyező elérést biztosíthat nekik az adott külső adatforráshoz. Ilyenkor nekik nem kell adatforrást beállítaniuk a kapcsolatfájl megnyitásához, de előfordulhat, hogy telepíteniük kell a külső adatok eléréséhez a megfelelő ODBC-illesztőt vagy OLE DB-szolgáltatót.

A Microsoft Data Access Components ismertetése

A Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8-as verziója része a Microsoft Windows Server 2003 és Microsoft Windows XP SP2 vagy későbbi operációs rendszereknek. Az MDAC révén különféle relációs és nem relációs adatforrásokhoz kapcsolódhat és használhatja azok adatait. Az ODBC-illesztőprogramok vagy OLE DB-szolgáltatók használatával számos különféle adatforráshoz kapcsolódhat. Ezeket vagy a Microsoft, vagy külső cég fejleszti. A Microsoft Office telepítésekor további ODBC-illesztők és OLE DB-szolgáltatók települnek a számítógépre.

A számítógépre telepített OLE DB-szolgáltatók teljes listájának megjelenítéséhez kattintson egy adatkapcsolatfájl Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelén a Szolgáltató fülre.

A számítógépre telepített ODBC-illesztők teljes listájának megjelenítéséhez kattintson az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanelen az Illesztőprogramok fülre.

Más gyártók ODBC-illesztői és OLE DB-szolgáltatói révén a nem a Microsoft által fejlesztett adatforrásokhoz is csatlakozhat, például más típusú ODBC- és OLE DB-adatbázisokhoz. Ezen ODBC-illesztők és OLE DB-szolgáltatók telepítésével kapcsolatban olvassa el az adatbázis dokumentációját, vagy forduljon annak forgalmazójához.

Adatforrások elérése ODBC használatával

A következő szakaszok az ODBC technológiát ismertetik.

Az ODBC architektúra

Az ODBC architektúrában az alkalmazások az ODBC illesztőprogram-kezelőhöz csatlakoznak, amely egy ODBC-illesztőprogram (például a Microsoft SQL ODBC-illesztőprogram) használatával csatlakozik az adatforráshoz (ebben az esetben egy Microsoft SQL Server adatbázishoz).

Kapcsolódási információ definiálása

Az ODBC-adatforrásokhoz való kapcsolódáshoz tegye a következőket:

 1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő ODBC illesztőprogram telepítve van azon számítógépen, amelyen az adatforrás van.

 2. Határozzon meg adatforrásnevet (DSN) az ODBC adatforrás-felügyelő használatával, így a csatlakozási információ a Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisába vagy egy .dsn fájlba kerül, vagy a Microsoft Visual Basic kódban lévő csatlakozási karaktersorozat használatával, ami a csatlakozási információt közvetlenül továbbítja az ODBC illesztőprogram-kezelőnek.

  Adatforrás definiálásához nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

  A különböző lehetőségekről szóló bővebb információért kattintson az adott párbeszédpanelen a Súgó gombra.

Gépi adatforrások

A gépi adatforrások meghatározott, a felhasználó által megadott névvel rendelkező számítógép Windows rendszerleíró adatbázisában tárolják a csatlakozási információt. A gépi adatforrások csak azon a számítógépen használhatók, amelyen definiálták őket. A gépi adatforrások két fajtája a felhasználói és a rendszer. A felhasználói adatforrásokat csak az aktuális felhasználó veheti igénybe, és ezek csak az ő számára láthatóak. A rendszeradatforrásokat minden felhasználó használhatja, azok minden felhasználó számára láthatóak a számítógépen. A gépi adatforrások különösen akkor hasznosak, ha a biztonságot szeretnénk növelni, ugyanis használatuk esetén csak a bejelentkezett felhasználók láthatják a gépi adatforrást, azt más felhasználó másik számítógépre nem másolhatja. 

Fájladatforrások

A fájladatforrások (más néven DSN fájlok) a csatlakozási információt szövegfájlban, nem pedig a Windows rendszerleíró adatbázisában tárolják. Használatuk általában sokkal rugalmasabb, mint a gépi adatforrásoké. Megfelelő ODBC illesztőprogrammal például bármilyen számítógépre másolható a fájladatforrás, így a saját alkalmazások az általuk használt számítógépeken pontos és következetes csatlakozási információra hagyatkozhatnak. A fájladatforrások kiszolgálóra is helyezhetőek, hálózaton több számítógép között megosztva, így a csatlakozási információk egy körön belüli karbantartása egyszerű.

A fájladatforrások nem megoszthatóvá is tehetőek. A nem megosztható adatforrások egyetlen számítógépen helyezkednek el, és gépi adatforrásra mutatnak. A nem megosztható fájladatforrások használhatóak létező gépi adatforrások elérésére fájladatforrásokból.

Adatforrások elérése OLE DB használatával

A következő szakaszok az OLE DB technológiát ismertetik.

Az OLE DB architektúra

Az OLE DB architektúrában az adatokat elérő alkalmazást (ilyen például a Publisher) adatfogyasztónak, azt a programot pedig, amelyik lehetővé teszi a közvetlen hozzáférést az adatokhoz (ilyen például Microsoft OLE DB Provider for SQL Server), adatszolgáltatónak nevezik.

Kapcsolódási információ definiálása

A Universal Data Link (.udl) fájlok tartalmazzák az adatfogyasztók által az adatforrások OLE DB-szolgáltatón keresztül való eléréséhez igényelt kapcsolati adatokat. A kapcsolati információk a következőképpen hozhatók létre:

 • Az Adatkapcsolat varázsló Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelén definiáljon adatkapcsolatot egy OLE DB-szolgáltatóhoz.

 • Hozzon létre üres szövegfájlt .udl fájltípussal, majd szerkessze a fájlt. Ekkor megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

Vissza a lap tetejére

Az adatelérés biztonságosabbá tétele

Fontos tudni, hogy a külső adatforrásokhoz való kapcsolódás és az adatok frissítése milyen biztonsági kockázatokat jelenthet, és ezek hogyan kezelhetők. Az alábbi irányelvek és gyakorlati tanácsok segítenek biztonságosan kezelni adatait.

Az adatkapcsolatok megbízható helyen tárolása

Az adatkapcsolatfájlok gyakorta tartalmaznak egy vagy több adatforrás-lekérdezést. A fájl cseréjével a rosszindulatú felhasználók készíthetnek bizalmas információt elérő lekérdezéseket, és azokat más felhasználókhoz juttathatják el, vagy egyéb ártalmas tevékenységeket végezhetnek. Ezért fontos meggyőződni a következőkről:

 • A kapcsolatfájlt megbízható személy írta

 • A kapcsolatfájl biztonságos, és megbízható helyről származik

Biztonsági okokból előfordulhat, hogy a külső adatokra irányuló kapcsolatok egy számítógépen nem érhetők el. Ha egy munkafüzet megnyitásakor adatokhoz szeretne kapcsolódni, aktiválnia kell az adatkapcsolatokat az Adatvédelmi központ használatával, vagy a munkafüzet megbízható helyen való elhelyezésével.

További tudnivalókért lásd: jelentések létrehozása, eltávolítása vagy módosítása a fájlok megbízható helyen, hozzáadása, eltávolítása, vagy egy megbízható közzétevők megtekintéseés megtekintése a beállításokat az Adatvédelmi központban.

Hitelesítő adatok biztonságos használata

A külső adatforrások eléréséhez általában hitelesítő adatokra (például felhasználónévre és jelszóra) van szükség a felhasználók hitelesítéséhez. Győződjön meg róla, hogy hitelesítő adatait biztonságos módon kapja meg, és ezeket szándékolatlanul sem adja mások tudtára.

Használjon nehezen feltörhető, biztonságos jelszót, melyben kis- és nagybetű, szám és szimbólum egyaránt szerepel. Biztonságos jelszónak számít például a következő: Y6dh!et5. Ezzel szemben az ablak27 jelszó nem megfelelő biztonságú. A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lenniük, de a legalább 14 karakterből álló kifejezések az igazán biztonságosak.

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a jelszót. Ha mégis elfelejtené, a Microsoft nem tudja visszakeresni. Írja le és tárolja biztonságos helyen a jelszót, messze a védeni kívánt adatoktól.

Adatforrásokhoz való csatlakozáskor nem szabad menteni a bejelentkezési adatokat, azokat ugyanis a rendszer egyszerű szövegként tárolhatja a munkafüzetben és a kapcsolatfájlban, így segítségükkel egy rosszindulatú felhasználó veszélyeztetheti az adatforrás biztonságát.

Hacsak lehetséges, ajánlatos Windows-hitelesítést (megbízható kapcsolatot) használni, amely segítségével Windows-alapú felhasználói fiókon keresztül lehet SQL-kiszolgálóhoz csatlakozni. Amikor a felhasználó Windows-alapú felhasználói fiókot használ a csatlakozáshoz, az SQL Server a Windows operációs rendszerben tárolt adatok alapján hitelesíti a fióknevet és a jelszót. A Windows-hitelesítés alkalmazása előtt a kiszolgáló rendszergazdájának be kell állítania az SQL Server programot e hitelesítési mód használatára. Ha a Windows-hitelesítés nem alkalmazható, kerülni kell a felhasználói bejelentkezési adatok mentését. Biztonságosabb, ha ebben az esetben a felhasználóknak minden bejelentkezéskor meg kell adniuk adataikat.

Vissza a lap tetejére

Office adatkapcsolatfájl létrehozása vagy szerkesztése az Excel használatával

Előfordulhat, hogy egy Office adatkapcsolatfájlt (.odc) meg szeretne osztani más felhasználókkal vagy alkalmazásokkal. Ilyen fájlt az Excel alkalmazással is létrehozhat.

Új ODC fájl létrehozása az Excel használatával

 1. Keresse meg a számítógép Adatforrások mappáját.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • Tetszőleges típusú kapcsolatfájl létrehozásához kattintson jobb gombbal a +Csatlakozás új adatforráshoz.odc fájlra, majd kattintson a helyi menü Megnyitás az Excel programban parancsára.

   Az Excel elindul. Ha a Microsoft Office Excel – biztonsági megjegyzés című üzenet jelenik meg, kattintson az Engedélyezés gombra.

   Megjelenik az Üdvözli az Adatkapcsolat varázsló lap. Kövesse a varázsló utasításait.

  • SQL Server kapcsolatfájl létrehozásához kattintson jobb gombbal az +Új SQL Server kapcsolat.odc fájlra, majd kattintson a helyi menü Megnyitás az Excel programban parancsára.

   Elindul az Excel, és megjelenik az Adatkapcsolat varázsló Kapcsolódás adatbázis-kiszolgálóhoz lapja.

Létező ODC fájl szerkesztése az Excel használatával

 1. Keresse meg az .odc fájlt tartalmazó mappát, például a számítógép Adatforrások mappáját, vagy a megfelelő megbízható hálózati mappát.

 2. Kattintson jobb gombbal az .odc fájlra, majd kattintson a helyi menü Megnyitás az Excel programban parancsára.

 3. Előfordulhat, hogy Microsoft Office Excel – biztonsági megjegyzés című üzenet jelenik meg. Ha az adatforrás megbízható, kattintson az Engedélyezés gombra.

  Az .odc fájl által beolvasott adatok egy új munkafüzet első munkalapján jelennek meg, és jelzik a kapcsolat működését.

 4. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 5. A Munkafüzet kapcsolatai párbeszédpanelen jelölje ki a megfelelő kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságok gombra.

 6. A Kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen hajtsa végre a kívánt módosításokat.

  A kapcsolatfájlok adatainak módosításával kapcsolatban további tájékoztatást találhat az Excel súgójában.

 7. A módosítások végrehajtása után kattintson a Definíció fülre, majd a Kapcsolatfájl exportálása gombra.

 8. Kattintson a Fájl mentése párbeszédpanel Mentés gombjára.

 9. Zárja be a Kapcsolat tulajdonságai és a Munkafüzet kapcsolatai párbeszédpaneleket, majd az új munkafüzet mentése nélkül lépjen ki az Excel alkalmazásból.

Vissza a lap tetejére

Office Publisher: Külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázslóval

A Microsoft Office Publisher, a körlevél használatával, importáljon külső adatokat. Körlevél használatával hozzon létre a dokumentumokat, amelyek legtöbbször azonos sok, de néhány egyedi információkat, például egy termék értesítést, amely a legfelső 100 ügyfelek küld tartalmaz. Is importálhat szövegfájlokból, Excel-munkalapok és Access táblák vagy lekérdezések közvetlenül használata kapcsolat nélkül. További információ a Körlevél létrehozásacímű témakör tartalmaz.

Kapcsolódó műveletek

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató segítségével

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram segítségével

Adatok importálása az Excel 97 – 2003-as vagy a 2007-es munkafüzetet OLE DB-szolgáltató használatával

Adatok importálása az Excel 97 – 2003-as vagy a 2007-es munkafüzetet ODBC-illesztőprogram használatával

Adatok importálása Access 2000, a 2003-as vagy a 2007-adatbázis OLE DB-szolgáltató használatával

Adatok importálása Access 2000, a 2003-as vagy a 2007-adatbázis ODBC-illesztőprogram használatával

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis OLE DB-szolgáltató használatával

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis ODBC-illesztőprogram használatával

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató használatával

A vesszőkkel elválasztott értékeket tartalmazó (.csv kiterjesztésű) szövegfájlok importálása rendkívül egyszerű. Ha a .csv fájl nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

A fájl importálása

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 5. A Szolgáltató lapon válassza a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 6. A Kapcsolat lap Jelöljön ki vagy adjon meg egy adatbázisnevet mezőjébe írja be a szövegfájlt tartalmazó mappa teljes elérési útját.

  A mappát a mező mellett található Tallózás gombra kattintva is megkeresheti.

 7. Kattintson a Mind fülre, válassza a Bővített tulajdonságok elemet, majd kattintson az Érték szerkesztése gombra.

 8. A Tulajdonságérték mezőbe írja be a következők valamelyikét:

  • Ha a szövegfájlban oszlopfejlécek vannak: Text;HDR=Yes.

  • Ha a szövegfájlnak nincs oszlopfejlécek, írja be a szöveg; HDR = nem.

 9. Kattintson az OK gombra.

 10. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 11. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 12. Kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 13. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki az importálni kívánt szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 14. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 15. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Pontosvessző (;) megadása listaelválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex elegendő: Adja meg a tabulátorjel elválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram használatával

A szövegfájlok ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-szövegillesztő számára. Ezután importálja a szövegfájlt a felhasználói adatforrásnév használatával. Ha a szövegfájl olyan .csv fájl, amely nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza a Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az ODBC szövegbeállítások párbeszédpanel.

 4. Írja be a nevet az Adatforrás neve mezőbe.

 5. Törölje a jelet az Aktuális könyvtár használata jelölőnégyzetből.

 6. Kattintson a Könyvtár választása gombra.

 7. A Könyvtár választása párbeszédpanelen keresse meg az importálni kívánt szövegfájlt tartalmazó mappát, ellenőrizze, hogy a szövegfájl megjelenik a Fájlnév mező alatti listában, és kattintson az OK gombra.

 8. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

A fájl importálása

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 5. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válassza ki a most létrehozott felhasználói adatforrásnevet, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 8. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Oszlopfejléc megadása

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Példa: Pontosvessző (;) megadása listaelválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Példa: Tabulátor karakter megadása listaelválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Excel 97-2003 vagy 2007 munkafüzetből OLE DB-szolgáltató használatával

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 5. A Szolgáltató lapon válassza a Office 12.0 Access Database Engine OLE DB lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 6. A Kapcsolat lapon az Adatforrás mezőbe írja be az Excel-munkafüzet teljes elérési útját és fájlnevét.

 7. Kattintson a Mind fülre, válassza a Bővített tulajdonságok elemet, majd kattintson az Érték szerkesztése gombra.

 8. A Tulajdonságérték mezőbe írja be a következők valamelyikét:

  • Ha a munkafüzet adatai tartalmaznak oszlopfejléceket: Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Ha a munkafüzet adatai nem tartalmaznak oszlopfejléceket: Excel 8.0;HDR=Yes.

 9. Kattintson az OK gombra.

 10. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 11. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 12. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a munkafüzetet, és kattintson a Tovább gombra.

 13. Kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 14. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 15. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Excel 97-2003 vagy 2007 munkafüzetből ODBC-illesztőprogram használatával

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 5. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válasza az Excel fájlok lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 6. A Munkafüzet választása párbeszédpanelen az Adatbázis neve mezőben adja meg az Excel-munkafüzetet tartalmazó mappát, a listából válassza ki a munkafüzetet, és kattintson az OK gombra.

 7. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki az importálni kívánt munkalapot, és kattintson a Tovább gombra.

 8. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 9. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Access 2000, 2003 vagy 2007 adatbázisból OLE DB-szolgáltató használatával

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 5. A Szolgáltató lapon hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Microsoft Access 2000 vagy Microsoft Office Access 2003 adatbázis esetében válassza a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider elemet.

  • Microsoft Office Access 2007 adatbázis esetében válassza a Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider elemet.

 6. Kattintson a Tovább gombra.

 7. A Kapcsolat lap Jelöljön ki vagy adjon meg egy adatbázisnevet mezőjébe írja be az Access adatbázis teljes elérési útját és fájlnevét.

  Ha a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider elemet választotta a Szolgáltató lapon, az adatbázist megkeresheti a mező melletti Tallózás gombra kattintva is.

 8. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 9. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 10. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: A csatolt táblák nem jelennek meg a listában. Ha csatolt táblát szeretne importálni, a művelet megkezdése előtt hozzon létre hozzá lekérdezést az Access adatbázisban.

 11. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 12. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Access 2000, 2003 vagy 2007 adatbázisból ODBC-illesztőprogram használatával

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 5. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válasza az MS Access adatbázis lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjelenik az Adatbázis választása párbeszédpanel.

 6. A Könyvtár választása párbeszédpanelen keresse meg az importálni kívánt Access adatbázist tartalmazó mappát, ellenőrizze, hogy az adatbázis megjelenik a Fájlnév mező alatti listában, és kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 7. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Tovább gombra.

 8. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 9. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból OLE DB-szolgáltató használatával

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson a Microsoft SQL Server elemre.

 5. A Kapcsolódás adatbázis-kiszolgálóhoz lapon tegye a következőket:

  • Írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét a Kiszolgálónév mezőbe.

   Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

  • Az Azonosító adatok csoportban az alábbi lehetőségek közül választhat:

   • Windows-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be a Windows-hitelesítés használata választógombot.

   • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be Az alábbi felhasználónév és jelszó használata választógombot, majd írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 6. Kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy felhasználó által definiált függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 8. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 9. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból ODBC-illesztőprogram használatával

Az SQL Server-adatbázisok adatainak ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-illesztő számára. Ezután importálja az SQL Server-adatbázis adatait.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza az SQL Server elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az Új SQL Server adatforrás létrehozása párbeszédpanel.

 4. A Név mezőbe írja be az adatforrás nevét.

 5. A Leírás mezőbe az adatforrás rövid leírását írhatja.

 6. A Kiszolgáló mezőbe írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét.

  Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

 7. Kattintson a Tovább gombra.

 8. A Hogyan ellenőrizze az SQL Server a felhasználónév hitelességét? pont alatt a következő lehetőségek közül választhat:

  • Windows-felhasználónév és jelszó használatához jelölje be A hálózati felhasználónév alapján, Windows NT hitelesítéssel választógombot.

  • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához válassza A felhasználó által beírt felhasználónév és jelszó alapján, SQL Server hitelesítéssel lehetőséget, és írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 9. Kattintson kétszer a Tovább, végül a Befejezés gombra.

 10. A beírt adatok ellenőrzéséhez kattintson az Adatforrás tesztje gombra.

 11. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A TESZTEK SIKERESEN BEFEJEZŐDTEK!” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 12. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Az SQL Server-adatbázis adatainak importálása

 1. Mutasson az Eszközök menü Levelek és katalógusok pontjára, és kattintson a Körlevél, Elektronikus körlevél vagy Katalógusok egyesítése parancsra.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • A Körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • Az Elektronikus körlevél munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

  • A Katalógusok egyesítése munkaablakban kattintson a Címzettlista létrehozása vagy lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 4. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 5. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshoz lapon jelölje ki az imént létrehozott adatforrásnevet, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 8. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Vissza a lap tetejére

Office Visio: Külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázslóval

A Microsoft Office Visio akkor importáljon külső adatokat, hogy közvetlenül a rajz alakzataihoz bővíthető. Rajz használata a Lync-adatok vizuális módon, például legrövidebb leállás statisztikai adatokat megjelenítő Hálódiagram vagy folyamatjelzők és méter összefoglalva projekttevékenységeket megjelenítő folyamatábra. Az alábbi utasításokat szövegfájlokból és az SQL Server-adatforrások készültek. Excel-munkafüzetekhez, Access táblák vagy lekérdezések is importálhat, és a SharePoint-listák közvetlenül a fájlok használata kapcsolat nélkül. További tudnivalókért lásd: adatok importálása az Excel, az SQL Server, a SharePoint-webhelyek és más külső forrásokból.

Kapcsolódó műveletek

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató segítségével

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram segítségével

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis OLE DB-szolgáltató használatával

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis ODBC-illesztőprogram használatával

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató használatával

A vesszőkkel elválasztott értékeket tartalmazó (.csv kiterjesztésű) szövegfájlok importálása rendkívül egyszerű. Ha a .csv fájl nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

A fájl importálása

 1. Kattintson az Adatok menü Adatok csatolása alakzatokhoz parancsára.

 2. Az Adatkijelölő varázsló első lapján válassza a Más OLEDB vagy ODBC adatforrás lehetőséget.

  Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 4. A Szolgáltató lapon válassza a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 5. A Kapcsolat lap Jelöljön ki vagy adjon meg egy adatbázisnevet mezőjébe írja be a szövegfájlt tartalmazó mappa teljes elérési útját.

  A mappát a mező mellett található Tallózás gombra kattintva is megkeresheti.

 6. Kattintson a Mind fülre, válassza a Bővített tulajdonságok elemet, majd kattintson az Érték szerkesztése gombra.

 7. A Tulajdonságérték mezőbe írja be a következők valamelyikét:

  • Ha a szövegfájlban oszlopfejlécek vannak: Text;HDR=Yes.

  • Ha a szövegfájlnak nincs oszlopfejlécek, adja meg a szöveg; HDR = nem.

 8. Kattintson az OK gombra.

 9. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 10. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 11. Kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 12. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki az importálni kívánt szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 13. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 14. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

 15. Kattintson a Befejezés gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkijelölő varázsló.

 16. Az Adatkapcsolat kiválasztása lapon tegye a következők valamelyikét:

  • Az imént létrehozott .odc fájl használatához és az adatforrás összes sorának és oszlopának elfogadásához kattintson a Befejezés gombra.

  • Bizonyos sorok és oszlopok Adatkijelölő varázslóval történő kijelöléséhez és egyedi azonosító létrehozásához kattintson a Tovább gombra.

   Az Adatkijelölő varázsló egyes lapjaival kapcsolatban az F1 billentyűvel kérhet további tájékoztatást.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Pontosvessző (;) megadása listaelválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Példa: Tabulátor karakter megadása listaelválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram használatával

A szövegfájlok ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-szövegillesztő számára. Ezután importálja a szövegfájlt a felhasználói adatforrásnév használatával. Ha a szövegfájl olyan .csv fájl, amely nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza a Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az ODBC szövegbeállítások párbeszédpanel.

 4. Írja be a nevet az Adatforrás neve mezőbe.

 5. Törölje a jelet az Aktuális könyvtár használata jelölőnégyzetből.

 6. Kattintson a Könyvtár választása gombra.

 7. A Könyvtár választása párbeszédpanelen keresse meg az importálni kívánt szövegfájlt tartalmazó mappát, ellenőrizze, hogy a szövegfájl megjelenik a Fájlnév mező alatti listában, és kattintson az OK gombra.

 8. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

A fájl importálása

 1. Kattintson az Adatok menü Adatok csatolása alakzatokhoz parancsára.

 2. Az Adatkijelölő varázsló első lapján válassza a Más OLEDB vagy ODBC adatforrás lehetőséget.

  Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válassza ki a most létrehozott felhasználói adatforrásnevet, és kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 7. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

 8. Kattintson a Befejezés gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkijelölő varázsló.

 9. Az Adatkapcsolat kiválasztása lapon tegye a következők valamelyikét:

  • Az imént létrehozott .odc fájl használatához és az adatforrás összes sorának és oszlopának elfogadásához kattintson a Befejezés gombra.

  • Bizonyos sorok és oszlopok Adatkijelölő varázslóval történő kijelöléséhez és egyedi azonosító létrehozásához kattintson a Tovább gombra.

   Az Adatkijelölő varázsló egyes lapjaival kapcsolatban az F1 billentyűvel kérhet további tájékoztatást.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Oszlopfejléc megadása

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Példa: Pontosvessző (;) megadása listaelválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Példa: Tabulátor karakter megadása listaelválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból OLE DB-szolgáltató használatával

 1. Kattintson az Adatok menü Adatok csatolása alakzatokhoz parancsára.

 2. Az Adatkijelölő varázsló első lapján válassza a Microsoft SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázis lehetőséget.

  Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. A Kapcsolódás adatbázis-kiszolgálóhoz lapon tegye a következőket:

  • Írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét a Kiszolgálónév mezőbe.

   Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

  • Az Azonosító adatok csoportban az alábbi lehetőségek közül választhat:

   • Windows-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be a Windows-hitelesítés használata választógombot.

   • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be Az alábbi felhasználónév és jelszó használata választógombot, majd írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 4. Kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy felhasználó által definiált függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 7. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

 8. Kattintson a Befejezés gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkijelölő varázsló.

 9. Az Adatkapcsolat kiválasztása lapon tegye a következők valamelyikét:

  • Az imént létrehozott .odc fájl használatához és az adatforrás összes sorának és oszlopának elfogadásához kattintson a Befejezés gombra.

  • Bizonyos sorok és oszlopok Adatkijelölő varázslóval történő kijelöléséhez és egyedi azonosító létrehozásához kattintson a Tovább gombra.

   Az Adatkijelölő varázsló egyes lapjaival kapcsolatban az F1 billentyűvel kérhet további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból ODBC-illesztőprogram használatával

Az SQL Server-adatbázisok adatainak ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-illesztő számára. Ezután importálja az SQL Server-adatbázis adatait.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza az SQL Server elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az Új SQL Server adatforrás létrehozása párbeszédpanel.

 4. A Név mezőbe írja be az adatforrás nevét.

 5. A Leírás mezőbe az adatforrás rövid leírását írhatja.

 6. A Kiszolgáló mezőbe írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét.

  Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

 7. Kattintson a Tovább gombra.

 8. A Hogyan ellenőrizze az SQL Server a felhasználónév hitelességét? pont alatt a következő lehetőségek közül választhat:

  • Windows-felhasználónév és jelszó használatához jelölje be A hálózati felhasználónév alapján, Windows NT hitelesítéssel választógombot.

  • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához válassza A felhasználó által beírt felhasználónév és jelszó alapján, SQL Server hitelesítéssel lehetőséget, és írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 9. Kattintson kétszer a Tovább, végül a Befejezés gombra.

 10. A beírt adatok ellenőrzéséhez kattintson az Adatforrás tesztje gombra.

 11. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A TESZTEK SIKERESEN BEFEJEZŐDTEK!” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 12. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Az SQL Server-adatbázis adatainak importálása

 1. Kattintson az Adatok menü Adatok csatolása alakzatokhoz parancsára.

 2. Az Adatkijelölő varázsló első lapján válassza a Más OLEDB vagy ODBC adatforrás lehetőséget.

  Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshoz lapon jelölje ki az imént létrehozott adatforrásnevet, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 7. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

 8. Kattintson a Befejezés gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkijelölő varázsló.

 9. Az Adatkapcsolat kiválasztása lapon tegye a következők valamelyikét:

  • Az imént létrehozott .odc fájl használatához és az adatforrás összes sorának és oszlopának elfogadásához kattintson a Befejezés gombra.

  • Bizonyos sorok és oszlopok Adatkijelölő varázslóval történő kijelöléséhez és egyedi azonosító létrehozásához kattintson a Tovább gombra.

   Az Adatkijelölő varázsló egyes lapjaival kapcsolatban az F1 billentyűvel kérhet további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Vissza a lap tetejére

Office Word: Külső adatok importálása az Adatkapcsolat varázslóval

A Microsoft Office Word körlevél használatával, importáljon külső adatokat. Dokumentumok, mint a vevőknek vagy ünnepi kártya tételű levélküldés cím címkékből álló lap küldött formalevél létrehozása körlevél használatával Is importálhat szövegfájlokból, Excel-munkalapok és Access táblák vagy lekérdezések közvetlenül használata kapcsolat nélkül. További információ a Körlevél létrehozásacímű témakör tartalmaz.

Kapcsolódó műveletek

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató segítségével

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram segítségével

Adatok importálása az Excel 97 – 2003-as vagy a 2007-es munkafüzetet OLE DB-szolgáltató használatával

Adatok importálása az Excel 97 – 2003-as vagy a 2007-es munkafüzetet ODBC-illesztőprogram használatával

Adatok importálása Access 2000, a 2003-as vagy a 2007-adatbázis OLE DB-szolgáltató használatával

Adatok importálása Access 2000, a 2003-as vagy a 2007-adatbázis ODBC-illesztőprogram használatával

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis OLE DB-szolgáltató használatával

Adatokat importál egy SQL Server 2000 vagy 2005-adatbázis ODBC-illesztőprogram használatával

Szövegfájl importálása OLE DB-szolgáltató használatával

A vesszőkkel elválasztott értékeket tartalmazó (.csv kiterjesztésű) szövegfájlok importálása rendkívül egyszerű. Ha a .csv fájl nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

A fájl importálása

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 4. A Szolgáltató lapon válassza a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 5. A Kapcsolat lap Jelöljön ki vagy adjon meg egy adatbázisnevet mezőjébe írja be a szövegfájlt tartalmazó mappa teljes elérési útját.

  A mappát a mező mellett található Tallózás gombra kattintva is megkeresheti.

 6. Kattintson a Mind fülre, válassza a Bővített tulajdonságok elemet, majd kattintson az Érték szerkesztése gombra.

 7. A Tulajdonságérték mezőbe írja be a következők valamelyikét:

  • Ha a szövegfájlban oszlopfejlécek vannak: Text;HDR=Yes.

  • Ha a szövegfájlnak nincs oszlopfejlécek, adja meg a szöveg; HDR = nem.

 8. Kattintson az OK gombra.

 9. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 10. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 11. Kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 12. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki az importálni kívánt szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 13. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 14. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Pontosvessző (;) megadása listaelválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Példa: Tabulátor karakter megadása listaelválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Szövegfájl importálása ODBC-illesztőprogram használatával

A szövegfájlok ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-szövegillesztő számára. Ezután importálja a szövegfájlt a felhasználói adatforrásnév használatával. Ha a szövegfájl olyan .csv fájl, amely nem a számítógépen definiált listaelválasztót használja, vagy a szövegfájl nem .csv fájl, akkor a megfelelő formátum megadásához Schema.ini fájlt kell használni.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza a Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az ODBC szövegbeállítások párbeszédpanel.

 4. Írja be a nevet az Adatforrás neve mezőbe.

 5. Törölje a jelet az Aktuális könyvtár használata jelölőnégyzetből.

 6. Kattintson a Könyvtár választása gombra.

 7. A Könyvtár választása párbeszédpanelen keresse meg az importálni kívánt szövegfájlt tartalmazó mappát, ellenőrizze, hogy a szövegfájl megjelenik a Fájlnév mező alatti listában, és kattintson az OK gombra.

 8. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

A fájl importálása

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válassza ki a most létrehozott felhasználói adatforrásnevet, és kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a szövegfájlt, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 7. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Másik listaelválasztó vagy szöveges fájlformátum megadása Schema.ini fájl használatával

A Schema.ini olyan szöveges fájl, amely a Windows rendszerleíró adatbázisában található alapértelmezett szövegesillesztőprogram-beállításokat felülbíráló bejegyzéseket tartalmaz. A Schema.ini fájl használatához általában a következők szükségesek:

 • A Schema.ini fájlt tárolja az importálandó szövegfájllal azonos mappában.

 • A fájlnak adja a Schema.ini nevet.

 • A Schema.ini fájl első sorába szögletes zárójelben írja be a hivatkozott szöveges fájl nevét.

 • Írja be az eltérő szöveges formátum megadásához szükséges további információkat.

A következő szakaszok a Schema.ini fájl használatával kapcsolatos gyakori példákat tartalmaznak.

Példa: Oszlopfejléc megadása

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Példa: Adjon meg egy pontosvesszőt karakter (;) elválasztóként

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Példa: Tabulátor karakter megadása listaelválasztóként

[Products.txt] Format=TabDelimited

Példa: Rögzített szélességű fájl megadása

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Excel 97-2003 vagy 2007 munkafüzetből OLE DB-szolgáltató használatával

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 4. A Szolgáltató lapon válassza a Office 12.0 Access Database Engine OLE DB lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 5. A Kapcsolat lapon az Adatforrás mezőbe írja be az Excel-munkafüzet teljes elérési útját és fájlnevét.

 6. Kattintson a Mind fülre, válassza a Bővített tulajdonságok elemet, majd kattintson az Érték szerkesztése gombra.

 7. A Tulajdonságérték mezőbe írja be a következők valamelyikét:

  • Ha a munkafüzet adatai tartalmaznak oszlopfejléceket: Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Ha a munkafüzet adatai nem tartalmaznak oszlopfejléceket: Excel 8.0;HDR=Yes.

 8. Kattintson az OK gombra.

 9. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 10. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 11. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a munkafüzetet, és kattintson a Tovább gombra.

 12. Kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 13. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 14. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Excel 97-2003 vagy 2007 munkafüzetből ODBC-illesztőprogram használatával

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válasza az Excel fájlok lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

 5. A Munkafüzet választása párbeszédpanelen az Adatbázis neve mezőben adja meg az Excel-munkafüzetet tartalmazó mappát, a listából válassza ki a munkafüzetet, és kattintson az OK gombra.

 6. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki az importálni kívánt munkalapot, és kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 8. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Access 2000, 2003 vagy 2007 adatbázisból OLE DB-szolgáltató használatával

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az Egyéb/speciális elemre.

  Megjelenik az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel.

  Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

 4. A Szolgáltató lapon hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Access 2000 vagy Access 2003 adatbázis esetében válassza a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider elemet.

  • Office Access 2007 adatbázis esetében válassza a Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider elemet.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. A Kapcsolat lap Jelöljön ki vagy adjon meg egy adatbázisnevet mezőjébe írja be az Access adatbázis teljes elérési útját és fájlnevét.

  Ha a Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider elemet választotta a Szolgáltató lapon, az adatbázist megkeresheti a mező melletti Tallózás gombra kattintva is.

 7. A beírt információk ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat lapon a Kapcsolat tesztelése elemre.

 8. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A kapcsolat vizsgálata sikeres” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 9. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: A csatolt táblák nem jelennek meg a listában. Ha csatolt táblát szeretne importálni, a művelet megkezdése előtt hozzon létre hozzá lekérdezést az Access adatbázisban.

 10. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 11. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása Access 2000, 2003 vagy 2007 adatbázisból ODBC-illesztőprogram használatával

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshozlapon válasza az MS Access adatbázis lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjelenik az Adatbázis választása párbeszédpanel.

 5. A Könyvtár választása párbeszédpanelen keresse meg az importálni kívánt Access adatbázist tartalmazó mappát, ellenőrizze, hogy az adatbázis megjelenik a Fájlnév mező alatti listában, és kattintson az OK gombra.

  Ismét megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 6. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon a Név oszlopban jelölje ki a táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 8. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból OLE DB-szolgáltató használatával

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson a Microsoft SQL Server elemre.

 4. A Kapcsolódás adatbázis-kiszolgálóhoz lapon tegye a következőket:

  • Írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét a Kiszolgálónév mezőbe.

   Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

  • Az Azonosító adatok csoportban az alábbi lehetőségek közül választhat:

   • Windows-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be a Windows-hitelesítés használata választógombot.

   • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához jelölje be Az alábbi felhasználónév és jelszó használata választógombot, majd írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy felhasználó által definiált függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 8. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Adatok importálása SQL Server 2000 vagy 2005 adatbázisból ODBC-illesztőprogram használatával

Az SQL Server-adatbázisok adatainak ODBC-illesztőprogrammal való importálása legalább két lépésben hajtható végre. Először szükség szerint definiáljon felhasználói adatforrásnevet a számítógépen az ODBC-illesztő számára. Ezután importálja az SQL Server-adatbázis adatait.

Felhasználói adatforrásnév definiálása

 1. Nyissa meg a Microsoft Windows Vezérlőpultját, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök ikonra, majd az ODBC adatforrások ikonra.

 2. Az ODBC adatbázis-felügyelő párbeszédpanel Felhasználói DSN lapján kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új adatforrás létrehozása párbeszédpanelen válassza az SQL Server elemet, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Megjelenik az Új SQL Server adatforrás létrehozása párbeszédpanel.

 4. A Név mezőbe írja be az adatforrás nevét.

 5. A Leírás mezőbe az adatforrás rövid leírását írhatja.

 6. A Kiszolgáló mezőbe írja be az adatbázis-kiszolgáló nevét.

  Ha az adatbázis a számítógépen található, a (helyi) szót írja be.

 7. Kattintson a Tovább gombra.

 8. A Hogyan ellenőrizze az SQL Server a felhasználónév hitelességét? pont alatt a következő lehetőségek közül választhat:

  • Windows-felhasználónév és jelszó használatához jelölje be A hálózati felhasználónév alapján, Windows NT hitelesítéssel választógombot.

  • Adatbázis-felhasználónév és -jelszó használatához válassza A felhasználó által beírt felhasználónév és jelszó alapján, SQL Server hitelesítéssel lehetőséget, és írja be a felhasználónevet és a jelszót a megfelelő mezőkbe.

 9. Kattintson kétszer a Tovább, végül a Befejezés gombra.

 10. A beírt adatok ellenőrzéséhez kattintson az Adatforrás tesztje gombra.

 11. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha hibaüzenetet kap, ellenőrizze ismét a korábbi lépésekben beírt értékeket.

  • Ha „A TESZTEK SIKERESEN BEFEJEZŐDTEK!” üzenetet kap, kattintson az OK gombra.

 12. Kattintson kétszer az OK gombra.

Az egyes párbeszédpanelek különféle beállításaival kapcsolatban a Súgó tartalmaz további tájékoztatást.

SQL Server-adatbázis adatainak importálása

 1. A Levelezés lap Körlevélkészítés indítása csoportjában kattintson a Címzettek kiválasztása gombra, majd a Meglévő lista használata parancsra.

  A Word menüszalagjának képe

 2. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:

  • Létező .odc fájl használatához kattintson duplán a megfelelő .odc fájlra. Az alkalmazás importálja az adatokat, és a feladat kész.

  • Új .odc fájl létrehozásához kattintson az Új adatforrás gombra, és kövesse az eljárás lépéseit.

   Megjelenik az Adatkapcsolat varázsló.

 3. Az Üdvözli az Adatkapcsolat varázslólapon kattintson az ODBC adatforrásnév (DSN) elemre.

 4. A Kapcsolódás ODBC-adatforráshoz lapon jelölje ki az imént létrehozott adatforrásnevet, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Adatbázis és tábla kijelölése lapon az Adatbázis mezőben jelölje ki az adatbázist, a Név oszlopban jelölje ki a kívánt táblát, lekérdezést vagy függvényt, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Adatkapcsolatfájl mentése és befejezéslapon a Fájlnév mezőbe írja be az .odc fájl nevét, és kattintson a Befejezés gombra.

  A mappa helyének (alapértelmezés szerint az Adatforrások mappa) módosításához kattintson a Tallózás gombra.

 7. A kapcsolatfájl felismerhetőbbé tétele érdekében a Leírás, Rövid név és Kulcsszavak mezőkben adhat meg további információkat.

Vissza a lap tetejére A szakasz tetejére

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×