Adatok frissítése az adatbázisban

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ez a cikk azt ismerteti, hogy hogyan frissítheti meglévő adatait. A Microsoft Office Access 2007 számos eszközt szolgáltat a létező rekordok frissítésére: az űrlapokat, az adatlapokat, a lekérdezéseket, a keresés és csere szolgáltatást, valamint az új adatgyűjtési funkciót.

A folytatás előtt, ne feledje, hogy Adatfrissítés nem ugyanezt az eljárást, új adatok beírását. Új adatok bevitele adatbázis információt ismertető adatbázishoz egy vagy több rekordot.

Tartalom

Hogyan befolyásolja adatbázisterv frissítése

Hogyan befolyásolják adattípusok frissítése

Hogyan befolyásolják tábla tulajdonságainak módosítása

Adatok frissítése az űrlap használatával

Adatok frissítése az adatlap használatával

A frissítő lekérdezés használata a meglévő adatok módosítása

Táblázatok rekordok felvétele hozzáfűző lekérdezéssel

Adatgyűjtés segítségével rekordok frissítése

Kaszkádolt frissítés használata elsődleges és idegen kulcs értékeit módosítása

Az adatbázis szerkezetének hatása az adatok frissítésére

Ha most kezd ismerkedni az Access programmal, vagy nem ismeri a relációs adatbázisok működési elvét, olvassa el ezt a szakaszt. Sokkal könnyebb a nagyobb frissítéseket elvégezni, ha megérti az adatbázis-tervezés néhány alapelvét.

Egy Access-adatbázis nem csupán egy fájlt jelent abban az értelemben, ahogyan egy Microsoft Office Word 2007-dokumentum vagy egy Microsoft Office PowerPoint 2007-bemutató az. Egy tipikus Access-adatbázis táblák és a táblák köré szervezett objektumok gyűjteménye – ezek lehetnek űrlapok, jelentések, lekérdezések stb.

Ezenkívül az objektumoknak meg kell felelniük bizonyos tervezési alapelveknek, különben az adatbázis rosszul működik, vagy akár teljességgel használhatatlan is lehet. Ezek a tervezési alapelvek befolyásolják továbbá az adatok megadásának módját. Ezért a továbbiakban vegye figyelembe az adatbázis-objektumok tervezésének alapelveit.

 • Néhány kivételtől (például az értéklista típusú listától) eltekintve az Access minden adatot táblákban tárol. A táblák száma függ az adatbázis szerkezetétől és összetettségétől. Bár az adatokat megtekintheti és módosíthatja űrlapokon, jelentésekben és a lekérdezések eredményében, az Access csak táblákban tárolja az adatokat.

 • Tanácsos minden táblát úgy kialakítani, hogy egyetlen rendeltetés, témakör vagy kategória adatait tartalmazza. Egy, az üzleti kapcsolattartók adatait tároló tábla például nem tartalmazhat eladási információkat. Ha mégis, a megfelelő információk megkeresése bonyolulttá vagy akár lehetetlenné is válhat.

 • A tábla minden mezője célszerűen egyféle típusú adatot fogad el. Nem tanácsos például feljegyzéseket tárolnia egy olyan mezőben, amely számok fogadására van beállítva. Ha egy ilyen mezőbe próbál meg szöveget beírni, az Access hibaüzenettel válaszol.

 • Egy kivételtől eltekintve egy rekord egy mezője célszerűen csak egyetlen adatot fogad el. Egy címeket tároló mezőben (jól megtervezett adatbázis esetén) például nem adhat meg egynél több címet. A Microsoft Office Excel 2007 alkalmazásban ezzel szemben alapértelmezés szerint akárhány nevet, címet vagy képet elhelyezhet egy cellában, kivéve, ha beállítja a cellát, hogy csak bizonyos típusú adatokat fogadjon el.

  Ugyanakkor az Office Access 2007 alkalmazás tartalmaz egy új funkciót, amelyet többértékű mezőnek hívnak. A többértékű mezők segítségével több adatrészletet csatolhat egy cellához, vagy létrehozhat olyan listát, amely több értéket is elfogad. Egy rekordhoz csatolhat például egy Office PowerPoint 2007-bemutatót és tetszőleges számú képet is. Ezenkívül létrehozhat egy névlistát, és abból tetszőleges számú nevet kijelölhet. Úgy látszhat, hogy a többértékű mezők ellentmondanak az adatbázis-tervezés szabályainak, mivel egy táblamezőben több adatot is tárolhat, de ez valójában nem így van, mivel az Access a „kulisszák mögött” betartja a szabályokat – az adatokat speciális rejtett táblázatokban tárolja.

A következő cikkek további tájékoztatást nyújtanak a jelen szakaszban tárgyalt témákról és funkciókról.

Vissza a lap tetejére

Az adattípusok hatása az adatok frissítésére

Ha most kezd ismerkedni az Access programmal, vagy nem ismerji a relációs adatbázisok működési elvét, olvassa el ezt a szakaszt. Sokkal könnyebb a nagyobb frissítéseket elvégezni, ha megérti az adatbázis-tervezés néhány alapelvét.

Az adatbázistáblák tervezése során a tábla minden mezője számára meghatároz egy adattípust, így segíti az adatok pontos bevitelét. Például egy értékesítési számadatokat tároló mezőt Szám típusúként határozhat meg. Ha valaki szöveget próbál beírni ebbe a mezőbe, az Access hibaüzenetet jelenít meg, és nem menti el a megváltoztatott rekordot, így megvédi a számadatokat a véletlen felülírástól

Jelenjen meg, hogy miként tekintheti meg adattípusok

Az Access mostantól két módszert kínál egy táblamező adattípusának megtekintésére. Használhatja az Adatlap lap vezérlőelemeit, vagy megnyithatja a táblát Tervező nézetben. A következő lépések ismertetik, hogyan használhatja ezeket a módszereket.

Adattípus megtekintése az Adatlap lap parancsaival

 1. A navigációs ablakban kattintson duplán a használni kívánt táblára.

 2. Kattintson arra a mezőre, amelyet meg szeretné vizsgálni.

 3. Az Adatlap lap Adattípus és formázás csoportjában kattintson az Adattípus lista melletti lefelé nyílra a mező adattípusának megtekintéséhez.

Adattípusok megtekintése Tervező nézetben

 • A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a táblára, majd a helyi menüben kattintson a Tervező nézet parancsra.

  Az Access megnyitja a táblát a tervezőrácsban, és a rács felső részén az egyes táblamezők nevét és adattípusát láthatja.

  Mezők Tervező nézetben

Az egyes mezők meghatározott adattípusa az első lépés a mezőkbe beírható adatok ellenőrzésében. Bizonyos esetekben a beállított adattípus miatt semmilyen adatot nem vihet be a mezőbe. Az alábbi táblázat felsorolja az Office Access 2007 adattípusait, és leírja az egyes adattípusoknak az adatbevitelre való hatását.

Adattípus

Hatás az adatbevitelre

Szöveg

A Szöveg típusú mezőkbe írhat szöveget és numerikus karaktereket, beleértve egy korlátozott elemszámú listát is. Szöveg típusú (Text) mezőkbe kevesebb karaktert lehet írni, mint a Feljegyzés (Memo) mezőkbe – 0 és 255 közötti számú karaktert. Néhány esetben konverziós függvényeket használhat arra, hogy számításokat végezzen a Szöveg típusú mezők adatain.

Feljegyzés

Az ilyen típusú mezőkben nagy mennyiségű szöveget vagy numerikus adatot lehet megadni. Ha az adatbázis tervezője beállítja, hogy a mező támogassa a Rich Text formázást, akkor használhatja a szövegszerkesztő alkalmazásokban (például a Office Word 2007 alkalmazásban) használatos formázási típusokat. Különféle betűtípusokat és betűméreteket használhat adott karakterek esetén, dőltté vagy félkövérré teheti a szöveget stb. HTML-kódelemeket is adhat az adatokhoz.

Rich text formátumban a feljegyzés típusú mező használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a cikk a sorok és oszlopok az adatok formázása.

A Szöveg típusú mezőkhöz hasonlóan csak konverziós függvényeket futtathat a Feljegyzés típusú mezőkön.

Szám

Az ilyen típusú mezőkben csak számokat lehet megadni. A szám típusú mezőkben lévő értékeken számítások is végezhetők.

Dátum/idő

Az ilyen típusú mezőkben csak dátumokat és időpontokat lehet megadni. Az adatbázis tervezője által megadott beállításoktól függően a következő feltételekkel találkozhat:

 • Ha az adatbázis tervezője beviteli maszkot (a mező kijelölésekor megjelenő literális és helyőrző karaktereket) adott meg a mezőre vonatkozóan, akkor az adatokat a maszk által biztosított üres helyekre és formátumban kell beírni. Ha például a maszk ÉÉÉÉ_MMM_DD, akkor a megadott üres helyekre ebben a formátumban kell dátumot írnia – például 2006 okt 11. Nem írhatja be a hónap teljes nevét (például július), sem az évet két számjegyes formában.

 • Ha a tervező nem hozott létre beviteli maszkot annak megadására, hogy hogyan kell bevinni egy dátumot vagy egy időpontot, akkor bármilyen érvényes dátum- vagy időformátumban megadhatja az értéket. Beírhatja például a következőket: 2006. okt 11., 06/10/11 vagy 2006. október 11.

 • Az adatbázis tervezője megjelenítési formátumot is megadhat a mezőre vonatkozóan. Ebben az esetben, ha nincs beviteli maszk, majdnem minden formátumban megadhatja az értéket, de az Access a megjelenítési formátumnak megfelelően jeleníti meg a dátumokat. Beírhatja például a 2006/10/11 karaktersorozatot, de a megjelenítési formátum lehet, hogy úgy van beállítva, hogy a következőképpen jelenik meg: 2006-okt-11.

  További információt a beviteli maszkok cikke a sorok és oszlopok az adatok formázása.

Pénznem

Az ilyen típusú mezőkben csak pénznemértéket lehet megadni. A pénznemhez tartozó szimbólumot nem kell manuálisan megadni. Az Access alapértelmezésben azt a pénznemszimbólumot használja, amelyet a Windows területi beállításaiban megadott (Ft, L, $ stb.).

Számláló

Az ilyen típusú mezőkben nem lehet adatot megadni, és a benne lévő adatot nem lehet módosítani. Amikor új rekordot ad egy táblához, az Access megnöveli a Számláló típusú mezőben lévő értékek értékét.

Igen/Nem

Ha egy ilyen típusú mezőre kattint, az Access egy jelölőnégyzetet vagy egy legördülő listát jelenít meg a mező formázásától függően. Ha úgy formázza a mezőt, hogy egy listát jelenítsen meg, a listában választhat az Igen és a Nem, az Igaz és a Hamis, illetve a Be és a Ki lehetőség közül, szintén a mezőre alkalmazott formázástól függően. A listában nem adhat meg értékeket, és nem is változtathatja meg őket közvetlenül egy űrlapból vagy táblából.

OLE-objektum

Ezt a mezőtípust akkor használja, ha egy másik alkalmazásban létrehozott fájl adatait kívánja megjeleníteni. Az OLE-objektum mezőkben megjeleníthet például egy szöveges fájlt, egy Excel-táblázatot vagy egy PowerPoint-bemutatót.

Mellékletekkel gyorsabban, könnyebben és rugalmasabban férhet hozzá más programok adataihoz. A mellékletekről további információ található jelen táblázat Melléklet bejegyzésében.

Hivatkozás

Az ilyen típusú mezőben adhatja meg adatokat, és Access fussa a webhely címét. Például akkor, ha beír egy értéket a mezőben, Access körül a szöveg egységes erőforrás-megnevezés (URL) szöveggel, például: http://www. your_text.com. Ha megad egy érvényes webcímet, a hivatkozás fog működni – ellenkező esetben a hivatkozás hibaüzenetet eredményeznek. A meglévő hivatkozások szerkesztése is is nehéz, mert az egérrel a hivatkozás mező elindítja a böngészőt, és megnyitja a hivatkozást a megadott helyen. A hivatkozás mező szerkesztéséhez, jelöljön ki egy szomszédos mezőt, a fókusz áthelyezése a hivatkozás mező használata a lap vagy a nyílbillentyűkkel, és nyomja le az F2 billentyűt szerkesztésének engedélyezése.

Melléklet

Ilyen típusú mezőhöz más programok adatait mellékelheti, de nem írhat a mezőbe, és más módon sem vihet szöveges vagy numerikus adatot a mezőbe.

Melléklet mező használatával kapcsolatos információkért cikke a fájlok csatolása és az adatbázis rekordjaihoz ábrák.

Keresés varázsló

A Keresés varázsló nem adattípus, hanem kétféle, értéklista és keresőmező típusú legördülő lista létrehozására használja. Az értéklista meghatározott számú elemből álló listát használ. Ezeket az elemeket a Keresés varázsló használata során adja meg. Ezek az értékek függetlenek lehetnek az adatbázis más adataitól és objektumaitól.

Ezzel szemben a keresőmező lekérdezést használ arra, hogy adatokat nyerjen ki egy adatbázis vagy más hely, például egy, a Windows SharePoint Services 3.0 alkalmazást futtató kiszolgáló egy vagy több táblájából. A keresőmező ezután egy legördülő listában jeleníti meg az adatokat. A Keresés varázsló alapértelmezés szerint Szám adattípusúra állítja be a táblamezőt.

Keresőmezők közvetlenül a táblázatok és űrlapokon és jelentéseken szereplő dolgozhat. Alapértelmezés szerint az értékek keresőmező jelennek meg egy nevű egy kombinált lista vezérlőelem típusú – a lista található, amelynek a lefelé mutató nyílra: Üres keresési lista . Attól függően, hogy hogyan az adatbázis-tervező nem állított be a keresőmező és a kombinált lista a lista elemeit szerkesztheti és elemek felvétele a listára. Ehhez az adatbázis-tervező kell állítani a keresőmező tulajdonságait (a tulajdonság neve A Csak listaelem, és az a Tervező kikapcsolásához).

A keresési értékek nem szerkesztheti közvetlenül, esetén hozzáadásához vagy módosításához az adatokat, az értékek előre definiált listáját, vagy abba a táblázatcellába, a keresőmező forrásaként szolgál. Ezzel kapcsolatos további tudnivalókért lásd "A keresőmező elemek szerkesztése" adatbázishoz egy vagy több rekord hozzáadásacímű témakörben című szakaszt.

Végül amikor létrehoz egy keresőmezőt, beállíthatja több érték elfogadására is. Ha ezt teszi, akkor az eredményül kapott lista minden elem mellett tartalmaz egy jelölőnégyzetet, és annyi elemet jelölhet ki, ahányra szüksége van. Az alábbi ábra egy tipikus többértékű listát ábrázol:

Jelölőnégyzetes lista

Többértékű keresőmezők létrehozásáról és az eredményül kapott listák használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a cikk, egy listát, amely tárolja a több érték használatát és az Útmutató a többértékű mezőkhöz.

Vissza a lap tetejére

A táblamezők tulajdonságainak hatása az adatok frissítésére

Ha most kezd ismerkedni az Access programmal, vagy nem ismeri a relációs adatbázisok működési elvét, olvassa el ezt a szakaszt. Addig nem tud nagyobb frissítéseket sikeresen elvégezni, amíg nem tudja, hogyan befolyásolják az egyes táblamezők tulajdonságai az adatok frissítését.

Az adatbázisok tervezését általában egy vagy több tábla megtervezésével kezdi. Eldönti, milyen adatokat tartalmazzanak az egyes táblák, beállítja az elsődleges kulcsokat – az elsődleges kulcs olyan mező, amely egyedileg azonosít minden rekordot (sort) – mindegyik táblában, és létrehozza a táblák közötti kapcsolatokat.

A folyamat során beállítja az egyes táblák mezőinek tulajdonságait. Például beállíthatja, hogy egy Szöveg típusú mező csak 50 karaktert fogadjon el, vagy hogy egy Szám mező csak pénzmennyiségeket tároljon.

A legtöbb Mezőtulajdonságok beállíthatók úgy, hogy Tervező nézetben. A csoportok a menüszalagon a Microsoft Office Fluent felhasználói felületrészét paranccsal azonban néhány tulajdonság is beállíthatja. Ha például beállíthatja, hogy a szöveg és feljegyzés mezőknél vizuális formátumokban kattintson a Kezdőlap lap betűtípus csoportjának parancsaival. Ezek a parancsok használatával kapcsolatos további tudnivalókért cikke a sorok és oszlopok az adatok formázása.

Beállítása vagy módosítása egy táblamezőhöz tulajdonságainak módját mutatják.

Az Access mostantól két módszert kínál egy táblamező tulajdonságainak megtekintésére – használhatja az Adatlap lap parancsait, vagy megnyithatja a táblát Tervező nézetben. A következő lépések ismertetik, hogyan használhatja ezeket a technikákat.

Táblatulajdonságok megtekintése az Adatlap lap parancsaival

 1. A navigációs ablakban kattintson duplán a használni kívánt táblára.

 2. Kattintson az Adatlap lapra, és használja az Adattípus és formázás csoport parancsait az egyes táblamezők tulajdonságainak megtekintéséhez.

Táblatulajdonságok megtekintése Tervező nézetben

 1. A navigációs ablakban a jobb gombbal kattintson a táblára, majd kattintson a Tervező nézet menüpontra.

  Az Access megnyitja a táblát a tervezőrácsban.

 2. A rács alsó területén, a Mezőtulajdonságok alatt kattintson az Általános fülre, ha nincs még kijelölve.

  vagy

  Egy keresőmező tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a Megjelenítés fülre.

  A keresőmezők olyan táblamezők, amelyek egy előre kódolt értéklistát használnak, vagy egy lekérdezéssel olvasnak ki értékeket az adatbázis egy vagy több táblájából. A keresőmező alapértelmezés szerint lista formájában jeleníti meg ezeket az értékeket. Az adatbázis tervezője által meghatározott beállításoktól függően egy vagy több értéket jelölhet ki ebben a listában.

  A keresőmezők gyakran megtévesztik a gyakorlatlan Access felhasználókat, mivel egy értéklista jelenik meg egy helyen (az Access által a keresőmező adataiból létrehozott lista), ám az adatok máshol találhatók (az adatokat tároló táblában). Amikor egy keresőmező adatait frissíti, mindig a forrástábla (az utóbbi hely) adatait kell frissíteni. A listában nem tudja a keresőmezők adatait frissíteni.

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a táblatulajdonságokat, amelyek a legnagyobb hatással vannak az adatbevitelre, és leírja hatásukat.

Tulajdonság

Helye a tábla tervezőrácsban

Lehetséges értékek

Működés adat beírása közben

Mező mérete

Általános lap

0–255

A karakterszám-korlátozás csak a Szöveg típusú mezőkre vonatkozik. Ha a megadott számú karakternél többet próbál beírni, a mező levágja őket.

Kötelező

Általános lap

Igen/Nem

Ha bekapcsolja, ez a tulajdonság kényszeríti a felhasználót a mező adatokkal való feltöltésére, és addig nem fogja elmenteni az új adatokat, amíg nem tölti ki a mezőt. A tulajdonság kikapcsolása esetén a mező elfogad null értékeket, így a mező üres maradhat.

Megjegyzés: A null érték nem egyezik meg a nullával. A nulla egy szám, amit az Access fel tud használni számításokban. A null hiányzó, nem megadott, vagy ismeretlen értéket jelöl.

Nulla hosszúság engedélyezett

Általános lap

Igen/Nem

Ha bekapcsolja, megadhat nulla hosszúságú karaktersorozatot – olyan karaktersorozatot, amely nem tartalmaz karaktereket. Nulla hosszúságú karaktersorozat létrehozásához írjon be két dupla idézőjelet egymás mellé, szóköz nélkül (""), majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Indexelt

Általános lap

Igen/Nem

Ha egy tábla mezőjét indexeli, az Access nem engedi, hogy ismétlődő értékeket adjon hozzá.

Beviteli maszk

Általános lap

Konstans és helyőrző karakterek előre definiált vagy egyéni összeállításban

A beviteli maszk arra kényszeríti a felhasználót, hogy az előre meghatározott formátumban adja meg az adatokat. A maszk akkor jelenik meg, ha kijelöli egy tábla mezőjét vagy egy űrlap vezérlőelemét. Ha például egy Dátum mezőre kattint, előfordulhat, hogy a következő karaktereket látja: ÉÉÉÉ. HHHH. NN. Ezt a karakterhalmazt beviteli maszknak hívják. Ez arra kényszeríti a felhasználót, hogy a hónap nevét rövidítve adja meg (például „okt.”), az évet pedig négy számjeggyel. Ha tehát ezt a maszkot látja, akkor a dátumot a következő formátumban adja meg: 2006. okt. 15.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a beviteli maszk csak az adatok bevitelének módját határozza meg, az adatok megjelenítésének módját nem. Előfordulhat például, hogy a dátumot 2006. okt. 15. formátumban ad meg, de az Access az értéket a következő formában tárolja: 20061015 – vagyis formázó karakterek nélkül. Majd amikor a dátumot egy táblában, űrlapon vagy jelentésben tekint meg, az Access a következő formátumban jeleníti meg: 2006.10.15.

A témakör a sorok és oszlopok az adatok formázásahozhat létre és beviteli maszkokkal kapcsolatos további tudnivalókért.

Vezérlőelem megjelenítése

Keresés lap

Az értékek a mező típusától függenek

Szöveg és Szám mezők esetében választhat a beviteli mező, lista és kombinált lista közül. Igen/Nem mezők esetében választhat jelölőnégyzetet, beviteli mezőt vagy kombinált listát.

Megjegyzés: Ha nem a Lista vagy Kombinált lista lehetőséget választja, az Access elrejti a Megjelenítés lapon található többi tulajdonságot.

Sor forrásának típusa

Keresés lap

Tábla/lekérdezés
Lista
Mezőlista

Ha a Képernyővezérlő tulajdonságmező értékét a Lista vagy a Beviteli lista értékre állítja, akkor ezt a tulajdonságot a Tábla/lekérdezés, az Értéklista vagy a Mezőlista értékre állíthatja. Ez a tulajdonság meghatározza, milyen értéket használhat a Sorforrás tulajdonságban. Lásd még a következő bejegyzést.

Sor forrása

Keresés lap

A Sorforrás típusa tulajdonságtól függ.

Ha a Sorforrás típusa tulajdonság értéke Tábla/lekérdezés, ez a tulajdonságmező egy tábla vagy lekérdezés nevét tartalmazhatja. Ha az előbbi tulajdonság értéke Értéklista, ebben a tulajdonságmezőben pontosvesszővel (;) elválasztott értékek felsorolása szerepelhet. Ha a Sorforrás típusa tulajdonság értéke Mezőlista, ez a tulajdonság egy tábla, lekérdezés, vagy SQL (Structured Query Language) utasítás nevét tartalmazhatja.

Csak listaelem

Keresés lap

Igen/Nem

Ha értéke Igen, az Access talál egyező értékeket, a felhasználók szöveget adja meg a kombinált lista vezérlőelem. Úgy helyezi, a " Igen " beállítás lehetővé teszi, hogy javaslatokat. A " Igen " beállítást is megakadályozza, hogy felhasználók közvetlenül a lista vagy kombinált lista vezérlőelem egy listák elemeinek szerkesztése. Ehelyett felhasználók kell a Sorforrás tulajdonságmezőre, illetve az keresőmezők esetében az elemek szerkesztése, szerkesztheti a táblázatban szereplő elemek, amelyeknél a forrásadatokat a keresőmezőt. Keresőmezők használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: "A keresőmező elemek szerkesztése" adatbázishoz egy vagy több rekord hozzáadásacímű témakörben című szakaszt.

Értéklista szerkesztésének engedélyezése

Keresés lap

Igen/Nem

Értéklisták esetén engedélyezi, illetve letiltja a Listatételek szerkesztése parancsot, keresőmezők esetén viszont nem. Ha szeretné keresőmezők esetén engedélyezni a parancsot, a Listaelem-szerkesztő űrlap tulajdonságban adjon meg egy érvényes űrlapnevet. Az Értéklista szerkesztésének engedélyezése parancs egy helyi menüben jelenik meg, amelyet úgy nyithat meg, hogy a jobb gombbal rákattint egy listapanel vagy beviteli lista vezérlőelemre. A parancs futtatásakor megjelenik a Listatételek szerkesztése párbeszédpanel. Azt is megteheti, hogy megadja egy űrlap nevét a Listatételek szerkesztési űrlapja tulajdonság értékeként, és ekkor az Access nem párbeszédpanelt jeleníti meg, hanem az űrlapot indítja el.

A Listatételek szerkesztése parancsot futtathatja űrlapokon lévő listákból és kombinált listákból, valamint táblákon és lekérdezés- eredményhalmazokon alapuló kombinált listákból. Az űrlapokat ehhez Tervező vagy Böngésző nézetben, míg a táblákat és a lekérdezés-eredményhalmazokat Adatlap nézetben kell megnyitnia.

Listaelem-szerkesztő űrlap

Keresés lap

Egy adatbeviteli űrlap neve

Ha ebben a tulajdonságmezőben megadja egy adatbeviteli űrlap nevét, ez az űrlap jelenik meg, amikor a felhasználó a Listatételek szerkesztése parancsra kattint. Ha üresen hagyja, a parancs hatására megjelenik a Listatételek szerkesztése párbeszédpanel.

Az adatbázistáblák tervezéséről és a tulajdonságok beállításáról bővebb információ található az alábbi cikkekben:

 • Az adatbázisok tervezésének alapjai megtudhatja például, hogy az adatbázisban tervezési alapvető fogalmak az adatokat, és a normalizálás tervezése – az adatok felosztása kapcsolódó táblákba és kiküszöbölésével a felesleges adatok folyamatát.

 • Az adatbázis létrehozása táblázatok táblázatok létrehozása, és adja meg az elsődleges kulcsok (olyan mezők, amelyek egyértelműen azonosítják az egyes sorok vagy a tábla rekordjainak) hogyan, és hogyan kell beállítani az adattípusok és a táblázat tulajdonságai ismerteti.

Vissza a lap tetejére

Adatfrissítés űrlappal

Űrlapok segítségével kisebb mennyiségű adatot tud frissíteni. Jelen esetben a „kisebb mennyiség” annyi rekordot jelent, amennyit manuálisan kíván frissíteni. Űrlapok segítségével könnyebben, gyorsabban és pontosabban tud kisebb mennyiségű adatot szerkeszteni és frissíteni.

Adatok szerkesztése űrlap használatának attól függ, hogy az űrlapot. Űrlapok tartalmazhat vezérlők , például a listák, a szövegdobozok, a gombok és adatlapok tetszőleges számú – rácsok, amely a következőhöz hasonlóan az Excel-munkafüzetekhez. A minden az űrlapon lévő adatokat olvas, vagy az alapul szolgáló táblamezőhöz adatot ír. Mire hozzáférést kap a attól függ, hogy az adattípus beállítása az alapul szolgáló táblamező, az adott mező beállításával, és valószínűleg több tulajdonságának, amely az egyes vezérlők beállítja az Adatbázis-tervezőt. Hogyan befolyásolják az adattípusok és mezőtulajdonságok adatbevitel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: hogyan adattípusok hatással vannak az adatok bevitele , és hogyan táblázat tulajdonságai hatással vannak az adatok bevitele, ez a cikk korábbi részében.

A következő szakaszok leírják, hogyan kell használni az általánosan használt adatbeviteli vezérlőelemeket. Ha kérdése van az adatbázissal kapcsolatban, kérdezze meg a rendszergazdát vagy az adatbázis tervezőjét.

Szöveg hozzáadása vagy szerkesztése szövegbeviteli mezőben

Az Access egy szövegbeviteli vezérlőelemet biztosít Szöveg és Feljegyzés típusú vezérlőelemekhez. Általában a vezérlőelem méretéből következtethet arra, hogy az alapul szolgáló mező szöveg vagy feljegyzés típusú-e, mivel a vezérlőelem mérete általában az alapul szolgáló táblamező méretét tükrözi. Például ha egy beviteli mezőt egy legfeljebb 50 karaktert elfogadó szöveges mezőhöz köt, akkor azt annak megfelelően méretezze. Ha viszont a beviteli mezőt egy Feljegyzés mezőhöz köti, akkor méretezheti úgy, hogy görgetés nélkül meg tudjon jeleníteni egy-két bekezdésnyi szöveget.

Ezen kívül Feljegyzés mezőkön engedélyezheti a Rich Text formázást. Ezután különböző betűtípusokat, betűméreteket, stílusokat és színeket alkalmazhat a szövegen.

Szöveg szerkesztése szövegbeviteli mezőben

 • Vigye a kurzort a szövegbeviteli mezőbe, majd módosítsa az adatokat. Szöveg vagy Feljegyzés mezőben lévő számadatokkal nem lehet számításokat végezni.

Rich Text formázás alkalmazása

Megjegyzés: Kövesse ezeket a lépéseket, csak akkor, amikor egy szövegmezőhöz feljegyzés típusú mező. Olvassa el a táblamező tulajdonságai, ez a cikk korábbi részében.

 1. Az Adatlap nézetben megnyitott táblában jelölje ki a Feljegyzés mezőt. Általában egy „Megjegyzés”, „Jegyzet” vagy „Leírás” nevű mezőt kereshet.

 2. A Kezdőlap lap Betűtípus csoportjában a gombok és menük használatával formázzuk a szöveget.

  Különböző betűtípusokat és betűméreteket, félkövér vagy dőlt betűs szöveget használhat, megváltoztathatja a szöveg színét stb.

Vissza a lap tetejére

Adatfrissítés adatlappal

Az adatokat módosíthatja közvetlenül Adatlap nézetben is (sorokra és oszlopokra osztott nézet, hasonló az Excel-munkalapokhoz). Ezzel a módszerrel a táblák, a lekérdezés-eredményhalmazok és az adatlapokat megjelenítő űrlapok adatait módosíthatja.

Általában akkor használja az adatlapokat, ha kevés, esetleg csak egyetlen rekordot kíván módosítani. Ha ismeri az Excel programot, viszonylag könnyen eligazodhat az adatlapokon, és az Access mélyebb ismerete (például lekérdezések létrehozásának és futtatásának ismerete) nélkül is elvégezheti a változtatásokat.

A továbbiakban ezt vegye figyelembe.

 • Nem kell mentenie a változtatásokat. Az Access minden esetben véglegesíti őket, amikor a kurzort a sor egy másik mezőjére, vagy az egérmutatót egy másik sorra viszi.

 • Alapértelmezés szerint az Access-adatbázisok mezői célszerűen egy bizonyos típusú adat – például szöveg vagy számok – fogadására vannak beállítva. Mindig a mező beállításának megfelelő típusú adatot kell beírni. Ha nem így tesz, az Access hibaüzenetet jelenít meg.

 • Lehetséges, hogy a mező egy beviteli maszkot is tartalmaz. A beviteli maszk helyőrző és konstans karakterek halmaza, amely kényszeríti a felhasználót, hogy az adatokat meghatározott formátumban adja meg. Például egy irányítószámokat tároló mező kényszerítheti a felhasználót, hogy a francia irányítószám-formátumnak megfelelő adatokat adjon meg, míg egy telefonszámokat tároló mező csak német formátumban megadott telefonszámokat fogadhat el.

  További információt a beviteli maszkok cikke a sorok és oszlopok az adatok formázása.

 • A mezőkben – a mellékletek és a többértékű listák kivételével – csak egy értéket adhat meg. Ha nem tudja, hogy egy mező mellékleteket tartalmaz-e, kérdezze meg az adatbázis tervezőjét vagy a rendszergazdát. A többértékű listákat könnyen azonosíthatja, mivel az Access minden listaelem mellett elhelyez egy jelölőnégyzetet.

Adatlap adatainak módosítása

 1. A navigációs ablakban kattintson az adatait tartalmazó táblára vagy lekérdezésre.

  Az Access alapértelmezés szerint Adatlap nézetben – egy Excel-munkalapra hasonlító táblázatban – nyitja meg a a táblákat és lekérdezéseket.

 2. Kattintással vagy valamilyen más módon vigye a fókuszt az első szerkeszteni kívánt mezőre, és módosítsa az adatot.

 3. A következő mezőre való átlépéshez nyomja meg a TAB billentyűt, használja a nyílbillentyűket vagy kattintson a következő mezőre.

  Amikor megnyomja a TAB billentyűt, az Access alapértelmezés szerint a Windows területi beállításai alapján dönti el, hogy a kurzor balra vagy jobbra mozogjon. Ha a számítógép olyan nyelvre van beállítva, amely balról jobbra olvasható, akkor a TAB billentyű megnyomására a kurzor jobbra mozog. Ha a számítógép olyan nyelvre van beállítva, amely jobbról balra olvasható, akkor a kurzor balra mozog.

Rich Text formázás alkalmazása Feljegyzés mezőkben szereplő adatokra

 1. Az Adatlap nézetben megnyitott táblában vagy lekérdezés-eredményhalmazban jelölje ki a Feljegyzés mezőt.

  A szokásos kereshet egy "Megjegyzéseket," nevű mezőt "Notes" vagy "Leírás." Ha továbbra sem találja a feljegyzés típusú mező, olvassa el a táblamező tulajdonságai, ez a cikk korábbi részében.

 2. A Kezdőlap lap Betűtípus csoportjában a gombok és menük használatával formázzuk a szöveget.

  Különböző betűtípusokat és betűméreteket, félkövér vagy dőlt betűs szöveget használhat, megváltoztathatja a szöveg színét stb.

Vissza a lap tetejére

Adatok megváltoztatása frissítő lekérdezéssel

Frissítő lekérdezésekkel új rekordokat vehet fel, vagy módosíthatja és törölheti egy vagy több meglévő rekord egy részét (teljes rekordot nem). A frissítő lekérdezéseket tekintheti a Keresés és csere párbeszédpanel továbbfejlesztésének is. Meg kell adnia egy választó feltételt (a „keresett szöveg” mező megfelelője), és egy frissítési feltételt (a „csere erre” mező megfelelője). A párbeszédpaneltől eltérően a frissítő lekérdezések elfogadnak több feltételt is, így egyszerre több rekordot frissíthet, akár több különböző táblákban is.

Jegyezze meg, hogy frissítő lekérdezésekkel nem frissíthet vagy vehet fel teljes rekordokat. Ehhez a hozzáfűző lekérdezéseket használja.

További információ a cikke rekordok egy táblába a hozzáfűző lekérdezés segítségével.

Megjegyzés: A frissítő lekérdezések használatának legbiztonságosabb módja, ha először létrehoz egy választó lekérdezést, amivel a választó feltételünket tesztelheti. Például tegyük fel, hogy egy adott ügyfélre vonatkozó Igen/Nem típusú mezőket szeretné átállítani Nem értékről Igen értékre. Ehhez egy olyan feltételt kell hozzáadnia a választó lekérdezésünkhöz, amely az ügyfél összes kívánt Nem válaszát visszaadja. Miután meggyőződött róla, hogy megvan az összes szükséges rekord, a választó lekérdezésünket frissítő lekérdezéssé konvertálja, megadja a frissítő feltételeket, és lefuttatja a lekérdezést a kiválasztott értékek frissítéséhez. Ez a szakaszban leírja, hogyan lehet választó lekérdezést létrehozni, majd frissítő lekérdezéssé konvertálni.

Választó lekérdezés létrehozása

 1. Nyissa meg azt az adatbázist, amely a módosítani kívánt rekordokat tartalmazza.

 2. Kattintson a Létrehozás lap Egyéb csoportjában a Lekérdezéstervező gombra.

  Megnyílik a lekérdezéstervező ablak, megjelenik a Tervezés lap, és megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 3. Jelölje ki a frissíteni kívánt rekordokat tartalmazó táblát vagy táblákat, és kattintson a Hozzáad gombra, majd a Bezár gombra.

  A tábla vagy táblák a lekérdezés tervezőrácsának felső területén ablakokként jelennek meg, ezek az ablakok sorolják fel az egyes táblák mezőit. Az alábbi ábra egy tipikus táblát mutat a lekérdezéstervezőben:

  Tábla a lekérdezéstervezőben

 4. Kattintson duplán a frissíteni kívánt mezőkre. A kijelölt mezők megjelennek a lekérdezéstervező alsó területének Mező sorában.

  Az alsó szakaszban oszloponként egy táblamezőt adhat hozzá, vagy ha egy tábla összes mezőjét gyorsan hozzá szeretné adni, kattintson duplán a táblamezők listájának tetején található csillagra (*). Az alábbi ábra a táblamezők hozzáadása után mutatja a lekérdezéstervezőt.

  Tervezőrács az összes mező hozzáadása után

 5. Megadhat egy vagy több feltételt is a tervezőrács Feltételek sorában. Az alábbi táblázat példákat mutat a feltételekre, és leírja a lekérdezésre tett hatásukat.

Feltétel

Hatás

> 234

Minden 234-nél nagyobb számot visszaad. A 234-nél kisebb számok megkeresésére használja a < 234 kifejezést.

>= "Koczka"

A Koczka névtől kezdődően az ábécé végéig minden rekordot visszaad

Between #2006.02.02.# And #2006.12.01.#

A 2006. február 2. és a 2006 december 1. közötti dátumokat adja vissza (ANSI-89 esetén). Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a kettős kereszt helyett használjon szimpla idézőjeleket ('). Például: Between '2006.02.02.' And '2006.12.01.'

Not "Németország"

Minden olyan rekord megkeresése, amelynek tartalma nem egyezik meg teljesen a „Németország” karaktersorozattal. A feltételkifejezés visszaadja az olyan rekordokat, amelyek a „Németország” karakterlánc mellett további karaktereket tartalmaznak, például: „Németország (Euró)” vagy „Európa (Németország)”.

Not "T*"

A nem T-vel kezdődő rekordokat keresi meg. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag helyett használjon százalékjelet (%).

Not "*t"

Minden olyan rekord megkeresése, amely nem t-re végződik. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag helyett használjon százalékjelet (%).

In(Kanada,EK)

A listában megkeres minden olyan rekordot, amelyben szerepel a Kanada vagy az EK szó.

Like "[A-D]*"

Szöveg típusú mezőben az A és D közé eső karakterekkel kezdődő mezőket keresi meg. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag helyett használjon százalékjeleket (%).

Like "*ar*"

Azokat a rekordokat keresi meg, amelyek tartalmazzák az „ar” betűsorozatot. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag helyett használjon százalékjeleket (%).

Like "Maison Dewe?"

Megkeresi azokat a rekordokat, amelyek a „Maison” névvel kezdődnek, és tartalmaznak egy ötbetűs második karakterláncot, amelynek első négy betűje „Dewe”, utolsó betűje pedig ismeretlen.Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, használja az aláhúzás (_) jelet a kérdőjel helyett.

#2006.02.02.#

Megkeresi azokat a mezőket, amelyek a 2006. február 2. dátumot tartalmazzák. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a dátumot kettőskeresztek helyett szimpla idézőjelek közé tegye ('2/2/2006').

< Date( )- 30

Visszaad minden 30 napnál régebbi dátumot.

Date()

A mai dátumot tartalmazó rekordokat adja vissza.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

A mai naptól számított három hónapnál közelebbi dátumokat tartalmazó rekordokat adja vissza.

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek null (üres vagy meghatározatlan) értékeket tartalmaznak.

Is Not Null

Minden rekordot visszaad, amely tartalmaz értéket.

""

Visszaad minden rekordot, amely nulla hosszúságú karakterláncot tartalmaz. Akkor használ nulla hosszúságú karakterláncokat, ha egy kötelező mezőben adatot kell megadnia, de magát az értéket még nem ismeri. Ha például egy mezőben faxszámot kell megadni, de egy vevőnek még nincs faxkészüléke, a szám helyett két egymás mellett álló dupla idézőjelet ad meg ("").

 1. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ellenőrizze, hogy a lekérdezés csak a módosítani kívánt rekordokat adta-e vissza. Szükség szerint kijelölheti a nem kívánt mezőket és a DELETE billentyűvel törölheti őket, vagy további mezőket húzhat át a tervezőrácsra, illetve módosíthatja a feltételeket, amíg nem elégedett a lekérdezés eredményével.

 2. Folytassa a következő lépésekkel.

Rekordok frissítése

 1. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintsunk a Frissítés gombra.

  Ez a választó lekérdezést frissítő lekérdezéssé teszi. Az Access hozzáadja a Módosítás sort a lekérdezéstervező alsó területéhez.

  Frissítő lekérdezés egyetlen feltételkifejezéssel

 2. Keresse meg a módosítani kívánt adatot tartalmazó mezőt, és írja be a kifejezést (amely az adatokat fogja módosítani) a mező Módosítás sorába.

  Az alábbi táblázat bemutat néhány példakifejezést, és leírja a hatásukat.

Kifejezés

Eredmény

"Eladó"

Egy Szöveg típusú mezőbe beírja az "Eladó" szöveget.

#2006.08.10.#

Egy Dátum/Idő mező értékét 2006. augusztus 10-re módosítja.

Igen

Egy Igen/Nem típusú mezőben a Nem értéket Igen értékre változtatja.

"C" & [Cikkszám]

Minden megadott cikkszám elé C betűt tesz.

[Egységár] * [Mennyiség]

Összeszorozza az Egységár és a Mennyiség mezők értékét.

[Fuvardíj] * 1,5

A Fuvardíj nevű mező értékeit 50 százalékkal megnöveli.

DSum("[Mennyiség] * [Egységár]",
"Rendelés részletei", "[Termékkód]=" & [Termékkód])

Ahol az aktuális tábla Termékazonosító mezőjének értéke megegyezik a Rendelés részletei nevű tábla Termékazonosító értékével, a lekérdezés frissíti a végösszeg értékét a Mennyiség és az Egységár mező tartalmának összeszorzásával.

Right([CímIrányítószáma], 5)

Egy szöveget vagy számot tartalmazó mező tartalmát csonkítja úgy, hogy csak az utolsó 5 karakter maradjon meg a mezőből.

IIf(IsNull([Egységár]), 0, [Egységár])

Az Egységár mező null (ismeretlen vagy nem meghatározott) mezőinek értékét nullára változtatja.

 1. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Az alábbi ábra az üzenetet mutatja:

  A frissítő lekérdezés figyelmeztető üzenete

 2. Kattintson az Igen gombra a lekérdezés futtatásához.

  Megjegyzés: A figyelmeztető üzenetek kikapcsolhatja. Ehhez kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , az Access beállításaielemre, kattintson a Speciálisgombra, és Megerősítéscsoportjában törölje a jelet a módosító lekérdezések jelölőnégyzetből.

 3. Ha látni szeretné a frissítő lekérdezés eredményét, a Kezdőlap vagy a Tervezés lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet menügombra, majd kattintson az Adatlap nézet parancsra. Az Access állapotsávján is rákattinthat az Adatlap nézet gombra.

  Megjegyzés: A lekérdezés lefuttatásakor előfordulhat, hogy egyes mezők hiányoznak az eredményhalmazból. Az Access alapértelmezés szerint eltávolítja azokat a mezőket, amelyeken nem végez frissítést. Például előfordulhat, hogy két tábla azonosító mezőit is felhasználja a lekérdezésben, hogy a lekérdezés biztosan a megfelelő mezőket használja fel és adja vissza. Ha ezeket a mezőket nem frissíti, az Access eltávolítja őket az eredményhalmazból.

Vissza a lap tetejére

Rekordok hozzáfűzése táblákhoz hozzáfűző lekérdezéssel

A hozzáfűző lekérdezés egyik leggyakoribb felhasználása során a forrásadatbázis egy vagy több táblájának rekordcsoportjait fűzi hozzá a céladatbázis egy vagy több táblájához. Vegyünk például egy adatbázist, amely az új vevők adatait tartalmazza. Ahelyett, hogy ezeket az adatokat mind újra begépelné, egyszerűen hozzáfűzheti őket a saját adatbázisa megfelelő tábláihoz. A hozzáfűző lekérdezések a következő esetekben is segítségére lehetnek:

 • Ha az adott feltételnek eleget tevő rekordokat szeretne hozzáfűzni. Ha például a kifizetetlen rendelésekkel rendelkező vevők címét és nevét szeretné csak hozzáfűzni.

 • Ha rekordokat szeretne hozzáfűzni, de az egyik tábla néhány mezője nincs meg a másik táblában. Tegyük fel például, hogy a saját Vevők táblánkban 11 mező van, míg a másik adatbázis Vevők táblájában 9 mező hasonló az adatbázis mezőihez. Egy hozzáfűző lekérdezéssel az egyező mezőkhöz hozzáfűzheti az adatokat, a többi mezőt figyelmen kívül hagyva.

A hozzáfűző lekérdezések létrehozása (egyik adatbázis adatainak hozzáfűzése egy másik adatbázishoz) alapvetően a következő lépések szerint történik:

 • Nyissa meg a forrásadatbázist (azt az adatbázist, amely a hozzáfűzendő rekordokat tartalmazza), és hozzon létre egy olyan választó lekérdezést, amely csak a hozzáfűzendő rekordokat adja eredményül.

 • A választó lekérdezést konvertálja hozzáfűző lekérdezéssé.

 • Adja a céltáblákat és -mezőket a hozzáfűző lekérdezéshez. Ha egy másik adatbázishoz fűz rekordokat, először megnyitja azt az adatbázist, majd kiválasztja a táblákat.

 • A rekordok hozzáfűzéséhez futtassa a lekérdezést.

Megjegyzés: Mielőtt hozzálátna, készítsen biztonsági másolatot az adatokról. Ha hibázik, a hozzáfűzött rekordokat törölheti a céltáblából – de nagy számú rekord manuális törlése sokáig tarthat. Ha kéznél van egy biztonsági másolat, akkor rövidebb idő alatt kijavíthatja a hibákat.

Választó lekérdezés létrehozása

 1. Nyissa meg a forrásadatbázist, tehát azt az adatbázist, amely tartalmazza azokat a rekordokat, amelyeket hozzá szeretne fűzni.

 2. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

  Megnyílik a lekérdezés tervezőrácsa, és megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 3. Válassza ki azt a táblát, amely a hozzáfűzendő rekordokat tartalmazza, majd kattintson a Hozzáadás, végül a Bezárás gombra.

  A tábla a lekérdezés tervezőrácsának felső területén ablakként jelenik meg. Az ablakon fel vannak sorolva a tábla mezői. Az ábrán egy tipikus tábla látható a lekérdezéstervezőben:

  Tábla a lekérdezéstervezőben

 4. A hozzáfűzendő mezőket húzza a táblából a lekérdezés tervezőrácsának alsó részében található Mező sorba.

  Az alsó területen oszloponként egy táblamezőt adhat hozzá. Ha az összes mezőt gyorsan hozzá szeretné adni, kattintson a táblamezők listájának tetején található csillagra (*). Az alábbi ábra néhány táblamező hozzáadása után mutatja a lekérdezéstervezőt:

  Tervezőrács egy három mezőt tartalmazó lekérdezéssel

  Az alábbi ábra a tervezőt mutatja az összes mező hozzáadása után:

  Lekérdezés az összes táblamezővel

 5. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ellenőrizze, hogy a lekérdezés eredményeképpen megkapta-e az összes hozzáfűzendő rekordot. Ha szükséges, távolítsa el a nem kívánt mezőket a Megjelenítés jelölőnégyzet jelének törlésével, vagy a DELETE gomb megnyomásával, vagy húzzon további mezőket a tervezőrácsra addig, amíg nem elégedett a lekérdezés eredményeivel.

 6. Folytassa a következő lépésekkel.

Lekérdezés konvertálása hozzáfűző lekérdezéssé

 1. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Hozzáfűzés gombra.

  Ekkor megjelenik a Hozzáfűző lekérdezés párbeszédpanel.

 2. Itt egy tábla rekordjait hozzáfűzheti egy másik táblához az adatbázison belül vagy egy másik adatbázisban.

  • Rekordok hozzáfűzése egy táblához ugyanabban az adatbázisban

   1. A Hozzáfűzés párbeszédpanelen kattintson a Jelenlegi adatbázis elemre (ha még nincs kijelölve), majd válassza ki a céltáblát a Táblanév listából.

   2. Kattintson az OK gombra.

    Az előző szakasz negyedik lépésében a lekérdezés tervezőrácsához adta a forrástábla mezőinek egy részét, vagy akár az összes mezőt. Ha ebben a lépésben az egész táblát hozzáadta, az Access most az egész céltáblát hozzáadja a Hozzáfűzés sorhoz, ahogy az az alábbiakban látható:

    Két tábla összes mezőjét tartalmazó hozzáfűző lekérdezés

    vagy

    Ha egyéni mezőket adott hozzá az előző szakasz negyedik lépésében, és a forrás- és céltábla mezőinek neve megegyezik, az Access automatikusan hozzáadja a célmezők nevét a Hozzáfűzés sorhoz, ahogy az az alábbiakban látható:

    Egyező mezőket tartalmazó hozzáfűző lekérdezés

    vagy

    Ha egyéni mezőket adott hozzá, és a forrás- és a céltábla egyes mezőinek neve nem egyezik, az Access üresen hagyja a Hozzáfűzés sorban a nem egyező nevű mezőket. Kattintson egyenként az üres mezőkre, és a megjelenő listákból válasszon egy-egy forrásmezőt, ahogyan az az alábbiakban látható:

    Hozzáfűző lekérdezés célmezőinek kiválasztása

   3. A módosítások előnézetének megtekintéséhez kattintson a Minta gombra.

   4. Térjen vissza Tervező nézetbe, és a rekordok hozzáfűzéséhez kattintson a Futtatás gombra.

  • Rekordok hozzáfűzése egy másik adatbázisban található táblához

   1. A Hozzáfűzés párbeszédpanelen kattintson a Másik adatbázis gombra.

   2. A Fájlnév mezőbe írja be a céladatbázis nevét és helyét.

   3. Írja be a céltábla nevét a Táblanév mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

    vagy

    Kattintson a Tallózás gombra, majd a második Hozzáfűzés párbeszédpanel segítségével keresse meg a céladatbázist. A céladatbázis kijelölése után kattintson az OK gombra. Ekkor bezárul a második párbeszédpanel. Az első párbeszédpanel Táblanév mezőjében adja meg a céltábla nevét, majd kattintson az OK gombra.

    Írja be a céltábla nevét, majd kattintson az OK gombra az első Hozzáfűzés párbeszédpanel bezárásához.

    Az előző szakasz negyedik lépésében a lekérdezés tervezőrácsának Mező sorához adta a forrástábla mezőinek egy részét, vagy akár az összes mezőt. Ha ebben a lépésben az egész táblát hozzáadta, az Access most az egész céltáblát hozzáadja a Hozzáfűzés sorhoz, ahogy az az alábbiakban látható:

    Két tábla összes mezőjét tartalmazó hozzáfűző lekérdezés

    vagy

    Ha egyéni mezőket adott hozzá a negyedik lépésben, és a forrás- és céltábla mezőinek neve megegyezik, az Access automatikusan hozzáadja a célmezők nevét a Hozzáfűzés sorhoz, ahogy az az alábbiakban látható:

    Egyező mezőket tartalmazó hozzáfűző lekérdezés

    vagy

    Ha egyéni mezőket adott hozzá, és a forrás- és céltábla egyes mezőinek neve nem egyezik, az Access üresen hagyja a Hozzáfűzés sorban a nem egyező nevű mezőket. Kattintson egyenként az üres mezőkre, és a megjelenő listákból válasszon egy-egy forrásmezőt, ahogy az az alábbiakban látható:

    Hozzáfűző lekérdezés célmezőinek kiválasztása

   4. A módosítások előnézetének megtekintéséhez kattintson a Minta gombra.

   5. Térjen át Tervező nézetre, és kattintson a Futtatás gombra a rekordok hozzáfűzéséhez.

Vissza a lap tetejére

Rekordok frissítése az adatgyűjtési funkcióval

Az Office Access 2007 egyik új funkciója az adatgyűjtés. Létrehozhat egy adatbeviteli űrlapot a Microsoft Office Outlook 2007 programmal, információkat gyűjthet be, majd a visszakapott adatokat Access-adatbázisban tárolhatja. Az adatgyűjtési funkció használatának leírása túlmutat a jelen cikk keretein.

Adatgyűjtés használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: adatgyűjtés e-mail üzenetekbencímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Adatok módosítása a Keresés és csere párbeszédpanellel

A Keresés és csere párbeszédpanel segítségével gyorsan és könnyen lehet kis mennyiségű adatot módosítani. A párbeszédpanel használatának leírása túlmutat a jelen cikk keretein.

A párbeszédpanel használatával kapcsolatos információkért témakörben található adatok módosítása a Keresés és csere párbeszédpanelen.

Vissza a lap tetejére

Elsődleges és idegen kulcsértékek módosítása kaszkádolt frissítéssel

Alkalmanként szükség lehet egy elsődleges kulcsérték frissítésére. Ha ezt az elsődleges kulcsot idegen kulcsként használja, a módosításokat az idegen kulcs minden gyermekpéldányában automatikusan véghezviheti.

Emlékeztetőül: az elsődleges kulcs olyan érték, amely egy adatbázistábla minden sorát (rekordját) egyénileg azonosítja. Az idegen kulcs olyan oszlop, amely megegyezik az elsődleges kulccsal. Az idegen kulcsok általában más táblákban találhatók, és lehetővé teszik, hogy egy kapcsolatot (hivatkozást) hozzon létre a táblák adatai között.

Például tegyük fel, hogy egy termékazonosító számot használ elsődleges kulcsként. Minden azonosító egyedileg azonosít egy terméket. Ugyanezt az azonosítót használhatja egy megrendeléseket nyilvántartó táblában, idegen kulcsként. Így kereshet adott termékre vonatkozó megrendeléseket, mivel amikor valaki lead egy rendelést egy termékre, az azonosító a rendelés része lesz.

Ezek az azonosítószámok (vagy egyéb elsődleges kulcsértékek) néha megváltoznak. Amikor ez történik, módosíthatja az elsődleges kulcsértéket, és a változásokat automatikusan kaszkádolhatja az összes kapcsolódó rekordra is. Ezt a viselkedést úgy engedélyezheti, hogy bekapcsolja a két táblára vonatkozóan a hivatkozási integritást és kaszkádolt frissítést.

Eközben ne feledkezzen meg a következőkről:

 • A kaszkádolt frissítéseket csak Szöveg vagy Szám adattípusú elsődleges kulcsmezők esetében engedélyezheti. Számláló típusú kulcsokon nem végezhet kaszkádolt frissítést.

 • Kaszkádolt frissítéseket csak egy-a-többhöz kapcsolatban lévő táblák között végezhet.

Az alábbi lépések leírják, hogyan hozza létre a kapcsolatot, és engedélyezze a kaszkádolt frissítést.

A kapcsolat létrehozása

 1. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Tábla megjelenítése gombjára.

  Megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 3. Ha nincs kijelölve, kattintson a Táblák fülre, jelölje ki a módosítani kívánt táblákat, kattintson a Hozzáadás gombra, majd a Bezárás gombra.

  Több tábla kijelöléséhez lenyomhatja a SHIFT billentyűt, vagy egyenként is hozzáadhatja a táblákat. Csak a kapcsolat „egy” és „több” oldalán lévő táblákat jelölje ki.

 4. A Kapcsolatok ablakban húzza a kapcsolat „egy” oldalán található tábla elsődleges kulcsát a kapcsolat „több” oldalán lévő tábla Idegen kulcs mezőjére.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel. Az alábbi ábra a párbeszédpanelt mutatja:

  A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel

 5. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet, és kattintson a Létrehozás gombra.

 6. Folytassa a következő lépéshalmazzal.

Kaszkádolt frissítések engedélyezése elsődleges kulcsokon

 1. Ha nem hajtotta végre az előző szakasz lépéseit, nyissa meg azt az adatbázist, amely a módosítani kívánt kapcsolatot tartalmazza.

 2. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok ablak, és megjeleníti az adatbázis táblái közötti illesztéseket (összekötő vonalak formájában). Az alábbi ábra egy tipikus kapcsolatot mutat:

  kapcsolat két tábla között

 3. Kattintson a jobb gombbal az előd- és utódtáblák közötti illesztővonalra, majd kattintson a Kapcsolatok szerkesztése parancsra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel. Az alábbi ábra a párbeszédpanelt mutatja:

  Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel egy meglévő kapcsolattal

 4. Jelölje be a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzetet, és győződjön meg arról, hogy a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson az OK gombra.

A kapcsolatok létrehozásáról további információkat talál az alábbi cikkekben:

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×