Adatok beolvasása az Analysis Services rendszerből

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Analysis Services többdimenziós adatokat szolgáltat, amelyek kiválóan feltárhatók kimutatásokban és Power View-jelentésekben. Az Analysis Services-alapú adatok forrásai lehetnek:

 • OLAP-kockák többdimenziós adatokat tároló Analysis Services-kiszolgálókon

 • Táblázatos adatmodellek táblázatos adatokat tároló Analysis Services-kiszolgálókon

 • Excel-munkafüzetek SharePoint 2010-es vagy újabb, ha a munkafüzet adatmodellt tartalmaz.

Külső Analysis Services-alapú adatforrásokból származó adatokat online kapcsolat használatával elemezhet. Az adatok kimutatásokban való használatakor, szeletelésekor vagy szűrésekor az Excel lekérdezi a kért adatokat az Analysis Servicesből. Az ilyen típusú adatelemzéshez online kapcsolatra van szükség az adatforrással.

Lehetőség van offline munkára is. Ehhez importálnia kell az adatokat a munkafüzetbe, hogy egyetlen, teljes mértékben hordozható fájlban legyenek együtt adatok és jelentésábrázolási funkciók. Az adatok importálása esetén tudnia kell, hogy ez a módszer egyéb követelményeket is kíván, például szükség van a Power Pivot bővítményre, némi ismeretekre az MDX terén, és elegendő lemezterületre a nagyobb munkafüzetek tárolásához. Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként importálhat adatokat különféle Analysis Services-alapú adatforrásokból.

Excel-munkafüzetek, amelyek a SharePoint vagy az Office 365 mentette a maximális fájlméretvonatkoznak. A tábla importálása varázsló a Power Pivot beépülő modul használatával szelektív importálhatja a táblázatok, oszlopok és sorok általános fájlméret csökkentése érdekében. Ha a munkafüzet mérete túl nagy Excel Onlinemegtekintéséhez, nyissa meg az Excel programban inkább.

Az Office 365 nem engedélyezi az adatok frissítését külső adatforrásokból, így hálózati kiszolgálón futó Analysis Services-megoldásból sem. Ha mindenképpen frissíthető adatokra van szüksége, a SharePoint vagy egy hálózati fájlmegosztás használatát javasoljuk.

Tartalom

Előfeltételek

Csatlakozás adatkockához, táblázatos modellhez vagy Power Pivot-adatmodellhez

Adatok importálása kockából

Adatok importálása táblázatos modellből

Adatok importálása SharePointon tárolt munkafüzetben lévő adatmodellből

Adatok frissítése külső Analysis Services-adatbázisból

Előfeltételek

Analysis Services-alapú kockákhoz, SQL Server 2005 vagy újabb verzióját kell lennie.

Analysis Services táblázatos modell adatbázisok csak az SQL Server 2012 vagy újabb rendszer.

Tudnia kell, hogyan csatlakozhat a megfelelő Analysis Services-alapú adatbázishoz. Kérdezze meg az Analysis Services-adatbázis rendszergazdájától a kiszolgáló és az adatbázis nevét, illetve a használandó hitelesítő adatokat.

Ha adatmodellbe szeretne adatokat importálni, szüksége lesz az Office Professional Plus részét képező Power Pivot bővítményre. Tudnia kell azt is, hogy miként írhat MDX-lekérdezéseket a megfelelő adatok lekéréséhez. Az MDX-lekérdezések írása helyett használhat lekérdezésszerkesztőt, amellyel kiválaszthatja az elemezni kívánt mértékeket, dimenzióattribútumokat és hierarchiákat.

Ha kimutatáshoz vagy kimutatásdiagramhoz szeretne interaktív módon csatlakozni az Excelen keresztül, ahhoz nincs szükség MDX-szakértelemre. Az Excel teljes OLAP-kockához vagy táblázatos modellhez csatlakozik.

Az ilyen fájlok mérete nagyobb lehet a szokásosnál. Összehasonlításképpen egy munkafüzet mérete, ha adatkapcsolatot használ, 100 kilobájt alatt maradhat, míg ha importált adatokat tartalmaz, a mérete ennek akár a tízszerese is lehet. Ha a lemezterület problémát jelent, helyet kell teremtenie a nagyobb fájloknak.

a SharePoint 2010-es vagy újabb adatforrásaként használó munkafüzetek Power Pivot tehetők közzé. A SharePoint-webhelyen futnia kell egy másik számítógépen, mint a jelentés létrehozása az Ön. Engedélyek megtekintése a SharePoint-webhelyen jelentés munkafüzetekre a SharePoint-webhelyen kell rendelkeznie.

Csatlakozás adatkockához, táblázatos modellhez vagy Power Pivot-adatmodellhez

Az Analysis Services-alapú kockákból vagy modellekből származó adatok elemzésének legegyszerűbb módja az, ha kapcsolatot állít be egy külső adatbázissal. A kimutatásnak vagy a jelentésnek így élő kapcsolata lesz az adatforrással. Valahányszor egy mezőt húz a mezőlista Értékek, Sorok, Oszlopok vagy Szűrő területére, az Excel létrehoz egy lekérdezést, és elküldi az Analysis Servicesnek.

Az elemzett adatokkal fennálló élő kapcsolatnak több előnye van. Kötetlen elemzést végezhet. Bármilyen mezőt felvehet a kimutatásba vagy a jelentésbe, és az Analysis Services a kért adatokat adja vissza. Egy, az Analysis Serviceshez kapcsolt mezőlista a kocka vagy modell összes objektumát tartalmazza, nem kell MDX-lekérdezéseket készíteni az adatok lekéréséhez.

A módszer hátrányai közé tartozik az, hogy függ a kiszolgálókapcsolattól. Ha a kiszolgáló leáll, vagy ha Ön offline üzemmódban szeretne dolgozni, az adatokkal fennálló kapcsolat azonnal megszűnik.

Vissza a lap tetejére

Adatok importálása kockából

Az SQL Server Analysis Services-alapú adatbázisokban található bármilyen adat adatmodellbe másolható az Excelben. Kigyűjtheti egy dimenzió összes adatát vagy csak egy részét, beolvashat szeleteket és összesítéseket az adatkockából, például az értékesítések összegét adott hónapokra vagy az aktuális évre vonatkozóan.

A következő eljárás azt mutatja be, hogy a bővítmény és az MDX használatával hogyan lehet beolvasni adatok egy részhalmazát egy Analysis Services-példányon található hagyományos adatkockából. Az MDX használatára mindig szükség van, ha a Power Pivot bővítménnyel állít össze lekérdezést.

A példa az Adventure Works DW Multidimensional 2012 mintaadatbázis használatával mutatja be az adatkocka részhalmazának importálását. Ha rendelkezik hozzáféréssel egy olyan Analysis Services-kiszolgálóhoz, amelyen megtalálható az Adventure Works DW Multidimensional 2012 mintaadatbázis, az alábbi lépéseket követve megtanulhatja, hogyan lehet adatokat importálni az Analysis Servicesből.

 1. A Power Pivot-ablakban kattintson a Külső adatok beolvasása > Adatbázisból > Az Analysis Services vagy a Power Pivot programból parancsra.

 2. Kapcsolódás a Microsoft SQL Server Analysis Services rendszerhez párbeszédpanelen a Kiszolgáló vagy fájl neve mezőbe írja be az Analysis Services programot futtató számítógép nevét.

 3. Kattintson az Adatbázis neve lista jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válasszon egy Analysis Services-adatbázist a listáról. Ha például van jogosultsága az Adventure Works DW Multidimensional 2012 mintaadatbázis elérésére, kiválaszthatja az Adventure Works DW Multidimensional 2012 adatbázist.

 4. Az Analysis Services-kiszolgáló elérhetőségének ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat tesztelése gombra.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Az MDX-lekérdezés megadása lapon lévő Tervezés gombra kattintva nyissa meg az MDX-lekérdezéstervezőt.

  Ebben a lépésben a nagy lekérdezéstervezési területre fogja húzni azokat a mértékeket, dimenzióattribútumokat, hierarchiákat és számított tagokat, amelyeket importálni szeretne.

  Válasszon legalább egy mértéket és egy vagy több dimenziót.

  Ha már van létező MDX-utasítása, amelyet fel szeretne használni, illessze be az utasítást a szövegmezőbe, és az Érvényesítés gombra kattintva ellenőrizze, hogy működik-e az utasítás. További információ a tervező használatáról: Az Analysis Services MDX-lekérdezéstervezője (Power Pivot).

  Ebben a példában az Adventure Works mintaadatkockát felhasználva hajtsa végre a következő műveletet:

  1. A Metaadatok ablaktáblában bontsa ki a Mértékek elemet, majd az Sales Summary (Értékesítés összegzése) elemet.

  2. Húzza az Average Sales Amount (Értékesítés átlaga) elemet a nagy tervezési ablaktáblába.

  3. A Metaadatok ablaktáblában bontsa ki a Product (Termék) dimenziót.

  4. Húzza a Termékkategóriák a az Average Sales Amount elemtől balra a nagy tervezési területre.

  5. A metaadatok ablaktáblában bontsa ki a dátum dimenziót, és bontsa ki a Naptár.

  6. Húzza a Date.Calendar Year balra lévő kategória a nagy tervezési területre.

  7. Tetszés szerint adja hozzá az adatok részhalmazát kell importálni szűrő. Az ablak tetején lévő jobb oldalán a tervező dimenzió, húzza a dátum dimenzió mezőjébe. Hierarchiaválassza ki azt a Date.Calendar Year; operátorválassza az Nem egyenlő; Szűrőkifejezéskattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza a CY 2009-es és 2010-es CY.

   Ezzel létrehozott egy szűrőt az adatkockához, amellyel kizárja a 2009-ös év értékeit.

 7. Kattintson az OK gombra, és ellenőrizze a lekérdezéstervező által létrehozott MDX-lekérdezést.

 8. Adjon meg egy felhasználóbarát nevet az adathalmaz számára. Ez a név lesz a táblázat neve az adatmodellben. Ha nem ad meg új nevet, a lekérdezés eredménye alapértelmezés szerint egy Lekérdezés nevű új táblázatba lesz mentve.

 9. Kattintson a Befejezés gombra.

 10. Az adatok betöltésének befejeződése után kattintson a Bezárás gombra.

A bővítmény egybesimítja az adatkocka-adatbázisból importált összes adatot. A modellben az adatok egy táblázatban jelennek meg, amely a lekérdezésben megadott összes oszlopot tartalmazza. Ha például olyan lekérdezést ad meg, amely mértékeket olvas be több dimenzióból, az adatok úgy lesznek importálva, hogy mindegyik dimenzió külön oszlopba kerül.

Miután importálta az adatokat az adatmodellbe, ellenőrizheti minden olyan oszlop adattípusát, amely számadatokat vagy pénzügyi adatokat tartalmaz. Ha egy oszlopban üres értékeket talál, a Power Pivot szövegesre változtatja adattípusát. Az adattípus ellenőrzéséhez és módosításához jelölje ki egyenként az oszlopokat, és nézze meg a Formátum csoport Adattípus mezőjének értékét a menüszalagon. Az Adattípus beállítás használatával javíthatja ki a tévesen szövegként felismert számadatok vagy pénzügyi adatok típusát.

Ha az adatokat kimutatásban szeretné használni, váltson vissza az Excelre:

 1. Kattintson a Beszúrás > Táblázatok > Kimutatás gombra.

 2. Jelölje be a Külső adatforrás használata választógombot, és kattintson a Kapcsolat választása gombra.

 3. Kattintson a Táblák fülre.

 4. A munkafüzet adatmodellje csoportban válassza ki az imént importált táblát.

Vissza a lap tetejére

Adatok importálása táblázatos modellből

Az alábbi eljárás a táblázatos mintaadatbázis használatával szemlélteti az adatimportálást. Az eljárás követéséhez használja az Adventure Works Tabular Model SQL 2012 nevű adatbázist, amelyet táblázatos Analysis Services-kiszolgálón futtasson.

 1. Győződjön meg arról, hogy a táblázatos adatbázis legalább egy mértéket tartalmaz. Ha az adatbázisban nincsenek mértékek, az importálás meghiúsul. Ha a mintamegoldást használja, abban vannak mértékek.

 2. A Power Pivot-ablakban kattintson a Külső adatok beolvasása > Adatbázisból > Az Analysis Services vagy a Power Pivot programból parancsra.

 3. Kapcsolódás a Microsoft SQL Server Analysis Services rendszerhez párbeszédpanelen a Kiszolgáló vagy fájl neve mezőbe írja be az Analysis Services programot futtató számítógép nevét.

 4. Kattintson az Adatbázis neve lista jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válasszon egy Analysis Services-adatbázist a listáról. Ha például van hozzáférése az AW Internet Sales Tabular Model mintaadatbázishoz, válassza az Adventure Works Tabular Model SQL 2012 adatbázist.

 5. Az Analysis Services-kiszolgáló elérhetőségének ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat tesztelése gombra.

 6. Kattintson a Tovább gombra.

 7. Az MDX-lekérdezés megadása lapon lévő Tervezés gombra kattintva nyissa meg az MDX-lekérdezéstervezőt.

  Ebben a lépésben a nagy lekérdezéstervező területre fogja húzni azokat a mértékeket, oszlopokat és hierarchiákat, amelyeket importálni szeretne.

  Ha már van létező MDX-utasítása, amelyet használni szeretne, illessze be az utasítást a szövegmezőbe, és az Érvényesítés gombra kattintva ellenőrizze, hogy működik-e az utasítás. További információ a tervezőről: Az Analysis Services MDX-lekérdezéstervezője (Power Pivot).

  Ebben a példában a mintamodellt felhasználva hajtsa végre a következő műveletet:

  1. Metaadatok ablaktáblában bontsa ki a Mértékek, majd az Internet Sales (Internetes értékesítés) elemet.

  2. Húzza az Internet Total Sales (Teljes internetes értékesítés) oszlopot a nagy tervezőterületre.

  3. Bontsa ki a Product (Termék) táblát.

  4. Görgessen a lista aljára, és húzza a kategória balra lévő Összes értékesítés internetes a nagy tervezési területre. Ez a hierarchiát, így minden mezője a hierarchia ad vissza.

  5. Bontsa ki a Date (Dátum) táblát.

  6. Naptári év húzza balra lévő kategória a nagy tervezési területre.

  7. Bontsa ki a Sales Territory (Értékesítési terület) elemet.

  8. Húzza a Sales Territory Region (Értékesítési terület régiója) oszlopot a tervező tetején lévő Szűrő területre. Speciális szűrő módban válassza az Australia (Ausztrália) elemet.

   MDX-lekérdezés futtatása a táblázatos mintaadatbázison

 8. Kattintson az OK gombra, és ellenőrizze a lekérdezéstervező által létrehozott MDX-lekérdezést.

 9. Adjon meg egy felhasználóbarát nevet az adathalmaz számára. Ez a név lesz a táblázat neve az adatmodellben. Ha nem ad meg új nevet, a lekérdezés eredménye alapértelmezés szerint egy Lekérdezés nevű új táblázatba lesz mentve.

 10. Kattintson a Befejezés gombra.

 11. Az adatok betöltésének befejeződése után kattintson a Bezárás gombra.

Miután importálta az adatokat az adatmodellbe, ellenőrizheti minden olyan oszlop adattípusát, amely számadatokat vagy pénzügyi adatokat tartalmaz. Ha egy oszlopban üres értékeket talál, a Power Pivot szövegesre változtatja adattípusát. Az adattípus ellenőrzéséhez és módosításához jelölje ki egyenként az oszlopokat, és nézze meg a Formátum csoport Adattípus mezőjének értékét a menüszalagon. Az Adattípus beállítás használatával javíthatja ki a tévesen szövegként felismert számadatok vagy pénzügyi adatok típusát.

Ha az adatokat kimutatásban szeretné használni, váltson vissza az Excelre:

 1. Kattintson a Beszúrás > Táblázatok > Kimutatás gombra.

 2. Jelölje be a Külső adatforrás használata választógombot, és kattintson a Kapcsolat választása gombra.

 3. Kattintson a Táblák fülre.

 4. A munkafüzet adatmodellje csoportban válassza ki az imént importált táblát.

Vissza a lap tetejére

Adatok importálása SharePointon tárolt munkafüzetben lévő adatmodellből

A SharePoint töltse be az adatokat külön szoftver előfordulhat, hogy kell. Ha a SharePoint 2010 használata esetén Power Pivot a SharePoint 2010 kell rendelkeznie. A SharePoint 2013-at vagy újabb viszont a beépített lehetőség a három pontot, és az adatmodellek lekérdezés tartalmazza. Ha SharePoint használ, kérje meg a SharePoint-rendszergazdájához, hogy engedélyezve van-e és konfigurált BI munkaterhelésekből az Excel Services.

 1. A Power Pivot-ablakban kattintson a Külső adatok beolvasása > Adatbázisból > Az Analysis Services vagy a Power Pivot programból parancsra.

 2. A Kapcsolódás a Microsoft SQL Server Analysis Services rendszerhez lapon lévő Kapcsolat felhasználóbarát neve mezőbe írja be az adatkapcsolat leíró nevét. A leíró név alapján könnyen felidézheti az adott adatkapcsolat szerepét.

 3. A Kiszolgáló vagy fájl neve mezőbe írja be a közzétett .xlsx fájl URL-címét. Például: http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Megjegyzés : Helyi Excel-munkafüzet nem használható adatforrásként. A munkafüzetet közzé kell tenni egy SharePoint-webhelyen.

 4. A munkafüzet SharePoint rendszerben való elérhetőségének ellenőrzéséhez kattintson a Kapcsolat tesztelése gombra.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Kattintson a Tervezés gombra.

 7. A megfelelő mértékeket, dimenzióattribútumokat vagy hierarchiákat a nagy tervezési területre húzva állítsa össze a lekérdezést. Ha adatok részhalmazát szeretné importálni, használja a jobb felső sarokban levő szűrési ablaktáblát.

 8. Kattintson az OK gombra.

 9. Kattintson az Érvényesítés gombra.

 10. Kattintson a Befejezés gombra.

A Power Pivot adatai át lesznek másolva az adatmodellbe, ahol a rendszer tömörített formátumban tárolja őket. Az adatok importálása után megszűnik a kapcsolat a munkafüzettel. Az eredeti adatok újbóli lekérdezéséhez frissítheti a munkafüzetet az Excelben.

Vissza a lap tetejére

Adatok frissítése külső Analysis Services-adatbázisból

Kattintson az Excelben az Adatok > Kapcsolatok > Az összes frissítése gombra az Analysis Services-adatbázishoz való újracsatlakozáshoz és a munkafüzet adatainak frissítéséhez.

A művelet frissíti az egyes cellákat és hozzáadja a külső adatbázisba az utolsó importálás óta bekerült sorokat. Csak a sorok és a meglévő oszlopok frissülnek, ha egy új oszlopot szeretne felvenni a modellbe, akkor importálnia kell azt a jelen cikkben fentebb ismertetett lépésekkel.

A frissítés megismétli az adatok importálásához használt lekérdezést. Ha az adatforrás már nincs ugyanazon a helyen, vagy ha a táblákat vagy oszlopokat eltávolították vagy átnevezték, a frissítés sikertelen lesz, de a korábban importált adatok továbbra is megmaradnak. Az adatfrissítéshez használt lekérdezés megtekintéséhez a Power Pivot > Kezelés gombra kattintva nyissa meg a Power Pivot-ablakot. A lekérdezés megtekintéséhez kattintson a Tervezés > Táblázat tulajdonságai gombra.

Az Analysis Services a felhasználó Windows-fiókján keresztül olvassa be az adatokat az adatbázisokból. Az adatok importálása előtt egy adatbázisgazdának olvasási engedélyt kell adnia az Ön Windows felhasználói fiókjának az adatbázishoz. Ugyanezek az engedélyek szükségesek az adatok frissítéséhez is. Ha mások is szeretnék frissíteni az adatokat, számukra is olvasási jogosultság szükséges az adatbázishoz.

Ne feledje, hogy a munkafüzet megosztása hogyan határozza meg, hogy az adatok frissítésének akkor fordulhat elő. Office 365-ben akkor nem tudja frissíteni az Office 365-be mentett munkafüzet adatainak. A SharePoint Server 2013-as vagy újabb ütemezheti felügyelet Adatfrissítés a kiszolgálón, de ehhez szükséges, hogy Power Pivot , a SharePoint telepítve és beállítva a SharePoint-környezetet. Kérdezze meg a SharePoint-rendszergazdájához, megtudhatja, hogy ha ütemezett Adatfrissítés érhető el.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×