Adatok ábrázolása pont- vagy vonaldiagramon

A pontdiagramok és a vonaldiagramok nagyon hasonlítanak egymásra, különösen akkor, ha a pontdiagramon összekötő vonalak is szerepelnek. Nagy különbség van azonban abban, ahogyan ezek a diagramok az adatokat a vízszintes (x) és a függőleges (y) tengelyen ábrázolják.

Formázott pontdiagram
Ez a formázott pontdiagram számértékeket jelenít meg a vízszintes és a függőleges tengely mentén; az értékeket olyan adatpontokban egyesíti, amelyek nem egyenlő távolságokban követik egymást.
Formázott vonaldiagram
Ez a formázott vonaldiagram egyenletesen osztja el a kategóriaadatokat (ez esetben időközöket) a vízszintes tengely mentén, a számértékeket pedig a függőleges tengely mentén.

Cikkünk részletesebben ismerteti a kétféle diagram közötti különbséget, hogy Ön könnyebben el tudja dönteni, mikor célszerű vonaldiagram helyett pontdiagramot használnia, illetve fordítva.

Tartalom

A pontdiagram és a vonaldiagram közötti különbségek

Választás a pontdiagram és a vonaldiagram közül

A pontdiagramok és a vonaldiagramok típusainak megismerése

Pontdiagram létrehozása

Vonaldiagram létrehozása

Diagram mentése sablonként

A pontdiagram és a vonaldiagram közötti különbségek

A pontdiagramok és a vonaldiagramok legfőképpen abban térnek el egymástól, ahogyan a vízszintes tengelyen ábrázolják az adatokat. Ha például a következő munkalap adataiból pontdiagramot és vonaldiagramot is készít, láthatja, hogy másképpen oszlanak el az adatok.

Napi csapadékmennyiség adatai

Pontdiagramon az „A” oszlopból származó csapadékértékek x értékekként jelennek meg a vízszintes (x) tengely mentén, a „B” oszlopból származó szennyezettségi értékek pedig a függőleges (y) tengely mentén láthatók. A pontdiagram (más néven xy diagram) sosem kategóriákat jelenít meg a vízszintes tengelyen.

Pontdiagram

A pontdiagramok mindig két értéktengelyt tartalmaznak. Egy numerikus adathalmazt ábrázolnak a vízszintes (érték-) tengelyen, egy másik numerikus adathalmazt pedig a függőleges (érték-) tengelyen. A diagram az x és az y számértékének metszéspontjában jelenít meg egy pontot, egyetlen adatpontban kombinálva ezzel a két értéket. Ezek az oszlopok nem feltétlenül oszlanak el egyenletesen a vízszintes tengely mentén, az eloszlást az adatok határozzák meg.

A pontdiagramon megjelenő első adatpont egyszerre ábrázolja a 137-es y értéket (szennyezés) és az 1,9-es x értéket (napi csapadék). Ezek a számok a munkalap A9 és B9 cellájában szereplő értékeknek felelnek meg.

Vonaldiagramon azonban a napi csapadék és szennyezés említett értékei két külön adatpontként jelennek meg, és az adatok egyenletesen oszlanak el a vízszintes tengely mentén. Ez azért van így, mert a vonaldiagramnak csak egy értéktengelye van (a függőleges tengely). A vonaldiagramok vízszintes tengelyén az adatok csoportosításai (kategóriái) jelennek meg, egyenletesen elosztva. Ez esetben nem voltak kategóriák megadva az adatok között, ezért automatikusan generálta őket a program (a példában 1, 2, 3 stb.).

Ez tehát egy jó példa arra, hogy mikor nem célszerű vonaldiagramot használni.

Vonaldiagram

A vonaldiagram egyenletesen elosztva jeleníti meg a kategóriaadatokat a vízszintes (kategória-) tengely mentén, az összes numerikus értékű adatot pedig a függőleges (érték-) tengely mentén osztja el.

A szennyezés 137-es y-értéke (B9-es cella) és a napi csapadék 1,9-es y-értéke (A9-es cella) két külön adatpontként jelenik meg a vonaldiagramon. De a két adatpont közül egyik sem az első ábrázolt adatpont a diagramon, mert mindkét adatsor első adatpontja a munkalap első adatsorának értékeihez kapcsolódik (vagyis az A2-es és a B2-es cellához).

A tengely típusa és a méretezésbeli eltérések

A pontdiagram vízszintes tengelye mindig értéktengely, ábrázolhatók rajta számértékek és számként kifejezett dátumértékek (például napok vagy órák) is. Hogy rugalmasabban lehessen ábrázolni a számértékeket a vízszintes tengely mentén, ugyanúgy lehet módosítani ennek a tengelynek a méretezési beállításait, mint a függőleges tengelyéit.

A vonaldiagramok vízszintes tengelye kategóriatengely, ezért ezen a tengelyen csak szöveges adatok és dátumadatok ábrázolhatók. A szöveges tengelyeken csak egyenletes közönként jeleníthetők meg a szöveges adatok (vagyis nem számok, illetve nem értékeket jelölő számkategóriák). A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

A kategóriatengely méretezési beállításai korlátozottabban változtathatók az értéktengely méretezési beállításaihoz képest. A tengely típusától is függ, hogy milyen méretezési beállítások érhetők el.

Vissza a lap tetejére

Választás a pontdiagram és a vonaldiagram közül

A pontdiagramot általában számértékek megjelenítésére és összehasonlítására szokás használni, például tudományos, statisztikai és mérnöki adatok ábrázolására. Ilyen diagramokkal jól szemléltethetők a több adatsor értékei közötti összefüggések, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolható a számok két csoportja.

Vonaldiagramokkal megjeleníthetők az időben folytonos adatoknak egy skálához képesti változásai, tehát ilyen diagramokkal egyenlő intervallumonként vagy időben ábrázolhatók a trendek. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen elosztva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen elosztva. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy ha az adatokban nem szám típusúak az x értékek, akkor vonaldiagramot kell használni, de a szám típusú x értékek rendszerint jobban ábrázolhatók pontdiagramon.

Akkor célszerű pontdiagramot használni, ha a következő célokat szeretné megvalósítani:

 • A vízszintes tengely méretbeállításainak módosítása:    A pontdiagramoknak a vízszintes tengelyük is értéktengely, ezért több méretezési beállításuk módosítható.

 • Logaritmikus skála használata a vízszintes tengelyen:    A vízszintes tengely logaritmikus skálává alakítható.

 • Csoportosított értékpárokat tartalmazó adatok ábrázolása:    Pontdiagramon a tengelyek skálája egymástól függetlenül állítható, így több információ jeleníthető meg a csoportosított értékekről.

 • Nagy adathalmazokban megmutatkozó szabályszerűségek megjelenítése:    A pontdiagramokkal jól ábrázolhatók az adatokban megmutatkozó szabályszerűségek, például a lineáris és a nem lineáris trendek, a klaszterek és a kiugró értékek.

 • Sok adatpont összehasonlítása az időtől függetlenül:    Minél több adatot tartalmaz a pontdiagram, annál jobb lehet az összehasonlítás

Akkor célszerű vonaldiagramot használni, ha a következő célokat szeretné megvalósítani:

 • Szöveges feliratok használata a vízszintes tengely alatt:    Ezek egyenletesen eloszló értékeket ábrázolhatnak, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket.

 • Kis számú numerikus felirat használata a vízszintes tengelyen:    Ha egyenletes eloszlású számértékekkel dolgozik, például évszámokkal, használjon vonaldiagramot.

 • Időosztás használata a vízszintes tengelyen:    Ha egymást követő dátumokat szeretne megjeleníteni időrendben, vagy alapegységeket, mint például a napok, a hónapok vagy az évek számát, használjon vonaldiagramot akkor is, ha a dátumok a munkalapon nincsenek sorrendben vagy ugyanazokban az alapegységekben.

Vissza a lap tetejére

A pontdiagramok és a vonaldiagramok típusainak megismerése

A pontdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Pont csak jelölőkkel:    Ez a diagramtípus értékpárokat hasonlít össze. Ha sok adatpontot ábrázol, és az összekötővonalak megnehezítenék a diagram értelmezését, akkor használjon pontdiagramot adatjelölőkkel, de vonalak nélkül. Ez a diagramtípus akkor is hasznos lehet, ha nem szükséges megjelenítenie az adatpontok csatlakozását.

  Pont csak jelölőkkel diagram

 • Pont görbített vonalakkal és Pont görbített vonalakkal és jelölőkkel:    Ez a diagramtípus simított görbékkel köti össze az adatpontokat. A simított vonalak megjeleníthetők jelölőkkel vagy nélkülük. Ez utóbbit nagyszámú adatpont ábrázolásakor ajánljuk.

  Pont görbített vonalakkal és jelölőkkel, illetve jelölők nélkül

 • Pont vonalakkal és Pont vonalakkal és jelölőkkel:    Ez a diagramtípus egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak megjeleníthetők jelölőkkel vagy nélkülük.

  Pont vonalakkal és jelölőkkel, illetve jelölők nélkül

A vonaldiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Vonal és Vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket ábrázoló jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenített vonaldiagramok kiválóan használhatók időbeli vagy sorba rendezett kategóriák mentén mért trendek megjelenítésére, különösen akkor, ha sok adatpont van, és lényeges az ábrázolásuk sorrendje. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli vonaldiagramot használjon.

  Vonaldiagramok jelölőkkel és jelölők nélkül

 • Halmozott vonal és Halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket mutató jelölőkkel vagy nélkülük megjelenített halmozott vonaldiagramok akkor hasznosak, ha egyes értékeknek az egészhez viszonyított időbeli vagy sorba rendezett kategóriák mentén mért trendjét szeretné ábrázolni. Mivel azonban nem könnyű észrevenni, hogy a vonalak halmozottak, érdemesebb más vonaldiagram-típust vagy halmozott területdiagramot használni.

  Halmozott vonaldiagramok jelölőkkel és jelölők nélkül

 • 100%-ig halmozott vonal és 100%-ig halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket ábrázoló jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenített 100%-ig halmozott vonaldiagramok akkor hasznosak, ha az értékeknek az egészhez való százalékos hozzájárulásának időbeli vagy sorba rendezett kategóriák szerinti trendjét szeretné ábrázolni. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli 100%-ig halmozott vonaldiagramot használjon.

  Tipp : Az ilyen típusú adatok valószínűleg jobban ábrázolhatók 100%-ig halmozott területdiagramon.

  100%-ig halmozott vonaldiagramok jelölőkkel és jelölők nélkül

 • Térhatású vonaldiagram:    A térhatású vonaldiagram az egyes adatsorokat vagy adatoszlopokat térhatású szalagként jeleníti meg. Vízszintes, függőleges és mélységi tengelye van, ezek módosíthatók.

  Térhatású vonaldiagram

Vissza a lap tetejére

Pontdiagram létrehozása

Formázott pontdiagram

Hogyan készült ez a pontdiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a példa adatait egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  A példaként megadott munkalapadatok másolása

  1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.

  2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

   Megjegyzés : A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

   Példa kijelölése a súgóban
   Példa kijelölése a súgóban
  3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.

  4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Napi csapadé k

Szennyezé s

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Jelölje ki a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 2. Kattintson a Beszúrás lap Diagramok csoportjának Pont gombjára.

  Az Excel menüszalagja

 3. Kattintson a Pont csak jelölőkkel elemre.

  Tipp : Ha az egérrel rámutat bármelyik diagramtípusra, láthatja a nevét.

 4. Kattintson a diagram diagramterületére.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 5. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  Az Excel menüszalagjának Diagramstílusok csoportja

  Mi a pontdiagramunkon a Stílus 26 stílust használtuk.

 6. Kattintson a diagram címére, majd írja be a kívánt szöveget.

  Mi a Csapadék szennyezettségi szintje nevet adtuk a pontdiagramunknak.

 7. Ha csökkenteni szeretné a diagramcím méretét, kattintson a címre a jobb gombbal, majd írja be a kívánt méretet a helyi menü Betűméret mezőjébe.

  Mi a 14-es méretet használtuk a pontdiagramunkban.

 8. Kattintson a diagram diagramterületére.

 9. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra, majd tegye a következőt:

  1. Ha a vízszintes tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges vízszintes tengely címe elemre, majd a Cím a tengely alatt lehetőségre.

  2. Ha a függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt típusra a függőlegestengely-címek között.

   Mi a pontdiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

   Az Excel menüszalagja

  3. Kattintson rá a címekre, írja be a kívánt címszöveget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

   Mi a pontdiagramunkban a Napi csapadék címet adtuk a vízszintes tengelynek, a függőlegesnek pedig a Szennyeződési szint címet.

 10. Kattintson a diagram rajzterületére, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki a Rajzterület elemet (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 11. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Egyebek gombjára Gombkép , majd válassza ki a használni kívánt effektust.

  A pontdiagramunkban az Enyhe effektus – Jelölőszín 3 stílust használtuk.

  Az Excel menüszalagjának Alakzatstílusok csoportja

 12. Kattintson a diagram diagramterületére.

 13. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Egyebek gombjára Gombkép , majd válassza ki a használni kívánt effektust.

  A példában az Enyhe effektus – Jelölőszín 1 stílust használtuk.

 14. Ha a munkafüzet alapértelmezett színösszeállításától eltérő színösszeállítást szeretne használni, végezze el az alábbi műveleteket:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   Az Excel menüszalagja

  2. A Beépített szakaszban kattintson a használni kívánt témára.

   A példában az Office témát alkalmaztuk.

Vissza a lap tetejére

Vonaldiagram létrehozása

Formázott vonaldiagram

Hogyan készült ez a vonaldiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a példa adatait egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  A példaként megadott munkalapadatok másolása

  1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.

  2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

   Megjegyzés : A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

   Példa kijelölése a súgóban
   Példa kijelölése a súgóban
  3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.

  4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Dátum

Napi csapadé k

Szennyezé s

2007. 01. 01.

4,1

122

2007. 01. 02.

4,3

117

2007. 01. 03.

5,7

112

2007. 01. 04.

5,4

114

2007. 01. 05.

5,9

110

2007. 01. 06.

5,0

114

2007. 01. 07.

3,6

128

2007. 01. 08.

1,9

137

2007. 01. 09.

7,3

104

 1. Jelölje ki a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 2. A Beszúrás lap Diagramok csoportjában kattintson a Vonal gombra.

  Az Excel menüszalagja

 3. Kattintson a Vonal jelölőkkel elemre.

 4. Kattintson a diagram diagramterületére.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 5. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  Az Excel menüszalagjának Diagramstílusok csoportja

  A példában a Stílus 2 stílust használtuk.

 6. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Diagramcím menügombra, majd válassza a Diagram felett lehetőséget.

  Az Excel menüszalagja

 7. Kattintson a diagram címére, majd írja be a kívánt szöveget.

  A példában a Csapadék szennyezettségi szintje címet választottuk.

 8. A diagramcím méretének csökkentéséhez kattintson a címre a jobb gombbal, majd a helyi menü Méret mezőjében adja meg a kívánt méretet.

  A példában a 14-es értéket használtuk.

 9. A diagramon kattintson a jelmagyarázatra, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 10. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Jelmagyarázat menügombra, majd válassza a megfelelő pozíciót.

  A példában a Jelmagyarázat felül lehetőséget választottuk.

 11. Ha az egyik adatsort másodlagos függőleges tengelyen szeretné ábrázolni, jelölje ki például a Napi csapadék adatsort akár közvetlenül a diagramon, akár a diagramelemek listájából (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 12. Az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

  Az Excel menüszalagjának Aktuális kijelölés csoportja

 13. Az Adatsor beállításai csoportban jelölje be a Másodlagos tengely választógombot, és kattintson a Bezárás gombra.

 14. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra, majd tegye a következőt:

  1. Ha az elsődleges függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt tengelycímtípusra.

   Mi a vonaldiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

  2. Ha a másodlagos függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson a Másodlagos függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt tengelycímtípusra.

   Mi a vonaldiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

  3. Kattintson rá a címekre, írja be a kívánt címszöveget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

   A példában az elsődleges függőleges tengelynek a Szennyezettségi szint, a másodlagos függőleges tengelynek a Napi csapadék címet adtuk.

 15. Kattintson a diagram rajzterületére, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 16. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Egyebek gombjára Gombkép , majd válassza ki a használni kívánt effektust.

  A példában az Enyhe effektus – Sötét 1 stílust használtuk.

  Az Excel menüszalagjának Alakzatstílusok csoportja

 17. Kattintson a diagram diagramterületére.

 18. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Egyebek gombjára Gombkép , majd válassza ki a használni kívánt effektust.

  A vonaldiagramunkban az Enyhe effektus – Jelölőszín 3 stílust használtuk.

 19. Ha a munkafüzet alapértelmezett színösszeállításától eltérő színösszeállítást szeretne használni, végezze el az alábbi műveleteket:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   Az Excel menüszalagja

  2. A Beépített szakaszban kattintson a használni kívánt témára.

   A példában az Office témát alkalmaztuk.

Vissza a lap tetejére

A diagram mentése sablonként

Ha az imént készítetthez hasonló újabb diagramot szeretne létrehozni, a diagramot sablonként mentheti, majd felhasználhatja további hasonló diagramok alapjaként.

 1. Jelölje ki a sablonként menteni kívánt diagramot.

 2. A Tervezés lap Típus csoportjában kattintson a Mentés sablonként gombra.

  Az Excel menüszalagja

 3. Írja be a Fájlnév mezőbe a fájl nevét.

  Tipp : A program a sablonfájlt .crtx kiterjesztéssel a Diagramok mappába menti (kivéve, ha más mappát ad meg), a sablonhoz pedig a Diagram beszúrása (Beszúrás lap, Diagramok csoport, párbeszédpanel-megnyitó Gomb képe ikon) és a Diagramtípus módosítása párbeszédpanel (Tervezés lap, Típus csoport, Diagramtípus módosítása) Sablonok csoportjából lehet hozzáférni.

  A diagramsablonok alkalmazásáról az Egyéni diagram mentése sablonként című cikkben olvashat bővebben.

Megjegyzés : A diagramsablon diagramformázásokat tartalmaz, és a sablonként való mentéskor használt színeket tárolja. Ha egy sablon alapján másik munkafüzetben szeretne új diagramot létrehozni, akkor az új diagram a sablonban tárolt színeket fogja használni – tehát nem az aktuálisan a munkafüzetre alkalmazott dokumentumtéma színeit. Ha a sablonszínek helyett a dokumentum színösszeállítását szeretné használni, kattintson a jobb gombbal a diagramterületre, és válassza a Stílushoz igazítás parancsot.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×