Adatmodell létrehozása az Excel programban

Adatmodell létrehozása az Excel programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adatmodellek egy új megközelítés adatintegrációba több tábla, hatékony létrehozása az Excel-munkafüzetben relációs adatforrással. Az Excelben adatmodellek használt átlátszó, kezeléséről a kimutatásokban, kimutatásdiagramokban és Power View nézetet tartalmazó jelentések használt táblázatos adatok. Mielőtt információ be van érdemes lehet lépjünk egy kicsit hátra, és nézze meg ezt a videót, vagy a Get- és az átalakítás és a Power Pivot tanulási útmutatóját.

Megjegyzés : Ez a cikk ismerteti az adatmodellek az Excel 2013-ban. Azonban az azonos adatmodellezése és jelent meg az Excel 2013 Power Pivot-szolgáltatások is vonatkozik az Excel 2016-ban. Az Excel e verziója között hatékony kis különbség van.

Az esetek túlnyomó részében a felhasználó nem is tud a modell létezéséről. Az Excelben az adatmodell egy mezőlistában megjelenő táblázatok együtteseként jelenik meg. Az adatmodell közvetlen szerkesztéséhez a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban bővítményre van szükség.

Több táblából álló relációs adatok importálásakor az Excel automatikusan kialakítja az adatmodellt.

 1. Az Excel-menüszalag Adatok lapjának Külső adatok átvétele csoportjában található funkciókkal importálhat több táblát felölelő adatokat az Accessből vagy más relációs adatbázisból.

 2. Az Excel kéri a jelöljön ki egy táblázatot. Jelölje be a több tábla kijelölésének engedélyezésejelölőnégyzetet.

  Táblaválasztás párbeszédpanel

 3. Jelöljön ki két vagy több táblát, és kattintson a Következő, majd a Befejezés gombra.

 4. Az Adatimportálás párbeszédpanelen válassza ki a kívánt adatmegjelenítési lehetőséget, például egy kimutatást egy új lapon, és hozza létre a jelentést.

A lépések során létrejön az adatmodell is, amely tartalmazza az összes importált táblát. Mivel a kimutatáskészítés lehetőségét választotta a fenti lépésekben, a modell megjelenik a kimutatás kialakítására szolgáló mezőlistában.

Kimutatás mezőlistája

Mire használható a modell? Használható kimutatások, kimutatásdiagramok és Power View nézetet tartalmazó jelentések létrehozására ugyanabban a munkafüzetben. Módosítható táblázatok hozzáadásával vagy eltávolításával, és ha a Power Pivot beépülő modult használja, akkor a modell bővíthető is számított oszlopok, számított mezők, hierarchiák és fő teljesítménymutatók hozzáadásával.

Adatmodell létrehozásakor fontos az adatmegjelenítési lehetőség kiválasztása. Célszerű a Kimutatás, a Kimutatásdiagram vagy a Power View-jelentés lehetőséget választani az adatmegjelenítéshez. Ezek a megjelenítések lehetővé teszik a munkát az összes táblázattal egyszerre. Ha megjelenítési lehetőségként a Táblázat elemet választaná, mindegyik importált tábla külön lapra kerülne. Ilyen elrendezésben önállóan használhatná a táblázatokat, de az összes táblázat együttes használata csak Kimutatás, Kimutatásdiagram vagy Power View-jelentés esetében lehetséges.

Megjegyzések: 

 • A modellek automatikusan létrejönnek, ha legalább két táblát importál egyszerre az Excelbe.

 • Az adatmodellek jönnek létre explicit módon használhatja a Power Pivot bővítmény importálni az adatokat. A bővítmény a többlapos elrendezésben, amelyben minden egyes lap táblázatos adatokat tartalmaz a modell jelöli. Lásd: az adatok beolvasása a Power Pivot bővítmény használatávalaz SQL Server-adatbázis használata adatok importálása alapjai.

 • Egy modell tartalmazhat egyetlen táblázatot is. Csak egy táblázaton alapuló adatmodell létrehozásához jelölje ki a táblázatot, és kattintson a Power PivotHozzáadás az adatmodellhez parancsára. Ezt a lehetőséget akkor célszerű választani, ha a Power Pivot különböző funkcióit szeretné használni, például szűrt adatkészleteket, számított oszlopokat, számított mezőket, fő teljesítménymutatókat vagy hierarchiákat.

 • A táblázatok közötti kapcsolatok automatikusan is létrehozhatók, ha olyan kapcsolódó táblákat importál, amelyek elsődleges kulcsa és külső kulcsa között létezik kapcsolat. Az Excel általában fel tudja használni az importált kapcsolatinformációt az adatmodell táblázatkapcsolatainak alapjául.

 • Az adatmodellek méretének csökkentéséről, című témakör ír részletesen létrehozása egy memóriahasználat szempontjából hatékony adatmodell az Excel 2013 és a Power Pivot bővítmény használatával.

 • Lásd: további és magyarázat oktatóprogram: kimutatás adatainak elemzése adatmodell használatával az Excel 2013-ban.

Tipp : A munkafüzet tartalmaz adatokat, de tudja, hogy tartalmaz-e adatmodellt? Modell állapot gyorsan megállapíthatja, a Power Pivot ablak megnyitása. Ha adatainak megjelenítése a lapokat, a modell áll fenn. További információ: meg, hogy milyen adatokat a munkafüzet adatmodelljében használt adatforrások.

Adatmodell használata másik kimutatásban, kimutatásdiagramban vagy Power View nézetet tartalmazó jelentésben

Egy Excel-munkafüzet csak egyetlen adatmodellt tartalmazhat, de az a modell többször is felhasználható a munkafüzetben.

 1. Az Excel programban kattintson a Beszúrás > Kimutatás elemre.

 2. A Kimutatás létrehozása párbeszédpanelen kattintson a Külső adatforrás használata, majd a Kapcsolat választása elemre.

 3. A Meglévő kapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Táblák lehetőségre.

 4. A párbeszédpanel A munkafüzet adatmodellje részén alapértelmezés szerint a A munkafüzet adatmodelljében szereplő táblák lehetőség van kiválasztva. Kattintson a Megnyitás, majd az OK gombra. Megjelenik egy kimutatás mezőlistája, amelyen a modellben levő összes táblázat látható.

Létező, nem kapcsolódó adatok hozzáadása adatmodellhez

Tegyük fel, hogy nagy mennyiségű, modellben felhasználni kívánt adatot importált vagy másolt be, de az importálás során nem ellenőrizte az Adat felvétele az adatmodellbe mező állapotát. Az új adatok modellbe helyezése egyszerűbb, mint hinné.

 1. Kezdje a modellhez hozzáadni kívánt adatokkal. Ez bármilyen adattartomány lehet, de a legjobban az elnevezett tartományok működnek.

 2. Jelölje ki a hozzáadni kívánt cellákat, illetve ha az adatok egy táblázatban vagy elnevezett tartományban vannak, helyezze a kurzort egy abban levő cellára.

 3. Az adatok az alábbi módszerek egyikével adhatók hozzá:

 4. Kattintson a Power Pivot > Hozzáadás az adatmodellhez gombra.

 5. Kattintson a Beszúrás > Kimutatás gombra, majd a Kimutatás létrehozása párbeszédpanelen jelölje be az Adat felvétele az adatmodellbe jelölőnégyzetet.

A tartomány vagy táblázat most bekerül a modellt, a csatolt táblát. További tudnivalók a csatolt táblázatok adatmodell használata, lásd: az Adatok felvétele segítségével az Excel csatolt táblázatok a Power Pivot programban.

Az adatmodell pontosítása és bővítése a Power Pivot beépülő modulban

Az adatmodellek a jelentéskészítés fókuszálása és gazdagítása érdekében vannak jelen az Excel programban, különösen, ha a folyamat kimutatásokat vagy más, adatkeresésre és -elemzésre szolgáló jelentésformátumokat tartalmaz. Bár nagyon fontosak, az adatmodellek okkal maradnak a háttérben, hogy Ön arra tudjon koncentrálni, mit kíván tenni velük.

Tegyük fel, hogy közvetlenül a modellen szeretne dolgozni – például el szeretne távolítani néhány használaton kívüli táblázatot vagy mezőt a mezőlista alapjául szolgáló modellből. Hasonlóan a modell közvetlen elérését igényli, ha szeretné áttekinteni a modell által biztosított összes adatot, vagy teljesítménymutatókat, hierarchiákat és üzleti logikát kíván definiálni. Az ilyen tevékenységek támogatásához közvetlenül is módosíthatja az adatmodellt.

Módosítsa az adatmodell kezelése segítségével, illetve a Power Pivot bővítmény. A bővítmény az Excel 2013-ban az Office Professional Plus kiadását része, de alapértelmezés szerint nincs engedélyezve. További információ: Power Pivot indítsa el a Microsoft Excel beépülő modulban.

Különbségek egy Power Pivot-beli táblázat és egy munkalapon lévő táblázat között

A Power Pivotnem adhat sor táblázattá közvetlenül írjon be egy új sorba, mint az Excel-munkalapokon. De adatok frissítéseés sorok Beillesztés paranccsal adhatók hozzá.

Az Excel-munkalapokon lévő adatok gyakran eltérőek és vegyesek; azaz az egyik sor például számokat tartalmaz, az alatta lévő viszont valamilyen grafikát vagy szöveget. Ezzel ellentétben a Power Pivot programbeli táblázatok jobban hasonlítanak egy relációs adatbázis tábláira, amelyekben minden sor ugyanannyi oszloppal rendelkezik, és a legtöbb oszlop adatokat tartalmaz.

Az adatmodell használata Power View nézetben

Egy adatmodell leginkább Power View nézetet tartalmazó jelentés alapjául használható. A Power Pivot beépülő modul használatával több módon optimalizálhatja a modellt, hogy hatékonyabbá tegye a Power View nézetet tartalmazó jelentések készítését. Néhány az optimalizálási lehetőségek közül: megadhat egy alapértelmezett mezőlistát, kiválaszthat adott sorokat egyedi módon azonosító reprezentatív mezőket vagy képeket, illetve megadhatja, hogyan kezeljék a jelentéskészítő alkalmazások az ismétlődő értékeket (pl. azonos nevet viselő alkalmazottakat vagy ügyfeleket) tartalmazó sorokat.

 1. Hozzon létre egy adatmodellt több egymáshoz kapcsolódó táblázat importálásával.

 2. Kattintson a Power Pivot > Kezelés gombra a Power Pivot-ablak megnyitásához.

 3. Jelöljön ki egy táblázatot, és alkalmazzon optimalizálásokat:

  1. Kattintson a Speciális > alapértelmezett mezőkészlet lehetőségre. Válassza a mezőkre, amelyeket meg kell jelennie automatikusan Power View-jelentés a fölérendelt tábla elemére. Állítsa be alapértelmezett mezőkészlet Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez talál további információt.

  2. Kattintson a Speciális > táblázat viselkedése elemre. Optimalizálás a jelentéselrendezések, amely csoportosíthatja az adatokat. Csoportosítási alapértelmezett viselkedés előfordul, hogy a várt eredményeket, például a sorokat, amelyeket külön-külön szerepelnie kell összesítésére előállított alá esik. A részletekért lásd: a Táblázatviselkedési tulajdonságok konfigurálása Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez .

  3. Kattintson a Speciális > Adatkategória elemre. Néhány jelentésmegjelenítés az adatok típusától függ. Ha például idő- vagy dátumalapú táblázattal rendelkezik, hozzárendelheti a Dátum kategóriát, amely segíti az időalapú megjelenítéseket Power View nézetben.

 4. Ismételje meg a műveletet a többi táblázatnál.

 5. Az Excelben kattintson a Beszúrás > Új jelentés készítése a Power View nézetben . Lásd: Power View: adatok feltárása és ábrázolása további információt.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×