Adatkapcsolat hozzárendelése webszolgáltatáshoz

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az űrlapsablonhoz hozzá lehet adni egy vagy több másodlagos adatkapcsolatot, amely adatokat kérdezhet le egy webszolgáltatástól vagy adatokat küldhet oda.

A témakör tartalma

– Áttekintés

Kompatibilitási kapcsolatos szempontok

Első lépések

Lekérdezés adatkapcsolat hozzáadása

Küldés adatkapcsolat hozzáadása

Áttekintés

A másodlagos adatkapcsolat az űrlaphoz adott, külső adatforrással létesített bármilyen adatkapcsolat. Ez nem azonos az űrlapsablon tervezése során kialakított, adatbázison, webszolgáltatáson vagy kapcsolattárban definiált beállításokon alapuló fő adatkapcsolattal. Csak akkor kell másodlagos adatkapcsolatot beállítani, ha a fő adatkapcsolatot nem lehet lekérdezni vagy rajta keresztül adatokat küldeni.

Ha egy másodlagos adatkapcsolat rendel az űrlapsablont, amelyet lekérdezések adatokat, a Microsoft Office InfoPath létrehoz egy másodlagos adatforrás adatmezők és a csoportok, amely megfelel a XML-séma webszolgáltatás. Másodlagos adatforrás az adatok struktúrájának meg kell egyeznie az XML-sémát, mert már meglévő mezők vagy a másodlagos adatforrás csoportok nem módosíthatók. Ha Küldés adatkapcsolat hozzáadása az űrlapsablonhoz, beállíthatja, hogy a felhasználók saját űrlapadatok az űrlapsablon, és a Küldés beállítását az űrlapsablon alapuló űrlapok.

Vissza a lap tetejére

Kompatibilitási kérdések:

Nem állíthatja be úgy a küldési adatkapcsolatot a böngészőkompatibilis űrlapsablon, hogy a felhasználók módosítási információkat küldjenek űrlapadataikkal együtt olyan webszolgáltatáshoz, amely fogadja a Microsoft ADO.NET DataSet elemeket. A módosítási információk azokat a változtatásokat tartalmazzák, melyeket a felhasználó hajt végre adatbázisban tárolt adatokon. Az adatbázis webszolgáltatással kapcsolja a felhasználókat az adatbázishoz. Az ADO.NET a módosítási információk segítségével határozza meg, hogyan frissítse az adatbázis adatait. Lépjen kapcsolatba a webszolgáltató rendszergazdájával, ha a webszolgáltatás módosítási információkat igényel az adatbázis frissítéséhez. Ebben az esetben olyan űrlapsablont kell terveznie, amelynek űrlapjai csak az InfoPath segítségével tölthetők ki.

Vissza a lap tetejére

Mielőtt elkezdené:

A másodlagos adatkapcsolat űrlapsablonhoz való hozzáadása előtt a webszolgáltatás rendszergazdájától be kell szerezni a következő adatokat:

 • A webszolgáltatás helye.

 • Annak megerősítése, hogy a webszolgáltatás document/literal alapú kódolást használ. Az InfoPath csak document/literal alapú kódolást alkalmazó webszolgáltatással működik együtt.

 • A webszolgáltatási művelet neve, amely az űrlapsablonon alapuló űrlapoknak adatokat küld, vagy az adataikat fogadja.

Vissza a lap tetejére

Lekérdezési adatkapcsolat hozzáadása

Annak érdekében, hogy a felhasználók lekérdezhessenek adatokat az űrlapsablont használó webszolgáltatáson keresztül, a következőket kell elvégezni az űrlapsablonban:

 1. Másodlagos adatkapcsolat hozzáadása

 2. Az űrlapsablonban konfigurálása a másodlagos adatkapcsolat használatához.

1. lépés: Másodlagos adatkapcsolat hozzáadása

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban válassza ki az Új kapcsolat létrehozása a következővel és az Adatok fogadása pontokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. A Honnan származnak majd a használni kívánt adatok? részben kattintson a Webszolgáltatás lehetőségre, majd a Tovább gombra.

 5. A varázsló következő lapján adja meg a webszolgáltatás helyét, majd kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés : Ha szeretne keresni a webszolgáltatás-kiszolgálóval való univerzális leírás feltárás és Integration (UDDI), UDDI keresésegombra adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 6. A varázsló következő lapján a Válasszon egy műveletet részben kattintson arra a webszolgáltatási műveletre, amelyik visszaadja az adatokat az űrlapnak, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. Ha az Adatkapcsolat varázsló ismeretlen elemet talál a webszolgáltatás sémájában, akkor a varázsló következő lapján a program az egyes paraméterekhez mintaértékek megadását kérheti annak meghatározása érdekében, hogy milyen mezőket vagy csoportokat adjon hozzá a fő adatforráshoz.

  Hogyan?

  1. A Paraméterek táblában jelöljön ki egy paramétert, és kattintson a Mintaérték beállítása gombra.

  2. A Mintaérték mezőbe írjon be egy olyan értéket, amelyet a felhasználók megadhatnak, és kattintson az OK gombra.

  3. A Paraméterek tábla minden paramétere esetében ismételje meg ezeket a lépéseket, majd kattintson a Tovább gombra.

  Műszaki információk

  Amikor az Adatkapcsolat varázslóban adatkapcsolatot állít be egy webszolgáltatáshoz, a Microsoft Office InfoPath kapcsolódik a szolgáltatáshoz, és kéri a WSDL- (Web Service Description Language) fájlt. A WSDL-fájl tartalmazza a webszolgáltatás által használt sémát. A webszolgáltatás válaszul a kérésre elküldi a fájlt az InfoPath alkalmazásnak. Az InfoPath a fájlban lévő információk alapján felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat az űrlapsablonban a másodlagos adatforrásba. Ha az InfoPath ismeretlen elemtípust talál a WSDL-fájlban, mintaadatok használatával meghatározza az elemtípus definícióját, majd felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat a másodlagos adatforrásba.

 8. Ha azt szeretné, hogy a lekérdezés eredménye akkor is elérhető legyen, ha az űrlap nincs a hálózatra csatlakoztatva, jelölje be az Adatok másolatának tárolása az űrlapsablonban jelölőnégyzetet.

  Biztonsági megjegyzés : Ezt a négyzetet bejelölve a lekérdezés eredményeit az űrlapsablonba menti a rendszer. Mivel az adatok az űrlapsablonban vannak, elérhetők a felhasználók által kitöltött űrlapokban is, még abban az esetben is, ha nem csatlakoznak a hálózathoz. Ha bizalmas adatokat olvas be ezzel az adatkapcsolattal, de védeni kívánja az adatokat a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén, tiltsa le ezt a funkciót.

 9. Kattintson a Tovább gombra.

 10. A varázsló következő lapján adja meg a lekérdezési adatkapcsolat nevét.

 11. Ha azt szeretné, hogy az űrlapsablonon alapuló űrlapok a megnyitáskor automatikusan beolvassák az adatokat, jelölje be az Automatikus adatbeolvasás az űrlap megnyitásakor jelölőnégyzetet.

 12. Ellenőrizze, hogy az összefoglaló szakaszában helyes információk találhatók, és kattintson a Befejezésgombra.

 13. Kattintson a Bezárás gombra.

2. lépés: Az űrlapsablonban konfigurálása a másodlagos adatkapcsolat használatához

Ha lekérdezési adatkapcsolatot vesz fel egy űrlapsablonra, a sablonon alapuló űrlapok alapértelmezés szerint az adatkapcsolatot használják, amikor egy felhasználó megnyitja azokat. Az űrlapsablont az alábbi módok valamelyikével be is állíthatja a lekérdezési adatkapcsolat használatára:

 • Szabály hozzáadása    Beállíthatja, hogy egy szabályt, amely adatkapcsolattal a lekérdezési szabály a feltétel bekövetkezik.

 • A felvétele gombra    Az űrlapsablont, amelyet kattintva a felhasználók adatok beolvasása a lekérdezés adatkapcsolata vehet egy gombot.

 • Egyéni kód használata    Ha egy szabályt, vagy a gomb nem vehet fel, egyéni kódot segítségével adatok beolvasása a lekérdezés adatkapcsolata. Egyéni kódot használatához a fejlesztők egyéni kódot szeretne létrehozni.

Szabály hozzáadása

Az űrlapsablonhoz szabályt lehet hozzáadni annak érdekében, hogy adatokat nyerjen a lekérdezési adatkapcsolatból, valahányszor a szabály feltétele teljesül. Az alábbi eljárás feltételezi, hogy létrehozott egy lekérdezési adatkapcsolatot az űrlapsablonban, továbbá az űrlapsablonban konfigurált egy vezérlőt, amely megjeleníti az adatkapcsolatból származó adatokat.

 1. Ha az űrlapsablon több nézetet tartalmaz, kattintson a Nézet menü Nézet neve parancsára, és nyissa meg azt a nézetet, amelyen a másodlagos adatforrásból származó adatokat megjelenítő vezérlő található.

 2. Kattintson kétszer arra a vezérlőre, amelyhez szabályt kíván hozzáadni.

 3. Kattintson az Adatok fülre.

 4. Az Érvényesítés és szabályok csoportban kattintson a Szabályok gombra.

 5. A Szabályok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 6. A Név mezőbe írja be a szabály nevét.

 7. A szabály futtatását kiváltó feltétel megadásához kattintson a Feltétel megadása gombra, és írja be a feltételt. A szabály akkor fut, amikor a feltétel teljesül. Feltétel megadása híján a szabály mindannyiszor aktiválódik, amikor a felhasználó módosítja az értéket a vezérlőben vagy elmozdítja arról az egérmutatót.

 8. Kattintson a Művelet hozzáadása gombra.

 9. A Művelet listában kattintson a Lekérdezés adatkapcsolat használatával elemre.

 10. Az Adatkapcsolat listában kattintson a használni kívánt lekérdezési adatkapcsolatra, és kattintson az OK gombra a nyitott párbeszédpanelek bezárásához.

 11. A módosítások teszteléséhez kattintson a Minta gombra a szokásos eszköztáron, vagy nyomja le a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

Gomb hozzáadása

Az űrlapsablonhoz hozzá lehet adni egy gomb vezérlőelemet, amelyre kattintva a felhasználók adatokat olvashatnak be a lekérdezési adatkapcsolat segítségével. Az alábbi eljárás feltételezi, hogy az űrlapsablonhoz már létrehozta a lekérdezési adatkapcsolatot.

 1. Ha az űrlapsablon több nézetet tartalmaz, kattintson a Nézet menü Nézet neve parancsára, és nyissa meg azt a nézetet, amelyen a másodlagos adatforrásból származó adatokat megjelenítő vezérlő található.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 3. Húzzon egy gomb vezérlőelemet az űrlapsablonra.

 4. Kattintson duplán az űrlapsablonhoz hozzáadott gombon.

 5. Kattintson az Általános fülre.

 6. A Művelet listában kattintson a Frissítés elemre.

 7. A Címke mezőbe írja be az űrlap gombján megjeleníteni kívánt nevet.

 8. Kattintson a Beállítások gombra.

 9. A Frissítés párbeszédpanelen kattintson az Egy másodlagos adatforrás elemre.

 10. A Válassza ki a másodlagos adatforrást listában kattintson a lekérdezési adatkapcsolathoz tartozó másodlagos adatforrásra, majd kattintson az OK gombra a nyitott párbeszédpanelek bezárásához.

 11. A módosítások teszteléséhez kattintson a Minta gombra a szokásos eszköztáron, vagy nyomja le a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

Küldési adatkapcsolat hozzáadása

Annak érdekében, hogy a felhasználók az űrlapsablonon alapuló űrlapokat elküldhessék egy webszolgáltatásnak, először adjon hozzá egy másodlagos adatkapcsolatot az adatokat elküldő űrlapsablonhoz, majd konfigurálja úgy az űrlapsablont, hogy a felhasználók elküldhessék az űrlapadataikat.

1. lépés: Másodlagos adatkapcsolat hozzáadása

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban kattintson az Új kapcsolat létrehozása a következővel parancsra, majd az Adatok küldése elemre, végül a Tovább gombra.

 4. A Hogyan szeretné adatait továbbítani? szakaszban kattintson a Webszolgáltatással elemre, és ezután a Tovább gombra.

 5. A varázsló következő lapján írja be annak a webszolgáltatásnak az elérési helyét, ahová a felhasználók elküldik majd az adataikat, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés : Ha szeretne keresni a webszolgáltatás-kiszolgálóval való univerzális leírás feltárás és Integration (UDDI), UDDI keresésegombra adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 6. A Válasszon egy műveletet listában kattintson az űrlapadatokat fogadó webszolgáltatási műveletre, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. A varázsló következő lapján válassza ki, melyik adatokat szeretné elküldeni a webszolgáltatás egyes paraméterei számára, a következők szerint:

  Mező vagy csoport adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Mező vagy csoport választógombot.

  3. Kattintson a Gombkép módosításagombra.

  4. A Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen kattintson arra a mezőre vagy csoportra, amelynek az adatait el szeretné küldeni, majd kattintson az OK gombra.

  5. A Tartalom mezőben kattintson a Csak szöveg és gyermekelemek elemre, ha csak ennek a mezőnek az adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni, illetve az XML-részfa a kijelölt elemmel együtt elemre, ha a mezőnevet, a mező adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni.

  Az összes az űrlap adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  Az adatok elküldése karakterláncként

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  3. Jelölje be az Adatok küldése karakterláncként jelölőnégyzetet.

   Megjegyzés : Ezt a jelölőnégyzetet digitálisan aláírt adatok küldésekor jelölje be. A legtöbb esetben a négyzetet nem szükséges bejelölnie.

  ADO.NET adatkészlet objektumokról műszaki megjegyzés

  Ha a webszolgáltatás működéséhez ADO.NET DataSet-objektum szükséges, válasszon ki egy DataSet-csomópontot az adatkapcsolat konfigurálása során. Ha más típusú csomópontot használ az olyan webszolgáltatással való adatkapcsolatnál, amely ADO.NET DataSet-objektumot igényel, akkor a küldési művelet meghiúsul.

 8. Kattintson a Tovább gombra.

 9. A varázsló következő lapján írja be a nevét az adatkapcsolatot a Küldés gombra.

 10. Ellenőrizze, hogy az összefoglaló szakaszában helyes információk találhatók, és kattintson a Befejezésgombra.

 11. Kattintson a Bezárás gombra.

A másodlagos küldési adatkapcsolat hozzáadása után úgy kell konfigurálni az űrlapsablont, hogy a felhasználók elküldhessék az űrlapadataikat ennek a küldési adatkapcsolatnak a segítségével.

2. lépés: Küldés engedélyezése az űrlapsablonon

Amikor engedélyezi a felhasználó számára az űrlap elküldését, az InfoPath hozzáad egy Küldés gombot a Szokásos eszköztárhoz és egy Küldés parancsot a Fájl menühöz. Az űrlapsablon számára testreszabhatja a küldési lehetőségeket is a következők szerint:

 • Módosíthatja a Küldés gombon és a Küldés parancson megjelenő szöveget.

 • Módosíthatja a Küldés gomb és a Küldés parancs billentyűparancsait.

 • Létrehozhatja az űrlap elküldésekor a felhasználók számára megjelenítendő üzenetet.

 • Meghatározhatja, hogy az űrlap elküldése után az űrlap nyitva maradjon vagy bezáródjon, illetve hogy egy üres űrlap megnyíljon-e.

 • Kattintson az Eszközök menü Küldés beállításai elemére.

 • A Küldés beállításai párbeszédpanelen jelölje be az Űrlap küldésének engedélyezése a felhasználóknak jelölőnégyzetet, kattintson az Űrlapadatok küldése egyetlen cél megjelölésével elemre, majd a listában kattintson a Webszolgáltatás lehetőségre.

 • Az Adja meg a küldéshez használandó adatkapcsolatot listában kattintson a fenti lépésekkel létrehozott webszolgáltatáshoz rendelt küldési adatkapcsolat nevére.

  1. Ha más nevet szeretne adni az űrlapküldéskor a Szokásos eszköztáron látható Küldés gombnak, valamint a Fájl menüben megjelenő Küldés parancsnak, írja be az új nevet a Küldés beállításai párbeszédpanel Felirat mezőjébe.

   Tipp : Ha szeretne Billentyűparancs hozzárendelése gomb és a parancsot, írja be az egy és jel (&) billentyűparancs használni kívánt karakter elé. ALT + B hozzárendelni, a billentyűparancs: a Küldés gomb és a parancsot, írja be például a & Küldés.

 • Ha nem szeretné, hogy a felhasználók a Küldés parancsot vagy a Szokásos eszköztár Küldés gombját használják az űrlap kitöltésekor, akkor törölje A Küldés menüpont és a Küldés eszköztárgomb megjelenítése jelölőnégyzet jelölését.

  1. Az InfoPath az űrlapok elküldését követően alapértelmezés szerint megnyitva tartja az űrlapot, és megjelenít egy, az űrlap sikeres elküldéséről szóló üzenetet. Ennek az alapértelmezett működésnek a módosításához kattintson a Speciális gombra, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Ha azt szeretné, hogy a kitöltött űrlap elküldése után a program bezárja az űrlapot vagy egy új, üres űrlapot hozzon létre, jelölje ki az Elküldést követően lista kívánt elemét.

   • Ha az elküldés sikerességét egy egyéni üzenettel kívánja jelezni, jelölje be az Egyéni üzenetek használata jelölőnégyzetet, majd írja be a kívánt szöveget a Siker esetén és Sikertelenség esetén mezőbe.

    Tipp : A Sikertelenség esetén mezőbe az elküldés sikertelensége esetén elvégzendő lépéseket írja; javasolhatja például a felhasználóknak, hogy mentsék az űrlapot, és lépjenek kapcsolatba a megfelelő személlyel a további utasítások végett.

   • Ha nem kíván semmilyen üzenetet megjeleníteni az űrlap elküldését követően, törölje az Üzenetek megjelenítése a sikeres és a sikertelen végrehajtásról jelölőnégyzet jelölését.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×