Adatkapcsolatú ábrák alkalmazása alakzatokra

Az alakzatban tárolt adatokat adatkapcsolatú ábrák használatával jelenítheti meg. A Microsoft Visio 2010 alkalmazásban létrehozhatja saját adatkapcsolatú ábráit, melyek tartalmazhatnak szöveget, adatsávot, ikonokat és egyéni kitöltőszíneket is.

Megjegyzések: 

Tartalom

Mi az az adatkapcsolatú ábra?

Adatkapcsolatú ábra létrehozása

Meglévő adatkapcsolatú ábra alkalmazása egy alakzatra

Meglévő adatkapcsolatú ábra módosítása

Adatkapcsolatú ábra eltávolítása egy alakzatból

Mi az az adatkapcsolatú ábra?

Az adatkapcsolatú ábra olyan képi eszköz, amelyet alakzatokra alkalmazhat az alakzatban tárolt adatok megjelenítéséhez. Az adatkapcsolatú ábrák az adatokat szöveges és képi elemek kombinációjaként, például számokkal, jelzőkkel és folyamatjelzőkkel ábrázolják.

Tegyük fel például, hogy van egy folyamatot ábrázoló alakzat, amely a folyamat adatait tartalmazza, úgymint költség, folyamat száma, tulajdonos, rendeltetés, kezdő dátum, záró dátum és állapot:

Egy Folyamat alakzat, adatkapcsolatú ábrák nélkül

1. Egy Folyamat alakzat, adatkapcsolatú ábrák nélkül

2. Az Alakzatadatok munkaablak, amint a Folyamat alakzat adatait mutatja

Most tegyük fel, hogy az alakzat adatait képileg szeretné kifejezni:

Egy Folyamat alakzat, egy adatkapcsolatú ábra alkalmazásával.

1. A folyamat rendeltetése ("Teszt") egyedi kitöltőszínként jelenik meg.

2. A folyamat költsége ("50 000,00 Ft") adatsávként jelenik meg.

3. A folyamat állapota ("Nem kezdődött el") kérdőjel ikonként jelenik meg.

4. A folyamat tulajdonosa ("Bobvos Endre") és záró dátuma ("2009.09.30.") szövegfeliratként jelenik meg.

Adatkapcsolatú ábra alakzatra történő alkalmazásával az alakzatban tárolt adatok könnyen megjeleníthetők, az alakzat kijelölésének és az Alakzatadatok munkaablak megtekintésének szüksége nélkül. Ezenkívül több alakzat bizonyos adatai gyorsan, egyszerre áttekinthetők az adatkapcsolatú ábrák szemrevételezésével.

Egy adatkapcsolatú ábra létrehozása után azt több, azonos adatokkal rendelkező alakzatra is alkalmazhatja. Alapértelmezés szerint az adatkapcsolatú ábra módosításakor az elvégzett módosításokat a program automatikusan alkalmazza az összes olyan alakzatra, amelyre az adatkapcsolatú ábra alkalmazva volt.

Az alakzatokhoz igényeinek megfelelően tetszőleges számú adatkapcsolatú ábrát létrehozhat. Létrehozhat például egyet folyamat adatainak megjelenítésére, és ezt alkalmazhatja az összes folyamat alakzatra. Létrehozhat egy másik adatkapcsolatú ábrát berendezés adatainak megjelenítésére, és ezt alkalmazhatja az összes berendezés alakzatra.

Honnan származnak az adatok?     Az adatkapcsolatú ábrák használatával megjeleníthető adatok az Alakzatadatok munkaablakban vannak felsorolva. Az adatokat beírhatja az Alakzatadatok munkaablakba minden alakzathoz egyenként, vagy használhatja az Adatok csatolása alakzatokhoz varázslót. Ha az adatait az Adatok csatolása alakzatokhoz varázsló használatával importálja, megadhatja, hogy a Visio hogyan jelenítse meg azokat. A varázslóról további információt az Adatok importálása Excel, SQL Server, SharePoint-webhelyekről és más külső forrásokbólcímű témakörben találhat.

Megjegyzés: Az Alakzatadatok munkaablak megjelenítéséhez az Adatok lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában jelölje be az Alakzatadatok ablak jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolatú ábra létrehozása

Négyféle elem adható adatkapcsolatú ábrához: szöveg, adatsávok, ikonok és színkódolás. A következő szakaszok leírják, hogyan adhatja hozzá az egyes elemtípusokat.

Megjegyzés: Ezek az eljárások akkor működnek a legjobban, ha az alakzat már tartalmaz adatokat. Az adatok alakzatokra történő alkalmazásával kapcsolatban további információt az Adatok importálása Excel, SQL Server, SharePoint-webhelyekről és más külső forrásokbólcímű cikkben találhat.

Szöveges ábra hozzáadása egy alakzathoz

Szövegfeliratok vagy szöveges címsorok közül választhat. A szövegfeliratok az oszlop nevét és értékét is tartalmazzák. A címsorok csak az értéket mutatják.

 1. Jelölje ki az alakzatot, amelyhez adatkapcsolatú ábrát kíván készíteni.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd válassza az Új adatkapcsolatú ábra létrehozása parancsot.

  Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportja a Visio 2010 menüszalagon.

 3. Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Új elem gombra.

  Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanel.

 4. Az Új elem párbeszédpanel Megjelenítés elemcsoportjában az Adatmező listából válassza ki a megjelenítendő adatmezőt.

  Az Új elem párbeszédpanel a kiválasztott Szöveg elemmel

 5. A Megjelenítés listában válassza a Szöveg elemet.

 6. A Stílus listából válassza ki a kívánt stílusú szöveges ábrát.

 7. A Helyzet elemcsoport alatti listákból válasszon elhelyezési módot a szöveges ábrához, az alábbi módszerek egyikével:

  • Az alapértelmezett helyzet használatához jelölje be az Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetet.

  • Más helyzet megadásához törölje a jelet az Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetből, majd a Vízszintes és Függőleges listákban válassza a kívánt elhelyezési módot.

 8. A Részletek területen a beállítások segítségével adja meg, hogy a felirat vagy címsor hogyan jelenjen meg.

 9. Ha végzett az adatkapcsolatú ábra új elemének létrehozásával, kattintson az OK gombra.

 10. Újabb elem az adatkapcsolatú ábrához való hozzáadásához ismételje meg a 3-9. lépéseket.

 11. Ha befejezte az elemek hozzáadását az adatkapcsolatú ábrához, az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Adatsáv hozzáadása egy alakzathoz

Az adatsávok az adatokat dinamikusan jelenítik meg kis méretű diagramokon és grafikonokon, például folyamatjelzőkön, csillagokat megjelenítő minősítéseken, hőmérőkön és sebességmérőkön.

 1. Jelölje ki az alakzatot, amelyhez adatkapcsolatú ábrát kíván készíteni.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd válassza az Új adatkapcsolatú ábra létrehozása parancsot.

  Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportja a Visio 2010 menüszalagon.

 3. Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Új elem gombra.

  Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanel.

 4. Az Új elem párbeszédpanel Megjelenítés elemcsoportjában az Adatmező listából válassza ki a megjelenítendő adatmezőt.

  Az Új elem párbeszédpanel a kiválasztott Adatsáv elemmel.

 5. A Megjelenítés listában válassza az Adatsáv elemet.

 6. A Stílus listából válassza ki a kívánt stílust.

 7. A Helyzet elemcsoport alatti listákból válasszon elhelyezést az adatsávhoz az alábbi módszerek egyikével:

  • Az alapértelmezett helyzet használatához jelölje be az Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetet.

  • Más helyzet megadásához törölje a jelet az Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetből, majd a Vízszintes és Függőleges listákban válassza a kívánt elhelyezési módot.

 8. A Részletek területen a beállítások segítségével adja meg, hogy az adatsáv hogyan jelenjen meg.

 9. Ha végzett az adatkapcsolatú ábra új elemének létrehozásával, kattintson az OK gombra.

 10. Újabb elem az adatkapcsolatú ábrához való hozzáadásához ismételje meg a 3-9. lépéseket.

 11. Ha befejezte az elemek hozzáadását az adatkapcsolatú ábrához, az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Ikonkészlet hozzáadása egy alakzathoz

Adatait megjelenítheti ikonkészletek, például zászlók, jelzőlámpák és tendencianyilak használatával. Az ikonok megjelenítése alapjául bizonyos értékeket, dátumokat, kifejezéseket, vagy akár az alakzat egyéb adatmezőit is beállíthatja.

Zászlókat használhat például értékesítési adatok előző évhez való hasonlításához. A következő példában leírt módon a zászlók értékeit beállíthatja úgy, hogy a kék zászló az értékesítés jelentős növekedését, a sárga zászló az értékesítés kis mértékű növekedését, a piros zászló pedig az értékesítés csökkenését jelezze.

 1. Jelölje ki az alakzatot, amelyhez adatkapcsolatú ábrát kíván készíteni.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd válassza az Új adatkapcsolatú ábra létrehozása parancsot.

  Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportja a Visio 2010 menüszalagon.

 3. Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Új elem gombra.

  Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanel.

 4. Az Új elem párbeszédpanel Megjelenítés elemcsoportjában az Adatmező listából válassza ki a megjelenítendő adatmezőt.

  Az Új elem párbeszédpanel, a kiválasztott Ikonkészlet elemmel

 5. A Megjelenítés listában válassza az Ikonkészlet elemet.

 6. A Stílus listából válassza ki a kívánt ikont.

 7. A Helyzet elemcsoport alatt az ikon elhelyezését alábbi módon választhatja ki:

  • Az alapértelmezett pozíció használatához jelölje be az Ábrafelirat helyzete elemcsoport Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetét.

  • Más helyzet megadásához törölje a jelet az Alapértelmezett helyzet használata jelölőnégyzetből, majd a Vízszintes és Függőleges listákban válassza a kívánt elhelyezési módot.

 8. Az ikonok megjelenítésének szabályai területen válassza ki azokat az értékeket, amelyeket az ikonokkal reprezentálni szeretne.

 9. Ha befejezte az adatkapcsolatú ábra új elemének létrehozását, kattintson az OK gombra.

 10. Újabb elem az adatkapcsolatú ábrához való hozzáadásához ismételje meg a 3-9. lépéseket.

 11. Ha befejezte az elemek adatkapcsolatú ábrához való hozzáadását, az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Kitöltőszín alkalmazása adatérték alapján

Az Érték szerinti színezés lehetőséggel színeket használhat egyes értékek vagy értéktartományok jelzésére.

Megjegyzés: Amennyiben egy alakzathoz több Érték szerinti színezés elem tartozik, és ezek mindegyike érvényes, a Visio közülük az Adatkapcsolatú ábra szerkesztése párbeszédpanelen elsőként szereplő érték szerinti színezés elemet alkalmazza.

 1. Jelölje ki az alakzatot, amelyhez adatkapcsolatú ábrát kíván készíteni.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd válassza az Új adatkapcsolatú ábra létrehozása parancsot.

  Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportja a Visio 2010 menüszalagon.

 3. Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Új elem gombra.

  Az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanel.

 4. Az Új elem párbeszédpanel Megjelenítés elemcsoportjában az Adatmező listából válassza ki a megjelenítendő adatmezőt.

  Az Új elem párbeszédpanel a kiválasztott Érték szerinti színezés elemmel.

 5. A Megjelenítés listában válassza az Érték szerinti színezés elemet.

 6. A Színezés módja listában válassza ki, hogy az adatmező alapján a Visio hogyan alkalmazza a kitöltést az alakzaton:

  • Minden szín egyedi értéket jelöl:     Ugyanazt a színt alkalmazhatja az összes azonos értékű alakzatra. Az értékesítési részleg összes alkalmazottjának alakzatát például sárgára, a könyvelési részleg összes alkalmazottjának alakzatát pedig pirosra színezheti.

  • Minden szín értéktartományt jelöl:     Értéktartományok jelzésére az élénk színektől a halványakig terjedő színtartományokat használhat. Használhatja például a pirostól a rózsaszínig terjedő színtartományt az értékesítésnövekedés mértékének (jelentős, közepes, kis mértékű) megjelenítéséhez a különböző területeken.

 7. A Színhozzárendelések elemcsoportban adja meg azokat az adatmezőértékeket, amelyek alapján a kitöltőszínek alkalmazásra kerülnek, és válassza ki az alkalmazandó kitöltőszínt és szövegszínt.

 8. Ha további kitöltőszínekre van szüksége, kattintson a Beszúrás gombra.

 9. Ha végzett az adatkapcsolatú ábra új elemének létrehozásával, kattintson az OK gombra.

 10. Újabb elem az adatkapcsolatú ábrához való hozzáadásához ismételje meg a 3-9. lépéseket.

 11. Ha befejezte az elemek hozzáadását az adatkapcsolatú ábrához, az Új adatkapcsolatú ábra párbeszédpanelen kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Meglévő adatkapcsolatú ábra alkalmazása egy alakzatra

Megjegyzés: Az alakzatnak, amelyre az adatkapcsolatú ábrát alkalmazni kívánja, tartalmaznia kell az adatkapcsolatú ábra által hivatkozott adatokat.

 1. Jelölje ki az alakzatot, amelyre alkalmazni kívánja az adatkapcsolatú ábrát.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd az Elérhető adatkapcsolatú ábrák csoportban lévők közül válassza ki a kívánt adatkapcsolatú ábrát.

  Az adatkapcsolatú ábra alakzatból történő eltávolításához válassza a Nincs adatkapcsolatú ábra elemet.

Megjegyzés: Az alakzatra alkalmazandó adatkapcsolatú ábra mintaképének megtekintéséhez vigye a mutatót az ábrára.

Vissza a lap tetejére

Meglévő adatkapcsolatú ábra módosítása

 1. Jelöljön ki egy alakzatot, amely rendelkezik a szerkeszteni kívánt adatkapcsolatú ábrával.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd válassza az Adatkapcsolatú ábra szerkesztése parancsot.

  Az Adatkapcsolatú ábra szerkesztése párbeszédpanel.

 3. Az Adatkapcsolatú ábra szerkesztése párbeszédpanelen tegye a következők egyikét:

  1. Az ábra által ábrázolandó adatmező módosításához az Adatmező oszlopban válasszon egy másik adatmezőt az elemhez.

  2. A szín, beállítások, betűtípus, formátum, vagy a megjelenítendő ábra Megjelenítés oszlop szerinti típusa módosításához válassza ki a módosítani kívánt elemet, majd kattintson az Elem szerkesztése gombra. Az Elem szerkesztése párbeszédpanel Megjelenítés elemcsoportjában lévő Megjelenítés listából válassza ki a kívánt ábratípust.

  3. Az adatkapcsolatú ábra alakzathoz viszonyított elhelyezésének módosításához a Megjelenítés oszlopból válassza ki a módosítani kívánt elemet, majd kattintson az Elem szerkesztése gombra. Az Elem szerkesztése párbeszédpanel Helyzet elemcsoportjában válassza ki a kívánt elhelyezést.

 4. A módosítások minden azonos adatkapcsolatú ábrát használó alakzatra való alkalmazásához a Módosítások alkalmazása a következőre szakaszban válassza a Minden alakzat ezzel az adatkapcsolatú ábrával választógombot.

 5. Ha csak a kijelölt alakzatokra szeretné alkalmazni a módosításokat, a Módosítások alkalmazása a következőre szakaszban válassza a Csak a kijelölt alakzatok választógombot.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolatú ábra eltávolítása egy alakzatból

 1. Válassza ki az alakzato(ka)t, amely(ek)ből az adatkapcsolatú ábrát el kívánja távolítani.

 2. Az Adatok lap Adatok megjelenítése csoportjában kattintson az Adatkapcsolatú ábrák menügombra, majd a Nincs adatkapcsolatú ábra csoportban válassza ki a Nincs adatkapcsolatú ábra elemet.

  Az adatkapcsolatú ábra alakzatból történő eltávolításához válassza a Nincs adatkapcsolatú ábra elemet.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×