Adatforrás lekérdezés létrehozása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Lekérdezésnek az adatforráshoz történő hozzáadásával hozzáadhat vagy eltávolíthat mezőket, illetve a sorrendjüket is módosíthatja, valamint az adatokat szűrheti és rendezheti is. A lekérdezés csak SQL-alapú adatforrások esetén elérhető, beleértve a Microsoft SharePoint-listákat és -tárakat, egyes adatbázisokat (az Adatforrástár munkaablak Adatbázis kapcsolatok csoportja) és a kapcsolt adatbázisokat (az Adatforrástár munkaablak Kapcsolódó források csoportjában található adatbázis kapcsolatok) is.

XML-fájlok, kiszolgáló oldali parancsfájlok vagy XML webszolgáltatások számára forrásszinten nem elérhető a mező kiválasztása, szűrése és rendezése, mivel ezek az adatforrások nem rendelkeznek az SQL-hez hasonló lekérdezési nyelvvel. Ezeknél az adatforrásoknál a mező kiválasztása, szűrése és rendezése az adatokat megjelenítő adatnézet létrehozásakor történik.

Ha módosítani szeretné a mezőket, melyet alapértelmezés szerint a SharePoint-listák vagy -tárak tartalmaznak az adatforrástárban, illetve ha listákat vagy tárakat szeretne más adatforrásokhoz kapcsolni, először másolatot kell készítenie az adott lista vagy tár adatforrás-kapcsolatáról, majd módosítani kell azt.

A cikk tartalma

A különböző típusú adatforrások egyedi lekérdezés beállításai

Hozzáadása, eltávolítása és elrendezése

Hozzáadása, törlése vagy szűrő módosítása

Hozzáadása vagy eltávolítása a rendezési sorrend

Egyedi lekérdezési lehetőségek különböző típusú adatforrásokhoz

Amellett, hogy az adatforrásokban biztosítva van a mező kijelölése, a szűrő hozzáadása és az adatrendezés képessége, minden egyes adatforrástípus további lehetőségeket is biztosít a lekérdezés meghatározásához.

SharePoint-listák és -tárak

Amikor lekérdezést határoz meg egy SharePoint-lista vagy -tár számára, megadhatja a lekérdezés hatókörét is az Elem- és mappahatókör lista lehetőségeinek használatával.

Elem- és mappahatókör lehetőségek

Az Elem- és mappahatókör lehetőségek határozzák meg, hogy az adott lekérdezés átfogja-e mappákat és almappákat. Ez akkor hasznos, amikor SharePoint-tárakkal dolgozik. Ha például a Megosztott dokumentumok mappa nem csak fájlokat, hanem almappákat is tartalmaz fájlokkal, meghatározhatja, hogy milyen fájlokat vagy mappákat, vagy ezeket együtt tartalmazzon a lekérdezés. A beállítási lehetőségek a következők:

 • A lekérdezés kiterjesztéséhez az összes fájlra és az összes almappára az adott mappában kattintson az Default parancsra.

 • A lekérdezés kiterjesztéséhez csak az adott mappa fájljaira az almappák nélkül kattintson a FilesOnly parancsra.

 • A lekérdezés kiterjesztéséhez a webhelyen található összes mappában lévő összes fájlra, az almappák nélkül kattintson a Recursive parancsra.

 • A lekérdezés kiterjesztéséhez a webhelyen található összes mappában lévő fájlra és almappára kattintson a RecursiveAll parancsra.

Adatbázis-kapcsolatok

Amikor SQL-lekérdezést határoz meg adatbázis-kapcsolatok számára, meghatározhatja azt is, hogy az írási és olvasási utasítások is szinkronizálva legyenek-e, amikor a lekérdezést módosítják.

Az Írási utasítások automatikus generálása jelölőnégyzet
A beállítás, az adatbázis-kapcsolatot SQL-írási utasítások létrehozásához alapértelmezés szerint be van jelölve. Ezt a beállítást olvasási kimutatások mellett új írási utasítások szinkronizálja, amikor egy adatbázis-kapcsolatot lekérdezés módosítása.

Egy olvasási utasítást egy SQL-utasítást, és az adatokat, amelyeket nem lehet módosítani. Egy írási utasítást SQL-utasítás módosította, és kattintson az eredeti adatforrás mentett adatokat beolvasó. Ha írási utasítások automatikus generál, akkor már van a kimutatások abban az esetben, ha minden eddiginél szeretne létrehozni egy Adatűrlap generált. Az adatűrlap létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a űrlapként Adatnézet beszúrásacímű témakört.

Kapcsolt adatforrások

Mint már korábban említettük, a kapcsolt adatforrás lekérdezését csak akkor módosíthatja, ha a kapcsolt adatforrás két adatbázis kapcsolatából áll, melyek inkább összekapcsolódnak, mintsem hogy egyesülnek. Amikor tehát kapcsolt adatbázis kapcsolatokkal dolgozik, lehetősége van az adatokat táblázatos vagy hierarchikus formában történő kiírására.

Lekérdezés lap az Adatforrás beállításai párbeszédpanelen

A Táblázatos lehetőség a legjobb megoldás, ha két kapcsolt adatbázissal dolgozik, melyeknek egy-az-egyhez kapcsolatuk van (ez azt jelenti, hogy az egyik adatbázis egy bejegyzése pontosan egy bejegyzéshez van kapcsolva a másik adatbázisban).

A Hierarchikus lehetőség a jobb megoldás, ha az adatbázisoknak egy-a-többhöz kapcsolatuk van egymással (ez azt jelenti, hogy az egyik adatbázis egy bejegyzése a másik adatbázisban több bejegyzéshez van kapcsolva).

Vissza a lap tetejére

Mezők hozzáadása, eltávolítása vagy sorbarendezése

Az adatbázis mezőit hozzáadhatja és eltávolíthatja, illetve sorba is rendezheti őket. Ilyenkor csak azt változtatja meg, hogy mely mezők jelennek meg az Adatnézet részletei munkaablakban. Az aktuális adatokban mezőit ezzel nem távolítja el, adja hozzá vagy rendezi sorba.

 1. A Munkaablakok menüben kattintson az Adatforrástár elemre.

 2. Az Adatforrástár munkaablakban kattintson a kívánt adatforrásra, majd a Tulajdonságok parancsra.

 3. Az Adatforrás beállításai párbeszédpanel Forrás lapján a Lekérdezés csoportban kattintson a Mezők gombra.

  Megjegyzés : A Lekérdezés alatti lehetőségek csak a következő SQL adatforrások esetén elérhetők: SharePoint-listák és -tárak, adatbázisok, valamint olyan kapcsolat adatforrások, amelyek két, azonos adatbázisban található táblából állnak. Ha az adatforrás emellett egyéni lekérdezéseket is tartalmaz, akkor a Mezők, Szűrők és Rendezés gomb helyett az Egyéni lekérdezés szerkesztése lesz megtalálható. Egyéni lekérdezés törléséhez kattintson az Adatbázis-kapcsolat konfigurálása parancsra, majd a Tovább és a Befejezés gombra. Az Egyéni SQL-parancsok szerkesztése párbeszédpanel minden, SQL-utasítást tartalmazó lapján kattintson a Parancs szerkesztése gombra, majd törölje az utasítást.

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás tulajdonságai párbeszédpanelen SharePoint-lista vagy -tár esetén

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás beállításai párbeszédpanel forrás lapján.

 4. A Megjelenő mezők párbeszédpanelen hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Mező hozzáadásához az adatforráshoz a Választható mezők párbeszédpanelen kattintson a kívánt mezőre, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  • Mező eltávolításához az adatforrásból a Megjelenített mezők párbeszédpanelen kattintson a kívánt mezőre, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

  • A mezők sorrendjének megváltoztatásához az adatforrásban a Megjelenített mezők panelen kattintson a mozgatni kívánt mezőkre, majd kattintson a Feljebb vagy a Lejjebb gombok valamelyikére.

   Megjegyzés : Ha a listában feljebb helyez egy mezőt, akkor az az adattáblában balra tolódik. Ha lefelé mozgat egy mezőt, akkor az jobbra tolódik.

   Tipp : Egyszerre több mező kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt és közben kattintson az egyes mezőkre.

Vissza a lap tetejére

Szűrő hozzáadása, törlése vagy módosítása

Adatok szűrése szűrőlekérdezés létrehozásával. Ha adatforrást szűr, akkor olyan szűrőt ad meg, hogy az adatforrás csak azokat az adatokat jeleníti meg, amelyek eleget tesznek a meghatározott feltételeknek. Tegyük fel, hogy az adatforrás több száz vagy több ezer rekordot tartalmaz. Azonban csak a rekordok egy részhalmazára van szüksége. Ha a rekordoknak csak egy részét kell megjeleníteni az adatforrásban, hozzon létre szűrőt.

 1. A Munkaablakok menüben kattintson az Adatforrástár elemre.

 2. Az Adatforrástár munkaablakban kattintson a kívánt adatforrásra, majd a Tulajdonságok parancsra.

 3. Az Adatforrás beállításai párbeszédpanel Forrás lapján a Lekérdezés csoportban kattintson a Szűrés gombra.

  Megjegyzés : A Lekérdezés alatti lehetőségek csak a következő SQL adatforrások esetén elérhetők: SharePoint-listák és -tárak, adatbázisok, valamint olyan kapcsolat adatforrások, amelyek két, azonos adatbázisban található táblából állnak. Ha az adatforrás emellett egyéni lekérdezéseket is tartalmaz, akkor a Mezők, Szűrők és Rendezés gomb helyett az Egyéni lekérdezés szerkesztése lesz megtalálható. Egyéni lekérdezés törléséhez kattintson az Adatbázis-kapcsolat konfigurálása parancsra, majd a Tovább és a Befejezés gombra. Az Egyéni SQL-parancsok szerkesztése párbeszédpanel minden, SQL-utasítást tartalmazó lapján kattintson a Parancs szerkesztése gombra, majd törölje az utasítást.

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás tulajdonságai párbeszédpanelen SharePoint-lista vagy -tár esetén

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás beállításai párbeszédpanel forrás lapján.

 4. Az Adatforrás tulajdonságai párbeszédpanelon kattintson a Szűrés gombra. Megjelenik a Szűrési feltételek párbeszédpanel.

Most már készen áll arra, hogy szűrőt hozzon létre, töröljön vagy módosítson.

Szűrő hozzáadása

Szűrő törlése

Szűrő módosítása

A feltétel hozzáadása meglévő szűrő

A szűrő záradék csoport

Egy záradékot módosítása

Egy záradékot törlése

Szűrő hozzáadása

 1. A Szűrési feltételek párbeszédpanelon kattintson a Kattintson ide új kikötés hozzáadásához elemre.

 2. Kattintson a Mezőnév mezőre, majd a kívánt értékeket tartalmazó mező nevére.

 3. Kattintson a Reláció mezőbe, majd a kívánt műveletre.

 4. Kattintson az Érték mezőre és írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.

 5. Kattintson az OK gombra.

Szűrő törlése

 • A Szűrési feltételek párbeszédpanelon a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a nyílra mindegyik kikötés mellett a bal oldali oszlopban. Ezután nyomja le a DELETE billentyűt.

Szűrő módosítása

 1. A Szűrési feltételek párbeszédpanelban kattintson egy meglevő kikötésre, majd válasszon a következők közül:

  • Kattintson a Mezőnév mezőre, majd a kívánt értékeket tartalmazó mező nevére.

  • Kattintson a Reláció mezőbe, majd a kívánt műveletre.

  • Kattintson az Érték mezőre és írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.

 2. Kattintson az OK gombra.

Kikötés hozzáadása meglévő szűrőhöz

Egy szűrőben több kifejezés is használható. Ehhez új kikötéseket kell hozzáadni, amelyek további feltételeket szabnak az adatok számára.

 1. A Szűrési feltételek párbeszédablakban egy létező kifejezés végén kattintson az És/vagy mezőbe, majd hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Olyan szűrő létrehozásához, amelyben az adatoknak mind a két kritériumnak meg kell felelniük, kattintson az És elemre.

  • Ha olyan szűrőt hoz létre, amelyben elég, ha az adatok az egyik kikötés feltételének felelnek meg, kattintson a Vagy elemre.

 2. A következő sorban kattintson a Kattintson ide új kikötés hozzáadásához gombra.

 3. Kattintson a Mezőnév mezőre, majd a kívánt értékeket tartalmazó mező nevére.

 4. Kattintson a Reláció mezőbe, majd a kívánt műveletre.

 5. Kattintson az Érték mezőre és írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.

 6. Kattintson az OK gombra.

A kikötések csoportosítása a szűrőben

Ha a szűrő több kikötést tartalmaz, szükség lehet a kikötések egy csoportjának a létrehozására, hogy azokat a rendszer együtt, a többi kikötés előtt értékelje ki.

 1. A Szűrési feltételek párbeszédablakban a második kifejezés végén kattintson az És/vagy mezőbe, majd kattintson a Vagy elemre.

 2. A Szűrési feltételek párbeszédpanelon kattintson a Kattintson ide új kikötés hozzáadásához elemre.

 3. Kattintson a Mezőnév mezőre, majd a kívánt értékeket tartalmazó mező nevére.

 4. Kattintson a Reláció mezőbe, majd a kívánt műveletre.

 5. Kattintson az Érték mezőre és írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.

 6. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt és közben a kikötések listáján a bal szélső oszlopban kattintson a nyilakra azon kikötések mellett, amelyeket csoportosítani kíván. Ezután kattintson a Csoportosítás gombra. A csoportosítás megszüntetéséhez kattintson a Csoportbontás gombra.

  Kifejezésminta a Szűrési feltételek párbeszédpanelban
  Az összekötő két záradékok oldali kapcsos zárójel, az azt jelzi, hogy ezek záradékok vannak csoportosítva.
 7. Kattintson az OK gombra.

Kikötés módosítása

 • A Szűrési feltételek párbeszédpanelban kattintson egy meglevő kikötésre, majd válasszon a következők közül:

  • A Mezőnév mezőben, kattintson a kívánt értékeket tartalmazó mező nevére.

  • Kattintson a Reláció mezőbe, majd a kívánt műveletre.

  • Kattintson az Érték mezőre és írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.

  • Kattintson az OK gombra.

Kikötés törlése

 • A Szűrési feltételek párbeszédablakban kattintson a nyílra a törölni kívánt kikötés mellett a bal oldali oszlopban, majd nyomja le a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Rendezési sor hozzáadása vagy eltávolítása

Amikor az adatforrásban lévő adatokat rendezi, a megjelenési sorrendjüket változtatja meg. A rendezés olyan módszer, melynek segítségével az adatok jobb áttekinthetősége végett átrendezik a rekordokat. A hagyományos rendezési sorrendek alfabetikusak és numerikusak.

A rendezési listához újabb mezőket hozzáadva az adatnézet több mező alapján is rendezhető. Amikor több mező alapján rendez, a rendezési sorrend határozza meg a sorrendet, ami alapján a rendezés végbemegy és befolyásolhatja a kimenő adatokat.

 1. A Munkaablakok menüben kattintson az Adatforrástár elemre.

 2. Az Adatforrástár munkaablakban kattintson a kívánt adatforrásra, majd a Tulajdonságok parancsra.

 3. Az Adatforrás beállításai párbeszédpanel Forrás lapján a Lekérdezés csoportban kattintson a Rendezés gombra.

  Megjegyzés : A Lekérdezés alatti lehetőségek csak a következő SQL adatforrások esetén elérhetők: SharePoint-listák és -tárak, adatbázisok, valamint olyan kapcsolat adatforrások, amelyek két, azonos adatbázisban található táblából állnak. Ha az adatforrás emellett egyéni lekérdezéseket is tartalmaz, akkor a Mezők, Szűrők és Rendezés gomb helyett az Egyéni lekérdezés szerkesztése lesz megtalálható. Egyéni lekérdezés törléséhez kattintson az Adatbázis-kapcsolat konfigurálása parancsra, majd a Tovább és a Befejezés gombra. Az Egyéni SQL-parancsok szerkesztése párbeszédpanel minden, SQL-utasítást tartalmazó lapján kattintson a Parancs szerkesztése gombra, majd törölje az utasítást.

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás tulajdonságai párbeszédpanelen SharePoint-lista vagy -tár esetén

  A lekérdezés szakasz az Adatforrás beállításai párbeszédpanel forrás lapján.

 4. Az Adatforrás tulajdonságai párbeszédpanelon kattintson a Rendezés gombra. Megjelenik a Rendezés párbeszédpanel.

Most már készen áll arra, hogy rendezési sorrendet hozzon létre, töröljön vagy módosítson.

Rendezési sorrend hozzáadása

 1. A Rendezés párbeszédpanelon az Elérhető mezők listában kattintson arra a mezőre, amelynek alapján rendezni kíván, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

 2. Ha az Elérhető mezők lista üres, kattintson duplán a További mezők gombra, válassza ki a rendezés alapjául szolgáló mezőt, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Rendezési tulajdonságok csoportban az alábbiak közül választhat:

  • Ha egy mező tartalma alapján növekvő sorrendben kíván rendezni (például A, B, C vagy 1, 2, 3), kattintson a Növekvő választógombra.

  • Ha egy mező tartalma alapján csökkenő sorrendben kíván rendezni (például C, B, A vagy 3, 2, 1), kattintson a Csökkenő választógombra.

   Tipp : Ha egy mező rendezési sorrendjét növekvőről csökkenőre kívánja változtatni vagy fordítva, akkor a Rendezési sorrend listában kattintson duplán a mezőre. A mezőnév melletti apró háromszög azt jelzi, hogy az adott mező alapján növekvő vagy csökkenő sorrendben van-e rendezve az adatnézet.

 4. Ha több mező alapján kíván rendezni, adjon hozzá újabb mezőket a Rendezési sorrend listához.

 5. Kattintson az OK gombra.

 6. Azt is megváltoztathatja, hogy rendezésnél milyen sorrendben számítsanak a különböző mezők. A mezők sorrendjének megváltoztatásához kattintson az egyik mezőre a Rendezési sorrend listában, majd kattintson a Fel vagy Le gombra.

Rendezési sorrend eltávolítása

 • A Rendezés párbeszédpanelon a Rendezési sorrend felirat alatt kattintson rá arra a mezőre, amelyet el kíván távolítani, majd kattintson az Eltávolítás gombra. Az adatforrás rendezésének teljes megszüntetéséhez távolítsa el az összes mezőt a rendezési sorrendből.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×