Adatbázis-tervelemek mentése és újbóli felhasználása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Access 2010 többféle lehetőséget biztosít az adatbázisok tervezési elemeinek újrafelhasználására. Menthető egy teljes adatbázis sablonként, egy adatbázisrész alkalmazásrészként, vagy akár egy mező vagy mezőcsoport adattípussablonként. Az Access mindegyik esetben létrehoz egy másokkal megosztható fájlt, és a mások által létrehozott hasonló fájlok is megnyithatók.

A cikk azt mutatja be, hogy a különféle adatbázis-objektumokat hogyan lehet sablonként menteni – egyes esetekben akár az adatokkal együtt –, továbbá ismerteti a különböző sablonfájlokat és azok megosztásának menetét. A cikkben ezenkívül az Access részét képező alkalmazásrészekről is található némi információ.

Ez a cikk nem tárgyalja az adatbázis tervét, sem a különböző adatbázissablonok, amely az Access-szel származnak, illetve az Office.com webhelyen elérhető. A témakör az adatbázisok tervezésének alapjaiaz Access-adatbázis tervezés elvek egyszerű bemutatása. Adatbázissablonok jár az Access 2010 használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a következő cikk: Bevezetés az Access 2010-sablonok.

Tartalom

– Áttekintés

Az adatbázis újrafelhasználásra tervelemek mentése és megosztása

Adatbázis mentése adatbázissablonként vagy alkalmazásrészként (*.accdt)

Mező mentése adattípussablonként (*.accft)

Külső féltől származó adatbázisterv felhasználása

Áttekintés

Bizonyára előfordul, hogy munkáját nem szeretné teljesen az alapoktól kezdeni. Amikor pedig egy terv kialakítására hosszú órákat áldozott, minden bizonnyal többször is fel szeretné majd használni. Az is megesik, hogy egyszerűen egy mástól kapott tervet szeretne felhasználni. Az Access három fő módszert kínál az adatbázistervek többszöri felhasználására:

 • Adatbázissablonok:    Ezek olyan (*.accdt kiterjesztésű) fájlok, amelyeket új adatbázisok létrehozására használhat fel. A sablonból létrehozott adatbázisok jellemzően azonnal használatba vehetők, de tetszés szerint át is alakíthatók az adott igényeknek megfelelően. Az Eszközök webes adatbázisa nevű sablon például alapszintű készletgazdálkodási funkciókat nyújt, de szükség esetén kibővíthető az adott szervezetre jellemző részleg- vagy költségvetési információk hozzáadásával. Az Access sokféle beépített adatbázissablont kínál, ezek az Access elindításakor megjelenő Backstage nézetben láthatók.

 • Alkalmazásrészek fájljai adatbázissablonok hasonlóan, de használhatja őket tervelemek felvenni egy meglévő adatbázishoz helyett új adatbázis alapjául szolgáló. Például a megjegyzések alkalmazásrész tartalmaz egy táblát, amely tartalmaz megjegyzéseket, beleértve a dátum/idő mező van beállítva. Néhány alkalmazásrészek segít meghatározásához, hogy az alkalmazás részét tágabb be a meglévő tábla kapcsolat létrehozása varázsló indítása. Hozzáférés több alkalmazásrészek, amely akkor is látható, kattintson a Létrehozás lap megtalálható.

 • Adattípussablonok:    Olyan fájlok, amelyekkel új mezők és mezőkombinációk hozhatók létre. A Kezdés és befejezés dátuma nevű adattípussablonokat választva például dátumot és időt tartalmazó mezőpárt adhat hozzá a táblához egyetlen kattintással. Az adattípussablonok az adatbázissablonoktól és az alkalmazásrészektől eltérő fájlformátumot (*.accft) használnak. Az Access többféle beépített adattípussablont kínál, ezeket az Adatlap nézetben megnyitott táblákhoz elérhető Mezők lapon tekintheti meg.

Adatbázis-tervelemek mentése és megosztása újrafelhasználás céljából

Az adatbázis adatbázissablon vagy alkalmazásrész létrehozása   , menti adatbázis *.accdt fájlként használatával a fájl fülre (a lépések című témakörben találja az egy adatbázis mentése másként adatbázissablonként vagy alkalmazásrészként (*.accdt)szakasz.) Új adatbázis létrehozásához, vagy alkalmazásrészként, ha a szolgáltatások hozzáadása meglévő adatbázis majd használhatja a sablont.

A létrehozott adatbázissablonokat és alkalmazásrészeket a program alapértelmezés szerint a központi profil alkalmazásadatainak mappáján belüli sablonmappában tárolja (Windows 7 esetében ez a C:\Users\<felhasználónév>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ha ebbe a mappába helyez sablonfájlokat, azok adatbázissablonként, illetve alkalmazásrészként elérhetővé válnak a programban. Az e mappában található sablonfájlokról másolatot készítve pedig eljuttathatja azokat másoknak.

Megjegyzés: Mint mindig, ebben az esetben is fokozott körültekintéssel használjon csak fel külső féltől származó fájlokat.

Adattípussablonként létrehozása, menti a kijelölt táblák mezőinek *.accft fájlként a mezők fülre a parancsával (lépések című témakörben találja a szakasz mentése másként adattípussablonként (*.accft) mező.)

A létrehozott adattípussablonokat a program alapértelmezés szerint a központi profil alkalmazásadatainak mappáján belüli sablonmappában tárolja (Windows 7 esetében ez a C:\Users\<felhasználónév>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ha ebbe a mappába helyez adattípussablon-fájlokat, azok új mezőkhöz felhasználható adattípusokként elérhetővé válnak a programban. Az e mappában található sablonfájlokról másolatot készítve pedig eljuttathatja azokat másoknak.

Megjegyzés: Mint mindig, ebben az esetben is fokozott körültekintéssel használjon csak fel külső féltől származó fájlokat.

Vissza a lap tetejére

Adatbázis mentése adatbázissablonként vagy alkalmazásrészként (*.accdt)

Az adatbázisokat a Backstage nézet Mentés és közzététel lapja használatával mentheti adatbázissablonként vagy alkalmazásrészként.

 1. A Fájl lapon kattintson a Mentés és közzététel kategóriára.

 2. Az Adatbázis mentése másként csoportban kattintson a Sablon elemre.

 3. Az Új sablon létrehozása az adatbázisból párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat:

  • Név:    Kötelező megadni; ezzel a névvel azonosítható a sablon, illetve alkalmazásrész. Az Access ezt a nevet jeleníti meg a sablon, illetve alkalmazásrész neveként.

  • Leírás:    A sablon, illetve alkalmazásrész tartalmát vagy célját ismertető leíró szöveg, mely a sablon, illetve alkalmazásrész elemleírásaként jelenik meg.

  • Kategória: A Felhasználói sablonok kategória kiválasztásával azt adhatja meg, hogy az alkalmazásrész a menüszalag Felhasználói sablonok csoportjában jelenjen meg (alapértelmezett beállítású menüszalag esetén). Saját kategórianév beírásával megadhat új kategóriát is, melyhez azután bármely alkalmazásrészt hozzárendelheti. Az új kategória megtalálható lesz a menüszalagon.

  • Ikon: Megadhat egy ikont a sablonhoz vagy alkalmazásrészhez. Alkalmazásrészek esetében az ikon a menüszalagon lévő alkalmazásrész-gyűjteményben lesz látható.

  • Minta: Megadhat egy nagyobb képet is, amely a Backstage nézetben jelenik meg a sablonnál. Ez a kép lesz látható a sablonok közötti tallózáskor.

  • Elsődleges tábla: Az alkalmazásrész elsődleges tábláját adhatja itt meg. Ez a tábla fogja meghatározni alapértelmezés szerint az alkalmazásrész és az azt tartalmazó adatbázisban lévő többi tábla egymáshoz való viszonyát. Amikor valaki használja az alkalmazásrészt, az Access elindít egy a kapcsolat létrehozásában segédkező varázslót. Noha alapértelmezésben az elsődleges táblát használja, a varázsló ettől eltérő tábla kiválasztását is lehetővé teszi.

  • Példány-létrehozási űrlap: Ha azt szeretné, hogy az ebből a sablonból létrehozott adatbázisok első megnyitásakor alapértelmezés szerint megjelenjen egy űrlap, itt adhatja meg az űrlapot. Alapértelmezésben ez az űrlap csak az első alkalommal jelenik meg. Az űrlap tartalmazhat a megnyitásakor futtatandó kódot is, ám kód jelenléte esetén biztonsági figyelmeztetés is megjelenik.

  • Alkalmazásrész: Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve alkalmazásrészként mentheti az adatbázist. Ha adatbázissablonként szeretné menteni az adatbázist, törölje a jelölést.

   Megjegyzés:  Ezt a jelölőnégyzetet be kell jelölnie ahhoz, hogy az Elsődleges tábla beállításhoz megadhasson egy értéket.

  • Adatok belefoglalása a sablonba: E jelölőnégyzet bejelölésével az adatbázisban található adatokat is mentheti a sablon részeként. Amikor valaki új adatbázist hoz létre ebből a sablonból, az adatbázis ezeket az adatokat is tartalmazni fogja.

 4. Kattintson az OK gombra a sablon mentéséhez. Az Access alapértelmezés szerint a C:\Users\<aktuális felhasználó>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ mappába menti a sablonokat.

Mező mentése adattípussablonként (*.accft)

Adattípussablont úgy menthet, hogy kijelöl egy vagy több mezőt, majd sablonként menti a menüszalag erre szolgáló parancsával. Ügyeljen arra, hogy a mező vagy mezők úgy legyenek beállítva, ahogyan menteni szeretné őket – a mentés előtt állítson be minden olyan tulajdonságot, amelyet rögzíteni szeretne az adattípussablon részeként. Például egy „euró” adattípussablon létrehozásához egy Pénznem típusú mezőt hozhatna létre, melyhez az Euró formátumot állítaná be.

1. Nyissa meg a táblát, amelynek a sablonként menteni kívánt mezők találhatók.

2. Jelölje ki a mezőt vagy mezőket, amelyeket újrafelhasználásra menteni szeretné.

3. Kattintson a mezők lap hozzáadása és törlés csoportjában kattintson a További mezőkgombra, és válassza a Kijelölt rész mentése új adattípusként.

4. a Az új adattípus mezőkből párbeszédpanelen adja meg a következőket:

 • Név:    Kötelező megadni; az adattípussablon ezzel a névvel azonosítható, és ezen a néven jelenik meg a További mezők listában.

 • Leírásírja be az Adattípussablon célját vagy a tartalmát leíró szöveget. Ez az elemleírás, amely akkor jelenik meg, amikor a mutatót a További mezők lista az Adattípussablon jelenik meg.

 • Kategória válasszon egy kategóriát, amelyben a További mezők lista az Adattípussablon listáját. Alapértelmezés szerint a kategória legyen a felhasználó által definiált típusok.

 • Példányosítási űrlap: tetszés szerint adja meg egy űrlap alapértelmezés szerint az első alkalommal szolgál, hogy az Adattípussablon.

5. Kattintson az OK gombra az Adattípussablon mentéséhez.

Vissza a lap tetejére

Külső féltől származó adatbázisterv felhasználása

A mástól kapott adatbázissablonokat és alkalmazásrészeket úgy teheti elérhetővé a program menüszalagján, hogy az .accdt fájlt a számítógép megfelelő mappájába másolja.

 1. Szerezze be a sablonfájlt (.accdt vagy .accft kiterjesztésű fájl).

 2. Helyezze a fájl egy másolatát a <Rendszergyökér>Users\<aktuális felhasználó>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ mappába, ahol

  • a <Rendszergyökér> a telepített Windows rendszer gyökérmappája (rendszerint C:\),

  • az <aktuális felhasználó> pedig a Windows rendszerbe való bejelentkezéshez használt felhasználónév.

   Megjegyzés:  Ha ez a mappa még nem létezik, hozza létre.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Adatbázissablon használatához kattintson a Fájl lapon az Új kategóriára, válassza a Saját sablonok elemet, jelölje ki a kívánt sablont, végül kattintson a Létrehozás gombra.

  • Alkalmazásrész használatához nyissa meg azt az adatbázist, amelyhez az alkalmazásrészt hozzá szeretné adni, majd a Létrehozás lapon kattintson az Alkalmazásrészek menügombra, és válassza ki a kívánt alkalmazásrészt.

  • Adattípussablon használatához nyissa meg azt a táblát, amelyben mezőt szeretne létrehozni, majd a Mezők lap Hozzáadás és törlés csoportjában kattintson a További mezők menügombra, és válassza ki a kívánt adattípussablont.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×