AdatbázisÁtvitele makróművelet

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

AdatbázisÁtvitele művelettel importálása és exportálása az adatokat az aktuális Access adatbázis (.mdb vagy .accdb) vagy Access projekt (.adp fájlokban), és egy másik adatbázis között. Microsoft Office Access 2007 adatbázisok esetén is össze lehet kapcsolni a táblázat az aktuális Access-adatbázisba másik adatbázisból. Egy csatolt táblát van hozzáférése a táblázat adatainak közben maga a táblázat továbbra is az adatbázisban.

Megjegyzés: Ez a művelet nem engedélyezett, ha az adatbázis nem megbízható. A makrók engedélyezésére vonatkozó további információkat lásd e cikk Lásd még szakaszának hivatkozásai között.

Beállítások

Az AdatbázisÁtvitele művelet argumentumai a következők:

Művelet argumentuma

Leírás

Átvitel típusa

A kívánt átvitel típusa. Válasszon a Makrószerkesztő Argumentumok területén látható Átvitel típusa mezőben az Importálás, az Exportálás és a Csatolás lehetőség közül. Az alapérték az Importálás.

Megjegyzés: Az Access projektek (.adp) nem támogatják a Csatolás átviteltípust .

Adatbázistípus

A külső adatbázis típusa, amelyből importálni szeretne, amelybe exportálni szeretne, vagy amelyből csatolni szeretne adatokat. Az Adatbázistípus mezőben választhatja a Microsoft Access típust vagy valamelyik más adatbázistípust. Az alapérték a Microsoft Access.

Adatbázisnév

A külső adatbázis neve, amelyből importálni szeretne, amelybe exportálni szeretne, vagy amelyből csatolni szeretne adatokat. Adja meg a teljes elérési utat. Ez kötelező argumentum.

Azoknak a típusoknak az esetében, amelyek minden táblát külön fájlban tárolnak (például FoxPro, Paradox vagy dBASE), a fájlt tartalmazó könyvtár nevét adja meg. A fájlnevet a importálás vagy csatolás esetén a Forrás argumentumban, exportálás esetén a Cél argumentumban adja meg.

ODBC-adatbázisok írja be a teljes kapcsolati karakterláncOpen Database Connectivity (ODBC).

A kapcsolati karaktersorozatra példát láthat, ha egy külső tábla csatol egy Access-adatbázishoz:

  1. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintsunk az Access gombra.

  2. A Külső adatok átvétele párbeszédpanelen adja meg a forrásadatbázis elérési útját a Fájlnév mezőben.

  3. Jelölje be az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával választógombot, és kattintson az OK gombra.

  4. A Tábla csatolása párbeszédpanelen válasszon egy táblát, majd kattintson az OK gombra.

Nyissa meg az új csatolt táblát Tervező nézet, és a Tervezés lap Eszközök csoportjában található Tulajdonságlap gombra kattintva tekintse meg a táblatulajdonságok. A Leírás tulajdonság tartalmazza a tábla kapcsolati karaktersorozatát.

Az ODBC kapcsolati karaktersorozatokról a megfelelő típusú ODBC adatbázis ODBC-illesztőprogramjának súgójából vagy egyéb dokumentációjából bővebb szerezhetők részletes információk.

Objektumtípus

Az importálni vagy exportálni kívánt objektum típusa. Ha az Adatbázistípus argumentum értéke Microsoft Access, az Objektumtípus mezőben a Tábla, a Lekérdezés, az Űrlap, a Jelentés, a Makró, a Modul, az Adatelérési lap, a Kiszolgálónézet, az Ábra, a Tárolt eljárás vagy a Függvény lehetőség közül választhat. Az alapérték a Tábla. Ha más adatbázistípust ad meg, vagy az Átvitel típusa mezőben a Csatolás beállítást választja, ennek az argumentumnak nincs jelentősége.

Ha választó lekérdezés exportál egy Access-adatbázisba, és ebben az argumentumban a Tábla értéket adja meg, az Access a lekérdezés eredménykészlet fogja exportálni, míg ha a Lekérdezés értéket adja meg, akkor magát a lekérdezést exportálja. Ha a választó lekérdezést egy más típusú adatbázisba exportálja, a program figyelmen kívül hagyja ezt az argumentumot, és a lekérdezés eredményhalmazát exportálja.

Forrás

Az importálni, exportálni vagy csatolni kívánt tábla, választó lekérdezés vagy Access objektum neve. Bizonyos típusú adatbázisok esetében (például FoxPro, Paradox és dBASE) ez a fájl nevét jelenti. A fájlnevet a kiterjesztéssel (például .dbf) együtt adja meg. Ez kötelező argumentum.

Cél

Az importált, exportált vagy csatolt tábla, választó lekérdezés vagy Access objektum neve a céladatbázisban. Bizonyos típusú adatbázisoknál (például FoxPro, Paradox és dBASE) ez a fájl nevét jelenti. A fájlnevet a kiterjesztéssel (például .db) együtt adja meg. Ez kötelező argumentum.

Ha az Átvitel típusa argumentum értéke Importálás, és az Objektumtípus argumentum értéke Tábla, az Access létrehoz egy új táblát, amely az importált tábla adatait tartalmazza.

Ha egy táblát vagy egyéb objektumot importál, és annak neve ütközik egy már meglévő névvel, az Access egy számmal egészíti ki az importált objektum nevét. Ha például egy Alkalmazottak nevű táblát importál, és az adatbázisban már van ilyen nevű tábla, az Access az importált táblát az Alkalmazottak1 néven tárolja.

Ha egy Access vagy egyéb adatbázisba exportál, az Access automatikusan lecseréli az ugyanolyan névvel létező táblát vagy egyéb objektumot.

Csak struktúra

Ez az argumentum lehetőséget nyújt arra, hogy egy adatbázistáblának csak a szerkezetét exportálja vagy importálja, magukat az adatokat ne. Az argumentum értéke Igen vagy Nem lehet. Az alapérték a Nem.

Megjegyzés

Akkor is importálása és exportálása az táblák az Access és más típusú adatbázisokkal között. Választó lekérdezés Access is exportálása más típusú adatbázisokkal. Az Access exportálja a tábla formájában lekérdezés eredményhalmazában. Importálása, és bármelyik Access adatbázis-objektum exportálása, ha mindkét adatbázis az Access-adatbázisok.

Ha egy olyan táblát importál egy másik Access adatbázisból (.mdb vagy .accdb), amely ott csatolt táblaként van jelen, akkor az ebben az adatbázisban is csatolt tábla lesz. Tehát csak a csatolást importálja, magát a táblát nem.

Ha az elérni kívánt adatbázis jelszót követel meg, egy párbeszédpanel jelenik meg a makró futtatásakor. Adja meg a jelszót ezen a párbeszédpanelen.

Az AdatbázisÁtvitele művelet hasonló a Külső adatok lap Importálás és Exportálás csoportjában található parancsokhoz. Ezekkel a parancsokkal kijelölhet egy adatforrást, például egy Access- vagy más típusú adatbázist, egy táblázatot vagy szöveges fájlt. Az adatbázis kijelölése után megjelenik egy vagy több párbeszédpanel, ahol a külső adatbázis típusától függően kijelölheti az importálni vagy exportálni kívánt objektum típusát (Access-adatbázisok esetén), az objektum nevét és egyéb beállításokat. Az AdatbázisÁtvitele művelet argumentumai megfelelnek ezen párbeszédpanelek beállításainak.

Ha indexadatokra van szüksége egy csatolt dBASE tábláról, először csatolja a táblát:

  1. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintsunk az Egyebek gombra.

  2. Kattintson a dBASE fájl gombra.

  3. A Külső adatok átvétele párbeszédpanelen adja meg a dBASE-fájl nevét a Fájlnév mezőben.

  4. Jelölje be az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  5. A megjelenő párbeszédpaneleken adja meg az indexeket. Az Access az indexadatokat egy speciális információkat tartalmazó (.inf) fájlban tárolja, amely a Microsoft Office mappában található.

  6. Ezután törölheti a csatolt táblára mutató csatolást.

Ha legközelebb az AdatbázisÁtvitele művelettel csatolja ezt a dBASE táblát, az Access a korábban megadott indexadatokat használja.

Megjegyzés: Ha egy csatolt táblát lekérdez vagy szűr, a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.

Ha a AdatbázisÁtvitele műveletet egy Visual Basic for Applications (VBA) nyelvű modulban szeretné használni, alkalmazza a DoCmd objektum TransferDatabase metódusát.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×