Access-adatok áthelyezése SQL Server-adatbázisba a Továbbfejlesztő varázsló használatával

Idővel a legtöbb adatbázis-alkalmazás mérete megnövekszik, szerkezete összetettebb lesz, és egyre több felhasználót kell kiszolgálnia. Minden Microsoft Office Access-alapú alkalmazás életciklusában eljöhet az a pillanat, amikor a teljesítmény, a méretezhetőség, a rendelkezésre állás, a biztonság, a megbízhatóság és a helyreállíthatóság optimalizálása érdekében felmerül a Microsoft SQL Server-adatbázissá való továbbfejlesztése.

Tartalom

A Microsoft Office Access-adatbázisok továbbfejlesztése

A Továbbfejlesztő varázsló használata

Mi történik az adatbázis-objektumok továbbfejlesztésekor?

A Microsoft Office Access-adatbázisok továbbfejlesztése

Továbbfejlesztésen azt az eljárást értjük, amikor az adatbázis-objektumok (vagy egy részüket) Access-adatbázisból új vagy meglévő SQL Server-adatbázisba, illetve új Microsoft Access-projekt (.adp) telepítjük át.

Az adatbázis SQL Server-adatbázissá való továbbfejlesztésének előnyei

 • Nagy teljesítmény és méretezhetőség:    Sok esetben az SQL Server nagyobb teljesítményt nyújt, mint egy Access-adatbázis. Támogatja például az igen nagy, terabájtokban mérhető adatbázisokat, ez a méret lényegesen nagyobb, mint az Access-adatbázisok jelenlegi két gigabájtnyi méretkorlátja. Az SQL Server emellett rendkívül hatékonyan működik, mert párhuzamosan dolgozza fel a lekérdezéseket (a felhasználói kérések kezeléséhez egy folyamaton belül több natív szálat használ), és újabb felhasználók felvétele esetén minimalizálja a memóriabővítés szükséges mértékét.

 • Nagyobb rendelkezésre állás:    Az SQL Server lehetővé teszi az adatbázis dinamikus – növekményes vagy teljes – biztonsági mentését használat közben, ezért nem kell kényszerítenie a felhasználókat az adatbázisból való kilépésre, ha az adatokról biztonsági másolatot szeretne készíteni.

 • Nagyobb biztonság:    Az SQL Server megbízható kapcsolatot használva együttműködik a Windows rendszerbiztonsági szolgáltatásaival, és mindkét biztonsági rendszer előnyeit kihasználva integrált hozzáférést nyújt a hálózathoz és az adatbázishoz. Ez lényegesen leegyszerűsíti az összetett biztonsági sémák felügyeletét.

 • Azonnali helyreállíthatóság:    A rendszer meghibásodásakor (például az operációs rendszer összeomlása vagy áramszünet esetén) az SQL Server – automatikus helyreállító mechanizmusa révén, rendszergazdai beavatkozás nélkül – néhány perc alatt visszaállítja az adatbázist legutolsó konzisztens állapotába.

 • Kiszolgálóalapú feldolgozás:    Az SQL Server alkalmazást ügyfél–kiszolgáló konfigurációban használva csökkenthető a hálózati forgalom, mert a rendszer előbb a kiszolgálón feldolgozza az adatbáziskéréseket, és csak az után küldi el az eredményt az ügyfélnek. Általában sokkal hatékonyabb, ha a feldolgozást a kiszolgáló végzi, különösen nagyméretű adathalmazok esetében.

  Az alkalmazás felhasználó által definiált függvény, tárolt eljárás és trigger használatával az ügyfél helyett a kiszolgálón, központilag tárolhatja és oszthatja meg az alkalmazáslogikát, az üzleti algoritmusokat és szabályokat, az összetett lekérdezéseket, az adatérvényesítési szabályokat és a hivatkozási integritás kódját.

A továbbfejlesztés módjai

A Továbbfejlesztő varázsló az adatbázis-objektumokat és a bennük tárolt adatokat az adott Access-adatbázisból új vagy meglévő SQL Server-adatbázisba helyezi át.

A Továbbfejlesztő varázsló használatának három módja:

 • Az Access-adatbázis összes objektumának továbbfejlesztése Access-projektté ügyfél–kiszolgáló alkalmazás létrehozásához. Ehhez a módszerhez némileg meg kell változtatni az alkalmazást, továbbá módosítani kell a programkódot és az összetett lekérdezéseket.

 • Csak az adatok és az adatdefiníciók továbbfejlesztése Access-adatbázisból SQL Server-adatbázisba.

 • Access-adatbázis mint front-end létrehozása back-endként működő SQL Server-adatbázishoz előtér-/háttéralkalmazás kialakításához. Ehhez a módszerhez az alkalmazást alig kell módosítani, hiszen a kód továbbra is az ACE használja.

Az Access-adatbázis továbbfejlesztése előtti teendők

Mielőtt az Access-adatbázist SQL Server-adatbázissá vagy Access-projektté továbbfejlesztené, célszerű elvégezni az alábbi műveleteket:

 • Készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról:     Jóllehet a Továbbfejlesztő varázsló egyetlen adatot vagy adatbázis-objektumot sem távolít el az Access-adatbázisból, a továbbfejlesztés előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni az adatbázisról.

 • Biztosítson elegendő lemezterületet:     A továbbfejlesztett adatbázist majdan tartalmazó eszközön elegendő szabad lemezterületnek kell lennie. A Továbbfejlesztő varázsló akkor a leghatékonyabb, ha bőséges lemezterület áll a rendelkezésére.

 • Hozzon létre egyedi indexeket:     A csatolt táblák csak akkor fejleszthetők tovább az Access alkalmazásban, ha egyedi indexük van. A Továbbfejlesztő varázsló képes a meglévő egyedi indexek továbbfejlesztésére, de újat nem tud létrehozni. Ha tovább szeretné fejleszteni a táblákat, a művelet előtt az összes Access-táblát lássa el egyedi indexszel.

 • Rendeljen magához megfelelő jogosultságokat az SQL Server-adatbázishoz:

  • Meglévő adatbázisok továbbfejlesztéséhez CREATE TABLE és CREATE DEFAULT engedélyek szükségesek.

  • Új adatbázis felépítéséhez CREATE DATABASE engedélyre, valamint a mesteradatbázis rendszertábláihoz SELECT engedélyre van szükség.

Az Access 2007 Továbbfejlesztő varázsló a Microsoft SQL Server 2000 és az SQL Server 2005 alkalmazással való együttműködésre van optimalizálva.

Vissza a lap tetejére

A Továbbfejlesztő varázsló használata

 • Kattintson az Adatbáziseszközök lap Adatok áthelyezése csoportjában az SQL Server gombra.

  Elindul a Továbbfejlesztő varázsló.

1. lépés: Választás meglévő vagy új adatbázisba való továbbfejlesztés között

2. lépés: A továbbfejleszteni kívánt táblák kijelölése

3. lépés: A továbbfejleszteni kívánt attribútumok és beállítások kijelölése

4. lépés: Az alkalmazás továbbfejlesztési módjának kiválasztása

1. lépés: Választás meglévő vagy új adatbázisba való továbbfejlesztés között

A varázsló első lapján adja meg, hogy az Access-adatbázist létező SQL Server-adatbázisba szeretné-e továbbfejleszteni, vagy új SQL Server-adatbázist hoz létre.

 • Létező adatbázis használata:    Ezt a lehetőséget választva, majd a Tovább gombra kattintva az Access megjeleníti az Adatforrás párbeszédpanelt, amelyen létrehozhat egy ODBC-adatforrás a meglévő SQL Server-adatbázissal.

  Az ODBC-adatforrásokról röviden

  Az adatforrás adatok olyan forrása, amely az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges kapcsolati információkkal van társítva. Ilyen adatforrás lehet például az Access, az SQL Server, az Oracle RDBMS, illetve számolótáblák és szövegfájlok. A kapcsolati információk magukba foglalhatják a kiszolgáló helyét, az adatbázis nevét, a bejelentkezési azonosítót, a jelszót és az ODBC-illesztőprogram különféle beállításait, amelyek megadják, hogy miként kell az adatforráshoz kapcsolódni.

  Az ODBC architektúrában az alkalmazás, például az Access vagy egy Microsoft Visual Basic-alapú program, csatlakozik az ODBC illesztőprogram-kezelőhöz, amely egy adott ODBC-illesztőprogram segítségével (például a Microsoft SQL ODBC-illesztőprogrammal) csatlakozik egy adatforráshoz (jelen esetben egy SQL Server-adatbázishoz). Az Accessben az ODBC-adatforrások révén olyan külső (az Access alkalmazáson kívüli) adatforrásokhoz lehet kapcsolódni, amelyekhez nincs beépített illesztőprogram.

  Az ODBC-adatforrásokhoz való kapcsolódáshoz tegye a következőket:

  • Telepítse a megfelelő ODBC-illesztőprogramot az adatforrást tartalmazó számítógépre.

  • Adjon meg egy adatforrásnevet (DSN-t) az ODBC adatforrás-felügyelő használatával vagy egy Visual Basic-kódba írt kapcsolati karakterlánccal. Az előbbi esetben a kapcsolati információ a Microsoft Windows beállításjegyzékébe (korábbi nevén rendszerleíró adatbázisába) vagy egy DSN-fájlba kerül, az utóbbi esetben közvetlenül továbbítható az ODBC illesztőprogram-kezelőnek.

   Gépi adatforrások

   A gépi adatforrások egy adott számítógépen, a Windows beállításjegyzékében tárolják a kapcsolati információt, felhasználó által definiált néven. Ezek az adatforrások csak azon a számítógépen használhatók, amelyen definiálták őket. Lehetnek felhasználói és rendszeradatforrások. A felhasználói adatforrásokat csak az aktuális felhasználó használhatja, és csak az ő számára láthatók. A rendszeradatforrásokat minden felhasználó használhatja az adott számítógépen, azok minden felhasználó és rendszerszintű szolgáltatás számára láthatók. A gépi adatforrások különösen akkor hasznosak, ha növelni szeretné a biztonságot, ezeket ugyanis csak a bejelentkezett felhasználók használhatják, távoli felhasználók nem másolhatják őket másik számítógépre.

   Fájladatforrások

   A fájladatforrások (más néven DSN-fájlok) a kapcsolati információt szövegfájlban, nem a Windows beállításjegyzékében tárolják. Használatuk általában sokkal rugalmasabb, mint a gépi adatforrásoké. A fájladatforrások például bármely olyan számítógépre másolhatók, amelyen megtalálható a megfelelő ODBC-illesztőprogram, így az alkalmazások az általuk használt számítógépekhez pontos és következetes kapcsolati információkra hagyatkozhatnak. A fájladatforrások kiszolgálón is elhelyezhetők, a hálózaton több számítógép között megoszthatók, és a kapcsolati információk egy helyen, egyszerűen karbantarthatók.

   A fájladatforrások megoszthatósága letiltható. Az ilyen nem megosztható adatforrások egy adott számítógépen helyezkednek el, és egy gépi adatforrásra mutatnak. Segítségükkel fájladatforrásból elérhetők meglévő gépi adatforrások.

   Kapcsolati karakterláncok

   A modulokban formázott kapcsolati karakterlánc megadásával kapcsolati információkat definiálhat. A kapcsolati karakterlánc a kapcsolati információkat közvetlenül az ODBC illesztőprogram-kezelőnek adja át. Ezzel az alkalmazás működését egyszerűbbé teszi, hiszen az adatbázis használatához a rendszergazdának vagy egy felhasználónak nem kell előzetesen megadnia adatforrásnevet.

 • Új adatbázis létrehozása:    Ezt a lehetőséget választva, majd a Tovább gombra kattintva az Access megjelenít egy párbeszédpanelt, amelyen megadhatja az új SQL Server-adatbázis néhány adatát.

  • Adja meg az adatbázishoz használni kívánt SQL Server nevét:     Ebbe a mezőbe írja be a használni kívánt kiszolgáló nevét.

  • Megbízható kapcsolat használata:     Megbízható kapcsolat használata esetén az SQL Server és a Windows operációs rendszer adatvédelme egyesíthető, így egyetlen bejelentkezéssel léphet be a hálózatba és az adatbázisba.

  • Bejelentkezési azonosító / Jelszó:     Ha nem használ megbízható kapcsolatot, ebbe a két mezőbe írja be egy olyan fióknak a bejelentkezési azonosítóját és jelszavát, amely CREATE DATABASE jogosultsággal rendelkezik a kiszolgálón.

  • Mi legyen a neve az új SQL Server-adatbázisnak?     Írja be az új SQL Server-adatbázis nevét. Az Access ellenőrzi a nevet, hogy nem ütközik-e egy létező adatbázisnévvel, ha igen, egy számutótaggal látja el (például sajatadatbazis1).

A szakasz tetejére

2. lépés: A továbbfejleszteni kívánt táblák kijelölése

Ebben a lépésben kijelölheti azokat a táblákat az Access-adatbázisból, amelyeket SQL Server-adatbázisba szeretne továbbfejleszteni. Jelölje ki ezeket a táblákat, majd a nyílgombokra kattintva helyezze át őket az Exportálás SQL Server-adatbázisba mezőbe. A listák között dupla kattintással is mozgathatja az elemeket.

Az Elérhető táblák mezőben látható az összes csatolt tábla neve, kivéve a már SQL Server-adatbázisban lévő SQL Server-táblákét. A továbbfejlesztéshez kijelölt SQL Server-adatbázisra mutató csatolt táblák automatikusan az Exportálás SQL Server-adatbázisba mezőben jelennek meg, és nem távolíthatók el. A navigációs ablak aktuálisan nem látható táblák (például a rejtett és rendszertáblák) szintén nem jelennek meg itt.

Tipp : Az elérhető táblák mezőjében nem láthatók azok a táblák, amelyeknek a neve a „_helyi” karakterlánccal végződik, nehogy a már továbbfejlesztett táblákat is továbbfejlessze a varázsló. Ha ezeket a táblákat mégis tovább szeretné fejleszteni ismét, a Továbbfejlesztő varázsló futtatása előtt nevezze át őket, és távolítsa el a nevükből a „_helyi” utótagot.

A szakasz tetejére

3. lépés: A továbbfejleszteni kívánt attribútumok és beállítások kijelölése

Ebben a lépésben kijelölheti, hogy mely táblaattribútumokat szeretné SQL Server-adatbázisba továbbfejleszteni. Alapértelmezés szerint az összes attribútum ki van jelölve továbbfejlesztésre.

Megjegyzés : Alapértelmezésként a Továbbfejlesztő varázsló az Access mezőneveit szabályos SQL Server-beli mezőnevekké, az Access adattípusait pedig megfelelő SQL Server-féle adattípusokká alakítja át.

Mely táblaattribútumokat kívánja átvinni?

Az alábbi táblázat felsorolja a továbbfejleszthető attribútumokat, és leírja hogy ezeket hogyan kezeli a Továbbfejlesztő varázsló:

Attribútum

Kiválasztása esetén a varázsló művelete

Indexek

A Továbbfejlesztő varázsló továbbfejleszti az összes indexet.

A varázsló az Access-adatbázis elsődleges kulcsait SQL Server-beli indexekké alakítja át, és SQL Server-beli elsődleges kulcsokként jelöli meg őket. Ha a továbbfejlesztett SQL Server-táblákat az Access-adatbázishoz szeretné csatolni, a Továbbfejlesztő varázsló az „aaaaa” előtaggal is ellátja az index nevét. Ennek az az oka, hogy az Access a betűrendben legelső indexet választja elsődleges kulcsként a rendelkezésre álló indexek listájából, és az „aaaaa” előtag biztosítja, hogy a megfelelő indexet válassza.

Az összes többi index neve megmarad, a varázsló csak a szabálytalan karaktereket cseréli aláhúzásjelre („_”). Az egyedi és nem egyedi Access-indexek egyedi és nem egyedi SQL Server-indexek lesznek.

A csatolt táblák csak akkor fejleszthetők tovább az Access alkalmazásban, ha egyedi indexük van. A Továbbfejlesztő varázsló képes a meglévő egyedi indexek továbbfejlesztésére, de újat nem tud létrehozni. Ha a továbbfejlesztés után frissíteni szeretné a táblákban lévő adatokat, a művelet előtt az összes Access-táblát lássa el egyedi indexszel.

Érvényességi szabályok

A Továbbfejlesztő varázsló frissítési és beszúrási trigger továbbfejleszti a következőket:

 • Az összes mező Kötelező tulajdonságai

 • Táblaérvényesítési szabályok

 • Rekordérvényesítési szabályok

 • Mezőérvényesítési szabályok

A trigger egy SQL Server-táblával társított Transact-SQL utasítások sorozata. Egy táblának három triggere lehet, egy-egy azokhoz a parancsokhoz (UPDATE, INSERT, DELETE), amelyek a táblában lévő adatok módosítására használhatók. A parancs végrehajtásakor a trigger automatikusan aktiválódik. A Továbbfejlesztő varázsló SQL Server-féle szabályok helyett triggereket használ a mezőszintű érvényesítéshez, mert az SQL Server-szabályok nem teszik lehetővé az egyéni hibaüzenetek megjelenítését.

Az érvényesítési szabályok és a triggerek között nem feltétlenül van pontos megfelelés. Egy-egy érvényesítési szabály akár több trigger része is lehet, míg az egyes triggerek tartalmazhatnak kódot több érvényesítési szabály működésének emulálásához.

Ha egy Access-mező Kötelező tulajdonságát „igaz” értékűre állítja, a felhasználók nem szúrhatnak be rekordokat úgy, hogy a kötelező mezőt meghagyják null értékűnek (ha a mezővel nincs alapértelmezett kötés), illetve frissítéskor nem állíthatják null értékűre a rekordokat. A Kötelező tulajdonságú mezőket a varázsló a továbbfejlesztés során olyan mezőkké alakítja át, amelyek nem teszik lehetővé Null értékek megadását az SQL Server alkalmazásban.

Érvényesítési szöveg

A varázsló az Access-adatbázis Érvényesítési szöveg tulajdonságát az Access-projekt Érvényesítési szöveg tulajdonságává alakítja. Ez lehetővé teszi az Access-féle felhasználóbarát hibaüzenetek megjelenítését, ha futásidőben korlátozásmegsértési hiba lép fel.

Alapértékek

A Továbbfejlesztő varázsló az Alapérték tulajdonságokat alapértelmezett ANSI karakterkészlet szabványú objektumokká alakítja.

Táblakapcsolatok

A Továbbfejlesztő varázsló továbbfejleszti az összes táblakapcsolatot.

Frissítési, beszúrási és törlési triggerek, illetve a DRI (Declared Referential Integrity, deklarált hivatkozási integritás) használatával meghatározhatja, hogy a táblakapcsolatok és a hivatkozási integritás továbbfejlesztése hogyan történjen. A DRI ugyanúgy működik, mint az Access-féle hivatkozási integritás: elsődlegeskulcs-megkötéseket definiál az alaptáblához (ez az egy-a-többhöz reláció „egy” oldala), és külsőkulcs-megkötéseket a külső táblákhoz (ezek általában az egy-a-többhöz reláció „több” oldalát jelentik).

 • DRI használata:     Jelölje be a Táblakapcsolatok jelölőnégyzetet és a DRI használata választógombot, ha azt szeretné, hogy a DRI kényszerítse a hivatkozási integritást. A varázsló az Access-féle oszlopérvényesítést SQL Server-féle DRI-ellenőrzési megkötéssé alakítja, és érvényesítési szöveget jelenít meg az alábbi táblázatnak megfelelően.

Access-féle adatbázis-reláció

SQL Server-féle külső kulcs

Érvényesítési szöveg

Kaszkádolt frissítés

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

„A rekord nem törölhető, mert a tábla (<külső_tábla>) kapcsolódó rekordokat tartalmaz.”

Kaszkádolt törlés

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

„Rekord nem adható hozzá, illetve nem módosítható. A hivatkozási integritás kapcsolt rekordot követel meg a következő táblában: <elsődleges_tábla>.”

Kaszkádolt frissítés
és Kaszkádolt törlés

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Nincs beállítva érték.

Nincs DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

„Az <elsődleges_tábla> és <külső_tábla> tábla kapcsolatából eredő korlátozások miatt a rekordot nem veheti fel, nem módosíthatja és nem törölheti.”

 • Triggerek használata:     Ha az Access táblakapcsolataiban kaszkádolt frissítéseket vagy törléseket definiált, és ezt a viselkedést a továbbfejlesztett táblákban is meg szeretné őrizni, jelölje be a Táblakapcsolatok jelölőnégyzetet és a Triggerek használata választógombot. A varázsló ekkor a hivatkozási integritás kényszerítéséhez triggerekké alakítja a kaszkádolt frissítéseket és törléseket.

  A táblakapcsolatok és a triggerek között nem feltétlenül van pontos megfelelés. Egy-egy kapcsolat akár több trigger része is lehet, míg az egyes triggerek tartalmazhatnak kódot több hivatkozásintegritási szabály működésének emulálásához. A beszúrási triggereket gyermektáblákon, a törlési triggereket a szülőtáblákon használja a program.

  Megjegyzés : Az Access programnak az SQL Server-adatbázis adatbázis-diagram olvasásához szüksége van a DRI funkcióra. A Továbbfejlesztő varázsló – hogy lehetővé tegye az Accessnek az adatbázisábra olvasását, ha a hivatkozási integritás kényszerítése triggerekkel történik – DRI-megkötéseket alkalmaz a kapcsolatokra, de letiltja a külsőkulcs-megkötések ellenőrzését.

Milyen adatbeállítások kerüljenek át?

 • Legyen időbélyegző mező a táblákban:    Az SQL Server időbélyegmező használatával jelzi, hogy egy rekord módosult (azt nem, hogy mikor módosult): ehhez létrehoz egy egyedi értékkel rendelkező mezőt, és frissíti azt, amikor a rekord megváltozik. Csatolt táblák esetében az Access az időbélyegmezők értéke alapján állapítja meg, hogy egy rekord módosult-e, mielőtt frissítené. Általában véve az időbélyegmező nagyban hozzájárul a program hatékony és megbízható működéséhez. Nélküle az SQL Server programnak a rekord összes mezőjét ellenőriznie kellene, hogy megállapíthassa, változott-e, ez pedig rontja a teljesítményt.

  Az alábbi táblázat a listában található beállítási lehetőségeket ismerteti:

Típus

Leírás

Igen, a varázsló döntse el

Ha az eredeti Access-táblák (szimpla vagy dupla) lebegőpontos, feljegyzés adattípus vagy OLE-objektum adattípusú mezőket tartalmaztak, a Továbbfejlesztő varázsló a létrejövő SQL Server-táblákban új időbélyegmezőket hoz létre ezekhez a mezőkhöz.

Igen, mindig

A Továbbfejlesztő varázsló időbélyegmezőt hoz létre valamennyi továbbfejlesztett táblához attól függetlenül, hogy milyen típusú mezőket tartalmaznak. Ezzel növeli azoknak a továbbfejlesztett Access-tábláknak a teljesítményét, amelyek esetleg nem Feljegyzés, OLE-objektum vagy lebegőpontos adattípusú mezőket tartalmaznak, hanem más típusúakat.

Nem, soha

A Továbbfejlesztő varázsló nem ad időbélyegmezőket a táblákhoz.

Fontos : A csatolt SQL Server-táblákban az Access nem ellenőrzi, hogy változtak-e a Feljegyzés vagy az OLE-objektum típusú mezők, mert ezeknek a mérete sok-sok megabájt lehet, és az összehasonlítás túlságosan leterhelné a hálózatot, illetve sokáig tartana. Ezért ha csak egy szöveg- vagy képmező változott, és nincs jelen időbélyegmező, az Access felülírja a módosítást. Előfordulhat az is, hogy úgy tűnhet, egy lebegőpontos mező értéke megváltozott, holott nem, ezért időbélyegmező hiányában az Access azt állapíthatja meg, hogy a mező módosult, pedig nem történt változás.

 • Csak a tábla struktúrájának létrehozása; adat nem kerül át:    A Továbbfejlesztő varázsló alapértelmezés szerint az összes adatot továbbfejleszti SQL Server-adatbázissá. Ha bejelöli a Csak a tábla struktúrájának létrehozása; adat nem kerül át jelölőnégyzetet, a varázsló csak az adatstruktúrát alakítja át.

A szakasz tetejére

4. lépés: Az alkalmazás továbbfejlesztési módjának kiválasztása

A varázsló következő lapján három lehetőség közül választhat az Access-alapú adatbázis-alkalmazás továbbfejlesztéséhez. A Milyen módosításokat kíván végrehajtani az alkalmazásban? csoportban válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

 • Új Access ügyfél/kiszolgáló alkalmazás létrehozása:    Ezt a lehetőséget választva a Továbbfejlesztő varázsló egy új Microsoft Access-projekt hoz létre. A varázsló kéri a név megadását, amely alapértelmezettként mindig az aktuális Access-adatbázis neve, hozzáfűzi a „CS” utótagot, majd ugyanarra a helyre menti a projektet, ahol az Access-adatbázis található.

  A Továbbfejlesztő varázsló létrehozza az Access-projektfájlt, majd az Access-adatbázis összes adatbázis-objektumát továbbfejleszti az Access-projektbe. Ha nem menti a jelszót és a felhasználóazonosítót, akkor az Access-projekt első alkalommal való megnyitásakor a program megjeleníti az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelt, és felkínálja a csatlakozást az SQL Server-adatbázishoz.

 • Az SQL Server-táblák csatolása meglévő alkalmazáshoz:    Ezt a lehetőséget választva a Továbbfejlesztő varázsló úgy módosítja az Access-adatbázist, hogy a lekérdezések, az űrlapok, a jelentések és az adatelérési lapok az új SQL Server-adatbázisban lévő adatokat használják, ne az Access-adatbázis adatait. A varázsló a továbbfejlesztett Access-táblákat a „_helyi” utótaggal látja el. Ha például egy „Alkalmazottak” nevű táblát fejleszt tovább, az Access-adatbázisban a tábla új neve „Alkalmazottak_helyi” lesz. Ezután a varázsló létrehoz egy „Alkalmazottak” nevű csatolt SQL Server-táblát.

  Megjegyzés : A továbbfejlesztési művelet után a „_helyi” utótagot kapott táblákat a program nem használja. Mindazonáltal célszerű megtartani a helyi táblákat mindaddig, amíg a továbbfejlesztés sikerességét nem ellenőrzi. Később az Access-adatbázis méretének csökkentése érdekében törölheti ezeket. A táblák törlése előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról.

  Az eredeti „Alkalmazottak” táblához kapcsolódó lekérdezések, űrlapok, jelentések és adatelérési lapok ezek után a csatolt, SQL Server-beli „Alkalmazások” táblát használják. Az eredeti helyi tábla mezőinek sok tulajdonsága öröklődik az új helyi táblában, ilyen például a Leírás, a Cím, a Formátum, az InputMask és a DecimalPlaces.

 • Az alkalmazás ne változzon:    Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha mindössze az SQL Server-adatbázisba szeretné másolni az adatokat, de a meglévő Access-adatbázis alkalmazást nem módosítja.

Jelszó és felhasználói azonosító mentése:    Alapértelmezés szerint a Továbbfejlesztő varázsló csatolt táblákat hoz létre a meglévő alkalmazásban, vagy a felhasználónév és a jelszó mentése nélkül létrehoz egy Access-projektet. Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak mindig meg kell adniuk egy felhasználónevet és egy jelszót, amikor bejelentkeznek az SQL Server-adatbázisba.

Ha bejelöli a Jelszó és felhasználói azonosító mentése jelölőnégyzetet, a felhasználók bejelentkezés nélkül csatlakozhatnak az SQL Server-adatbázishoz. Az Új Access ügyfél/kiszolgáló alkalmazás létrehozása lehetőséget választva az Access-projekt a felhasználónevet és a jelszót az OLE DB kapcsolati karakterláncban tárolja.

Megjegyzés : Ez a jelölőnégyzet Az alkalmazás ne változzon lehetőséget választva le van tiltva, ha egy csatolt, SQL Server-beli tábla MSysConf táblával van konfigurálva, és így tiltja a jelszavak mentését.

A Továbbfejlesztő varázsló jelentése

Amikor a Befejezés gombra kattint, a Továbbfejlesztő varázsló létrehoz egy jelentést, amely az összes létrehozott objektum részletes leírását és a folyamat során fellépett esetleges hibák ismertetését tartalmazza. A varázsló a jelentést Nyomtatási kép nézetben jeleníti meg, ezt kinyomtathatja vagy mentheti például XPS vagy PDF formátumú fájlba. A Nyomtatási kép ablak bezárásakor a program nem menti Access-objektumként a jelentést.

A Továbbfejlesztő varázsló jelentése az alábbi információkat tartalmazza:

 • A továbbfejlesztési paramétereket, beleértve hogy mely táblaattribútumok, milyen típusú továbbfejlesztését választotta.

 • A táblaspecifikus információkat, például egy összehasonlítást az Access és az SQL Server programbeli nevek, adattípusok, indexek, érvényesítési szabályok, alapértékek és triggerek értékéről, illetve hogy a varázsló felvett-e időbélyegeket.

 • A fellépett hibákat, például arról, ha az adatbázis- vagy a tranzakciónapló megtelt, hiányoztak a megfelelő engedélyek, nem jött létre valamilyen eszköz vagy adatbázis, a varázsló kihagyott egy táblát, alapértéket vagy érvényesítési szabályt, nem kényszerített egy relációt, kihagyott egy lekérdezést (mert nem fordítható le SQL Server-szintaxisra), valamint ha az űrlapokban és a jelentésekben nem sikerült valamilyen vezérlő vagy rekordforrás átalakítása.

A szakasz tetejére

Vissza a lap tetejére

Mi történik az adatbázis-objektumok továbbfejlesztésekor?

A varázsló az alábbi adatokat és adatbázis-objektumokat fejleszti tovább:

 • Adatok és adattípusok:    A varázsló az Access-adatbázis összes adattípusát átalakítja a megfelelő SQL Server-beli adattípussá. Az Access-adatbázisban lévő szöveget Unicode szabvány szerint alakítja át úgy, hogy a Unicode karakterlánc-azonosítót hozzáfűzi az összes karakterláncértékhez, és az összes adattípust ellátja az „n” Unicode-előtaggal.

 • Lekérdezések:    

  • A varázsló az ORDER BY záradékkal vagy paraméterekkel nem rendelkező választó lekérdezéseket nézetekké alakítja.

  • A varázsló a módosító lekérdezéseket tárolt eljárás típusú módosító lekérdezésekké alakítja. Az Access a paraméterdeklarálási kód után elhelyezi a SET NOCOUNT ON utasítást, hogy a tárolt eljárás működését biztosítsa.

  • A varázsló azokat a csak táblákra hivatkozó választó lekérdezéseket (más néven alaplekérdezéseket), amelyek rendelkeznek paraméterekkel vagy ORDER BY záradékkal, felhasználó által definiált függvényekké alakítja. Szükség esetén hozzáadja a TOP 100 PERCENT záradékot az ORDER BY záradékkal rendelkező lekérdezésekhez.

  • Az elnevezett paramétereket használó paraméteres lekérdezések megőrzik az Access-adatbázisban használt eredeti szöveges nevüket, ezeket a varázsló tárolt eljárásokká vagy szövegközi, felhasználó által definiált függvényekké alakítja.

   Megjegyzés : Előfordulhat, hogy azokat a lekérdezéseket, amelyek továbbfejlesztése nem sikerült, manuálisan kell átalakítani. Ilyenek lehetnek az átadó lekérdezés, az adatdefiniáló lekérdezés és a kereszttáblás lekérdezés SQL-lekérdezések. Szintén manuális továbbfejlesztésre lehet szükség a túl mélyen beágyazott lekérdezések esetében.

 • Űrlapok, jelentések és vezérlők:    Az űrlapok, jelentések és vezérlők Rekordforrás, Mező vagy kifejezés és Sorforrás tulajdonságaiban lévő SQL-utasítások az eredeti helyükön maradnak, ezeket a varázsló nem alakítja tárolt eljárásokká vagy felhasználó által definiált függvényekké.

 • Indítási tulajdonságok:    A Továbbfejlesztő varázsló az alábbi indítási tulajdonságokat fejleszti tovább:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Modulok és makrók:    A Továbbfejlesztő varázsló a modulokat és a makrókat egyáltalán nem változtatja meg. Lehetséges, hogy az SQL Server szolgáltatásainak maradéktalan kihasználásához módosítania kell az alkalmazást. További információt az MSDN webhelyen, az SQL Server alkalmazáshoz kapcsolt Microsoft Office Access-alapú alkalmazások optimalizálását (angol nyelven) tárgyaló cikkben találhat.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×