Access 2007 alkalmazások telepítése

A Microsoft Office Access 2007 szolgáltatásokban gazdag platformot nyújt adatbázis-alkalmazások létrehozásához. Az adatbázis-alkalmazás olyan program, amellyel az adatok tárolása és az adatok kezelése is megoldható, és amely az üzleti feladatok logikáját követő felhasználói felületet (alkalmazási logikát) tartalmaz.

Ha olyan Office Access 2007 alkalmazásokat szeretne telepíteni, amelyek használatához nem kell telepíteni az Access 2007 programot a felhasználó számítógépén, akkor a Microsoft.com letöltőközpontjából ingyenesen letölthető Access 2007 Runtime programmal együtt kell terjeszteni az alkalmazásokat.

Ez a témakör a telepítés tervezésének az alapvető lépéseit, a Access 2007 Runtime funkcióit és a Runtime letöltésének a lépéseit mutatja be. A témakör emellett az adatbázis-alkalmazások Access 2007 programmal történő telepítéséről is áttekintést nyújt. Az Access 2007 alkalmazások megtervezésével, kialakításával és telepítésével kapcsolatban a témakör Lásd még szakaszában található hivatkozásokra kattintva található további tájékoztatás.

Tartalom

A telepítés megtervezése

Az Access 2007 Runtime program működése

Az Access 2007 Runtime program letöltése

Access 2007 alkalmazások telepítése

A telepítés megtervezése

Mielőtt nekilátna a feladatnak, javasoljuk, hogy tegye fel magában az alábbi kérdéseket az alkalmazás későbbi telepítési módjával kapcsolatban.

El kell választani az adatokat és a logikát?

Létrehozhat olyan Access 2007 alkalmazást, amely az adatkezelést és az alkalmazási logikát egy fájlon belül tartalmazza. Ez az Access 2007 alapértelmezett alkalmazásszerkezete. Az adatkezelés és az alkalmazási logika egy fájlban történő egyesítése a legegyszerűbb telepítési módszer, de csak akkor igazán hatékony, ha egyszerre egy személy használja az alkalmazást, és némi kockázattal is jár. Adatvesztéshez vezethet például, ha a felhasználó véletlenül törli vagy elrontja az alkalmazásfájlt.

A legtöbb esetben ajánlott elkülöníteni az adatkezelést és az alkalmazási logikát. Ezt például úgy lehet megoldani, hogy az Access adatbázis parancs használatával (amely az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjában érhető el) két Access-fájlra bontja fel az adatbázist: egy adatfájlra és egy logikai fájlra. Az Access adatbázis parancs használata esetén az Access létrehoz egy fájlt, amelynek a fájlnevéhez a „_be” ("back-end" = „háttér”) címke kapcsolódik – ha például az eredeti adatbázis fájlneve „Database1.accdb”, akkor az Access az új adatbázisfájl neveként a „Database1_be.accdb” nevet állítja be.

Az adatkezelés és az alkalmazási logika ezenkívül úgy is elkülöníthető, hogy az adatokat egy adatbázis-kiszolgáló program (például a Microsoft SQL Server program) kezelje, az alkalmazási logikát pedig az Access.

Az alábbi szempontok figyelembe vételével döntse el, hogy elég-e egy Access fájl az adatkezeléshez és az alkalmazási logikához:

 • Adatintegritás és biztonság:    Az Access 2007 felhasználóinak írási és olvasási jogosultsággal kell rendelkezniük az alkalmazási logikát tartalmazó fájlhoz. Ha egy fájlban egyesíti az adatokat és a logikát, akkor az adatok az alkalmazási logikával megegyező mértékű kockázatnak lesznek kitéve.

  Az olyan Access 2007 alkalmazások, amelyek elkülönített logikai- és adatfájlokat használnak, az NTFS biztonsági funkcióinak a kihasználása révén elősegítik az adatintegritás védelmét és a biztonságot. Mivel a felhasználóknak kifejezett olvasási és írási jogosultsággal kell rendelkezniük az alkalmazási logika fájljához, az adatfájl biztonságosabbá tehető.

  Az alkalmazásban további biztonsági követelmények is megadhatók, például meghatározható, hogy mely felhasználók férhessenek hozzá bizonyos adatokhoz. Ebben az esetben ajánlott egy kiszolgálót, például az SQL Server programot, vagy egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatást tartalmazó Windows kiszolgálói operációs rendszert használni az alkalmazás adatainak a tárolására, és az Accesst használni az alkalmazási logika forrásaként.

 • Skálázhatóság:    Az Access 2007 fájlokban maximum 2 gigabájtnyi (GB) adat szerepelhet. Habár 2 GB jelentős mennyiségű szöveges adatnak felel meg, előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazásokban nem elég, főként az adatbázis rekordjaiban mellékleteket tároló alkalmazások esetén. Ha elkülöníti az adatokat és az alkalmazást, akkor az alkalmazás több adatot tud kezelni. Ha a felhasználók várhatóan nagy mennyiségű adatot fognak tárolni, hasznos lehet egynél több Access 2007 adatfájlt használni.

  Az Access 2007 specifikációi további tájékoztatást nyújtanak a skálázhatósággal kapcsolatban. Az Access 2007 specifikációival kapcsolatban a Lásd még szakaszban szereplő hivatkozásokra kattintva található további tájékoztatás.

 • Hálózat:    Ha egyszerre több felhasználónak kell használnia az alkalmazást a hálózaton keresztül, akkor ugyanabban a fájlban egyesített adatok és logika használatával nagyobb az adatsérülés veszélye. Ezenkívül ha egy Access fájlban egyesíti az adatokat és a logikát, akkor nem optimalizálható az Access által generált hálózati forgalom. Ha egyszerre több felhasználó fogja használni az alkalmazást hálózaton keresztül, akkor ajánlott elkülöníteni az adatokat és a logikát, vagy két vagy több Access fájl használatával, vagy úgy, hogy az adatokhoz adatbázis-kiszolgáló programot, az alkalmazási logikához pedig az Access programot használja.

Milyen lesz a hálózati környezet?

Ha az összes felhasználó ugyanazon a helyi hálózaton található, vagy ha az alkalmazást nem használjuk hálózaton, akkor a legtöbb esetben elegendő egy alkalmazásfájl. A hálózati teljesítmény azonban javítható az adatok és a logika külön fájlba helyezésével. Ha a felhasználók nem ugyanazon a helyi hálózatban lesznek, akkor tanácsos lehet kiszolgálói platformon tárolni és kezelni az adatokat, az alkalmazási logika kezelésére pedig az Access programot használni.

Rendelkeznek a felhasználók az Access 2007 programmal?

Ha az összes felhasználó számítógépén telepítve van az Access 2007, akkor a felhasználók ugyanúgy nyithatják meg és használhatják az alkalmazásfájlt, mint az Access 2007 többi adatbázisfájlját.

Ha azonban a felhasználók egy részének (vagy akár az összes felhasználónak) nincs telepítve a számítógépén az Access 2007, akkor az alkalmazást telepítő felhasználóknak az Access 2007 Runtime programot is telepíteniük kell.

Vissza a lap tetejére

Az Access 2007 Runtime program működése

Az Access 2007 Runtime olyan újraterjeszthető csomag, amelynek segítségével az Access 2007 programmal nem rendelkező felhasználók is használhatják az Access 2007 adatbázis-alkalmazásokat. Ha az Access 2007 Runtime programmal nyit meg valaki egy Access 2007 adatbázist, akkor az adatbázis futásidejű módban fog elindulni.

Mi az a futásidejű mód?

A futásidejű mód az Access 2007 olyan működési módja, amelyben alapértelmezés szerint nem érhetők el az Access 2007 bizonyos funkciói. Azonban ezen nem elérhető funkciók egy része is elérhetővé tehető futásidejű módban.

Mely szolgáltatások nem érhetők el futásidejű módban?

Az Access 2007 alábbi funkciói nem érhetők el futásidejű módban:

 • Navigációs ablak:    A navigációs ablak nem érhető el futásidejű módban. Ezzel megakadályozható, hogy a felhasználók hozzáférjenek az adatbázis-alkalmazás tetszőleges objektumaihoz. Csak a felhasználók részére – például egy kapcsolótábla-űrlappal – láthatóvá tett objektumok nyithatók meg futásidejű módban. A navigációs ablak nem tehető elérhetővé futásidejű módban.

 • A menüszalag:    Alapértelmezés szerint a menüszalag nem érhető el futásidejű módban. Ezzel megakadályozható, hogy a felhasználók adatbázis-objektumokat hozzanak létre és módosítsanak, és hogy más, veszélyesnek számító műveleteket hajtsanak végre, így például új adatforrásokhoz csatlakozzanak, vagy hogy nemkívánatos módon exportálják az adatokat. Létrehozható egyéni menüszalag, és ez a menüszalag társítható egy űrlaphoz vagy egy jelentéshez. A menüszalag alapértelmezett lapjai futásidejű módban nem jeleníthetők meg.

 • Tervező nézet és Elrendezési nézet:    Egyetlen adatbázis-objektumnál sem érhető el a Tervező nézet és az Elrendezési nézet. Ezzel megakadályozható, hogy a felhasználók módosítsák az adatbázis-alkalmazás objektumainak az elrendezését. A Tervező nézet és az Elrendezési nézet nem tehető elérhetővé futásidejű módban.

 • Súgó:    Alapértelmezés szerint a beépített súgó nem érhető el futásidejű módban. Mivel meghatározható, hogy mely funkciók legyenek elérhetők a futásidejű alkalmazásokban, lehet, hogy az Access 2007 programba beépített súgó egy része nem feltétlen tart számot az alkalmazást használó személyek érdeklődésére, sőt összezavarhatja, vagy akár frusztrálhatja is őket. Ha az Access 2007 Developer Extensions programmal csomagol össze és terjeszt egy adatbázis-alkalmazást, akkor válogatott súgófájlokat mellékelhet a futásidejű alkalmazáshoz.

Megnyitható az Access 2007 adatbázis futásidejű módban az Access 2007 Runtime szoftver telepítése nélkül?

Bármely Access 2007 adatbázis megnyitható futásidejű módban olyan számítógépeken, amelyeken telepítve van az Access 2007. Ha futásidejű módban szeretne futtatni egy Access 2007 adatbázist, tegye a következők valamelyikét:

 • Módosítsa az adatbázis fájlnevének a kiterjesztését .accdb-ről .accdr-re.

 • Hozzon létre egy parancsikont az adatbázishoz, és a parancsikonban helyezze el a /Runtime parancssori kapcsolót.

Biztonságosabb az adatbázis futásidejű módban?

Habár a futásidejű mód korlátozza a navigálási és a megjelenítési funkciók elérhetőségét, nem javasolt az adatbázis-alkalmazás elsődleges biztonsági megoldásaként alkalmazni. Olyan számítógépeken, amelyeken telepítve van az Access 2007, a futásidejű adatbázis-alkalmazást a felhasználó megnyithatja normál adatbázis-alkalmazásként (vagyis úgy, hogy az összes funkció elérhető marad), és így módosíthatja az adatbázis szerkezetét, és további nemkívánatos műveleteket hajthat végre.

Még ha csak olyan számítógépekre telepíti is az adatbázis-alkalmazást, amelyeken nem található meg az Access 2007 teljes verziója, a felhasználó átviheti az alkalmazást egy olyan számítógépre, amelyen telepítve van az Access 2007 teljes verziója, és megnyithatja az adatbázis-alkalmazást normál adatbázis-alkalmazásként.

Megjegyzés : Ha úgy szeretne terjeszteni egy Access 2007 alkalmazást, hogy a felhasználók ne módosíthassák az űrlapok, a jelentések és a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modulok szerkezetét, célszerű lehet lefordított bináris fájlként (.accde) menteni az alkalmazást. A lefordított bináris fájlok használatával kapcsolatban jelen témakör A használni kívánt fájlformátum kiválasztása című szakaszában találtható további tájékoztatás.

Vissza a lap tetejére

Az Access 2007 Runtime program letöltése

Ha le szeretné tölteni az Access 2007 Runtime programot a Microsoft letöltőközpontjából, kattintson a Lásd még szakaszban lévő hivatkozásra.

Az Access 2007 Runtime program letöltéséért, használatáért és újraterjesztéséért nem kell fizetni, és nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hány felhasználónak terjesztheti újra a Runtime programot.

Vissza a lap tetejére

Access 2007 alkalmazások telepítése

Ha telepíteni szeretne egy Access 2007 alkalmazást, legalább az alábbi feladatokat végre kell hajtania:

 1. Az alkalmazás létrehozása:    Az alkalmazást úgy kell elkészíteni, hogy a felhasználók megnyithassanak és használhassanak vele adatbázis-objektumokat. Amennyiben nincs lehetőség erre az alkalmazásban, akkor a felhasználók csak úgy tudják használni az alkalmazást, ha telepítve van a számítógépen az Access 2007. Ráadásul ebben az esetben nem tudhatjuk, hogyan fognak navigálni a felhasználók az alkalmazáson belül, és nehezebb lesz teljes dokumentációt létrehozni az alkalmazáshoz. Továbbá, ha a felhasználók az Access 2007 Runtime szoftverrel nyitják meg az alkalmazást, akkor az Access 2007 beépített navigációs funkciói nem lesznek elérhetők.

  Gyakori megoldás, hogy egy kapcsolótáblához hasonló űrlapon találhatók az adatbázis-objektumok megnyitására vagy más műveletek végrehajtására használható parancsgombok. Vagy létrehozhat egy egyéni menüszalagot, majd ezt a menüszalagot társíthatja egy, az alkalmazás indításakor megjelenő űrlaphoz. Ha további tájékoztatást szeretne az egyéni menüszalag létrehozásával kapcsolatban, használja a Lásd még szakaszban szereplő hivatkozásokat.

 2. Az alkalmazás terjesztése:    Többféle lehetőség közül lehet választani, ugyanakkor számos szempontot figyelembe kell venni az alkalmazások terjesztése során. Ha szigorúbban szeretné szabályozni, hogyan használják a felhasználók az alkalmazást, hasznos lehet egy meghatározott formátumban terjeszteni az alkalmazást. Ha azonban azt szeretné, hogy könnyebb legyen az alkalmazás telepítése, vagy hogy külön lehessen telepíteni az adatokat és a logikai összetevőket, akkor alkalmazáscsomagot is készíthet.

  Az alábbi szakaszok további tájékoztatást nyújtanak ezekkel a lehetőségekkel és szempontokkal kapcsolatban.

A használni kívánt fájlformátum kiválasztása

Négy Access 2007 fájlformátum közül lehet választani az alkalmazások terjesztése során:

 • .accdb:    Ez az Access 2007 alapértelmezett fájlformátuma. Ha ilyen formátumban telepíti az alkalmazást, akkor a felhasználók a nekik tetsző módon, a legtöbb testreszabási és navigációs funkció használatával alakíthatják az alkalmazást. Ha biztos szeretne lenni abban, hogy a felhasználók nem módosítják az alkalmazás szerkezetét, használja az .accde fájlformátumot. Ezenkívül a felhasználók nem tudják könnyen eldönteni, hogy egy .accdb fájl módosult-e a csomagolás óta – annak érdekében, hogy ez egyértelmű legyen, ajánlott az .accdc fájlformátumot alkalmazni.

 • .accdc:    Ez a formátum Access terjesztési fájlként is ismert. Az Access terjesztési fájl egy alkalmazásfájlból és a fájlhoz tartozó digitális aláírásból áll. Ez a fájlformátum garantálja a felhasználók részére, hogy a csomag létrehozása óta senki sem módosította az alkalmazásfájlt. A formátum alapértelmezett formátumú Access 2007 fájlokra (.accdb) és Access 2007 lefordított bináris fájlokra (.accde) is alkalmazható.

  Egy Access terjesztési fájlba csak egy alkalmazásfájl helyezhető. Ha az alkalmazásban külön adatfájl és külön logikai fájl található, akkor külön lehet csomagolni őket.

  Ha további tájékoztatást szeretne az Access terjesztési fájlok alkalmazásával kapcsolatban, az Access 2007 adatbázisok csomagolása és aláírása szakaszból tájékozódhat.

 • .accde:    Ez a formátum lefordított bináris fájlként is ismert. Az Access 2007 programban a lefordított bináris fájl egy olyan adatbázis-alkalmazási fájl, amelynek a mentése során az összes VBA-kód lefordításra került. Az Access lefordított bináris fájl nem tartalmaz VBA forráskódot.

  Az Access 2007 lefordított bináris fájlok az Access 2007 Runtime programmal nyithatók meg. A Runtime azonban alapértelmezés szerint nem ismeri fel az .accde fájlkiterjesztést. Ha egy lefordított bináris fájlt az Access 2007 Runtime programmal szeretne megnyitni, hozzon létre egy olyan parancsikont, amely a Runtime programra mutat, és írja be a parancsikonnal megnyitni kívánt lefordított bináris fájl elérési útvonalát.

  Hogyan kell Access 2007 fájlokat lefordított bináris fájlként menteni?

  1. Az Access 2007 programban nyissa meg a lefordított bináris fájlként (.accde) menteni kívánt adatbázist (.accdb fájlt).

  2. Az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjában kattintson az ACCDE készítése gombra. Gomb képe

  3. A Mentés másként párbeszédpanelen tallózással keresse meg azt a mappát, ahová menteni szeretné a fájlt, írja be a fájl nevét a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.

 • .accdr:    Ezzel a formátummal futásidejű módban megnyitható alkalmazások terjeszthetők. Futásidejű alkalmazások létrehozásával szabályozható az alkalmazás felhasználási módja, de az alkalmazások biztonságát nem garantálja ez a megoldás. Ha további tájékoztatást szeretne a futásidejű móddal kapcsolatban, Az Access 2007 Runtime működése szakaszból tájékozódhat.

Alkalmazások csomagolása és terjesztése

Az alkalmazások terjesztésének az a legegyszerűbb módja, ha az adatbázis-alkalmazás fájlját odaadja a felhasználóknak. Ha azonban nagyobb közönség körében vagy többször szeretne terjeszteni egy alkalmazást, ajánlott egy szoftvercsomagolási segédprogrammal, például az Access 2007 Developer Extensions Package Solution Wizard programmal létrehozni egy Windows Installer Package (.msi fájl) csomagot. Ezután a csomag segítségével telepíthető az alkalmazás.

A Package Solution Wizard segítségével a következő műveletek hajthatók végre:

 • Létrehozható egy tetszőleges parancsikon az alkalmazáshoz. A varázsló e funkciója révén az alkalmazást az Access 2007 Runtime programmal futtató felhasználók egyszerűbben megnyithatják a lefordított bináris fájlt.

 • A telepítési mappa hozzáadható a megbízható helyekhez.

 • Ha még nincs telepítve, automatikusan telepíthető az Access 2007 Runtime program a felhasználó számítógépén.

 • További fájlok, így például egyéni súgófájlok mellékelhetők az alkalmazáshoz.

 • Beállításkulcsok hozhatók létre és módosíthatók.

 • Terjeszteni lehet egy végfelhasználói licencszerződést (EULA).

 • Az alkalmazásra vonatkozó információk helyezhetők el a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése listáján.

Az Access 2007 Developer Extensions letöltésével és használatával kapcsolatban a Lásd még szakaszban lévő hivatkozásokra kattintva kapható további tájékoztatás.

Felosztott adatbázisok csomagolása

Az Access 2007 Developer Extensions Package Solution Wizard nem támogat több telepítési útvonalat. Ha az alkalmazás elkülönített adat- és logikai összetevőkből áll, és az Access 2007 Developer Extensions programmal csomagolja az alkalmazást, ajánlott kézzel telepíteni az Access 2007 adatfájljait a megfelelő helyre, például egy fájlkiszolgálóra.

A külön adat- és logikai összetevőkből álló alkalmazásokban kapcsolt táblákkal történik az összetevők kapcsolása. Mivel minden hálózat különböző, nem ajánlott mindkét összetevő telepítési útvonalát meghatározni. A legtöbb esetben a Package Solution Wizard varázsló használata során a varázslót csak a logikai összetevő csomagolására használjuk.

Ha elegendő információja van a két összetevő telepítési útvonaláról, célszerű lehet két telepítési csomagot létrehozni a Package Solution Wizard varázslóval, hogy meghatározhassa az egyes összetevők telepítési útvonalát.

Vissza a lap tetejére

Access 2007 adatbázisok csomagolása és aláírása

Megjegyzés : Ez a funkció ugyan „csomagolásként” is ismert, mégsem ugyanazokat a feladatokat végzi el, mint az Access 2007 Developer Extensions részét képező Package Solution Wizard varázsló. Az ebben a szakaszban ismertetett szolgáltatás csomagot készít egy Access 2007 fájlból, és digitális aláírással látja el a csomagot, így jelezve a felhasználók részére, hogy a csomag megbízható.

Az Access 2007 programmal egyszerűbben és gyorsabban aláírhatók és terjeszthetők az adatbázisok, mint az Access régebbi verzióival. Ha létrehozta az .accdb vagy .accde fájlt, csomagot készíthet abból, digitális aláírással láthatja el a csomagot, majd az aláírt csomagot terjesztheti a többi felhasználó között. A „csomagolás és aláírás” funkció az adatbázist Access terjesztési (.accdc) fájlban helyezi el, aláírja a csomagot, majd az aláírással ellátott csomagot a felhasználó számítógépének Ön által meghatározott helyére másolja. A felhasználók ezután kibonthatják az adatbázist a csomagból, és közvetlenül az adatbázison (nem a csomagolt fájlon) dolgozhatnak.

A csomag létrehozása és aláírása során vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Ha csomagol és aláír egy adatbázist, azzal megbízhatóságot közvetít. Ha a felhasználó vagy Ön megkapja a csomagot, az aláírás igazolja, hogy az adatbázist nem módosították. Ha megbízik a forrásban, engedélyezheti a tartalmat.

 • Az új „csomagolás és aláírás” funkció csak Access 2007 fájlformátumban mentett adatbázisok esetében használható. Az Access 2007 tartalmazza a Microsoft Office olyan eszközeit, amelyekkel a korábbi fájlformátumokban létrehozott adatbázisok is aláírhatók és terjeszthetők. A korábbi Office-verziókban szereplő eszközökkel azonban az új Access 2007 fájlformátumokban létrehozott fájlok nem írhatók alá és nem terjeszthetők.

 • Egy csomagban csak egy adatbázisfájl szerepelhet.

 • Az adatbázis csomagolása és aláírása során az adatbázisfájlban szereplő valamennyi objektum kódja digitális aláírást kap – nemcsak a makrók és a kódmodulok. A csomagolási és aláírási művelet ugyanakkor a rövidebb letöltési idő érdekében tömöríti is a csomagolt fájlt.

 • Az adatbázisok kitömöríthetők a Windows SharePoint Services 3.0 kiszolgálókon található csomagolt fájlokból.

Az alábbi szakaszok bemutatják, hogyan hozható létre egy aláírt csomagolt fájl, és hogy hogyan használhatók az aláírt csomagolt fájlban lévő adatbázisok.

Megjegyzés : A lépések végrehajtása érdekében legalább egy elérhető biztonsági tanúsítványra szüksége lesz. Ha nincs telepítve tanúsítvány a számítógépén, akkor a SelfCert eszközzel hozhat létre egyet. Ha további tájékoztatást szeretne az egyéni biztonsági tanúsítványok létrehozásával kapcsolatban, Az Access 2007 adatbázisok biztonságossá tétele témakörből tájékozódhat.

Aláírt csomag létrehozása

 1. Nyissa meg a csomagolni és aláírni kívánt adatbázist.

 2. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , kattintson a Közzététel, majd az Előkészítés és aláírás elemre.

 3. A Tanúsítvány kiválasztása párbeszédpanelen válasszon ki egy digitális aláírást, majd kattintson az OK gombra.

  Megjelenik az Aláírt Microsoft Office Access csomag létrehozása párbeszédpanel.

 4. A Hely listán válassza ki az aláírt adatbáziscsomag helyét.

 5. Írja be az aláírt csomag nevét a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Access létrehozza az .accdc fájlt, és elhelyezi a kiválasztott helyen.

Aláírt csomagok kitömörítése és használata

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. A Megnyitás párbeszédpanelen válassza ki az Aláírt Microsoft Office Access-csomagok (*.accdc) fájltípust.

 3. A Hely listán keresse meg az .accdc fájlt tartalmazó mappát, válassza ki a fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha úgy dönt, hogy megbízik a terjesztési csomagban lévő digitális tanúsítványban, megjelenik az Adatbázis kibontási helye párbeszédpanel. Ugorjon az 5. lépésre.

  • Ha még nem döntötte el, hogy megbízik-e a tanúsítványban, megjelenik egy tanácsadó felirat.

   Figyelmeztető üzenet

   Ha megbízik az adatbázisban, kattintson a Megnyitás gombra. Ha az adott közzétevőtől származó valamennyi tanúsítványban megbízik, kattintson Az ettől a közzétevőtől származó minden dokumentum megbízható gombra. Megjelenik az Adatbázis kibontási helye párbeszédpanel.

 5. Másik lehetőség: a Hely mezőben válassza ki a kibontott adatbázis helyét, majd a Fájlnév mezőbe írjon be egy másik nevet a kibontott adatbázishoz.

Ha nem biztos benne, hogy megbízható-e egy tanúsítvány, a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e egy digitális tanúsítvány témakör általános tájékoztatást nyújt a tanúsítványok dátumainak és egyéb elemeinek az ellenőrzésével kapcsolatban, ami segít a tanúsítvány érvényességének a megállapításában.

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×