Access 2.0 formátumú adatbázis importálása Access 2007-fájlba

Access 2.0 formátumú (.mdb kiterjesztésű) meglévő adatbázis használatakor a benne lévő táblák, lekérdezések és makrók akadály nélkül importálhatók a Microsoft Office Access 2007 formátumú (.accdb kiterjesztésű) adatbázisokba.

Ha űrlapokat, jelentéseket vagy modulokat szeretne importálni egy Office Access 2007-alapú fájlba, először konvertálnia kell az adatbázist az Access egy korábbi verziójával, meg kell nyitnia az Access 2007 alkalmazásban, majd Access 2007 formátumúvá kell konvertálnia.

A következőkben leírtak részletesen bemutatják e feladatok végrehajtásának módját.

Választható lehetőségek

Access 2.0 formátumú adatbázis megnyitása az Access 2007 alkalmazásban

Adatok importálása Access 2.0 formátumú adatbázisból

Access 2.0 formátumú adatbázis konvertálása az Access 2003, az Access 2002 vagy az Access 2000 programmal

Access 2.0 formátumú adatbázis megnyitása az Access 2007 alkalmazásban

Access 2.0 formátumú adatbázis Access 2007 alkalmazásban történő megnyitásakor az Access több figyelmeztetést is megjelenít, amelyek után Az adatbázist Microsoft Access 2.0 fájlformátumban mentették. üzenethez hasonló üzenet látható a képernyőn.

Párbeszédpanel

Office Access 2007 formátumú (.accdb kiterjesztésű) adatbázisba táblák, lekérdezések és makrók is importálhatók. Ha űrlapokat, jelentéseket vagy modulokat szeretne importálni egy Access 2007-alapú fájlba, először konvertálnia kell az adatbázist az Access egy korábbi verziójával, meg kell nyitnia az Access 2007 alkalmazásban, majd Access 2007 formátumúvá kell konvertálnia. További információt az Access 2.0 formátumú adatbázis konvertálása az Access 2003, az Access 2002 vagy az Access 2000 programmal című részben talál.

Vissza a lap tetejére

Adatok importálása Access 2.0 formátumú adatbázisból

Objektumok másik adatbázisból történő importálásakor a program másolatokat hoz létre az importált objektumokról a célul megadott adatbázisban, a forráshelyet pedig változatlanul hagyja. Ha Access 2.0 formátumú adatbázisból szeretne adatokat importálni, először az importálás céljául szolgáló adatbázist kell megnyitni. Ezután a Külső adatok lapon lévő elemekkel folytathatja az importálási folyamatot – ekkor megnyílik az Importálás varázsló.

Megjegyzés : Office Access 2007 formátumú (.accdb kiterjesztésű) adatbázisba Access 2.0 formátumú táblák, lekérdezések és makrók is importálhatók. Ha űrlapokat, jelentéseket vagy modulokat szeretne importálni, először konvertálnia kell az adatbázist az Access egy korábbi verziójával, meg kell nyitnia az Access 2007 alkalmazásban, majd Access 2007 formátumúvá kell konvertálnia. További információt az Access 2.0 formátumú adatbázis konvertálása az Access 2003, az Access 2002 vagy az Access 2000 programmal című részben talál.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki, majd nyissa meg azt az adatbázist, amelybe táblákat, lekérdezéseket vagy makrókat szeretne importálni.

 3. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Access gombra. Gombkép

  Megjegyzés : A Külső adatok lap csak akkor használható, ha meg van nyitva egy adatbázis.

 4. A Külső adatok átvétele varázsló Fájlnév mezőjébe írja be a forrásadatbázis nevét, vagy a Tallózás gombra kattintva nyissa meg a Fájl megnyitása párbeszédpanelt, és keresse meg a forrásadatbázist vagy írja be annak nevét.

 5. Jelölje be a Táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, makrók és modulok importálása a jelenlegi adatbázisba választógombot, és kattintson az OK gombra.

 6. Az Objektum importálása párbeszédpanel lapjain jelölje ki az importálandó objektumokat. Ne feledje, hogy Access 2.0 formátumú adatbázisból csak táblákat, lekérdezéseket és makrókat importálhat.

  Az Objektum importálása párbeszédpanel

  Ha mégsem szeretne importálni egy már kijelölt objektumot, kattintson rá még egyszer.

 7. A Beállítások gombra kattintva további beállításokat adhat meg.

  Az alábbi táblázat azt ismerteti, hogy milyen hatással vannak az egyes beállítások a művelet eredményére.

Elem

Leírás

Kapcsolatok jelölőnégyzet

A kijelölt táblák közötti kapcsolatok importálása.

Menük és eszköztárak jelölőnégyzet

A forrásadatbázisban fellelhető összes egyéni menü és eszköztár importálása. A menüket és az eszköztárakat a Bővítmények lapon találja.

Specifikáció jelölőnégyzet

A forrásadatbázisban lévő mentett importálási és exportálási specifikációk importálása.

Navigációsablak-csoportok jelölőnégyzet

A forrásadatbázisban található egyéni navigációsablak-csoportok importálása.

Definíció és adat választógomb

Az összes kijelölt tábla szerkezetének és adatainak importálása.

Csak definíció választógomb

Csak a kijelölt táblák mezőinek importálása. A forrásrekordokat nem importálja a varázsló.

Lekérdezésként választógomb

A kijelölt lekérdezések importálása lekérdezésekként. Ebben az esetben nem szabad megfeledkezni az összes alárendelt tábla lekérdezésekkel együtt történő importálásáról sem.

Táblaként választógomb

A lekérdezések importálása táblákként. Ha ezt a lehetőséget választja, nem szükséges importálni az alárendelt táblákat.

 1. A művelet befejezéséhez kattintson az OK gombra.

  Az Access másolja a megadott adatokat, és hibaüzeneteket jelenít meg, ha problémákat észlel a végrehajtás során. Ha a művelet sikeres, a varázsló utolsó lapján menthetők a művelet részletes adatai, hogy újból fel lehessen használni őket a jövőbeli importálási műveletekhez. A következő rész a művelet adatainak specifikációként történő mentését mutatja be.

Az importálási specifikáció mentése

Az Access lehetőséget biztosít az importálási művelet adatainak specifikációként történő mentésére is, hogy később újból végre lehessen hajtani az importálást ugyanezekkel az adatokkal azok újbóli beírása nélkül. Megteheti azt is, hogy a Microsoft Office Outlook 2007 alkalmazásban emlékeztetőt állít be az importálási specifikáció futtatására. A nagyobb kényelem végett az Office Outlook 2007 programban létrehozott feladat tartalmaz egy olyan gombot, amellyel az Access-adatbázis megnyitása nélkül is futtatható a művelet. A funkció használatának az a feltétele, hogy az Office Outlook 2007 telepítve legyen, és beállításai is megfelelőek legyenek.

 1. A művelet részletes adatainak mentéséhez jelölje be az Importálási lépések mentése jelölőnégyzetet.

 2. A Mentés másként mezőbe írja be a specifikáció nevét. A Leírás mezőben leírást adhat meg.

 3. Ha rendszeres időközönként (például hetente vagy havonta) végre szeretné hajtani a műveletet, jelölje be az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet.

  Ezzel egy Office Outlook 2007-feladat jön létre, amellyel futtatható a specifikáció.

 4. Kattintson az Importálás mentése gombra.

  Ha nem jelölte be az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, az Access menti az importálási specifikációt, és importálja a kijelölt objektumokat. Az importált táblák és egyéb objektumok áttekintésével ellenőrizze, hogy az importálás helyesen megtörtént-e.

Ha bejelölte az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, az Access megnyitja az Outlook alkalmazást. A következőkben ismertetett lépések végrehajtásához ezt az eljárást kell követnie.

Megjegyzés : Amennyiben nincs telepítve az Outlook program, az Access hibaüzenetet jelenít meg. Ha nem megfelelőek az Outlook beállításai, akkor elindul az Outlook előkészítő varázslója. A program helyes beállításához kövesse a varázsló utasításait.

 1. Az Outlook ablakában tekintse át és szükség szerint módosítsa a feladat beállításait, például a Határidő és az Emlékeztető mező tartalmát.

  Ha azt szeretné, hogy a feladat ismétlődjön, kattintson az Ismétlődés gombra.

  Az Outlook feladatütemezője

  Az Outlook programbeli feladatok ütemezéséről az Importálási vagy exportálási művelet ütemezése című témakör nyújt felvilágosítást.

 2. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

  Ha egy későbbi időpontban futtatni szeretné a specifikációt, nyissa meg a feladatot az Outlook programban, és a Feladat lap Microsoft Office Access csoportjában kattintson az Importálás futtatása gombra Gombkép .

 3. Az Access ablakában tekintse át az importált táblákat és egyéb objektumokat, és győződjön meg arról, hogy minden adat és objektum másolása rendben megtörtént.

Vissza a lap tetejére

Access 2.0 formátumú adatbázis konvertálása az Access 2003, az Access 2002 vagy az Access 2000 programmal

A következő táblázatban felsorolt Access-verziók használatával Access 2000 vagy Access 2002-2003 fájlformátumúvá konvertálhatja Access 2.0 formátumú adatbázisait, feltéve, hogy megvásárolta és telepítette a kérdéses verziót. Az Access-verziótól függően az Access 2.0 formátumú konverter már megtalálható a számítógépen, de az sem kizárt, hogy le kell töltenie a Microsoft Office Online webhelyről.

Verzió

Access 2.0 konverter

Microsoft Office Access 2003

Töltse le és telepítse az Access 2.0 konverter Access 2003 programhoz kiadott verzióját. Kattintson a jelen témakör Lásd még című részében látható hivatkozásra, vagy ha az nem jelenik meg, keresse meg a konvertert a Microsoft letöltőközpontjában.

Microsoft Access 2002

A konverter része a programnak.

Microsoft Access 2000

A konverter része a programnak.

Az Access 2.0 formátumú fájlt az Access 2000 vagy az Access 2002-2003 verzió .mdb kiterjesztésű fájlformátumára kell konvertálnia. Az eredményül kapott fájlt az Access 2007 alkalmazással konvertálhatja Access 2007 fájlformátumúvá. Az Access-verzió függvényében az alábbi műveleteket kell végrehajtania:

Microsoft Office Access 2003    

 1. Töltse le és telepítse az Access 2.0 konverter Access 2003 programhoz kiadott verzióját.

 2. Indítsa el az Access 2003 programot.

 3. Kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára, majd az Access 2.0 formátumú konvertálandó adatbázis fájlnevére.

  Megjelenik az Adatbázis konvertálása/megnyitása párbeszédpanel.

 4. Válassza az Adatbázis konvertálása lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

 5. Az Adatbázis konvertálása párbeszédpanelen írja be az új fájl nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

  A program esetleg üzenetben közli, hogy a konvertált adatbázis nem lesz használható az Access korábbi verzióiban. Ha megjelenik az üzenet, kattintson az OK gombra.

  A program Access 2000 vagy Access 2002-2003 fájlformátumban menti a fájlt.

 6. Indítsa el az Access 2007 alkalmazást.

 7. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 8. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki és nyissa meg a konvertált adatbázist.

 9. Kattintson az Office gombra Gombkép , majd a Konvertálás parancsra.

 10. A Mentés másként párbeszédpanelen írja be az Access 2007 formátumú fájl nevét, vagy fogadja el a felkínált nevet, és kattintson a Mentés gombra.

  A rendszer Access 2007 fájlformátumban menti a fájlt.

Microsoft Access 2002 vagy Access 2000    

 1. Indítsa el az Access 2002 vagy az Access 2000 alkalmazást.

 2. Kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára, majd az Access 2.0 formátumú konvertálandó adatbázis fájlnevére.

  Megjelenik az Adatbázis konvertálása/megnyitása párbeszédpanel.

 3. Válassza az Adatbázis konvertálása lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

 4. Az Adatbázis konvertálása párbeszédpanelen írja be az új fájl nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

  A program esetleg üzenetben közli, hogy a konvertált adatbázis nem lesz használható az Access korábbi verzióiban. Ha megjelenik az üzenet, kattintson az OK gombra.

  A program a választott fájlformátumban menti a fájlt – a jelen esetben Access 2002 vagy Access 2000 formátumban.

 5. Indítsa el az Access 2007 alkalmazást.

 6. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 7. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki és nyissa meg a konvertált adatbázist.

 8. Kattintson az Office gombra Gombkép , majd a Konvertálás parancsra.

 9. A Mentés másként párbeszédpanelen írja be az Access 2007 formátumú fájl nevét, vagy fogadja el a felkínált nevet, és kattintson a Mentés gombra.

  A rendszer Access 2007 fájlformátumban menti a fájlt.

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×