Access – fogalmak

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A

B

C

D

E

F

G

H

E

J

K

L

M

N

O

P

KÉRDÉSEK

R

S

KÉTMINTÁS T

U

V

W

X

Y

Z

A

Vissza a lap tetejére

abszolút vagy rögzített elhelyezése

Az elemet, az elem szülő viszonyítva helyezi vagy, ha nem egy, a szervezet. Az elem bal és a felső tulajdonságok értékei viszonyított az elemet a szülő a bal felső sarkában.

Access-munkaterület

A munkaterület, amely az Access adatbázismotort használja az adatforrás eléréséhez. Az adatforrás lehet egy Access-adatbázisfájlt, az ODBC adatbázis, például egy Paradox vagy a Microsoft SQL Server-adatbázis vagy a ISAM adatbázis.

művelet

A makrók alapeleme: önálló utasítás, amely a feladatok automatizálására használható esetleg más műveletekkel kombinálva. Más makrónyelvekben elnevezése parancs.

művelet argumentuma

További adatokat szolgáltat egyes makróműveletekhez, ilyen például a műveletben szereplő objektum vagy a művelet végrehajtásának különleges feltétele.

műveletlista

A listában, kattintson a nyílra a makró objektum lap tartozó művelet oszlopban megjelenő.

módosító lekérdezés

Másolja át adatokat vagy módosító lekérdezés. Módosító lekérdezések felvétele hozzáfűző, törlése, a táblakészítő lekérdezések és frissítése. Azok a navigációs ablakban a nevük mellett felkiáltójel (!) azonosítják.

műveletsor

A makró nevét, a műveletek, az argumentumokat és a megjegyzések egy adott makró vagy makrócsoport társított megadása makró objektum lap felső részén egy-egy sor.

ADE fájl

Access projekt (.adp fájl) az összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

Irányított szűrés/rendezés ablak

Olyan ablak, amelyben szűrő hozható létre. A szűrő tervezőrácsán lehet beírni a feltételkifejezéseket, amelyek a megnyitott űrlapon vagy adatlapon látható rekordokat a feltételnek megfelelő rekordok részhalmazára korlátozzák.

összesítő függvény

Függvény, például az összeg, Darabszám, Avgvagy Varösszegek kiszámításához használt.

név nélküli kópia

Access-adatbázis (.mdb csak a fájlformátum) különleges, amelyben meg nem nyomon követhesse az egyes felhasználók replikakészlet írja be. A névtelen kópia különösen akkor hasznos, ha várhatóan sok felhasználó tölt le kópiákat internetes környezetben.

ANSI SQL lekérdezési üzemmód

Az SQL két szintaxistípusa közül az egyik: ANSI-89 SQL (szokásos elnevezése Microsoft Jet SQL és ANSI SQL), amely a hagyományos Jet SQL szintaxis; illetve ANSI-92 SQL, amely új és eltérő foglalt szavakat, szintaktikai szabályokat és helyettesítő karaktereket tartalmaz.

hozzáfűző lekérdezés

A lekérdezés eredményhalmazának rekordjait meglévő tábla végéhez hozzáadó módosító lekérdezés.

alkalmazás a háttérben

Az alkalmazás ablakának háttere.

ASCII

Amerikai szabványos Information Interchange (ASCII) 7 bites karakterkészlet ábrázolásához betűket és kódjának USA-beli billentyűzete megtalálható szimbólumok.

az automatikus szűrés

Adatok szűrése Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben mező egy vagy több megfelelő elemének kijelölésével.

automatikus formázás

Űrlapon és jelentésben a vezérlőelemek és a szakaszok megjelenését meghatározó formátumok gyűjteménye.

az automatikus csatolás

Olyan kapcsolat a Microsoft Access OLE objektumai és egy OLE kiszolgáló között, amely az objektumfájl adatainak változásakor biztosítja, hogy a Microsoft Access objektum is automatikusan módosuljon.

Számláló adattípus

Az Access-adatbázis mező adattípusa, amely automatikusan egy egyedi számérték rekordokat tárol, ahogy hozzáadva egy táblát. Számok háromféle hozhatók létre: valamilyen sorrendben követik egymást, véletlen és replikációs azonosító

B

Vissza a lap tetejére

Alap táblázat

Access-adatbázis táblájához. A DAO objektumok vagy adatok definition (DDL) SQL-utasítások segítségével kezelheti az alap táblázat szerkezetét, és módosíthatja a viszonyítási táblázatban lévő adatok Recordset objektumok vagy módosító lekérdezések használatával.

bigint adattípus

A -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) és a 2^63 -1 (9 223 372 036 854 775 807) közötti tartományba eső egész értékek 8 bájtos (64 bites) egész számként való tárolására szolgáló adattípus Access projektekben.

bináris adattípus

Access projektben rögzített hosszúságú bináris adatok (legfeljebb 8000 bájt) tárolására szolgáló adattípus.

bit adattípus

Access projekt adattípusú egy 1 és a 0 értéket. Egész értékeket nem 1 vagy 0 elfogadott, de mindig értelmezi 1.

bit maszk

Bitenkénti operátorokkal használt értéket (és Eqv, Imp, nem, vagy, és Xvagy) tesztelése, beállítása és a bitenkénti mezőérték egyes eltolással állapot alaphelyzetbe állítása.

bitenkénti összehasonlítás

Két numerikus kifejezés azonos pozícióban lévő bitjeinek egyenkénti összehasonlítása.

Könyvjelző

Recordset objektum vagy az aktuális rekord azonosító bináris karakterláncot tartalmazó űrlap tulajdonsága.

kötött oszlop

A lista, kombinált lista vagy legördülő lista a vezérlőelem mező vagy kifejezés tulajdonságában megadott mezőhöz kötött oszlop.

kötött vezérlőelem

Egy vezérlőelem egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap megjelenítéséhez, vagy egy táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást adatainak módosítása. A vezérlő mező vagy kifejezés tulajdonságot a mező nevére a vezérlőelemnek tárolja.

kötött vezérlőelem

A vezérlő, amely a adatelérési lap kötést létrehozni az alapul szolgáló szövegmező egy hivatkozást, intranetes címét vagy internetcímre. Kattinthat a hivatkozásra kattintva lépjen a célt.

kötött objektum dobozának

A vezérlő, űrlap vagy jelentés, amely megjelenítésére és OLE-objektumok táblákban tárolt módosítására szolgál.

kötött kép

A vezérlő, amely egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap kép kötődnek egy Access-adatbázis OLE-objektum mezőjében vagy az Access projekt kép oszlop.

vezérlőelem

A vezérlő, amely a adatelérési lap HTML-kód kötés, szöveg és Feljegyzés típusú mező az Access-adatbázis vagy az Access projekt text, ntext vagy varchar oszlopra. A vezérlőelem tartalmát nem szerkeszthetők.

a szerkesztő

Microsoft Access eszköz, amely a feladat egyszerűbbé teszi. A Kifejezésszerkesztő használatával például egy összetett kifejezés gyorsan létrehozhat.

beépített eszköztár

Az Access 2003-as és korábbi eszköztár eleménél: az Access felhasználói felületének, amikor a számítógépen telepítve van. Viszont egyéni eszköztár az egyik saját adatbázis alkalmazáshoz létrehozott. Az Access 2007-ben eszköztárak helyébe a menüszalag rendezése a lapokon kapcsolódó csoportjainak parancsait. Ezeken kívül hozzáadhatja a gyakran használt parancsok a gyorselérési eszköztáron.

byte (bájt) adattípus

Access adatbázis adattípusa, amely tartsa lenyomva a 0 és 255 közötti kis pozitív egész szám.

C

Vissza a lap tetejére

számított vezérlőelem

A vezérlő, amely egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap kifejezés eredményét jeleníti meg. Az eredmény újraszámításakor minden alkalommal, amikor egy változás következik bármelyik kifejezés alapjául értékeket.

számított mező

Olyan, lekérdezésben definiált mező, amely nem tárolt adatot, hanem egy kifejezés eredményét jeleníti meg. A kifejezésben szereplő értékek módosulásakor értéke újraszámítódik.

hívja fel a fastruktúrájú

Az összes olyan modul, amelyet az éppen futó kód moduljában levő eljárások hívhatnak.

a felirat szakasz

Csoportosított adatelérési lap adatoszlopok címfeliratának megjelenítésére szolgáló szakasza. Közvetlenül a csoportfej előtt jelenik meg. A címszakaszban kötött vezérlőelem nem helyezhető el.

Descartes-szorzat

Egy legalább két táblát a FROM záradékban, de nincs WHERE tartalmazó SQL SELECT utasítás vagy JOIN záradékot, amely azt jelzi, hogy a táblák tartományhoz végrehajtása eredményét.

kaszkádolt

Egy művelet elindítása művelet egy másik folyamat. Például ha két vagy több tábla meg van adva a kaszkádolt frissítés kapcsolat, az elsődleges kulcs az elsődleges tábla frissítésére automatikusan elindítja az idegen tábla módosításait.

kaszkádolt törlés

A táblák közötti hivatkozási integritást érvényesítő kapcsolatoknál a kapcsolódó táblák valamennyi kapcsolódó rekordjának törlése, amikor az elsődleges tábla rekordját törlik.

kaszkádolt esemény

Akkor bekövetkező eseménysorozat, amikor egy eseményvezérelt eljárás közvetlenül vagy közvetve önmagát hívja, szokásos elnevezése még rekurzió. Használatát kerülni kell, mert gyakran okoz veremtár-túlcsordulást vagy más futásidejű hibát.

kaszkádolt frissítés

A táblák közötti hivatkozási integritást érvényesítő kapcsolatoknál a kapcsolódó táblák valamennyi kapcsolódó rekordjának frissítése, amikor az elsődleges tábla rekordját módosítják.

kategóriamező

Kimutatásdiagram-nézet kategória területén megjelenő mezőbe. Elemek egy kategóriamezőt a kategóriatengely felirataként jelennek meg.

csatornaszám

Egy egész szám, amely megfelel egy megnyitott Dynamic Data Exchange (DDE) csatornát. Csatorna számok szerint a Microsoft Windows 95 rendelt vagy újabb, a DDEInitiate függvény használatával létrehozott, és egyéb DDE függvények és kimutatások által használt.

karakter adattípus

Access projektben rögzített hosszúságú adatok (legfeljebb 8000 ANSI karakter) tárolására szolgáló adattípus.

karakterkód

Adott karakter leírására szolgáló szám egy készletben, például az ANSI karakterkészletben.

diagramban

Űrlap, jelentés vagy adatelérési lap adatainak grafikus megjelenítése.

jelölőnégyzetet

Olyan vezérlőelem, amely azt jelzi, hogy egy beállítás ki van-e választva. A kiválasztáskor a négyzetben pipa jelenik meg.

Kényszer ellenőrzése

Lehetővé teszi, hogy az üzleti szabályok, amelyek több táblát. A táblázat például lehetnek az ellenőrző korlátozás, amelyek megakadályozhatják, hogy a rendelések egy vevő meghaladja a vevő az ügyfelek tábla definiált hitelképességét korlátozott.

osztálymodul

Új objektum definícióját tartalmazó modul. Egy osztály minden példánya új objektumot hoz létre. A modulban meghatározott eljárások az objektum tulajdonságai és metódusai lesznek. Az osztálymodulok létezhetnek önállóan és űrlaphoz vagy jelentéshez kapcsolva is.

osztálynév

Ha nézni szeretné osztálymodul használt név. Ha az osztálymodul egy űrlap vagy jelentés modulra, a osztálynév a modul típusát – például: Form_RendelésŰrlap.

osztálynév (OLE)

Egy előre definiált név OLE-objektum, a Visual Basic hivatkozik. Az alkalmazás létrehozására, az OLE-objektum neve áll az objektum típusa és, ha szükséges, az alkalmazás verziószámát. Példa: Excel.Sheet.

helyettes kódot.

A Visual Basic kódnak az eljárás kezdetét és végét meghatározó szegmense.

ütközés

Egy ütközést, hogy egy köteg a frissítés során fordul elő. Egy ügyfél a kiszolgálóról, és a kísérletek módosítani az adatokat egy köteg frissítés adatokat olvas be, de a frissítés kísérlet végrehajtása, mielőtt egy másik ügyfél módosítja az eredeti adatokat a kiszolgálón.

column

Egy adott típusú adatokat tároló adatbázistáblát pontjára. Érdemes emellett Adatlap nézetben, és az Access-adatbázis, a lekérdezés tervezőrácsában vagy szűrő tervezőrács mező vizuális megjelenítéséhez.

Oszlopok területe

A Kimutatás nézet Oszlop mezőket tartalmazó része.

oszlopmező

A kimutatás oszlopok területe mezője. Kimutatás lista tetején végig oszlopmezők elemeit sorolja fel. Belső Oszlop mezők állnak legközelebb a részletek területre; a külső Oszlop mezők jelennek meg a belső Oszlop mezők felett.

oszlopkijelölő

Az oszlop tetején látható vízszintes sáv. Az oszlopkijelölőre kattintva a lekérdezés vagy szűrés tervezőrácsának teljes oszlopa kijelölhető.

kombinált lista

A vezérlő használható az űrlapokon, lista és egy szövegdobozt a kombinált funkcionalitást. Kombinált lista is beír egy értéket, vagy a nyílra kattintva nyissa meg a listát, és válassza a elem abból a listából.

parancsgomb

A vezérlő, amely a makrót futtat, hívja a Visual Basic függvényt vagy eseményvezérelt eljárás végrehajtására. Parancsgomb más programokban is nevezik a leküldéses gombra.

összehasonlító operátor

Operátor, amellyel összehasonlítása a két érték vagy kifejezés. Ha például < (kisebb, mint), > (nagyobb, mint), és = (egyenlő).

összetett vezérlőelem

Vezérlőelem és az ahhoz kapcsolódó címke, például egy beviteli mező csatolt címkével.

feltételes szűrése

Szűrés mező megjelenítése a felső vagy alsó n elem összesen alapján. Ha például szűrő, amely a három várost, a legtöbb értékesítési vagy öt, amelyek legalább legkifizetődőbb termékek.

feltételes formázás

Az űrlap vagy jelentés egy vagy több feltétel alapján a vezérlő tartalmának formázása. A feltétel hivatkozhat másik vezérlő, a fókusz vagy felhasználó által definiált Visual Basic for Applications függvény.

ütközés

Ez a feltétel akkor fordul elő, ha ugyanazt a rekordot a két replikakészlettagok az adatai megváltoztak. Ütközés akkor történik, ha egyetlen változtatás be van jelölve, és alkalmazza az összes kópiájában, és az elveszett változtatás átirányítása összes kópiájában ütközés szerint.

kapcsolati karakterlánc

A karakterlánc-kifejezés, amely a külső adatbázis megnyitása.

megkötés

A korlátozás az oszlop vagy sor megadható értéke helyezni. Az épület kora oszlopban szereplő értékek például nem lehet kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 110.

folyamatos űrlap

Olyan űrlap, amely Űrlap nézetben egyszerre több rekordot is megjelenít a képernyőn.

hiperhivatkozást tartalmazó vezérlőelem

A vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználót, hogy az Ugrás a dokumentum, weblapra vagy objektumot. Példa egy mezőt, amely hivatkozásokat tartalmaz kötött szövegdoboz.

kereszttáblás lekérdezés

Összeget, átlagot, elemek számát vagy a rekordok más típusú összegzését végrehajtó lekérdezés, amely az eredményt két információtípusba csoportosítja: egyiket az adatlap bal oldalán függőlegesen, a másikat az adatlap tetején vízszintesen.

pénznem adattípus

Az Access-adatbázis, csak akkor hasznos, pénzügyi számításokat és fixpontos számításokhoz, amelyben pontosság nagyon fontos típusú adatokat.

aktuális rekord

A rekord egy rekordhalmaz, amelyből módosíthatja, illetve adatok beolvasásához. Lehet egyetlen aktuális rekord recordset az adott időpontban, de a rekordhalmaz előfordulhat, hogy nem rendelkezik aktuális rekorddal – például az eredményhalmaz típusú recordset rekord törlése után.

a kurzor adattípus

Access projekt csak a kurzort változó készítéséhez használható adattípusát. Ez az adattípus nem használható a táblázatok oszlopait. A kurzor egy mechanizmusa, használja a SELECT utasítás az eredményhalmaz egyszerre egy sor végezhető.

Egyéni csoport

Egyéni csoportosítási mező eleme. A Sor vagy az Oszlop mező két vagy több elemét tartalmazza.

Egyéni csoport mező

Mező a sor- vagy az oszlopterületen, amelynek elemei egyéni elemek.

Egyéni sorrend

Felhasználó által megadott rendezési sorrend. Ilyen használható például az alkalmazottak rang szerinti rendezéséhez.

Egyéni tulajdonságok párbeszédpanel

Olyan egyéni tulajdonságlap, amelyen a felhasználók egy ActiveX-vezérlőelem tulajdonságait állíthatják be.

egyéni eszköztár

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban, az alkalmazás létrehozott eszköztárhoz. Viszont beépített eszköztár az Access része, ha a számítógépen telepítve van.

P

Vissza a lap tetejére

DAO objektum

A Data Access Objects (DAO) tár által meghatározott objektum. DAO objektumok, például adatbázis, TableDefés rekordhalmaz, amelyek rendezése és adatok kezelése használt objektumait képviselik, táblákat és lekérdezéseket, például a kódot is használhatja.

adatelérési objektumok

Alkalmazásprogramozási felület eléréséhez, és az adatbázis-objektumok kezelésére használható.

Data Access Objects (DAO)

adatelérési lap

Megtekintési és az interneten vagy intraneten adatainak használata tervezett weblapot. Az adatok általában egy Access-adatbázisban vannak tárolva.

adatelérési lap tulajdonságai

Az adatok attribútumok adatelérési lap azonosítsa az adatbázist, amelyhez csatlakozott a lapot, és a lap Megjelenés és működés meghatározása.

adatok területe

A Kimutatás vagy a Kimutatásdiagram összesített adatokat tartalmazó része. Az adatterület értékei a Kimutatás nézetben rekordként, a Kimutatásdiagram nézetben adatpontként jelennek meg.

adatok gyűjtése

Adatok gyűjtése a felhasználó által küldése és fogadása a HTML-űrlap vagy InfoPath 2007 űrlapok az Access 2007-ről módszere. Az Access hozzon létre egy webhelycsoport adatkérés, és küldje el a felhasználók egy űrlapon található-e-mailt. Felhasználók űrlap kitöltését, majd visszatérés meg.

adatok definition

Az alapul szolgáló táblák és lekérdezések mezői, valamint kifejezések, amelyek az adatelérési lap adatforrását alkotják.

adatok definition language (DDL)

A nyelv, az adatbázis attribútumainak, különösen táblák, mezők, indexek és tárolás stratégia leírására szolgál. ANSI ezt a tokenek létrehozása, LEGÖRDÜLŐ és ALTER határozza meg. DDL structured query language (SQL) része.

adatdefiniáló lekérdezés

SQL-specifikus lekérdezés, amely táblát hoz létre, módosít vagy töröl, illetve indexet hoz létre vagy töröl egy adatbázisban. Az ANSI ezeket DDL lekérdezésként definiálja, és ezekhez a CREATE, DROP és ALTER kulcsszót használja.

adatmező

Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben összesített adatokat tartalmazó mező. Numerikus adatokat jelenít meg.

adatelem

Az alkalmazás-specifikus darab (Dynamic Data Exchange) DDE csatornán átvitt adatok.

adatfelirat

Az adatjelölőkről további információt szolgáltató felirat. Az adatjelölők egyetlen adatpontot vagy értéket képviselnek.

adatok kezelése nyelv

A beolvasásához, beszúrása, törölheti vagy egy adatbázis adatainak használt nyelvet. DML része a Structured Query Language (SQL).

adatjelölő

Sáv, terület, pont, körszelet vagy más szimbólum egy diagramon, amely egyetlen adatpontnak vagy értéknek felel meg. Az összetartozó adatjelölők adatsort képeznek.

adatsor

Diagramon ábrázolt összetartozó adatpontok. Az egyes adatsorok egyedi színűek vagy mintázatúak. A legtöbb diagramon több adatsor is ábrázolható.

adatforrás-vezérlő

Adatelérési lapok és a Microsoft Office webösszetevők működtető rendszere. A vezérlőelemnek nincs képi ábrázolása.

adatbázis-alkalmazás

Olyan objektumok, amelyek is tartalmazza, táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, makrók és modulok, amelyek egymással harmonizálva adatbázis egyszerűbbé teheti kód csoportja. Egy adatbázis-alkalmazás általában telepítését, hogy felhasználók egy csoportja.

adatbázis-diagram

Az adatbázisséma tetszőleges részének grafikus ábrázolása. Ez az adatbázis szerkezetének teljes vagy részleges képe lehet. Táblákat, az ezekben lévő oszlopokat és a táblák közötti kapcsolatokat tartalmazza.

Adatbázis-dokumentáló

Adatbázis objektumainak részletes információt tartalmazó jelentés épít eszköz.

adatbázis-objektumok

Az Access adatbázisok objektumokat tartalmaznak, ilyenek például a táblák, a lekérdezések, az űrlapok, a jelentések, az adatelérési lapok, a makrók és a modulok. Az Access projekt objektumai például a következők: űrlapok, jelentések, adatelérési lapok, makrók és modulok.

adatbázis-replikáció:

Két vagy több különleges másolatának (kópiájának) az Access-adatbázis létrehozásának folyamata. Kópiák szinkronizálható, az adatok több kópia, a módosításokat végzett a Tervezés gombra, végzett módosítások elküldi többi.

Adatbázis ablak

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban a ablakban megjelenő való megnyitásakor az Access-adatbázis vagy az Access projekt. Billentyűparancsok a meglévő objektumok megnyitása és létrehozása új adatbázis-objektumok jeleníti meg. Az Access 2007 alkalmazásban az adatbázis ablak helyébe a navigációs ablakban.

adatdefiniáló lekérdezés

Az adatok definition language (DDL) utasításokat tartalmazó SQL-specifikus lekérdezés. Ezek a kimutatások létrehozására és módosítására használhatja az adatbázis-objektumok teszi lehetővé.

adatlap

Egy tábla, űrlap, lekérdezés, nézet vagy tárolt eljárás sor és oszlop formátumban megjelenített adatokat.

Adatlap nézet

Sor és oszlop formátumban egy tábla, űrlap, lekérdezés, nézet vagy tárolt eljárás adatait megjelenítő nézet. Adatlap nézetben mezők szerkesztése, hozzáadása és törlése az adatok és adatot keresni. Az Access 2007-ben is módosíthatja és mezők felvétele a tábla Adatlap nézetben.

dátumkifejezés

Bármely kifejezés, amely értelmezhetők, dátum, beleértve a dátumot literálok, számok, dátumok, néznek karakterláncok, így néznek, és dátumait függvény által visszaadott.

dátumkonstans

Tetszőleges számú karaktert, amely akkor körülvett érvényes formátumú (#). Érvényes formátumokat dátumformátum, a területi beállítások a kód vagy az univerzális dátumformátum által megadott.

dátumelválasztók

A nap, hónap és év mikor vannak formázva a dátumértékeket elválasztó karaktereket. A karakterek rendszerbeállításoktól vagy a Format függvényhez segítségével határozza meg.

dátum/idő adattípus

Az Access adatbázis adattípusát, amely a dátum és idő adatainak tárolására szolgál.

dátum és idő adattípus

Access projekt dátumot és időt kezelő adattípusa az 1753. január 1. és a 9999. december 31. közötti tartományba eső értékek 3,33 ezredmásodperces pontosságú tárolásához.

DBCS

A karakterek leírására 1 vagy 2 bájtot használó karakterkészlet, így 256-nál több karakter kezelhető.

Decimal adattípus (Access adatbázis)

Pontos numerikus adattípus, amelynek értékei a -10^28 -1 és a 10^28 -1 között lehetnek. Megadható a skála (a szám lehetséges számjegyeinek száma) és a pontosság (tizedesjegyek száma).

Decimal adattípus (Access projekt)

Pontos numerikus adattípus, amelynek értékei a -10^38 -1 és a 10^38 -1 között lehetnek. Megadható a skála (a szám lehetséges számjegyeinek száma) és a pontosság (tizedesjegyek száma).

deklaráció

Nem végrehajtható kódrészlet, amely az állandókat, változókat és eljárásokat nevezi meg, és megadja jellemzőiket, például az adattípust. A DLL eljárásoknál a deklarációk a neveket, a függvénytárakat és az argumentumokat adják meg.

Deklarációs szakasz

A modul összes eljárására érvényes deklarációkat tartalmazó modulszakasz. Tartalmazhatja változók, állandók, felhasználói adattípusok és DLL fájlban levő külső eljárások deklarációit.

vezérlőelem alapértelmezés szerinti stílusa

Adott vezérlőelem-típus alapértelmezett tulajdonságbeállításai. Több hasonló vezérlőelem létrehozása előtt ezek módosításával elkerülhető, hogy az elemeknél egyenként kelljen ezt végrehajtani.

Default tulajdonság

Ez a tulajdonság beállíthatja, hogy a vezérlőelem, hogy minden alkalommal, amikor az adott típusú új vezérlőelem hoz létre, a tulajdonság lesz azonos értékkel.

Alapértelmezett érték

Új rekord felvételekor automatikusan a mezőbe vagy a vezérlőelembe kerülő érték. Ezt elfogadhatjuk, vagy más érték beírásával felülírhatjuk.

törlő lekérdezés

A lekérdezés (SQL-utasítást), amely az egy vagy több tábla a megadott feltételnek megfelelő sorok eltávolítja.

tervezőrács

Lekérdezés vagy szűrő tervezésekor használható rács a lekérdezés Tervező nézetében vagy az Irányított szűrés/rendezés ablakban. A lekérdezéseknél korábbi elnevezése QBE rács volt.

főkópia

A kópiakészlet egyetlen olyan tagja, amelyben megváltoztatható az adatbázis szerkezete, és ez átvihető a többi kópiába.

Tervező nézet –

Adatbázis-objektumok, amely tartalmazza ezeket a Tervező nézet: táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók. Tervező nézetben létrehozása új adatbázis-objektumok, és módosítsa a meglévő objektumok felépítésének.

adatok területe

A Kimutatás nézet Részlet és Összeg mezőket tartalmazó része.

Részlet mező

Az alapul szolgáló rekordforrás összes sorát (rekordját) megjelenítő mező.

törzsszakasz

Az űrlap vagy jelentés törzsét tartalmaz szolgál. Ez a szakasz általában a rekordforrás mezőkhöz kötött vezérlőelemeket tartalmaz, de kötetlen vezérlők, például egy mező tartalmát azonosító címkék is tartalmazhat.

közvetlen szinkronizálás

Adatok szinkronizálási módszere közvetlenül helyi hálózatra csatlakozó vagy osztott hálózati mappákban elérhető kópiák között.

letiltott vezérlő

Az űrlapon megjelenő vezérlőelem halványan jelenik meg. Letiltott vezérlőelem nem tudják elérni a fókusz, és nem fog egérkattintásokat válaszolni.

dokumentumtulajdonságok

Az egyes adatelérési lapokkal együtt tárolt tulajdonságok, ilyen például a cím, a tárgy és a szerző.

tartomány

Rekordok beállítása: egy tábla, lekérdezés vagy SQL-kifejezés által meghatározott. Tartomány összesítő függvények vissza egy adott tartomány vagy rekordhalmaz statisztikai adatokat.

tartományösszegző függvény

Függvény, például DAvg vagy AB.max, statisztika fölé egy rekordhalmaz (tartomány) kiszámításához használt.

dupla pontosság

Egy számot a kevésbé pontos szám (egyszeres pontosság) tárolásához szükséges memóriát kétszer az összeget (két szavak; általában 8 bájtos) tárolt jellemző. A számítógép lebegőpontos formában gyakran kezeli.

célterület

A kimutatás vagy Kimutatásdiagram-nézet, amelyben az adatokat jeleníthet meg a mezőt a mezőlista mezőket is legördülő területén. A címkékre minden célterület azt jelzik, hogy a típusú mezőket, amelyeket a nézetben hozhat létre.

legördülő lista

Adatelérési lapon olyan vezérlőelem, amelyre kattintva listából lehet értéket választani. Új érték nem írható be.

dinamikus csatolású kódtár

Visual Basic eljárásokból hívható rutinok gyűjteménye, amelyek a futtatás idején töltődnek be és csatolódnak az alkalmazáshoz.

K

Vissza a lap tetejére

visszhang

Access eljárás, amely makró futása alatt frissíti és újrarajzolja a képernyőt.

Szerkesztésvezérlő

Más néven egy szövegmező, "Szerkesztés" gomb egy négyszögletű régió, amelyben egy felhasználó adja meg és szerkesztheti a szöveget.

beágyazás

OLE objektum másolatának beszúrása másik alkalmazásból. Az objektum forrásának (elnevezése OLE kiszolgáló) az objektumcsatolást és -beágyazást támogató alkalmazásnak kell lennie. A beágyazott objektumon végrehajtott változtatások nem jelennek meg az eredetin.

engedélyezett adatbázis

Korábbi verziójú adatbázis, amelyet az Access 2000 vagy újabb verziójú programban formátumkonvertálás nélkül nyitottak meg. Az ilyen adatbázist tervének megváltoztatásához abban az Access verzióban kell megnyitni, amelyikben létrehozták.

hibaszám

A tartomány 0 – 65535, amely megfelel a szám tulajdonság beállítása a hiba objektum egész szám. A Leírás tulajdonságbeállítás az hiba objektum együtt, ha a szám jelöli egy adott hibaüzenet

kizárólagos

Mód választása a hálózaton megosztott adatbázisban adatokhoz való hozzáférés. Amikor megnyit egy adatbázist kizárólagos módban, akkor tiltásához a az adatbázis megnyitásakor.

Bontsa ki a vezérlő

Olyan vezérlőelem, amely kattintásra megjeleníti vagy elrejti az adatelérési lapon más rekord alatt csoportosított rekordokat.

Bontsa ki a jelölője

Egy gomb, amely a rekordok, csoportok kibontása vagy összecsukása Megjeleníti a plusz (+) vagy (-)-mínuszjel.

Exportálhat

Adatok és adatbázis-objektumok másolása egy másik adatbázist, a számolótábla-fájl vagy fájlformátum, hogy egy másik adatbázisból vagy a program az adatok vagy az adatbázis-objektumok használható. Támogatott adatbázisok, a programok és a fájlformátumok számos exportálni tudja az adatokat.

A Kifejezésszerkesztő

Microsoft Access-eszköz létrehozása kifejezés használható. Bejelölheti a közös kifejezésekre listáját tartalmazza.

külső adatbázis

Az aktuális adatbázishoz csatolandó vagy importálandó tábla forrása, illetve az exportálandó tábla célhelye.

külső tábla

Egy táblázat a jelenleg megnyitott Access-adatbázis vagy Access projekt kívülre.

K

Vissza a lap tetejére

adattípusok

Egy jellemző egy mezőt, amely azt határozza meg, milyen típusú adatot tárolhat. Például olyan mező, amelynek adattípusát szöveg szöveget vagy számokból álló adatokat tárolhat, de egy szám mező csak numerikus adatokat tárolhat.

Mezőlista ablaktábla

Egy ablaktábla, mely az alapul szolgáló rekord forrás vagy az adatbázis-objektum minden mezőjét tartalmazza.

Adatkijelölő mező

Kis mező vagy sáv, amelyre kattintva az adatlap teljes oszlopa kijelölhető.

fájlszám

Nyissa meg a kimutatásban a fájl megnyitásához használt szám. 1 és 255 közötti, a végpontokat is beleértve, fájl számok használhatók, amelyek nem érhetők el más programok számára. Fájl számok használata a tartomány 256-511 a fájlokhoz érhető el, más programokból.

Kitöltés

A jelentés méretének megváltoztatása úgy, hogy az kitöltse a jelentés pillanatfelvételét megjelenítő ablakot: ha a jelentés álló megjelenítésű, szélessége igazodik az ablakhoz; ha a jelentés fekvő, akkor a magassága.

szűrő

Annak érdekében, hogy az adatok egy részhalmazát megjelenítése vagy az adatok rendezését szolgáló adatokra alkalmazott feltétel csoportja. Az Access szűrésével, például a Szűrés kijelöléssel és szűrés űrlappal szűrheti az adatokat is használhatja.

Szűrők területe

A kimutatás vagy Kimutatásdiagram-nézet szűrő mezőket tartalmazó része.

Szűrés űrlappal

Az adatok szűrése technika, amely egy verzióját használja, az aktuális űrlap vagy Adatlap az üres mező, amelyben írja be a szűrt rekordokban kívánt értékeket.

Szűrés kijelöléssel

Szűrés a rekordok, amelyben csak a kijelölt értéket tartalmazó rekordok beolvasásához Adatlap vagy űrlap módszer.

Szűrés kizárással

A módszer csak azokat a rekordokat, amelyek nem tartalmaznak-e a kiválasztott érték beolvasása Adatlap vagy űrlap rekordjainak szűrni fogja.

Szűrő mező

Egy mezőt a kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben megjelenített adatok szűrésére is használhatja a szűrők területén. Szűrőmezők ugyanazon funkcióknak, Oldal mezők a Microsoft Excel-kimutatásokban.

Szűrés bevitellel

A módszer szűrés a rekordok, amely egy érték vagy kifejezés, amely adja meg, ha csak az értéket tartalmazó vagy a kifejezés szabálynak megfelelő rekordok kereséséhez használja.

rögzített szélességű szövegfájl

Minden mező tartalmaz egy rögzített szélességű adatokat tartalmazó fájlt.

Lebegtetés adattípus

Access projekt közelítő numerikus adattípusa 15 jegyű pontossággal. A lebegtetéssel adattípus tárolható pozitív értékek a körülbelül 2.23E - 308 és 1, 79E + 308, megközelítőleg - 2.23E negatív értékek - 308 és a - 1, 79E + 308, nulla.

lebegő

Képes mozgásra szerint a saját ablakában. Lebegő ablakban értéke mindig legfelül. A Kifejezésszerkesztő, az adatbázis-dokumentáló, az eszközkészlet és színpaletták lebegtetése is.

idegen kulcs

Másik tábla egy vagy több elsődleges kulcs mezőjére hivatkozó egy vagy több táblamező (oszlop). Az idegen kulcs a táblák kapcsolatát jelzi.

idegen tábla

(Például az ügyfél megrendelések) táblázat idegen kulcs mező (például vevőazonosító), amely a másik táblában (például a vevők) az elsődleges kulcs mezőjét, amely tartalmazza az adatbázisban, és, amely általában egy-a-többhöz kapcsolat "több" oldalán

űrlap

Olyan Access adatbázis-objektum, amelybe vezérlőelemeket helyezve műveletek hajthatók végre, vagy mezők adatai írhatók be, jeleníthetők meg és szerkeszthetők.

űrlap lábléc

Utasítások az űrlap, parancsgombok vagy kötetlen vezérlőelemek fogadja el a beviteli megjelenítésére szolgál. Űrlap nézetben a képernyő alján, és a nyomaton végén jelenik meg.

Az űrlapfej

Az űrlapon útmutatást találhat az űrlapot, vagy nyissa meg a kapcsolódó űrlap vagy más feladatok végrehajtására parancsgombok címét megjelenítésére szolgál. Az űrlapfej jelenik meg, űrlap nézetben a képernyő tetején, és a nyomtatott elejére.

űrlapmodul

A modul, amely tartalmazza a Visual Basic for Applications (VBA) kódot az összes olyan események száma egy adott űrlapot vagy annak vezérlőelemein által indított eseményvezérelt eljárás.

Űrlap objektum lap

Egy objektum lap Tervező nézetben, az űrlap nézet, az Adatlap nézetben vagy a nyomtatási kép űrlapokkal dolgozik, amelyben.

űrlap tulajdonságai

Az űrlap befolyásoló attribútumok annak megjelenését vagy viselkedését. Az alapértelmezett nézet tulajdonsága például egy űrlap tulajdonság, amely meghatározza, hogy űrlap automatikusan megnyílik az űrlap vagy Adatlap nézetben.

űrlap-választó

Az űrlap Tervező nézetének bal felső sarkában, a vonalzók találkozásánál látható négyzet. Segítségével az egész űrlapra vonatkozó műveletek hajthatók végre, ilyen például az űrlap kijelölése.

Űrlap nézet

Nézet megjelenítése és adatok fogadására használt űrlapot megjelenítő. Űrlap nézetben, az elsődleges eszköz hozzáadása és módosítása a táblában található adatok. Az űrlapterv ebben a nézetben is módosíthatja.

format

Az adatok megjelenítési és nyomtatási módját határozza meg. Az Access adatbázisok szabványos formátumokat biztosítanak az egyes adattípusokhoz, és az Access projektek is a megfelelő SQL adattípusokhoz. Egyéni formátumok is létrehozhatók.

előtér-/háttéralkalmazás

Egy adatbázis-alkalmazás tartalmazó táblát, "" háttéradatbázis fájl és minden más adatbázis-objektumok hivatkozásokkal "háttéradatbázis" táblát tartalmazó "előtér" adatbázisfájl példányait.

függvény

Bemeneti paramétereket fogadó és a tárolt eljáráshoz hasonlóan eredményt visszaadó lekérdezés. Típusai: skaláris (több utasítás, egy visszaadott érték), egysoros (egy utasítás, frissíthető táblaérték visszaadása) és tábla (több utasítás, táblaérték visszaadása).

függvényeljárás

A Visual Basic for Applications (VBA) ad vissza értéket, és ez az eljárás kifejezés használható. Deklarálhatnak függvényt a függvény utasítás használatával, és befejezése, a befejezési függvény utasítás segítségével.

Cs

Vissza a lap tetejére

Általános rendezési sorrend

Az alapértelmezett rendezési sorrend határozza meg, hogyan karakterek vannak rendezve a teljes adatbázist, például a táblák, lekérdezések és jelentések. Ha szeretne egy adatbázis használata az Access többféle nyelvi változatával, be kell állítania az Általános rendezési sorrendet.

globális menüsor

Az Access 2003-as és korábbi rendszerekben speciális egyéni menüsor, amely felülírja a beépített menüsor megjelenítése az adatbázis-alkalmazást, kivéve ha megadott egy egyéni menüsávról, űrlap vagy jelentés összes ablakában.

globális kópia

Olyan kópia, amelynek változtatásait teljes mértékben nyomon követi a rendszer, és ezek átvezethetők a készlet többi globális kópiájába. A globális kópia a módosításokat tetszőleges helyi vagy név nélküli kópiával kicserélheti, így ezeknek ez lesz a szinkronkópiája.

globális helyi menü

Különleges egyéni helyi menü, amely a beépített helyi menüt váltja fel a következő objektumoknál: tábla és lekérdezés adatlapjának mezői; űrlapok és űrlap-vezérlőelemek Űrlap nézetben, Adatlap nézetben és Nyomtatási kép nézetben; jelentések Nyomtatási kép nézetben.

globálisan egyedi azonosítója (GUID)

16 bájtos mező Access adatbázisokban, amely a többszörözésnél egyedi azonosító létrehozásához használható. Kópiák, kópiakészletek, táblák, rekordok és egyéb objektumok azonosítására szolgál. Access adatbázisokban szokásos elnevezése még többszörözési azonosító.

rács (Adatlap nézet)

Tábla, lekérdezés, űrlap, nézet vagy tárolt eljárás Adatlap nézetében a sorokat és oszlopokat vizuálisan cellákra osztó függőleges és vízszintes vonalak. A rácsvonalak megjeleníthetők vagy elrejthetők.

rács (Tervező nézetben)

Vízszintes és függőleges pontozott és a folytonos vonalak, amelyek segítségével az elrendezés helyzetfelméré vezérlők, pontosan tervezésekor űrlapot vagy jelentést.

a fiók csoport

Felhasználói fiókok gyűjteménye egy munkacsoportban, amelyet a csoportnév és a személyi azonosító (PID) azonosít. A csoportnak megadott engedélyeket a csoport összes felhasználója megkapja.

csoportosítási szűrő vezérlő

A legördülő lista vezérlőelem egy adatelérési lapon, az alapul szolgáló rekordkészlet válasszon a listából értéke alapján a rekordokat adja vissza. Csoportosított lapon a vezérlő olvassa be a rekordok egy meghatározott csoportját.

csoportláb

Helyezze a információt, például a csoport nevét vagy a csoport összes, a rekordok csoport végén szolgál.

csoportfej

Vigye a információt, például a csoport nevét vagy a csoport összes, a rekordok csoport elejére szolgál.

csoportszint

A kimutatás vagy adatelérési lap egy adott csoportja más csoportokba való beágyazásának mélysége. A csoportok beágyazására akkor kerül sor, ha a rekordcsoport egynél több mező, kifejezés vagy rekordforrás szerint csoportosított.

csoportosított vezérlőelemek

Két vagy több vezérlők, űrlap vagy jelentés tervezésekor egy egységként kezelhető. Egyes vezérlőelemek kijelölése, mint vannak rendezi a vezérlőelemeket vagy tulajdonságainak beállítása helyett a csoport kijelölése

csoportosított adatelérési lap

Két vagy több csoportszinttel rendelkező adatelérési lap.

GUID adattípus

A távoli eljáráshívás használt egyedi azonosító karakterlánc. Minden kapcsolat és objektum osztály azonosító globálisan egyedi azonosítója (globálisan egyedi azonosítója) használja. GUID 128 bites értéke.

Ü

Vissza a lap tetejére

gazdaalkalmazás

Minden olyan alkalmazás, amely támogatja a Visual Basic for Applications.

központi

A globális kópia, amelyhez a kópiakészlet összes kópiájába szinkronizálása módosításaikat. A központi szülőkópiaként szolgál.

hivatkozás címe

Objektum, dokumentum vagy weblap elérési útja. A hiperhivatkozás címe lehet URL (internetes vagy intranetes hely címe) vagy hálózati elérési út, UNC (helyi hálózaton lévő fájl címe).

hivatkozás adattípus

Egy Access-adatbázis mező címeket tároló adattípusát. Egy címet négy részből, és írja a következő formátumban: # alakban lesznek láthatók #address #subaddress.

HYPERLINK mező

Egy hivatkozás címét tároló mezőt. Az Access-adatbázis hivatkozás adattípusú mező nem. Access projekt akkor egy mezőt, amelynek a IsHyperlink tulajdonság értéke Igaz.

hivatkozás kép vezérlő

A vezérlő, amely a adatelérési lap megjelenítésére szolgál, hogy a fájl vagy weblap hivatkozás kötetlen képet. A képet, lépjen a célt rákattintva tallózási módban.

Í

Vissza a lap tetejére

IDC/HTX fájlok

A Microsoft Internet Information Server egy IDC és egy HTX fájl használatával kéri le az adatokat az ODBC adatforrásból, és HTML dokumentumként formázza azokat.

azonosító (kifejezések)

Egy kifejezés, amely egy mező, a vezérlő vagy a tulajdonság értékét hivatkozik eleme. Forms! [Orders]! [Rendeléskód] a Rendelések űrlap Rendeléskód vezérlőelemének az értékét hivatkozó azonosítót.

azonosító (Visual Basic)

A Visual Basic kódmodul adatelem. Az azonosító lehet eljárás Sub, függvény vagy tulajdonság, egy változó, állandó, a DECLARE utasítást vagy felhasználó által definiált adattípus.

kép vezérlőelem

A vezérlő, amely kép megjelenítendő űrlapot vagy jelentést.

kép adattípus

Access projekt, egy változó hosszúságú adattípusa, amely tartalmazhat legfeljebb 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) bájt a bináris adatokat. Tárolja a nagyméretű bináris objektumok (BLOB), például képek, dokumentumokat és egyéb hangok menüpontra, és a lefordított kód.

importálhatja

Adatok másolása egy szövegfájlt, számolótáblafájl vagy adatbázistáblát Access táblába. Új tábla létrehozása az importált adatok is használhatja, illetve fűzze hozzá (Hozzáadás), a meglévő táblához, amely egyező adatok szerkezete.

importálás/exportálás meghatározása

Az, hogy az Access futtatása importálási vagy exportálási művelet vagy rögzített szélességű tagolt szövegfájl a szükséges adatokat tároló specifikációja.

index

A szolgáltatása, amely a keresést és a táblázat rendezésével kulcs értékek alapján, és kattintson a tábla sorainak egyediségét is. Az elsődleges kulcs a tábla automatikusan indexelt. Egyes mezők adattípusát, például OLE-objektum és melléklet miatt nem indexelhetők.

Indexek ablak

Az Access-adatbázis, egy ablak, amelyben meg vagy szerkesztheti egy táblázat indexek vagy több mezőből álló index létrehozása.

indirekt szinkronizálás

Kapcsolat nélküli környezetben, például amikor utazik hordozható számítógéppel használt szinkronizálási módszer. A replikáció kezelő konfigurálása szinkronizálása indirekt kell használnia.

a helyi aktiválása

OLE objektum OLE kiszolgálójának indítása mezőből vagy vezérlőelemből. A vezérlőelemben tárolt hangfájl (.wav) például lejátszható, ha duplán kattintunk a vezérlőelemre.

beviteli maszk

Literális karakterekből (zárójel, pont, kötőjel) és maszk-karakterekből álló formátum, amely meghatározza az adatbevitel helyét, a megengedett karakterfajtákat és azok mennyiségét.

telepíthető ISAM

Egy illesztőprogram adhatja meg, amely lehetővé teszi, hogy a külső adatbázisban formátumokat, például a dBASE, az Excel és a Paradox való hozzáférést. A Microsoft Access adatbázismotort telepít (betölti) az ISAM illesztőprogramok, amikor az alkalmazás hivatkozik.

példány

Az osztály, amely tartalmazza a definíciójához alapján létrehozott objektum. Több példányának egy űrlap osztály például megosztása ugyanazt kódot, és az űrlap osztály megtervezéséhez használt vezérlőkkel töltődnek.

int adattípus

A -2^31 (-2 147 483 648) és a 2^31 -1 (2 147 483 647) közötti tartományba eső egész értékek 4 bájtos (32 bites) egész számként való tárolására szolgáló adattípus Access projektekben.

Integer adattípus

Alapvető adattípus, amely tartalmazza az egészérték részt veszi figyelembe. Egy egész szám típusú változóban tárolja és 32 767-32,768 számként 16 bites (2 bájtos) számként.

Internetes szinkronizálás

Kópiák szinkronizálására használható kapcsolat nélküli környezetben, amelyben egy Internet-kiszolgálót. A replikáció Manager beállítása az internetes szinkronizálás kell használnia.

belső állandó

Adja meg az Access, VBA, ADO vagy DAO állandó. Ezek az állandók érhetők el az objektum böngészőben mindegyik a tárak globals gombra kattintva.

elem

A mező egyedi adateleme. Ha további alacsonyabb szintű elemek is megjeleníthetők a kimutatástáblázaton vagy a mezőlistán, az elem mellett a kibontásjelző (+) látható.

J

Vissza a lap tetejére

Jet és replikációs objektumok

Automatizálási illesztőfelületek készlete, amely Microsoft Jet adatbázisokra jellemző műveletek végrehajtását teszi lehetővé. A JRO segítségével adatbázisok tömöríthetők, adatok frissíthetők, adatbázis-kópiák hozhatók létre és kezelhetők.

T

Vissza a lap tetejére

billentyűzet eseménykezelő

A felhasználó billentyűleütéseit és billentyűkombinációit érzékelő, azokra válaszoló kód.

Cs

Vissza a lap tetejére

címke

A vezérlő, amely megjeleníti a leíró szöveget, például a cím, felirat vagy utasításokat, űrlap vagy jelentés. Előfordulhat, hogy a feliratok, illetve nem lehet csatolni egy másik vezérlőjére.

Elrendezési nézet:

Az Access 2007-ben, amelyben számos különböző típusú tervezés teheti nézet űrlapok változik, és jelentések élő adatokat megtekintésekor.

bal oldali külső illesztés

Olyan laza illesztés, amelynél a lekérdezés SQL utasításában szereplő LEFT JOIN művelet bal oldalán álló összes rekord bekerül a lekérdezés eredményébe, még akkor is, ha nincs egyező érték a jobb oldali tábla illesztett mezőjében.

jelmagyarázat

A diagram adatsoraihoz vagy kategóriáihoz rendelt mintázatokat és színeket azonosító diagramelem.

függvénytár-adatbázis

Bármely alkalmazásból hívható eljárások és adatbázis-objektumok gyűjteménye. A függvénytár elemeinek használatához először az aktuális adatbázisban a függvénytár-adatbázisra kell hivatkozni.

csatolás (táblák)

Egy műveletet, amely egy kapcsolatot létesít adatok egy másik programból, hogy megtekintheti és szerkesztheti az adatokat, mind az eredeti programban, és az Accessben.

csatolt tábla

Nyissa meg az adatbázist, amelyhez az Access elérheti a rekordok kívüli fájlokban tárolt táblázat. Hozzáadás, törlés és Szerkesztés egy csatolt tábla rekordjainak, de nem módosítható a szerkezete.

lista index

A számokat a listaelemek, kezdve az első listatétel 0, a második 1 elemet, és így tovább sorozata.

helyi objektum

Egy tábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, makró, vagy a modul, amely a kópiában vagy Tervező fő, amelyben létrehozták marad. Más tagok a kópiakészlet objektum sem objektum módosításainak másolja.

helyi kópia

Kópiával adatokat a központi vagy globális kópia, de nem a kópiakészlet többi tagjával cserél.

területi beállítások

Az adatkészlet, amely megfelel egy adott nyelvre és ország.

zárolt

Rekord, rekordhalmaz vagy adatbázis azon tulajdonsága, amely az adatokat csak olvashatóvá teszi az összes felhasználó számára, kivéve azt a felhasználót, aki azt éppen módosítja.

keresőmező

Access adatbázisban űrlapon vagy jelentésben használt mező, amely táblából vagy lekérdezésből származó vagy rögzített értékek listáját tartalmazza.

T

Vissza a lap tetejére

ACCDE-fájl

Az Access 2007 adatbázis (.accdb) fájl összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

Access adatbázismotort

Azt a részét, amely a felhasználó és a rendszer adatbázisok tárolja az adatokat, és az Access-adatbázis rendszer. A motor tekinthető az adatok kezelője, milyen adatbázis rendszerek, például Access kialakításának.

makró

Művelet vagy műveletsorozat feladatok automatizálásához használható.

Makrószerkesztő

Az objektumok lapra, amelyben, makrók létrehozására és módosítására. Elindíthatja a Makrószerkesztő számos helyről, például egy űrlapot vagy jelentést, vagy közvetlenül a Létrehozás lap a menüszalagon.

makrócsoport

Egymással összefüggésben lévő, azonos néven tárolt több makró. Gyakran a gyűjtemény elnevezése is egyszerűen makró.

főűrlap

Egy vagy több segédűrlapot tartalmazó űrlap.

táblakészítő lekérdezés

Lekérdezés (SQL-utasítást) egy új táblát hoz létre, és ekkor létrehoz egy meglévő tábla vagy lekérdezés eredménye rekordok másolásával tábla rekordokat (sorokat).

kézi hivatkozás

Olyan csatolás, amelynél a forrásdokumentum változásainak átvételéhez frissítő műveletet kell végrehajtani.

több-a-többhöz kapcsolat

Társítás, amelyben egy rekordot, vagy a táblázat sok rekordot, a másik tábla is összekapcsolása két tábla között. Több-a-többhöz kapcsolat létrehozásához hozzon létre egy harmadik táblát, és a két tábla elsődleges kulcsát elhelyezése a táblázatban.

Kijelölés

Szöveg, amely a adatelérési lap felhívhatja a figyelmet egy adott oldal elem, például egy címsort vagy egy fontos értesítést a felhasználó áthelyezése. Egy kijelölő helyez el egy lapon, a görgetési vezérlőelem létrehozása.

maximális rekordszám

A teljesítmény javítása érdekében beállítható az Access projekt űrlapjára vagy adatlapjára az SQL Server adatbázisból letöltött rekordok maximális száma.

MDE fájl

Egy Access 2003-as vagy korábbi adatbázis (.mdb) fájl az összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

feljegyzés adattípus

Az Access-adatbázisok Ez a mező adattípusa. Feljegyzés mezőknél legfeljebb 65535 karakterből állhat.

Microsoft Access adatfájl

Egy Access-adatbázis vagy az Access projektfájlban. Access 2007-adatbázis tárolja az adatbázis-objektumok és adatokat az .accdb fájlokban, és az Access korábbi verzióival az .mdb formátumot használnak. Projektfájl nem tartalmaz adatokat, és használja a Microsoft SQL Server-adatbázishoz való csatlakozáshoz.

Microsoft Access adatbázis

Egy adott témával vagy célra kapcsolódó adatok és objektumok (például táblák, lekérdezések és űrlapok) gyűjteménye.

Microsoft Access-objektum

Objektum az Access által definiált, amely vonatkozik az Access, a felület, vagy az alkalmazások űrlapokon és jelentésekben. Ezeken kívül az elemeket, a felület, tárolni és megjeleníteni az adatokat használja a program a Microsoft Access-objektum is használhatja.

Microsoft Access projekt

Access-fájl, amely a Microsoft SQL Server-adatbázishoz csatlakozik, és az ügyfél/kiszolgáló alkalmazások létrehozására szolgál. Projektfájl nem tartalmaz, adatok vagy adatok definition-alapú objektumok, például a táblákat és nézeteket.

A Microsoft adatkezelő motor

Egy ügyfél/kiszolgáló adatkezelő motor, kisebb számítógépen rendszer felhasználói egyetlen számítógépen vagy kis munkacsoport-kiszolgáló, például biztosítja az helyi adattárolás, és ez még kompatibilis a Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0-s és az SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server adatbázis

A Microsoft SQL Server-alapú adatbázis áll táblák, nézetek, indexek, tárolt eljárások, funkciók és indítók. Csatlakozhat Access-adatbázis SQL Server-adatok Access projekt létrehozása vagy ODBC használatával (* .adp fájlokban) fájlt.

a modul szint

Írja le változó vagy állandó deklarálva deklarációs szakaszában a Visual Basic for Applications (VBA) modulból vagy kívüli eljárást. Változók vagy a modul szintjén állandók modulban összes eljárása érhetők el.

a modul szintű változó

Változó deklarált nyilatkozatokat szakaszában a Visual Basic for Applications (VBA) modulból a magánjellegű kulcsszó megadásával. Ezek a változók a modul összes eljárása érhetők el.

pénzt adattípus

Access projekt pénzügyi értékek tárolására szolgáló adattípusa a -922 337 203 685 477,5707 és a 922 337 203 685 477,5807 közötti tartományban a pénzegység tízezred részének pontosságával.

fogópont áthelyezése

A nagyméretű szögletes, a bal felső sarkában a kijelölt vezérlőelemet vagy vezérlőelem-elrendezéshez Tervező vagy elrendezési nézet jelenik meg. Húzhatja át a vezérlőt vagy vezérlőelem-elrendezéshez áthelyezése egy másik helyre.

Áthelyezés mód

A mód, amelyben áthelyezheti egy oszlop Adatlap nézetben a balra és jobbra mutató nyíl használatával.

többértékű mező

Keresőmező egynél több értéket tárolható.

többfelhasználós (megosztott) adatbázis

Olyan adatbázis, amely egyidejűleg több felhasználónak teszi lehetővé ugyanazon adathalmaz elérését és módosítását.

N

Vissza a lap tetejére

Az automatikus névjavítás

Ez a funkció automatikusan kijavítja űrlapok, jelentések, táblák, lekérdezések, mezők és űrlapok és jelentések vezérlőinek átnevezésekor előforduló. Az automatikus névjavítás azonban nem tudja helyreállítani az átnevezett objektumok mutató összes hivatkozást.

léptetőgombok

Váltás a rekordok használható gombok. A bal alsó sarkában az Adatlap és Űrlap nézetben a következő gombok található. A gombok is elérhetők a nyomtatási képen, hogy a dokumentum oldalainak mozoghat.

Navigációs ablak

Access-adatbázis vagy az Access projekt megnyitásakor megjelenő panelen. A navigációs ablakban az objektumok jeleníti meg az adatbázist, és testre szabható rendezése csoport objektumok különböző módokon.

nchar adattípus

Access projektben rögzített hosszúságú adatok (legfeljebb 4000 Unicode karakter) tárolására szolgáló adattípus. A Unicode karakterek két bájtot foglalnak el karakterenként, és az összes nyelv valamennyi karakterének leírására alkalmasak.

normalizálás

Hatékony táblatervezési módszer az ismétlődő adatok kiküszöbölésére a relációs adatbázisokban. Az adatbázis normalizálása a Táblaanalizáló varázslóval hajtható végre.

ntext adattípus

Access projektek változó hosszúságú adatok, legfeljebb 2^30 -1 (1 073 741 823) karakter, tárolására szolgáló adattípusa. Az ntext adattípusú oszlopok egy 16 bájtos mutatót tárolnak az adatsorban, míg az adatok tárolása külön történik.

Üres

Egy érték mezőben adja meg, vagy, hogy a hiányzó vagy ismeretlen adat kifejezésekben vagy lekérdezéseket használni. A Visual Basic a Null kulcsszó azt jelzi, a Null értéket. Néhány mező elsődleges kulcsát, például egy Null érték nem tartalmazhat.

null mező

Null értéket tartalmazó mező. Null mező nem ugyanaz, mint egy mezőt, amely tartalmazza a nulla hosszúságú karakterlánc ("") vagy a 0 értéket tartalmazó mezővel.

szám adattípus

Az Access-adatbázis, számértékek tárolására matematikai számításokban használt mező adattípusa. Használja a Pénznem adattípus azonban megjelenítése vagy számítása pénzértékek.

numerikus adattípus

Access projekt pontos numerikus adattípusa, amelynek értékei a -10^38 -1 és a 10^38 -1 között lehetnek. Megadható a skála (a szám lehetséges számjegyeinek száma) és a pontosság (tizedesjegyek száma).

nvarchar(n) adattípus

Access projektben változó hosszúságú adatok (legfeljebb 4000 Unicode karakter) tárolására szolgáló adattípus. A Unicode karakterek két bájtot foglalnak el karakterenként, és az összes nyelv valamennyi karakterének leírására alkalmasak.

V

Vissza a lap tetejére

Objektum adattípus

A Visual Basic felismeri objektumokat, amely alapvető adattípus. Bár bármely objektumváltozó objektum típusa is deklarálhatnak, célszerű az objektum változók aszerint, hogy bizonyos típusú deklarálása.

Függőségek objektumablakban

A kijelölt objektum és is objektumok, amelyen a kijelölt objektum függőséget tartalmaz függőség tartalmazó objektumok látható.

objektum tárban

Objektumok és módszerek, valamint tulajdonságok meghatározása tartalmazó fájlt. Az objektum tárról általában tartalmazó fájlt a fájl nevét kiterjesztéssel .olb tartalmaz.

objektumtípus

A program az automatizálás; megjelenített objektum típusa például alkalmazás, fájl, tartomány, és lap. A Visual Basic Editor objektum böngészőt használ, vagy keresse meg a program miként teljes listáját a rendelkezésre álló objektum.

objektumváltozó

Objektumra mutató hivatkozást tartalmazó változó.

ODBC kapcsolati karaktersorozat szerkesztője

Microsoft Access eszköz használó SQL-adatbázis csatlakoztatása a átadó lekérdezés létrehozásakor. Ha menti a lekérdezést, a kapcsolati karakterlánc tárolja a lekérdezéssel.

ODBC-adatforrás

Az ODBC (Open Database Connectivity – Nyílt adatbázis-összekapcsolás) protokollt támogató programok és adatbázisok adatai, és az adatok eléréséhez szükséges információk.

ODBC-adatbázis:

Egy adatbázist, amelynek az Open Database Connectivity (ODBC) illesztőprogram – importálás, csatolása vagy az adatok exportálásával kapcsolatos használható illesztőprogram – adja meg.

Rekordhalmazokkal

Olyan eljárás, amelynek segítségével a Microsoft Jet adatbázis-működtető rendszer kihagyásával ODBC adatforrásokat lehet közvetlenül elérni a DAO szolgáltatások használatával.

OLE-tárolóhoz

A program csatolt vagy beágyazott OLE-objektumot tartalmazó egy másik programból. Például ha egy OLE-objektum az Access-adatbázisokban egy Excel-munkalap tartalmaz, Access OLE tárolóban is.

OLE DB

Komponens szintű adatbázis-architektúra, amely hatékony hálózat- és internetkezeléssel adatforrások számos típusát elérheti, így a relációs adatokat, levelezési és szövegfájlokat, számolótáblákat.

OLE DB-szolgáltató

Az OLE DB-architektúra, amely lehetővé teszi, hogy a natív hozzáférés az adatokhoz, nem szeretne hozzáférni az adatok ODBC vagy a IISAM illesztőprogram, amelyek az adatok elérésének külső módjai használatával egy programot.

OLE-objektum

Az OLE-protokollt támogató object linking and embedding és objektum. OLE-objektum (például a Windows Paint kép formájában vagy egy Excel-munkalap) OLE-kiszolgálóról lehet csatolt vagy beágyazott mező, űrlap vagy jelentés.

OLE-objektum adattípus

Az objektumok (beszúrt), az Access-adatbázis más programokban csatolt vagy beágyazott létrehozott használt mező adattípusa.

OLE-kiszolgáló

A program vagy egy csatolt vagy beágyazott OLE-objektum egy másik program a tárolandó DLL. Ha például egy OLE-objektum az Access-adatbázisokban egy Excel-munkalap tartalmaz, az Excel esetén az OLE-kiszolgáló.

OLE/DDE-csatolás

OLE-objektum és az OLE-kiszolgálót, illetve egy Dynamic Data Exchange (DDE) forrásdokumentumban és a céldokumentum közötti kapcsolatot.

egy-a-többhöz kapcsolat

Két tábla közötti olyan kapcsolat, amelynél az elsődleges tábla egyes rekordjainak elsődleges kulcs értéke a kapcsolódó táblában található több rekord megfelelő mezőjének vagy mezőinek értékével egyezik meg.

egy-az-egyhez kapcsolat

Társítás, amelyben az elsődleges kulcs értéke az elsődleges tábla minden egyes rekord felel meg a megfelelő mezőt vagy mezőket, és csak egy rekord a kapcsolódó tábla értéke, a két tábla között.

választógomb

A vezérlő, más néven választógomb, jellemzően használt vezérlőelem-csoport részeként űrlapon vagy jelentésben alternatívák bemutatására. A felhasználó egynél több lehetőség nem lehet kijelölni.

vezérlőelem-csoport

Keret, amely tartalmazhat jelölőnégyzeteket, váltógombok és választógombok űrlapon vagy jelentésben. Vezérlőelem-csoport segítségével bemutató alternatívák, amelyhez a felhasználó a egyetlen lehetőségek közül választhat.

külső illesztés

A illesztés, amelyben minden rekordot a két tábla egyező fűzi össze a lekérdezés eredményében egy rekordot, és legalább egy táblának beleszámít összes rekordja, még akkor is, ha az illesztett mezők értékein nem egyeznek a másik táblában.

tulajdonos

Adatvédelem használatakor az a felhasználói fiók, amely egy adatbázist vagy adatbázis-objektumot ellenőrzése alatt tart. Alapértelmezés szerint az a felhasználói fiók a tulajdonos, amely létrehozta az adatbázist vagy az objektumot.

K

Vissza a lap tetejére

lap (adattárolás)

Az adatbázisfájl, amelyben a rekord adatok tárolásának egy részét. A rekordok méretétől függően (4 KB méretű) lap tartalmazhatnak egynél több rekord.

oldalláb

Az űrlap vagy jelentés mindegyik oldal alján a lap összegzések, dátumok és oldalszámokat megjelenítésére szolgál. Az űrlapon a lábléc jelenik meg, csak nyomtatásakor.

oldalfej

Az űrlap vagy jelentés mindegyik oldal tetején a címét, oszlopfejlécek, dátumokat és oldalszámokat megjelenítésére szolgál. Az űrlapon a lap fejléce jelenik meg, csak nyomtatásakor.

paraméteres lekérdezés

Olyan lekérdezés, amelynél a futtatás előtt a felhasználó egy vagy több feltételértéket ad meg. Szigorúan véve a paraméteres lekérdezés nem is külön lekérdezésfajta, hanem az egyéb lekérdezések rugalmasságát növeli.

részleges

A teljes kópia rekordjainak csak egy részhalmazát tartalmazó adatbázis. A részleges kópiánál szűrők adhatók meg, és definiálhatók azok a kapcsolatok, amelyek meghatározzák, hogy a teljes kópia rekordjainak mely részhalmaza kerüljön be az adatbázisba.

átadó lekérdezés

Az SQL-specifikus lekérdezés parancsok küldjön közvetlenül egy ODBC adatbázis-kiszolgáló használatával. Átadó lekérdezés használatával, közvetlenül a táblázatok használata az Access-adatbázis motor által feldolgozott adatok helyett a kiszolgálón.

engedélyek

Attribútumok csoportja, amely meghatározza, hogy milyen típusú hozzáférés a felhasználói adatok és az adatbázis-objektumok tartalmaz.

állandó objektum

Az adatbázisban; objektum Ha például egy adatbázistáblát vagy QueryDef objektum. Az eredményhalmaz vagy pillanatkép típusú Recordset objektumok nem veszi figyelembe állandó objektumok mert azok a memóriában jönnek létre szükség szerint.

személyes azonosító

Kis-és nagybetűket alfanumerikus karakterlánc, amely 4 – 20 karakter hosszú, és hogy Access együtt használja a fióknév azonosítja a felhasználó vagy csoport egy Access-munkacsoport.

Pesszimista

Zárolási típus, amelyben egy vagy több rekordot tartalmazó lap többek között az éppen szerkesztett rekord szerkesztése módszer használata esetén más felhasználók számára nem érhető el, és frissítés módszernek marad nem érhető el.

a pi

Matematikai állandó, közelítő értéke 3,1415926535897932.

Kimutatásdiagram nézet

A grafikus adatok elemzése illusztrálja Adatlap vagy Űrlap nézetben. Lásd: a különféle részletezettségi szintek, vagy adja meg az elrendezést, mezők és elemek húzásával, illetve megjelenítésével és elrejtésével mezők a legördülő listák elemeinek.

Kimutatás űrlap

Olyan interaktív tábla, amely a választott formátum és számítási módszer szerint gyorsan összesít nagy mennyiségű adatot. Sor- és oszlopfejlécei elforgathatók, így a forrásadatok, az Excel kimutatáshoz hasonlóan, különféle szempontok szerint tekinthetők meg.

kimutatástáblázat

A Microsoft Office webösszetevők interaktív az weblapon lévő adatok elemzéséhez használt. Adatokat sorokban jelennek meg és oszlopformátumnak is kell áthelyezni, szűrve, vannak rendezve, és közönsége igényei jellemző módon számolja ki.

Kimutatás nézet

Foglalja össze, és elemzi Adatlap vagy Űrlap nézet. Különféle részletezettségi szintek használhatja, de adatok rendszerezése a mezők és elemek húzásával, illetve megjelenítésével és elrejtésével mezők a legördülő listák elemeinek.

pluszjel egérmutató

Ilyen lesz az egérmutató alakja, ha adatlapon a mező bal oldali szegélyéhez visszük a mutatót. Ekkor kattintással a teljes mező kijelölhető.

előugró űrlap

A többi ablak tetején megjelenő űrlap. Az előugró űrlap lehet modális és nem modális.

elsődleges kulcs

Egy vagy több mezőt (oszlopot) értékük egyedileg azonosító a tábla minden egyes rekordját. Elsődleges kulcs nem engedélyezi a Null értékek és egyedi index kell. Elsődleges kulcs egy táblázat összekapcsolása más táblákban idegen kulcsok szolgál.

elsődleges tábla

Az egy-a-többhöz kapcsolatban álló két tábla "egy" oldala. Az elsődleges táblának rendelkeznie kell elsődleges kulccsal, és minden rekordjának egyedinek kell lennie.

privát eljárás

A Declare utasítást magánjellegű kulcsszó magánjellegűként van deklarálva Sub vagy Function eljárás. Privát eljárás csak az ugyanabban a modulban belül eljárások használatra érhetők el.

eljárás

Nyilatkozatok és modulban egységként végrehajtott sorozata. Eljárás a Visual Basic for Applications (VBA) modulból Sub és a függvény eljárásokat tartalmaz.

az eljárás szint

Egy eljáráson belül deklarált változókat vagy állandókat írja le. Az ilyen változók és állandók csak az adott eljárásban érhetők el.

az eljárás szintű változó

Egy eljárást belül deklarált változó. Az eljárás szintű változók mindig az eljárás deklarálva van a saját.

projekt

Adatbázisban lévő kódmodulok összessége, beleértve a modulokat és az osztálymodulokat. Alapértelmezés szerint a projekt neve megegyezik az adatbázis nevével.

tulajdonságlap

Egy ablaktábla, amely a különböző objektumok, például a táblák, lekérdezések, mezők, űrlapok, jelentések, adatelérési lapokat és vezérlők tulajdonságainak megtekintése vagy módosítása.

álindex

Dinamikus kereszthivatkozás az egy vagy több tábla adatok mezőt (oszlopot), amely lehetővé teszi az ODBC (kiszolgáló) tábla szerkesztését egyedi index nélkül.

publikus változó

A nyilvános kulcsszóval a deklarációs szakasz a Visual Basic for Applications (VBA) modulból deklarálhatnak változó. A megosztott egy (public) változó összes eljárása minden modulban adatbázisban.

kiadvány

Access projektben a kiadvány egyetlen felhasználói adatbázisból egy vagy több közzétett táblát vagy tárolt eljárást tartalmazó cikkből áll. Az egyes felhasználói adatbázisokhoz több kiadvány is tartozhat. A cikk az adatok egy egységként többszörözött csoportosítása.

közzététel

Adatbázis mentése egy dokumentumkezelő kiszolgálóra, például a Windows SharePoint Services-kiszolgáló.

L

Vissza a lap tetejére

lekérdezés

A táblák vagy végrehajtson egy műveletet az adatok kérelmének tárolt adatokra vonatkozó kérdést. A lekérdezés is közös adatokat vihet több tábla, űrlap vagy jelentés az adatforrás szolgáló.

Lekérdezés ablak

Ablak, amelyben lekérdezésekkel dolgozhatunk Tervező nézetben, Adatlap nézetben, SQL nézetben vagy Nyomtatási kép nézetben.

QueryDef

a lekérdezés Access adatbázisban tárolt meghatározását, vagy egy ideiglenes meghatározása lekérdezés rekordhalmazokkal-munkaterületen.

E

Vissza a lap tetejére

valós adattípus

Access projekt közelítő numerikus adattípusa hét számjegyes pontossággal. A tárolható pozitív értékek tartománya közelítőleg az 1,18E-38 és a 3,40E+38 közötti, a negatív értékek tartománya közelítőleg a -1,18E-38 és a -3,40E+38 közötti.

Rekordléptető vezérlőelem

Adatelérési lapon olyan vezérlőelem, amellyel rekordléptető eszköztár jeleníthető meg. Csoportosított adatelérési lapok egyes csoportszintjeihez külön rekordléptető eszköztár tartozhat. A rekordléptetés vezérlőelem tulajdonságainak beállításával igény szerint átalakítható.

rekordszám mező

Adatlap és az Űrlap nézet bal alsó sarkában megjelenő mező, amely az aktuális rekord sorszámát jeleníti meg. Adott rekordra lépéshez írjuk be a mezőbe annak számát, és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

rekordkijelölő

A rekordtól balra lévő kis mező vagy sáv, amelyre kattintva Adatlap vagy Űrlap nézetben a teljes rekord kijelölhető.

rekordforrás

Az alapul szolgáló adatforrás egy űrlap, jelentés vagy adatok adatelérési lap. Az Access-adatbázis lehet egy táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást. Access projekt akkor lehet egy tábla, nézet, SQL-utasítást vagy tárolt eljárás.

rekordkészletnek

A gyűjtőneve tábla-, az eredményhalmaz- és rekordok, amelyek úgy viselkednek, mint objektumok pillanatfelvétel típusú rekordhalmaz objektumok.

hivatkozott adatbázis

Az az Access adatbázis, amelyre a felhasználó az aktuális adatbázisból hivatkozik. A felhasználó hivatkozást hozhat létre egy adatbázishoz, és hívhatja az adatbázis szabványos moduljaiban levő eljárásokat.

hivatkozó adatbázis

Az aktuális Access adatbázis, amelyből a felhasználó másik Access adatbázisra hivatkozott. A felhasználó hivatkozást hozhat létre egy adatbázishoz, és hívhatja az adatbázis kódmoduljaiban levő eljárásokat.

hivatkozási integritás

Szabályokat, amelyekkel megőrzése definiált táblaközi hozzáadásakor, frissíthet és törölhet rekordokat.

frissítés

Access adatbázisban űrlap vagy adatlap rekordjainak újbóli kiíratása, hogy más felhasználók változtatásai megjelenjenek. Access projektben az aktív űrlaphoz vagy adatlaphoz tartozó lekérdezés újbóli futtatása, hogy a rekordok módosításai megjelenjenek.

kapcsolat

Társítás közös mezőt (oszlopot) két tábla között jön létre. Kapcsolat lehet egy az egyhez, egy-a-többhöz vagy több-a-többhöz.

Kapcsolatok objektum lap

Egy objektum lap, amelyben, megtekintése, létrehozása és módosítása a táblákat és lekérdezéseket közötti kapcsolatokat.

relatív vagy beágyazott elhelyezése

Az elemet a dokumentum természetes HTML sorrendjében helyezi el, de a pozíció függ a megelőző tartalomtól.

újrarajzolás

A képernyő frissítéséhez. A újrarajzolandó módszer egészíti ki a megadott űrlap e függőben képernyő frissítéseket.

replika

Adatbázis másolata, amely egy kópiakészlet tagja, és szinkronizálható a készlet többi kópiájával. Valamelyik kópia többszörözött táblájában az adatokon végrehajtott változtatások átkerülnek a többi kópiába is.

kópiakészlet

A Főkópia és az összes, azonos adatbázis-szerkezetű és egyedi kópiakészlet-azonosítóval rendelkező kópia.

kópiakészlet topológiája

A módosítások kópiák közötti átvitelének sorrendje. A topológia határozza meg, hogy milyen gyorsan jelennek meg más kópiák változtatásai a saját kópiában.

a replikáció

Adatbázis másolása oly módon, hogy két vagy több másolat egymás között kicseréli adatainak vagy többszörözött objektumainak változásait. Ez a kölcsönös adatcsere a szinkronizálás.

jelentés

Access-adatbázis-objektum, hogy a jellemzői megfelelően formázott és rendszerezheti információkat tartalmazó kinyomtathatja. Jelentések példák értékesítési összesítések, a telefon listák és a levélcímkék.

jelentésláb

Adatok megadására szolgáló jelentés szakasz jelenik meg, például oldalszámok, dátum vagy összegek a lap alján.

jelentésfej

Egy jelentés szakaszt, amely információt (például a cím, dátum vagy a jelentés bemutatása) helyezze a jelentés elején.

jelentésmodul

A modul, amely tartalmaz Visual Basic for Applications (VBA) kódot az összes olyan események száma a konkrét jelentést vagy annak vezérlőelemein által indított eseményvezérelt eljárás.

Jelentés objektum lapja

A Tervező nézetben, a elrendezési nézetben vagy a nyomtatási kép jelentések használata, amelyben objektumlapon.

jelentés-választó

A jelentés Tervező nézetének bal felső sarkában, a vonalzók találkozásánál látható négyzet. Segítségével az egész jelentésre vonatkozó műveletek hajthatók végre, ilyen például a jelentés kijelölése.

jelentés pillanatképként

Fájl (.snp kiterjesztésű), amely egy Access-jelentésben minden oldalára nagy hűségű példányát tartalmazza. Kétdimenziós elrendezését, képek és egyéb beágyazott objektumok a jelentés őrzi meg.

újralekérdezés

Az aktív űrlaphoz vagy adatlaphoz tartozó lekérdezés újbóli futtatása, hogy a rekordok módosításai megjelenjenek.

foglalt szó

Egy szót, amely egy nyelvet, például a Visual Basic része. Fenntartott szavak kimutatások, előre definiált függvények és adattípusok, módszereket, operátorok és objektumok nevét tartalmazza.

jobb oldali külső illesztés

Olyan laza illesztés, amelynél a lekérdezés SQL utasításában szereplő RIGHT JOIN művelet jobb oldalán álló összes rekord bekerül a lekérdezés eredményébe, még akkor is, ha nincs egyező érték a bal oldali tábla illesztett mezőjében.

visszagörgetés

A folyamat befejezési vagy függőben lévő tranzakció lemondása a módosítások mentése nélkül.

Sorok területe

A Kimutatás nézet Sor mezőket tartalmazó része.

sormező

Kimutatásnézet sorterületén lévő mező. A Sor mezők elemei egymás alatt láthatók a kimutatástáblázat bal oldalán. A belső Sor mezők a részletterülethez közelebb, míg a külső Sor mezők a belsőktől balra jelennek meg.

sorkijelölő

Kis mező vagy sáv, hogy rákattintva választja ki egy teljes sor táblázatban vagy a makró tervezés vagy mikor is rendezheti és rekordok csoportosítása a jelentés Tervező megtekintése.

W

Vissza a lap tetejére

szakasz

Űrlap vagy jelentés törzsszakaszához egy élőfej és élőláb például egy részét.

a szakasznak az élőfejét

Vízszintes feletti sávban a űrlap vagy jelentés szakasz Tervező nézetben. A szakasz sáv jelenít meg, a típus és a szakasz nevére. A szakasz tulajdonságlap eléréséhez használja azt.

szakasz Adatkijelölő

Űrlap vagy jelentés Tervező nézetében a szakaszelválasztótól balra látható négyzet. Segítségével a teljes szakaszra vonatkozó műveletek hajthatók végre, ilyen például a szakasz kijelölése.

biztonságos munkacsoport

Egy Access-munkacsoport, ahol felhasználók jelentkezzen be a felhasználónevét és jelszavát, és az adatbázis-objektumok belépést korlátozódik megfelelően a felhasználói fiókok és csoportok engedélyeket.

kezdőérték

Pseudorandom számok létrehozásához használt kezdeti értéke. A Véletlenszerűsítés kimutatás például egyedi pseudorandom számsorozat létrehozása a Rnd függvény által használt rendező szám hoz létre.

választó lekérdezés

Az Adatlap, űrlap nem az adatok módosításával beállíthatja egy lekérdezést, amely a táblákban tárolt adatok vonatkozó kérdést tesz fel, és egy értéket ad eredményül.

határoló keret

Adatlap nézetben az éppen kijelölt sorok (rekordok) és oszlopok (mezők) által alkotott téglalap.

önillesztés

Olyan illesztés, amelynél egy tábla rekordjai ugyanazon tábla más rekordjaival kapcsolódnak, ha az illesztett mezőkben azonos értékek vannak.

elválasztó

Szöveg vagy számok egységeit egymástól elválasztó karakter.

adatsormező

Egy mezőt, amely a diagram sorozat területén jelenik meg, és adatsorok elemeivel tartalmazza. Egy sor olyan kapcsolódó adatpont csoportja.

Adatsor pont

Az egyes adatok érték, amely a diagramon ábrázolt, és egy oszlop, sávra, sor, kör- vagy perecdiagram szeletek vagy más típusú adatjelölő jelöli.

kiszolgálóoldali szűrés űrlappal

Ez a módszer az üres mező, amelyben írja be a szűrt rekordokban kívánt értékeket az aktuális űrlap vagy Adatlap verzióját használja. Az adatok szűrt a kiszolgáló által az adatbázisból lekérés előtt.

a kiszolgáló által generált HTML

Active Server Pages (ASP) vagy IDC/HTX fájl, amely tábla, lekérdezés vagy űrlap adataiból készíthető, ODBC adatforráshoz kapcsolt és a csak olvasható HTML fájlok dinamikus létrehozásához az Internet Information Server dolgozza fel.

a kiszolgáló által generált HTML: az Active Server Pages

munkamenet

Az Access adatbázismotort által végzett műveletek sorozata, amikor a felhasználó bejelentkezik és ér véget, amikor a felhasználó kijelentkezik kezdődik. A munkamenet közben az összes művelet egy tranzakció hatókör űrlap, és a felhasználó bejelentkezési engedélyek érvényes.

smalldatetime adattípus

Access projekt dátumot és időt kezelő adattípusa, amely pontatlanabb a datetime adattípusnál. 1900. január 1. és 2079. június 6. közötti dátumok tárolására szolgál egy perces pontossággal.

smallint adattípus

A -2^15 (-32 768) és a 2^15 -1 (32 767) közötti tartományba eső egész értékek 2 bájtos (16 bites) egész számként való tárolására szolgáló adattípus Access projektekben.

megjelenítésekor a rendszer adattípus

Access projekt pénzügyi értékek tárolására szolgáló adattípusa a -214 748,3648 és 214 748,3647 közötti tartományban a pénzegység tízezred részének pontosságával. Az ilyen adattípusú értékeket megjelenítésekor a rendszer két tizedesjegyre kerekíti.

pillanatkép

Statikus képének egy sor olyan adatokat, például a rekordok jelennek meg a lekérdezés eredményét. Alap tábla, lekérdezés vagy más rekordhalmaz pillanatfelvétel típusú rekordhalmaz objektumok hozhatók létre.

Snapshot Viewer

Egy program megtekintéséhez használható nyomtatása vagy pillanatkép, például egy pillanatfelvétel mail. Pillanatfelvételt áll egy önálló végrehajtható programot, pillanatfelvételt vezérlőelemhez (Snapview.ocx) és a kapcsolódó fájlokat.

Pillanatkép megjelenítő vezérlő

ActiveX-vezérlő (Snapview.ocx), hogy a Microsoft Internet Explorer 3.0-s vagy újabb verziójában pillanatfelvétel tekintheti meg, vagy bármely programból, amely támogatja az ActiveX-vezérlők, például Access- vagy Microsoft Visual Basic.

SQL-adatbázis

Egy adatbázist, amely a Structured Query Language (SQL).

SQL-karakterlánc/utasítás

SQL utasítást definiáló kifejezés, ilyen például a SELECT, az UPDATE vagy a DELETE, amely záradékot, például WHERE vagy ORDER BY, is tartalmazhat. Ezeket általában lekérdezésekben és összesítő függvényekben használjuk.

SQL variant adattípus

Access projekt, kivéve a szöveget, ntext, image, időbélyeg, különböző adattípusú értékeket tároló adattípus és sql_variant adattípusok. Az sql variant adattípus egy oszlop, a paraméter, a változó használják, vagy a visszatérési érték, a felhasználó által definiált függvény.

SQL nézet

Egy objektum lap, amely megjeleníti az aktuális lekérdezés SQL-utasítást, vagy hozzon létre egy SQL-specifikus lekérdezés (Unió, átadó vagy adatok definition) használt. A lekérdezés Tervező nézetben létrehozásakor a hozzáférés elkészíti SQL megfelelőjét, az SQL nézet.

SQL-specifikus lekérdezés

SQL utasításokból álló lekérdezések. Ilyenek a segéd-, az átadó, az egyesítő és az adatdefiniáló lekérdezések.

szórás

Paraméter jelző módja, amelyben a valószínűség függvény a középérték köré szerveződik, amely megegyezik a pillanatig, amelyben a eltérést a középértéktől négyzet van négyzetgyökét.

normál modul

Visual Basic for Applications (VBA) modulból Sub és függvény eljárások egész az adatbázis más lapokra mutató elérhetővé tenni kívánt is elhelyezhet.

tárolt eljárás

SQL-utasítások és a választható vezérlőelem-utasítások, amely a neve alatti tárolja, és egy egységként feldolgozott lefordított gyűjteménye. A webhelycsoport egy SQL-adatbázisban vannak tárolva, és a program egy hívást futtatását is lehetővé teszi.

karakterlánc-elválasztó

Szöveges karakterek, amelyek egy karaktersorozaton belüli karaktersorozatot választanak el. Ilyen például az aposztróf (') és az idézőjel (").

Sub eljárás

Visual Basic for Applications (VBA) eljárást, amely műveleteket hajt végre. Function eljárás, eltérően Sub eljárás nem egy értéket adnak eredményül. Kezdje el a Sub utasítással Sub eljárás, és az End Sub utasítás végződik.

segédadatlap

Másik adatlapba, azzal kapcsolatos vagy illesztett adatokat tartalmazó beágyazott adatlap.

segédűrlap

Másik űrlapon vagy jelentésben található űrlap.

segédűrlap/segédjelentés vezérlőelem

Olyan vezérlőelem, amellyel űrlapon segédűrlapot, jelentésben segédűrlapot vagy segédjelentést jeleníthetünk meg.

segédlekérdezés

Az SQL SELECT utasítás, amely másik választó vagy művelet lekérdezésbe.

segédjelentés

Egy másik jelentésben szereplő jelentés.

Feliratkozás

A kiadvány fogadása az Access-adatbázis vagy az Access projekt elfogadja. Előfizetői adatbázis előfizetője replikált adatok a publisher-adatbázisból.

előfizetés

Az adatbázis, táblázatok és replikált Access projekt egy publisher-adatbázisból származó adatok kapja.

szinkronizálás

A kópiakészlet két tagjának frissítését jelentő művelet, amely során az egyes tagok módosított rekordjainak és objektumainak cseréjére kerül sor. A kópiakészlet két tagja akkor szinkronizált, ha a módosítások kölcsönösen megjelennek a másik kópiában.

sysname adattípus

Access projekt különleges, a rendszerből származó felhasználói adattípusa, amely objektumneveket tároló táblaoszlopoknál, változóknál és tárolt eljárások paramétereinél használható.

rendszerobjektum

Olyan adatbázis-objektumok, amelyeket a rendszer (ilyen például az MSysIndexes tábla) vagy a felhasználó definiál. Rendszerobjektumot úgy hozhatunk létre, hogy az objektum nevét az USys karakterekkel kezdjük.

Sz

Vissza a lap tetejére

karton vezérlőelem

A vezérlő, amelyeket több oldalt, saját egy lapot, és minden egyes hasonló vezérlők, például szövegdobozok vagy választógombok tartalmazó tartalmazó egyetlen űrlap vagy párbeszédpanel keret összeállításához használhat. Amikor a felhasználó egy fülre kattint, a lapon lévő aktívvá válik.

táblázat

Olyan adatbázis-objektum, amely az adatokat rekordokban (sorok) és mezőkben (oszlopok) tárolja. Az ugyanabban a táblában lévő adatok általában egy kategóriához tartoznak (például alkalmazottak vagy rendelések).

táblázat adattípus

Az Access projekt egy speciális adattípus eredményt tárolására szolgál állítsa be a felhasználó által definiált függvény későbbi feldolgozásra helyi változó vagy a visszatérési érték. A tempdb adatbázisban tárolt ideiglenes táblázat helyett használható.

Táblázat objektum lapján

Az Access adatbázis-objektum lap, amelyben használatakor tábla Tervező nézetében és Adatlap nézetben.

táblatulajdonságok

Microsoft Access adatbázisban a tábla egészének megjelenését és viselkedését érintő beállítások. A táblatulajdonságok (a mezőjellemzőkhöz hasonlóan) a tábla Tervező nézetében állíthatók be.

szövegmező

A vezérlő, más néven egy szerkesztési mező, szöveg megjelenítésére, vagy fogadja el az adatbevitel űrlapon vagy jelentésben használt. Szövegdoboz van csatolva címke.

szöveg adattípus

Access projektek változó hosszúságú adatok, legfeljebb 2^31 -1 (2 147 483 647) karakter, tárolására szolgáló adattípusa. Az alapértelmezés szerinti hosszúság 16.

szöveg adattípus

Az Access-adatbázisok Ez a mező adattípusa. Szövegmezők legfeljebb 255 karaktert vagy a Mezőméret tulajdonságában megadott karakterek számát is tartalmazhat, amelyik kisebb.

időbélyeg adattípus

Access projekt adattípusa, amely sor beszúrásakor vagy módosításakor automatikusan frissül. A timestamp oszlopok adatmódosítások sorrendjét jelző értékei nem datetime, hanem binary(8) vagy varbinary(8) típusúak.

tinyint adattípus

A 0 és 255 közötti tartományba eső egész értékek 1 bájtos (64 bites) egész számként való tárolására szolgáló adattípus Access projektekben.

váltógomb

A vezérlő, amely be- és kikapcsolása az űrlapon vagy jelentésben beállításainak megadására szolgál. Megjelenítésére, szöveget vagy képet, és lehet önálló vagy vezérlőelem-csoport részeként.

eszközkészlet lapon

Vezérlők hozzáadása egy űrlap vagy jelentés megtekintése az Tervező nézetben elérhető eszközök gyűjteménye.

elemleírás (helyi súgó)

Rövid leírását a parancsok és a menüszalag gombjait nevét. Elemleírás jelenik meg, amikor az egérmutató ezek a parancsok és gombok.

topológiája

A módosítások kópiák közötti átvitelének sorrendje. A topológia fontos, mert ez határozza meg, hogy milyen gyorsan jelennek meg más kópiák változtatásai a saját kópiában.

teljes mező

Ez a mező áttekintheti a rekordforrás adatait. Teljes mező összesítő függvényt, például a SZUM vagy a Darabszám, vagy a kifejezések használatával összesített értékeket számíthat ki.

Összegsor:

Egy sort, amely megjeleníti a választásának megfelelően az összegzett adatokat, az egyes mezők alapján a mezőben lévő adatok típusától Adatlap.

összegző lekérdezés

Egy vagy több tábla különböző mezőinek összesítő számítását (átlag, összeg) megjelenítő lekérdezés. Szigorúan véve az összegző lekérdezés nem is külön lekérdezésfajta, hanem a választó lekérdezések rugalmasságát növeli.

tranzakció

Egy adatbázis adatainak vagy séma módosításainak egy sorozata. Ha nem sikerül a tranzakció elemeket, a teljes tranzakció sikertelensége és adatok "visszaáll."

trigger

A tárolt eljárás különleges formája, amely automatikusan végrehajtásra kerül, amikor a megadott tábla adata megváltozik. Jól használható például a hivatkozási integritás érvényesítésekor vagy a különböző táblák logikailag összefüggő adatai közötti összhang megőrzéséhez.

F

Vissza a lap tetejére

kötetlen vezérlőelem

Olyan vezérlőelem, amely nem kapcsolódik egy alapul szolgáló tábla, lekérdezés vagy SQL utasítás mezőjéhez. Kötetlen vezérlőelemekkel szöveges információ (például használati utasítás) vagy díszítő képek jeleníthetők meg.

kötetlen űrlapot vagy jelentést

Űrlap vagy jelentés Rekordforrás például tábla, lekérdezés, vagy SQL-utasítás nem csatlakozik. (Az űrlap vagy jelentés rekordforrás tulajdonság üres a.)

kötetlen

A vezérlő, helyezze az űrlapon, vagy a jelentés, amely tartalmazhat kötetlen objektum. Kötetlen objektum objektumként, például egy képet, amelynek értéke nem származik táblában tárolt adatok.

egyesítő lekérdezés

Két vagy több választó lekérdezés eredményeit a UNION operátorral egyesítő lekérdezés.

egyedi index

Tárgymutató definiált mező indexelt tulajdonságot állítsa Igen (nem lehet azonos)értékre. Egyedi index nem teszi lehetővé az indexelt mezőben az ismétlődő elemeket. Mező beállítása az elsődleges kulcsként automatikusan határozza meg a mező egyedi.

uniqueidentifier adattípus

16 bájtos globális egyedi azonosító (GUID) Access projektekben.

frissítés

Adatok egy rekordot a módosítások elfogadásához. A módosítások menti az adatbázis Adatlap vagy űrlap át egy másik rekordhoz, vagy ha kifejezetten mentse a rekordot.

frissítő lekérdezés

A megadott keresési feltételeknek megfelelően adott rekordokat megváltoztató módosító lekérdezés (SQL utasítás).

frissíthetővé pillanatfelvétel

A rekordhalmaz egyik típusa, amely hatékonyan működik ügyfél/kiszolgáló környezetben: az ügyfélre tölti le az adatokat, így a kiszolgálón minimálisra csökken az adatok elérése és frissítése.

felhasználói fiók

Felhasználónévvel és személyi azonosítóval (PID) azonosított fiók, amellyel az adatbázis-objektumokhoz való hozzáférés kezelhető az Access munkacsoportokban.

felhasználó által definiált adattípus

A Microsoft SQL Server-adatbázishoz milyen típusú adatokat oszlop definíciója is tartalmazhat. A felhasználó által definiált, és a meglévő SQL Server-adattípusok alapján. Szabályok és az alapértelmezett értékek is csak kötni felhasználó által definiált adattípus.

a felhasználó által definiált típusa

A Visual Basic for Applications (VBA), minden olyan adattípus definiált a Type utasítás. Felhasználó által definiált adattípus bármilyen adattípusú egy vagy több elemet is tartalmazhat. Felhasználó által definiált és más adattípusú tömbök az Dim utasítás készült.

felhasználó által definiált webhelycsoport

Objektumok hozzáadása egy webhelycsoport -objektum létrehozott gyűjteménye. A webhelycsoport -objektum által definiált gyűjtemény elemek indexelve vannak, 1-gyel kezdődően.

felhasználó által definiált függvény

A lekérdezés, amely bemeneti paramétereket hasonlóan, mint a tárolt eljárás értéket ad eredményül. Típusok: skaláris (több, egy adott értéket adja eredményül), beágyazott (egy kimutatást, egy frissíthetővé tábla értéke) és táblázat (több; táblában értéket).

felhasználó által definiált objektum

Az űrlap vagy jelentés osztálymodul definiált egyéni objektum. Osztálymodul tulajdonságait és módszerek egy új objektum létrehozása, hozzon létre egy új példányát az objektumra, és kezelheti az objektum ezen tulajdonságokat és módszerek segítségével.

felhasználói szintű biztonsági

Használatakor az Access adatbázisokban a rendszergazda vagy az objektum tulajdonosa jogosultságokat adhat meg az egyes felhasználóknak vagy csoportoknak a táblák, a lekérdezések, az űrlapok és a makrók eléréséhez.

Felhasználók csoport

Az összes felhasználói fiókot tartalmazó csoportfiók. Az Access a felhasználói fiókokat létrehozáskor automatikusan felveszi a Felhasználók csoportba.

N

Vissza a lap tetejére

érvényesítés

Ellenőrzési eljárás annak kiderítésére, hogy a bevitt adatok megfelelnek-e adott feltételeknek, illetve adott határok közé esnek-e.

érvényességi szabály

Egy tulajdonság, amely definiálja érvényes beviteli mező vagy rekord egy táblázatban, illetve egy űrlap egy vezérlőelemének az értékeket. Access jeleníti meg az üzenetet, ha a szabály ValidationText tulajdonságában megadott.

varbinary adattípus

Access projektben változó hosszúságú bináris adatok (legfeljebb 8000 bájt) tárolására szolgáló adattípus.

varchar

Access projektben változó hosszúságú adatok (legfeljebb 8000 ANSI karakter) tárolására szolgáló adattípus.

variancia

A szórás négyzete. Annak mértéke, hogy egy csoport értékei mennyire térnek el a csoport középértékétől.

variant kifejezés

Bármely numerikus, a karakterlánc vagy a dátum adatok mellett a különleges kiértékelő kifejezés üres és a Null értékeket.

nézet

Access projekt egy típusú lekérdezést, amely egy virtuális tábla SQL SELECT utasítás alapján. Nézet például csak 3 / 10 megjeleníthető oszlopok két tábla, az illesztés annak érdekében, hogy bizonyos adatokhoz való hozzáférés korlátozása tartalmazhat.

láthatóság

A kópiák tulajdonsága, amely meghatározza, hogy az a kópiakészlet mely tagjaival szinkronizálható, és az ütközések feloldásánál milyen szabályok érvényesülnek. A kópiák a láthatóság szempontjából háromfélék lehetnek: globális, helyi és név nélküli.

M

Vissza a lap tetejére

WHERE záradék

Az SQL utasítás azon része, amely meghatározza, hogy mely rekordokat kell visszakeresni.

helyettesítő karakterek

Ha meg szeretné jeleníteni az összes rekordot, fájlnév vagy más elemek, amelyek az adott karakterrel kezdődik, vagy egy bizonyos mintának megfelelő lekérdezésekben és kifejezésekben használt karakterek.

X

Vissza a lap tetejére

XML-attribútum

Bekerül a címkét a további információt a címkét, például a szükséges információkat < összetevő mennyisége = "2" egység "csészés" = > liszt < / összetevő >. Ebben a példában a mennyiség és az erőforrás-mennyiség attribútumok.

XML-elem

A kezdő és záró címkével bővített Markup Language (XML) dokumentumokban vannak tagolva információkat. Példa egy XML-elem < Utónév > Bedecs < / Utónév >.

XML-helyettesítés

Karakterek és szimbólumok, ha az XML-dokumentum szereplő egyéb karakterek cseréje kombinációi elemzi, általában azokat más jelentésűek az XML-ben. Példa & lt; jelöli a < szimbólumot, amely szintén a nyitó szögletes zárójel, a címke.

Y

Vissza a lap tetejére

igen/nem adattípus

Csak az egyik két, például Igen vagy nem, és IGAZ vagy hamis értéket tartalmazó mezőket az használt mező adattípusa. NULL érték nem használhatók.

Z

Vissza a lap tetejére

nulla hosszúságú karaktersorozat

Egy karakterlánc, amely nem tartalmaz karaktereket. A nulla hosszúságú karakterlánc, hogy nem létezik érték mező tudja is használhatja. Két dupla idézőjelek közé, közöttük szóköz nélkül beírásával adja meg a nulla hosszúságú karakterlánc ("").

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×