A verziószámozás működése a SharePoint-listában vagy tárban

A verziószámozás működése a SharePoint-listában vagy tárban

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A Verziószámozás engedélyezve van a SharePoint listában vagy tárban, tárolhatja, nyomon követése és a listák elemeit és a tárban lévő fájlok visszaállítása, valahányszor módosítják. Verziószámozás, a többi beállítást, például a kivétel, kombinálva lépve sok van közzétéve a webhelyen, és a tényleges érték is adja meg, ha egyszer kell tekintse meg vagy egy elem vagy fájl korábbi verziójának visszaállítása a tartalmakat irányítását.

Megjegyzés: A verziószámozás SharePoint tárakban alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és ki SharePoint alapértelmezés szerint sorolja fel. Verziószámozás beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a lista vagy tár verziószámozás engedélyezése és beállításacímű témakört.

Verziószámozás – áttekintés

A listák kezelése engedéllyel rendelkező összes felhasználó kapcsolhatja be- és kikapcsolása verziószámozás a tárakban. A verziószámozás érhető el a lista elemeit az összes alapértelmezett listatípusok – többek között a naptárak, a probléma nyomon követés listák és az egyéni listák. Is érhető el az összes olyan fájltípusok, kijelzőlapokat együtt tárolható. További beállításával és verziószámozás használata című témakörben engedélyezése és beállítása listákhoz és tárakhoz.

Megjegyzés: Ha Ön Office 365-előfizetése, verziószámozás most bekapcsolt alapértelmezés szerint hoz létre új OneDrive Vállalati verzió tárak, és azt egy dokumentum legutóbbi 500 verziója automatikusan menti. Ez segít adatvesztés fontos dokumentumok és adatok. Ha meglévő tárakból a OneDrive Vállalati verzió vagy a csoportwebhelyen, amelyeknél nincs Verziószámozás engedélyezve, bekapcsolhatja a verziószámozás értük bármikor.

A verziószámozással a következőkre nyílik lehetősége:

 • Verzióelőzmények követése:    Ha a verziószámozás engedélyezve van, akkor látható, hogy egy adott elem vagy fájl mikor módosult, és ki módosította. Az is látható, hogy mikor módosultak a tulajdonságok (azaz a fájlhoz kapcsolódó információk). Ha valaki módosítja például egy listaelem határidejét, ez az információ megjelenik a verzióelőzményekben. A fájloknak a tárakba történő beadásakor írt megjegyzések ugyancsak láthatók.

 • Korábbi verzió visszaállítása    Ha hibázott az aktuális verzióban, megsérült az aktuális verzió, esetleg egy korábbi verzió jobban tetszik, lehetősége van felülírni az aktuális verziót egy korábbival. Ekkor a visszaállított verzió válik az aktuális verzióvá.

 • Korábbi verzió megtekintése:    Az előző verziók az aktuális verzió felülírása nélkül is megtekinthetők. Egy Microsoft Office-dokumentum (például egy Word- vagy egy Excel-fájl) verzióelőzményeinek megtekintése közben a két verzió összehasonlításával meghatározhatja az eltéréseket.

Ha a verziószámozás engedélyezve van, az alábbi esetekben jönnek létre verziók:

 • Listaelem vagy fájl első létrehozásakor, valamint fájl feltöltésekor.

  Megjegyzés: Ha a fájlok kivétele kötelező, be kell adni a fájl első verziójának létrehozásához.

 • Ha egy fájlt töltenek fel egy meglévő fájllal azonos nevű tartalmazó.

 • Listaelem vagy fájl tulajdonságainak megváltozásakor.

 • Ha az Office-dokumentumok megnyitott és mentett. Dokumentum ismét nyitja meg, miután egy új verzió szerkesztési mentése után jön létre.

 • Rendszeres időközönként amikor szerkesztése és az Office-dokumentumok mentése. Nem minden szerkesztések és mentése új verziók létrehozása. Ha gyakran menti a módosításokat, például minden új verzió rögzíti a pont minden egyes Szerkesztés, hanem idő az. Az általános Ha engedélyezve van az automatikus mentést .

 • Egy másik felhasználó megkezdi a munkát a dokumentumot, vagy a felhasználók a dokumentumok közös munka során mentheti a módosításokat töltse azt a tárat.

Bármely fájlból egyszerre legfeljebb három aktuális verzió létezhet: a kivett verzió, a legutóbbi piszkozatverzió (alverzió) és a legutóbbi közzétett verzió (főverzió). Minden más verziót előzményverziónak kell tekinteni. Léteznek olyan aktuális verziók, amelyek csak a megfelelő engedélyek birtokában tekinthetők meg.

Vannak szervezetek, amelyek a táraikban lévő fájlok fő- és alverzióit egyaránt nyomon követik, más szervezeteken belül viszont csak a főverziókat tartják nyilván. A főverziókat egész számok jelzik – például 5.0 –, az alverziókat pedig tizedesjegyek jelölik – például 5.1.

A fejlesztési fázisban a legtöbb szervezet alverziókkal jelöli a fájlokat. Főverziókat az egyes fázisok befejezésekor hoznak létre, illetve amikor a fájlok készen állnak egy szélesebb körű véleményezésre. Sok szervezetben biztonsági beállítások vonatkoznak a piszkozatokra, így csak a fájl tulajdonosa és a megfelelő engedélyekkel rendelkezők jogosultak fájlok jóváhagyására. Ennek értelmében az alverziókat csak a főverzió közzététele után lehet megtekinteni.

Webhelylistákban főverziók alkalmazhatók, alverziók azonban nem használhatók. A listaelemek minden egyes verzióját egész szám jelöli. Ha a szervezeten belül listaelemeket kell jóváhagyni, az elemek mindaddig függő állapotúak maradnak, míg egy jóváhagyásra jogosult személy jóvá nem hagyja őket. Ebben az állapotban tizedesjegyet kapnak, és piszkozat a nevük.

Tudhat meg, amely lehetővé teszi, és állítsa be a verziószámozás, többek között a Főverziók és alverziók olvassa el a lista vagy tár verziószámozás engedélyezése és beállításacímű témakört.

Új verzió létrehozásakor a program automatikusan verziószámokat vesz fel. A főverziók számozását használó listában vagy tárban egész szám jelzi a verziókat (például 1.0, 2.0, 3.0 és így tovább). A tárakban a rendszergazda a fő- és alverziók használatát egyaránt engedélyezheti. Az alverziószámok nyomon követésekor tizedesjegyeket (1.1, 1.2, 1.3 stb.) használ a program. Ha ezen alverziók valamelyikét főverzióként közzéteszik, verziószáma 2.0 lesz, a későbbi alverziók pedig a 2.1, 2.2, 2.3 stb. verziószámot kapják.

Ha elvet egy kivételt, a verziószám nem változik: amennyiben a legutóbbi verzió a 3.0-s volt, a kivétel után is 3.0 marad a verziószáma.

Egy verzió törlésekor a verzió kerül a Lomtárba és a szám Ugrás vele. A korábbi verziók jelennek meg a többi verziószáma. Az egyéb verziószámai nem változik. Például ha egy dokumentumot, amelynek alverzió 4.1-es és 4.2 van, és úgy dönt, hogy 4.1-es verzió törlése, a az eredményül kapott korábbi verziók csak 4.0-s és 4.2 verziók jeleníti meg. Az alábbi képen látható.

Tudhat meg, amely lehetővé teszi, és állítsa be a verziószámozás, többek között a Főverziók és alverziók olvassa el a lista vagy tár verziószámozás engedélyezése és beállításacímű témakört.

Korábbi verziók törölt egy alverzióval

Egyes szervezetekben korlátozzák a fájlverziók számát, míg másokban nem. Amikor a felhasználó beadja a legújabb verziót, észreveheti, hogy egy fájl régi verziója eltűnt. Ha a legfrissebb verzió 26.0-s, de az 1.0-s verzió nem található, akkor a rendszergazda úgy konfigurálta a tárat, hogy egy fájlnak csak 25 főverziója lehet. A 26.verzió felvétele miatt az első verzió törlődik, és csak a 2.0-stól a 26.0-sig terjedő verziók maradnak meg. Hasonlóképpen a 27.verzió felvétele után már csak a 3.0-stól a 27.0-sig terjedő verziók érhetők el.

A rendszergazda is dönthet csak azoknak a legutóbbi verzió beállítása számú alverzió számának korlátozása. Ha például 25 Főverziók áll rendelkezésre, ha a rendszergazda előfordulhat, hogy dönt, hogy csak a legújabb öt Főverziók kisebb Piszkozat megőrzése. Az alapértelmezett alsóbbrendű verziók között a Főverziók egy 511. Ha megpróbálja egy másik alverzió menteni, megjelenik a hibaüzenet arról tájékoztat, hogy először kell közzétenni a dokumentumot. A webhely rendszergazda módosíthatja az alapértelmezett kevesebb alverzió engedélyezni.

Ha egy lista vagy tár korlátozza a fő verziók száma, a legkorábbi verziók törlődnek eléri a korlátot. Ha például ha csak 20 verziók őrződnek meg, és a csoport 25 verziók hoz létre, csak a verziókat 6 – 25 maradnak. Ha egy másik verziót hoz létre, csak a verziókat 7 – 26 maradnak. Ha a lista vagy tár korlátozza a verziók, győződjön meg arról, hogy munkatársai tartsa szem előtt, hogy korábbi verzióiban az verzió korlát elérésekor is törli.

Az alsóbbrendű verziók, amelyek a Főverziók tart az alsóbbrendű verziók korlátozza a tárban, törlődnek az előző a Főverziók a verzió korlát elérésekor. Például hogy csak 10 Főverziók Piszkozat megőrzése, és a csapat 15 Főverziók hoz létre, ha csak a Főverziók folyamatosan az a legkorábbi verzió. Az alsóbbrendű verziók társított az öt legkorábbi fő verzió – például 1.2-es vagy 2.3 – törlődnek, de a Főverziók – 1, 2, és így tovább – megmaradnak, kivéve, ha a tárban is korlátozza a Főverziók.

A verziók számának korlátozása általában helyes gyakorlat, mert így takarékoskodhat a kiszolgálói tárhellyel, és csökkentheti a zsúfoltságot a felhasználói műveletek terén. Ha azonban a szervezetnél jogi vagy más okokból kötelező megőrizni az összes verziót, ne alkalmazzon korlátot.

Fontos: Ha a szervezet korlátozza a tárolt verziók száma, a legrégebbi változatok véglegesen törlődik a korlát elérésekor. Ezek nem kerülnek a Lomtárban.

Engedélyezése és beállítása a verziószámozás korlátai, beleértve a bővebben: lista vagy tár verziószámozás engedélyezése és beállítása.

Beállíthatja, hogy kik tekinthetik meg a listaelemeket és a fájlokat. A Piszkozatok két esetekben jönnek létre:

 • Ha egy fájl alverzióját létrejön vagy frissül egy tárban, amely nyomon követi a Főverziók és alverziók.

 • Ha egy listaelem vagy fájl létrehozása vagy frissítése de még nem hagyták jóvá egy lista vagy tár, amelyben a tartalom-jóváhagyás szükség.

A fő- és alverziók nyomon követésekor megadhatja, hogy a felhasználóknak rendelkezniük kell-e a fájlok szerkesztésére vonatkozó engedéllyel egy alverzió megtekintéséhez vagy elolvasásához. E beállítás esetén azok a személyek, akiknek van engedélyük a fájl szerkesztésére, dolgozhatnak a fájlon, akik azonban csak a fájl olvasására jogosultak, nem láthatják az alverziót. Lehetséges például, hogy nem szeretné, hogy mindenki hozzáférjen a tárhoz és láthassa a megjegyzéseket vagy a korrektúrákat a fájlok szerkesztése közben. Ha nyomon követi a fő- és alverziókat, és még senki nem tett közzé főverziót, a fájl nem látható azok számára, akiknek nincs engedélyük a piszkozatelemek megtekintésére.

Tartalom-jóváhagyás szükség, ha a Ha jóváhagyásra váró fájlt megtekintheti, ha el szeretné olvasni, és szerkesztése, vagy csak a szerző engedéllyel rendelkező személyek jogosult elemek jóváhagyása engedéllyel rendelkező felhasználóknak is megadhat. Ha a fő-és alverziókat egyaránt nyomon, a szerző kell fő verzió közzététele beállítás előtt a fájlt is jóváhagyásra. Tartalom-jóváhagyás esedékességekor azoknak, akik jogosultak olvassa el a tartalom, de nincs engedélye a piszkozatelemeket jelenik meg a fájlt az utolsó jóváhagyott vagy fő verzióját.

Függetlenül attól, hogy a személyek jogosultak fájl szerkesztése, vagy sem, ha alverzió lévő fájlok keresése a személyek, ezek nem eredményt ad hozzá.

Korlátozhatja a listaelemek hány verziója, vagy egy lista vagy tár, amely segít kiszolgálói tárhely megőrzése menti a fájlokat. Ha a csapat-verzió sok hoz létre, verziók számának korlátozása segíthet csapata hatékonyabban kezeléséhez, és keresse meg a korábbi verziók. Ha például a csapat több hónap vagy év továbbra is számos verziók.

s, nehéz lehet Lépkedjen végig az azon verziói, amelyek a nekik szükséges jogosultságokkal keresése a korábbi verziók tagjai számára. Ha csapata megtekintéséhez, vagy az előző verzióinak megőrzése, vagy nem korlátozza a megőrzése, illetve a nagy számmá adó verziók száma verziók száma.

A tár nyomon követi a Főverziók és alverziók, ha megadhatja, hogy hány Főverziók megtartani, és az egyes hány alverzió főverziót megtartása fájlokat. Alapértelmezés szerint minden főverzió állhat legfeljebb 511 Piszkozatok (alverziójának).

Módja attól függően, hogy a csapat works csapata lehet nagyobb valószínűséggel a legutóbbi alverzió, például verziójának a legutóbb szerkesztett van szükség. Az idő múlásával a csapat kevésbé valószínű, hogy egy régebbi alverzió szükség lehet. Általában a fő verzió mérföldkő, például az elküldött véleményezés vagy a kiadvány, mivel az alverzió egy munkahelyi, amely nem készen áll az összes webhely résztvevők olvassa el a folyamatban lévő fájl jelöli.

Ha egy lista vagy tár korlátozza a fő verziók száma, a legkorábbi verziók törlődnek eléri a korlátot. Ha például ha csak 20 verziók őrződnek meg, és a csoport 25 verziók hoz létre, csak a verziókat 6 – 25 maradnak. Ha egy másik verziót hoz létre, csak a verziókat 7 – 26 maradnak. Ha a lista vagy tár korlátozza a verziók, győződjön meg arról, hogy munkatársai tartsa szem előtt, hogy korábbi verzióiban az verzió korlát elérésekor is törli.

Az alsóbbrendű verziók, amelyek a Főverziók tart az alsóbbrendű verziók korlátozza a tárban, törlődnek az előző a Főverziók a verzió korlát elérésekor. Például hogy csak 10 Főverziók Piszkozat megőrzése, és a csapat 15 Főverziók hoz létre, ha csak a Főverziók folyamatosan az a legkorábbi verzió. Az alsóbbrendű verziók társított az öt legkorábbi fő verzió – például 1.2-es vagy 2.3 – törlődnek, de a Főverziók – 1, 2, és így tovább – megmaradnak, kivéve, ha a tárban is korlátozza a Főverziók.

A verziószámozás automatikusan tár létrehozásakor, és nem lista létrehozásának be van kapcsolva. A listák kezelése engedéllyel rendelkező összes felhasználó is be- és kikapcsolása a verziószámozás. Több webhelyen ennek oka ugyanaz a személy kezelő a webhelyen, a listák és tárak örökli az engedélyeket a webhelyet. Nemcsak a verziószámozás engedélyezését a webhely-tulajdonosi (vagy egy másik személy a lista vagy tár kezelése) úgy dönt, hogy csak a tartalom-jóváhagyás, akik piszkozat elemek megtekintése, e, és hogy szükség-e a kivétel. A verziószámozás működése hatással van egyes e döntéseket. Például ha egy tárban kezelő személy úgy dönt, hogy a Kivétel megkövetelése verziószámai csak létrehozott fájl be van jelölve a. Tartalom-jóváhagyás szükség, ha főverzió számok nem érvényes mindaddig, amíg a fájlok valaki jóváhagyjon, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel.

Fontos:  Ha egy adott tárban közösen dolgozó személyek társszerzőként szeretnének dokumentumokat létrehozni, a tárban nem szabad kötelezővé tenni a dokumentumkivételt, mert a kivett dokumentumok nem használhatók ilyen típusú közös munkához.

Megtudhatja, hogy miként kapcsolhatja be a lista vagy tár a verziószámozás, olvassa el a lista vagy tár verziószámozás engedélyezése és beállításacímű témakört.

Verziószámozás engedélyezve van a tárban, ha beállítja, aki meghatározza, hogy a fő-és alverziókat egyaránt nyomon-e, és is határozza meg, hogy ki láthatja az alsóbbrendű verziók. A legtöbb esetben a tartalom jóváhagyásra szükség, csak a tulajdonos, a fájlt, és a személyek, akiknek van engedélyük elemek jóváhagyása, láthatja az alsóbbrendű verziók. Bárki, aki a tárban lévő fájlok szerkesztheti a tartalmat, és bárki, aki rendelkezik-e jogosultsága a tárat, olvasási tárakat, láthatja az összes verzió. Miután az olyan verziójú jóváhagyják, bárki, aki rendelkezik-e olvasási engedéllyel a lista vagy tár is verziója jelenik meg.

Bár a listákban nincsenek fő- és alverziók, a Folyamatban állapotú elemek piszkozatnak minősülnek. A legtöbb esetben ezeket csak az elem szerzője és a teljes hozzáférési vagy tervezési engedéllyel rendelkező személyek tekinthetik meg. A piszkozatot ezek a felhasználók Folyamatban állapotúként látják, míg a többieknek csak a legfrissebb Jóváhagyva állapotú verzió jelenik meg. Ha a fájlt elutasítják, mindaddig Folyamatban állapotú marad, amíg valaki, aki rendelkezik a megfelelő engedéllyel, nem törli.

Alapértelmezés szerint a függőben lévő elem vagy fájl látható csak annak létrehozója és listák kezelése engedéllyel rendelkező felhasználóknak, de megadhatja, ha az elem vagy fájl megtekintése más felhasználói csoportok. A tár fő-és alverziókat egyaránt nyomon követéséhez van beállítva, ha a személy, aki a fájl szerkesztése kell először fő verzió közzététele beállítás a fájlt.

További információt a dokumentumok jóváhagyásának beállítása című témakörben található egy listában vagy tárban található elemek jóváhagyása.

Megjegyzés: Biztonsági egyes listákban és tárakban, lehetővé teszi a folyamatban és a Jóváhagyva -verziók megtekintéséhez a webhely összes felhasználója van beállítva.

Amikor egy verziószámozást használó tárból kivesz egy fájlt, valahányszor beadja, új verzió keletkezik. Ha a rendszerben a fő- és az alverziók használata is be van kapcsolva, beadáskor eldöntheti, hogy milyen típusú verziót szeretne beadni. Azokban a tárakban, ahol a dokumentumok kivétele kötelező, csak beadáskor jönnek létre verziók.

Azokban a tárakban, ahol nem kötelező a dokumentumok kivétele, akkor jön létre új verzió, amikor megnyitása után először menti a fájlt. A rendszer minden újabb mentéskor felülírja az előző verziót. Ha bezárja az alkalmazást, majd újra megnyitja a dokumentumot, az első mentéskor újabb verzió keletkezik. A verziók száma így igen hamar elburjánozhat.

További információ az ellenőrzés beadását és kivételét, témakörben kivétele, beadása, vagy -tárban lévő fájlok módosításainak elvetése.

Fontos: Ha másokkal közösen, társszerzőként dolgozik egy dokumentumon, csak akkor vegye ki azt, ha mindenképpen meg szeretné akadályozni, hogy a többiek szerkesszék a fájlt.

A Kivétel megkövetelése segítségével, hogy csapata ki a legjobban a verziószámozás, mert személyek kifejezetten kijelölje, ha olyan verziójú hozható létre. A verzió akkor jön létre, csak akkor, amikor valaki kivesz egy fájlt, változik, és ellenőrzi, hogy újra. A kivétel nincs szükség, ha olyan verziójú jön létre, amikor valaki először menti a fájlt, és ez a verzió frissül, azt a személyt bezárásakor. Ha az adott személy vagy valaki más nyitja meg, és ismét menti a fájlt, egy másik verzióját jön létre. Attól függően, hogy a helyzet előfordulhat, hogy nem kíván több verzióihoz, létre kell hozni, például ha egy fájlt az értekezleten végzett a fájlt előtt be kell zárnia.

A kivétel szükség, ha személyek nem fájlok hozzáadása, módosítása a fájlok, vagy módosítsa a fájl adatlapjáról anélkül, hogy a fájl kivételéhez első. Amikor személyek fájlok beadása, azok kéri megjegyzést a változásokról, hogy ki, amely segít hozzon létre egy alkalmasabb korábbi verziók.

Megjegyzés: Ha a tár a webhelyen lévő feladatlistákkal szinkronizált (.mpp kiterjesztésű) Microsoft Project-fájlokat fog tárolni, törölni kell a Kivétel megkövetelése mezőbe.

További információt a Kivétel megkövetelése című témakörben talál a fájlok kivételének megkövetelése tár beállítása.

Listák és tárak eltérő lehet attól függően, hogy a felhasználó vagy egy adott csoport alkalmazott jogosultsági szint verziószámozás és a kivétel engedélyekkel kell rendelkeznie. Valaki, akik szerkeszthetik a jogosultsági szintek másképp konfigurálhatja az engedélyek, vagy egy új csoportot hozhat létre egyéni jogosultsági szintek.

Az engedélyek rugalmasság hogyan kezelheti a tár engedélyezése. Ha például valaki engedélyezni szeretné törölni a fájlverziók anélkül, hogy magát a fájlok törlése a jogosultsági érdemes. Verzió törlése jogosult nincs ugyanaz, mint a engedélyt Elemek törlése, így megadhatja, hogy a testre szabott szint vezérlő.

A következő táblázat mutatja az engedélyekkel kapcsolatos verziószámozás és a kivétel, és amelyek alapértelmezett jogosultsági szintek ugyanúgy vonatkoznak.

Engedély

Alapértelmezett engedélyszint

Korábbi verziók megtekintése

Teljes hozzáférés tervezés, szerkeszthetik és olvasása

Korábbi verziók törlése

Teljes hozzáférés, tervezése és közreműködés

Kivétel felülbírálása

Teljes hozzáférés és a tervezés

Elemek jóváhagyása

Teljes hozzáférés és a tervezés

További információ az engedélyek a SharePoint ismertetése-engedélyszintekcímű témakör tartalmaz.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt ez a cikk? Ha igen, kérjük, tudassa velünk a lap alján. Ha nem találta hasznosnak, tudassa velünk, hogy mi volt zavaró, vagy mi hiányzott. Kérjük, hogy a visszajelzésben tüntesse fel, hogy milyen verziójú SharePointot, operációs rendszert és böngészőt használ. Visszajelzése alapján felül fogjuk vizsgálni a cikkben szereplő adatokat, kiegészítjük további információkkal és frissítjük a cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×