A vízszintes (kategória-) tengely beosztásának módosítása a diagramon

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A diagramok vízszintes (kategória-) tengelyén, más néven az x-tengelyen, nem számintervallumok, hanem szöveges címkék láthatók, és a vízszintes tengely kevesebb méretezési lehetőséget kínál, mint a függőleges (érték-) tengely, más néven y-tengely.

A következő tengelybeállításokat lehet megadni:

 • Az osztásközök és a feliratok intervalluma

 • A feliratok elhelyezkedése

 • A kategóriák megjelenítésének sorrendje

 • A tengely típusa (dátum- vagy szöveges tengely)

 • Az osztásközök elhelyezkedése

 • A vízszintes és a függőleges tengely metszéspontja

Ha egy diagram más tengelyeinek skáláját szeretné módosítani, A függőleges (érték-) tengely beosztásának módosítása a diagramon vagy A magassági (adatsor) tengely beosztásának módosítása a diagramon című témakörből tájékozódhat.

 1. In a chart, click to select the category axis that you want to change, or do the following to select the axis from a list of chart elements:

  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport a Tervezés és a Formátum lappal.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow in the box at the top, and then click Horizontal (Category) Axis.

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriának a felirata megjelenik, a 2 érték esetén minden másodiké, a 3 érték esetén minden harmadiké és így tovább.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Tipp: Minél kisebb számot ír be, a feliratok annál közelebb kerülnek a tengelyhez, illetve minél nagyobb számot ad meg, a feliratok és a tengely távolsága annál nagyobb lesz.

 1. Kattintson egy diagramban a módosítani kívánt kategóriatengelyre, vagy a következő lépésekkel jelölje ki a tengelyt a diagramelemek listájában:

  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Formátum lap az Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében található nyílra, és kattintson a Vízszintes (Kategória) tengely lehetőségre.

   Menüszalag képe

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. A Tengely formázása panel Tengely beállításai területén a következő műveleteket végezheti el:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • Ha meg szeretné változtatni az osztásközök közötti intervallumot, írja be a kívánt számot az Osztásközök intervalluma mezőbe.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • A tengelyfeliratok közötti intervallum módosításához jelölje be a Feliratok intervalluma csoportban az Ekkora intervallum választógombot, majd írja be a kívánt számot a szövegmezőbe.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriának a felirata megjelenik, a 2 érték esetén minden másodiké, a 3 érték esetén minden harmadiké és így tovább.

  • A tengelyfeliratok elhelyezkedésének módosításához írja be a kívánt számot a Távolság a tengelytől mezőbe.

   Tipp: Minél kisebb számot ír be, a feliratok annál közelebb kerülnek a tengelyhez, illetve minél nagyobb számot ad meg, a feliratok és a tengely távolsága annál nagyobb lesz.

  • Ha fordított sorrendben szeretné megjeleníteni a kategóriákat, jelölje be az Kategóriák fordított sorrendben jelölőnégyzetet.

  • Ha módosítani szeretné a tengely típusát szöveges tengelyre vagy dátumtengelyre, válassza a Tengelytípus beállításnál a Szöveges tengely vagy a Dátumtengely lehetőséget. A szöveges tengelyeken egyenletesen oszlik el a szöveg, illetve az adatpontok. A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengely osztásközeinek és feliratainak elhelyezését, adja meg a kívánt beállításokat a Fő lépték, a Kis lépték és a Tengelyfeliratok csoportban.

  • Ha módosítani szeretné a vízszintes (kategória-) és a függőleges (érték-) tengely metszéspontját, kattintson a Függőleges tengely metszéspontja csoportban az Ennél a kategóriaszámnál választógombra, majd írja be a kívánt számot a szövegmezőbe. Vagy kattintson a Legnagyobb kategóriánál választógombra, ha azt szeretné, hogy a függőleges (érték-) és a vízszintes (kategória-) tengely találkozási pontja a tengely utolsó értékénél legyen.

Tippek: 

 • Miután megváltoztatta a tengely beosztását, a tengely formázásának módosítására is szükség lehet. További információ: Diagramtengelyek megjelenésének módosítása.

 • A beosztás módosítása nincs hatással az adatsorok átfedésére, sem az adatsorok közti térközre. Ha az adatsorok átfedését vagy térközét szeretné módosítani, kattintson a jobb gombbal az adatsorra, majd válassza az Adatsorok formázása parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat az Adatsor beállításai csoportban.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Csak a Mac Word 2016 használata esetén: Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Kattintson a diagramra.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriának a felirata megjelenik, a 2 érték esetén minden másodiké, a 3 érték esetén minden harmadiké és így tovább.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Tipp: Minél kisebb számot ír be, a feliratok annál közelebb kerülnek a tengelyhez, illetve minél nagyobb számot ad meg, a feliratok és a tengely távolsága annál nagyobb lesz.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Csak a Mac Word 2011 használata esetén: Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  Chart Layout tab, Axes group

  Megjegyzés: A diagram típusától függően előfordulhat, hogy néhány beállítás nem lesz elérhető.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • A tengelyfeliratok elhelyezkedésének módosításához írja be a kívánt számot a Távolság a tengelytől mezőbe.

   Tipp: Minél kisebb számot ír be, a feliratok annál közelebb kerülnek a tengelyhez, illetve minél nagyobb számot ad meg, a feliratok és a tengely távolsága annál nagyobb lesz.

  • Ha fordított sorrendben szeretné megjeleníteni a kategóriákat, jelölje be az Kategóriák fordított sorrendben jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson az OK gombra.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

Megjegyzés: Ez a beállítás felcserélhető a sávos összehasonlító oszlopdiagramok esetében.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  Chart Layout tab, Axes group

  Megjegyzés: A diagram típusától függően előfordulhat, hogy néhány beállítás nem lesz elérhető.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×