A szövegmezők testreszabási lehetőségei

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Miután beilleszt egy szövegmezőt az űrlapsablonba, testre is szabhatja a tulajdonságok és beállítások módosításával a Szövegdoboz tulajdonságai párbeszédpanelen. Az űrlapsablonon a párbeszédpanel megnyitásához kattintson duplán arra a szövegmezőre, amelynek a tulajdonságait meg szeretné változtatni.

A következő táblázat a szövegmező testreszabásának lehetőségeit, valamint ezek előnyeit ismerteti. A táblázat nem tartalmaz részletes leírást a Szövegmező tulajdonságai párbeszédpanel lehetőségeiről, de jó kiinduló pontot jelent az elérhető lehetőségekkel kapcsolatban.

Megjegyzések: 

  • Ha böngészőkompatibilis űrlapsablon tervez, akkor a Szövegmező tulajdonságai párbeszédpanel egyes lehetőségei nem érhetők el. Nincsenek például támogatva a bekezdéstörések.

  • Ha egy űrlapsablont adatbázisra, sémára, vagy más meglévő adatforrásra épít, nem biztos, hogy egy adott vezérlőt minden szempontból testre tud majd szabni. Elképzelhető például, hogy meg tudja változtatni a vezérlő méretét, de a mező- vagy csoportnevét nem, mivel ezek a korábbi adatforrásból származnak.

Lap

Tevékenység

Részletek

Hatás

A hozzárendelt mező nevének a megváltoztatása

Amikor egy új, üres űrlapsablon tervezése, módosíthatja az alapértelmezett mező, vagy az valamire ezt könnyebben azonosítható az adatforrás-használatakor csoportnevet. Ha például egy "Üzletkötő" nevű mezőt az könnyebben megérthető, mint "mező1." nevű mező

Megjegyzés : A mezőnév módosításakor a szövegmező és az adatforrásmező között fennálló kötés nem változik. Ha egy szövegmezőt másik mezőhöz kíván kötni, kattintson a jobb gombbal a szövegmezőre, majd kattintson a helyi menü Kötés módosítása parancsára.

Hatás

Adattípus módosítása

Ha egy új, üres űrlapsablont tervez, akkor módosíthatja a vezérlő alapértelmezett adattípusát. Az alapértelmezett adattípus szövegmező esetén a szöveg (string), de ezt szabadon megváltoztathatja. Ha például a felhasználóknak Angol fontot kell megadniuk a Tranzakció összege szövegmezőben, akkor választhatja az egész szám (integer) adattípust is és választhat ehhez olyan formázási beállításokat, hogy a begépelt adatok a szövegdobozban a font-jellel (£) jelenjenek meg.

További tudnivalók az adattípusokról

Az alábbi táblázat a szövegmezőkben használható adattípusokat sorolja fel.

Adattípus

Leírás

Szöveg (string)

Olyan típusú adatokhoz használható, mint a nevek, címek, telefonszámok, TAJ-számok és így tovább.

Egész szám (integer)

Pozitív vagy negatív egész számokhoz használható, például 1234, –1234 vagy 1234 euró.

Decimális (double)

Tizedes törtek megadására használható, például 1234,12, –1234.12 vagy 1234,12 Ft.

Igaz/Hamis (boolean)

Olyan adatokhoz használható, amelyek értéke 1 (igaz) vagy 0 (hamis) lehet.

Hivatkozás (anyURI)

Olyan hivatkozásokhoz használható, amelyek UNC (Universal Naming Convention) elnevezési konvenció szerinti elérési utat vagy URL (Uniform Resource Locator) formátumú címet tartalmaznak.

Dátum (date)

Dátumokhoz használható, például 2007/3/14 vagy 2007. március 14.

Idő (time)

Időalapú értékekhez használható, például 9:46:55 vagy de. 09:46.

Dátum és idő (dateTime)

Dátumot és időt is tartalmazó értékekhez használható, például 2007/3/14 de. 11:30.

Hatás

Alapértelmezett érték megadása

Ha azt szeretné, hogy a vezérlőelem megjelenítése az űrlap első megnyitásakor az alapértelmezett szöveget, az érték mezőben is írja be a szöveget. Is használhatja egy másik mező értékének az adatforrás az alapértelmezett érték vezérlőelem. Alapértelmezett értékek eltérnek a helyőrző szöveg (Ez a cikk későbbi részében leírása), az, hogy azok mindig menti az űrlap (.xml) fájlban lévő adatok.

Hatás

Számítás eredményének megjelenítése

A számítások eredményén vezérlőben megjelenítendő kattinthat a Képlet beszúrása Gombkép az érték mezőben a képletek és függvények társítani a vezérlő mellett. Ha például a képletet, amely az ismétlődő táblázat számoszlop összegzi a SZUM függvénnyel együtt szövegdoboz használatával is létrehozhat. Vagy társíthat a ma függvényt egy adott mezőbe, hogy amikor a felhasználó megnyitja az űrlapot, az aktuális dátum jelenik meg, hogy a szövegmezőbe.

Hatás

A szövegmező kitöltésének kötelezővé tétele

Az Ezt a mezőt kötelező kitölteni jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználókat vizuális módon is emlékeztetheti a mező kitöltésére. Amikor a felhasználó megnyitja az űrlapot, a mező mellett emlékeztetőként piros csillag jelenik meg arra utalva, hogy ezt a mezőt nem hagyhatja üresen. A felhasználó nem küldhetik el addig az adatokat, amíg nem adott értéket a vezérlőnek.

Hatás

Adatérvényesítés hozzáadása

Adatok érvényesítése adatérvényesítési szabályokat a vezérlőelem megadása parancsra. Ha például egy bizonyos formátumban kell megadni cikkszámok van szüksége – három számokat, majd a kötőjel és majd két további szám – biztosítására, hogy a felhasználók a mintázat megegyezzenek az adatok érvényesítése is használhatja.

Hatás

Szabályok alkalmazása

A Szabályok elemre rákattintva olyan szabályokat hozhat létre, amelyek egy vagy több műveletet automatikusan elvégeznek, amikor a felhasználók módosítják a vezérlő értékét. Ha például egy megrendelőlapon a felhasználó tíznél nagyobb számot ad meg egy Mennyiség szövegmezőben, alkalmazhat olyan szabályt, amely megjeleníti a „Ha tíznél több különböző cikket rendel egyszerre, a szállítás tovább tarthat” szöveget. Olyan szabályt is megadhat, amely automatikusan megjeleníti a külső adatforrásból származó frissített információkat. Egy részvényvásárlási űrlapon például használhat olyan szabályt, amely beolvassa és egy szövegmezőben megjeleníti a valós idejű tőzsdei árfolyamokat az űrlap megnyitásakor vagy amikor a felhasználó ezt az információt kéri.

Megjelenítés

Helyőrző szöveg megjelenítése

Ha segítséget szeretne nyújtani a felhasználóknak abban, hogy milyen adatot vigyenek be a szövegmezőbe, adjon meg tájékoztató szöveget a Helyőrző mezőben. Egy szállodában például a Hotelben tölteni kívánt éjszakák száma helyőrző szöveggel tájékoztathatja a felhasználót a kért adat típusáról.

A szövegbeviteli vezérlőkben – az alapértelmezett értékekhez hasonló – helyőrző szöveg jelenik meg, amikor egy felhasználó először nyit meg egy űrlapot. Azonban a helyőrző szöveg három szempontból is különbözik az alapértelmezett értékektől:

  • A helyőrző szöveget a program soha nem menti adatként az űrlapfájlba (.xml).

  • Az alapértelmezett értékkel szemben, amely szabályos szövegként jelenik meg a vezérlőkben, a helyőrző szöveg mindig el van halványítva.

  • Az alapértelmezett értékkel szemben a helyőrző szöveget a böngészőkompatibilis űrlapsablonok nem támogatják.

Megjelenítés

A szövegmezők csak olvashatóvá tétele

Megakadályozhatja, hogy a felhasználó a vezérlő tartalmának módosítása, jelölje be a csak olvasható jelölőnégyzetet. Például ha egy szövegdobozban képlet eredményeit megjelenítő, teheti a szövegdoboz meg, hogy a felhasználók írjanak fölé, amely csak olvasható. Bár a csak olvasható szövegdoboz nem formájában halványan jelenik meg, felhasználók megakadályozza adatok beírásával a szövegmezőbe.

Megjelenítés

Helyesírás-ellenőrző vagy automatikus kiegészítés kikapcsolása

Ha nem szeretné a felhasználóknak a helyesírás-ellenőrzést használatát engedélyezni egy szövegbeviteli mezőben vagy ha nem szeretné engedélyezni a korábban az űrlapon bevitt szövegek automatikus használatát, akkor törölje a bejelölést a Helyesírás-ellenőrző engedélyezése és az Automatikus kiegészítés engedélyezése jelölőnégyzetekből, amelyek alapértelmezés szerint be vannak jelölve. Kikapcsolhatja például a helyesírás-ellenőrzést azoknál a szövegmezőknél, amelyek tulajdonneveket tartalmaznak. Az automatikus kiegészítést adatvédelmi okokból is letilthatja, ha egy űrlapot többen használnak.

Megjelenítés

A többsoros adatbevitel engedélyezése a felhasználóknak

Ha azt szeretné, hogy a szövegmező több sort jelenítsen meg, akkor jelölje be a Többsoros jelölőnégyzetet. Eldöntheti azt is, hogy engedélyezi-e a bekezdéstörés használatát a szövegmezőn belül.

Megjelenítés

Bekezdéstörések engedélyezése

Ha bejelöli a Többsoros jelölőnégyzetet és lehetővé szeretné tenni a felhasználóknak, hogy a szövegmezőbe bekezdéseket is begépelhessenek, akkor jelölje be a Bekezdéstörések jelölőnégyzetet is. Ez akkor hasznos lehet, ha a felhasználóktól esszészerű válaszokat vár a kérdésekre, de azt szeretné, ha a szöveg egyszerű szöveg maradna, például mert a felhasználók elküldik azt egy adatbázisba. Ha böngészőbarát űrlapsablonnál jelöli be a Többsoros jelölőnégyzetet, akkor nem lehet a Bekezdéstörés jelölőnégyzetből a jelölést törölni.

Megjelenítés

Sortörés engedélyezése

Ha bejelöli a Többsoros jelölőnégyzetet, akkor az InfoPath program automatikusan bejelöli a Sortörés jelölőnégyzetet is, hogy a szöveg az egyik sorból a másikban folytatódhasson, amikor a felhasználó beviszi az adatot a szövegmezőbe. Ha a sortörés engedélyezett, akkor választhat a Görgetés listáról is. Megjelenítheti például a görgetősávokat, ha a felhasználók olyan hosszú szöveget adtak meg a szövegmezőben, amelyet a szövegmező már nem tud megjeleníteni. A görgetési beállítások helyes működéséhez a szövegmezőnek rögzített magasságának és szélességének kell lennie. Ha böngészőbarát űrlapsablonnál jelöli be a Többsoros jelölőnégyzetet, akkor a Sortörés jelölőnégyzet jelölése nem törölhető és a Görgetés listából sem lehet beállítást kiválasztani.

Megjelenítés

Karakterek számának korlátozása

Egy szövegmező karakter számának korlátozásához jelölje be a Szövegmező maximális hossza jelölőnégyzetet és adja meg a megengedhető karakterek számát. Egy humánerőforrás űrlapsablonon például ara használhatja ezt a lehetőséget, hogy a felhasználók több, mint öt karaktert vigyenek be a DolgozóAzonosító szövegmezőbe. Ha az űrlapsablon hozzá van kapcsolva egy adatbázishoz vagy egy külső XML-séma, és az adatforrás számára karakterkorlátozás van meghatározva, akkor a Microsoft Office InfoPath automatikusan kijelzi az adatérvényesítési hibákat, amikor a felhasználók túllépik ezeket a határokat a sablonon alapuló űrlap kitöltésekor. Ha azt szeretné, hogy a kurzor automatikusan a következő vezérlőre ugorjon át, amikor a felhasználó elérte a beállított korlátot, jelölje be a Automatikus továbblépés a következő vezérlőre a korlát elérésekor jelölőnégyzetet. A kurzor automatikus mozgását a böngészőbarát űrlapsablonok nem támogatják.

Megjelenítés

Feltételes formázás hozzáadása

Kattintson a Feltételes formázás nyissa meg a Feltételes formázás párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja az alábbi módokon vezérlőelem, például a cím láthatóságát, a képernyőn írja be a felhasználók értékek alapján. Például az értékesítési jelentés űrlapsablon, használhat feltételes formázás, hogy a töltött összeg nagyobb, mint a tervezett összeg-e a felhasználó figyelmét.

Méret

Méret, belső margók és margók beállítása

Egy vezérlő méretét manuálisan is meghatározhatja: ehhez írja a megfelelő értékeket a Magasság és a Szélesség mezőbe. A térközöket mind a vezérlőn belül, mind azon kívül be lehet állítani. Ehhez egyfelől a kitöltést kell megváltoztatni, amely a vezérlő tartalmát körülvevő üres területet jelenti, illetve a margót, amely a vezérlő széle és az űrlapon körülötte elhelyezkedő szövegrészek és vezérlők közötti térköz.

Méret

Szövegmező és címke egymáshoz igazítása

A igazításával tetszetősen elrendezheti a címkéhez vezérlőelemhez szereplő szövegre, kattintson az Igazítás gombra. Az InfoPath automatikus igazítása a vezérlő magasság, a alsó margó és az alsó margó beállításai szükség szerint.

Speciális

Elemleírás megadása

Az egérmutató fölévitelekor megjelenő magyarázó megjegyzés vezérlőhöz történő hozzáadásához írja be a kívánt szöveget az Elemleírás mezőbe. A kisegítő eszközök, például a képernyőn lévő információt beszédhangként megszólaltató vagy Braille-kijelzőn megjelenítő képernyőolvasó segédprogramok gyakran ezekre az elemleírásokra támaszkodva közvetítik a tartalmat a felhasználónak.

Speciális

Bejárási index sorrendjének módosítása

Módosíthatja a vezérlők helyét az űrlapsablon bejárási sorrendjében. A bejárási sorrend határozza meg, hogy a TAB vagy SHIFT+TAB billentyűk lenyomásával egy űrlap adott vezérlőeleméről vagy objektumáról melyik vezérlőelemre vagy objektumra helyeződik át a fókusz. Az űrlapsablonok vezérlőinek alapértelmezett bejárási indexe 0, a bejárási sorrend azonban az 1-es értékkel kezdődik. Tehát arra a vezérlőre helyeződik át először a fókusz a TAB billentyű lenyomásakor, amelynek a Bejárási index mezőjében 1-es értéket ad meg. A Bejárási index mezőben 2-es értékkel rendelkező vezérlők lesznek a másodikak, és így tovább. A Bejárási index mezőben 0-s értékkel rendelkező vezérlők utoljára kerülnek sorra. Ha egy vezérlőt ki kíván hagyni a bejárási sorrendből, a -1 értéket írja be a vezérlő Bejárási index mezőjébe.

Speciális

Billentyűparancs hozzáadása

Billentyűparancsok megadásához beírhat egy betűt vagy számot a Hívóbetű mezőbe. A billentyűparancsok segítségével a felhasználók az egérrel történő navigálás helyett egy billentyűkombináció lenyomásával juthatnak el a kívánt vezérlőhöz. Ha űrlapsablonjában billentyűparancsokat kíván használni, tudatnia kell a leendő felhasználókkal a használt billentyűparancsok meglétét. Ehhez beírhatja például az (ALT+Ü) szöveget az Üzletkötő szövegmező neve mögé.

Speciális

Egyesítési műveletek meghatározása vagy testreszabása

Egyesítés beállításainak megadásához írja be a vezérlőt a felhasználók adatokat kell megjelenítését, ha több űrlap együttes gombra. Ha például megadhatja a szöveg egy adott szót szövegmezőt vagy külön szöveges mező elemek pontosvesszővel előtag.

Speciális

Megszerzi a ViewContext azonosítóját a szövegmezőnek

A vezérlő, a kód azonosítása ViewContext értéke is használhatja. Például ha tudja a ViewContext értéket, segítségével ezt az értéket a nézet objektum ExecuteAction móddal programozás útján szerkesztési művelet végrehajtása az XML-adatok, a vezérlő kötött.

Speciális

A beviteli értéktípus meghatározása és testreszabása

A vezérlő tervezett beviteli típusának megadásához kattintson a Beviteli értéktípus gombra. Ez növeli a vezérlőben a kézírás- vagy beszédfelismerés pontosságát. Ha például az IS_URL beviteli értéktípust adja meg a vezérlőhöz, az InfoPath tudni fogja, hogy a szavak közti szóközöket figyelmen kívül kell hagyni.

Böngészőűrlapok

Az adatok kiszolgálóra történő visszaküldésének testreszabása

A böngészőűrlapok lap jelenik meg, csak ha tervezésekor böngészőkompatibilis űrlapsablon. Lehetővé teszi annak szabályozására, hogy a kiszolgálóra küldött adatok, a szövegdobozt az adatok módosításakor.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×