A rekordok rendezése szöveges, numerikus és dátumérték szerint

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adatok rendezésének jelentős szerepe van abban, hogy eredményes és könnyen használható-e egy jelentés vagy egy űrlap. Sokkal könnyebb például használni egy olyan termékkatalógust, amely betűrendben vagy egységár szerinti sorrendben jeleníti meg a termékeket, mint amely véletlenszerű sorrendben sorolja fel őket.

Ez a témakör bemutatja, hogyan lehet rendezni a rekordokat a táblák, a lekérdezések, az űrlapok és a jelentések megtervezése és megtekintése közben.

Tartalom

Bevezető

Rekordok rendezése egy nézetben

Rendezési sorrend eltávolítása

A rendezési sorrend mentése egy objektummal

Bevezetés

A napi gyakorlatban előkerülő listák java része már eleve valamilyen sorrendbe van állítva, vagy lehetőséget nyújt arra, hogy a kívánt sorrendbe állítsa azt. A naptár vagy a határidőnapló dátum szerint van rendezve. Amikor viszont repülőjegyet keres vagy az e-mail postaláda üzenetei között keresgél, lehetősége nyílik arra, hogy a sok rendelkezésre álló mező szerint rendezze a tételeket. A jegyeket rendezheti ár, indulási idő vagy légitársaság szerint, az e-maileket pedig feladó, tárgy vagy dátum szerint. A sorrendbe állított listában a felhasználó könnyebben megtalálja, amit keres, anélkül, hogy végig kellene olvasnia az adatokat.

A táblákban, a lekérdezésekben, az űrlapokban és a jelentésekben több mező szerint is sorba állíthatók a rekordok. Minimális tervezőmunkával elérhető, hogy az űrlap vagy a jelentés felhasználói megválaszthassák a rekordok rendezési sorrendjét.

A termékkatalógust előállító jelentés megtervezésekor például választhatja azt, hogy betűrendbe legyenek rendezve a termékek. Az objektumok megtervezésekor kijelölt sorrend válik az adott objektum alapértelmezett sorrendjévé. A jelentések és a lekérdezések megtekintése alkalmával azonban minden felhasználó átrendezheti a rekordokat a kívánt, például az ár vagy a szállító szerinti sorrendbe.

Megjegyzés: A nézetek bármelyik, a nézetben megjelenő mező szerint rendezhetők, kivéve az OLE-objektumokat és a mellékleteket tartalmazó mezőket.

A jelentések tovább finomíthatók a rekordok több mező alapján történő rendezésével. Több mező szerinti rendezés esetén fontos azonosítani az úgynevezett legbelső és a legkülső rendezési mezőt. A belső és a külső rendezési mezők kijelölése ahhoz szükséges, hogy az igények szerint legyen rendezve a jelentés. Tegyük fel például, hogy a Kapcsolattartó táblát szeretné rendezni az Utónév és a Vezetéknév mező szerint. Ha azt szeretné, hogy egy-egy vezetéknéven belül A-tól Z-ig legyenek felsorolva az utónevek, az Utónév a legbelső mező. Ha viszont azt szeretné, hogy minden utónéven belül betűrendben szerepeljenek a vezetéknevek, a Vezetéknév a legbelső mező. Másképpen megfogalmazva a rekordok első (legkülső) rendezése a Vezetéknév mező szerint történik, azután (legbelső) rendezése pedig az Utónév mező szerint.

Legbelső és legkülső rendező mezők

1. A Vezetéknév a legkülső és az Utónév a legbelső mező

2. Az Utónév a legkülső és a Vezetéknév a legbelső mező

Nem szabad elfeledkezni róla, hogy rendezés alkalmazása esetén a program a számítógép kijelölt nyelvi és területi beállításai szerint rendezi a számokat, a szöveget és a különleges karaktereket. Ha az Access beállításai párbeszédpanelen megadott nyelvi és területi beállítások nem egyeznek meg a Vezérlőpulton megadottakkal, megtörténhet, hogy nem a kívánt eredményt hozza a rendezés.

Az alapértelmezett nyelv és terület ellenőrzése és megváltoztatása

Tekintse át a nyelvi beállítások az Accessben, kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , és kattintson az Access beállításai. A Set Uptekintse át, vagy módosítsa az értéket, az Új adatbázis rendezési sorrend legördülő listában. Általános értékűre állítja a beállítást, ha végre a következő nyelveken használni kívánt – Afrikaans, albán, arab, baszk (baszk), bolgár, belorusz, katalán, holland, angol, Feröer, fárszi, német szabványos, görög, héber, Hindi, indonéz, olasz, maláj, portugál, orosz, szerb, szuahéli és Urdu. Figyelje meg, hogy ez a beállítás csak új adatbázisokra vonatkozik. Ha szeretné alkalmazni, ezt a beállítást egy meglévő adatbázishoz, első kompakt az adatbázist.

Az adatbázis tömörítése:

 • Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , mutasson a Kezelés pontra, és kattintson az Adatbázis kezelése csoport Adatbázis tömörítése és helyreállítása parancsára.

Ha ellenőrizni szeretné a számítógép területi beállításait, nyissa meg a Vezérlőpult Területi és nyelvi beállítások segédprogramját. Ellenőrizze a beállításokat a Területi beállítások lapon, és módosítsa, amit szeretne. További tájékoztatás a Windows súgójában olvasható.

Vissza a lap tetejére

Rekordok rendezése egy nézetben

Megjegyzés: Az Access alkalmazás jelentéseinek rendezése eltér a táblák, a lekérdezések és az űrlapok rendezésétől.

Jelentés rendezése

Tábla, lekérdezés vagy űrlap rendezése

Jelentés rendezése

 1. Nyisson meg egy jelentést Elrendezési nézetben vagy Tervező nézetben.

 2. Ha nincs nyitva a Csoportosítás, rendezés és összeg ablaktábla, (a Formátum lap Elrendezés nézetben), vagy a Tervező nézetben, a Tervezés lap Csoportosítás és összesítés csoportjának csoportosítás és rendezésgombjára.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a jelentés nincs sem csoportosítva, sem rendezve, kattintson a Csoportosítás, rendezés és összeg ablaktáblán a Csoport hozzáadása legördülő listára, és jelölje ki a legkülső rendezési mezőt. kattintson a második legördülő nyílra, és jelölje ki az értékek rendezési módját. kattintson a Több gombra és a fejlécszakasszal legördülő lista nyilára, majd jelölje ki a fejlécszakasz nélkül elemet. Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket mindegyik rendezési mezővel úgy, hogy a legbelső rendezési mező kerüljön legalulra.

  • Ha a jelentés már csoportosítva vagy rendezve van, ellenőrizze a létező szinteket, és körültekintően végezzen módosításokat. Ha meg szeretne változtatni egy mezőt, használja az első legördülő nyilat. Ha módosítani szeretné a sorrendet, kattintson a második legördülő nyílra. Ha egy csoportosítási szintből egyszerűen rendezési szintet szeretne csinálni, módosítsa a fejlécszakasszal beállítást a fejlécszakasz nélkül beállításra.

Tipp: Ha egy mező szerint szeretne rendezni egy jelentést, nyissa meg a jelentést az Elrendezési nézetben, kattintson a jobb gombbal a mezőre, majd jelölje ki a kívánt rendezési parancsot. Ha például a Kor mező szerint rendezze a jelentést, kattintson a Rendezés a legkisebbtől a legnagyobbig vagy Rendezés a legnagyobbtól a legkisebbig parancsra. Ha viszont csoportosítva van a jelentés, vagy több mező szerint szeretné rendezni, a Csoportosítás, rendezés és összeg területet kell használnunk.

Tábla, lekérdezés vagy űrlap rendezése

 1. Döntse el, hogy mely mezők alapján szeretné rendezni. Több mező alapján történő rendezés esetén meg kell határoznia, melyik lesz a legbelső és a legkülső rendezési mező.

 2. Kattintson a jobb gombbal bárhova a legbelső mezőnek megfelelő oszlopban vagy vezérlőelemen, majd kattintson a kívánt rendezési parancsra. A parancsok attól függően változnak, hogy milyen típusú adatot tartalmaz a kijelölt mező.

  Megjegyzés: Amikor Igen/Nem típusú mezőt rendez, az „Igen”, „Igaz” és „Be” érték jelentése „Kijelölt”, a „Nem”, „Hamis” és „Ki” érték jelentése „Törölt”. Az ilyen típusú mezőket alapértelmezés szerint egy jelölőnégyzet jeleníti meg, de megjelenítheti beviteli vagy kombinált mezőként is. Ha egy ilyen típusú mező megjelenítését megváltoztatja beviteli mezőre vagy kombinált listára, akkor is „Kijelölt” vagy „Törölt” érték szerint rendez.

  Rendezési beállítások

  1. Szám, pénznem, számláló

  2. Szöveg, Feljegyzés, Hivatkozás

  3. Igen/nem

  4. Dátum/idő

 3. Ismételje meg az előző lépést mindegyik rendezési mezővel úgy, hogy utoljára a legkülső rendezési mezőt jelöli ki.

  A program átrendezi a rekordokat az új sorrendbe.

  Megjegyzés: Ha egy mező Null értékeket és zéró hosszúságú karakterláncokat tartalmaz, emelkedő sorrend esetén a sor elejére kerülnek a Null értéket tartalmazó rekordok, azután a zéró hosszúságú karakterláncokat tartalmazó rekordok, végül a nem üres értékű rekordok.

  Tájékoztatás a különleges karakterek, a vezető szóközök és a negatív értékek kezeléséről a rendezés során

  He egy mező értéke különleges értékkel – kötőjellel, zárójellel vagy más szimbólummal – kezdődik, a következőket tapasztalhatja emelkedő sorrend beállítása esetén:

  • A szóköz karakterrel kezdődő értékek az alfanumerikus értékek elő kerülnek.

  • Az idézőjelben álló értékek a szóközzel kezdődő értékek utánra kerülnek, de megelőzik az alfanumerikus értékeket.

  • A mínuszjellel (-) kezdődő értékek megelőzik a pluszjellel (+) kezdődő értékeket.

  • Minden egyéb szimbólum esetében a karakterek ASCII-karakterkódja határozza meg a sorrendet. A dollárjelnek ($) például 36 a kódja, az egyenlőségjelé (=) 61, tehát a $ szimbólummal kezdődő értékek megelőzik a = szimbólummal kezdődőeket.

   Ha nem ezt a rendet szeretné használni, kérheti azt is, hogy hagyja figyelmen kívül a program a mezők első karakterét. Ez a módszer akkor működik jól, ha a mező minden értéke egyetlen különleges karakterrel, például mínuszjellel, vagy azonos számú különleges karakterrel kezdődik – tehát tudja, hogy hány karaktert kell figyelmen kívül hagyni. A részleges értékek rendezéséről A rekordok rendezése a mezőérték egy része alapján című cikk nyújt további tájékoztatást. Ha nem állandó a figyelmen kívül hagyandó karakterek száma, egyéni rendezési sorrendet is megadhat. Erről A rekordok rendezése egyéni sorrendbe című cikk nyújt tájékoztatást.

Ne feledje, hogy nem tudja csak egy mező rendezését megszüntetni. Ha minden mező rendezését meg szeretné szüntetni, kattintson a Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjának Minden rendezés törlése gombjára, majd alkalmazza a kívánt rendezést.

További rendezési igények:   

A rendezési parancsok használata alkalmával a mező adattípusa és a mezők teljes értéke alapján állapítja meg a program a sorrendet. De mi történik, ha nem betűrendbe, hanem egyéni sorrendbe szeretné állítani egy szöveges mező tartalmát (például hétfő, kedd, szerda stb.)? Vagy ha egy IP-címeket tartalmazó szövegmezőt szeretné sorba állítani? Ha a rendezési parancsok nem felelnek meg az igényeinek, a következő témakörökben találhat további tájékoztatást:

 • A rekordok rendezése a mezőérték egy része alapján: Csak a mező első vagy utolsó karaktere alapján szeretné rendezni a rekordokat? Ha nem gond, hogy meg kell írnia egy egyszerű kifejezést, a következő témakörből megtudhatja, hogyan nyerhet ki részletes mezőértékeket a kifejezések segítségével.

 • A rekordok rendezése a kis- és a nagybetűket megkülönböztető sorrendbe: Az Access nem különbözteti meg egymástól a kis- és a nagybetűket a szöveges értékekben. A kovács és a Kovács értéket például pontosan ugyanúgy kezeli, és nem tudja szabályozni, hogy melyik jelenjen meg előbb. Ha a kis- és nagybetűket megkülönböztető sorrendet szeretné használni, ez a témakör segít.

 • Rendezés szövegmezőben tárolt számértékek alapján: A számjegyek alapján rendezte a program a rekordokat és nem a számok nagysága alapján? Ha a 11-et és a 121-et tartalmazó rekord megelőzi a 2-t vagy 25-öt tartalmazót, ez a cikk nyújt segítséget.

 • A rekordok rendezése egyéni sorrendbe: Ha meghatározott értékeket, például a hét napjait (hétfő, kedd stb.) vagy a beosztásokat (vezető, igazgató) szeretné egy hasznos rendbe sorolni, ez a cikk nyújt útmutatást.

 • IP-címek rendezése: Az IP-címet tartalmazó mezőkben több, ponttal (.) elválasztott szám található, így az egyszerű szöveges rendezés rosszul működik az IP-címekkel. Ez a témakör tájékoztatást nyújt az IP-címek rendezéséről.

Vissza a lap tetejére

Rendezési sorrend eltávolítása

 • Ha el szeretné távolítani egy tábla, lekérdezés vagy űrlap rendezését, kattintson a Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjának Minden rendezés törlése parancsára.

  Ezzel megszűnik a nézet minden mezőjének rendezése.

 • Rendezési sorrend eltávolítása jelentésből, (a Formátum lapján az elrendezés nézetben, kattintson a Tervezés lap Tervező nézetben) Csoportosítás és összesítés csoportjának Csoportosítás és rendezés gombra kattintva nyissa meg a Csoportosítás, rendezés és összeg ablakban. Ezután kattintson a rendezési szint, amelyet el szeretne távolítani, és kattintson a Törlésgombra. Egy bejegyzés egy rendezési mezőt megfelelő elkezdi a Rendezési szempontszavakat. Kerülje a Csoportosításkezdődő bejegyzések törlése, mivel az, hogy módosítja a jelentés a tervező.

Vissza a lap tetejére

A rendezési sorrend mentése egy objektummal

A program mindig automatikusan menti a táblák, a lekérdezések és a jelentések legutóbb alkalmazott sorrendjét. Ha azt szeretné, hogy az objektum legközelebbi megnyitásakor automatikusan ez a sorrend lépjen érvénybe, állítsa az objektum RendezésiSzempontBetöltéskor tulajdonságát az Igen értékre.

A legutóbb alkalmazott rendezési sorrend időnként megváltozik, ezért célszerű lehet állandó (vagy alapértelmezett) rendezési sorrendet megadni. Az alapértelmezett rendezési sorrend a lekérdezések és a jelentések esetében adható meg. Fontos megjegyezni, hogy bár az alapértelmezett sorrendet nem írja felül sem az aktuális, sem a legutóbb mentett sorrend, csak akkor lép hatályba, ha eltávolítják a nézetről az aktuális vagy a legutóbb mentett sorrendet.

 • Ha meg szeretné adni egy lekérdezés alapértelmezett sorrendjét, nyissa meg a Tervező nézetben. Adja hozzá a tervezőrácshoz a rendezési mezőket, majd adja meg a kívánt sorrendet a Rendezés sorban.

 • Ha meg szeretné adni egy jelentés alapértelmezett sorrendjét, használja az Elrendezési nézetben és a Tervező nézetben megjeleníthető Csoportosítás, rendezés és összeg területet. Lépésenkénti útmutatás a Jelentés rendezése című témakörben olvasható.

Ha az alapértelmezett sorrendben szeretné megjeleníteni a rekordokat, kattintson a Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjának Minden rendezés törlése gombjára. Ez törli az aktuális vagy a legutóbb mentett szűrőt a nézetből, és lehetőséget nyújt a rekordok alapértelmezett sorrendben történő megtekintésére.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×