A rejtett adatok és a személyes információk megkeresése a munkafüzetekben

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha meg szeretnénk osztani egy Microsoft Office Excel-munkafüzet elektronikus másolatát, ajánlatos ellenőrizni, hogy a munkafüzet vagy a dokumentumtulajdonságok (leíró adat) nem tartalmaznak-e rejtett adatokat vagy személyes információkat. Mivel a rejtett információk olyan részleteket fedhetnek fel a szervezettel vagy magával a munkafüzettel kapcsolatban, amelyeket nem szeretnénk nyilvánossá tenni, így ajánlatos eltávolítani ezeket a rejtett információkat, mielőtt megosztanánk a munkafüzetet másokkal.

Ez a témakör elmagyarázza, hogy a Microsoft Office Excel 2007 alkalmazás Dokumentumfelügyelő szolgáltatásával miként lehet megtalálni és eltávolítani az Excel-munkafüzetekben lévő rejtett információkat.

Megjegyzés : Munkafüzetek megosztása másokkal eltávolíthatja a rejtett adatokat és személyes információkat. Jó helyen jár Ha a munkafüzet mentését megosztott munkafüzetként (Véleményezés lap, Munkafüzet megosztása gomb), nem távolítható el megjegyzések, széljegyzetek, dokumentumtulajdonságok és személyes információk. Az információk eltávolítása a közös munkafüzet, először másolja a vágólapra, és szüntesse meg a munkafüzet.

Tartalom

Milyen típusú rejtett adatokat és személyes információk a munkafüzetek tárolják?

Milyen tudja a Dokumentumfelügyelő megtalált és eltávolított információk a munkafüzetek?

Hogyan megkeresése és rejtett adatok és személyes információk eltávolítása a munkafüzetekben?

Milyen típusú rejtett adatok és személyes információk vannak tárolva a munkafüzetekben?

Sokféle rejtett adatot és személyes információt lehet menteni az Excel-munkafüzetekbe. Elképzelhető, hogy az információk nem láthatók azonnal, amikor megnyitjuk a munkafüzetet az Office Excel 2007 alkalmazásban, de mások mégis láthatják vagy előkereshetik azokat.

Rejtett információk lehetnek például azok az adatok, amelyeket az Office Excel 2007 azért ad a munkafüzetekhez, hogy másokkal együtt tudjunk dolgozni a munkafüzeten. Olyan információkról is lehet szó, amelyeket szándékosan rejtettként jelöltünk meg.

Az Excel-munkafüzetek az alábbi típusú rejtett adatokat és személyes információkat tartalmazhatják:

 • Megjegyzések és széljegyzetek:    Ha másokkal együttműködve hoztuk létre a munkafüzetet, akkor a munkafüzet tartalmazhat megjegyzéseket és szabadkézi széljegyzeteket. Ezeknek az információknak az alapján mások is láthatják a munkafüzeten dolgozó személyek nevét, a bírálók megjegyzéseit és a munkafüzet módosításait.

 • Dokumentumtulajdonságok és személyes információk    Dokumentumtulajdonságok, más néven leíró adat, például a szerző, a tárgy és a cím a munkafüzet adatainak tartalmazza. Dokumentum tulajdonságai is, amely automatikusan kezeli az Office-programra – például a nevet, annak a személynek, aki legutóbb mentett egy munkafüzetet, és a dokumentum létrehozásának dátumát. Ha korábban bizonyos szolgáltatások, a dokumentum is tartalmazhat további típusú személyes azonosításra alkalmas adatok (ADAT), például az e-mail fejlécek, küldés ellenőrzésre információkat, kísérőlevelek, nyomtatók elérési útja és a közzétételi webhely lapjainak fájl elérési útja.

 • Élőfejek és élőlábak:    Az Excel-munkafüzetek az élőfejekben és élőlábakban is tartalmazhatnak információt.

 • Rejtett sorok, oszlopok és munkalapok:    Egy Excel-munkafüzetben lehetnek rejtett sorok, oszlopok és teljes munkalapok. Ha egy rejtett sorokat, oszlopokat vagy munkalapokat tartalmazó munkafüzetet terjesztünk, akkor mások megszüntethetik ezeknek a soroknak, oszlopoknak vagy munkalapoknak a rejtett voltát, és megtekinthetik a bennük lévő adatokat.

 • Dokumentumkiszolgáló tulajdonságai:    Ha a munkafüzet egy dokumentumkiszolgálóra volt mentve, például egy dokumentum-munkaterületre vagy egy, a Microsoft Windows SharePoint Services szolgáltatáson alapuló tárba, akkor a munkafüzet további dokumentumtulajdonságokat vagy a kiszolgáló helyére vonatkozó információkat is tartalmazhat.

 • Egyéni XML-adatok:    A munkafüzetek tartalmazhatnak olyan egyéni XML-adatokat, amelyek nem láthatók magában a dokumentumban. A Dokumentumfelügyelő képes arra, hogy megkeresse és eltávolítsa ezeket az XML-adatokat.

 • Láthatatlan tartalom:    A munkafüzetek tartalmazhatnak olyan objektumokat, amelyek azért láthatatlanok, mert láthatatlanként vannak formázva.

Vissza a lap tetejére

A munkafüzetek mely információinak megtalálására és eltávolítására képes a Dokumentumfelügyelő?

Az Office Excel 2007 alkalmazásban a Dokumentumfelügyelő megjeleníti azokat a felügyelőprogramokat, amelyekkel megkereshetők és eltávolíthatók a munkafüzetekben lévő Excel-specifikus információk. Az alábbi táblázat bemutatja azokat a különféle rejtett adatokat és személyes információkat, amelyeket a Dokumentumfelügyelővel megkereshetünk és eltávolíthatunk az Excel-munkafüzetekből.

Megjegyzés : Ha a szervezet felügyelőmodulok hozzáadásával testreszabta a Dokumentumfelügyelőt, akkor lehet, hogy további típusú információkat is kereshetünk a munkafüzetekben.

Office Excel 2007

Felügyelő neve

Keresési és eltávolítási lehetőségek

Megjegyzések és széljegyzetek

 • Megjegyzések

 • Szabadkézi széljegyzetek

Dokumentumtulajdonságok és személyes adatok

 • Dokumentumtulajdonságok, beleértve a Dokumentumtulajdonságok párbeszédpanel Adatlap, Statisztika és Oszlopok lapját

 • E-mail fejlécek

 • Kísérőlevelek

 • Véleményezési információk

 • Dokumentumkiszolgáló tulajdonságai

 • Dokumentumkezelési házirend adatai

 • Tartalomtípus adatai

 • Felhasználónév

 • Nyomtatók elérési útja

 • Megjegyzések az esetekkel kapcsolatban

 • Weblapok közléséhez szükséges elérési útvonalak

 • Megjegyzések a definiált nevekkel és a táblázatnevekkel kapcsolatban

 • Külső inaktív adatkapcsolatok

Élőfejek és élőlábak

 • Információk a munkafüzetek élőfejében

 • Információk a munkafüzetek élőlábában

Rejtett sorok és oszlopok

 • Rejtett sorok

 • Rejtett, adatokat tartalmazó oszlopok

  Megjegyzések: 

  • Ha a munkafüzetben vannak olyan rejtett oszlopok, amelyek nem tartalmaznak adatokat, és adatokat tartalmazó oszlopok között találhatók, akkor ezeket a rejtett üres oszlopokat meg lehet találni és el lehet távolítani.

  • Ha a munkafüzetben lévő sorok vagy oszlopok tartalmaznak adatokat, akkor az eltávolításuk lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudjuk, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett sorok vagy oszlopok, zárjuk be a Dokumentumfelügyelőt, szüntessük meg a sorok vagy oszlopok rejtett voltát, majd ellenőrizzük a tartalmukat.

  • Ez a felügyelő nem észleli a rejtett oszlopokban található alakzatokat, diagramokat, vezérlőket, Microsoft ActiveX-objektumokat és vezérlőket, képeket és SmartArt-ábrákat.

Rejtett munkalapok

 • Rejtett munkalapok

  Megjegyzés : Ha a munkafüzetben lévő munkalapok tartalmaznak adatokat, akkor az eltávolításuk lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudjuk, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett munkalapok, zárjuk be a Dokumentumfelügyelőt, szüntessük meg a munkalapok rejtett voltát, majd ellenőrizzük a tartalmukat.

Egyéni XML-adatok

 • Olyan egyéni XML-adatok, amelyek tárolva lehetnek egy munkafüzetben

Láthatatlan tartalom

 • Olyan objektumok, amelyek azért nem láthatók, mert láthatatlanként vannak formázva

  Megjegyzés : Ez a felügyelő nem észleli azokat az objektumokat, amelyeket más objektumok elfednek.

Vissza a lap tetejére

Hogyan találhatjuk meg és távolíthatjuk el a munkafüzetekben lévő rejtett adatokat és személyes információkat?

A Dokumentumfelügyelővel megkereshetjük és eltávolíthatjuk a rejtett adatokat és a személyes információkat az olyan Excel-munkafüzetekből, amelyeket az Office Excel 2007 alkalmazással, vagy ennek egy korábbi verziójával hoztak létre. Mielőtt – például e-mail mellékletben – megosztunk egy munkafüzetet, ajánlatos használni a Dokumentumfelügyelőt.

 1. Nyissuk meg azt a munkafüzetet, amelyben meg szeretnénk találni a rejtett adatokat és a személyes információkat.

 2. Kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , kattintson a Mentés máskéntparancsra, és írjon be egy nevet a fájlnév mezőbe, hogy az eredeti munkafüzet másolatának mentése a.

  Fontos : A Dokumentumfelügyelőt ajánlatos az eredeti munkafüzet egy másolatára használni, mivel a Dokumentumfelügyelő által eltávolított adatokat nem lehet mindig visszaállítani.

 3. Kattintson az eredeti munkafüzet másolatában kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , mutasson az Előkészítés, és kattintson a Dokumentum vizsgálataparancsra.

 4. A Dokumentumfelügyelő párbeszédpanelen jelölje be a keresett típusú tartalomnak megfelelő jelölőnégyzeteket szeretne a jelet a jelölőnégyzetéből. Az egyes ellenőrök kapcsolatos további tudnivalókért lásd: információk tudja a Dokumentumfelügyelő megkeresése és eltávolítása munkafüzetből?

 5. Kattintsunk a Vizsgálat gombra.

 6. Ellenőrizzük a vizsgálat eredményét a Dokumentumfelügyelő párbeszédpanelen.

 7. Kattintsunk arra a Mindegyik eltávolítása gombra, amely az eltávolítani kívánt típusú vizsgálati eredmények mellett található.

  Fontos : 

  • Ha eltávolítjuk a rejtett tartalmat a dokumentumból, lehet, hogy nem tudjuk visszaállítani a Visszavonás gombra kattintva.

  • Ha eltávolítunk olyan rejtett sorokat, oszlopokat vagy munkalapokat, amelyek tartalmaznak adatokat, akkor ez lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudjuk, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett sorok, oszlopok vagy munkalapok, zárjuk be a Dokumentumfelügyelőt, szüntessük meg a sorok, oszlopok vagy munkalapok rejtett voltát, majd ellenőrizzük a tartalmukat.

  • A Megjegyzések és széljegyzetek, Dokumentumtulajdonságok és személyes információkés élőfejek és élőlábak ellenőrök megosztott munkafüzetként (aVéleményezés lap, a Közös munkafüzet parancs) mentett munkafüzet nem használható. Ennek az oka a megosztott munkafüzetek használata a személyes adatok ahhoz, hogy más személyek közös használata ugyanabban a munkafüzetben. Az információk eltávolítása a közös munkafüzet, másolja a munkafüzetet, és majd szüntesse meg azt. Szüntesse meg a munkafüzetben a Véleményezés lapon kattintson a Megosztott munkafüzetre. A Szerkesztés lapon törölje a jelet a egyszerre több felhasználó módosításait engedélyezése jelölőnégyzetből.

  • Ha szeretne a rejtett adatok és személyes információk eltávolítása a munkafüzetekből az OpenDocument-számolótábla (.ods) formátum, futtatnia kell a Dokumentumfelügyelőt minden alkalommal, amikor ebben a formátumban menti a számolótábla.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×