A menüszalag testreszabása

A programablak tetején elhelyezkedő, parancsok csoportjait magában foglaló menüszalag az új Microsoft Office Fluent felhasználói felület egyik összetevője. Az Office Fluent felhasználói felület egy helyre gyűjti össze a Microsoft Office Access 2007 alkalmazásbeli parancsokat, és az Access korábbi verzióiban fellelhető menük és eszköztárak elsődleges helyettesítője.

Ha már bonyolultabb alkalmazásokat szeretne létrehozni az Office Access 2007 programmal, dönthet úgy, hogy testreszabja az Office Fluent felület menüszalagját, hogy így megkönnyítse az alkalmazások használatát. Lehetősége van például elrejteni az alapértelmezett lapok némelyikét vagy mindegyikét, ezáltal a felhasználók nem vehetnek igénybe bizonyos parancsokat. Új, egyéni lapokat is készíthet, amelyeken kizárólag csak az elérhetővé tenni kívánt parancsok láthatók.

A 2007-es Microsoft Office rendszer Office Fluent felhasználói felületet használó összes programjában Extensible Markup Language (XML) használatával kell testreszabni a menüszalagot, így az XML alapvető ismerete előnyt jelent. Ez a témakör nem tér ki az XML ismertetésére, de a menüszalag alapszintű testreszabásának módját bemutatja, és a saját igények szerint módosítható XML-példákat is ad.

Az XML-ről és a menüszalag testreszabásáról a Lásd még című rész hivatkozásaira kattintva tudhat meg többet.

Kapcsolódó műveletek

A menüszalag testreszabási módjainak ismertetése

Egyéni menüszalag létrehozása és alkalmazása

Az alapértelmezett menüszalag visszaállítása

Az XML-példa ismertetése

A menüszalag testreszabási módjainak ismertetése

Az Office Access 2007 alkalmazásban a menüszalag testreszabásához testreszabási XML-t kell létrehozni, majd kód vagy a beállítási adatbázis tulajdonságainak hozzáadásával arra kell utasítani az Access programot, hogy a menüszalag létrehozásakor használja a megadott XML-t: alkalmazásával elrejthetők a már meglévő lapok, valamint új lapok, parancscsoportok és parancsok adhatók hozzá. A jelen témakörben olvasható eljárások az Access beépített parancsainak (például Keresés, Rendezés és Mentés) hozzáadását ismertetik, és azt is leírják, hogy miként vehetők fel saját írású Access-makrókat futtató parancsok.

Az XML számos helyen tárolható, de a legegyszerűbb az aktuális adatbázis egyik rendszertáblájába menteni. A folyamat során létre kell hozni egy USysRibbons nevű rendszertáblát, fel kell venni abba a menüszalaghoz tartozó XML-t, és meg kell adni, hogy az egyéni menüszalag az adatbázis egészéhez jelenjen-e meg, vagy csak egy adott űrlaphoz vagy jelentéshez. Több egyéni menüszalag is definiálható – egy a teljes alkalmazáshoz, továbbiak pedig az adatbázisban lévő egyes űrlapokhoz vagy jelentésekhez.

Vissza a lap tetejére

Egyéni menüszalag létrehozása és alkalmazása

A következő szakaszokban az egyéni menüszalag létrehozásának és alkalmazásának lépésenkénti leírása olvasható.

Első lépések

Rendszertáblák megjelenítése a navigációs ablakban:    A rendszertáblák alapértelmezés szerint nem jelennek meg a navigációs ablakban, ezért először meg kell változtatni egy beállítást a Navigációs beállítások párbeszédpanelen, hogy létrehozása után használható legyen a USysRibbons tábla. A követendő eljárás az alábbi:

 1. Legyen megnyitva az adatbázis az Access alkalmazásban. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablak tetején lévő navigációs sávra, és válassza a helyi menü Navigációs beállítások parancsát.

 2. Jelölje be a Navigációs beállítások párbeszédpanel Megjelenítési beállítások csoportjának Rendszerobjektumok megjelenítése jelölőnégyzetét, és kattintson az OK gombra.

  Az Access rendszertáblái megjelennek a navigációs ablakban.

Bővítmények felhasználói felületéhez tartozó hibaüzenetek megjelenítésének engedélyezése:    A menüszalag testreszabására szolgáló XML létrehozásakor és az esetleges hibák elhárításakor értékes információval szolgálhatnak a hibaüzenetek, ezért érdemes engedélyezni a megjelenítésüket az Access alkalmazásban. A követendő eljárás az alábbi:

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson Az Access beállításai parancsra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára.

 3. Az Általános csoportban jelölje be a Bővítmények felhasználói felületi hibáinak megjelenítése jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

A USysRibbons rendszertábla létrehozása

Az itt ismertetett eljárással létrehozható a USysRibbons rendszertábla. A későbbiekben ebbe a táblába kell menteni a menüszalag testreszabására szolgáló XML-t.

 1. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Táblatervező gombra.

 2. Vegye fel a következő mezőket a táblába. A mezőneveket pontosan az itt látható módon írja be.

Mezőnév

Adattípus

Mezőméret

Azonosító

Számláló

Hosszú egész

Szalagnév

Szöveg

255

Szalag XML-je

Feljegyzés

 1. Szükség esetén további mezők vehetők fel a táblába, például egy Megjegyzések nevű mező az XML céljának leírásához.

 2. Jelölje ki az Azonosító mezőt. A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson az Elsődleges kulcs gombra.

 3. Kattintson a gyorselérési eszköztáron a Mentés gombra, vagy nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt. Nevezze el az új táblát a USysRibbons névvel.

A menüszalag testreszabására szolgáló XML felvétele a USysRibbons táblába

A példa okán tételezzük fel, hogy nem szeretné, ha az adatbázis használói használnák a Létrehozás lapon lévő eszközöket, illetve egy Egyéni lap nevű új lapot szeretne létrehozni, amelyen csak a Beillesztés parancs található (lásd a képet).

Egyéni lap a menüszalagon

A következő eljárásban olvasható XML létrehozza a kívánt elemeket.

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a USysRibbons táblára, és válassza a helyi menü Adatlap nézet parancsát.

 2. Vegye fel a következő adatokat a táblába. Másolhatja is az e témakörben ismertetett XML-példát, és beillesztheti közvetlenül a táblába.

Azonosító

Szalagnév

Szalag XML-je

(Számláló)

Saját lap

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Ez az XML először arra utasítja az Access programot, hogy jelenítse meg a menüszalag alapértelmezett lapjait, majd arra, hogy rejtse el azok egyikét (a Létrehozás lapot). Végül létrehoz egy új, „Egyéni lap” nevű lapot a menüszalagon, felvesz a lapra egy „Egyéni csoport” nevű parancscsoportot, és hozzáadja a csoporthoz a Beillesztés parancsot. Ha többet szeretne tudni a példáról, valamint annak saját igények szerinti testreszabásáról, olvassa el Az XML-példa ismertetése című szakaszt.

 2. Zárja be a USysRibbons táblát, majd zárja be és nyissa meg újból az adatbázist.

Az egyéni menüszalag alkalmazása

Az egyéni menüszalaghoz tartozó XML táblába mentését követően hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét attól függően, hogy a menüszalagot a teljes adatbázisra vagy csak egy adott űrlapra, netán jelentésre szeretné-e alkalmazni.

 • Az egyéni menüszalag alkalmazása a teljes adatbázisra:    

  1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson Az Access beállításai parancsra.

  2. Kattintson az Aktuális adatbázis kategóriára, majd a Szalag és eszköztárak beállításai csoportban a Szalagnév listára, és válassza a kívánt menüszalagot – ebben a példában a Saját lap nevűt.

  3. Kattintson az OK gombra.

 • Az egyéni menüszalag alkalmazása adott űrlapra vagy jelentésre:    

  1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal arra az űrlapra vagy jelentésre, amelyre alkalmazni szeretné az egyéni menüszalagot, és válassza a helyi menü Tervező nézet parancsát.

  2. Ha még nem látható a tulajdonságlap, nyomja meg az F4 billentyűt a megjelenítéséhez.

  3. A tulajdonságlap tetején A kijelölés típusa sorban győződjön meg arról, hogy az objektumtípus (Űrlap vagy Jelentés) van kiválasztva a listában.

  4. A tulajdonságlap Egyéb lapján kattintson a Szalagnév listára, és válassza azt a menüszalagot, amelynek az űrlap vagy a jelentés megnyitásakor kell megjelennie (ebben az esetben a Saját lap nevűnek).

  5. Kattintson a gyorselérési eszköztáron a Mentés gombra, vagy nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

  6. Zárja be az űrlapot vagy a jelentést, majd kattintson rá duplán a navigációs ablakban az ismételt megnyitáshoz.

   Megjelenik a választott menüszalag.

Miután meggyőződött arról, hogy az egyéni menüszalag helyesen működik, a következő műveletsorral ismét elrejtheti a rendszertáblákat:

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablak tetején lévő navigációs sávra, és válassza a helyi menü Navigációs beállítások parancsát.

 2. Törölje a jelölést a Navigációs beállítások párbeszédpanel Megjelenítési beállítások csoportjának Rendszerobjektumok megjelenítése jelölőnégyzetéből, és kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Az alapértelmezett menüszalag visszaállítása

Ha már nincs szüksége az egyéni menüszalagra, és az alapértelmezettet szeretné visszaállítani helyette, annak függvényében hajtsa végre a következő eljárások valamelyikét, hogy az egyéni menüszalagot a teljes alkalmazás vagy csak egy adott űrlap vagy jelentés használja-e.

Az alkalmazásszintű alapértelmezett menüszalag visszaállítása

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson Az Access beállításai parancsra.

 2. Kattintson az Aktuális alkalmazás kategóriára, és a Szalag és eszköztárak beállításai csoportban törölje a Szalagnév mező tartalmát.

 3. Zárja be, majd nyissa meg újra az adatbázist.

Az Access megjeleníti az alapértelmezett lapokat a menüszalagon. A menüszalaghoz tartozó XML mindaddig a USysRibbons táblában marad, amíg nem törli, így ha ismét az egyéni menüszalagot szeretné használni, elegendő a Szalagnév mezőt visszaállítani az előző értékre.

Űrlap vagy jelentés alapértelmezett menüszalagjának visszaállítása

 1. Tervező nézetben nyissa meg az űrlapot vagy a jelentést.

 2. Ha még nem látható a tulajdonságlap, nyomja meg az F4 billentyűt a megjelenítéséhez.

 3. A tulajdonságlap tetején A kijelölés típusa sorban győződjön meg arról, hogy az objektumtípus (Űrlap vagy Jelentés) van kiválasztva a listában.

 4. A tulajdonságlap Egyéb lapján törölje a Szalagnév mező tartalmát.

 5. Mentse, zárja be és nyissa meg újból az űrlapot vagy a jelentést.

A menüszalaghoz tartozó XML mindaddig a USysRibbons táblában marad, amíg nem törli, így ha ismét az egyéni menüszalagot szeretné használni, elegendő a Szalagnév mezőt visszaállítani az előző értékre.

Vissza a lap tetejére

Az XML-példa ismertetése

A következőkben a jelen témakörben korábban használt XML-példa, valamint az általa létrehozott egyéni menüszalag képe látható.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Egyéni lap a menüszalagon

Ebben a példában az XML második sora false értékre állítja a startFromScratch attribútumot. A false érték megadása biztosítja azt, hogy az Access változatlanul hagyja a már meglévő lapokat, és hozzáadja tőlük jobbra az újakat. Ha true értékre állítja az attribútumot, a program eltávolítja az összes már meglévő lapot, és csak az XML-ben létrehozottakat jeleníti meg. Az egyes lapok még akkor is elrejthetők, ha a startFromScratch attribútum false értékű: ezt az XML negyedik sora jelzi, elrejtve a beépített Létrehozás lapot. A fennmaradó sorok egyéni lapot és egyéni csoportot hoznak létre, majd az XML következő sorát használva hozzáadják a beépített Beillesztés parancsot a csoporthoz.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

További csoportok vagy vezérlők felvétele az egyéni menüszalagra:    Hasonló XML-sorok hozzáadásával, illetve különböző idMso és label értékek helyettesítésével további csoportok és vezérlők vehetők fel a menüszalagra. A következő XML-t használva például olyan vezérlőt hozhat létre, amely exportálja a kijelölt objektumot az Excel alkalmazásba.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Ha a Beillesztés parancsot tartalmazó csoportba szeretné felvenni a vezérlőt, az új XML-sort közvetlenül a Beillesztés parancsot létrehozó sor elé vagy mögé szúrja be. Új csoport létrehozásához másolhatja, beillesztheti és módosíthatja a fenti egyéni csoportot létrehozó XML-részt. A következő példa a két vezérlőt az egyéni csoporthoz hozzáadó XML-t mutatja be.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Ez az XML egy másik csoportot vesz fel az Egyéni lap nevű lapra. Ahogyan az a következő képen látható, az új csoport két vezérlőt tartalmaz – egy olyat, amelyik az Excel alkalmazásból kiinduló importálási műveletet kezdeményez, valamint egy olyat, amelyik az Excel programba irányuló exportálási műveletet indít el.

Egyéni lap a menüszalagon két csoporttal

Megjegyzés : Az egyéni menüszalagok valamennyi group id és tab id értéke csak egyedi lehet.

Parancs idMso értékének megállapítása:    A következő eljárással kideríthető egy adott beépített parancs idMso értéke:

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson Az Access beállításai parancsra.

 2. Kattintson a Testreszabás kategóriára.

 3. Vigye az egérmutatót azon elem fölé, amelyikről információt szeretne. Az Access megjeleníti a vezérlő idMso értékét egy elemleírásban, zárójelek között.

Access-makrót futtató parancs hozzáadása:    Access-makrókat futtató parancsok hozzáadásával tovább fokozhatja az egyéni menüszalag hatékonyságát. Tegyük fel például, hogy létrehozott egy Makró1 nevű makrót. A következő sor XML-hez adásával a makrót futtató parancs vehető fel a menüszalagra.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Ha a korábbi példában szereplő Beillesztés parancsot tartalmazó csoportba szeretné felvenni a vezérlőt, az új XML-sort közvetlenül a Beillesztés parancsot létrehozó sor elé vagy mögé szúrja be. A következő példa a parancsot hozzáadó XML-t mutatja be.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

A makrók létrehozásáról bővebb tájékoztatás a Lásd még szakaszban felsorolt források között található.

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×