A levelezés szakaszos áttelepítése az Office 365-be

Szakaszos áttelepítéssel több lépésben telepítheti át a felhasználói postaládák tartalmát az Exchange 2003-ból vagy az Exchange 2007-ből az Office 365-be.

A jelen cikk végigvezeti a levelezés szakaszos áttelepítésével kapcsolatos műveleteken. A Mit kell tudni a levelezés Office 365-be történő szakaszos áttelepítéséről? című cikk áttekintést nyújt az áttelepítési folyamatról. Ha már jól ismeri ennek a cikknek a tartalmát, az alábbiakat követve megkezdheti a postaládák áttelepítését egyik levelezőrendszerből a másikba.

A Windows PowerShellhez használható lépéseket az Átállásos áttelepítés az Office 365-be a PowerShell használatával című cikkben találja.

Áttelepítési műveletek

Amikor készen áll a szakaszos áttelepítés megkezdésére, az alábbi műveleteket kell elvégeznie.

 1. Felkészülés a szakaszos áttelepítésre

 2. A tartomány tulajdonjogának igazolása

 3. Felhasználók létrehozása az Office 365-ben címtár-szinkronizálással

 4. Áttelepítendő postaládák listájának létrehozása

 5. Az Office 365 csatlakoztatása a levelezőrendszerhez

 6. A postaládák áttelepítése

 7. A szakaszos áttelepítési köteg elindítása

 8. Helyszíni postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká

 9. A levelezés átirányítása közvetlenül az Office 365-be

 10. A szakaszos áttelepítési köteg törlése

 11. Az áttelepítés utáni műveletek elvégzése

Felkészülés a szakaszos áttelepítésre

Mielőtt a postaládákat a szakaszos áttelepítés módszerével áttelepítené az Office 365-be, néhány módosítást el kell végeznie az Exchange Server-környezetben.

Felkészülés a szakaszos áttelepítésre

 1. Állítsa be az Outlook bárhol szolgáltatást a helyszíni Exchange Serverhez:     A levelezésáttelepítési funkció az Outlook bárhol (más néven RPC HTTP-n keresztül) szolgáltatással csatlakozik a helyszíni Exchange Serverhez. Ha tudni szeretné, hogy miként állíthatja be az Outlook bárhol szolgáltatást az Exchange 2007 és az Exchange 2003 alkalmazáshoz, olvassa el az alábbi témaköröket:

  Fontos: Az Outlook bárhol szolgáltatással megbízható hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítványt kell használnia. Az Outlook bárhol nem konfigurálható önaláírt tanúsítvánnyal. További információt Az SSL beállítása az Outlook bárhol szolgáltatáshoz című témakörben találhat.

 2. Tetszőleges lépés: Ellenőrizze, hogy tud-e csatlakozni az Exchange-szervezetéhez az Outlook bárhol használatával:    a kapcsolatbeállításokat az alábbi módszerek egyikével tesztelje.

 3. Állítsa be az engedélyeket:    A helyszíni Exchange-szervezethez csatlakozó helyszíni felhasználói fióknak (más néven áttelepítési rendszergazdának) rendelkeznie kell a megfelelő engedélyekkel az Office 365-be áttelepíteni kívánt helyszíni felhasználói fiókok eléréséhez. Ezt a felhasználói fiókot használja majd, amikor az Office 365-öt csatlakoztatja a levelezőrendszerhez az eljárás későbbi szakaszában.

 4. A postaládák áttelepítéséhez a rendszergazdának az alábbi engedélykészletek egyikével kell rendelkeznie:

  • Rendelkeznie kell a FullAccess engedéllyel minden egyes helyszíni postaládához, valamint a WriteProperty engedéllyel ahhoz, hogy módosítani tudja a helyszíni felhasználói fiókok TargetAddress tulajdonságát.

   vagy

  • Rendelkeznie kell a Receive As engedéllyel a felhasználói postaládákat tároló helyszíni postaláda-adatbázisban, valamint a WriteProperty engedéllyel ahhoz, hogy módosítani tudja a helyszíni felhasználói fiókok TargetAddress tulajdonságát.

  Az említett engedélyek beállításáról bővebben az Exchange-engedélyek megadása a postaládák Office 365-be történő áttelepítéséhez című témakörben tájékozódhat.

 5. Tiltsa le az Egyesített üzenetküldés szolgáltatást:    Ha az Egyesített üzenetküldés be van kapcsolva az áttelepíteni kívánt helyszíni postaládákban, az áttelepítés előtt kapcsolja ki a szolgáltatást. Amikor az áttelepítés véget ér, kapcsolja be újra a szolgáltatást. Részletes útmutatót az Egyesített üzenetküldés letiltásával foglalkozó cikkben talál.

A tartomány tulajdonjogának igazolása

Az áttelepítés során a rendszer a helyszíni postaládák SMTP-címét használja az új Office 365-ös postaládák e-mail-címének létrehozására. A szakaszos áttelepítés futtatásához a helyszíni tartománynak egy Ön által birtokolt igazolt tartománynak kell lennie az Office 365-ös szervezetben.

A helyszíni tartomány tulajdonjogának igazolása a tartományvarázsló használatával

 1. Megjegyzés: A lépések elvégzéséhez az Office 365-ben globális rendszergazdának kell lennie.

  Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a Telepítő > Tartományok lehetőséget.

 3. A tartományok kezelése lapon a Tartomány hozzáadása Hozzáadás ikon ikonra kattintva indítsa el a tartományvarázslót.

 4. A Tartomány felvétele az Office 365 rendszerbe lapon válassza a Tartománynév megadása és tulajdonjog ellenőrzése lehetőséget.

 5. Írja be azt a tartománynevet (például Contoso.com), amelyet a helyszíni Exchange-szervezethez használ, majd kattintson vagy koppintson a Tovább gombra.

 6. Az < tartománynév > tulajdonjogának igazolása lapon válassza ki a DNS-szolgáltatóját a listából, vagy válassza az Általános útmutató lehetőséget, ha az felel meg Önnek.

 7. Kövesse a DNS-szolgáltatójához biztosított útmutatót. Általában a TXT rekord megadásával kell igazolni a tartomány tulajdonjogát.

  Az Office 365 DNS-rekordjainak létrehozásához szükséges információk összegyűjtése című témakör lépéseit követve is megtalálhatja az Office 365-ös bérlői fiókjára vonatkozó TXT vagy MX rekord értékét.

  Miután megadta a TXT vagy az MX rekordot, várjon körülbelül 15 percet, és csak utána folytassa a következő lépéssel.

 8. Az Office 365 tartományvarázslójában válassza a kész, ellenőrizze most gombot az igazolási lap megjelenítéséhez. Kattintson vagy koppintson a Befejezés gombra.

  Ha nem jelenik meg az ellenőrzési lap, várjon egy kicsit, majd próbálkozzon újra.

  Ne lépjen a varázsló következő lépésére. Most már igazolta, hogy Ön a tulajdonosa a helyszíni Exchange-szervezet tartományának, és folytathatja a műveletsort a levelezés áttelepítésével.

Felhasználók létrehozása az Office 365-ben címtár-szinkronizálással

Címtár-szinkronizálással az összes helyszíni felhasználót létrehozhatja az Office 365-ös szervezetben.

Létrehozásuk után licencelnie kell a felhasználókat. A felhasználók létrehozását követően 30 napja van arra, hogy kiossza nekik a licenceket. A licencek hozzáadásának lépéseit Az áttelepítés utáni műveletek elvégzése című szakaszban találja.

Új felhasználók létrehozása

 • Az Office 365-ben a helyszíni felhasználók szinkronizálásához és létrehozásához a Microsoft Azure Active Directory szinkronizáló eszközt vagy a Microsoft Azure Active Directory szinkronizálási szolgáltatásokat használhatja. Miután megtörtént a postaládák áttelepítése az Office 365-be, lehetővé válik a felhasználói fiókok helyszíni szervezetében való kezelése, és megtörténik szinkronizálásuk az Office 365-ös szervezettel. További információ: Címtár-integráció .

Áttelepítendő postaládák listájának létrehozása

Miután azonosította azokat a felhasználókat, akiknek a helyszíni postaládáját át szeretné telepíteni az Office 365-be, az áttelepítési köteg létrehozásához egy vesszővel elválasztott (CSV-) fájlt kell használnia. A CSV-fájl (amellyel az Office 365 az áttelepítést futtatja) minden egyes sora egy-egy helyszíni postaláda adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Nincs korlátozva, hogy hány postaláda telepíthető át az Office 365-be szakaszos áttelepítéssel. Egy áttelepítési köteg CSV-fájlja legfeljebb 2000 sort tartalmazhat. Ha 2000-nél több postaládát szeretne áttelepíteni, hozzon létre további CSV-fájlokat, és az egyes fájlok használatával hozzon létre egy új áttelepítési köteget.

Támogatott attribútumok

A szakaszos áttelepítéshez használt CSV-fájl az alábbi három attribútumot támogatja. A CSV-fájlban minden egyes sor egy-egy postaládának felel meg, és mindegyikük tartalmaz egy-egy értéket ezen attribútumok mindegyikéhez.

Attribútum

Leírás

Kötelező?

EmailAddress

A helyszíni postaládák elsődleges SMTP-s e-mail-címe, például: istvann@contoso.com.

A helyszíni postaládák elsődleges SMTP-címét használja, és ne az Office 365-ből származó felhasználói azonosítókat. Ha például a helyszíni tartomány neve contoso.com, az Office 365-ös levelezési tartomány neve viszont service.contoso.com, a contoso.com tartománynevet kell használnia a CSV-fájlban megadott e-mail-címekhez.

Kötelező

Password

Az új Office 365-ös postaládához be kell állítani a jelszót. Az Office 365-ös szervezetre vonatkozó esetleges jelszókorlátozások a CSV-fájlban megadott jelszavakra is érvényesek.

Nem kötelező

ForceChangePassword

Azt adja meg, hogy a felhasználóknak meg kell-e változtatniuk jelszavukat amikor első alkalommal bejelentkeznek új Office 365-ös postaládájukba. A paraméterhez a True vagy a False értéket használja.

Megjegyzés: Ha egyszeri bejelentkezéses megoldást vezetett be az Active Directory összevonási szolgáltatások (AD FS) 2.0-s (AD FS 2.0) vagy újabb verziójának telepítésével helyszíni szervezetében, akkor a False értéket kell használnia a ForceChangePassword attribútumhoz.

Nem kötelező

A CSV-fájl formátuma

Íme egy példa a CSV-fájl formátumára. Ebben a példában három helyszíni postaládát telepítünk át az Office 365-be.

A CSV-fájl első sorában (más néven fejlécsorában) a következő sorban megadott attribútumok vagy mezők neve szerepel. Az attribútumnevek vesszővel vannak egymástól elválasztva.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

A fejlécsor alatt látható minden egyes sor egy-egy felhasználót képvisel, és a felhasználó postaládájának áttelepítéséhez használandó információkat tartalmazza. Az egyes sorokban szereplő attribútumértékeknek ugyanabban a sorrendben kell lenniük, mint a fejlécsorban látható attribútumneveknek.

A CSV-fájl létrehozásához tetszőleges szövegszerkesztőt vagy egy Excelhez hasonló alkalmazást használhat. Mentse a fájlt .csv vagy .txt fájlként.

Megjegyzés: Ha a CSV-fájl nem ASCII vagy speciális karaktereket tartalmaz, UTF-8 vagy más Unicode típusú kódolással mentse a CSV-fájlt. Az alkalmazástól függően a CSV-fájl UTF-8 vagy más Unicode típusú kódolással való mentése egyszerűbb lehet, ha a számítógépen a rendszer területi beállítása megegyezik a CSV-fájlban használt nyelvvel.

Az Office 365 csatlakoztatása a levelezőrendszerhez

Az áttelepítési végpontok azokat a beállításokat és hitelesítő adatokat tartalmazzák, amelyek az Office 365-tel áttelepítendő postaládákat üzemeltető helyszíni kiszolgáló csatlakoztatásához szükségesek. Szakaszos áttelepítés esetén egy Outlook bárhol típusú áttelepítési végpontot hoz létre. A rendszer egyetlen áttelepítési végpontot hoz létre, amelyet az összes áttelepítési köteghez használni fog.

Áttelepítési végpont létrehozása

 1. Nyissa meg az Exchange Felügyeleti központot.

 2. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 3. Válassza az Egyebek Egyebek ikon > Áttelepítési végpontok lehetőséget.

  Áttelepítés végpontjának kiválasztása.
 4. Az Áttelepítési végpontok lapon válassza az Új  Új ikon  elemet.

 5. A Válassza ki az áttelepítési végponttípust lapon válassza az Outlook bárhol > Tovább gombot.

 6. Az Adja meg az intézményi fiók hitelesítő adatait lapon adja meg az alábbi információkat:

  • E-mail-cím:     Írja be a helyszíni Exchange-szervezet egyik áttelepítendő felhasználójának e-mail-címét. Az Office 365 ellenőrzi, hogy van-e kapcsolat a megadott felhasználó postaládájával.

  • Jogokkal rendelkező fiók:     Írja be annak a fióknak a felhasználónevét (tartomány\felhasználónév vagy e-mail-cím formájában), amely rendelkezik a szükséges felügyeleti engedélyekkel a helyszíni szervezetben. Az Office 365 ezt a fiókot arra használja, hogy felderítse az áttelepítési végpontot, és tesztelje a fiók engedélyeit (azzal, hogy megpróbál hozzáférni a megadott e-mail-című postaládához).

  • Jogokkal rendelkező fiók jelszava:     Írja be a jogokkal rendelkező fiók (azaz a rendszergazdafiók) jelszavát.

 7. Válassza a Tovább gombot, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha az Office 365 sikeresen csatlakozik a forráskiszolgálóhoz, megjeleníti a kapcsolatbeállításokat. Válassza a Tovább gombot.

   Megerősített Outlook Anywhere-végpontkapcsolat.
  • Ha a forráskiszolgálóval a teszt során nem sikerül kapcsolatot létesíteni, akkor adja meg az alábbi adatokat:

   • Exchange-kiszolgáló:     Adja meg a helyszíni Exchange Server teljes tartománynevét. Ez a postaláda-kiszolgáló állomásneve. Példa: EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxykiszolgáló:     Írja be az Outlook bárhol RPC-proxykiszolgálójának teljes tartománynevét. A proxykiszolgáló általában azonos az Outlook Web App URL-címével. Ez lehet például a mail.contoso.com, ez pedig azonos a proxykiszolgáló URL-címével, amellyel az Outlook csatlakozik egy Exchange Serverhez.

 8. Az Általános információk megadása lapon értelemszerűen töltse ki az Áttelepítési végpont neve mezőt, például Teszt5-végpont. A másik két mezőt üresen hagyva használja az alapértelmezett értékeket.

  Áttelepítés végpontjának neve.
 9. Az Új elemet választva hozza létre az áttelepítési végpontot.

  Ha szeretne meggyőződni arról, hogy az Exchange Online csatlakozik a helyszíni kiszolgálóhoz, futtassa a Test-MigrationServerAvailability parancsmag témakörében ismertetett 4. példát.

A postaládák áttelepítése

A postaládák Office 365-be történő áttelepítéséhez létrehozhat és futtathat egy áttelepítési köteget.

Szakaszos áttelepítési köteg létrehozása

Szakaszos áttelepítés esetén a postaládák áttelepítése kötegekben történik – minden egyes létrehozott CSV-fájlhoz egy köteg tartozik.

Szakaszos áttelepítési köteg létrehozása

 1. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 2. Válassza az Új Új ikon > Áttelepítés az Exchange Online szolgáltatásba lehetőséget.

  Válassza az Áttelepítés az Exchange Online szolgáltatásra lehetőséget
 3. A Válasszon egy áttelepítési típust lapon válassza a Szakaszos áttelepítés > tovább gombot.

 4. A Válassza ki a felhasználókat lapon kattintson vagy koppintson a Tallózás gombra, és jelölje ki az áttelepítési köteghez használni kívánt CSV-fájlt.

  A CSV-fájl kiválasztása után az Office 365 meggyőződik arról, hogy a CSV-fájl:

  • nem üres;

  • vesszővel elválasztott formátumot használ;

  • legfeljebb 2000 sort tartalmaz;

  • a szükséges EmailAddress oszlopot a fejlécsorban tartalmazza;

  • minden sorban az oszlopok száma megegyezik a fejlécsorban lévő oszlopok számával.

  Ha a fenti ellenőrzések bármelyikén nem felel meg a fájl, hibaüzenet jelenik meg, amelyben megtalálható a hiba oka. Ekkor ki kell javítania a CSV-fájlban található esetleges hibákat, és ismét el kell küldenie azt az áttelepítési köteg létrehozásához. A CSV-fájl ellenőrzése után a CSV-fájlban felsorolt felhasználók száma az áttelepítendő postaládák számaként jelenik meg.

 5. Válassza a tovább gombot.

 6. Az Áttelepítési végpont megerősítése lapon ellenőrizze az áttelepítési végpont adatait, majd kattintson vagy koppintson a tovább gombra.

  Új áttelepítési köteg megerősített végponttal.
 7. A Konfiguráció áthelyezése lapon adja meg az áttelepítési köteg nevét (szóköz vagy speciális karakterek nélkül), és válassza a tovább gombot. A létrehozás után ez a név fog megjelenni az Áttelepítés lapon az áttelepítési kötegek listájában.

 8. A köteg indítása lapon válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

  • A köteg automatikus indítása:     Ezt a lehetőséget választva az áttelepítési köteg azonnal elindul, amint menti az új áttelepítési köteget. A köteg Szinkronizálás állapotban indul el.

  • A köteg manuális indítása később:     Ezt a lehetőséget választva az áttelepítési köteg létrejön, de nem indul el. A köteg állapota a Létrehozva értéket veszi fel. Az áttelepítési köteg indításához jelölje ki a köteget az áttelepítési irányítópulton, és válassza az Indítás elemet.

 9. Az áttelepítési köteg létrehozásához válassza az új lehetőséget.

  Az új áttelepítési köteg megjelenik az áttelepítési irányítópulton.

A szakaszos áttelepítési köteg elindítása

Ha létrehozott egy áttelepítési köteget, és kézi indításra állította be, az Exchange Felügyeleti központból indíthatja el a köteget.

Szakaszos áttelepítési köteg indítása

 1. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés lehetőséget.

 2. Az áttelepítési irányítópulton jelölje ki a köteget, és kattintson vagy koppintson az Indítás gombra.

 3. Ha egy áttelepítési köteg sikeresen elindul, állapota Szinkronizálás értékűre változik az áttelepítési irányítópulton.

  Szinkronizálódó áttelepítési köteg

Az áttelepítési lépés sikerességének ellenőrzése

A szinkronizálás állapotát az áttelepítési irányítópulton követheti. Ha hiba történik, megtekinthet egy naplófájlt, amelyben további információkat találhat a hibákról.

Az Office 365 Felügyeleti központban azt is ellenőrizheti az áttelepítés során, hogy létrejönnek-e a felhasználói fiókok.

Helyszíni postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká, hogy az áttelepített felhasználók elérhessék levelezésüket

Miután sikeresen áttelepített egy postaládaköteget, módot kell biztosítania a felhasználóknak arra, hogy elérjék levelezésüket. Azok a felhasználók, akiknek át lett telepítve a postaládájuk, a helyszínen és az Office 365-ben egyaránt rendelkeznek egy-egy postaládával. Azok a felhasználók, akiknek van postaládájuk az Office 365-ben, mostantól nem fogják megkapni új leveleiket a helyszíni postaládában.

Mivel még nem végzett az áttelepítésekkel, még nem áll készen arra, hogy az összes felhasználó levelezését az Office 365-be irányítsa. Mi a teendő az olyan személyek esetében, akik még mindkét helyen rendelkeznek postaládával? Ilyenkor azt teheti, hogy a már áttelepített helyszíni postaládákat levelezési felhasználói fiókokká alakítja át. Amikor egy postaládáról levelezési felhasználói fiókra vált, a felhasználó levelezését a helyszíni postaláda helyett az Office 365-be irányíthatja.

Egy másik fontos ok, ami miatt a helyszíni postaládákat célszerű levelezési felhasználói fiókokká alakítani, hogy ezzel, a proxycímeket a levelezési felhasználói fiókokba másolva, megőrizheti az Exchange Online-postaládákból származó proxycímeket. Így lehetővé válik a felhőalapú felhasználói fiókok kezelése a helyszíni szervezetből az Active Directory használatával. Ha pedig úgy dönt, hogy leszereli helyszíni Exchange-szervezetét, miután az összes postaládát áttelepítette az Exchange Online-ba, a levelezési felhasználói fiókba másolt proxycímek megmaradnak a helyszíni Active Directory részeként.

További információért és a postaládák levelezési felhasználói fiókokká való átalakításához futtatható parancsprogramok letöltéséhez tanulmányozza az alábbi cikkeket:

Nem kötelező: Az áttelepítési lépések megismétlése

A kötegeket egyszerre vagy külön-külön is futtathatja. Járjon el az ütemterv szempontjából megfelelő módon, és úgy, hogy segíthessen a többieknek az áttelepítésben. Ne feledje, hogy minden egyes áttelepítési kötegben legfeljebb 2000 postaláda lehet.

Ha az összes felhasználót áttelepítette az Office 365-be, már készen is áll arra, hogy közvetlenül az Office 365-ből küldjön e-maileket, és leszerelje régi levelezőrendszerét.

Tetszőleges lépés: Az e-mailek késési idejének csökkentése

Ezt a műveletet nem kötelező elvégeznie, ha azonban kihagyja, hosszabb ideig tarthat, amíg megjelennek az e-mailek az új Office 365-ös postaládákban.

Amikor a szervezetén kívülről valaki e-mailt küld a szervezetbe, az illető levelezőrendszere nem mindig ellenőrzi, hogy hová kell küldenie a leveleket. Ehelyett a DNS rendszer úgynevezett „élettartam” (TTL, time-to-live) beállítása alapján menti az Ön levelezőrendszerének a helyét. Ha az élettartam lejárta előtt megváltoztatja levelezőrendszere helyét, a feladó levelezőrendszere először a régi helyre próbálja küldeni az e-maileket, és csak utána ellenőrzi, hogy megváltozott-e a hely. Ez az e-mail késedelmes kézbesítését vonhatja maga után. A késés elkerülésének egyik módja, ha csökkenti az élettartamértéket, amelyet DNS-kiszolgálója a szervezeten kívüli kiszolgálókkal közöl. Ez esetben a külső szervezetek gyakrabban fogják frissíteni az Ön levelezőrendszere helyére vonatkozó információt.

Ha rövid időszak – például 3600 másodperc (1 óra) vagy ennél kevesebb – van beállítva, a legtöbb levelezőrendszer óránként kér frissítést. Azt javasoljuk, hogy az e-mailek áttelepítésének megkezdése előtt legalább ilyen alacsonyra állítsa be ezt az értéket. Ezzel a szervezetébe e-maileket küldő összes rendszernek elegendő időt hagy a változás feldolgozására. Amikor az Office 365-re váltás utolsó lépését megteszi, visszaállíthatja hosszabb időközre az élettartam értékét.

Az élettartam-beállítást levelezőrendszerének MX (mail exchanger, levelezési adatcserélő) rekordjában módosíthatja. A rekord a nyilvános DNS rendszerben található. Ha több MX rekorddal rendelkezik, minden rekord értékét 3600 másodpercre vagy kisebbre kell módosítania.

Ha segítségre van szüksége a DNS-beállítások megadásához, tanulmányozza az Office 365 megfelelő DNS-útmutatóját.

A levelezés átirányítása közvetlenül az Office 365-be

A levelezőrendszerek a tartománynévrendszer (DNS) úgynevezett MX rekordja alapján állapítják meg, hogy hová kézbesítsék az e-maileket. Az e-mailek áttelepítése során ez az MX rekord a helyszíni levelezőrendszerre mutatott. Most, hogy az összes felhasználónál befejeződött az áttelepítés az Office 365-be, át kell irányítani az MX rekordot az Office 365-re. Ezzel biztosítható, hogy az e-mailek az Office 365-ös postaládákba érkezzenek. Az MX rekord módosításával az is lehetővé válik, hogy a folyamat végén a régi levelezőrendszert leállítsa.

Sok DNS-szolgáltató esetében pontos utasításokat találhat az MX rekord módosításához. Arra az esetre, ha az Ön DNS-szolgáltatója nem szerepel ezen a listán, vagy ha képet szeretne kapni az általános teendőkről, egy általános leírást is adunk az MX rekord módosításáról.

Akár 72 óra is eltelhet, amíg ügyfeleinek és partnereinek levelezőrendszere felismeri a megváltozott MX rekordot. Várjon tehát legalább 72 órát, mielőtt továbblépne a következő műveletre.

A szakaszos áttelepítési köteg törlése

Miután megváltoztatta az MX rekordot, és meggyőződött arról, hogy az összes e-mail át van irányítva az Office 365-ös postaládákba, törölheti a szakaszos áttelepítési kötegeket. Az áttelepítési kötegek törlése előtt ellenőrizze az alábbiakat:

 • A kötegben minden felhasználó a Office 365-ös postaládáját használja-e. A köteg törlése után a rendszer a helyszíni Exchange Serverben lévő postaládákba küldött levelekről nem készít másolatot az Office 365-ös postaládákba.

 • Legalább egyszer szinkronizálódtak-e az Office 365-ös postaládák, miután a levelek elkezdtek közvetlenül ezekbe érkezni. Ehhez ellenőrizze, hogy az áttelepítési köteg Legutóbbi szinkronizálás ideje mezőjében újabb dátum szerepel-e, mint az, amikor a rendszer a leveleket közvetlenül az Office 365-ös postaládákba kezdte irányítani.

Amikor töröl egy szakaszos áttelepítési köteget, az áttelepítési szolgáltatás törli a köteggel kapcsolatos összes rekordot, majd törli magát a köteget. A köteg eltűnik az áttelepítési kötegek listájából az áttelepítési irányítópulton.

A szakaszos áttelepítési köteg törlése

 1. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 2. Az áttelepítési irányítópulton jelölje ki a köteget, és válassza a Törlés elemet.

  A köteg törlése néhány percet is igénybe vehet.

 3. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 4. Győződjön meg arról, hogy az áttelepítési köteg már nem szerepel az áttelepítési irányítópulton.

Az áttelepítés utáni műveletek elvégzése

Miután áttelepítette a postaládákat az Office 365-be, el kell végeznie néhány áttelepítés utáni műveletet.

Az áttelepítés utáni műveletek elvégzése

 1. Licencek hozzárendelésével aktiváljon Office 365-ös felhasználói fiókokat az áttelepített fiókok számára.    Ha nem rendel licencet hozzájuk, a postaládákat a rendszer a türelmi időszak letelte után (30 nappal később) letiltja. A licencek aktiválásáról az Office 365 Felügyeleti központban további információt a Licencek hozzárendelése felhasználókhoz az Office 365 Vállalati verzióban című témakörben talál.

 2. Hozzon létre egy automatikus észlelési DNS-rekordot, hogy a felhasználók egyszerűen megtalálják a postaládájukat.    Miután az összes helyszíni postaládát áttelepítette az Office 365-be, beállíthat egy automatikus észlelési DNS-rekordot az Office 365-ben, hogy a felhasználók az Outlookkal és mobilalkalmazásokkal egyszerűen kapcsolódhassanak új Office 365-ös postaládájukhoz. Ebben az új automatikus észlelési DNS-rekordban ugyanazt a névteret kell használni, mint az Office 365-ös szervezethez. Ha például a cloud.contoso.com felhőalapú névteret használja, a következő automatikus észlelési DNS-rekordot kell létrehoznia: autodiscover.cloud.contoso.com.

  Az Office 365 egy CNAME rekord segítségével valósítja meg az automatikus észlelési szolgáltatást az Outlook és a mobilalkalmazások számára. Az automatikus észlelési CNAME rekord az alábbi információkat kell hogy tartalmazza:

  • Alias: autodiscover

  • Cél: autodiscover.outlook.com

  További információ: Az Office 365 DNS-rekordjainak létrehozása saját kezelésű DNS-rekordok esetén.

 3. Szerelje le helyszíni Exchange-kiszolgálóit.    Miután meggyőződött arról, hogy az összes e-mail át van irányítva közvetlenül az Office 365-ös postaládákba, hogy befejeződött az áttelepítés, és hogy már nincs szükség a helyszíni levelezési szervezet fenntartására, eltávolíthatja az Exchange-et.

  Erről további információt a következő hivatkozásokra kattintva találhat:

  Megjegyzés: Az Exchange leszerelése nem várt következményekkel járhat. Mielőtt leszerelné helyszíni Exchange-szervezetét, azt javasoljuk, forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgálatához.

Lásd még

Mit kell tudni a levelezés Office 365-be történő szakaszos áttelepítéséről?

A levelezés Office 365-be történő áttelepítésének módszerei

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×