A lapleképezés hatékonyságának növelése weblapkimeneti gyorsítótárazás beállításával

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha a webhelyet sokan látogatják, a teljesítmény növelése céljából beállíthatja a weblapkimeneti gyorsítótárazást a gyakran látogatott lapokhoz.

Megjegyzés : Ha szeretne használni, oldal kimeneti gyorsítótár, a közzétételi infrastruktúra szolgáltatást engedélyezni kell a webhely.

Tartalom

Információ lap kimeneti gyorsítótárazás

Hozzon létre egy új gyorsítótár-profil

Webhelycsoport weblapkimeneti gyorsítótár beállításainak konfigurálása

A webhely szintjén a weblapkimeneti gyorsítótár beállításainak konfigurálása

A lapelrendezések weblapkimeneti gyorsítótár beállításainak konfigurálása

A weblapkimeneti gyorsítótárazás – áttekintés

A weblapkimeneti gyorsítótárazás az adott lap vezérlőelemei rendezett kimenetének és az előzetesen leképezett lap különböző variációinak tárolására használható. A weblapkimeneti gyorsítótárazás beállításai webhelycsoportok, webhelyek és egyedi lapelrendezések szintjén is konfigurálhatóak. A weblapkimeneti gyorsítótárazás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Ha a rendszer egy alkalommal már leképezett egy lapot egy adott felhasználóosztály valamely felhasználója számára, akkor minden következő alkalommal, amikor az ugyanabba az osztályba tartozó felhasználó tekinti meg a lapot, a lap gyorsabban töltődik be, mivel az .aspx lapon található vezérlőelemeknek nem kell lefutniuk még egyszer, hogy generálják a HTML-kódot, és így lerövidül a lap leképezéséhez szükséges idő. A weblapkimeneti gyorsítótár javíthatja a kiszolgáló teljesítményét, mivel csökkenti a kiszolgálói vezérlőműveleteket és az adatbázisra irányuló hívásokat.

Mielőtt a lapok és lapelemek leképezésének gyorsítása céljából használni kezdené a szolgáltatást, érdemes áttekintenie a kimeneti gyorsítótárazás esetleges előnyeit és hátrányait ismertető alábbi listát. A lista nem teljes, a döntést egyéb szempontok is befolyásolhatják.

A kimeneti gyorsítótárazás előnyei

A kimeneti gyorsítótárazás hátrányai

 • Az első leképezés után minden azonos szintű elemosztály (így a lapok és azok elemei) esetében csökken a válaszidő és a várakozási idő.

 • Az első leképezés után minden kiszolgáló kevesebb processzoridőt és -kapacitást használ az adott lap kiszolgálása során.

 • A kimeneti gyorsítótárnak köszönhető forgalomcsökkenés miatt a leképezett lap adatforrásai több webes ügyfél kiszolgálására állhatnak át.

 • Minden olyan lapkérés esetében, amelyhez rendelkezésre áll a lap kimeneti gyorsítótárazott változata a kiszolgálónak nem kell:

  • Újból az adatbázishoz fordulnia az aspx-lap és az ascx-vezérlőelemek forráskódjának beszerzése céljából.

  • Újra betöltenie és ismét leképeznie a vezérlőelemeket.

  • Újból lekérdeznie azokat az adatforrásokat, amelyektől a vezérlőelemek adatai függenek.

 • A kimeneti gyorsítótárazás többletmemória felhasználásával jár. A lap minden egyes változata memóriaterületet igényel a webes ügyfél oldalán.

 • Kettő vagy annál több előtér-webkiszolgáló használata esetén a kimeneti gyorsítótárazás konzisztenciaproblémákat okozhat. Úgy is beállíthatja a gyorsítótárprofilt, hogy ne keressen frissítést minden egyes kérés esetében, illetve hagyja figyelmen kívül például a weblap kimeneti gyorsítótárban található változatait érintő változásokat az eredeti lap frissítését követő 60 másodpercben. Ha a topológia két előtér-webkiszolgálót tartalmaz, a felhasználói kéréseket irányító terheléselosztótól függően a webhely megtekintője inkonzisztenciákat tapasztalhat, ha a lapot az egyik kiszolgáló képezte le, majd a következő kérés a másik kiszolgálóhoz fut be ebben a 60 másodperces időkeretben.

Vissza a lap tetejére

Új gyorsítótárprofil létrehozása

A gyorsítótárprofilok az egyes lapkimeneti gyorsítótártípusok beállításait határozzák meg. A gyorsítótárprofil a gyorsítótár következő tulajdonságait határozza meg:

 • Az időtartam, ameddig a gyorsítótár az elemeket tárolja

 • Biztonsági adatlevágási politika

 • A beállítások, például az időtartam és a módosítások lejárata

 • A gyorsítótár felosztása a felhasználói engedély, a hozzáférési jogok és más egyedi változók alapján

Mivel a gyorsítótárprofil központilag definiálható az egész webhelycsoportra, a profil egy helyen frissíthető, és a változás azonnal érvénybe lép az egész webhelycsoportban. Új gyorsítótárprofil definiálásához webhelycsoport-gazdai jogosultságokra van szükség.

Megjegyzés : A gyorsítótárprofilok meghatározzák a hozzájuk rendelt webhelycsoport, webhely vagy mesterlap lapkimeneti gyorsítótárának működését.

 1. Ugorjon a webhelycsoport felső szintű webhelyének kezdőlapjára.

 2. A Webhelyműveletek menü Gombkép a Webhely beállításaiparancsra.

 3. A Webhelycsoport felügyelete szakaszban kattintson a Webhelycsoport gyorsítótárprofiljai elemre.

 4. A Gyorsítótárprofilok lapon kattintson az Új elem hozzáadása parancsra.

 5. A Cím szakaszban adja meg az új gyorsítótárprofil címét.

 6. A Megjelenítendő név szakaszban adja meg a gyorsítótárprofil nevét.

  A megjelenítendő név a webhelytulajdonosok és lapelrendezés-tulajdonosok számára elérhető gyorsítótárprofilok listájában jelenik meg.

 7. A Leírás megjelenítése szakaszban adja meg a gyorsítótárprofil céljának leírását.

 8. A Hozzáférés-vezérlési lista ellenőrzése szakaszban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a gyorsítótár összes elemére vonatkozzon a biztonsági adatlevágás.

  Noha a sebesség növelése érdekében törölheti a jelölőnégyzet jelölését, ezt csak olyan webhelyeknél vagy lapelrendezéseknél tegye, amelyek nem tartalmaznak a biztonsági adatlevágás hatálya alá tartozó adatokat.

 9. Az Engedélyezve szakaszban a gyorsítótárazás engedélyezése érdekében jelölje be a jelölőnégyzetet.

 10. Az Időtartam szakaszban adja meg, hogy a gyorsítótárazott verzió hány másodpercig legyen elérhető.

 11. A Módosítások keresése szakaszban jelölje be a jelölőnégyzetet annak érdekében, hogy a rendszer minden lapkérelemnél ellenőrizze, hogy a webhely nem változott-e, és ha változott, akkor ürítse a gyorsítótárat.

  Amikor a teljesítmény növelése érdekében törli a jelölőnégyzetből a jelölést, a rendszer az Időtartam szakaszban megadott másodpercig nem ellenőrzi, hogy a webhely frissítve lett-e. Ilyenkor előfordulhat, hogy egyes felhasználóknál nem a legfrissebb információ jelenik meg.

 12. Egyéni paraméter változó csoportban írja be az egyéni paraméter HttpCachePolicy.SetVaryByCustom ASP.NET 2.0 által meghatározott.

  Megjegyzés : Ha többet szeretne tudni a paraméterek itt és a következőképpen hivatkozhat a .NET keretrendszer osztálytár az MSDN Webhelyen.

 13. A HTTP-fejléc szerint változó csoportban írja be az egyéni paraméter HttpCachePolicy.VaryByHeaders ASP .NET 2.0 által meghatározott.

 14. A lekérdezési karakterlánc paraméterei változó csoportban írja be a lekérdezési paraméter megadott HttpCachePolicy.VaryByParams ASP .NET 2.0-s verziójában.

 15. A Felhasználói jogosultságok szerint változó szakaszban jelölje be a jelölőnégyzetet annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók azonos hatályos engedélyekkel rendelkezzenek az összes biztonságossá tehető objektumra vonatkozóan, és ugyanazt a gyorsítótárazott lapot lássák, mint a többi felhasználó.

 16. A gyorsítótárbeli használat csoportban válassza ki a gyorsítótár megadott HttpCacheability ASP .NET 2.0-s verziójában.

 17. A Hitelesítéshez biztonságosan használható szakaszban jelölje be azoknak a házirendeknek a jelölőnégyzetét, amelyek alkalmazását engedélyezni szeretné a rendszergazdák vagy a lapelrendezés-tervezők számára a hitelesített műveletsoroknál.

 18. Az írók megtekinthetik a gyorsítótár tartalmát szakaszban jelölje be a jelölőnégyzetet annak a szokásos eljárásnak a kihagyásához, hogy a szerkesztési engedéllyel rendelkezők lapját a rendszer gyorsítótárazza.


  Ezt a beállítást olyan esetekben engedélyezze, amikor tudja, hogy a lap közzé lesz téve, de nincs benne olyan tartalom (például egy tartalomlekérdezési kijelző), amelyet esetleg kivehetnek vagy amely piszkozatként létezik.

 19. Kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Webhelycsoport weblapkimeneti gyorsítótár-beállításainak konfigurálása

Webhelycsoport weblapkimeneti gyorsítótár-beállításainak konfigurálásához webhelycsoport-gazdai jogosultságokra van szükség.

 1. A Webhelyműveletek menü Gombkép a Webhely beállításaiparancsra.

 2. A Webhelycsoport felügyelete szakaszban kattintson a Webhelycsoport kimeneti gyorsítótára elemre.

 3. Ha engedélyezni szeretné a kimeneti gyorsítótár használatát a webhelycsoportban, jelölje be a Kimeneti gyorsítótár engedélyezése jelölőnégyzetet.

  A lapon megjelenik a gyorsítótár beállításainak listája.

 4. Az Alapértelmezett lapkimeneti gyorsítótárprofil csoport Gyorsítótárprofil névtelen felhasználóknak listájában válassza ki a névtelen felhasználóknak szánt gyorsítótárprofilt, majd a Gyorsítótárprofil hitelesített felhasználóknak listában válassza ki a hitelesített felhasználóknak szánt profilt.

  Ezzel optimalizálja a gyorsítótár használatát a webhelyen engedélyezett hitelesítési módszerek alapján. A weblapkimeneti gyorsítótárprofilok kifejezetten a közzétételi portállapokat befolyásolják.

 5. A Lapkimeneti gyorsítótár házirendje szakaszban válasszon a következő lehetőségek közül:

  • Ha a közzétételi webhelyekhez különböző gyorsítótár-profilt szeretne beállítani, akkor jelölje be A közzétételi webhelyek különböző lapkimeneti gyorsítótárprofilt használhatnak jelölőnégyzetet.

  • Ha a lapelrendezésekhez különböző gyorsítótár-profilt szeretne beállítani, akkor jelölje be A lapelrendezések különböző lapkimeneti gyorsítótárprofilt használhatnak jelölőnégyzetet.

 6. Ha a gyorsítótárról további információkat szeretne megjeleníteni a webhelycsoportban lévő weblapokon, akkor a Gyorsítótár hibakeresési információi szakaszban jelölje be a Gyorsítótár hibakeresési információinak megjelenítésea lapokon jelölőnégyzetet.

  Ebbe beletartozik a weblap legutóbbi leképezésének dátuma és időpontja.

 7. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Weblapkimeneti gyorsítótár-beállítások konfigurálása webhelyszinten

Az alábbi lépésekkel konfigurálhatja egy közzétételi webhely weblapkimeneti gyorsítótár-beállításait. Ehhez Teljes hozzáférés engedéllyel kell rendelkeznie.

 1. A Webhelyműveletek menü Gombkép a Webhely beállításaiparancsra.

 2. A Hely felügyelete csoportban kattintson a Webhely kimeneti gyorsítótára lehetőségre.

 3. A Gyorsítótárprofil névtelen felhasználóknak csoportban hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

 4. A webhely teljes szélességén névtelen profilt, a webhelycsoport Weblapkimeneti gyorsítótár beállításai lap konfigurált örökli, jelölje be a öröklési a profil < profilnév >.

 5. Ha egy másik, névtelen felhasználóknak szánt gyorsítótár-profilt szeretne választani egy weblaphoz, kattintson a Lapkimenet gyorsítótárprofiljának kijelölése elemre.

 6. A Gyorsítótárprofil hitelesített felhasználóknak csoportban hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

 7. Ha azt szeretné, hogy öröklődjön a Webhelycsoport kimeneti gyorsítótárának beállításai lapon beállított, az egész webhelyre érvényes, hitelesített felhasználóknak szánt profil, akkor válassza a <profil neve> profil öröklése elemet.

 8. Jelölje ki a másik hitelesített gyorsítótár a profil lapon válassza azt az Jelöljön ki egy lap weblapkimeneti gyorsítótár profilt .

 9. A beállítás alkalmazása s alwebhelyek a webhelycsoportban, jelölje be a A beállítások minden alwebhelyen alkalmazása jelölőnégyzet jelölését.

 10. Kattintson a OK .

Vissza a lap tetejére

A lapelrendezések weblapkimeneti gyorsítótár-beállításainak konfigurálása

A következő lépésekkel konfigurálhatja az egyes lapelrendezésekben használandó, a hitelesített és a névtelen felhasználóknak szánt gyorsítótárprofilokat. Ehhez legalább tervezési jogosultságokkal kell rendelkeznie az adott weblapon.

 1. A Webhelyműveletek menü Gombkép a Webhely beállításaiparancsra.

 2. A Minták csoportban kattintson a Mesterlapok és lapelrendezések parancsra.

 3. A Mesteroldaltár lapon mutasson annak a lapelrendezésnek a nevére, amelyre alkalmazni szeretne egy gyorsítótárprofilt, kattintson a megjelenő nyílra, majd a Kivétel parancsra.

 4. Mutasson még egyszer a lapelrendezésre, kattintson a megjelenő nyílra, majd kattintson a Tulajdonságok szerkesztése parancsra.

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 6. Az a Hitelesített gyorsítótár profil jelölje ki a hitelesített gyorsítótár profilt, amely a lapelrendezés alkalmazni szeretné.

 7. Az a Névtelen gyorsítótár-profil jelölje ki a névtelen gyorsítótár profilt, amely a lapelrendezés alkalmazni szeretné.

  Megjegyzés : Bizonyos webhelyek, előfordulhat, hogy rendelkezik előfordulhat, hogy jelölje be a Lap elrendezése a Webhelytartalom-típus szakaszából látni fogja a gyorsítótár Profilbeállítások. előtt

 8. Kattintson a Mentés gombra.

 9. Mutasson a beadni kívánt lapelrendezés nevére, kattintson a megjelenő nyílra, majd a Beadás parancsra.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×