A kimutatás beállításai

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A kimutatások különféle beállításait a Kimutatás beállításai párbeszédpanelen kezelheti.

Név:    A kimutatás nevét mutatja. A név szerkesztéséhez kattintson a mezőben található szövegre, és igény szerint írja át a nevet.

Elrendezés és formátum

Elrendezési szakasz

A cellák és címkék egyesítése és középre igazítása:    Akkor jelölje be, ha szeretné egyesíteni a külső sorok és oszlopok celláit, hogy az elemeket vízszintesen és függőlegesen középre helyezze. Ha a tételcsoport tetején található, külső sor- és oszlopmezőtételeket balra szeretné igazítani, törölje a jelet.

Sorcímkék behúzása összevont forma használatakor:     Ha a kimutatás tömör formában való megjelenése esetén behúzással szeretné igazítani a sorfelirat terület tételeit, állítsa a behúzás értékét 0 és 127 közé.

A jelentésterületen megjelenítendő mezők:     Ha a jelentésszűrő területen mezők felvétele esetén először föntről lefelé haladva szeretné megjeleníteni a mezőket, mielőtt újabb oszlopot adna a listához, válassza a Le, majd jobbra lehetőséget. Ha a jelentésszűrő területen mezők felvétele esetén először balról jobbra haladva szeretné megjeleníteni a mezőket, mielőtt újabb sort adna a listához, válassza a Jobbra, majd le lehetőséget.

Jelentésszűrő mezők oszloponként:     Írja be vagy válassza ki azt a számot, ahány mezőt meg szeretne jeleníteni azelőtt, hogy újabb oszlopot vagy sort adna a listához, A jelentésterületen megjelenítendő mezők lista beállításától függően.

A Formátum szakasz

Hibaértékek esetén megjelenítendő:     Jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja a mezőbe a hibaüzenet helyett megjeleníteni kívánt szöveget (például „Érvénytelen”). Ha a hibaüzenetet szeretné használni, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Üres cella esetén megjelenítendő:     Jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja a mezőbe az üres mező helyett megjeleníteni kívánt szöveget (például „Üres”).

Oszlopszélesség automatikus beállítása frissítéskor:     Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a kimutatás oszlopai automatikusan igazodjanak a legszélesebb szöveg- vagy számérték méretéhez. Ha az aktuális oszlopszélességet kívánja használni, törölje a jelet.

Formázás megőrzése frissítéskor:    Jelölje be, ha menteni szeretné a kimutatás elrendezését és formátumát, hogy az alkalmazás ezeket a beállításokat használja a kimutatáson végzett műveletek alkalmával. Ha nem szeretné menteni a kimutatás elrendezését és formátumát, hanem az alapértelmezés szerinti beállításokat szeretné használni a kimutatáson végzett műveletek alkalmával, törölje a jelet.

Összegek és szűrők

A Végösszegek szakasz

Végösszeg megjelenítése a sorokhoz:    Az utolsó oszlop melletti Végösszeg oszlop megjelenítéséhez jelölje be, illetve elrejtéséhez törölje a jelet.

Végösszeg megjelenítése az oszlopokhoz:    A kimutatás alján található Végösszeg sor megjelenítéséhez jelölje be, illetve elrejtéséhez törölje a jelet.

A Szűrők szakasz

Részösszeg számítása a szűrt lapelemekhez:    Ha bejelöli, az alkalmazás beleszámítja a részösszegekbe a jelentésszűrővel szűrt elemeket, ellenkező esetben nem.

Megjegyzés : Az OLAP-adatforrásnak támogatnia kell az MDX-kifejezések alkiválasztási szintaxisát.

Összegjelölő: *:    Ha az összegek mellett meg szeretné jeleníteni csillagot, jelölje be, ellenkező esetben törölje a jelet. A csillag jelzi, hogy az Excel a megjelenített és az összeg számítása során felhasznált látható értékeken kívül más értékeket is használt a számításhoz.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az OLAP-adatforrás nem támogatja az MDX-kifejezések alkiválasztási szintaxisát.

Mezőnként több szűrő engedélyezése:    Ha azt szeretné, hogy a részösszegek és a végösszeg számításához a Microsoft Office Excel az összes értéket figyelembe vegye, beleértve a szűréssel elrejtetteket is, jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha a részösszegeket és a végösszeget csak a megjelenített elemekből szeretné számítani, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak nem OLAP-adatforrás esetében használható.

A Rendezés szakasz

Egyéni listák használata rendezéskor:    Ha rendezéskor engedélyezni szeretné az egyéni listák használatát, jelölje be a jelölőnégyzetet, ha pedig le szeretné tiltani, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből. Ez utóbbi esetben gyorsulhat az alkalmazás működése nagymennyiségű adat rendezése esetén.

Megjelenítése

A Megjelenítés szakasz

Kibontó és összecsukó gombok megjelenítése:    A sor- és oszlopfejlécek kibontására és becsukására szolgáló plusz és mínusz gombok megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A sor- és oszlopfejlécek kibontására és becsukására használt plusz és mínusz gombok elrejtéséhez törölje a jelet jelölőnégyzetből. Akkor lehet szüksége a plusz és mínusz gombok elrejtésére, ha nyomtat, vagy kizárólag megtekintés céljából jelenít meg egy kimutatást.

Környezetfüggő elemleírások megjelenítése:    Ha a mezőknél és az adatértékeknél meg szeretné jeleníteni az értéket, sor- vagy oszlopadatokat mutató elemleírásokat, jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha a mezőknél és adatértékeknél el szeretné rejteni az értéket, sor- vagy oszlopadatokat mutató elemleírásokat, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Tulajdonságok megjelenítése az elemleírásokban:    A tételek tulajdonságait mutató elemleírások megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, illetve elrejtésükhöz törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak OLAP-adatforrás esetében használható.

Mezőfeliratok és legördülő szűrőlisták megjelenítése:    A kimutatás tetejénél található feliratok és az oszlop- és sorfeliratok melletti szűrési nyílikonok megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, illetve elrejtésükhöz törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Klasszikus kimutatáselrendezés:    Ha engedélyezni szeretné, hogy a kimutatás mezőit egérrel át lehessen helyezni, jelölje be a jelölőnégyzetet, ha pedig le szeretné tiltani, törölje a jelölőnégyzet jelét.

Megjegyzés : Ez a beállítás nem engedélyezi a kimutatások korábbi verzióival kompatibilis. További tudnivalókért lásd: az Office Excel különböző kimutatásformátumok használata.

Sorok adatokat nem tartalmazó elemek megjelenítése    Jelölje be, vagy törölje megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a sor-elemek, amelyek egyetlen értéket.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak OLAP-adatforrás esetében használható.

Adatokat nem tartalmazó tételek megjelenítése az oszlopokban:    Az értéket nem tartalmazó oszlopelemek megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, elrejtésükhöz törölje belőle a jelet.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak OLAP-adatforrás esetében használható.

Tételcímkék megjelenítése, ha az értékterületen nincsenek mezők:    Ha meg szeretné jeleníteni a tételcímkéket abban az esetben, ha az értékterületen nincsenek mezők, jelölje be a jelölőnégyzetet, ellenkező esetben törölje a jelet.

Megjegyzés : Ez a jelölőnégyzet csak az Office Excel 2007 alkalmazást megelőző verziókkal készített kimutatásokra érvényes.

Számított tagok megjelenítése az OLAP-kiszolgálón:     Dimenzió számított tagjainak megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, elrejtésükhöz törölje a jelet a jelölőnégyzetből. E jelölőnégyzet állapota nincs hatással a számított mértékekre.

Megjegyzés : Ez a beállítás csak OLAP-adatforrás esetében használható.

A Mezőlista szakasz

Az alábbi két beállítás kölcsönösen kizárja egymást.

Rendezés (A–Z):    Ha ábécé szerinti emelkedő sorrendbe kívánja rendezni a Kimutatás mezőlistában szereplő mezőket, ezt a lehetőséget válassza.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Adatforrás sorrendje szerinti rendezés:    Ha a külső adatforrás szerint meghatározott sorrendbe kívánja rendezni a Kimutatás mezőlistában szereplő mezőket, ezt a lehetőséget válassza.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Nyomtatás

Kibontó és összecsukó gombok megjelenítése kimutatásban:    Ha azt szeretné, hogy a kimutatás nyomtatásakor megjelenjenek a kibontó és összecsukó gombok, jelölje be a jelölőnégyzetet, ellenkező esetben törölje a jelet a jelölőnégyzetből. Ha a párbeszédpanel Megjelenítés lapján található Kibontó és összecsukó gombok megjelenítése jelölőnégyzet nincs bejelölve, ezt a jelölőnégyzetet sem lehet bejelölni.

Sorcímkék minden oldalra:    Ha minden oldalon fel szeretné tüntetni a sorcímkék terület aktuális tételcímkéjét, jelölje be a jelölőnégyzetet, ellenkező esetben törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Nyomtatási címek    Jelölje be, vagy törölje a engedélyezése vagy letiltása a sor- és oszlopfejléceket mező és oszlopcímkék elem kimutatás minden nyomtatott oldalon ismétlődő.

Megjegyzés : A címkék nyomtatásához ténylegesen, értékek továbbra is adja meg a nyomtatási címek csoportjában a lap lapon kattintson az Oldalbeállítás párbeszédpanel a fent ismétlődő sorok vagy a bal oldalon ismétlendő oszlopok mezőben. (A Lap elrendezése lap Oldalbeállítás csoportjában kattintson a Nyomtatási címekgombra.

Adatok

A Kimutatás adatai szakasz

Forrásadatok mentése a fájllal:    Ha a külső források adatait menteni szeretné a munkafüzettel, jelölje be a jelölőnégyzetet, ellenkező esetben törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Részletek engedélyezése:    Ha engedélyezni szeretné, hogy a részletadatokat el lehessen érni a forrásadatokból görgetéssel, majd új munkalapon lehessen ezen adatokat megtekinteni, jelölje be a jelölőnégyzetet, ha le szeretné tiltani, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Adatfrissítés a fájl megnyitásakor:    Ha frissíteni szeretné az adatokat a kimutatást tartalmazó Excel-munkafüzet megnyitásakor, jelölje be a jelölőnégyzetet, ellenkező esetben törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Az adatforrásból törölt elemek megőrzése szakasz

Mezőként megőrzendő elemek száma:    A munkafüzetben mezőnként ideiglenesen tárolt elemek számának megadásához válassza az alábbiak egyikét:

  • Automatikus:     A mezőnkénti egyedi elemek száma alapértelmezés szerinti.

  • Nincs lehetőség    Az egyes mezők nem egyedi elemek.

  • Maximum:     A mezőnkénti egyedi tételek száma maximális. Ennek értéke legfeljebb 1 048 576 lehet.

Megjegyzés : Ez a beállítás OLAP-adatforrás esetében nem használható.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×