A keresési séma kezelése a SharePoint Online-ban

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A keresési séma szabályozza, mi is kereshet, hogyan kereshet meg és hogyan az eredmények get-keresés webhelyek megjelenő. A keresési sémában megtekintése, létrehozása és módosítása a felügyelt tulajdonságok és térkép bejárt tulajdonságok felügyelt tulajdonságoknak. A keresési séma módosításával egy testre szabott élmény hozhat létre.

A keresési séma ismertetése

Amikor a felhasználók tartalmakat keresnek a SharePoint-webhelyeken, a keresési indexen múlik, hogy mit találnak. Az index információkat tartalmaz a webhely összes dokumentumából és lapjáról.

A keresési index épül úgy, hogy a tartalom bejárása a SharePoint-webhelyen. A webhelybejárás felveszi a tartalom és a bejárt tulajdonságokformájában a dokumentumok metaadatainak. A keresési séma segít megelőzni, hogy mely tartalmak és a metaadat-alapú úgy dönt, hogy felveszi a webhelybejárás. Példák a metaadat-alapú, hogy a szerző és a dokumentum címére. Azonban úgy juthat a tartalom és a metaadat-alapú dokumentumok be a keresési index, a bejárt tulajdonságok kell rendelni felügyelt tulajdonságok. Csak a felügyelt tulajdonságok megmaradnak a tárgymutató. Bejárt tulajdonság szerkesztése kapcsolódó például felügyelt tulajdonság szerkesztésekapcsolódó van rendelve. További információt a lásd: a SharePoint keresési séma bemutatása .

A keresési séma tartalmazza a bejárt és a felügyelt tulajdonságok közötti megfeleltetéseket, valamint a felügyelt tulajdonságok különféle beállításait. A felügyelt tulajdonságok beállításai határozzák meg, hogy mit hogyan lehet keresni, például hogy mely felügyelt tulajdonságokat lehet később pontosítókként beállítani.

A felügyelt tulajdonságokat használhatja a találatok korlátozására, például hogy „csak azokban az elemekben fusson a keresés, amelyeknek ez és ez a szerzője”, és a tulajdonság tartalmát jelenítheti meg a találatokban.

Delve felügyelt tulajdonságok használja, az Office graph lekérdezése és Delvetartalomcsempéket jeleníthet meg. Például a felügyelt tulajdonságok, például a szerző, Filename, ModifiedBy és LastModifiedTime láthatja a Delve tartalomcsempéket a.

A felhasználók megtekintési és szerkesztési Office 365, a dokumentumot a Delveis megjelenik. Delve nem módosíthatja az engedélyeket, és a felhasználók csak dokumentumokat fogják látni, amelyekhez hozzáférése van. Néha azonban érdemes megakadályozhatja, hogy a dokumentum Delvejelenik meg.

A felügyelt HideFromDelve tulajdonsággal dokumentumok elrejtése a Delve. Akkor is megtartása tárolása a dokumentum Office 365, és mások is megtalálják keresési keresztül – azt csak nem jelenik meg a Delve eltűnt. Lásd: dokumentumok a delve elől elrejteni.

Delvekapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Office delve-ben az Office 365-rendszergazdáknak című témakört.

Amikor egy SharePoint-listában új webhelyoszlopot hoz létre, a webbejáró új bejárt tulajdonságként begyűjti a webhelyoszlop nevét. A SharePoint az új bejárt tulajdonságot automatikusan egy új, automatikusan generált felügyelt tulajdonságnak felelteti meg. Ez az automatikusan generált felügyelt tulajdonság alapértelmezés szerint nem pontosítható.

Ha a keresési felhasználói felületen ezt a tulajdonságot pontosítóként szeretné használni, kézzel kell megfeleltetnie a bejárt tulajdonságot egy pontosíthatóként beállított felügyelt tulajdonságnak. Ha új pontosítható felügyelt tulajdonságot szeretne létrehozni a SharePoint Online-ban, egy létező, használaton kívüli felügyelt tulajdonságot kell használnia, és aliassal át kell neveznie. Erre a célra jó néhány felügyelt tulajdonság áll a rendelkezésére. Nevük „RefinableString00”, „RefinableDate19” stb.

Tegyük fel, hogy létrehoz egy új webhelyoszlopot „Új_színek” néven, és azt szeretné, hogy a felhasználók az „Új_színek” elemet választható lehetőségként használhassák, amikor a keresésük eredményét pontosítják. A keresési sémában választ egy használaton kívüli felügyelt tulajdonságot, például a RefinableString00 nevűt, és egy alias segítségével átnevezi „Új_színek” formában. Ezután ennek az új felügyelt tulajdonságnak megfelelteti a megfelelő bejárt tulajdonságot.

A bérlői webhely alapértelmezett keresési sémáját általában nem kell módosítani. Ha azonban speciálisabb vagy testre szabottabb keresési felületet szeretne biztosítani, megváltoztathatja a sémát.

A keresési sémát megváltoztathatja a teljes bérlői webhelyen, vagy csak egy adott webhelycsoportban. A webhelycsoport keresési sémája a bérlő keresési sémáján alapul, ezért jellemzően előbb a bérlő, majd a webhelycsoport szintjén célszerű a módosításokat elvégezni. A webhelycsoportban végzett bármilyen módosítás csak az adott webhelycsoportban lesz érvényes.

A felügyelt tulajdonságok módosításakor vagy új tulajdonságok felvételekor a változások csak a tartalmak ismételt bejárásakor lépnek érvénybe. A SharePoint Online-ban a bejárás automatikusan, a beállított bejárási időzítésnek megfelelően fut.

Amikor új tulajdonságot vesz fel egy listába vagy tárba, vagy amikor módosítja a lista vagy tár egyik tulajdonságát, ezek a módosítások csak a tartalom ismételt bejárása után jelennek meg a keresési indexben. Mivel a módosításokat nem a tényleges webhelyen, hanem a keresési sémában végezte el, a webbejáró nem indexeli újra automatikusan a listát vagy a tárat. Ha gondoskodni szeretne a változások bejárásáról és újraindexeléséről, kifejezetten kérheti a lista vagy a tár újraindexelését. Ilyenkor a lista vagy a tár tartalmát a webbejáró újra bejárja és indexeli, ezután az új felügyelt tulajdonságok használhatókká válnak a lekérdezésekben, a lekérdezési szabályokban és a megjelenítési sablonokban.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés:  Nem minden itt ismertetett lehetőség érhető el a SharePoint Online-ban.

Amikor a SharePoint Online-ban új felügyelt tulajdonságot hoz létre, érvényes lesz rá néhány korlátozás. A tulajdonság típusa például csak Szöveg vagy Igen/Nem lehet, és a tulajdonság nem állítható be pontosíthatóként és rendezhetőként.

Ha más típusú tulajdonságra van szüksége, vagy olyanra, amelynek jellemzői eltérnek a rendelkezésre állókétól, kövesse a Felügyelt tulajdonság létrehozása egy meglévő tulajdonság átnevezésével című szakasz lépéseit.

 1. Ugrás a bérlői webhely vagy webhelycsoport vonatkozó, a keresési séma lapot:

  Nyissa meg a bérlői a keresési séma lapot
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  Nyissa meg a keresési séma lapot a webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen nyissa meg a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. Kattintson a felügyelt tulajdonságokgombra.

 3. A Felügyelt tulajdonságok lapon kattintson a Új felügyelt tulajdonság elemre.

 4. Írja be az új felügyelt tulajdonság nevét a név és leírás szakaszában a tulajdonság neve mezőben. Ha azt szeretné, adjon meg egy leírást.

 5. A Típus csoportban válasszon egyet a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

  • Igen/nem

  • Szöveg

 6. A Főbb jellemzők csoportban válasszon egyet vagy többet a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

 7. A Bejárt tulajdonságokra mutató megfeleltetések csoportban kattintson a Megfeleltetés hozzáadása gombra.

 8. A Bejárt tulajdonságok kijelölése párbeszédpanelen válassza ki azt a bejárt tulajdonságot, amelyet ennek a felügyelt tulajdonságnak szeretne megfeleltetni, és kattintson az OK gombra. Ismételje meg ezt a lépést, ha több bejárt tulajdonságot szeretne ugyanennek a felügyelt tulajdonságnak megfeleltetni.

 9. A Bejárt tulajdonságokra mutató megfeleltetések csoportban az alábbi választógombok egyikének bejelölésével adja meg, hogy mit szeretne belefoglalni a tulajdonságba:

  • Az összes bejárt tulajdonságból származó tartalom befoglalása

  • Tartalom befoglalása az első bejárt, nem üres tulajdonságból a meghatározott sorrend alapján

 10. Kattintson az OK gombra.

 1. Ugrás a keresési séma lapot:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  Ugrás a keresési séma lapot:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. A felügyelt tulajdonságok lapon keresse meg az használaton kívüli felügyelt tulajdonságot. Által még nem használt, "azt jelenti, hogy a tulajdonság nincs megfeleltetve bejárt tulajdonság: a Bejárt tulajdonságok megfeleltetve oszlop értéke üres. Alapértelmezetten használaton kívüli felügyelt tulajdonságok táblázatunkból további információt.

  Fontos: Ha a tulajdonságot később pontosítóként szeretné használni, olyan felügyelt tulajdonságot válasszon, amelynek Pontosítás oszlopában a „Pontosítás” érték látható.

 3. Mutasson a felügyelt tulajdonságra, kattintson a megjelenő nyílra, és válassza a Tulajdonság szerkesztése/megfeleltetése parancsot.

 4. A Felügyelt tulajdonság szerkesztése lap Főbb jellemzők csoportjának Alias területén írja be a tulajdonság új nevét az Alias mezőbe.

 5. A Bejárt tulajdonságokra mutató megfeleltetések csoportban kattintson a Megfeleltetés hozzáadása gombra.

 6. A Bejárt tulajdonságok kijelölése párbeszédpanelen válassza ki azt a bejárt tulajdonságot, amelyet ennek a felügyelt tulajdonságnak szeretne megfeleltetni, és kattintson az OK gombra. Ismételje meg ezt a lépést, ha több bejárt tulajdonságot szeretne ugyanennek a felügyelt tulajdonságnak megfeleltetni.

 7. Kattintson az OK gombra.

  Fontos:  Amikor ezzel a módszerrel új felügyelt tulajdonságot hoz létre, a pontosítót használó tárat vagy listát előbb újra be kell járni és újra kell indexelni, mert a tulajdonság csak ez után jelenik meg lehetőségként a pontosítás beállításában. Lásd a Dokumentumtár vagy lista újraindexelésének kérése című szakaszt.

 1. Ugrás a keresési séma lapot:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  Ugrás a keresési séma lapot:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. A Felügyelt tulajdonságok lapon látható az összes felügyelt tulajdonság, ezek összes beállítása, és azok a bejárt tulajdonságok, amelyeknek meg vannak feleltetve.

 3. Ha a bejárt tulajdonságokat és a nekik megfeleltetett felügyelt tulajdonságokat szeretné látni, kattintson a Bejárt tulajdonságok fülre.

 4. A bejárt tulajdonságok kategóriáinak megtekintéséhez kattintson a Kategóriák fülre.

Megjegyzés:  Nem minden itt ismertetett lehetőség érhető el a SharePoint Online-ban.

Felügyelt tulajdonság szerkesztése
 1. Ugrás a keresési séma lapot:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  Ugrás a keresési séma lapot:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. Keresése a Tulajdonságnév oszlopában a Felügyelt tulajdonságok lapon a szerkeszteni kívánt felügyelt tulajdonság, vagy írja be a nevét a szűrő mezőben.

 3. Mutasson a felügyelt tulajdonságra a listában, kattintson a nyílra, és válassza a tulajdonság szerkesztése/megfeleltetése parancsot.

 4. A Felügyelt tulajdonság szerkesztése lapon lévő beállítások szerkesztése, és kattintson az OKgombra.

 1. Ugrás a keresési séma lapot:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  Ugrás a keresési séma lapot:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. A Felügyelt tulajdonságok lapon keresse meg a törölni kívánt felügyelt tulajdonságot, vagy írja be a nevét a Szűrő csoportban lévő mezőbe.

 3. Mutasson a törölni kívánt felügyelt tulajdonság melletti nyílra, és válassza a Törlés parancsot.

 4. Kattintson az OK gombra.

  Fontos: Felügyelt tulajdonság törlése esetén:

  • A felhasználók nem kereshetnek rá a tulajdonságra.

  • A tulajdonságot használó lekérdezési szabályok működése megszűnik.

  • A tulajdonságot használó egyéni kijelzők működése megszűnik.

 1. A keresési séma megnyitásához:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  A keresési séma megnyitásához:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. Kattintson a Bejárt tulajdonságok fülre.

 3. A Bejárt tulajdonságok lapon keresse meg azt a bejárt tulajdonságot, amelyet egy felügyelt tulajdonságnak meg szeretne feleltetni, vagy írja be a nevét a Szűrők csoportban lévő Bejárt tulajdonságok mezőbe.

 4. Mutasson a megfeleltetni kívánt bejárt tulajdonság melletti nyílra, és válassza a Tulajdonság szerkesztése/megfeleltetése parancsot.

 5. A Bejárt tulajdonság szerkesztése lapon, a Felügyelt tulajdonságokra mutató megfeleltetések csoportban kattintson a Megfeleltetés hozzáadása gombra.

 6. A Felügyelt tulajdonságok kijelölése párbeszédpanelen válassza ki azt a felügyelt tulajdonságot, amelynek ezt a bejárt tulajdonságot meg szeretné feleltetni, és kattintson az OK gombra. Ismételje meg ezt a lépést, ha több felügyelt tulajdonsággal szeretné ugyanezt a bejárt tulajdonságot megfeleltetni.

 7. A Belefoglalás a teljes szöveges indexbe csoportban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a bejárt tulajdonság tartalmát fel szeretné venni a teljes szöveges indexbe.

 8. Kattintson az OK gombra.

 1. A keresési séma megnyitásához:

  A bérlői webhelyen
  1. Jelentkezzen be az Office 365-ben.

   Válassza a rácsos ikon menüjét, majd a Rendszergazda parancsot.

  2. Kattintson a rendszergazda , és válassza a SharePoint. Ön most a SharePoint felügyeleti központban.

  3. Kattintson a Keresésgombra, és a keresés felügyeleti lapján válassza a Keresési séma kezelése .

  A keresési séma megnyitásához:

  A webhelycsoporthoz
  1. A webhelyen kattintson a Beállításokgombra, és válassza a webhely beállításaiparancsra.

  2. Kattintson a keresési séma , a webhelycsoport felügyelete.

 2. Kattintson a Kategóriák fülre.

 3. A Kategóriák lapon keresse meg a megtekinteni vagy szerkeszteni kívánt bejárttulajdonság-kategóriát.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  1. Ha meg szeretné tekinteni, hogy mely bejárt tulajdonságok tartoznak egy kategóriába, és mely felügyelt tulajdonságoknak vannak megfeleltetve, a Kategóriák lapon kattintson egy bejárttulajdonság-kategóriára.

  2. Ha szerkeszteni szeretné valamelyik kategóriát, mutasson a nevére, kattintson a megjelenő nyílra, és válassza a Kategória szerkesztése parancsot.

Ha nem szeretné, hogy a dokumentum Delvejelenjen meg, Igen/nemtípusú HideFromDelve webhelyoszlop is létrehozhat. A webhelyoszlopot létrehoz egy új bejárt tulajdonság, ows_HideFromDelve, amely automatikusan a HideFromDelve felügyelt tulajdonságnak van megfeleltetve.

Webhelyoszlop hozzáadása a tárat vagy listát, a dokumentum tárolási helyére
 1. Jelentkezzen be a webhelycsoport rendszergazdája, és nyissa meg a dokumentumot, amelyet el kíván rejteni a Delve tárolási helyére.

 2. A menüszalagon kattintson a lista vagy tár fülre.

 3. A Nézetek kezelése csoportban az Oszlop létrehozása gombra.

 4. HideFromDelve csoportjában a név és típus csoport oszlopnév mezőjébe írja be, és válassza a Igen/nem (jelölőnégyzet).

  Fontos: Az alapértelmezett érték legördülő menü a További oszlopbeállítások szakaszban a nem gombra. Ha az Igenlehetőséget választja, minden új dokumentumnál rejtve marad a Delve.

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • SharePoint-2016 vagy a SharePoint online-ban törölje a jelet a Hozzáadás gombra az összes jelölőnégyzet.

  • A SharePoint 2013-hoz törölje a jelet a Hozzáadás az alapértelmezett nézethez jelölőnégyzetet.

 6. Kattintson az OK gombra.

A dokumentum Delve az elrejteni kívánt megjelölni.
 1. Nyissa meg a dokumentumot, amelyet el kíván rejteni a Delve tárolási helyére.

 2. Keresse meg a elrejtése a tárban vagy listában, kattintson a Tulajdonságok szerkesztése és HideFromDelvejelölje be a kívánt dokumentumot.

 3. Kattintson az OK gombra.

A következő ütemezett bejárás után, vagy meg kérelem újraindexelésének dokumentumtár vagy listaután a dokumentum Delvea rejtett. Ha azt szeretné, hogy a dokumentum jelenjen meg újból Delve , törölje a jelet a rejtett dokumentumot az HideFromDelve oszlopban.

 1. A webhelyen nyissa meg azt a listát vagy tárat, ahol új tulajdonságot vett, és kattintson a címre. Meg kell jelennie a tár vagy a lista lap.

 2. A menüszalagon kattintson a Tár vagy a Lista fülre.

 3. A Beállítások csoportban kattintson a tár beállításai vagy a lista beállításai gombra.

 4. Kattintson a Beállítások lap Általános beállítások csoportjában található Speciális beállítások hivatkozásra.

 5. Görgessen le a Dokumentumtár újraindexelése vagy a Lista újraindexelése csoportig, és kattintson a gombra. A rendszer a következő ütemezett bejárás során újraindexeli a dokumentumtár vagy a lista teljes tartalmát.

  Megjegyzés: Ez az egy nagy terhelés okoz a keresési rendszer, ezért mindenképpen új indexet csak azt követően újból indexelt felvenni kívánt összes módosításokat végzett.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Lásd még

Bejárt és felügyelt tulajdonságok a SharePoint Server 2013 áttekintése

A SharePoint Server keresési sémájának áttekintése

Manuális kérése bejárás és újraindexelés webhely

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×