Képletek és függvények

A képletek áttekintése az Excelben

A képletek áttekintése az Excelben

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Megtudhatja, hogy hogyan kezdheti meg a képletek létrehozását és veheti használatba a beépített függvényeket különböző számítások végrehajtása és problémák megoldása céljából.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Más cellák értékeire hivatkozó képlet létrehozása

 1. Jelöljön ki egy cellát.

 2. Írja be az egyenlőségjelet (=).

  Megjegyzés: Az Excelben a képleteknek egyenlőségjellel (=) kell kezdődniük.

 3. Jelöljön ki egy cellát, vagy írja be annak címét a kijelölt cellába.

  cella kijelölése

 4. Írjon be egy operátort. Kivonáshoz például írja be a - jelet.

 5. Jelölje ki a következő cellát, vagy írja be annak címét a kijelölt cellába.

  következő cella

 6. Nyomja le az Enter billentyűt. A számítás eredménye megjelenik a képletet tartalmazó cellában.

Lásd: a képlet

 1. Amikor beír egy képletet egy cellába, az a szerkesztőlécen is megjelenik.

  Szerkesztőléc
 2. A képlet megtekintéséhez jelölje ki a cellát, és a képlet megjelenik a szerkesztőlécen.

  Lásd a szerkesztőlécet

Beépített függvényt tartalmazó képlet megadása

 1. Jelöljön ki egy üres cellát.

 2. Írjon be egy egyenlőségjelet (=), majd írjon be egy függvényt. A teljes értékesítés megjelenítéséhez például írja be a =SZUM képletet.

 3. Írjon be egy ( karaktert – egy nyitó zárójelet.

 4. Jelölje ki a kívánt cellatartományt, majd írjon be egy ) karaktert – egy záró zárójelet.

  tartomány

 5. Nyomja le az Enter billentyűt az eredmény megjelenítéséhez.

A képletekkel kapcsolatos oktatóanyag munkafüzetének letöltése

Összeállítottunk egy Ismerkedés a képletek használatával című munkafüzetet, amely szabadon letölthető. Ha Ön az Excel új felhasználója, de még ha van is némi tapasztalata a program használatában, ebben a bemutatóban megismerkedhet az Excel leggyakoribb képleteivel. A valós idejű példáknak és a hasznos vizualizációknak köszönhetően profiként használhatja a SZUM, a DARAB, az ÁTLAG és az FKERES függvényt.

A képletek részletes ismertetése

Az alábbi szakaszokban további információt talál a képletek egyes elemeiről.

A képlet a következők bármelyikét tartalmazhatja: függvények, hivatkozások, operátorok és állandók.

A képlet részei   

A képletek alkotórészei

1. Függvények: A PI() függvény a pi értékét (3,142...) adja vissza.

2. Hivatkozások: Az A2 az A2 cellában lévő értéket adja vissza.

3. Állandók: A képletbe közvetlenül beírt számok vagy karakterláncok, például 2.

4. Operátorok: A ^ (kalap) a hatványozás, a * (csillag) pedig a szorzás jele.

Az állandó olyan érték, amelyet nem kell kiszámítani, mindig változatlan marad. A 2008.10.09. dátum, a 210-es szám és a „Negyedévi bevétel” szöveg mind állandó. A kifejezések vagy a kifejezések eredményeként kapott értékek nem állandók. Ha a képletben cellahivatkozások helyett állandókat használ (például =30+70+110), az eredmény csak akkor változik, ha módosítja a képletet. Általában a legjobb módszer, ha állandókat helyez el az egyéni cellákban, ahol azok szükség esetén egyszerűen módosíthatók, majd a képletekben ezekre a cellákra hivatkozik.

A hivatkozás azonosítja a munkalap celláját vagy tartományát, és meghatározza az Excel számára, hogy a képletben használni kívánt értékek vagy adatok hol találhatók. Hivatkozások segítségével egy képletben használhatja a munkalap különböző részein elhelyezkedő adatokat, és egy cella értéke több képletben is előfordulhat. Hivatkozhat ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra, vagy akár más munkafüzetek celláira is. A más munkafüzetek celláira mutató hivatkozást csatolásnak vagy külső hivatkozásnak nevezik.

 • Az A1 hivatkozási stílus:

  Alapértelmezés szerint az Excel az A1 hivatkozási stílust használja, amely az oszlopokra betűkkel (A-tól XFD-ig, összesen 16 384 oszlop), a sorokra számmal (1-től 1 048 576-ig) hivatkozik. Ezeket a betűket és számokat sor- és oszlopazonosítónak nevezik. Cellahivatkozásnál az oszlop betűjelét és a sor számát adja meg. Például a B2 hivatkozás a B oszlop és a 2-es sor metszéspontján található cellára mutat.

  Hivatkozás

  Használat

  Az A oszlop 10. sorában lévő cella

  A10

  Az A oszlop 10. és 20. sora által meghatározott cellatartomány

  A10:A20

  A B és az E oszlop 15. sora által meghatározott cellatartomány

  B15:E15

  Az 5. sor összes cellája

  5:5

  Az 5-10. sorban lévő összes cella

  05:10:00

  A H oszlop összes cellája

  H:H

  A H–J oszlop összes cellája

  H:J

  Az A és E oszlop között a 10. sortól a 20. sorig terjedő cellatartomány

  A10:E20

 • Hivatkozás ugyanazon munkafüzet másik munkalapján található cellára vagy cellatartományra

  A következő példában az ÁTLAG függvény az ugyanabban a munkafüzetben található Marketing nevű munkalap B1:B10 tartománya értékeinek átlagát számítja ki.

  Munkalap hivatkozása – példa

  1. A Marketing nevű munkalapra hivatkozik.

  2. A B1–B10 cellatartományra hivatkozik.

  3. A felkiáltójel (!) a munkalap hivatkozását elkülöníti a cellatartomány hivatkozásától.

  Megjegyzés: Ha a hivatkozott munkalap szóközöket vagy számokat tartalmaz, akkor a munkafüzetnév előtt és után aposztrófokat (') kell elhelyeznie (például: ='123'!A1 vagy ='Januári árbevétel'!A1).

 • A relatív, az abszolút és a vegyes hivatkozás közötti különbség

  1. Relatív hivatkozások:    Egy képlet relatív cellahivatkozása (például A1) a képletet tartalmazó és a hivatkozott cella egymáshoz képesti elhelyezkedésén alapul. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a hivatkozás is módosul. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, a hivatkozás automatikusan igazodik ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak. Ha például a B2 cellából a B3 cellába másol egy relatív hivatkozást, az =A1 képlet =A2 képletre módosul.

   Relatív hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Relatív hivatkozást tartalmazó másolt képlet

  2. Abszolút hivatkozások:    Egy képlet abszolút hivatkozása (például $A$1) mindig adott helyen található cellára mutat. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, az abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, az abszolút hivatkozás nem igazodik ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak, így szükség szerint Önnek kell beállítani az abszolút hivatkozást. Ha például a B2 cellából a B3 cellába másol egy abszolút hivatkozást, a képlet mindkét cellában ugyanaz lesz (=$A$1).

   Abszolút hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Abszolút hivatkozást tartalmazó másolt képlet
  3. Vegyes hivatkozások:    A vegyes hivatkozás tartalma abszolút oszlop és relatív sor, vagy abszolút sor és relatív oszlop. Az abszolút oszlophivatkozás alakja $A1, $B1 stb., míg az abszolút sorhivatkozásé A$1, B$1 stb. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a relatív hivatkozás módosul, míg az abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, a relatív hivatkozás automatikusan igazodik ehhez, az abszolút hivatkozás viszont nem. Ha például a B2 cellából a C3 cellába másol egy vegyes hivatkozást, az =A$1 képlet =B$1 képletre módosul.

   Vegyes hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Vegyes hivatkozást tartalmazó másolt képlet

 • A háromdimenziós hivatkozási stílus

  Egyszerű hivatkozás több munkalapra:    A háromdimenziós hivatkozások segítségével egy munkafüzeten belül több munkalap megfelelő celláinak vagy cellatartományának adatait elemezheti. A háromdimenziós hivatkozás cella- vagy tartományhivatkozásból, illetve azt megelőző munkalapnevekből áll. Az Excel a hivatkozás kezdő és záró neve közötti munkalapokat használja fel a számításhoz. A =SZUM(Munka2:Munka13!B5) például a Munka2 és a Munka13 közötti munkalapok (őket is beleértve) B5 cellájának értékét adja össze.

  • A következő függvények segítségével háromdimenziós hivatkozás használatával hivatkozhat más munkalapokon lévő cellákra, definiálhat neveket és létrehozhat képleteket: SZUM, ÁTLAG, ÁTLAGA, DARAB, DARAB2, MAX, MAX2, MIN, MIN2, SZÓR.S, SZÓRÁSA, SZÓRÁSPA, VAR.S, VAR.M, VARA és VARPA.

  • A tömbképletekben nem lehet háromdimenziós hivatkozásokat használni.

  • A metszet műveleti jel (operátor)t (szóköz), illetve az implicit metszetet használó képletekben nem lehet háromdimenziós hivatkozásokat használni.

  Munkalapok áthelyezésének, másolásának, beszúrásának, illetve törlésének következményei:    A következő példák bemutatják, mi történik, ha áthelyez, lemásol, beszúr vagy töröl háromdimenziós hivatkozásokban szereplő munkalapokat. A példa az =SZUM(Munka2:Munka6!A2:A5) képletet használja, amely a Munka2 és Munka6 munkalapok közötti valamennyi lap A2:A5 tartományában található értékeket összegzi.

  • Beszúrás vagy másolás:    Ha új lapokat szúr be vagy másol a Munka2 és a Munka6 lap közé, akkor az új lapokon a hivatkozott cellatartományban (A2:A5) lévő értékek is szerepelni fognak a számításban.

  • Törlés:    Ha lapokat töröl a Munka2 és a Munka6 lap közötti laptartományból, akkor ezek értékei nem vesznek részt a számításban.

  • Áthelyezés:    Ha a munkafüzet Munka2 és a Munka6 lap közötti laptartományából lapokat helyez át a hivatkozott laptartományon kívülre, akkor az azokon lévő értékek kimaradnak a számításból.

  • Zárólap áthelyezése:    Ha a Munka2 vagy a Munka6 lapot a munkafüzeten belül áthelyezi, akkor a számításban szereplő laptartományt az új helyzetű lapok határozzák meg.

  • Zárólap törlése:    Ha a Munka2 vagy a Munka6 lapot törli, akkor a számításban részt vevő terület az új laptartománynak megfelelő lesz.

 • Az S1O1 hivatkozási stílus

  Használhat olyan hivatkozási stílust is, ahol a munkalap sorai és oszlopai is számozva vannak. Az S1O1 hivatkozási stílus akkor hasznos, ha a sor- és oszloppozíciók számítását makrók végzik. Az S1O1 stílusban az Excel a következő sorrendben tünteti fel a cellák helyét: „S” + a sor száma + „O” + az oszlop száma.

  Hivatkozás

  Jelentés

  S[-2]O

  relatív hivatkozás a két sorral feljebb és ugyanabban az oszlopban lévő cellára

  S[2]O[2]

  Relatív hivatkozás a két sorral lejjebb és két oszloppal jobbra lévő cellára

  S2O2

  Abszolút hivatkozás a második sorban és a második oszlopban lévő cellára

  S[-1]

  Relatív hivatkozás az aktív cella fölötti teljes sorra

  R

  Abszolút hivatkozás az aktuális sorra

  Amikor makrót rögzít, az Excel néhány parancsot S1O1 hivatkozási stílussal rögzít. Ha például az AutoSzum gombra kattintás parancsot rögzíti makróként olyan képlet beszúrására, amely cellatartományt összegez, az Excel a képletet az S1O1 (nem pedig az A1) hivatkozás segítségével rögzíti.

  Az S1O1 hivatkozási stílus be- és kikapcsolható: ehhez jelölje be az S1O1 hivatkozási stílus jelölőnégyzetet (vagy törölje annak jelölését) a Beállítások párbeszédpanel Képletek kategóriájának Képletekkel végzett munka csoportjában. A párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Fájl fülre.

  Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Váltás a relatív, abszolút és vegyes hivatkozások függvények között

Excel-képletekben műveleti jelek használata

A, amelyben az Excel műveletek végrehajtási sorrendje képletekben

A függvények és beágyazott függvények az Excel-képletekben

Képletek nevek definiálása és használata

Útmutatások és példák tömbképletek használatához

Törlése vagy eltávolítása a képlet

Hibás képletek kiküszöbölése

A képletekben hibák keresése és javítása

Az Excel billentyűparancsai, illetve a funkcióbillentyűkkel

Excel-függvények (kategória szerint)

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×