A hivatkozások használata az Excelben

Ha egy másik fájlban vagy weblapon tárolt, az adott témába vágó információt szeretne gyorsan hozzáférhetővé tenni, a munkalap cellájában elhelyezhet egy hivatkozás. Ehhez hasonlóan, diagramok bizonyos elemeibe is beszúrhat hivatkozásokat.

Megjegyzés: A témakörben szereplő képernyőképek többsége az Excel 2016-ban készült. Ha az Excel egy másik verzióját használja, előfordulhat, hogy kicsit mást lát a programban, de a funkciók – ha a leírás nem jelzi másképp – megegyeznek.

A hiperhivatkozás olyan kapcsolat a dokumentumban, amely kattintásra egy másik lapot vagy fájlt nyit meg. Célként általában egy másik weblap, kép, e-mail cím vagy program szerepelhet. Maga a hiperhivatkozás kép vagy szöveg lehet.

Amikor egy webhelyet megtekintő felhasználó hivatkozásra kattint, a céladat típusától függően megjelenik egy webböngésző, illetve a rendszer megnyitja vagy futtatja azt. Egy weblapra mutató hivatkozás például egy webböngészőben jeleníti meg a lapot, egy AVI típusú fájlra mutató hivatkozás pedig egy médialejátszó alkalmazásban nyílik meg.

Mire használhatók a hivatkozások?

A hivatkozások a következő célokra használhatók:

 • Hálózaton, intranet vagy az interneten lévő fájl vagy weblap elérésére

 • Egy jövőben elkészítendő fájl vagy weblap elérésére

 • E-mail üzenet küldésének kezdeményezésére

 • Fájlátviteli művelet (például fájlletöltés vagy FTP) elindítására

Amikor az egérmutatót egy hivatkozást tartalmazó szövegre vagy képre helyezi, a mutató kéz alakúra  Kéz alakú mutató vált, jelezve, hogy a szöveg vagy kép kattintásra elindít valamilyen műveletet.

Mi az az URL és hogyan működik?

A hiperhivatkozás által megjelölt célhelyet az URL (Uniform Resource Locator) a következőképpen kódolja:

http://pelda.microsoft.com/hirek.htm

file://szamitogepnev/mappa/fajlnev.htm

Az URL részei a következők: egy protokoll, amely HTTP, FTP vagy FILE lehet, egy webkiszolgáló vagy hálózati hely, valamint egy elérési út és egy fájlnév. Az alábbi ábra az URL részeit mutatja be:

Az URL-címek négy alkotóeleme

1. Az alkalmazott protokoll (http, ftp, file)

2. Webkiszolgáló vagy hálózati hely

3. Elérési út

4. Fájlnév

Abszolút és relatív hiperhivatkozások

Az abszolút URL a teljes címet tartalmazza, beleértve a protokoll, a webkiszolgáló, valamint az elérési utat és a fájlnevet.

A relatív URL-ből az előbbiekben felsoroltak közül egy vagy több összetevő hiányzik. A hiányzó adatokat a böngésző az URL-t tartalmazó lap felhasználásával pótolja. Ha például a protokoll és a webkiszolgáló hiányzik, az aktuális lap protokollját és kiszolgálóját – például .com, .org vagy .edu – használja.

Általánosan elterjedt, hogy a weben lévő weblapokon relatív URL-címeket használnak, amelyek csak az elérési út egy részét és a fájlnevet tartalmazzák. Ha a fájlokat másik kiszolgálóra helyezik át, az ilyen hivatkozások továbbra is működőképesek maradnak mindaddig, míg a weblapok egymáshoz viszonyított helyzete változatlan marad. Tegyük fel, hogy a Termékek.htm nevű lapon lévő hivatkozások egyike az Élelmiszer mappában lévő Alma.htm nevű weblapra mutat. Ha mindkét weblapot áthelyezik egy másik kiszolgálón lévő Élelmiszer nevű mappába, a hivatkozásban lévő URL-cím továbbra is helyes marad.

A Microsoft Excel munkafüzetekben alapértelmezés szerint az elérési út nélküli hiperhivatkozással megadott fájlok helye az aktív munkafüzetéhez viszonyított. A Hiperhivatkozás beszúrása párbeszédpanelen azonban alapértelmezésként másik alapcímet is megadhat, ha azt szeretné, hogy valahányszor a megadott helyen lévő fájlra mutató hiperhivatkozást hoz létre, az útvonal elhagyásával csak a fájlnevet kelljen megadnia.

 1. A munkalapon kattintson arra a cellára, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

  Kijelölhet egy objektumot is, például egy képet vagy egy diagram valamelyik elemét a hivatkozás képviseletére.

  1. A Beszúrás lap Hivatkozások csoportjában kattintson a Hiperhivatkozás Hivatkozás gomb gombra.

  Ezenkívül megteheti azt is, hogy az egér jobb gombjával kattint a cellára vagy képre, majd a helyi menü Hiperhivatkozás parancsára kattint, vagy lenyomja a CTRL+K billentyűkombinációt.

 2. A párbeszédpanel bal oldalán levő Hivatkozott cím listában kattintson az Új dokumentum elemre.

 3. Írja be az új fájl nevét Az új dokumentum neve mezőbe.

  Tipp: Ha a Teljes útvonal mezőben szereplőtől eltérő helyet szeretne megadni, akkor írja be Az új dokumentum neve mezőbe, a fájlnév elé, vagy kattintson a Módosítás gombra, adja meg a megfelelő helyet, végül kattintson az OK gombra.

 4. A Szerkesztés ideje csoportban adja meg, hogy mikor szeretné megnyitni az új fájlt. Kattintson Az új fájl szerkesztése most vagy Az új fájl szerkesztése később beállításra.

 5. A Megjelenő szöveg mezőben adja meg, milyen szöveg fogja képviselni a hivatkozást.

 6. A hivatkozást elláthatja olyan felirattal, amely akkor jelenik meg, ha a hivatkozás fölé viszi az egérmutatót. Ehhez kattintson az Elemleírás gombra, és Az elemleírás szövege mezőbe írja be a kívánt szöveget. Végül kattintson az OK gombra.

 1. A munkalapon kattintson arra a cellára, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

  Kijelölhet egy objektumot is, például egy képet vagy egy diagram valamelyik elemét a hivatkozás képviseletére.

  1. A Beszúrás lap Hivatkozások csoportjában kattintson a Hiperhivatkozás Hivatkozás gomb gombra.

  Ezenkívül megteheti azt is, hogy az egér jobb gombjával kattint a cellára vagy képre, majd a helyi menü Hiperhivatkozás parancsára kattint, vagy lenyomja a CTRL+K billentyűkombinációt.

 2. A párbeszédpanel bal oldalán levő Hivatkozott cím listában kattintson a Létező fájl vagy weblap elemre.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha egy fájlt szeretne kijelölni, kattintson az Aktuális mappa gombra, majd a hivatkozni kívánt fájl nevére.

   Az aktuális mappa helyett egy másikat választhat a Hely lista segítségével.

  • Weblap kijelöléséhez kattintson a Megtekintett lapok gombra, majd a hivatkozni kívánt weblap nevére.

  • Ha a legutóbb megnyitott fájlok listájáról szeretne választani, kattintson a Legutóbbi fájlok gombra, majd a kívánt fájl nevére.

  • Ha ismeri annak a fájlnak vagy weblapnak a helyét és nevét, amelyikre hivatkozni szeretne, írja be az adatokat a Cím mezőbe.

  • Ha a weblapot úgy szeretné kijelölni, hogy a böngészőben megkeresi, kattintson a Keresés a weben Keresés a weben gomb gombra, nyissa meg azt a weblapot, amelyikre hivatkozást szeretne létesíteni, majd a böngésző bezárása nélkül váltson vissza az Office Excel alkalmazásra.

 4. Ha a fájlban vagy weblapon egy bizonyos helyre szeretne hivatkozni, kattintson a Könyvjelző gombra, majd kattintson duplán a kívánt könyvjelző.

  Megjegyzés: Ehhez a hivatkozott fájlban vagy weblapon lennie kell egy könyvjelzőnek.

 5. A Megjelenő szöveg mezőben adja meg, milyen szöveg fogja képviselni a hivatkozást.

 6. A hivatkozást elláthatja olyan felirattal, amely akkor jelenik meg, ha a hivatkozás fölé viszi az egérmutatót. Ehhez kattintson az Elemleírás gombra, és Az elemleírás szövege mezőbe írja be a kívánt szöveget. Végül kattintson az OK gombra.

Ha az aktív munkafüzet vagy más munkafüzet adott pontjához szeretne hivatkozást készíteni, a cél szereplő cellákat lássa el név vagy cellahivatkozással.

 1. Ha nevet szeretne használni, a célmunkafüzetben nevezze el a célcellákat.

  Cella vagy cellatartomány elnevezése

  1. Jelölje ki az elnevezni kívánt cellát, cellatartományt vagy nem szomszédos cellákat.

  2. Kattintson a szerkesztőléc  Gombkép bal szélén a Név mezőre.

   Példa a Név mezőre

   Gombkép Név mező

  3. Írjon be egy nevet a Név mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

   Megjegyzés: A név nem tartalmazhat szóközt, és betűvel kell kezdődnie.

 2. A forrásként használt munkafüzetben kattintson arra a cellára, amelyben hivatkozást szeretne létrehozni.

  Kijelölhet egy objektumot is, például egy képet vagy egy diagram valamelyik elemét a hivatkozás képviseletére.

  1. A Beszúrás lap Hivatkozások csoportjában kattintson a Hiperhivatkozás Hivatkozás gomb gombra.

  Ezenkívül megteheti azt is, hogy az egér jobb gombjával kattint a cellára vagy képre, majd a helyi menü Hiperhivatkozás parancsára kattint, vagy lenyomja a CTRL+K billentyűkombinációt.

 3. A párbeszédpanel bal oldalán levő Hivatkozott cím listában tegye a következőt:

  • Ha a hely, amelyre a hivatkozás mutat, az aktív munkafüzetben található, kattintson a Dokumentum adott pontja elemre.

  • Ha a hely más munkafüzetben található, kattintson a Létező fájl vagy weblap elemre, keresse meg és jelölje ki azt a munkafüzetet, amelyre hivatkozni szeretne, majd kattintson a Könyvjelző gombra.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A Vagy jelöljön ki egy pontot a dokumentumban mezőben, a Cellahivatkozás csoportban jelölje ki a hivatkozni kívánt munkalapot, írja be a cellahivatkozást az Írja be a cellahivatkozást mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

  • A Definiált nevek csoportban jelölje ki annak a cellának a nevét, amelyhez a hivatkozást készíti. Befejezésül kattintson az OK gombra.

 5. A Megjelenő szöveg mezőben adja meg, milyen szöveg fogja képviselni a hivatkozást.

 6. A hivatkozást elláthatja olyan felirattal, amely akkor jelenik meg, ha a hivatkozás fölé viszi az egérmutatót. Ehhez kattintson az Elemleírás gombra, és Az elemleírás szövege mezőbe írja be a kívánt szöveget. Végül kattintson az OK gombra.

A HIPERHIVATKOZÁS függvénnyel hálózati kiszolgálón, intranet vagy interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hozhat létre. Amikor a HIPERHIVATKOZÁS függvényt tartalmazó cellára kattint, a Microsoft Excel megnyitja a hivatkozott fájlt.

Szintaxis

HIPERHIVATKOZÁS(hivatkozás_hely;kedves_név)

Hivatkozás_helye    Ez a megnyitandó dokumentum elérési útvonala és neve szövegként. A hivatkozás_hely hivatkozhat egy dokumentum valamely helyére – például adott cellára vagy elnevezett cellatartományra Microsoft Excel munkalapon vagy munkafüzetben, illetve könyvjelzőre Microsoft Word dokumentumban. Az útvonal mutathat egy merevlemezen tárolt fájlra, de lehet egy UNC (universal naming convention) útvonal egy kiszolgálón (Windows Excel esetében) vagy egy URL (Uniform Resource Locator) útvonal az interneten vagy egy belső hálózaton.

 • A hivatkozás_hely lehet idézőjelek közé zárt karaktersorozat vagy a csatolást karaktersorozatot tartalmazó cella.

 • Ha a hivatkozás_hely megadott ugrás nem létezik vagy nem érhető el, hibaüzenet jelenik meg, amikor a cellára kattint.

Kedves_név:     Ez a cellában megjelenő ugrószöveg vagy számérték. A kedves_név kék színű és alá van húzva. Ha a kedves_név hiányzik, a cella a hivatkozás_hely szövegét jeleníti meg.

 • A kedves_név lehet számérték, karaktersorozat, név, illetve a szöveget vagy az értéket tartalmazó cella.

 • Ha a kedves_név hibaértéket (például #ÉRTÉK!) ad vissza, a cellában az ugrószöveg helyett a hiba jelenik meg.

Példák

A következő példa megnyitja az example.microsoft.com/report internetcímen található Terv.xls nevű fájlt, és a "Kimutatás indítása" szöveget jeleníti meg:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

A következő példa az F10 cellára mutató hiperhivatkozást készít az Uzleti jelentes.xls munkafüzet Ezevi munkalapján; a munkafüzet az interneten van, a example.microsoft.com/report címen. A hiperhivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövegként a D1 cella tartalmát mutatja:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

A következő példa hiperhivatkozást készít az Uzleti jelentes.xls munkafüzet Elso negyedev munkalapjának ReszlegVegosszeg cellatartományára; a munkafüzet az interneten van, a example.microsoft.com/report címen. A hiperhivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövege: "Reszleg elso negyedevi koltsegvetese"

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Ha egy Microsoft Word dokumentum valamely pontjára szeretne hiperhivatkozást készíteni, könyvjelzővel adja meg a dokumentum elérni kívánt pontját. A következő példa hiperhivatkozást készít az Evi jelentes.doc nevű dokumentum Negyedevi nyereseg könyvjelzőjére. A dokumentum címe: example.microsoft.com

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

A következő példában (Windows Excel környezetben) a D5 cella tartalma az ugrószöveg, amely megnyitja a FINANCE nevű kiszolgálón a Statements közös könyvtárban található 1negyed.xls nevű fájlt. Ez a példa UNC útvonalat használ:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Az alábbi példa Windows Excel környezetben nyitja meg az 1negyed.xls fájlt, amely a D lemezegység Finance nevű könyvtárában található, és a H10 cellában tárolt számértéket jeleníti meg:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

A Windows Excelben a következő példa hiperhivatkozást hoz létre egy másik munkafüzet Osszegek nevű területéhez:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

A Macintosh Excelben a következő példa a "Kattintson ide" feliratot jeleníti meg a cellában, és megnyitja a Macintosh HD nevű lemezegységen a Budget Reportsa mappában lévő First Quarter nevű fájlt:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Munkalapon belül létrehozhatók hiperhivatkozások cellák közötti mozgásra is. Ha például a Koltsegv munkafüzet aktív munkalapja a December, a következő képlet hiperhivatkozást hoz létre az E56 cellához. A hivatkozás szövege az E56 cella értéke.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Ugyanazon munkafüzet másik lapjára való ugráshoz módosítsuk a lap nevét a hivatkozásban. Ha az előző példában a Szeptember nevű lap E56 cellájára szeretnénk ugrani, a "December" helyett a "Szeptember" lapnevet írjuk be.

Ha e-mail címre mutató hivatkozásra kattint, automatikusan elindul az elektronikus levelezőprogram (amennyiben telepített ilyet), és létrehoz egy új üzenetet, amelyben a Címzett mező már tartalmazza a megfelelő címet.

 1. A munkalapon kattintson arra a cellára, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

  Kijelölhet egy objektumot is, például egy képet vagy egy diagram valamelyik elemét a hivatkozás képviseletére.

  1. A Beszúrás lap Hivatkozások csoportjában kattintson a Hiperhivatkozás Hivatkozás gomb gombra.

  Ezenkívül megteheti azt is, hogy az egér jobb gombjával kattint a cellára vagy képre, majd a helyi menü Hiperhivatkozás parancsára kattint, vagy lenyomja a CTRL+K billentyűkombinációt.

 2. A Hivatkozott cím listában kattintson az E-mail cím elemre.

 3. Az E-mail cím mezőbe írja be a kívánt címet.

 4. A Tárgy mezőben jelölje meg az e-mail témáját.

  Megjegyzés: Egyes webböngészők és levelezőprogramok nem ismerik fel a tárgysort.

 5. A Megjelenő szöveg mezőben adja meg, milyen szöveg fogja képviselni a hivatkozást.

 6. A hivatkozást elláthatja olyan felirattal, amely akkor jelenik meg, ha a hivatkozás fölé viszi az egérmutatót. Ehhez kattintson az Elemleírás gombra, és Az elemleírás szövege mezőbe írja be a kívánt szöveget. Végül kattintson az OK gombra.

  Úgy is létrehozhat hivatkozást, hogy a cellába egyszerűen beírja az e-mail címet. Ha például beírja a valaki@microsoft.com címet, a hivatkozás automatikusan létrejön.

Egy munkafüzet külső hivatkozását vagy hivatkozásait (más néven csatolásait) beszúrhatja egy másik olyan munkafüzetbe, amely intranet vagy az interneten érhető el. A munkafüzetet nem szabad HTML típusú fájlként menteni.

 1. Nyissa meg a forrásul szolgáló munkafüzetet, és jelölje ki a másolandó cellát vagy cellatartományt.

 2. A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában kattintson a Másolás gombra.

  A Másolás és a Beillesztés gomb a Kezdőlap lapon
 3. Váltson arra a munkafüzetre, amelybe másolni szeretné az adatokat, és kattintson arra a cellára, ahová helyezni kívánja azokat.

 4. A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában kattintson az Irányított beillesztés parancsra.

 5. Kattintson a Csatolva gombra.

  Az Excel létrehoz egy külső hivatkozást a cellára, illetve a cellatartomány mindegyik cellájára.

Megjegyzés: Anélkül is létrehozhat külső hivatkozást, hogy ehhez meg kellene nyitnia a munkafüzetet a weben. A célmunkafüzet mindegyik olyan cellája esetében, amelybe el szeretné helyezni a külső hivatkozást, kattintson a cellára, írjon be egy egyenlőségjelet (=), majd az URL-címet, és végül a munkafüzet elérési útját. Például:

='http://www.valaki.honlapja/[fájl.xls]Lap1'!A1

='ftp.kiszolgalo.valahol/fájl.xls'!Cellanév

Ha anélkül szeretne kijelölni egy hivatkozás, hogy aktiválná a cél mutató hivatkozást, a következőket teheti:

 • Kattintson a hivatkozást tartalmazó cellára, és tartsa lenyomva az egérgombot addig, amíg a mutató keresztté Excel kijelölőmutató nem változik, majd engedje el az egérgombot.

 • A nyílbillentyűkkel jelölje ki a hivatkozást tartalmazó cellát.

 • Ha a hivatkozást egy kép jeleníti meg, nyomja le a CTRL billentyűt, majd kattintson a képre.

Létező hivatkozást többféleképpen módosíthat: megváltoztathatja a cél, megjelenését, illetve a hivatkozást képviselő szöveget vagy képet.

A hivatkozás céljának módosítása

 1. Kattintson arra a cellára vagy képre, amely a módosítani kívánt hivatkozást tartalmazza.

  Tipp: A hivatkozást tartalmazó cellát a hivatkozás követése nélkül úgy jelölheti ki, hogy a cellára kattint, és lenyomva tartja az egérgombot addig, míg a mutató keresztté Excel kijelölőmutató nem változik, majd fölengedi az egérgombot. Ezenkívül a nyílbillentyűk segítségével is kijelölheti a kívánt cellát. Képi elem kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL gombot, majd kattintson a kívánt képre.

  1. A Beszúrás lap Hivatkozások csoportjában kattintson a Hiperhivatkozás gombra. Hivatkozás gomb

  Ezenkívül megteheti azt is, hogy az egér jobb gombjával kattint a cellára vagy képre, majd a helyi menü Hiperhivatkozás szerkesztése parancsára kattint, vagy lenyomja a CTRL+K billentyűkombinációt.

 2. A Hiperhivatkozás szerkesztése párbeszédpanelen végezze el a kívánt módosításokat.

  Megjegyzés: Ha a hivatkozást a HIPERHIVATKOZÁS munkalapfüggvény segítségével hozta létre, akkor a célt a képletben kell módosítania. Jelölje ki a hivatkozást tartalmazó cellát, majd kattintson a szerkesztőléc a képlet módosításához.

Az aktuális munkafüzetben az összes hivatkozás szövegének megjelenítését módosíthatja a hivatkozások stílusának módosításával.

 1. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Cellastílusok menügombra.

 2. Az Adatok és modell területen tegye a következőt:

  • Ha meg szeretné változtatni azoknak a hivatkozásoknak a megjelenését, amelyekre még nem kattintott rá a hivatkozás követéséhez, kattintson a jobb gombbal a Hivatkozás elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.

  • Azon hivatkozások megjelenítésének módosításához, amelyekre már rákattintott, kattintson a jobb gombbal a Látott hivatkozás elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.

   Megjegyzés: A Hivatkozás cellastílus csak akkor érhető el, ha a munkafüzet tartalmaz nem látott hivatkozást. A Látott hivatkozás cellastílus csak akkor érhető el, ha a munkafüzet tartalmaz már látott hivatkozást.

 3. A Stílus párbeszédpanelen kattintson a Formátum gombra.

 4. A Betűtípus és Kitöltés lapon adja meg a kívánt formázási beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzések: 

  • A Cellák formázása párbeszédpanelen megadott beállítások megjelennek a Stílus párbeszédpanel Stílus tartalma (Például) területén. Törölje az alkalmazni nem kívánt beállítások jelölőnégyzetét.

  • Amikor módosítja a Hivatkozás és a Látott hivatkozás stílusát, akkor a módosítások az aktuális munkafüzet minden hivatkozására érvényesek. Az egyes hivatkozások megjelenését nem változtathatja meg.

 1. Kattintson arra a cellára vagy képre, amely a módosítani kívánt hivatkozást tartalmazza.

  Tipp: A hivatkozást tartalmazó cellát a hivatkozás követése nélkül úgy jelölheti ki, hogy a cellára kattint, és lenyomva tartja az egérgombot addig, míg a mutató keresztté Excel kijelölőmutató nem változik, majd fölengedi az egérgombot. Ezenkívül a nyílbillentyűk segítségével is kijelölheti a kívánt cellát. Képi elem kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL gombot, majd kattintson a kívánt képre.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A hivatkozás módosításához kattintson a szerkesztőléc, majd módosítsa a szöveget.

  • Egy ábra formátumának módosításához kattintson a jobb gombbal az ábrára, majd a kattintson a megfelelő parancsra.

  • Ha a módosítani kívánt szöveg az ábra részét képezi, kattintson duplán a kijelölt ábrára, majd végezze el a kívánt módosításokat.

  • Hivatkozást jelképező ábra módosításához illesszen be egy új ábrát, és készítsen belőle a régivel azonos célra mutató hivatkozást. Ezután törölje a régi ábrát és a hivatkozását.

 1. Kattintson az egér jobb gombjával az áthelyezni vagy másolni kívánt hivatkozás, majd válassza a helyi menü Kivágás vagy Másolás parancsát.

 2. Kattintson az egér jobb gombjával arra a cellára, ahol a hivatkozást el szeretné helyezni, majd válassza a helyi menü Beillesztés parancsát.

Alapértelmezés szerint az elérési út nélküli hivatkozás megadott fájlok helye az aktív munkafüzetéhez viszonyított. A Hiperhivatkozás beszúrása párbeszédpanelen azonban alapértelmezésként másik alapcímet is megadhat, ha azt szeretné, hogy valahányszor a megadott helyen lévő fájlra mutató hiperhivatkozást hoz létre, az útvonal elhagyásával csak a fájlnevet kelljen megadnia.

Az Excel verziójától függően kövesse az alábbi lépések egyikét:

 • Excel 2016, Excel 2013 és Excel 2010 esetében:

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson az Információ kategóriára.

  3. Kattintson a Tulajdonságok, majd a Speciális tulajdonságok parancsra.

   Speciális tulajdonságok
  4. Írja be a Hivatkozás alapjaHivatkozás alapja mezőjébe a használni kívánt elérési útvonalat.

   Megjegyzés: Nem érvényesül az alapcím akkor, ha a Hiperhivatkozás beszúrása párbeszédpanelen a hiperhivatkozás teljes útvonalát megadjuk.

 • Excel 2007 esetében:

  1. Kattintson a Microsoft Office gombra Office gomb , mutasson az Előkészítés pontra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

  2. A Dokumentum adatai munkaablakban kattintson a Tulajdonságok menüre, és válassza a Speciális tulajdonságok parancsot.

   Speciális tulajdonságok
  3. Kattintson az Adatlap fülre.

  4. Írja be a Hivatkozás alapja mezőbe a használni kívánt elérési útvonalat.

  Megjegyzés: Nem érvényesül az alapcím akkor, ha a Hiperhivatkozás beszúrása párbeszédpanelen a hiperhivatkozás teljes útvonalát megadja.

Hivatkozás törlésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • Ha törölni szeretné a hivatkozást és az azt megjelenítő szöveget is, kattintson a jobb gombbal a hivatkozást tartalmazó cellára, majd a helyi menüben válassza a Tartalom törlése parancsot.

 • Ha egy hivatkozást és az azt képviselő grafikus objektumot szeretné törölni, tartsa lenyomva a CTRL gombot, és közben kattintson a grafikus objektumra, majd nyomja le a DELETE billentyűt.

 • Ha csak a hivatkozást szeretné eltávolítani, kattintson a jobb gombbal a hivatkozásra, majd a helyi menüben kattintson a Hivatkozás eltávolítása parancsra.

 • Több hivatkozás egyidejű megszüntetéséhez tegye a következőt:

  1. Egy üres cellába írja be az 1-es számot.

  2. Kattintson a jobb gombbal a cellára, majd a helyi menüben kattintson a Másolás parancsra.

  3. Tartsa lenyomva a CTRL gombot, és jelölje ki az egyes megszüntetni kívánt hivatkozásokat.

   Tipp: A hivatkozást tartalmazó cellát a hivatkozás követése nélkül úgy jelölheti ki, hogy a cellára kattint, és lenyomva tartja az egérgombot addig, míg a mutató keresztté Excel kijelölőmutató nem változik, majd fölengedi az egérgombot.

  4. A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában kattintson a Beillesztés gombon lévő nyílra, majd az Irányított beillesztés parancsra.

   A Másolás és a Beillesztés gomb a Kezdőlap lapon
  5. A Művelet csoportban jelöljük be a Szorzás választókapcsolót, majd kattintsunk az OK gombra.

  6. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Cellastílusok menügombra.

  7. Válassza a Jó, rossz és semleges csoportban a Normál lehetőséget.

Lásd még

Hivatkozások eltávolítása és kikapcsolása

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×