A helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző nem ellenőrzi megfelelően a más nyelven írt szavakat

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Több nyelven végzett helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzéskor sajátos problémák jelentkezhetnek, például a program helyesnek tűnő szövegben jelölhet nyelvtani vagy helyesírási hibákat. Megeshet az is, hogy a más nyelven helytelenül írt szavakat nem jelöli helytelenként. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként győződhet meg arról, hogy a megfelelő nyelvűként azonosítja a szöveget a program, a megfelelő nyelvi szótárt használja a nyelvhelyesség ellenőrzéséhez, és hogy miként használhatók a Microsoft Office automatikus nyelvi eszközei. Arról is tájékozódhat, hogy mi a teendő, ha a kívánt nyelven nem végezhető nyelvhelyesség-ellenőrzés, vagy a saját szótár hibásan írt szavakat tartalmaz.

Ha azt szeretné, csak néhány karakter más nyelven történő, olvassa el a Szimbólumok beszúrásacímű témakört.

Mi a probléma?

Az angol nyelv nem adható meg a helyesírás-ellenőrzés nyelveként az Outlook Express 6.0 alkalmazásban

A program nem jelzi hibásan írtként a nyilvánvalóan hibásan írt szavakat

A keresett szótárnyelv nem szerepel a Nyelv párbeszédpanelen

Nem szeretném megjeleníteni a helyesírás-ellenőrző piros hullámvonalait

Az angol nyelv nem adható meg a helyesírás-ellenőrzés nyelveként az Outlook Express 6.0 alkalmazásban

Ha az Outlook Express 6.0 levelezőprogramot használja, és telepítve van az Office, de csak francia helyesírás-ellenőrző érhető el, akkor külső féltől származó helyesírás-ellenőrzőt kell használnia. További információt a Helyesírás-ellenőrzési problémák az Outlook Express 6.0 programban című témakör tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

A program nem jelzi hibásan írtként a nyilvánvalóan hibásan írt szavakat

Számos ok miatt előfordulhat, hogy hibásan írt szavak esetén nem jelzi a program a helyesírási hibát. Ellenőrizze, hogy az alább felsoroltak jól vannak-e beállítva, mivel legtöbbször ezek okozzák a problémát:

Vissza a lap tetejére

Engedélyezett a kívánt nyelv?

Más nyelvű szöveg esetén a nyelvhelyesség megfelelő ellenőrzéséhez engedélyezni kell a szóban forgó nyelvet a Microsoft Office szoftverben. Ha olyan nyelvre van szüksége, amely nem szerepel Az Office nyelvi beállításainak megadása párbeszédpanel dokumentumnyelv-listájában, a helyesírás ellenőrzéséhez szükség lehet egy nyelvi csomag beszerzésére és telepítésére. A Microsoft Office termékre vonatkozó, a nyelvek engedélyezésével kapcsolatos további információt A dokumentumnyelv, a felület- és a súgónyelv beállításainak megadása és az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra, Language Interface Pack csomagra vagy nyelvi ellenőrzőeszközökre van-e szükség című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

A megfelelő nyelvűként azonosítja a szöveget a program?

Ha a helyesírás-ellenőrző nem ellenőrzi a más nyelven beírt szavakat, vagy hibásan írtként jelöli meg a helyesen írtakat, elképzelhető, hogy az alkalmazás nem a megfelelő nyelvűként azonosítja a szavakat.

Egyes szavak vagy egy szövegrész nyelvének megváltoztatásához tegye a következőket a Microsoft Word alkalmazásban:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje ki a használni kívánt nyelvet.

  Fontos : Ha a kívánt nyelv nem látható a dupla vonal fölött, engedélyezze a nyelvet, hogy az elérhető legyen a helyesírás-ellenőrzéshez.

 3. Kezdjen el gépelni.

  Megjegyzés : Különleges karakterek (például a német umlaut (ä), a spanyol tilde (ñ) vagy a török cedilla (Ç), illetve szimbólumok, például a pipa) beszúrásához a Beszúrás lap Szimbólumok csoportjában kattintson a Szimbólum menügombra, majd a kívánt karakterre.

 4. Ha az eredeti nyelvre vagy egy másik nyelvre szeretne váltani, ismételje meg az 1–3. lépést. A 3. lépésben jelölje ki a következő nyelvet.

 5. Tetszés szerint futtasson helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzést. Ha tudni szeretné, hogy más Office-alkalmazásokban hol található a helyesírás-ellenőrző, olvassa el a Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelven című témakört.

  Megjegyzés : Ha az Office adott verziója nem tartalmazza a használni kívánt nyelv ellenőrzőeszközeit (például a helyesírás-ellenőrzőt), nyelvi csomag telepítésére lehet szükség. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Az Office más alkalmazásaira vonatkozó, a szöveg nyelvének manuális beállításával kapcsolatos további információt a Váltás a különféle nyelvek között az ellenőrzés nyelvének megadásával című témakör tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

A megfelelő nyelvi szótárt használja?

Ha egy országot vagy területet gyakrabban használ az adott nyelvhez – például az Angol (dél-afrikai köztársasági) beállítást –, célszerű a Windows vezérlőpultján az annak megfelelő országot vagy területet beállítani, így az lesz az alapértelmezett a szótár használatakor. További információt Az alapértelmezett dátum-, idő-, szám- és mértékegység-formátum módosítása című témakörben talál.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő területi változat van-e kijelölve a szótár nyelvéhez, például a német (ausztriai), és nem a német (németországi).

Ha másik szótárt szeretne megadni valamely nyelvhez a Word alkalmazásban, tegye a következőket:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson az Ellenőrzés nyelvének megadása gombra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje ki a használni kívánt nyelvet.

  Fontos : Ha a kívánt nyelv nem látható a dupla vonal fölött, engedélyezze a nyelvet, hogy az elérhető legyen a helyesírás-ellenőrzéshez.

  Megjegyzés : Ha az Office adott verziója nem tartalmazza a használni kívánt nyelv ellenőrzőeszközeit (például a helyesírás-ellenőrzőt), nyelvi csomag telepítésére lehet szükség. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Ha másik szótárt szeretne megadni valamely nyelvhez, tegye a következőket:

 1. Nyissa meg a helyesírás-ellenőrzőt.

 2. A szótár nyelve listában válassza ki a kívánt nyelvet és helyet, például Angol (új-zélandi).

 3. A kijelölt szövegrész nyelve listában kattintson arra a nyelvre, amelyen az adott szövegrészt azonosítani kívánja. Ha a munkához használt nyelvek nem láthatók a dupla vonal fölött, engedélyezze azokat (kapcsolja be a nyelvre jellemző beállításokat), hogy elérhetővé váljanak.

Vissza a lap tetejére

Be van jelölve az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet?

A Word alkalmazásban a következőképpen jelölhető be az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje be az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzetet.

 3. Figyelje meg, hogy mely nyelvek szerepelnek a dupla vonal fölött A kijelölt szövegrész nyelve listában. A Word csak a dupla vonal feletti nyelveket ismeri fel. Ha a szükséges nyelvek nem szerepelnek ezek között, engedélyeznie kell a dokumentumnyelvet, hogy a Word automatikusan felismerje a nyelveket.

A Nyelv párbeszédpanel

Megjegyzések : 

 • Az automatikus nyelvfelismerési szolgáltatásnak legalább egy teljes mondatra szüksége van a nyelv pontos megállapításához, ám a mondatok hosszától függően a nyelv automatikus meghatározásához és a megfelelő szótár alkalmazásához akár több mondat beírására is szükség lehet.

 • A több nyelven is azonos írásmódú szavak (ilyen például a brit angolban és a franciában is létező „centre” szó) miatt előfordulhat, hogy az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzethez tartozó nyelv nem a szöveg tényleges nyelve lesz. A probléma megoldásához írjon be több szót a kívánt nyelven, vagy törölje a jelölést az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzetből.

Vissza a lap tetejére

Be van jelölve az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet?

Nem kizárt, hogy be van jelölve az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet, ez pedig a billentyűzetnyelv beírás közbeni megváltoztatásakor gépelési hibákat okoz. Írjon be további szavakat a kívánt nyelven, vagy törölje a jelet az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzetből. További információt Az automatikus nyelvfelismerés bekapcsolása című témakörben talál.

Az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet bejelöléséhez tegye a következőket:

 1. Nyissa meg a Word programot.

 2. Kattintson a Fájl fülre.

 3. Kattintson a Beállítások elemre.

 4. Válassza a Speciális kategóriát.

 5. A Szerkesztés csoportban jelölje be az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés : Az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet csak azután jelenik meg, hogy az adott nyelvhez tartozó billentyűzetkiosztást engedélyezte. Ha a jelölőnégyzet nem látható, engedélyezze a használni kívánt nyelvhez tartozó valamelyik billentyűzetkiosztást.

Vissza a lap tetejére

Győződjön meg arról, hogy nincs bejelölve A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzet

Ha A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzet be van jelölve, a program nem ellenőrzi a dokumentumok helyesírását. Ha nincs bejelölve, akkor ellenőrzi a helyesírást.

Az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet jelének törléséhez tegye a következőket a Word alkalmazásban:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. Törölje a jelet a Nyelv párbeszédpanel A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzetéből.

A Nyelv párbeszédpanel

A helyesírás-ellenőrzés tudnivalókért lásd a Helyesírás-és nyelvhelyesség-ellenőrzés. Helyesírás-ellenőrzés más nyelven a további tudnivalókért olvassa el a Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelvencímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Nem vette fel véletlenül a hibásan írt szót a saját szótárba?

Ha hibásan írt szót vett fel egy saját szótárba, keresse meg és törölje a szót. Ha tudni szeretné, hogy a hibásan írt szavakat hogyan találhatja meg a saját szótárban, olvassa el a Szavak hozzáadása a helyesírás-ellenőrzőhöz saját szótárak segítségével című témakört. Ha arról szeretne többet tudni, hogy miként távolítható el valamely szó a szótárból, olvassa el az Eltávolíthatók-e egyes szavak az Office helyesírási szótárából? című témakört.

Vissza a lap tetejére

A keresett szótárnyelv nem szerepel a Nyelv párbeszédpanelen

A szótár nyelve leggyakrabban azért nem jelenik meg a Nyelv párbeszédpanel Szótár nyelve listájában, mert nincs engedélyezve dokumentumnyelvként, vagy mert nem szerepel a Microsoft Office telepített verziójában, így telepíteni kell nyelvi csomagját. A dokumentumnyelvek engedélyezéséről A dokumentumnyelv, a felület- és a súgónyelv beállításainak megadása című témakörben olvashat.

A Nyelv párbeszédpanel

Vissza a lap tetejére

Nem szeretném megjeleníteni a helyesírás-ellenőrző piros hullámvonalait

A piros hullámvonalak bekapcsolása azonos a helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásával. A hullámvonalak a hibásan írt szavakat jelölik. Ha nem szeretné megjeleníteni a piros hullámvonalakat, kapcsolja ki a helyesírás-ellenőrzőt.

Ha be szeretné kapcsolni a nyelvhelyesség-ellenőrzést a Word alkalmazásban, tegye az alábbiakat:

 • A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 • Ha a helyesírással együtt a nyelvhelyességet is ellenőrizni szeretné, a Nyelv párbeszédpanelen jelölje be a Nyelvhelyesség jelölőnégyzetet.

Ha ki szeretné kapcsolni a helyesírás-ellenőrzést a Word alkalmazásban, tegye az alábbiakat:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. Jelölje be a Nyelv párbeszédpanel A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzetét.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×