A helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző nem ellenőrzi megfelelően a más nyelven írt szavakat

Fontos   Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Több nyelven végzett helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzéskor sajátos problémák jelentkezhetnek, például a program helyesnek tűnő szövegben jelölhet nyelvtani vagy helyesírási hibákat. Megeshet az is, hogy a más nyelven helytelenül írt szavakat nem jelöli helytelenként. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként győződhet meg arról, hogy a megfelelő nyelvűként azonosítja a szöveget a program, a megfelelő nyelvi szótárt használja a nyelvhelyesség ellenőrzéséhez, és hogy miként használhatók a Microsoft Office automatikus nyelvi eszközei. Arról is tájékozódhat, hogy mi a teendő, ha a kívánt nyelven nem végezhető nyelvhelyesség-ellenőrzés, vagy a saját szótár hibásan írt szavakat tartalmaz.

Ha azt szeretné, csak néhány karakter más nyelven történő, olvassa el a Szimbólumok beszúrásacímű témakört.

Mi a probléma?

Az angol nyelv nem adható meg a helyesírás-ellenőrzés nyelveként az Outlook Express 6.0 alkalmazásban

A program nem jelzi hibásan írtként a nyilvánvalóan hibásan írt szavakat

A keresett szótárnyelv nem szerepel a Nyelv párbeszédpanelen

Nem szeretném megjeleníteni a helyesírás-ellenőrző piros hullámvonalait

Az angol nyelv nem adható meg a helyesírás-ellenőrzés nyelveként az Outlook Express 6.0 alkalmazásban

Ha az Outlook Express 6.0 levelezőprogramot használja, és telepítve van az Office, de csak francia helyesírás-ellenőrző érhető el, akkor külső féltől származó helyesírás-ellenőrzőt kell használnia. További információt a Helyesírás-ellenőrzési problémák az Outlook Express 6.0 programban című témakör tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

A program nem jelzi hibásan írtként a nyilvánvalóan hibásan írt szavakat

Számos ok miatt előfordulhat, hogy hibásan írt szavak esetén nem jelzi a program a helyesírási hibát. Ellenőrizze, hogy az alább felsoroltak jól vannak-e beállítva, mivel legtöbbször ezek okozzák a problémát:

Vissza a lap tetejére

Engedélyezett a kívánt nyelv?

Más nyelvű szöveg esetén a nyelvhelyesség megfelelő ellenőrzéséhez engedélyezni kell a szóban forgó nyelvet a Microsoft Office szoftverben. Ha olyan nyelvre van szüksége, amely nem szerepel Az Office nyelvi beállításainak megadása párbeszédpanel dokumentumnyelv-listájában, a helyesírás ellenőrzéséhez szükség lehet egy nyelvi csomag beszerzésére és telepítésére. A Microsoft Office termékre vonatkozó, a nyelvek engedélyezésével kapcsolatos további információt A dokumentumnyelv, a felület- és a súgónyelv beállításainak megadása és az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra, Language Interface Pack csomagra vagy nyelvi ellenőrzőeszközökre van-e szükség című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

A megfelelő nyelvűként azonosítja a szöveget a program?

Ha a helyesírás-ellenőrző nem ellenőrzi a más nyelven beírt szavakat, vagy hibásan írtként jelöli meg a helyesen írtakat, elképzelhető, hogy az alkalmazás nem a megfelelő nyelvűként azonosítja a szavakat.

Egyes szavak vagy egy szövegrész nyelvének megváltoztatásához tegye a következőket a Microsoft Word alkalmazásban:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje ki a használni kívánt nyelvet.

  Fontos   Ha a kívánt nyelv nem látható a dupla vonal fölött, engedélyezze a nyelvet, hogy az elérhető legyen a helyesírás-ellenőrzéshez.

 3. Kezdjen el gépelni.

  Megjegyzés   Különleges karakterek (például a német umlaut (ä), a spanyol tilde (ñ) vagy a török cedilla (Ç), illetve szimbólumok, például a pipa) beszúrásához a Beszúrás lap Szimbólumok csoportjában kattintson a Szimbólum menügombra, majd a kívánt karakterre.

 4. Ha az eredeti nyelvre vagy egy másik nyelvre szeretne váltani, ismételje meg az 1–3. lépést. A 3. lépésben jelölje ki a következő nyelvet.

 5. Tetszés szerint futtasson helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzést. Ha tudni szeretné, hogy más Office-alkalmazásokban hol található a helyesírás-ellenőrző, olvassa el a Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelven című témakört.

  Megjegyzés   Ha az Office adott verziója nem tartalmazza a használni kívánt nyelv ellenőrzőeszközeit (például a helyesírás-ellenőrzőt), nyelvi csomag telepítésére lehet szükség. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Az Office más alkalmazásaira vonatkozó, a szöveg nyelvének manuális beállításával kapcsolatos további információt a Váltás a különféle nyelvek között az ellenőrzés nyelvének megadásával című témakör tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

A megfelelő nyelvi szótárt használja?

Ha egy országot vagy területet gyakrabban használ az adott nyelvhez – például az Angol (dél-afrikai köztársasági) beállítást –, célszerű a Windows vezérlőpultján az annak megfelelő országot vagy területet beállítani, így az lesz az alapértelmezett a szótár használatakor. További információt Az alapértelmezett dátum-, idő-, szám- és mértékegység-formátum módosítása című témakörben talál.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő területi változat van-e kijelölve a szótár nyelvéhez, például a német (ausztriai), és nem a német (németországi).

Ha másik szótárt szeretne megadni valamely nyelvhez a Word alkalmazásban, tegye a következőket:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson az Ellenőrzés nyelvének megadása gombra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje ki a használni kívánt nyelvet.

  Fontos   Ha a kívánt nyelv nem látható a dupla vonal fölött, engedélyezze a nyelvet, hogy az elérhető legyen a helyesírás-ellenőrzéshez.

  Megjegyzés   Ha az Office adott verziója nem tartalmazza a használni kívánt nyelv ellenőrzőeszközeit (például a helyesírás-ellenőrzőt), nyelvi csomag telepítésére lehet szükség. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Ha másik szótárt szeretne megadni valamely nyelvhez, tegye a következőket:

 1. Nyissa meg a helyesírás-ellenőrzőt.

 2. A szótár nyelve listában válassza ki a kívánt nyelvet és helyet, például Angol (új-zélandi).

 3. A kijelölt szövegrész nyelve listában kattintson arra a nyelvre, amelyen az adott szövegrészt azonosítani kívánja. Ha a munkához használt nyelvek nem láthatók a dupla vonal fölött, engedélyezze azokat (kapcsolja be a nyelvre jellemző beállításokat), hogy elérhetővé váljanak.

Vissza a lap tetejére

Be van jelölve az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet?

A Word alkalmazásban a következőképpen jelölhető be az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. A Nyelv párbeszédpanelen jelölje be az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzetet.

 3. Figyelje meg, hogy mely nyelvek szerepelnek a dupla vonal fölött A kijelölt szövegrész nyelve listában. A Word csak a dupla vonal feletti nyelveket ismeri fel. Ha a szükséges nyelvek nem szerepelnek ezek között, engedélyeznie kell a dokumentumnyelvet, hogy a Word automatikusan felismerje a nyelveket.

A Nyelv párbeszédpanel

Megjegyzések   

 • Az automatikus nyelvfelismerési szolgáltatásnak legalább egy teljes mondatra szüksége van a nyelv pontos megállapításához, ám a mondatok hosszától függően a nyelv automatikus meghatározásához és a megfelelő szótár alkalmazásához akár több mondat beírására is szükség lehet.

 • A több nyelven is azonos írásmódú szavak (ilyen például a brit angolban és a franciában is létező „centre” szó) miatt előfordulhat, hogy az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzethez tartozó nyelv nem a szöveg tényleges nyelve lesz. A probléma megoldásához írjon be több szót a kívánt nyelven, vagy törölje a jelölést az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzetből.

Vissza a lap tetejére

Be van jelölve az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet?

Nem kizárt, hogy be van jelölve az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet, ez pedig a billentyűzetnyelv beírás közbeni megváltoztatásakor gépelési hibákat okoz. Írjon be további szavakat a kívánt nyelven, vagy törölje a jelet az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzetből. További információt Az automatikus nyelvfelismerés bekapcsolása című témakörben talál.

Az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet bejelöléséhez tegye a következőket:

 1. Nyissa meg a Word programot.

 2. Kattintson a Fájl fülre.

 3. Kattintson a Beállítások elemre.

 4. Válassza a Speciális kategóriát.

 5. A Szerkesztés csoportban jelölje be az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés   Az Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően jelölőnégyzet csak azután jelenik meg, hogy az adott nyelvhez tartozó billentyűzetkiosztást engedélyezte. Ha a jelölőnégyzet nem látható, engedélyezze a használni kívánt nyelvhez tartozó valamelyik billentyűzetkiosztást.

Vissza a lap tetejére

Győződjön meg arról, hogy nincs bejelölve A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzet

Ha A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzet be van jelölve, a program nem ellenőrzi a dokumentumok helyesírását. Ha nincs bejelölve, akkor ellenőrzi a helyesírást.

Az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzet jelének törléséhez tegye a következőket a Word alkalmazásban:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. Törölje a jelet a Nyelv párbeszédpanel A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzetéből.

A Nyelv párbeszédpanel

A helyesírás-ellenőrzés tudnivalókért lásd a Helyesírás-és nyelvhelyesség-ellenőrzés. Helyesírás-ellenőrzés más nyelven a további tudnivalókért olvassa el a Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelvencímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Nem vette fel véletlenül a hibásan írt szót a saját szótárba?

Ha hibásan írt szót vett fel egy saját szótárba, keresse meg és törölje a szót. Ha tudni szeretné, hogy a hibásan írt szavakat hogyan találhatja meg a saját szótárban, olvassa el a Szavak hozzáadása a helyesírás-ellenőrzőhöz saját szótárak segítségével című témakört. Ha arról szeretne többet tudni, hogy miként távolítható el valamely szó a szótárból, olvassa el az Eltávolíthatók-e egyes szavak az Office helyesírási szótárából? című témakört.

Vissza a lap tetejére

A keresett szótárnyelv nem szerepel a Nyelv párbeszédpanelen

A szótár nyelve leggyakrabban azért nem jelenik meg a Nyelv párbeszédpanel Szótár nyelve listájában, mert nincs engedélyezve dokumentumnyelvként, vagy mert nem szerepel a Microsoft Office telepített verziójában, így telepíteni kell nyelvi csomagját. A dokumentumnyelvek engedélyezéséről A dokumentumnyelv, a felület- és a súgónyelv beállításainak megadása című témakörben olvashat.

A Nyelv párbeszédpanel

Vissza a lap tetejére

Nem szeretném megjeleníteni a helyesírás-ellenőrző piros hullámvonalait

A piros hullámvonalak bekapcsolása azonos a helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásával. A hullámvonalak a hibásan írt szavakat jelölik. Ha nem szeretné megjeleníteni a piros hullámvonalakat, kapcsolja ki a helyesírás-ellenőrzőt.

Ha be szeretné kapcsolni a nyelvhelyesség-ellenőrzést a Word alkalmazásban, tegye az alábbiakat:

 • A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 • Ha a helyesírással együtt a nyelvhelyességet is ellenőrizni szeretné, a Nyelv párbeszédpanelen jelölje be a Nyelvhelyesség jelölőnégyzetet.

Ha ki szeretné kapcsolni a helyesírás-ellenőrzést a Word alkalmazásban, tegye az alábbiakat:

 1. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Nyelv menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.

 2. Jelölje be a Nyelv párbeszédpanel A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése jelölőnégyzetét.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés   Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Hatókör: Publisher 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása