A hálózat frissítése különálló Yammer Nagyvállalati verziós előfizetésre

MEGJEGYZÉS: Ez a témakör az Office 365 Kormányzati verziót használó ügyfeleknek szól.

A Yammer Basic egy nagyvállalati közösségi hálózat, mellyel a dolgozók elérhetik egymást, tartalmakat oszthatnak meg, és együtt dolgozhatnak. A szolgáltatás ingyenes, csak a vállalaton belülről hozzáférhető, és lehetővé teszi az üzenetek közzétételét, a fájlok feltöltését, a bejegyzések „kedvelését”, a személyek „követését”, a címkék hozzáadását, illetve a mindezen tartalmakban való keresést. Ha egy vállalat feliratkozik a Yammer Basic szolgáltatásra, akkor az adott vállalat összes, érvényes vállalati e-mail címmel rendelkező dolgozója részt vehet a Yammer-hálózaton. A Yammer Basic minden Office 365-előfizető számára elérhető.

A feltételeknek megfelelő Office 365-előfizetők, akik nagyobb befolyást szeretnének a kinézet, a működés, a tartalom, a tagság és a hálózat biztonsága felett, frissíthetik a hálózatukat a Yammer Nagyvállalati verzióra. A Yammer Nagyvállalati verzió mindent tartalmaz, amit a Yammer Basic, és emellett lehetővé teszi a szolgáltatás arculatának testre szabását, további biztonsági beállításokat nyújt, illetve bővített rendszergazdai funkciókat tartalmaz a magánhálózat beállításához és védelméhez. Fő jellemzők:

 • Lehetőség egyéni dizájn létrehozására, mely a vállalat arculatához szabja a szolgáltatás megjelenését

 • Speciális konfigurációs lehetőségek a felhasználók és a tartalmak kezeléséhez

 • Robusztus biztonsági funkciók a hálózat elérhetőségének és biztonságának felügyeletéhez

 • Hálózati adatok exportálása jelentések készítéséhez, adatmegőrzéshez és elemzéshez

A frissítés menete

A Yammer Nagyvállalati verziót az Office 365 Felügyeleti központból aktiválhatja a következő lépésekkel.

 1. Nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot.

 2. A belefoglalt szolgáltatások területén kattintson az Igen, aktiválom a Yammer Nagyvállalati verziót a hálózaton hivatkozásra.

 3. Kövesse a varázsló lépéseit.

Aktiváláskor az Office 365 globális rendszergazdái ellenőrzött rendszergazdává válnak a kapcsolódó Yammer-hálózaton, és ezzel jogosultságot kapnak a hálózat kezelésére. Tartsa azonban szem előtt, hogy a Yammer-rendszergazdáknak a Yammer-hálózattal megegyező tartományhoz kell tartozniuk. Vagyis például a contoso.com hálózaton csak azok az Office 365-beli globális rendszergazdák válnak Yammer-rendszergazdává, akik @contoso.com e-mail-címmel rendelkeznek. Emellett a Yammer-rendszergazdák e-mail-címe nem tartalmazhatja az „admin”, „support” vagy „user” szót.

A Yammer Nagyvállalati verzióra való frissítésről további tájékoztatást a csomagokat és árakat tárgyaló lapunkon találhat. Az aktiválási folyamattal kapcsolatos részletes útmutatást pedig az Útmutató a Yammer aktiválásához című cikkben találhatja meg.

A Yammer Nagyvállalati verzióra való frissítés stratégiájának kidolgozása

Az Ön Yammer szolgáltatása egy vagy több magánjellegű hálózatból áll, a levelezési tartományok szerint rendszerezve. A Yammer a szervezete összes egyedi levelezési tartományához létrehoz egy-egy hálózatot, és bejelentkezéskor a felhasználókat az e-mail-címükhöz tartozó Yammer-hálózatra irányítja. A zsolt@contoso.com című felhasználó például a contoso.com hálózatban tud részt venni.

Sok szervezet csak egy levelezési tartományt használ az összes felhasználóhoz, a nagy szervezetek azonban gyakran több tartományt is alkalmaznak az üzleti egységek vagy földrajzi területek elválasztásához (például contosoeurope.com és contosoasia.com). Ha az Ön szervezete is több tartományt használ, akkor el kell döntenie, hogy milyen frissítési stratégiát szeretnének követni a Yammerben.

A frissítési stratégia részeként meg kell határoznia, hogy mely meglévő Yammer-hálózatot frissíti, hogy hoz-e létre új hálózatot, és hogy a másodlagos hálózatok hogyan illeszkednek a közösségi hálózati tervbe. A hálózatok frissítésének és kombinálásának módja, amelyet választ, meghatározza, hogy a különféle üzleti egységekhez, leányvállalatokhoz vagy földrajzi területekhez tartozó felhasználók mennyire tudnak majd együttműködni egymással. A legfontosabb meghozandó döntés az, hogy a végtermék egy központi Yammer-hálózat legyen-e, mely a szervezet szinte összes felhasználóját egyesíti, vagy pedig több, a levelezési tartományok szerint elválasztott hálózatot szeretne.

Meglévő hálózat frissítése vagy új létrehozása

A javasolt megoldás a központi Yammer-hálózat létrehozása, melyhez frissítheti az egyik meglévő hálózatát, vagy egy teljesen új hálózatot is hozhat létre. Ezzel a megoldással az összes dolgozója elérheti egymást, más tartományok felhasználóit pedig meghívhatja vendégként az elsődleges tartományába. Egyetlen hálózat használata esetén a felügyelet is központosítva lesz, így egy helyen szabályozhatja a funkciók működését, és egységes lesz az új funkciók megjelenése, az ütemezett karbantartás és így tovább. Egyetlen hálózatot akkor a legpraktikusabb használni, ha az összes alkalmazott egy helyen található, vagy ugyan máshol találhatók, de ugyanazt a levelezési tartományt használják.

Ha úgy dönt, hogy egyetlen hálózatot frissít, akkor el kell döntenie, hogy melyiket választja. Vagy a legtöbb felhasználó által elérhető levelezési tartományt (mely általában a szervezet elsődleges e-mail tartománya is), vagy pedig a legtöbb adatot tartalmazó hálózatot érdemes választania (az adatok megőrzése érdekében). A meglévő Yammer-hálózat frissítésekor az ahhoz tartozó tartalmak és aktív felhasználók megmaradnak.

A legtöbb szervezet egy elsődleges tartománnyal rendelkezik az alkalmazottak e-mail-címéhez, így az egyetlen hálózat frissítése vagy létrehozása a leggyakoribb megoldás.

Több hálózat használata

Több Yammer-hálózat esetére azt javasoljuk, hogy vonja össze a kisebb hálózatokat szervezete elsődleges hálózatába hálózatáttelepítéssel (lásd: Hálózati áttelepítés: Yammer-hálózatok összevonása). A hálózatok összevonása a következő előnyöket nyújtja:

 • Csökkennek a Yammer felügyeleti költségei:    az összevonást követően elég egyetlen Yammer szolgáltatást felügyelnie, nem kell a különálló Yammer-hálózatokat kezelnie.

 • Csökken a szervezeten belül elszigetelten tárolt információk mennyisége:    az egységes, mindenki által használt Yammer szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználók a szervezet minden tagjával kapcsolatba léphetnek és együttműködhetnek.

 • Az Office 365-felhasználók könnyebben jelentkezhetnek be a Yammerbe:    a felhasználók az Office 365-ös hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be a Yammerbe, és egyszerűen elérhetik a Yammert az Office 365 appindítójából. Lásd: Bejelentkezés az Office 365 szolgáltatásba a Yammer használatához.

 • A Yammer szolgáltatást is az Office 365-ből kezelheti:    az összevonást követően egyszerűbbé válik a Yammer szolgáltatást kezelése. Kialakíthat például olyan egyszeri bejelentkezéses megoldást (Az Office 365-identitás érvényesítése a Yammer-felhasználóknál), és az Office 365-ből központilag kezelheti a felhasználókat és a rendszergazdákat (Yammer-felhasználók kezelése a teljes életciklusuk során az Office 365-ből).

Egyetlen hálózat frissítése, és az ahhoz tartozó tartományok vagy meglévő hálózatok egyesítése

Ha egy Yammer-hálózattal rendelkező levelezési tartományt egy nagyobb szülőhálózatba integrál, azt hálózategyesítésnek nevezzük. A hálózategyesítés akkor praktikus, ha a szervezet több üzleti egységből vagy leányvállalatból áll, melyek nem rendelkeznek közös levelezési tartománnyal, mégis szeretnék kihasználni a Yammer Nagyvállalati verzió együttműködési és felügyeleti lehetőségeit. Hálózategyesítés végrehajtásakor az összes felhasználó egyetlen hálózathoz csatlakozhat anélkül, hogy hálózati rendszergazdai engedélyre lenne szükségük, és az első bejelentkezés után azonnal megkezdhetik a közös munkát.

Tegyük fel például, hogy a Contoso.com egy multinacionális vállalat, melynek leányvállalatai világszerte megtalálhatók. Az egyes leányvállalatoknak eltérőek a termékcsaládjai, az egyedi helyi igényeknek megfelelően. Az alkalmazottak e-mail-címe a leányvállalat nevét használja (@contosoeurope, @contosoasia stb.). Hálózategyesítés esetén az összes leányvállalati tartomány egy Yammer-szülőhálózatban egyesül, mint amilyen például a @contoso.com, és a leányvállalati e-mail-címmel rendelkező felhasználókat bejelentkezéskor a rendszer a szülő Yammer-hálózatra továbbítja.

A tartományok frissítésekor és egyesítésekor javasoljuk, hogy szülőhálózatként azt a hálózatot válassza, amelyben a legtöbb tartalom vagy felhasználó található. Ezt fontos alaposan mérlegelni, mert a levelezési tartományok egyesítésekor a felhasználók nem tudnak többé hozzáférni az eredeti Yammer-hálózatukban létrehozott tartalmakhoz.

Ha meg szeretné beszélni velünk beszélni a hálózategyesítési tervét, forduljon a Yammer Nagyvállalati verzió ügyfélszolgálatához.

Megjegyzés: Ha egy Yammer-hálózattal nem rendelkező levelezési tartományt integrál egy nagyobb szülőhálózatba, azt tartományfelvételnek nevezzük. Mivel ilyen esetben még nincs létező Yammer-hálózat, nem veszik el tartalom a tartományfelvétel során.

A felhasználók felkészítése a hálózategyesítésre

Az új technológiák és szolgáltatások bevezetésének lényeges része a felhasználók tájékoztatása és felkészítése. Ez különösen fontos, ha a bevezetési tervének része a hálózategyesítés is. A tájékoztatással nemcsak izgatottá teheti a felhasználókat, de arra is lehetőséget nyújthat nekik, hogy még jóval a vezetés előtt informálódjanak, illetve feltegyék a kérdéseiket. A világos, lelkesítő, jól időzített kommunikáció fontos szerepet játszhat a bevezetés sikerében. Fontolja meg az alábbi tanácsokat a sikeres hálózategyesítés érdekében.

 1. Az egyesítés előtt tudassa a szülőhálózattal egyesítendő hálózatok felhasználóival, hogy az egyesítés mely napon és időpontban történik, és milyen következményekkel jár. Ossza meg velük, hogy milyen érvek szólnak az egyesítés mellett, emelje ki az előnyöket, és nyújtson utasításokat a személyes üzenetadatok, a jegyzetek, a fájlok és az egyéb elemek archiválásához. Hozza egyértelműen a felhasználók tudomására, hogy ezek az adatok nem lesznek elérhetők az egyesítés után. Ha szeretné, használhatja sablonként az alább hivatkozott Kommunikációs tervet.

 2. A szülőhálózat felhasználóit is tájékoztassa, hogy új felhasználók fognak csatlakozni, és buzdítsa őket arra, hogy üdvözöljék majd az új felhasználókat.

 3. Az egyesítés előtt célszerű lehet adatexportálást végrehajtania, különösen akkor, ha a szervezetének vannak adatmegőrzési szabályai. Az adatexportálást csak ellenőrzött rendszergazdák tudják végrehajtani.

További információk

A Yammer számos eszközt, sablont és egyéb forrást nyújt a Yammer Nagyvállalati verzióra való frissítés megtervezéséhez és végrehajtásához.

Lásd még

Vállalati közösségi hálózat választása: Yammer vagy Newsfeed?

Ismerkedés a Yammerrel

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×