A feltételes formázással kapcsolatos kompatibilitási problémák

A Kompatibilitás-ellenőrző legalább egy, a feltételes formázással kapcsolatos kompatibilitási problémát észlelt.

Fontos: Mielőtt egy régebbi fájlformátumban mentené a munkafüzetet, a végleges adatvesztés vagy a hibás működés elkerülése végett érdemes megvizsgálni a jelentős mértékű funkcióvesztést okozó problémákat.

A csak kisebb funkcióvesztést okozó problémákkal nem feltétlenül szükséges foglalkozni a munkafüzet mentése előtt – az adatok vagy az egyes funkciók ilyenkor nem vesznek el, de a munkafüzet esetleg nem pontosan a várt módon jelenik meg vagy működik a Microsoft Excel korábbi verzióiban történő megnyitáskor.

Tartalom

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

Bizonyos cellák a választott fájlformátumban támogatottnál több feltételes formátumot tartalmaznak. Az Excel régebbi verzióiban csak az első három feltétel szerinti formátum jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2016 és 2013 alkalmazásban a feltételes formázás akár hatvannégy feltételt tartalmazhat, az Excel 97–2003-as verziójában azonban csak három feltétel használata támogatott.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    A feltételes formázást háromnál több feltétel használatával alkalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel Keresés hivatkozására, és végezze el a legfeljebb három feltétel használatához szükséges változtatásokat.

Bizonyos cellákra egymást átfedő feltételes formázási tartományok vonatkoznak. Az Excel korábbi verziói nem dolgozzák fel minden esetben az összes feltételes formázási szabályt. Az átfedésben lévő cellákban más feltételes formázás fog megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verziójában a feltételes formázási tartományok nem támogatottak, emiatt a feltételes formázás nem a várt formában jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    Az egymást átfedő feltételes formázási tartományokhoz tartozó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat az átfedés elkerüléséhez.

A munkafüzet legalább egy cellája az Excel korábbi verzióiban nem támogatott típusú feltételes formázást tartalmaz, például adatsávot, színskálát vagy ikonkészletet.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verziójában nem láthatók feltételes formázási típusok, például adatsávok, színskálák vagy ikonkészletek, sorrend élén vagy végén lévő, átlag feletti vagy átlag alatti, egyedi vagy duplikált értékek és táblázatoszlopok összehasonlítása a formázandó cellák meghatározása céljából.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    Az Excel 2016 alkalmazásban bevezetett új feltételes formázásokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el az Excel régebbi verzióiban támogatott formázási típusok használatához szükséges módosításokat.

Bizonyos celláknak olyan a feltételes formázásuk, amelyhez nincs bejelölve a Leállítás, ha igaz beállítás. Az Excel korábbi verziói nem ismerik ezt a beállítást, és leállnak az első igaz feltételnél.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003 alkalmazásban a formázás leállítás nélküli alkalmazása a feltétel teljesülése esetén nem lehetséges. A program az első feltétel teljesülése után nem alkalmazza tovább a feltételes formázást.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    Az olyan cellák megkereséséhez, amelyeknél nincs bejelölve a Leállítás, ha igaz beállítás, kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd a kompatibilitási probléma megoldásához a Javítás hivatkozásra.

A munkafüzet legalább egy cellája nem szomszédos cellákból álló tartományra alkalmazott feltételes formázástípust tartalmaz (például alsó/felső N, alsó/felső N%, átlag alatt/felett vagy szórás alatt/felett). Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a nem szomszédos cellákban nem látható a feltételes formázás.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    A nem szomszédos tartományokon feltételes formázási típust tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályok használatához végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzetben szereplő kimutatások egy része feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel régebbi verziói nem minden esetben támogatnak. A feltételes formázási szabályok más eredményt fognak adni a kimutatásokat az Excel régebbi verzióiban megnyitva.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003 kimutatásaiban szereplő feltételes formázások nem ugyanazok, mint az Excel 2016 és 2013 kimutatásaiban lévők.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, hacsak nem szerkesztette a szabályokat az Excel 97–2003 kiadásokban.

Teendő:    A feltételes formázási szabályokat tartalmazó kimutatásmezők kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és alkalmazza az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályokat.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely más munkalapokon lévő értékekre hivatkozik. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2016, az Excel 2013 és az Excel 97–2003 alkalmazásokban a más munkalapokon szereplő értékekre hivatkozó feltételes formázás nem jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    A más munkalapokon szereplő értékekre utaló feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon olyan feltételes formázást, amely nem hivatkozik más munkalapokon lévő értékekre.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan szövegtartalom szerinti feltételes formázást tartalmaz, amelyben cellahivatkozás vagy képlet szerepel. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:     Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verzióiban a szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket használó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    A szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket használó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon az Excel régebbi verzióiban támogatott feltételes formázást.

A munkafüzet legalább egy cellájában olyan szabály szerepel, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak, mert a tartományában képlethiba van.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verzióiban a tartományalapú szabályokat használó feltételes formázás nem jelenik meg megfelelően a munkalapon, ha a tartományalapú szabályok képlethibákat tartalmaznak.

Teendő:    A képlethibákat tartalmazó tartományalapú szabályokat használó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy a tartományalapú szabályok ne tartalmazzanak képlethibákat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan ikonkészlet típusú feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verzióiban nem támogatott egy adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázás, és a munkalapon nem jelenik meg az ikonkészlet-elrendezés.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    Adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és győződjön meg arról, hogy a feltételes formázás nem jeleníti meg azt az ikonkészlet-elrendezést.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint negatív értéket használ. Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verziójában a negatív értéket használó adatsávszabályt tartalmazó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az olyan cellák kereséséhez, amelyek negatív adatsávokat használó feltételes formázást tartalmaznak, mert az Új formázási szabály párbeszédpanelen (Kezdőlap, Stílusok csoport, Feltételes formázás, Új szabály) a negatív érték formátumához az Automatikus beállítás van megadva, illetve A negatív érték és a tengely beállításai párbeszédpanel (Kezdőlap, Stílusok csoport, Feltételes formázás, Új szabály, Adatsáv formázásstílus, Negatív érték és tengely gomb) Tengelybeállítások csoportjában az Automatikus vagy a Cella középpontja választógomb van bejelölve, majd végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozik. A program nem menti ezeket a feltételes formázásokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verziójában a több mint 8192 nem folytonos cellaterület nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    A több mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd módosítsa azoknak a nem folytonos cellaterületeknek a számát, amelyekre a feltételes formázás hivatkozik.

Vissza a lap tetejére

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint kitöltést, szegélyt vagy sávirányt használ. Ezt az Excel régebbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verzióiban nem jelenik meg a munkalapon az olyan feltételes formázás, amely az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt, illetve balról jobbra és jobbról balra irányuló beállítást használó adatsávszabályt tartalmaz.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2016 vagy 2013 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 2007 vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendő:    Az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt, illetve balról jobbra és jobbról balra irányuló beállítást használó adatsávszabályt tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×