A Yammer szolgáltatás kezelése az Office 365-ben

Amikor a Yammer még különálló szolgáltatás volt, alapvető jellemzőihez Yammer-specifikus megoldások tartoztak, melyek eltértek az Office 365-ben használt megoldásoktól. A felhasználók például saját e-mail-címükkel és jelszavukkal jelentkezhettek be a Yammerbe, a rendszergazdák a Yammer SSO eszköz segítségével állíthatták be az egyszeri bejelentkezést, a Yammerben lévő tartományokat pedig a Yammer ügyfélszolgálata kezelte. Mivel a Yammer zökkenőmentesen integrálható az Office 365-tel, a rendszergazdák az Office 365-ből felügyelhetik a Yammer szolgáltatás főbb elemeit, beleértve az identitást, valamint a tartományok és licencek kezelését. A rendszergazdák hasonló módon felügyelik az Office 365 egyéb alapvető szolgáltatásait is. Ezért azt javasoljuk, hogy a Yammer-rendszergazdák ismerkedjenek meg az Office 365 felügyeletével, és kérjék Office 365-ös rendszergazdák segítségét a Yammer hatékony kezeléséhez.

Fő előnyök

Ismerős beszerzési felület:    Az Office 365 a Microsoft milliónyi felhasználót magában foglaló felhőhatékonysági megoldása. A legtöbb Office 365-előfizetés tartalmazza a Yammert, így az ügyfelek gond nélkül hozzájuthatnak. 2016. február 1-jétől a Yammer alapértelmezés szerint az Office 365 részét képezi, a szolgáltatást pedig minden Yammer-előfizetéssel rendelkező Office 365-ös bérlői fiók automatikusan megkapja. Ha például ügyfelei regisztrálnak az Office 365 Nagyvállalati E5 csomag próbaverziójára, minden további lépés nélkül automatikusan hozzájutnak a Yammerhez is. A Yammert emellett minden arra jogosult Office 365-ös bérlői fiókban aktiváljuk, így az Office 365 felhasználói a Yammer minden előnyéhez hozzáférhetnek.

Ismerős és hatékony kezelői felület:    Az Office 365 az Azure Active Directory (Azure AD) szolgáltatásra, a Microsoft több-bérlős, felhőalapú címtár- és identitáskezelő szolgáltatására épül. Az Office 365 és az Azure AD hatékony rendszerezési eszközöket kínál, melyekbe beletartozik többek között a felügyeleti funkciók egy teljes csomagja (egyebek mellett a többtényezős hitelesítési és szerepköralapú hozzáférés-vezérlési funkció), a kapcsolódás a helyszíni címtárszolgáltatáshoz (az egyszeri bejelentkezés engedélyezése, a felhasználói életciklus kezelése) és a központosított felhasználó- és licencfelügyelet (a parancsfájlok hatékony kezelése). Mindezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a rendszergazdák a többi Office 365-ös szolgáltatáshoz hasonlóan kezelhessék a Yammert, emellett olyan hatékony funkciókat is igénybe vehetnek, melyekhez a Yammer különálló szolgáltatásként történő felügyeletekor nem férhettek hozzá.

Megfelelőség:    A Yammer használatakor a szervezetek kiélvezhetik az Office 365 elkötelezettségét a vezérlés, a biztonság és az adatvédelem iránt, így az együttműködések hátterében a feltétlen bizalom húzódik. A Yammer biztonságáért ezentúl az Office 365 Adatvédelmi központ felel, amely nemzetközi és regionális szinten is a legátfogóbb védelmet nyújtja.

Zökkenőmentes felhasználói felület az Office 365-tel:    A Yammer és az Office 365 egyéb szolgáltatásainak kezelésekor a rendszergazdák kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a szervezetben hatékonyan lehessen használni a szolgáltatásokat, illetve hogy az alapvető felületek (például a bejelentkezési felület) egységesek legyenek, ezáltal csökkentve a felhasználók értetlenségét és a belső támogatási kérelmek mennyiségét. Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a szolgáltatás integrációja zökkenőmentesen megtörténjen az Office 365 felületével. Például az Office 365 minden Yammer-licenccel rendelkező felhasználója könnyedén elérheti a Yammert az Office 365 appindítójából, vagy Yammer-beszélgetést kezdeményezhet a SharePointból, az Office 365 Videó portálról, illetve hamarosan a Delve és a Skype-közvetítés szolgáltatásból. Mindez azt biztosítja, hogy a felhasználók a legtöbb értéket nyerhessék ki az Office 365 részeként elérhető Yammerből.

A Yammer felügyelete az Office 365-ben

Az alábbi táblázatban felsoroljuk a fő funkciókat, és bemutatjuk, hogy milyen változások érintették őket, amikor a különálló szolgáltatásként létező Yammer az Office 365 részévé vált. A Yammer az Office 365 alapvető szolgáltatása, ezért a többi szolgáltatáshoz hasonlóan zökkenőmentesen kezelhető az Office 365-ből.

Funkció   

Különálló szolgáltatásként felügyelt Yammer   

Az Office 365 részeként felügyelt Yammer   

A Yammer elérhetősége az Office 365-ös bérlői fiókokban

Az Office 365-rendszergazda végzi el a Yammer Enterprise aktiválását.

A Yammer aktiválása zökkenőmentesen megtörténik.

Bejelentkezés

A felhasználók a saját e-mail-címükkel és jelszavukkal jelentkeznek be.

A felhasználók Office 365-ös hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be a Yammerbe.

Egyszeri bejelentkezés

A Yammer SSO funkcióval állítható be. A funkció 2016. december 1-jén megszűnik.

Az Azure AD Connect eszközzel állítható be, és a Yammer-hálózatra vonatkozóan Az Office 365-identitás bekapcsolása beállítást kell megadni.

A felhasználói életciklus kezelése

A Yammer DSync funkcióval állítható be. A funkció 2016. december 1-jén megszűnik.

Az Azure AD Connect eszközzel állítható be. Hamarosan: az Azure AD-ból származó felhasználóiprofil-tulajdonságok automatikusan frissülnek a Yammerben. További információ a Yammer-felhasználók kezeléséről a teljes életciklusuk során az Office 365-ből.

A rendszergazdai életciklus kezelése

A Yammer-rendszergazdák manuálisan adhatók hozzá.

Az Office 365 globális rendszergazdái automatikusan szinkronizálódnak a Yammerbe.

Licenckezelés

A licencek manuálisan hangolhatók össze a Yammer-felhasználókkal.

Yammer felhasználói licencek kezelése az Office 365-ben

A tartományi életciklus kezelése

Tartományok hozzáadásához és eltávolításához fel kell hívni a Yammer ügyfélszolgálatát.

A Yammer-tartományok Office 365-ben történő kezelésekor a rendszer automatikusan szinkronizálja a tartományokat a Yammerrel.

Az ingyenes Yammer Basic-hálózatok összevonása

A hálózatok összevonásához fel kell hívni a Yammer ügyfélszolgálatát.

A hálózatok összevonásában az önkiszolgáló hálózat-áttelepítő varázsló segít.

A Yammer-hálózatok és az Office 365-ös bérlői fiókok

A Yammer folyamatosan fejlődik: az eredetileg különálló szolgáltatásból egyre inkább részévé válik az Office 365-nek. Ez együtt jár a Yammer-hálózatok szerepének átalakulásával is. Ezenkívül a Yammer szolgáltatás megvásárlása, felügyelete és végfelhasználói felülete is szervesen integrálódik az Office 365-be. Ezért azoknak az ügyfeleinknek, akik a múltban különálló Yammer-hálózatokat hoztak létre, fontos tájékozódniuk arról, hogy miképpen felügyelhető a Yammer az Office 365 egyik szolgáltatásként. Fontos ezenkívül, hogy a végfelhasználók és a felügyeleti feladatokat ellátók szempontjából akkor működik legjobban a rendszer, ha egy Office 365-bérlőhöz csak egy Yammer-hálózat van társítva; ha Ön nem ezt a konfigurációt használja, azt javasoljuk, hogy vonja össze hálózatait/bérlőit úgy, hogy ilyen állapot alakuljon ki. További információt A Yammer-hálózatok és az Office 365-ös bérlői fiókok ismertetése című témakörben talál.

Gyakori kérdések a Yammer Office 365-ben történő kezelésével kapcsolatban

Yammer Basic

K: Azután is regisztrálhatok ingyenes Yammer-hálózatokra, hogy a Yammer szorosan integrálódik az Office 365-tel?

V: Igen. A www.yammer.com webhelyen továbbra is regisztrálhat az ingyenes Yammer Basic ajánlatra (hacsak a tartományt nem igazolta Yammer-előfizetésként egy Office 365-ös bérlői fiókban). Ehhez adja meg az e-mail-címét, és kattintson a Regisztráljon ingyen gombra. A Yammer vállalati szintű funkcióinak (például a felhasználók kezelésének vagy az egyszeri bejelentkezés beállításának) használatához létre kell hoznia egy Office 365-ös bérlői fiókot.

A Yammer-rendszergazdai életciklus kezelése

K: Hogyan kezelhetem a Yammer-rendszergazdákat az Office 365-ben?

V: Az Office 365 globális rendszergazdai szerepkörrel rendelkező felhasználói a Yammerben is igazolt rendszergazdának számítanak. Ha egy felhasználó elveszíti rendszergazdai szerepkörét, azzal a Yammerben is elveszti igazolt rendszergazdai mivoltát.

  • 1 bérlői fiók beállítása 1 hálózathoz: Ha az Office 365-ös bérlői fiókhoz több mint 1 tartomány tartozik, a rendszer az összes tartományt szinkronizálja a Yammer-hálózattal. Emellett a (bármely tartománnyal társított) Office 365-ös bérlői fiók összes globális rendszergazdája is szinkronizálódik a Yammerrel.

  • 1 bérlői fiók beállítása több hálózathoz: Ha az Office 365-ös bérlői fiókhoz több hálózat van társítva, akkor a hozzá tartozó globális rendszergazdák azzal a Yammer-hálózattal lesznek szinkronizálva, amelybe bejelentkezni jogosultak (további információt az 1 bérlői fiók: több hálózat forgatókönyv Bejelentkezés szakaszában talál).

  • Több bérlői fiók beállítása 1 hálózathoz: Ezt a beállítást nem támogatjuk. Az utoljára aktivált Office 365-ös fiók globális rendszergazdái lesznek szinkronizálva a Yammerrel.

A Yammer aktiválása

K: Mi történik a Yammer aktiválása során?

V: A Yammer aktiválásával kapcsolható össze az Office 365-ös bérlői fiók a Yammer szolgáltatással. A folyamat automatikus. További információt A Yammer integrációja az Office 365-tel című témakörben talál. A Yammer aktiválása két fő következménnyel jár.

  • A kezelés megkönnyítése végett az Office 365-ös bérlői fiók a Yammer-hálózathoz kapcsolódik: Ennek keretében a hálózat (szükség esetén) Nagyvállalati hálózatra frissül, és megkezdődik a rendszergazdai életciklus kezelése, így az Office 365-ös globális rendszergazdák bejelentkezhetnek a Yammer-hálózatba.

  • A bejelentkezés megkönnyítése végett az Office 365-ös bérlői fiók a Yammer-hálózathoz kapcsolódik: Ennek keretében a felhasználók Office 365-ös hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be a Yammer-hálózatba.

Meglévő hálózat aktiválása

K: A vállalat ingyenes Yammer Basic-hálózatot használ a contosom.com tartományban. Emellett rendelkezik egy Office 365-ös bérlői fiókkal is, amelyben igazoltuk és felvettük a contoso.com tartományt. Létre fog emiatt jönni egy külön hálózat, amikor az Office 365-ös bérlői fiókban automatikusan aktiválódik a Yammer?

V: Nem. Amikor aktiváljuk a Yammert egy Office 365-ös bérlői fiókban, a bérlői fiókot a már létező hálózathoz kapcsoljuk, nem hozunk létre egy újat. Ebben az esetben az ingyenes contoso.com Yammer-hálózatot Yammer Nagyvállalati verzióra frissítjük, és az Office 365-ös bérlői fiókhoz kapcsoljuk.

Aktiválás és meglévő bejelentkezési adatok

K: A vállalat rendelkezik aktív Yammer-hálózattal, melybe az alkalmazottak a saját e-mail-címükkel és jelszavukkal jelentkeznek be. A vállalatban már megkezdődött az Office 365 bevezetése, azonban még nem hoztuk létre az összes szükséges felhasználói fiókot. A Yammer és az Office 365 integrációját követően le lesz tiltva a saját e-mail-címmel és jelszóval történő bejelentkezés?

V: Nem. A Yammer alapértelmezés szerint egyaránt támogatja az Office 365-ös hitelesítő adatokkal, illetve az e-mail-címmel és jelszóval történő bejelentkezést. A megfelelő Office 365-ös fiókkal rendelkező felhasználók bejelentkezésekor a rendszer kérni fogja az Office 365-ös hitelesítő adatokat, Office 365-ös fiók híján azonban továbbra is be tudnak jelentkezni a saját e-mail-címükkel és jelszavukkal. Arról se feledkezzen meg, hogy az Yammer-rendszergazda igény szerint érvényesítheti az Office 365-identitást a Yammerben. Ezzel az egyszeri bejelentkezési beállítással a szervezet minden tagját az Office 365-ös hitelesítő adatokkal történő bejelentkezésre kényszerítheti.

Aktiválás és meglévő felhasználók

K: Már használok egy Yammer-hálózatot, amelybe az e-mail-címemmel és jelszavammal jelentkezek be. Új felhasználói fiókot fogok kapni azután, hogy a hálózatom az Office 365-höz kapcsolódik?

V: Nem. Amikor először jelentkezik be sikeresen az Office 365-ös hitelesítő adataival, az Office 365-fiók e-mail-címét megpróbáljuk összeegyeztetni egy meglévő felhasználóval. Ha nem találunk egyet sem, létrehozunk egy új Yammer-felhasználót. További információt a Bejelentkezés az Office 365 szolgáltatásba a Yammer használatához című témakörben talál.

A tartományi életciklus kezelése

K: A vállalat próbaképpen előfizetett az Office 365 egy próbaverziójára. Az Office 365-fiók címe contoso.microsoft.com, és van egy hozzá tartozó Yammer-hálózat. Most tervezzük a contoso.com tartomány igazolását és felvételét. Létre fog így jönni egy második Yammer-hálózat?

V: Nem. Amikor felveszi a bérlői fiókba a contoso.com tartományt, a rendszer a korábban létrehozott contoso.microsoft.com hálózathoz is automatikusan hozzáadja. A contoso.com e-mail-címmel rendelkező felhasználók ugyanebbe a hálózatba fognak bejelentkezni.

Yammer Basic-hálózatok összevonása

K: A vállalat rendelkezik egy Office 365-ös bérlői fiókkal, melyben létrehoztuk a contoso.com tartományt, és rendszeresen használjuk a megfelelő contoso.com Yammer-hálózatot. Most ugyanehhez a bérlői fiókhoz hozzá szeretnénk adni a másodlagos tailspin.com tartományt, ehhez azonban egy külön ingyenes Yammer Basic-hálózat tartozik. Szeretnénk, ha a tailspin.com is a szülőhálózatot használná, ugyanazokkal a használati házirendekkel. Lehetséges ez?

V: Igen. Az önkiszolgáló hálózat-áttelepítő varázsló segítségével összevonhatja a másodlagos tailspin.com hálózatot a contoso.com szülőhálózattal.

Yammer-adatok áthelyezése az egyik Office 365-ös bérlői fiókból a másikba

K: A vállalat rendelkezik egy bérlői fiókkal, melyben létrehoztuk a contoso.com tartományt, és rendszeresen használjuk a megfelelő contoso.com Yammer-hálózatot. Emellett hozzánk került a tailspin.com tartomány, amelyhez szintén tartozik egy Office 365-ös bérlői fiók és egy Yammer-hálózat. Most szeretnénk áthelyezni a tailspin.com Yammer-hálózatot a contoso.com bérlői fiókba. Lehetséges ez?

V: Nem. A Yammer-hálózatokat nem lehet egyik bérlői fiókból áthelyezni a másikba, mivel a hálózat szorosan kapcsolódik az Office 365-höz (a tartományok, a felhasználók és az identitások mind összefüggnek egymással). A megfelelőség céljából jelenleg kiexportálhatja az adatokat a megszerzett vállalat hálózatából. Amikor áthelyezi a tailspin.com tartományt a contoso.com bérlői fiókba, a tailspin.com tartományt a rendszer automatikusan hozzáadja a contoso.com hálózathoz. Amikor a contoso.com bérlői fiókban tailspin.com-felhasználókat hoz létre, ezek új felhasználókként jelentkezhetnek be a hálózatba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Yammer-adatok áthelyezése az egyik Office 365-ös bérlői fiókból a másikba nem ugyanaz a folyamat, mint a Yammer Basic-hálózatok önkiszolgáló áttelepítése (ugyanis ezek a hálózatok nem kapcsolódnak az Office 365-höz).

Ha a Yammer része az Office 365-nek, azzal szorosan együttműködik az alábbiakat illetően:

  • Tartományi életciklus:    Ha eltávolít egy tartományt egy Office 365-ös bérlői fiókból, az a hálózatról is automatikusan törlődik.

  • Felhasználói életciklus:    Ha törli egy Office 365-ös bérlői fiók egy felhasználóját (a tartomány eltávolítása előtt), a felhasználó a Yammerből is törlődik.

  • Identitás:    Az eredeti bérlői fiók összes felhasználóját át kell helyezni az új bérlői fiókba.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×