A Yammer-adatok figyelése (Rendszergazdai útmutató a Yammerhez)

A következő szolgáltatásokkal figyelheti a Yammerbeli adatokat: Kulcsszavak figyelése, Biztonsági beállítások, Adatok exportálása, Adatmegőrzés és Statisztika.

Ez a cikk a Yammer rendszergazdai útmutatójának része.

A Yammer-hálózat beállítása

A Yammer-felhasználók kezelése

A Yammer-adatok figyelése    

A Yammer további funkciói

A Yammer biztonsága – gyakori kérdések

Technikai készenléti ellenőrzőlista a Yammerhez

Kulcsszavak figyelése

* Csak igazolt rendszergazdák végezhetik el.

A Yammer lehetőséget nyújt a kívánt kulcsszavak figyelésére, így nyomon követheti a bizalmas tartalmakat. A kulcsszavak lehetnek például konkrét szavak és kifejezések, de az alkalmazottak személyes adatai is. Ha egy felhasználó figyelt kulcsszót vagy kifejezést tartalmazó üzenetet tesz közzé, a Yammer értesíti erről az e-mail-cím mezőjében megadott személyt. Ezeket a beállításokat az igazolt rendszergazdák érhetik el a Hálózati rendszergazda részt megnyitva, és a Tartalom és biztonság csoportban a Kulcsszavak figyelése lehetőséget választva.

Különálló kulcsszavakat és reguláris kifejezéseket adhat meg. A reguláris kifejezések nyelvéről az MSDN rövid összefoglalójában talál további információt.

Az alábbi táblázat néhány példával szemlélteti, hogy a reguláris kifejezésekkel miként kereshet adott szavakat, bankkártyaszámokat vagy tajszámokat:

Cél

Minta

Találatok

Különálló szó

\bszó\b

A \btárgy\b minta illeszkedik a „tárgy” szóra, de a „tárgyak” és a „tár” szóra nem.

Bankkártyaszámok

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Tajszámok

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐456-789

Tipp : Kulcsszólistájának létrehozásához hasznos kiindulási pont lehet a következő lap: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Biztonsági beállítások

* Csak igazolt rendszergazdáknak

A Yammer egyik legfőbb prioritása, hogy titokban tartsa és sértetlenül megőrizze ügyfelei adatait. Azokon az óvintézkedéseinken kívül, amelyeket az illetéktelen hozzáférés és az adatvesztés megakadályozására foganatosítunk, a következő biztonsági hozzáférési követelmények beállítását tesszük lehetővé a hálózat további védelme érdekében. Ezek a beállítások a Hálózati rendszergazda rész Tartalom és biztonság csoportjában a Biztonsági beállítások lehetőséget választva érhetők el.

IP-címkorlátozások

Egy vagy több engedélyezett IP-címtartomány megadásával a vállalati helyi hálózaton belülre vagy más megbízható hálózatokon belülre korlátozhatja a Yammer-hálózathoz való hozzáférést. Ha bárki olyan IP-címről próbál meg böngészővel bejelentkezni, amely nem esik az itt megadott tartomány(ok)ba, a rendszer nem lépteti be a hálózatba. Megadhatja az engedélyezni kívánt IP-címtartomány kezdő és záró értékét, illetve elnevezheti a megadott tartományokat.

A mobileszközt használó felhasználók általában az engedélyezett címtartományon kívülről jelentkeznek be (kivéve, ha a mobileszköz egy megbízható hálózat Wi-Fi-kapcsolatát használja). Ha engedélyezni szeretné a hálózat mobileszközökről történő elérését, válassza a Bejelentkezés engedélyezése lehetőséget. Ez továbbra is korlátozza a megbízható IP-címtartományon kívülről történő böngészős bejelentkezést, a mobilügyfelek számára azonban engedélyezi azt. Ha a Bejelentkezés megtagadása lehetőséget választja, a megbízható IP-címtartományon kívül lévő felhasználók semmilyen ügyfélről nem érhetik el a Yammert.

Jelszóházirendek

Megadhatja, hogy milyen hosszúnak és összetettnek kell lennie a felhasználók jelszavának, és hogy milyen gyakran kell módosítani a jelszót. Ha módosítja bármelyik jelszóbeállítást, és a Mentés gombra kattint, a rendszer a következő bejelentkezéskor a jelszavuk módosítására kéri azokat a felhasználókat, akiknek a jelszava nem felel meg a mentett követelményeknek. A Minden felhasználó kényszerítése jelszavának azonnali módosítására beállítás választása esetén minden felhasználónak módosítania kell a jelszavát a következő bejelentkezés alkalmával, tekintet nélkül arra, hogy módosultak-e a jelszóra vonatkozó követelmények.

Megjegyzés : A külső hálózatokon nem lehet jelszóházirendet konfigurálni. Így megakadályozható, hogy a külső hálózatokban részt vevő felhasználók többféle jelszóerősségi követelménnyel találkozzanak. A felhasználóknak a saját otthoni hálózatuk jelszóerősségi követelményeit kell teljesíteniük.

Külső üzenetkezelés

Választhatja a Legyen kötelező a Yammerben az Exchange Online ETR szabályainak használata lehetőséget. Erről a beállításról a Külső üzenetküldés szabályozása Yammer-hálózatban az Exchange átviteli szabályaival című témakörben talál további információt.

Az Office 365-identitás érvényesítése a Yammerben

Választhatja Az Office 365-identitás érvényesítése a Yammerben lehetőséget. Erről a beállításról Az Office 365-identitás érvényesítése a Yammer-felhasználóknál című témakörben talál további információt.

Adatok exportálása

* Csak igazolt rendszergazdáknak

Fontos : Ez a funkció nem a Yammer-hálózatok áttelepítésére, hanem a használat figyelésére és adatfeltárásra szolgál. Az áttelepítéssel kapcsolatos további információért lásd: Hálózati áttelepítés: Yammer-hálózatok összevonása.

A Yammer adatexportálási funkciója csomagba foglal és exportál minden üzenetet, megjegyzést, fájlt, témakört, felhasználót és csoportot. Az adatok exportálása egy olyan zip-fájlba történik, amely .csv fájlokban tartalmazza az üzeneteket, és további archívumokban a fájlokat és a lapokat. Ha egyszeri exportálást szeretne végrehajtani, elég megadnia azt a kezdő dátumot, amelytől kezdve exportálni kívánja az adatokat. Ezek a beállítások a Hálózati rendszergazda rész Tartalom és biztonság csoportjában az Adatok exportálása lehetőséget választva érhetők el. Automatikusan ismétlődő exportálásokat is beállíthat a Yammer API segítségével. Az adatexportálás eredménye egy olyan .zip fájl, amelynek tartalma a következő:

  • Üzenetek, felhasználók, témakörök és csoportok külön .csv fájlokban:    Ezekben mindegyik adat minden részlete megtalálható, többek között az üzenetazonosító, az időbélyegzők, a résztvevők és a csoportok neve.

  • Fájlok és Jegyzetek mappa:    Ezek tárolják a hálózaton megtalálható fájlokat és megjegyzéseket. A fájlok az eredeti formátumban szerepelnek benne, a megjegyzéseket .html formátumban exportálja az API. Ne feledje, hogy az exportálásban csak azok a fájlok és megjegyzések szerepelnek, amelyek az exportálásra megadott időszakon belül jöttek létre vagy módosultak.

Felügyeleti eszközök – Adatok exportálása

A Yammer új adatexportálási funkciójával megfelelhet az adatraktározási, adatfeltárási és megfelelőségi követelményeknek. Az adatexportálási funkció csomagba foglal és exportál a hálózatból minden üzenetet, lapot, fájlt, témakört, felhasználót és csoportot. A Yammer adatexportálási API felülete segítségével egyszerűen állíthat be és hozhat létre ismétlődő exportálást, illetve tölthet le egyszeri exportot a Felügyeleti eszközök kezelőfelületével. További információt az /export API-ról a Yammer fejlesztői központban találhat.

Legfontosabb jellemzők

  • Az adatok teljes körű exportálása:    Exportálhatja a hálózat minden adatát, beleértve az üzeneteket, lapokat, fájlokat, témaköröket, felhasználókat és csoportokat. Az exportált adatok között szerepelnek a közzé nem tett lapok, továbbá a lapok minden verziója (a megadott időszak alatt létrehozott vagy módosított teljes tartalom), valamint a fájlok.

  • Adatexportálási API:    Az adatexportálási API segítségével automatikus, ismétlődő exportálást állíthat be és szabhat igényeire a hálózatára vonatkozóan. Az API több rugalmasságot és szélesebb körű szabályozási és testreszabási lehetőségeket kínál a rendszergazdáknak.

  • Egyszeri exportálás egyszerűbben:    Elég megadni a kezdő dátumot ahhoz, hogy a rendszer attól a kezdőponttól indulva exportálja a hálózat minden adatát.

  • Adatmegőrzés:    Választhat a Véglegesen törlés és a Helyreállítható törlés között. A Végleges törlés véglegesen eltávolítja az adatokat a törlés alkalmával a hálózatról. A legtöbb hálózat esetében ez a módszer ajánlatos. A Helyreállítható törlés esetén a törölt adatok láthatók maradnak az exportált adatok között.

Ismétlődő exportálás beállítása a Yammer API segítségével

Az adatexportálási API bevezetésével párhuzamosan a Yammer kivezeti a régi ismétlődő exportálási funkciót, és leegyszerűsíti az adatexportálás rendszergazdai kezelőfelületét. A régi ismétlődő exportálási funkció átmenetileg elérhető marad, de azt javasoljuk a rendszergazdáknak, hogy térjenek át az adatexportálási API használatára. Az adatexportálási API több rugalmasságot és szabályozási lehetőséget kínál a rendszergazdáknak, és lehetővé teszi számukra az igényeiknek megfelelő ismétlődő exportálások létrehozását.

Minta adatexportálási parancsprogram

A Yammer fejlesztői központ /export oldalán található egy, az API-t használó minta parancsprogram. A parancsprogram és az elterjedt ütemezők (Cron stb.) segítségével egyszerűen beállítható az ismétlődő exportálás.

Adatmegőrzés

* Csak igazolt rendszergazdáknak

Itt, a Hálózati rendszergazda és a Tartalom és biztonság csoportban az Adatmegőrzés lehetőséget választva megadhatja, hogy a törölt adatokat hogyan őrizze meg a rendszer a hálózaton. Az alapértelmezett és ajánlott beállítás a Végleges törlés, amelynek megadása esetén a törölt adatokat a rendszer végleg eltávolítja a hálózatról, és ezek az adatexportálásokban sem jelennek meg. Választhatja a Helyreállítható törlés lehetőséget is, ekkor a törölt adatok megmaradnak a Yammer kiszolgálóin, kivéve ha a fejlesztői API-val kifejezetten eltávolítja őket. Ebben az esetben a törölt adatok nem láthatók a felhasználók számára a hálózaton, de az adatexportálásokon keresztül exportálhatók. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha bizonyos jogszabályi vagy adatmegőrzési kötelezettségei szükségessé teszik a törölt adatok megőrzését.

Statisztika

Ez az irányítópult a hálózat teljesítményének figyelésére és nyomon követésére szolgál. Lehetőséget nyújt a hálózat állapotának ellenőrzésére, a növekedési lehetőségek felismerésére, illetve annak követésére, hogy miképpen használja szervezete a Yammert. Találhatók itt különböző teljesítménymutatók is a hálózatról, amelyek mutatják például a hálózat növekedését, a tagok aktivitását, a közzétett üzenetek és a csoportok számát, illetve egyéb statisztikákat. Ehhez válassza a Hálózati rendszergazda elemet, majd a Statisztika csoportban az Irányítópult lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy a statisztikai funkció a hálózat minden felhasználója előtt nyitva áll, tehát bármelyik felhasználó megtekintheti a hálózatra vonatkozó összesített statisztikát.

Yammer-jelentések

Az Office 365 Jelentések irányítópultján a Tevékenységek a Yammeren – jelentés is megtekinthető. A tevékenységjelentés információkat nyújt a felhasználóval vagy a tevékenységgel kapcsolatban előre megadott adattartományon keresztül (egy héttől 6 hónapig). További információért lásd: A Yammer-tevékenység jelentés megtekintése.

Következő cikk: A Yammer további funkciói (Rendszergazdai útmutató a Yammerhez).

Lásd még

Rendszergazdai útmutató a Yammerhez

Yammer Felügyeleti központ

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×