A Windows Excel 2007 billentyűparancsai

Ez a cikk az Excel 2007 billentyűkombinációit, funkcióbillentyűit és más billentyűparancsait ismerteti, ideértve a menüszalag eléréséhez használható hívóbetűket is.

Tipp : Ha munkája során hozzá szeretne férni ehhez a referencialistához, kinyomtathatja e témakört. Ehhez nyomja le egyszerre a CTRL+P billentyűket.

Megjegyzés : Ha egy gyakran használt művelethez nem tartozik billentyűparancs, makró rögzítésével létrehozhat hozzá egyet.

Tartalom

Billentyűkombinációk CTRL billentyűvel

Funkcióbillentyűk

Egyéb hasznos billentyűparancsok

Billentyűparancs

Leírás

CTRL+PgUp

Váltás a munkafüzet lapjai között, balról jobbra.

CTRL+PgDn

Váltás a a munkafüzet lapjai között, jobbról balra.

CTRL+SHIFT+[

A kijelölésen belül elrejtett sorok felfedése.

CTRL+SHIFT+[

A kijelölésen belül elrejtett oszlopok felfedése.

CTRL+SHIFT+&

A kijelölt cellák ellátása külső szegéllyel.

CTRL+SHIFT_

A kijelölt cellák külső szegélyének (keretének) eltávolítása.

CTRL+SHIFT+~

Formázás általános számformátummal.

CTRL+SHIFT+$

Formázás két tizedesjegyet tartalmazó pénznemformátummal (a negatív számok zárójelben jelennek meg).

CTRL+SHIFT+%

Formázás tizedesjegyek nélküli százalékos formátummal.

CTRL+SHIFT+^

Formázás két tizedesjegyet tartalmazó exponenciális számformátummal.

CTRL+SHIFT+#

Formázás a nap, hónap, év sorrendű dátumformátummal.

CTRL+SHIFT+@

Formázás az órát és a percet, illetve a délelőtt és a délután jelölését tartalmazó időformátummal.

CTRL+SHIFT+!

Formázás két tizedesjegyet és ezrestagolást tartalmazó számformátummal, negatív értékeknél mínusz jellel (-).

CTRL+SHIFT+*

Az aktív cella körüli aktuális terület kijelölése (az adatterület az aktív cellát tartalmazó, üres sorokkal és oszlopokkal határolt terület).

Kimutatásban a teljes kimutatást kijelöli.

CTRL+SHIFT+:

Az aktuális idő beillesztése.

CTRL+SHIFT+"

Az aktív cella feletti cella értékének másolása a cellába vagy a szerkesztőlécre.

CTRL+SHIFT+Plusz (+)

Az üres cellák beszúrására szolgáló Beszúrás párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+Mínusz (-)

A kijelölt cellák törlésére szolgáló Törlés párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+;

Az aktuális dátum beillesztése.

CTRL+`

Váltás a munkalapon cellaértékek és képletek megjelenítése között.

CTRL+'

Az aktív cella feletti cella képletének másolása a cellába vagy a szerkesztőlécre.

CTRL+1

A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+2

A félkövér formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+3

A dőlt formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+4

Az aláhúzás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+5

Áthúzás be- vagy kikapcsolása.

CTRL+6

Váltás az objektumok elrejtése, megjelenítése, valamint helyének jelzése között.

CTRL+8

Tagolási szimbólumok megjelenítése vagy elrejtése.

CTRL+9

A kijelölt sorok elrejtése.

CTRL+0

A kijelölt oszlopok elrejtése.

CTRL+A

A teljes munkalap kijelölése.

Ha a munkalap tartalmaz adatokat, a CTRL+A billentyűparancs kijelöli az aktuális területet. A CTRL+A másodszori megnyomására az alkalmazás kijelöli az aktuális területet és annak összegző sorait. A CTRL+A harmadszori megnyomására az alkalmazás kijelöli a teljes munkalapot.

A Függvényargumentumok párbeszédpanel megjelenítése, ha a kurzor a képletben lévő függvény nevétől jobbra áll.

CTRL+SHIFT+A – Az argumentumnevek és a zárójelek beszúrása, ha a kurzor a képletben levő függvény nevétől jobbra áll.

CTRL+B

A félkövér formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+C

A kijelölt cellák másolása.

Ha a CTRL+C billentyűparancs lenyomását követően újból lenyomja a CTRL+C billentyűket, megjelenik a vágólap.

CTRL+D

A kijelölt tartomány legfelső cellája tartalmának és formátumának másolása az alatta lévő cellákba a Kitöltés lefelé parancs segítségével.

CTRL+F

A Keresés és csere párbeszédpanel megjelenítése a Keresés lap kiválasztott állapotában.

A SHIFT+F5 billentyűparancs hatására szintén megjelenik ez a lap, a SHIFT+F4 billentyűparancs hatására pedig megismétlődik az utoljára végrehajtott Keresés.

CTRL+SHIFT+F – A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése a Betűtípus lap van kiválasztott állapotában.

CTRL+G

Az Ugrás párbeszédpanel megjelenítése.

Az F5 billentyűparancs hatására szintén megjelenik ez a párbeszédpanel.

CTRL+H

A Keresés és csere párbeszédpanel megjelenítése a Csere lap kiválasztott állapotában.

CTRL+I

A dőlt formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+K

Az új hivatkozások létrehozására szolgáló Hivatkozás beszúrása párbeszédpanel vagy a kijelölt meglévő hivatkozások esetében használt Hivatkozás szerkesztése párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+N

Új, üres munkafüzet létrehozása.

CTRL+O

A fájlok megnyitására vagy megkeresésére szolgáló Megnyitás párbeszédpanel megjelenítése.

A CTRL+SHIFT+O billentyűkombinációval az összes, megjegyzést tartalmazó cella kijelölhető.

CTRL+P

A Nyomtatás párbeszédpanel megjelenítése.

A CTRL+SHIFT+P – A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése a Betűtípus lap kiválasztott állapotában.

CTRL+R

A kijelölt tartomány bal szélső cellája tartalmának és formátumának másolása a tőle jobbra elhelyezkedő cellákba a Kitöltés jobbra parancs segítségével.

CTRL+S

Az aktív fájl mentése az aktuális fájlnévvel és fájlformátummal az aktuális helyre.

CTRL+T

A Táblázat létrehozása párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+U

Aláhúzás alkalmazása vagy eltávolítása.

CTRL+SHIFT+U – Váltás a szerkesztőléc kibontása és becsukása között.

CTRL+V

A vágólap tartalmának beszúrása a kurzor aktuális helyére, és minden kijelölés megszüntetése. Csak akkor elérhető, ha előzőleg kivágott vagy másolt egy objektumot, szöveget vagy cellatartalmat.

A CTRL+ALT+V billentyűkombináció megjeleníti az Irányított beillesztés párbeszédpanelt. Ez csak akkor érhető el, ha már kivágott vagy kimásolt egy objektumot, szöveget vagy cellatartalmat egy munkalapról vagy egy másik programból.

CTRL+W

A kijelölt munkafüzetablak bezárása.

CTRL+X

A kijelölt cellák kivágása.

CTRL+Y

A legutóbbi parancs vagy művelet megismétlése, amennyiben lehetséges.

CTRL+Z

A legutóbbi parancs visszavonása vagy a legutóbb beírt bejegyzés törlése a Visszavonás paranccsal.

CTRL+SHIFT+Z – Az utolsó automatikus javítás visszavonása vagy megismétlése a Visszavonás vagy az Ismét paranccsal, ha látszik az automatikus javítás intelligens címkéje.

Vissza a lap tetejére

Billentyűparancs

Leírás

F1

A Microsoft Office Excel súgója munkaablak megjelenítése.

CTRL+F1 – A Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalag megjelenítése vagy elrejtése.

ALT+F1 – Az aktuális tartományban szereplő adatok diagramjának létrehozása.

ALT+SHIFT+F1 – Új munkalap beszúrása.

F2

Az aktív cella szerkesztése és a kurzornak a cellatartalom végére történő helyezése. Ezen felül ugrás a kurzorral a szerkesztőlécre, ha a cellában való szerkesztés ki van kapcsolva.

SHIFT+F2 – Cellamegjegyzés megadása vagy szerkesztése.

CTRL+F2 – A Nyomtatási kép ablak megjelenítése.

F3

A Név beillesztése párbeszédpanel megjelenítése.

SHIFT+F3 – A Függvény beszúrása párbeszédpanel megjelenítése.

F4

A legutóbbi parancs vagy művelet megismétlése, amennyiben lehetséges.

Amikor egy cellahivatkozás vagy tartomány van kijelölve a képletben, az F4 billentyű lenyomásával végighaladhat az abszolút és relatív hivatkozások különböző kombinációin.

CTRL+F4 – A kijelölt munkafüzetablak bezárása.

F5

Az Ugrás párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+F5 – A kijelölt munkafüzetablak méretének visszaállítása.

F6

Váltás a munkalap, a menüszalag, a munkaablak és a nagyítási vezérlőelemek között. Ha felosztottuk a munkalapot (Nézet menü, Aktuális ablak kezelése, Panelek rögzítése, Ablak felosztása parancs) az F6 billentyű megnyomására történő váltások között a táblák közötti váltás is szerepel.

SHIFT+F6 – Váltás a munkalap, a nagyítási vezérlőelemek, a munkaablak és a menüszalag között.

CTRL+F6 – Váltás a következő munkafüzetablakra, ha több munkafüzetablak is meg van nyitva.

F7

Az aktív munkalapon vagy a kijelölt tartományban történő helyesírás-ellenőrzésre szolgáló Helyesírás párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+F7 – Az Áthelyezés parancs végrehajtása, ha a munkafüzetablak nem teljes méretű. Az ablak áthelyezéséhez használhatók a nyílbillentyűk, és ha végzett, nyomja meg az ENTER, vagy a megszakításhoz az ESC billentyűt.

F8

A bővített kijelölési mód be- és kikapcsolása. Bővített kijelölési módban az állapotsorban a Kiterjeszthető kijelölés felirat jelenik meg, és ekkor a nyílbillentyűkkel lehet a kijelölést bővíteni.

SHIFT+F8 – Lehetővé teszi egy nem szomszédos cella vagy tartomány felvételét egy cellakijelölésbe a nyílbillentyűk használatával.

CTRL+F8 – Ha a munkafüzetablak nem teljes méretű, egyenértékű a Méret parancs választásával (a munkafüzetablak vezérlőmenüjében).

ALT+F8 – A makrók létrehozására, szerkesztésére vagy törlésére szolgáló Makró párbeszédpanel megjelenítése.

F9

Az összes megnyitott munkafüzet valamennyi lapjának újraszámolása.

SHIFT+F9 – Az aktív munkalap kiszámolása.

CTRL+ALT+F9 – Az összes megnyitott munkafüzet minden lapjának újraszámolása, függetlenül attól, hogy azok az utolsó számolás óta megváltoztak-e.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 – A függő képletek újraellenőrzése, majd az összes megnyitott munkafüzet minden cellájának kiszámolása, beleértve azokat a cellákat is, amelyek nincsenek számolásra bejelölve.

CTRL+F9 – A munkafüzetablak ikonméretűre kicsinyítése.

F10

A billentyűtippek be- és kikapcsolása.

SHIFT+F10 – A helyi menü megjelenítése a kijelölt elemhez.

ALT+SHIFT+F10 – Intelligens címkéhez tartozó menü vagy üzenet megjelenítése. Ha több intelligens címke is van, váltás a következő címkére és a hozzá tartozó menü vagy üzenet megjelenítése.

CTRL+F10 – A kijelölt munkafüzetablak teljes méretűre nagyítása és méretének visszaállítása.

F11

Az aktuális tartományban szereplő adatok diagramjának létrehozása

SHIFT+F11 – Új munkalap beszúrása.

ALT+F11 – A Microsoft Visual Basic Editor alkalmazás megnyitása, amelyben a Visual Basic for Applications (VBA) program segítségével makrókat hozhat létre.

F12

A Mentés másként párbeszédpanel megjelenítése.

Vissza a lap tetejére

Billentyűparancs

Leírás

Nyílbillentyűk

Lépés egy cellával felfelé, lefelé, balra vagy jobbra a munkafüzetben.

CTRL+NYÍLBILLENTYŰ – Ugrás a munkalapon az aktuális adatterület szélére.

SHIFT+NYÍLBILLENTYŰ – A kijelölés bővítése egy cellával.

CTRL+SHIFT+NYÍLBILLENTYŰ – A kijelölés bővítése az aktív cella sorának vagy oszlopának utolsó nem üres cellájáig, vagy ha a következő cella üres, a kijelölés bővítése a következő nem üres celláig.

BALRA vagy JOBBRA – Kijelölt menüszalag esetén az aktuálistól balra, illetve jobbra elhelyezkedő menülap kiválasztása. Megnyitott vagy kijelölt almenü esetén váltás az almenü és a főmenü között. A menüszalag kijelölt lapfüle esetén a lapon található gombok közötti navigálás.

LE vagy FEL – A megnyitott menü vagy almenü következő vagy előző parancsának kijelölése. Ha a menüszalag egy lapja ki van jelölve, mozgás felfelé vagy lefelé történik a lapcsoportban.

Egy párbeszédpanelen a nyílbillentyűkkel mozogni lehet megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között.

LE billentyű vagy ALT+LE billentyű – A kijelölt legördülő lista megnyitása.

BACKSPACE

Egyetlen karakter törlése balra a szerkesztőlécen.

Ezen felül az aktív cella tartalmának törlése.

Cellaszerkesztési módban a beszúrási ponttól balra lévő karakter törlése.

DELETE

A cellatartalom (adatok és képletek) törlése a kijelölt cellákból a cellaformátumok és -megjegyzések módosítása nélkül.

Cellaszerkesztési módban a beszúrási ponttól jobbra lévő karakter törlése.

END

Ugrás az ablak jobb alsó cellájára, ha a SCROLL LOCK billentyű be van kapcsolva.

Az utolsó parancs kiválasztása a menüben, ha látható menü vagy almenü.

CTRL+END – Ugrás a munkalap utolsó cellájára (legalsó felhasznált sor, legtávolabbi felhasznált oszlop). Ha a kurzor a szerkesztőlécen található, ugrás a szöveg végére.

CTRL+SHIFT+END – A kijelölés bővítése a munkalap legutolsó használatban lévő cellájáig (jobb alsó sarok). Ha a kurzor a szerkesztőlécen található, a CTRL+SHIFT+END billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli a szerkesztőlécen a kurzor és a szöveg vége közötti szöveget – ez nem befolyásolja a szerkesztőléc magasságát.

ENTER

Cellabejegyzés befejezése a cellából vagy a szerkesztőlécről, és (alapértelmezés szerint) az alatta levő cella kijelölése.

Ugrás az űrlapon a következő rekord első mezőjére.

Kijelölt menü megnyitása (a menüsor aktiválása az F10 billentyű megnyomásával) vagy a kijelölt parancshoz tartozó művelet végrehajtása.

A párbeszédpanel alapértelmezés szerinti parancsgombjához tartozó művelet végrehajtása (vastagított körvonalú gomb, gyakran az OK gomb).

ALT+ENTER – Új sor kezdése az adott cellában.

CTRL+ENTER – A kijelölt cellatartomány kitöltése az aktuális bejegyzéssel.

SHIFT+ENTER – Cellabejegyzés lezárása, és az aktuális cella fölötti cella kijelölése.

ESC

A cella vagy a szerkesztőléc bejegyzésének elvetése.

Megnyitott menü vagy almenü, párbeszédpanel, illetve üzenetablak bezárása.

Teljes képernyős üzemmód lezárása, ha éppen ez az aktuális üzemmód, és visszatérés a normál képernyőhöz, amelyen ekkor ismét megjelenik a menüszalag és az állapotsor.

HOME

Ugrás a sor elejére a munkalapon.

Ugrás az ablak bal felső cellájára, ha a SCROLL LOCK billentyű be van kapcsolva.

Az első parancs kiválasztása a menüben, ha látható menü vagy almenü.

CTRL+HOME – Ugrás a munkalap elejére.

CTRL+SHIFT+HOME – A cellakijelölés kiterjesztése a munkalap elejére.

PAGE DOWN

Mozgás a munkalapon egy képernyővel lefelé.

ALT+PAGE DOWN – Mozgás a munkalapon egy képernyővel jobbra.

CTRL+PAGE DOWN – Váltás a munkafüzet következő lapjára.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN – A munkafüzet aktuális és a következő munkalapjának kijelölése.

PAGE UP

Mozgás a munkalapon egy képernyővel felfelé.

ALT+PAGE UP – Mozgás a munkalapon egy képernyővel balra.

CTRL+PAGE UP – Váltás a munkafüzet előző lapjára.

CTRL+SHIFT+PAGE UP – A munkafüzet aktuális és az előző munkalapjának kijelölése.

SZÓKÖZ

Párbeszédpanelen a kijelölt gombhoz tartozó művelet végrehajtása, vagy a kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve jelölésének törlése.

CTRL+Szóköz – A teljes oszlop kijelölése a munkalapon.

SHIFT+Szóköz – A teljes sor kijelölése a munkalapon.

CTRL+SHIFT+Szóköz – A teljes munkalap kijelölése.

  • Ha a munkalap tartalmaz adatokat, a CTRL+SHIFT+Szóköz billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli az aktuális területet. A CTRL+SHIFT+Szóköz másodszori megnyomására az alkalmazás kijelöli az aktuális területet és annak összegző sorait. A CTRL+SHIFT+Szóköz harmadszori megnyomására az alkalmazás kijelöli a teljes munkalapot.

  • Ha egy objektum ki van jelölve, a CTRL+SHIFT+Szóköz billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli a munkalap összes objektumát.

ALT+Szóköz – A Microsoft Office Excel ablak vezérlőmenüjének megjelenítése.

TAB

Mozgás a munkalapon egy cellával jobbra.

Mozgás védett munkalapon a nem zárolt cellák között.

Ugrás a párbeszédpanelen a következő beállításra vagy beállításcsoportra.

SHIFT+TAB – Ugrás a munkalapon az előző cellára vagy a párbeszédpanelen az előző beállításra.

CTRL+TAB – Váltás a párbeszédpanel következő lapjára.

CTRL+SHIFT+TAB – Váltás a párbeszédpanel előző lapjára.

Vissza a lap tetejére

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Tegye fel a kérdését az Excel közösségi fórumában

Segítség az Excel tökéletesítésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Lásd még

A Windows Excel 2016 billentyűparancsai

A Windows Excel 2013 billentyűparancsai

A Windows Excel 2010 billentyűparancsai

Hasznos volt az információ?

Hogyan tehetjük jobbá?

Hogyan tehetjük jobbá?

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!