A TalkBack használata táblázat beszúrásához és szerkesztéséhez az Android Excelben

A TalkBack használata táblázat beszúrásához és szerkesztéséhez az Android Excelben

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

Az Android Excelben az Android beépített képernyőolvasója, a TalkBack segítségével is beszúrhat és módosíthat táblázatokat. Cím hozzáadásával, illetve egyes részeik különböző színű kiemelésével még akadálymentesebbé teheti a táblázatokat. Táblázatait új sorokkal és oszlopokkal is bővítheti, valamint diagram formájában is megjelenítheti az adatokat.

Megjegyzések: 

 • Az Office 365 új funkcióit fokozatosan tesszük elérhetővé az Office 365 előfizetői számára, ezért előfordulhat, hogy az Ön által használt appban még nem találhatók meg. Az új funkciók gyorsabb beszerzéséről további információt a Mikor kapom meg a legújabb funkciókat az Office 365-höz készült Office 2016-ban? című témakörben talál.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön az Android beépített TalkBack képernyőolvasóját használja. A TalkBack használatáról az Android akadálymentességi lehetőségeit ismertető webhelyen olvashat.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy ezt az appot Android-telefonnal használja. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok Android-táblagépen eltérők lehetnek.

Tartalom

Navigálás a lapok menüjére

A munkalap szerkesztési lehetőségeinek eléréséhez a lapok menüjére kell navigálnia.

 1. A munkalapon kijelölt elemről lépjen a képernyő első elemére: először pöccintsen fölfelé, majd lefelé. Ekkor elhangzik a munkafüzet címe.

  Tipp : Ha meg van nyitva a helyi menü a munkalap tetején, úgy hagyhatja el, ha két ujjal koppint a kijelző tetszőleges pontjára.

 2. Pöccintsen jobbra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „További beállítások gomb.” Ekkor koppintson duplán a képernyőre egy ujjal. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Lapok menüje, a kijelölt lap a Kezdőlap.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Kezdőlap kijelölve.”

 3. Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg el nem hangzik a kijelölni kívánt lap neve, például: „Beszúrás lap.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Megnyílik a Beszúrás menüszalag.

  Megjegyzés : A Táblázat, a Kép, az Alakzat és a Diagram fül csak akkor érhető el, ha az objektum ki van jelölve a munkalapon.

 4. Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg el nem hangzik a kívánt beállítás neve. Ekkor koppintson duplán a képernyőre.

Navigálás a munkalap egy táblázatához

 1. Pöccintsen balra vagy jobbra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Belépés a következő táblázatba: <a táblázat adatai és a fókusz helye>.”

 2. Pöccintsen balra vagy jobbra egy ujjal, amíg el nem hangzik a kívánt hely neve a táblázaton belül. Ezután koppintson duplán a képernyőre. Megnyílik a Táblázat lap.

  Tipp : A Táblázat lapra a Navigálás a lapok menüjére című rész utasításai alapján is eljuthat.

Táblázat beszúrása az Excelben

Táblázat hozzáadásával hatékonyan, szisztematikusan jelenítheti meg az adatokat. Táblázatot egy üres munkalapra is beszúrhat, és beírhatja az adatokat. Másik lehetőségként egy meglévő cellacsoport adataiból is létrehozhat táblázatot.

 1. Pöccintsen jobbra vagy balra az Excel-táblázatban, amíg el nem hangzik a következőhöz hasonló szöveg: „<Munkalap neve> munkalap”. Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ekkor hallhatja a fókusz aktuális elhelyezkedését a munkalapon, oszlopok és sorok szerint.

 2. Az egyik ujját a képernyőn húzva lépjen arra a cellára, ahová be szeretné szúrni a táblázatot. A program kimondja az aktuális helyet. Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  Tipp : A kijelölést úgy terjesztheti ki egy celláról több cellára egy nagyobb táblázat beszúrásához, ha két ujját a képernyőre helyezi, és annak megfelelően távolítja őket egymástól, hogy hogyan szeretné kiterjeszteni a kijelölést. A program bemondja a kijelölt terület paramétereit a bal felső cellától a jobb alsó celláig.

 3. Navigáljon a Beszúrás lapra a Navigálás a lapok menüjére szakasz utasításai szerint.

 4. A Beszúrás lapon pöccintsen jobbra, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Táblázat gomb.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Nem aktív, Táblázat rovatfejekkel, jelölőnégyzet.” Ha a táblázathoz tartoznak rovatfejek, pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „Nem aktív, Táblázat rovatfejekkel, jelölőnégyzet.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Aktív.”

 5. A jelölőnégyzet elhagyásához koppintson két ujjal a képernyő tetszőleges pontjára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása címként a táblázathoz

Táblázatait úgy teheti akadálymentessé minden olvasó számára az Excelben, ha rövid leíró címet ad hozzájuk, és egy átfogóbb szöveggel részletesen is bemutatja őket.

 1. Navigáljon a táblázathoz a munkalapon a Navigálás a munkalap egy táblájához című szakasz utasításai alapján. A fókuszt a táblázat tetszőleges pontján lehet.

 2. A Táblázat lapon pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „Helyettesítő szöveg menüje.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Helyettesítő szöveg.”

 3. A Helyettesítő szöveg menüben pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „A cím szerkesztőmezője.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „<Billentyűzet nyelve> billentyűzet látható.” Írja be a táblázat rövid nevét.

 4. A táblázat leírásának megadásához pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „A leírás szerkesztőmezője.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „<Billentyűzet nyelve> billentyűzet látható.”

 5. Az aktív munkalapra való visszatéréshez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „<Munkalap száma és adatai> munkalap, kijelölve.” A munkalap aktiválásához koppintson duplán a képernyőre.

Táblázat bővítése sorokkal vagy oszlopokkal

Táblázatát egyszerűen bővítheti, ha sorokat szúr be az aktuális sor fölé vagy alá, illetve oszlopokat az aktuális oszlop jobb vagy bal oldalára.

 1. Navigáljon a táblázathoz a munkalapon a Navigálás a munkalap egy táblájához című szakasz utasításai alapján.

 2. A Táblázat lapon a következőképp adhat hozzá sorokat vagy oszlopokat:

  • Az aktuális sor fölé úgy szúrhat be sort, ha addig pöccint jobbra vagy balra, míg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Beszúrás felülre gomb.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Az aktuális sor alá úgy szúrhat be sort, ha addig pöccint jobbra vagy balra, míg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Beszúrás alulra gomb.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Az aktuális oszloptól balra úgy szúrhat be oszlopot, ha addig pöccint jobbra vagy balra, míg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Beszúrás balra gomb.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Az aktuális oszloptól jobbra úgy szúrhat be oszlopot, ha addig pöccint jobbra vagy balra, míg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Beszúrás jobbra gomb” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

Sor vagy oszlop törlése táblázatból

A táblázat szükségtelen sorait vagy oszlopait gyorsan törölheti.

 1. Navigáljon a táblázathoz a munkalapon a Navigálás a munkalap egy táblájához című szakasz utasításai alapján.

 2. A Táblázat lapon hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Sorok törléséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőt nem hallja: „Sorok törlése.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Oszlopok törléséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőt nem hallja: „Oszlopok törlése.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

Adatok kiemelése a táblázatban

A táblázat adatainak kiemeléséhez váltakozó színeket adhat a sorokhoz vagy az oszlopokhoz, illetve csak az első vagy csak az utolsó oszlopot is kiemelheti. Az előre definiált stílusokkal is pillanatok alatt változatosabbá teheti a táblázatait.

 1. Navigáljon a táblázathoz a munkalapon a Navigálás a munkalap egy táblájához című szakasz utasításai alapján.

 2. A sorok vagy oszlopok váltakozó kiemeléséhez Táblázat lapon végezze el a megfelelő műveletet:

  • Minden második sor színezéséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveget nem hall: „Sávos sorok kapcsoló, nincs bekapcsolva.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Minden második oszlop színezéséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveget nem hall: „Sávos oszlopok kapcsoló, nincs bekapcsolva.” Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Ha előre definiált stílust szeretne adni egy sávos sorhoz vagy oszlophoz, vagy módosítani szeretné az aktuálisan hozzáadott stílust, pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Táblázatstílusok menü.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Táblázatstílusok.” Pöccintsen balra vagy jobbra a listában. Minden egyes stílushoz hallhatja a leírást. Stílus kijelöléséhez koppintson duplán a képernyőn.

 3. A Táblázat lapon hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét az első vagy az utolsó soron:

  • Az első oszlop színezéséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveget nem hall: „Első oszlop, nincs bejelölve." Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Az utolsó oszlop színezéséhez pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveget nem hall: „Utolsó oszlop, nincs bejelölve." Ezután koppintson duplán a képernyőre.

  • Ha előre definiált stílust szeretne adni egy táblázat első vagy utolsó oszlopához, vagy módosítani szeretné az aktuálisan hozzáadott stílust, pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Táblázatstílusok menü.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Táblázatstílusok.” A listában pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következők valamelyike el nem hangzik: „Közepesen sötét” vagy „Sötét”. A Közepesen sötét stíluslistában pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „Világosszürke, táblázatstílus közepesen sötét, nyolc listaelem.” Ez és a következő 13 stílus alkalmazható az első sorra, illetve az utolsó oszlopokra. A Sötét stíluslistában pöccintsen balra vagy jobbra, amíg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „Sötétszürke, táblázatstílus sötét, egy listaelem.” Ez és a következő hat stílus alkalmazható az első és az utolsó oszlopokra. Egy alkalmazható stílus kijelöléséhez koppintson duplán a képernyőn.

Az adatok ábrázolása diagrammal

A táblázatban szereplő adatokat diagramként is megjelenítheti.

 1. Navigáljon a táblázathoz a munkalapon a Navigálás a munkalap egy táblájához című szakasz utasításai alapján.

 2. A diagramhoz használni kívánt táblázatcellák kijelöléséhez helyezze két ujját a képernyőre, és húzza szét őket, míg el nem hangzanak a kívánt kijelölés paraméterei.

 3. Navigáljon a Beszúrás lapra a Navigálás a lapok menüjére című szakasz utasításai szerint.

 4. A Beszúrás menüszalagon pöccintsen jobbra vagy balra addig, amíg a „Táblázatmenü” tájékoztatást nem hallja. Koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Diagram.”

 5. A Diagram menüben pöccintsen jobbra vagy balra, amíg nem hallja a kívánt diagramtípus nevét – például: „Kördiagram menü.” Koppintson duplán a képernyőre. A kijelölt diagram neve hallható, például: „Kördiagram.” Megnyílik a diagramtípusok listája.

 6. A diagramtípusok listájában jobbra vagy balra pöccintéssel tallózhat. A program kimondja a listaelemek nevét. Például: „Térhatású kördiagram, listaelem.” Egy diagramtípus kijelöléséhez koppintson duplán a képernyőre. A diagram létrejön a munkalapon.

Lásd még

A TalkBack használata táblázat rendezéséhez vagy szűréséhez az Android Excelben

Külső billentyűzet használata Android Excellel

Alapműveletek elvégzése az Android Excelben a TalkBack használatával

A készüléke beállítása az Office 365 akadálymentességi funkciókkal való használatához

Navigálás az Excelben akadálymentességi funkciókkal

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×