A SmartArt-ábra kiválasztása

Tartalom

Szempontok a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása során

Elrendezéstípusok

Szempontok a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása során

Mielőtt a SmartArt-ábra számára egy elrendezést kiválasztana, gondolja át, mit szeretne közvetíteni, és hogy az információt milyen módon szeretné megjeleníteni. Mivel gyorsan és egyszerűen válthat az elrendezések között, célszerű többféle elrendezést (és típust) kipróbálnia, amíg az elképzeléseihez legjobban illőt meg nem találja. A típusok kategóriákhoz hasonlítanak, amelyek segítségével gyorsan kiválaszthatja a közvetíteni kívánt információnak leginkább megfelelő elrendezést. Kísérletezzen bátran a különböző elrendezés-típusokkal, és ehhez használja kiindulópontként az alábbi táblázatot.

Megjegyzés   A lista nem teljes; a táblázat csak az első lépések megtételéhez kíván segítséget nyújtani.

Cél

Típus

Nem meghatározott sorrend szerint szerveződő információk megjelenítése

Lista

Lépések megjelenítése egy folyamatban vagy idősorban

Folyamatok

Folytonos folyamat megjelenítése

Ciklusok

Szervezeti diagram létrehozása

Hierarchia

Döntési fa megjelenítése

Hierarchia

Kapcsolatok szemléltetése

Kapcsolatok

Annak szemléltetése, hogy az egyes részek miként viszonyulnak az egészhez

Mátrix

Aránykapcsolatok szemléltetése úgy, hogy a legnagyobb összetevő legfelül vagy legalul jelenjen meg

Piramis

A tartalom elsősorban képekkel történő közvetítése vagy hangsúlyozása

Kép

Vegye figyelembe azt is, hogy mekkora mennyiségű szöveggel rendelkezik, hiszen gyakran ez határozza meg, hogy milyen kinézetű és számú alakzatra van szüksége. Több főbb pontot szeretne megjeleníteni alpontokkal? A részletekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni vagy az összefoglaló pontokra? A SmartArt-ábrák általában akkor a leghatékonyabbak, ha az alakzatok száma és a szöveg mennyisége csak a legfontosabb pontokra koncentrál. A hosszabb szövegek elterelik a figyelmet a SmartArt-ábra igényes megjelenéséről, és nehezebbé teszik szándékai vizuális módon történő átadását. Azonban bizonyos elrendezések – mint például a Listatípus Trapéz alakú listaváltozata – jól használhatók hosszabb szövegek esetében is.

A SmartArt-ábrák mindegyik típusához számos egyedi elrendezés választható, némelyek közülük kép-helyőrzőkkel is rendelkeznek. Néhány elrendezés minden egyes információelem, így például az alpontok számára is külön alakzatokat kínál, míg más elrendezések az alpontokat azok összefoglaló pontjaival kombinálják. Az összegző információknak a részletekhez viszonyított elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy az információk mely részei fogják leginkább lekötni az olvasók figyelmét. Lényeges, hogy a kulcsfontosságú adatok a legfeltűnőbb helyre kerüljenek.

Bizonyos SmartArt-ábrák meghatározott számú alakzatot tartalmaznak. A Kapcsolatok típus Kiegyenlítő nyilak elrendezése például két egymásnak ellentmondó fogalom vagy koncepció bemutatására használható. Csak két alakzat tartalmazhat szöveget, és az elrendezést nem lehet megváltoztatni, így nem jeleníthető meg több fogalom vagy koncepció. Ha korlátozott számú alakzatot tartalmazó elrendezést választ, megtudhatja, hogy mely adatok nem fognak megjelenni a SmartArt-ábrában, mivel ezen elemek mellett egy vörös X jelenik meg a szövegablakban (listajel helyett).

Vörös X-eket tartalmazó szövegablak

Kiegyenlítő nyilak elrendezés

Ha kettőnél több fogalmat kell bemutatnia, olyan elrendezésű SmartArt-ábrára váltson, amelyben kettőnél több alakzat is található a szöveg számára. Ilyen például a Piramis típus Egyszerű piramis elrendezése. Vegye figyelembe, hogy a SmartArt-ábra elrendezésének vagy típusának a módosítása megváltoztathatja az információ jelentését. Egy olyan elrendezésnek, amelyben jobbra mutató nyilak vannak – így például a Folyamatok típus Egyszerű folyamatábra elrendezésének – más a jelentése, mint egy körbe mutató nyilakat tartalmazó SmartArt-ábrának, például a Ciklusok típus Folytonos ciklus elrendezésének.

Amikor egy SmartArt-ábra másféle elrendezésére vált, a szöveg és más jellemzők (például a színek, a stílusok, az effektusok és a szövegformázás) jobbára automatikusan jelennek meg az új elrendezésben.

A tartalommal kapcsolatos döntéseit át is értékelheti; előfordulhat például, hogy néhány információt mégsem tart olyan fontosnak a mondanivalója szempontjából. Sokszor a kevesebb rajzot és rövidebb szöveget tartalmazó SmartArt-ábrák a leghatékonyabbak.

Ha nem talál olyan elrendezést, amilyenre szüksége van, akkor hozzáadhat és eltávolíthat alakzatokat, így finomíthatja a SmartArt-ábra elrendezésének szerkezetét. Lehet például, hogy bár a Folyamat típusú Egyszerű folyamatábra három alakzattal jelenik meg, csak két alakzatra van szüksége, de az is lehet, hogy öt alakzatot kell használnia. Amikor hozzáad vagy eltávolít alakzatokat, és szerkeszti a szöveget, az alakzatok elrendezése és a bennük lévő szöveg hossza automatikusan frissül – így megmarad a SmartArt-ábra eredeti megjelenése és szegélye.

Amikor kiválaszt egy elrendezést, helyőrző szöveg (például [Szöveg] ) jelenik meg. Ez nyomtatásban vagy PowerPoint-bemutatókban nem látható. A helyőrző szöveget a kívánt tartalommal helyettesítheti. Ha helyőrző szöveget tartalmazó elrendezésre vált, a helyőrző szöveg az új elrendezésben is megjelenik. Vegye figyelembe, hogy az alakzatok minden esetben megjelennek a képernyőn és a nyomtatásban egyaránt, kivéve, ha törli őket.

Vegye tekintetbe annak a területnek a méretét is, ahol a SmartArt-ábrát el kívánja helyezni. Ha például fentről lefelé futó, keskeny terület áll rendelkezésére, válasszon egy függőleges elrendezést, például a Folyamatok típus Eltolt folyamatábra elrendezését, ahelyett, hogy egy vízszintes kialakításút alkalmazna, például a Folyamatok típus Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezését.

Egyes elrendezések rögzített méretaránnyal rendelkeznek, így nem biztos, hogy a teljes területet elfoglalják. A méretarány a szélesség és a magasság aránya. Ha a Mátrix típus Rácsos mátrix elrendezését például egy olyan területre helyezi, amelynek a szélessége nagyobb mint a magassága, akkor a SmartArt-ábra nem foglalja el a szabad terület teljes szélességét. A méretarány módosításához megváltoztathatja a dia vagy a dokumentum elrendezését, illetve annak a területnek a méretét, amelyen a SmartArt-ábrát kívánja elhelyezni (ezáltal módosítva a SmartArt-ábra megjelenését is); sőt, a SmartArt-ábra más méretarányú elrendezésére is válthat.

Vissza a lap tetejére

Elrendezéstípusok

Az egyes elrendezések segítségével eltérő módon fejezheti ki mondanivalóját, és mindegyikük különbözőképp színesíti a dokumentumot. Bizonyos elrendezések csupán vizuálisan vonzóbbá teszik a listajeles felsorolásokat, míg mások (például a szervezeti diagramok vagy a Venn-diagramok) meghatározott típusú információ megjelenítésére szolgálnak.

A SmartArt-ábra választása gyűjtemény az összes elérhető elrendezést tíz típusba sorolva jeleníti meg: Mind, Lista, Folyamatok, Ciklusok, Hierarchia, Kapcsolatok, Mátrix, Piramis, Kép és Egyéb. (Az Egyéb típus csak akkor jelenik meg, ha egyéni SmartArt-ábrát hoz létre, és azt nem a többi típus valamelyikéhez adja.) A SmartArt-ábra választása gyűjtemény jobb oldalán megjelenő nagyobb kép alatti leírások adnak tanácsot arról, hogy a kijelölt elrendezés milyen típusú információhoz a legmegfelelőbb. Az egyes elrendezések felsorolását és leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című témakör tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

Mind

A SmartArt-ábrákhoz használható összes elrendezést a Mind típus jeleníti meg.

Az elrendezés kiválasztásának szempontjai:

  • A nyilakat tartalmazó elrendezések folyamatot vagy egy bizonyos irányba mutató előrehaladást szemléltetnek.

  • A nyilak helyett összekötő vonalakat tartalmazó elrendezések kapcsolatokat szemléltetnek, de ezek nem feltétlenül utalnak folyamatra vagy előrehaladásra.

  • A sem összekötő vonalakat, sem nyilakat nem tartalmazó elrendezések olyan objektumok vagy fogalmak együttesét szemléltetik, amelyek között nincsen szoros összefüggés.

Az egyes elrendezések felsorolását és leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című témakör tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

Lista

Ha egy listajelekkel ellátott szöveget előtérbe kíván helyezni, akkor a szöveget könnyedén áthelyezheti alakzatokba, amelyeket egyéni színekkel és mérettel láthat el, illetve vizuális effektusokkal vagy animációval emelhet ki. A Lista típus elrendezéseinek segítségével a főbb pontok színes alakzatokban jelennek meg, így nagyobb nyomatékot kapnak, és jelentőségük növekszik. A Lista típusú elrendezések olyan információk csoportosítására alkalmasak, amelyek nem egy szorosan egymásra épülő vagy egymást követő lépéseket tartalmazó folyamat részei. A Folyamatok típusú elrendezésekkel ellentétben a Lista elrendezéseiben általában nem jelennek meg nyilak, és nem valamely irány felé mutató folyamatot ábrázolnak.

Ahogy az az alábbi példán is látható, egy listajeles felsorolás sokkal kifejezőbb lehet, ha azt SmartArt-ábrává alakítja.

Listajeles felsorolás SmartArt-ábrában

Néhány Lista típusú elrendezés képalakzatokat tartalmaz, így a szöveget egy kis képpel vagy rajzzal hangsúlyosabbá teheti. Bár a képhelyőrző alakzatok képek megjelenítésére szolgálnak, a kép alkalmazása kitöltésként lehetőség bármely alakzat esetén használható.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés

A Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés képhelyőrzőkkel (a bal oldalon elhelyezkedő kis körök)

Tipp   Hosszú szövegek helyett csak a főbb pontokat helyezze el a SmartArt-ábrában, a főbb pontokat pedig egy másik diában vagy dokumentumban részletezze.

Vissza a lap tetejére

Folyamatok

A Lista elrendezései helyett a Folyamatok típusú elrendezések általában egy bizonyos irányba haladó folyamatot szemléltetnek, ezért egy folyamat vagy munkamenet lépéseit vagy állomásait ábrázolhatja velük, például egy feladat elvégzésének egymás utáni lépéseit, a termékfejlesztés szakaszait, idősort vagy ütemtervet. Akkor használja a Folyamatok elrendezéseit, ha egy cél eléréséhez végrehajtandó lépések vagy szakaszok sorrendjét szeretné szemléltetni. A Folyamatoktípusban található elrendezések egyaránt alkalmasak a folyamatok függőleges, vízszintes és kanyargó módon történő megjelenítésére.

Függőleges folyamatábra

A Függőleges folyamatábra elrendezés

Egyszerű folyamatábra

Az Egyszerű folyamatábra elrendezés (vízszintes)

Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe

A Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés (függőleges és vízszintes)

A Folyamatok típusban található elrendezéseket szintén felhasználhatja egy gyártási ütemterv főbb időpontjainak vagy egy mérföldköveket tartalmazó idősornak a szemléltetésére.

Egyszerű idősor

Az Egyszerű idősor elrendezés

Dátumok vagy számozott lépések megjelenítésére szintén alkalmas a Folyamatirány-jelölő nyilak elnevezésű elrendezés. A számokat vagy dátumokat az elsődleges alakzatokba (körök), míg az egyes lépéseket ismertető szövegeket a hozzájuk tartozó nyilakba helyezheti.

Folyamatirány-jelölő nyilak

A Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés

Tipp   Folyamatábra létrehozásához használja például a Függőleges kanyargó folyamatábra nevű elrendezést, majd cserélje le a különböző alakzatokat a folyamatábra alakzataira.

Függőleges kanyargó folyamatábra

A Függőleges kanyargó folyamatábra elrendezés

Vissza a lap tetejére

Ciklusok

Míg a Folyamatok típusú elrendezésekkel egymást követő lépéseket szemléltethet, a Gyűrűk és csillagoktípus elrendezései általában körkörös vagy ismétlődő folyamatot ábrázolnak. A Gyűrűk és csillagok elrendezéseinek segítségével termékek vagy élőlények életciklusát, tanítási ciklusokat, ismétlődő vagy visszatérő folyamatokat (például egy webhely írásának és közzétételének ismétlődő folyamatát) vagy az alkalmazottak éves célkitűzéseinek és eredményértékelő időszakainak folyamatát szemléltetheti.

Egyszerű ciklus

Az Egyszerű ciklus elrendezés

Vissza a lap tetejére

Hierarchia

A Hierarchiatípusban található elrendezések közül valószínűleg a szervezeti diagram a leggyakrabban használt. A Hierarchia típus elrendezései azonban kitűnően használhatók döntési fákhoz vagy termékcsaládok bemutatásához is.

Vízszintes címkézett hierarchia

A Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés

Tipp   Ha szervezeti diagramot szeretne létrehozni, használja a Szervezeti diagram vagy a Képes szervezeti diagram elrendezést; ezek használatakor további funkciók, például az asszisztens alakzat és a nyitott elrendezések is a rendelkezésére állnak.

Szervezeti diagram

A Szervezeti diagram elrendezés

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

A Képes szervezeti diagram elrendezés

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatok

A Kapcsolatoktípus elrendezései az egyes elemek között nem előre haladó, nem hierarchikus összefüggést szemléltetnek (például összefonódó vagy egymást átfedő fogalmakat), és jellemzően kettő vagy több halmaz között fennálló kapcsolatot vagy viszonyt ábrázolnak. A Kapcsolatok típusú elrendezések tipikus képviselői a Venn-diagramok, amelyek azt szemléltetik, hogy az ábrázolt fogalmak mely területei fedik egymást, és hogyan egyesülnek egy központi közös halmazban; a tartalmazást szemléltető céltábladiagramok; illetve a csillagdiagramok, amelyek egy központi fogalomhoz történő kapcsolódást szemléltetnek.

Egyszerű Venn-diagram

Az Egyszerű Venn-diagram elrendezés

Egyszerű céltábladiagram

Az Egyszerű céltábladiagram elrendezés

Egyszerű csillagdiagram

Az Egyszerű csillagdiagram elrendezés

A csillagdiagram elrendezések annak szemléltetésére is felhasználhatók, hogy a különböző elemek miként kapcsolódnak össze egy központi fogalommá.

Összetartó csillagdiagram

Az Összetartó csillagdiagram elrendezés

Vissza a lap tetejére

Mátrix

A Mátrix típusban található elrendezések kétdimenziósak, és általában az információk osztályozására alkalmasak. Segítségükkel az egyes részek egy egészhez vagy egy központi fogalomhoz való viszonyát ábrázolhatja. Akkor válassza a Mátrix típusú elrendezések közül, ha négy vagy ennél kevesebb lényegi pontja van, és ezekhez nagy mennyiségű szöveg társul.

Egyszerű mátrix

Az Egyszerű mátrix elrendezés

Vissza a lap tetejére

Piramis

A Piramis típusban található elrendezések arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmakat vagy kapcsolatokat jelenítenek meg, amelyek jellemzően felfelé épülnek. Legalkalmasabbak az információ fentről lefelé vagy lentről felfelé irányuló megjelenítésére. Ha vízszintes hierarchiát szeretne bemutatni, válasszon a Hierarchia típusú elrendezések közül.

Egyszerű piramis

Az Egyszerű piramis elrendezés

A Piramis elrendezéseket fogalmak közvetítésére is használhatja, ideértve például a Piramis listával elrendezést, amelynek esetében a piramison kívül eső alakzatokba írhat szöveget.

Piramis listával

A Piramis listával elrendezés

Vissza a lap tetejére

Kép

A Kép típusú elrendezések akkor használhatók, amikor képpel szeretné üzenetét közvetíteni (magyarázó szöveggel vagy anélkül), illetve ha egy listát vagy folyamatot képekkel szeretne kiegészíteni.

Keretes szöveggel társított képek SmartArt-ábraelrendezés

Keretes szöveggel társított képek elrendezés

Képes feliratos lista elrendezés képe

Képes feliratos lista elrendezés

Növekvő képes folyamatábra SmartArt-ábraelrendezés

Növekvő képes folyamatábra elrendezés

Vissza a lap tetejére

Egyéb

Ez a típus olyan egyéni SmartArt-ábrákhoz használható, amelyek nem illeszkednek a fent ismertetett típusok egyikébe sem.

Vissza a lap tetejéreHasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása