A SmartArt-ábra kiválasztása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Tartalom

Szempontok a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása során

Elrendezés-típusok

Mindet

Lista

Folyamat

Gyűrűk és csillagok

Hierarchia:

Kapcsolat:

A mátrix

Piramis

Kép

Office.com:

Egyéb

Szempontok a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása során

Mielőtt a SmartArt-ábra számára egy elrendezést kiválasztana, gondolja át, mit szeretne közvetíteni, és hogy az információt milyen módon szeretné megjeleníteni. Mivel gyorsan és egyszerűen válthat az elrendezések között, célszerű többféle elrendezést (és típust) kipróbálnia, amíg az elképzeléseihez legjobban illőt meg nem találja. A típusok kategóriákhoz hasonlítanak, amelyek segítségével gyorsan kiválaszthatja a közvetíteni kívánt információnak leginkább megfelelő elrendezést. Kísérletezzen bátran a különböző elrendezés-típusokkal, és ehhez használja kiindulópontként az alábbi táblázatot.

Megjegyzés : A lista nem teljes; a táblázat csak az első lépések megtételéhez kíván segítséget nyújtani.

Cél

Típus

Nem meghatározott sorrend szerint szerveződő információk megjelenítése.

Lista

Lépések megjelenítése egy folyamatban vagy idősorban.

Folyamatok

Folytonos folyamat megjelenítése.

Gyűrűk és csillagok

Szervezeti diagram létrehozása

Hierarchia

Döntési fa megjelenítése.

Hierarchia

Kapcsolatok illusztrálása.

Kapcsolatok

Annak szemléltetése, hogy az egyes részek miként viszonyulnak az egészhez.

Mátrix

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak szemléltetése, a legnagyobb összetevő legfelül vagy legalul található.

Piramis

A tartalom elsősorban képekkel történő közvetítése vagy hangsúlyozása

Kép

Vegye figyelembe azt is, hogy mekkora mennyiségű szöveggel rendelkezik, hiszen gyakran ez határozza meg, hogy milyen kinézetű és számú alakzatra van szüksége. Több főbb pontot szeretne megjeleníteni alpontokkal? A részletekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni vagy az összefoglaló pontokra? A SmartArt-ábrák általában akkor a leghatékonyabbak, ha az alakzatok száma és a szöveg mennyisége csak a legfontosabb pontokra koncentrál. A hosszabb szövegek elterelik a figyelmet a SmartArt-ábra igényes megjelenéséről, és nehezebbé teszik szándékai vizuális módon történő átadását. Azonban bizonyos elrendezések – mint például a Listatípus Trapéz alakú listaváltozata – jól használhatók hosszabb szövegek esetében is.

A SmartArt-ábrák mindegyik típusához számos egyedi elrendezés választható, némelyek közülük kép-helyőrzőkkel is rendelkeznek. Néhány elrendezés minden egyes információelem, így például az alpontok számára is külön alakzatokat kínál, míg más elrendezések az alpontokat azok összefoglaló pontjaival kombinálják. Az összegző információknak a részletekhez viszonyított elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy az információk mely részei fogják leginkább lekötni az olvasók figyelmét. Lényeges, hogy a kulcsfontosságú adatok a legfeltűnőbb helyre kerüljenek.

SmartArt-ábrák egyes elrendezések korlátozott számú alakzatokat tartalmaz. Írja be a kapcsolatot a Counterbalance nyilak elrendezés célja például két másik ötletek vagy fogalmak megjelenítéséhez. Csak két alakzatot tartalmazhat szöveget, és az elrendezés megjelenítéséhez további ötleteket vagy fogalmak nem módosíthatók. Ha úgy dönt, az alakzatok korlátozott számú elrendezést, kiderítheti mely részei nem fognak megjelenni a SmartArt-ábra mert egy piros X (helyett egy listajel) melletti ezeket az elemeket a szöveg ablakban fog megjelenni.

Vörös X-eket tartalmazó szövegablak

Kiegyenlítő nyilak elrendezés

Ha kettőnél több fogalmat kell bemutatnia, olyan elrendezésű SmartArt-ábrára váltson, amelyben kettőnél több alakzat is található a szöveg számára. Ilyen például a Piramis típus Egyszerű piramis elrendezése. Vegye figyelembe, hogy a SmartArt-ábra elrendezésének vagy típusának a módosítása megváltoztathatja az információ jelentését. Egy olyan elrendezésnek, amelyben jobbra mutató nyilak vannak – így például a Folyamatok típus Egyszerű folyamatábra elrendezésének – más a jelentése, mint egy körbe mutató nyilakat tartalmazó SmartArt-ábrának, például a Ciklusok típus Folytonos ciklus elrendezésének.

Amikor egy SmartArt-ábra másféle elrendezésére vált, a szöveg és más jellemzők (például a színek, a stílusok, az effektusok és a szövegformázás) jobbára automatikusan jelennek meg az új elrendezésben.

A tartalommal kapcsolatos döntéseit át is értékelheti; előfordulhat például, hogy néhány információt mégsem tart olyan fontosnak a mondanivalója szempontjából. Sokszor a kevesebb rajzot és rövidebb szöveget tartalmazó SmartArt-ábrák a leghatékonyabbak.

Ha nem talál olyan elrendezést, amilyenre szüksége van, akkor hozzáadhat és eltávolíthat alakzatokat, így finomíthatja a SmartArt-ábra elrendezésének szerkezetét. Lehet például, hogy bár a Folyamat típusú Egyszerű folyamatábra három alakzattal jelenik meg, csak két alakzatra van szüksége, de az is lehet, hogy öt alakzatot kell használnia. Amikor hozzáad vagy eltávolít alakzatokat, és szerkeszti a szöveget, az alakzatok elrendezése és a bennük lévő szöveg hossza automatikusan frissül – így megmarad a SmartArt-ábra eredeti megjelenése és szegélye.

Amikor kiválaszt egy elrendezést, helyőrző szöveg (például [Szöveg] ) jelenik meg. Ez nyomtatásban vagy PowerPoint-bemutatókban nem látható. A helyőrző szöveget a kívánt tartalommal helyettesítheti. Ha helyőrző szöveget tartalmazó elrendezésre vált, a helyőrző szöveg az új elrendezésben is megjelenik. Vegye figyelembe, hogy az alakzatok minden esetben megjelennek a képernyőn és a nyomtatásban egyaránt, kivéve, ha törli őket.

Vegye tekintetbe annak a területnek a méretét is, ahol a SmartArt-ábrát el kívánja helyezni. Ha például fentről lefelé futó, keskeny terület áll rendelkezésére, válasszon egy függőleges elrendezést, például a Folyamatok típus Eltolt folyamatábra elrendezését, ahelyett, hogy egy vízszintes kialakításút alkalmazna, például a Folyamatok típus Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezését.

Egyes elrendezések rögzített méretaránnyal rendelkeznek, így nem biztos, hogy a teljes területet elfoglalják. A méretarány a szélesség és a magasság aránya. Ha a Mátrix típus Rácsos mátrix elrendezését például egy olyan területre helyezi, amelynek a szélessége nagyobb mint a magassága, akkor a SmartArt-ábra nem foglalja el a szabad terület teljes szélességét. A méretarány módosításához megváltoztathatja a dia vagy a dokumentum elrendezését, illetve annak a területnek a méretét, amelyen a SmartArt-ábrát kívánja elhelyezni (ezáltal módosítva a SmartArt-ábra megjelenését is); sőt, a SmartArt-ábra más méretarányú elrendezésére is válthat.

Vissza a lap tetejére

Elrendezés-típusok

Az egyes elrendezések segítségével eltérő módon fejezhetjük ki mondanivalónkat, és mindegyikük különbözőképp színesíti a dokumentumot. Bizonyos elrendezések csupán vizuálisan vonzóbbá teszik a listajeles felsorolásokat, míg mások (például a szervezeti diagramok vagy a Venn-diagramok) meghatározott típusú információ megjelenítésére szolgálnak.

A SmartArt-ábra választása gyűjtemény tizenegy típusba sorolva jeleníti meg az összes elérhető elrendezést – ezek rendre a Mind, Lista, Folyamatok, Ciklusok, Hierarchia, Kapcsolatok, Mátrix, Piramis, Kép, Office.com és Egyéb. (Az Office.com típus az Office.com-on elérhető további elrendezéseket jeleníti meg. Az Egyéb típus csak egyéni SmartArt-ábrák hozzáadásakor jelenik meg, és ennek elrendezései nem alkalmazhatók a többi típusra.) A SmartArt-ábra választása gyűjtemény jobb oldalán megjelenő nagyobb kép alatti leírások adnak tanácsot arról, hogy a kijelölt elrendezés milyen típusú információhoz a legmegfelelőbb. Az egyes elrendezések felsorolását és leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című témakör tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

Mind

A SmartArt-ábrák esetén felhasználható elrendezések teljes listáját a Mind típust választva tekinthetjük meg.

Az elrendezés kiválasztásakor figyeljünk a következő szempontokra:

  • A nyilakat tartalmazó elrendezések folyamatot vagy egy bizonyos irányba mutató előrehaladást szemléltetnek.

  • A nyilak helyett összekötő vonalakat tartalmazó elrendezések kapcsolatokat szemléltetnek, de ezek nem feltétlenül folyamat- vagy előrehaladás-jellegűek.

  • A sem összekötő vonalakat, sem nyilakat nem ábrázoló elrendezésekkel olyan célok vagy ötletek csoportjai szemléltethetők, amelyek között nincs szoros összefüggés.

Az elrendezések felsorolását és az egyes elrendezések leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című rész tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

Lista

Ha egy listajelekkel ellátott szöveget előtérbe kívánunk helyezni, akkor a szöveget könnyedén áthelyezhetjük alakzatokba, amelyeket egyéni színekkel és mérettel láthatunk el, illetve vizuális effektusokkal vagy animációval emelhetünk ki. A Lista típus elrendezéseinek segítségével a főbb pontok színes alakzatokban jelennek meg, így nagyobb nyomatékot kapnak, és jelentőségük feltűnőbbé válik. A Lista típusú elrendezések olyan információk csoportosítására alkalmasak, amelyek nem egy szorosan egymásra épülő vagy egymást követő lépéseket tartalmazó folyamat részei. A Folyamatok típusú elrendezésekkel ellentétben a Lista elrendezéseiben általában nem jelennek meg nyilak, és nem valamely irány felé mutató folyamatot ábrázolnak.

Ahogy az az alábbi példán is látható, egy listajeles felsorolás sokkal kifejezőbb, ha azt SmartArt-ábrává alakítjuk.

Listajeles felsorolás SmartArt-ábrában

Lista elrendezések alakzatokra képet, hogy Ön is a szöveg, kisméretű kép vagy rajz jelölőszín. Bár a kép helyőrző alakzatokba a képek, akkor a Kitöltés, kép hozzáadása bármilyen alakzatra.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés
A Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés kép-helyőrzőkkel (a bal oldalon elhelyezkedő kis körök)

Tipp : Hosszú szövegek helyett csak a főbb pontokat helyezzük el a SmartArt-ábrába, a főbb pontokat pedig egy másik diában vagy dokumentumban részletezzük.

Vissza a lap tetejére

Folyamatok

A Lista elrendezései helyett a Folyamatok típusú elrendezések általában egy bizonyos irányba haladó folyamatot szemléltetnek, ezért egy folyamat vagy munkamenet lépéseit vagy állomásait ábrázolhatjuk velük, például egy feladat elvégzésének egymás utáni lépéseit, a termékfejlesztés szakaszait, idősort vagy ütemtervet. Akkor használjuk a Folyamatok elrendezéseit, ha egy cél eléréséhez végrehajtandó lépések vagy szakaszok sorrendjét szeretnénk szemléltetni. A Folyamatok típusban található elrendezések egyaránt alkalmasak a folyamatok függőleges, vízszintes és kanyargó módon történő megjelenítésére.

Függőleges folyamatábra
A Függőleges folyamatábra elrendezés

Egyszerű folyamatábra

Az Egyszerű folyamatábra elrendezés (vízszintes)

Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe

A Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés (függőleges és vízszintes)

A Folyamatok típusban található elrendezéseket szintén felhasználhatjuk egy gyártási ütemterv főbb időpontjainak vagy egy mérföldköveket tartalmazó idősornak a szemléltetésére.

Egyszerű idősor
Az Egyszerű idősor elrendezés

Dátumok vagy számozott lépések megjelenítésére szintén alkalmas a Folyamatirány-jelölő nyilak elnevezésű elrendezés. A számokat vagy dátumokat az elsődleges alakzatokba (körök), míg az egyes lépéseket ismertető szövegeket a hozzájuk tartozó nyilakba helyezhetjük.

Folyamatirány-jelölő nyilak
A Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés

Tipp : Folyamatábra létrehozásához használja például a Függőleges kanyargó folyamatábra nevű elrendezést, majd cserélje le a különböző alakzatokat a folyamatábra alakzataira.

Függőleges kanyargó folyamatábra
A Függőleges kanyargó folyamatábra elrendezés

Vissza a lap tetejére

Gyűrűk és csillagok

Míg a Folyamatok típusú elrendezésekkel egymást követő lépéseket szemléltethetünk, a Gyűrűk és csillagok típus elrendezései általában körkörös vagy ismétlődő folyamatot ábrázolnak. A Gyűrűk és csillagok elrendezéseinek segítségével termékek vagy élőlények életciklusát, tanítási ciklusokat, ismétlődő vagy visszatérő folyamatokat (például egy webhely írásának és közzétételének ismétlődő folyamatát) vagy az alkalmazottak éves célkitűzéseinek és eredményértékelő időszakainak folyamatát szemléltethetjük.

Egyszerű ciklus
Az Egyszerű gyűrű elrendezés

Vissza a lap tetejére

Hierarchia:

A Hierarchia típusban található elrendezések közül valószínűleg a szervezeti diagram a leggyakrabban használt. A Hierarchia típus elrendezései azonban kitűnően használhatók döntési fák, családfák és termékcsaládok bemutatásához is.

Vízszintes címkézett hierarchia
A Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés

Tipp : Ha szeretne szervezeti diagram létrehozása, használja a Szervezeti diagram elrendezés, a nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés vagy a Képes szervezeti diagram elrendezés. Ezek elrendezésekre vonatkozó lehetőségek, a további szolgáltatások, például az asszisztens alakzatot és a nyíló elrendezések használatakor elérhetővé válik.

Szervezeti diagram
A Szervezeti diagram elrendezés

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

Képes szervezeti diagram elrendezés

A Képes szervezeti diagram elrendezés

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatok

A Kapcsolatok típus elrendezései az egyes elemek között nem előre haladó, nem hierarchikus összefüggést szemléltetnek (például összefonódó vagy egymást átfedő fogalmakat), és jellemzően kettő vagy több halmaz között fennálló kapcsolatot vagy viszonyt ábrázolnak. A Kapcsolatok típusú elrendezések tipikus képviselői a Venn-diagramok, amelyek azt szemléltetik, hogy az ábrázolt fogalmak mely területei fedik egymást, és hogyan egyesülnek egy központi közös halmazban, a tartalmazást szemléltető céltábladiagramok, vagy a csillagdiagramok, amelyek egy központi fogalomhoz történő kapcsolódást szemléltetnek.

Egyszerű Venn-diagram
Az Egyszerű Venn-diagram elrendezés

Egyszerű céltábladiagram

Az Egyszerű céltábladiagram elrendezés

Egyszerű csillagdiagram

Az Egyszerű csillagdiagram elrendezés

A csillagdiagram elrendezések annak szemléltetésére is felhasználhatók, hogy a különböző elemek miként kapcsolódnak össze egy központi fogalommá.

Összetartó csillagdiagram
Az Összetartó csillagdiagram elrendezés

Vissza a lap tetejére

Mátrix

A Mátrix típusban található elrendezések kétdimenziósak, és általában az információk osztályozására alkalmasak. Segítségükkel az egyes részek egy egészhez vagy egy központi fogalomhoz való viszonyát ábrázolhatjuk. Akkor válasszunk a Mátrix típusú elrendezések közül, ha négy vagy ennél kevesebb lényegi pontunk van, s ezekhez nagy mennyiségű szöveg társul.

Egyszerű mátrix
Az Egyszerű mátrix elrendezés

Vissza a lap tetejére

Piramis

Írja be a Piramis elrendezéseket megjelenítése arányos vagy hierarchikus kapcsolatok, amely általában összeállítása felfelé. Azok működnek a legjobban adatokat tartalmazó meg szeretne jeleníteni a felülről lefelé vagy lentről. Vízszintes hierarchia megjeleníteni kívánt, ha hierarchia elrendezéskiválasztása kell.

Egyszerű piramis
Az Egyszerű piramis elrendezés

A Piramis elrendezéseket fogalmak közvetítésére is használhatjuk, például a Piramis listával elrendezést, amelynek segítségével a piramison kívül eső alakzatokba írhatunk szöveget.

Piramis listával
A Piramis listával elrendezés

Vissza a lap tetejére

Kép

A Kép típusú elrendezések akkor használhatók, amikor képpel szeretné üzenetét közvetíteni (magyarázó szöveggel vagy anélkül), illetve ha egy listát vagy folyamatot képekkel szeretne kiegészíteni.

Keretes szöveggel társított képek SmartArt-ábraelrendezés
Keretes szöveggel társított képek elrendezés

Képes feliratos lista elrendezés képe

Képes feliratos lista elrendezés

Növekvő képes folyamatábra SmartArt-ábraelrendezés

Növekvő képes folyamatábra elrendezés

Vissza a lap tetejére

Office.com:

Az Office.com típusban az Office.com webhelyen elérhető további elrendezések láthatók. Ebben a típusban időközönként új elrendezések jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Egyéb

Ezt a típust olyan egyéni SmartArt-ábrákhoz használhatjuk, amelyek nem illeszkednek a fentiekben ismertetett típusok egyikébe sem.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×