A SmartArt-ábra kiválasztása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Minden egyes SmartArt-ábra elrendezésének express a tartalmat, és az üzenet erősítése egy másik módszert nyújt. Egyes elrendezések egyszerűen hozzáadhatja a vizuális lengyel listajeles lista, és más (például szervezeti diagramok és a Venn-diagramok) elrendezéseket célja, hogy bizonyos típusú adatok jelleget.

Tipp : Kattintson az egyes témakörök további információt a következő címsorokat.

A SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása előtt gondolja át, hogy mit szeretne közvetíteni, és milyen módon szeretné megjeleníteni az információkat. Mivel gyorsan és egyszerűen válthat az elrendezések között, célszerű többféle elrendezést (és típust) kipróbálnia, amíg az elképzeléseihez legjobban illőt meg nem találja. A típusok kategóriákhoz hasonlítanak, amelyek segítségével gyorsan kiválaszthatja a közvetíteni kívánt információnak leginkább megfelelő elrendezést. Kísérletezzen bátran a különböző elrendezés-típusokkal. Az alábbi táblázat ugyan nem kimerítő lista, de jó kiindulópontként használható.

Cél

Típus

Nem meghatározott sorrend szerint szerveződő információk megjelenítése

Lista

Lépések megjelenítése egy folyamatban vagy idősorban; Folyamatábra létrehozása.

Folyamatok

Folytonos folyamat megjelenítése

Ciklusok

Szervezeti diagram létrehozása

Hierarchia

Döntési fa megjelenítése

Hierarchia

Kapcsolatok szemléltetése

Kapcsolatok

Annak szemléltetése, hogy az egyes részek miként viszonyulnak az egészhez

Mátrix

Aránykapcsolatok szemléltetése úgy, hogy a legnagyobb összetevő legfelül vagy legalul jelenjen meg

Piramis

A tartalom elsősorban képekkel történő közvetítése vagy hangsúlyozása

Kép

Is fontolja meg a szöveg, amely rendelkezik, méretét, mert a hatással van a szöveg méretét, a Megjelenés és az alakzatok elrendezésben szükséges. Van még több fő pontokat biztosítja az bocsát rendelkezésre pénzügyi forrásokat alattuk? Tegye a részletek végrehajtása további weight, mint az összefoglaló pontok, vagy fordítva? Az általános SmartArt-ábrák leghatékonyabbak, ha a szöveg méretét és az alakzatok száma korlátozódik főbb pontjairól. Nagy mennyiségű szöveg gyűjthető vonja el a a vizuálisan vonzóbbá a SmartArt-ábrák és a nehezebben vizuálisan bajlódnia. Jó helyen jár egyes elrendezések, például az a lista típusától Trapéz lista elrendezés dolgozhat is nagy mennyiségű szöveget.

A SmartArt-ábrák mindegyik típusához számos egyedi elrendezés választható, némelyek közülük kép-helyőrzőkkel is rendelkeznek. Néhány elrendezés minden egyes információelem, így például az alpontok számára is külön alakzatokat kínál, míg más elrendezések az alpontokat azok összefoglaló pontjaival kombinálják. Az összegző információknak a részletekhez viszonyított elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy az információk mely részei fogják leginkább lekötni az olvasók figyelmét. Lényeges, hogy a kulcsfontosságú adatok a legfeltűnőbb helyre kerüljenek.

Bizonyos SmartArt-ábrák meghatározott számú alakzatot tartalmaznak. A Kapcsolatok típus Kiegyenlítő nyilak elrendezése például két egymásnak ellentmondó fogalom vagy koncepció bemutatására használható. Csak két alakzat tartalmazhat szöveget, és az elrendezést nem lehet megváltoztatni, így nem jeleníthető meg több fogalom vagy koncepció. Ha korlátozott számú alakzatból álló elrendezést választ, láthatja, hogy mely adatok nem fognak megjelenni a SmartArt-ábrában, mivel ezen elemek mellett egy vörös X jelenik meg a szövegablakban (listajel helyett).

Piros X-et tartalmazó szövegablak

Kiegyenlítő nyilak elrendezés képe

Ha kettőnél több fogalmat kell bemutatnia, olyan elrendezésű SmartArt-ábrára váltson, amelyben kettőnél több alakzat is található a szöveg számára. Ilyen például a Piramis típus Egyszerű piramis elrendezése. Vegye figyelembe, hogy a SmartArt-ábra elrendezésének vagy típusának a módosítása megváltoztathatja az információ jelentését. Egy olyan elrendezésnek, amelyben jobbra mutató nyilak vannak – így például a Folyamatok típus Egyszerű folyamatábra elrendezésének – más a jelentése, mint egy körbe mutató nyilakat tartalmazó SmartArt-ábrának, például a Ciklusok típus Folytonos ciklus elrendezésének.

Amikor egy SmartArt-ábra másféle elrendezésére vált, a szöveg és más jellemzők (például a színek, a stílusok, az effektusok és a szövegformázás) jobbára automatikusan jelennek meg az új elrendezésben.

A tartalommal kapcsolatos döntéseit át is értékelheti; előfordulhat például, hogy néhány információt mégsem tart olyan fontosnak a mondanivalója szempontjából. Sokszor a kevesebb rajzot és rövidebb szöveget tartalmazó SmartArt-ábrák a leghatékonyabbak.

Ha nem talál olyan elrendezést, amilyenre szüksége van, akkor hozzáadhat és eltávolíthat alakzatokat, így finomíthatja a SmartArt-ábra elrendezésének szerkezetét. Lehet például, hogy bár a Folyamat típusú Egyszerű folyamatábra három alakzattal jelenik meg, csak két alakzatra van szüksége, de az is lehet, hogy öt alakzatot kell használnia. Amikor hozzáad vagy eltávolít alakzatokat, és szerkeszti a szöveget, az alakzatok elrendezése és a bennük lévő szöveg hossza automatikusan frissül – így megmarad a SmartArt-ábra eredeti megjelenése és szegélye.

Amikor kiválaszt egy elrendezést, helyőrző szöveg (például [Szöveg] ) jelenik meg. Ez nyomtatásban vagy PowerPoint-bemutatókban nem látható. A helyőrző szöveget a kívánt tartalommal helyettesítheti. Ha helyőrző szöveget tartalmazó elrendezésre vált, a helyőrző szöveg az új elrendezésben is megjelenik. Vegye figyelembe, hogy az alakzatok minden esetben megjelennek a képernyőn és a nyomtatásban egyaránt, kivéve, ha törli őket.

Vegye tekintetbe annak a területnek a méretét is, ahol a SmartArt-ábrát el kívánja helyezni. Ha például fentről lefelé futó, keskeny terület áll rendelkezésére, válasszon egy függőleges elrendezést, például a Folyamatok típus Eltolt folyamatábra elrendezését, ahelyett, hogy egy vízszintes kialakításút alkalmazna, például a Folyamatok típus Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezését.

Egyes elrendezések rögzített méretaránnyal rendelkeznek, így nem biztos, hogy a teljes területet elfoglalják. A méretarány a szélesség és a magasság aránya. Ha a Mátrix típus Rácsos mátrix elrendezését például egy olyan területre helyezi, amelynek a szélessége nagyobb mint a magassága, akkor a SmartArt-ábra nem foglalja el a szabad terület teljes szélességét. A méretarány módosításához megváltoztathatja a dia vagy a dokumentum elrendezését, illetve annak a területnek a méretét, amelyen a SmartArt-ábrát kívánja elhelyezni (ezáltal módosítva a SmartArt-ábra megjelenését is); sőt, a SmartArt-ábra más méretarányú elrendezésére is válthat.

A SmartArt-ábra kiválasztása gyűjtemény jeleníti meg az összes rendelkezésre álló elrendezés 11 különféle típusba tört – az összes, lista, folyamat, ciklus, hierarchia, kapcsolat, a mátrix, A piramis, kép, az Office.comés más. (Az Office.com típusú jeleníti meg további elrendezések érhető el az Office.com webhelyen. A más típusú csak jelenik meg hozzáadása egyéni SmartArt-ábrák, és ne vegyen fel őket a más típusú.) Leírások javasolja, hogy milyen típusú információkat célszerű az adott elrendezés csoportban a nagyobb kép egyik oldalának a SmartArt-ábra kiválasztása gyűjtemény jelennek meg.

Az egyes elrendezések felsorolását és leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című témakör tartalmazza.

Elrendezés kiválasztása

A SmartArt-ábrákhoz használható összes elrendezést a Mind típus jeleníti meg.

Az elrendezés kiválasztásának szempontjai:

  • A nyilakat tartalmazó elrendezések folyamatot vagy egy bizonyos irányba mutató előrehaladást szemléltetnek.

  • A nyilak helyett összekötő vonalakat tartalmazó elrendezések kapcsolatokat szemléltetnek, de ezek nem feltétlenül utalnak folyamatra vagy előrehaladásra.

  • A sem összekötő vonalakat, sem nyilakat nem tartalmazó elrendezések olyan objektumok vagy fogalmak együttesét szemléltetik, amelyek között nincsen szoros összefüggés.

Az egyes elrendezések felsorolását és leírását A SmartArt-ábrák ismertetése című témakör tartalmazza.

Ha egy listajelekkel ellátott szöveget előtérbe kíván helyezni, akkor a szöveget könnyedén áthelyezheti alakzatokba, amelyeket egyéni színekkel és mérettel láthat el, illetve vizuális effektusokkal vagy animációval emelhet ki. A Lista típus elrendezéseinek segítségével a főbb pontok színes alakzatokban jelennek meg, így nagyobb nyomatékot kapnak, és jelentőségük növekszik. A Lista típusú elrendezések olyan információk csoportosítására alkalmasak, amelyek nem egy szorosan egymásra épülő vagy egymást követő lépéseket tartalmazó folyamat részei. A Folyamatok típusú elrendezésekkel ellentétben a Lista elrendezéseiben általában nem jelennek meg nyilak, és nem valamely irány felé mutató folyamatot ábrázolnak.

Ahogy az az alábbi példán is látható, egy listajeles felsorolás sokkal kifejezőbb lehet, ha azt SmartArt-ábrává alakítja.

Listajeles felsorolás SmartArt-ábrában

Néhány Lista típusú elrendezés képalakzatokat tartalmaz, így a szöveget egy kis képpel vagy rajzzal hangsúlyosabbá teheti. Bár a képhelyőrző alakzatok képek megjelenítésére szolgálnak, a kép alkalmazása kitöltésként lehetőség bármely alakzat esetén használható.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés képe
A Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés képhelyőrzőkkel (a bal oldalon elhelyezkedő kis körök)

Tipp : Hosszú szövegek helyett csak a főbb pontokat helyezze el a SmartArt-ábrában, a főbb pontokat pedig egy másik diában vagy dokumentumban részletezze.

További információ: Lista típusú SmartArt-ábrák leírásai

A Lista elrendezései helyett a Folyamatok típusú elrendezések általában egy bizonyos irányba haladó folyamatot szemléltetnek, ezért egy folyamat vagy munkamenet lépéseit vagy állomásait ábrázolhatja velük, például egy feladat elvégzésének egymás utáni lépéseit, a termékfejlesztés szakaszait, idősort vagy ütemtervet. Akkor használja a Folyamatok elrendezéseit, ha egy cél eléréséhez végrehajtandó lépések vagy szakaszok sorrendjét szeretné szemléltetni. A Folyamatoktípusban található elrendezések egyaránt alkalmasak a folyamatok függőleges, vízszintes és kanyargó módon történő megjelenítésére.

Függőleges folyamatábra elrendezés képe
A Függőleges folyamatábra elrendezés

Egyszerű folyamatábra elrendezés képe

Az Egyszerű folyamatábra elrendezés (vízszintes)

Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe

A Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés (függőleges és vízszintes)

A Folyamatok típusban található elrendezéseket szintén felhasználhatja egy gyártási ütemterv főbb időpontjainak vagy egy mérföldköveket tartalmazó idősornak a szemléltetésére.

Egyszerű idősor elrendezés képe
Az Egyszerű idősor elrendezés

Dátumok vagy számozott lépések megjelenítésére szintén alkalmas a Folyamatirány-jelölő nyilak elnevezésű elrendezés. A számokat vagy dátumokat az elsődleges alakzatokba (körök), míg az egyes lépéseket ismertető szövegeket a hozzájuk tartozó nyilakba helyezheti.

Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés képe
A Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés

Megjegyzés : Folyamatábra létrehozásához használja például a Függőleges kanyargó folyamatábranevű elrendezést, és majd cserélje le a különböző alakzatokat a folyamatábra alakzataira.

Függőleges kanyargó folyamatábra
A Függőleges kanyargó folyamatábra elrendezés

További információ: Folyamat írja be a SmartArt-ábrák leírásai

Míg a Folyamatok típusú elrendezésekkel egymást követő lépéseket szemléltethet, a Ciklusok típus elrendezései általában körkörös vagy ismétlődő folyamatot ábrázolnak. A Ciklusok elrendezéseinek segítségével termékek vagy élőlények életciklusát, tanítási ciklusokat, ismétlődő vagy visszatérő folyamatokat (például egy webhely írásának és közzétételének ismétlődő folyamatát) vagy az alkalmazottak éves célkitűzéseinek és eredményértékelő időszakainak folyamatát szemléltetheti.

Egyszerű ciklus elrendezés képe
Az Egyszerű ciklus elrendezés

További információ: Ciklus típusú SmartArt-ábrák leírásai

A Hierarchia típusban található elrendezések közül valószínűleg a szervezeti diagram a leggyakrabban használt. A Hierarchia típus elrendezései azonban kitűnően használhatók döntési fák, családfák és termékcsaládok bemutatásához is.

Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés képe
A Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés

Megjegyzés : Ha szeretne szervezeti diagram létrehozása, használja a Szervezeti diagram elrendezés, a nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés vagy a Képes szervezeti diagram elrendezés. Ezek elrendezésekre vonatkozó lehetőségek, a további szolgáltatások, például az asszisztens alakzatot és a nyíló elrendezések használatakor elérhetővé válik. További információ a szervezeti diagramok létrehozása SmartArt-ábrákkal szervezeti diagram létrehozásaolvasásával talál.

Szervezeti diagram elrendezés képe
A Szervezeti diagram elrendezés

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

Képes szervezeti diagram elrendezés

Képes szervezeti diagram elrendezés

További információ: A hierarchia típusú SmartArt-ábrák leírásai

Írja be a kapcsolat elrendezések nonprogressive, nonhierarchical kapcsolatok megjelenítéséhez (például reteszelő vagy egymást átfedő fogalmak) rész között, és általában a elvi kapcsolatok vagy két vagy több dolog, amit adathalmazok közötti kapcsolatokat ábrázoló. Kapcsolat jó elrendezésminták a Venn-diagramok, amelyek bemutatják, hogyan területekre vagy fogalmak átfedik egymást, és amelyek központ metszéspontjában; cél-elrendezésekben biztonsági; megjelenítése és a csillagdiagram elrendezések, egy központi core vagy fogalmat kapcsolatok megjelenítéséhez. További információ a Venn-diagram létrehozása a Venn-diagram létrehozásaolvasási talál.

Egyszerű Venn-diagram elrendezés képe
Az Egyszerű Venn-diagram elrendezés

Egyszerű céltábladiagram elrendezés képe

Az Egyszerű céltábladiagram elrendezés

Egyszerű csillagdiagram elrendezés képe

Az Egyszerű csillagdiagram elrendezés

A csillagdiagram elrendezések annak szemléltetésére is felhasználhatók, hogy a különböző elemek miként kapcsolódnak össze egy központi fogalommá.

Összetartó csillagdiagram elrendezés képe
Az Összetartó csillagdiagram elrendezés

További információ: A kapcsolat típusú SmartArt-ábrák leírásai

A Mátrix típusban található elrendezések kétdimenziósak, és általában az információk osztályozására alkalmasak. Segítségükkel az egyes részek egy egészhez vagy egy központi fogalomhoz való viszonyát ábrázolhatja. Akkor válassza a Mátrix típusú elrendezések közül, ha négy vagy ennél kevesebb lényegi pontja van, és ezekhez nagy mennyiségű szöveg társul.

Egyszerű mátrix elrendezés képe
Az Egyszerű mátrix elrendezés

További információ: A mátrix típusú SmartArt-ábrák leírásai

A Piramis típusban található elrendezések arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmakat vagy kapcsolatokat jelenítenek meg, amelyek jellemzően felfelé épülnek. Legalkalmasabbak az információ fentről lefelé vagy lentről felfelé irányuló megjelenítésére. Ha vízszintes hierarchiát szeretne bemutatni, válasszon a Hierarchia típusú elrendezések közül.

Egyszerű piramis elrendezés képe
Az Egyszerű piramis elrendezés

A Piramis elrendezéseket fogalmak közvetítésére is használhatja, ideértve például a Piramis listával elrendezést, amelynek esetében a piramison kívül eső alakzatokba írhat szöveget.

Piramis listával elrendezés képe
A Piramis listával elrendezés

További információ: Piramis típusú SmartArt-ábrák leírásai

A Kép típusú elrendezések akkor használhatók, amikor képpel szeretné üzenetét közvetíteni (magyarázó szöveggel vagy anélkül), illetve ha egy listát vagy folyamatot képekkel szeretne kiegészíteni.

Keretes szöveggel társított képek SmartArt-ábraelrendezés
Keretes szöveggel társított képek elrendezés

Képes feliratos lista elrendezés képe

Képes feliratos lista elrendezés

Növekvő képes folyamatábra SmartArt-ábraelrendezés

Növekvő képes folyamatábra elrendezés

További információ: A kép típusú SmartArt-ábrák leírásai

Az Office.com típusban az Office.com webhelyen elérhető további elrendezések láthatók. Ebben a típusban időközönként új elrendezések jelennek meg.

További információ: Az Office.com típusú SmartArt-ábrák leírásai

Ez a típus olyan egyéni SmartArt-ábrákhoz használható, amelyek nem illeszkednek a fent ismertetett típusok egyikébe sem.

A SmartArt-ábrára, amely a legmegfelelőbb megadása után szerkesztheti, és testre szabhatja az értekezlet további igényeinek megfelelően. Ha többet szeretne megtudni a létrehozott SmartArt-ábrákat használata az alábbi cikkekben talál:

Lásd még

Listajeles szöveg átalakítása elegáns grafikus listává cseréje

A diákon elhelyezett képek átalakítása SmartArt-ábrává

A dia szövegének konvertálása SmartArt-ábrává

Mikor érdemes használni a SmartArt-ábrát, és mikor érdemes használni a diagramot?

Minden egyes SmartArt-ábra elrendezésének express a tartalmat, és az üzenet erősítése egy másik módszert nyújt. Egyes elrendezések egyszerűen hozzáadhatja a vizuális lengyel listajeles lista, és más (például szervezeti diagramok és a Venn-diagramok) elrendezéseket célja, hogy bizonyos típusú adatok jelleget.

Tartalom

Megfontolandó szempontok, ha a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása

Elrendezéstípusok

Szempontok a SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása során

A SmartArt-ábra elrendezésének kiválasztása, mielőtt a kérdést kapcsolódó bajlódnia, és szeretné-e egy bizonyos módon jelennek meg az adatokat. Óta is gyorsan és egyszerűen elrendezést vált, próbálja meg elrendezést (át tartalomtípusoknál) amíg nem találja az egyik, hogy a legjobb az üzenet mutatja be. A típus hasonlít egy kategóriát, amelyek segítséget nyújtanak gyorsan válassza ki a megfelelő elrendezést a saját információival. Az alábbi táblázat segítségével kiindulási pontként kísérletezhet a különböző típusú.

Megjegyzés : A táblázat célja, hogy az első lépésekhez, és a teljes lista nem.

Cél

Típus

Nem meghatározott sorrend szerint szerveződő információk megjelenítése

Lista

Lépések megjelenítése egy folyamatban vagy idősorban

Folyamatok

Folytonos folyamat megjelenítése

Ciklusok

Szervezeti diagram létrehozása

Hierarchia

Döntési fa megjelenítése

Hierarchia

Kapcsolatok szemléltetése

Kapcsolatok

Annak szemléltetése, hogy az egyes részek miként viszonyulnak az egészhez

Mátrix

Aránykapcsolatok szemléltetése úgy, hogy a legnagyobb összetevő legfelül vagy legalul jelenjen meg

Piramis

Vegye figyelembe azt is, hogy mekkora mennyiségű szöveggel rendelkezik, hiszen gyakran ez határozza meg, hogy milyen kinézetű és számú alakzatra van szüksége. Több főbb pontot szeretne megjeleníteni alpontokkal? A részletekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni vagy az összefoglaló pontokra? A SmartArt-ábrák általában akkor a leghatékonyabbak, ha az alakzatok száma és a szöveg mennyisége csak a legfontosabb pontokra koncentrál. A hosszabb szövegek elterelik a figyelmet a SmartArt-ábra igényes megjelenéséről, és nehezebbé teszik szándékai vizuális módon történő átadását. Azonban bizonyos elrendezések – mint például a Listatípus Trapéz alakú lista változata – jól használhatók hosszabb szövegek esetében is.

SmartArt-ábra hibatípusonként sok egyedi elrendezések érhetők el. Egyes elrendezések adatait, beleértve a bocsát rendelkezésre pénzügyi forrásokat egyes tételeihez külön alakzatok tevődnek össze. Más elrendezéseket kombinálhatják a összefoglaló pontok bocsát rendelkezésre pénzügyi forrásokat. Megjeleníti az összegzett adatokat, a részletek viszonyított pozícióját segítséget egy értelemben, amelyek az adatokat fog hangsúlyozhatja a legtöbb a közönség elől. Győződjön meg róla, hogy a legfontosabb adatok a megfelelő helyre a legnagyobb figyelmét.

SmartArt-ábrák egyes elrendezések korlátozott számú alakzatokat tartalmaz. Írja be a kapcsolatot a Counterbalance nyilak elrendezés célja például két másik ötletek vagy fogalmak megjelenítéséhez. Csak két alakzatot tartalmazhat szöveget, és az elrendezés megjelenítéséhez további ötleteket vagy fogalmak nem módosíthatók. Ha úgy dönt, hogy a korlátozott számú alakzatokat tartalmazó elrendezést, hogy mely részei nem fognak megjelenni a SmartArt-ábra, mert ezeket az elemeket a szövegablakban mellett egy piros X (helyett egy listajel) fog megjelenni.

Piros X-et tartalmazó szövegablak

Kiegyenlítő nyilak elrendezés képe

Ha több mint két ötletek, válthat másik elrendezésre , amely tartalmaz szöveget, például a Piramis írja be az Egyszerű piramis elrendezés kettőnél több van szüksége. Ne feledje, hogy elrendezések vagy a típus módosítása módosíthatják a adatainak jelentését. Például a, például az Egyszerű folyamatábra írja be a folyamatot , jobbra mutató nyíl elrendezés lát, például a ciklus típusú Folytonos ciklus fenntartása nyilak tartalmaz egy másik jelentése a SmartArt-ábra.

Amikor elrendezést vált, a szöveg és más tartalmat, színek, a stílusok, effektusok és szöveg formázása a legtöbb automatikusan meghosszabbításával az új elrendezéshez.

A tartalommal kapcsolatos döntéseit át is értékelheti; előfordulhat például, hogy néhány információt mégsem tart olyan fontosnak a mondanivalója szempontjából. Sokszor a kevesebb rajzot és rövidebb szöveget tartalmazó SmartArt-ábrák a leghatékonyabbak.

Ha nem találja a kívánt azonos elrendezést, hozzáadása és eltávolítása alakzatok is a SmartArt-ábra elrendezésének felépítésének módosítása. Írja be a folyamataz Egyszerű folyamatábra elrendezés megjelenik a három alakzatokkal, például, de a folyamat szükséges csak két alakzatot, vagy előfordulhat, hogy öt alakzatok. Hozzáadása vagy eltávolítása az alakzatok, és módosítsa a szöveget, az alakzatok és szöveg ezeket az alakzatokat mennyiségét elrendezésének automatikusan frissül – Ez esetben megtartják az eredeti tervezés és az elrendezés, a SmartArt-ábra szegélyére.

Amikor kijelöl egy új elrendezés, a helyőrző szöveget (például a [szöveg]) jelenik meg. Helyőrző szöveg nem nyomtatja ki, és nem jelenik meg a Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató közben. A saját tartalom lecserélheti a helyőrző szöveg. Ha elrendezést vált a helyőrző szöveg jelenik meg, látni fogja a helyőrző szöveg az új elrendezésben. Ne feledje, hogy az alakzatok mindig jelenik meg a nyomtatásban is megjelennek, hacsak nem törli őket.

Vegye tekintetbe annak a területnek a méretét is, ahol a SmartArt-ábrát el kívánja helyezni. Ha például fentről lefelé futó, keskeny terület áll rendelkezésére, válasszon egy függőleges elrendezést, például a Folyamatok típus Eltolt folyamatábra elrendezését, ahelyett, hogy egy vízszintes kialakításút alkalmazna, például a Folyamatok típus Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezését.

Egyes elrendezések a Rögzített méretarány megtartásával van, így azok nem vehet fel a teljes helyet. Méretarány szélességét és magasságát arányát hivatkozik. Például a Rácsos mátrix elrendezés elhelyezése a mátrix típusú egyező magasságnál nagyobbra írhatja be, ha a SmartArt-ábra nem használja az összes szélesség üres részére. Ha módosítani szeretné a méretarány, a dia vagy a dokumentum elrendezésének módosítása, a hol helyezze a SmartArt-ábra (azaz a SmartArt-ábra megjelenését módosíthatja), vagy egy másik méretarány egy elrendezésére vált szóköz méretének módosítása.

Vissza a lap tetejére

Elrendezéstípusok

Az egyes elrendezések segítségével eltérő módon fejezheti ki mondanivalóját, és mindegyikük különbözőképp színesíti a dokumentumot. Bizonyos elrendezések csupán vizuálisan vonzóbbá teszik a listajeles felsorolásokat, míg mások (például a szervezeti diagramok vagy a Venn-diagramok) meghatározott típusú információ megjelenítésére szolgálnak.

A SmartArt-ábra kiválasztása gyűjtemény jeleníti meg az összes rendelkezésre álló elrendezés kilenc különféle típusba tört – az összes, lista, folyamat, ciklus, hierarchia, kapcsolat, a mátrixPiramis , és más. (A más típusú megjelenik, csak akkor, ha az egyéni SmartArt-ábrák hozzáadása, és ne vegyen fel őket a más típusú.) Leírások javasolja, hogy milyen típusú információkat célszerű az adott elrendezés csoportban a nagyobb kép egyik oldalának a SmartArt-ábra kiválasztása gyűjtemény jelennek meg. Elrendezések felsorolását és leírását, című témakör leírását a SmartArt-ábrák.

Mind

A SmartArt-ábrákhoz használható összes elrendezést a Mind típus jeleníti meg.

Az elrendezés kiválasztásának szempontjai:

  • A nyilakat tartalmazó elrendezések folyamatot vagy egy bizonyos irányba mutató előrehaladást szemléltetnek.

  • A nyilak helyett összekötő vonalakat tartalmazó elrendezések kapcsolatokat szemléltetnek, de ezek nem feltétlenül utalnak folyamatra vagy előrehaladásra.

  • A sem összekötő vonalakat, sem nyilakat nem tartalmazó elrendezések olyan objektumok vagy fogalmak együttesét szemléltetik, amelyek között nincsen szoros összefüggés.

Elrendezések felsorolását és leírását, című témakör leírását a SmartArt-ábrák.

Lista

Ha egy listajelekkel ellátott szöveget előtérbe kíván helyezni, akkor a szöveget könnyedén áthelyezheti alakzatokba, amelyeket egyéni színekkel és mérettel láthat el, illetve vizuális effektusokkal vagy animációval emelhet ki. A Lista típus elrendezéseinek segítségével a főbb pontok színes alakzatokban jelennek meg, így nagyobb nyomatékot kapnak, és jelentőségük növekszik. A Lista típusú elrendezések olyan információk csoportosítására alkalmasak, amelyek nem egy szorosan egymásra épülő vagy egymást követő lépéseket tartalmazó folyamat részei. A Folyamatok típusú elrendezésekkel ellentétben a Lista elrendezéseiben általában nem jelennek meg nyilak, és nem valamely irány felé mutató folyamatot ábrázolnak.

Ahogy az az alábbi példán is látható, egy listajeles felsorolás sokkal kifejezőbb lehet, ha azt SmartArt-ábrává alakítja.

Listajeles felsorolás SmartArt-ábrában

Lista elrendezések alakzatokra képet, hogy Ön is a szöveg, kisméretű kép vagy rajz jelölőszín. Bár a kép helyőrző alakzatokba a képek, akkor a Kitöltés, kép hozzáadásabármilyen alakzatra.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés képe
A Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés képhelyőrzőkkel (a bal oldalon elhelyezkedő kis körök)

Tipp : Hosszú szövegek helyett csak a főbb pontokat helyezze el a SmartArt-ábrában, a főbb pontokat pedig egy másik diában vagy dokumentumban részletezze.

Folyamatok

A Lista elrendezései helyett a Folyamatok típusú elrendezések általában egy bizonyos irányba haladó folyamatot szemléltetnek, ezért egy folyamat vagy munkamenet lépéseit vagy állomásait ábrázolhatja velük, például egy feladat elvégzésének egymás utáni lépéseit, a termékfejlesztés szakaszait, idősort vagy ütemtervet. Akkor használja a Folyamatok elrendezéseit, ha egy cél eléréséhez végrehajtandó lépések vagy szakaszok sorrendjét szeretné szemléltetni. A Folyamatoktípusban található elrendezések egyaránt alkalmasak a folyamatok függőleges, vízszintes és kanyargó módon történő megjelenítésére.

Függőleges folyamatábra elrendezés képe
A Függőleges folyamatábra elrendezés
Egyszerű folyamatábra elrendezés képe
Az Egyszerű folyamatábra elrendezés (vízszintes)
Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe
A Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés (függőleges és vízszintes)

A Folyamatok típusban található elrendezéseket szintén felhasználhatja egy gyártási ütemterv főbb időpontjainak vagy egy mérföldköveket tartalmazó idősornak a szemléltetésére.

Egyszerű idősor elrendezés képe
Az Egyszerű idősor elrendezés

Dátumok vagy számozott lépések megjelenítésére szintén alkalmas a Folyamatirány-jelölő nyilak elnevezésű elrendezés. A számokat vagy dátumokat az elsődleges alakzatokba (körök), míg az egyes lépéseket ismertető szövegeket a hozzájuk tartozó nyilakba helyezheti.

Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés képe
A Folyamatirány-jelölő nyilak elrendezés

Tipp : Folyamatábra létrehozásához használja egy elrendezést, például a Függőleges kanyargó folyamatábra, majd cserélje le a különböző alakzatokat a folyamatábra alakzataira.

Függőleges kanyargó folyamatábra
A Függőleges kanyargó folyamatábra elrendezés

Ciklusok

Míg a Folyamatok típusú elrendezésekkel egymást követő lépéseket szemléltethet, a Ciklusok típus elrendezései általában körkörös vagy ismétlődő folyamatot ábrázolnak. A Ciklusok elrendezéseinek segítségével termékek vagy élőlények életciklusát, tanítási ciklusokat, ismétlődő vagy visszatérő folyamatokat (például egy webhely írásának és közzétételének ismétlődő folyamatát) vagy az alkalmazottak éves célkitűzéseinek és eredményértékelő időszakainak folyamatát szemléltetheti.

Egyszerű ciklus elrendezés képe
Az Egyszerű ciklus elrendezés

Hierarchia

A leggyakoribb használatát, írja be a hierarchia elrendezésekhez talán a vállalati szervezeti diagram. De hierarchikus elrendezéseket is használható döntési fák vagy termékeknek a család megjelenítéséhez.

Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés képe
A Vízszintes címkézett hierarchia elrendezés

Tipp : Ha szeretne szervezeti diagram létrehozása, használja a Szervezeti diagram elrendezés. A elrendezés, a további szolgáltatások, például az asszisztens alakzatot és a nyíló elrendezések használatakor elérhetővé válik.

Szervezeti diagram elrendezés képe
Egy szervezeti diagram elrendezés

Kapcsolatok

A Kapcsolatoktípus elrendezései az egyes elemek között nem előre haladó, nem hierarchikus összefüggést szemléltetnek (például összefonódó vagy egymást átfedő fogalmakat), és jellemzően kettő vagy több halmaz között fennálló kapcsolatot vagy viszonyt ábrázolnak. A Kapcsolatok típusú elrendezések tipikus képviselői a Venn-diagramok, amelyek azt szemléltetik, hogy az ábrázolt fogalmak mely területei fedik egymást, és hogyan egyesülnek egy központi közös halmazban; a tartalmazást szemléltető céltábladiagramok; illetve a csillagdiagramok, amelyek egy központi fogalomhoz történő kapcsolódást szemléltetnek.

Egyszerű Venn-diagram elrendezés képe
Az Egyszerű Venn-diagram elrendezés
Egyszerű céltábladiagram elrendezés képe
Az Egyszerű céltábladiagram elrendezés
Egyszerű csillagdiagram elrendezés képe
Az Egyszerű csillagdiagram elrendezés

A csillagdiagram elrendezések annak szemléltetésére is felhasználhatók, hogy a különböző elemek miként kapcsolódnak össze egy központi fogalommá.

Összetartó csillagdiagram elrendezés képe
Az Összetartó csillagdiagram elrendezés

Mátrix

A Mátrix típusban található elrendezések kétdimenziósak, és általában az információk osztályozására alkalmasak. Segítségükkel az egyes részek egy egészhez vagy egy központi fogalomhoz való viszonyát ábrázolhatja. Akkor válassza a Mátrix típusú elrendezések közül, ha négy vagy ennél kevesebb lényegi pontja van, és ezekhez nagy mennyiségű szöveg társul.

Egyszerű mátrix elrendezés képe
Az Egyszerű mátrix elrendezés

Piramis

Írja be a Piramis elrendezéseket megjelenítése arányos vagy hierarchikus kapcsolatok, amely általában összeállítása felfelé. Azok működnek a legjobban adatokat tartalmazó meg szeretne jeleníteni a felülről lefelé vagy lentről. Ha egy vízszintes hierarchia megjeleníteni kívánt, válassza a hierarchia elrendezés.

Egyszerű piramis elrendezés képe
Az Egyszerű piramis elrendezés

A Piramis elrendezéseket fogalmak közvetítésére is használhatja, ideértve például a Piramis listával elrendezést, amelynek esetében a piramison kívül eső alakzatokba írhat szöveget.

Piramis listával elrendezés képe
A Piramis listával elrendezés

Egyéb

Ez a típus olyan egyéni SmartArt-ábrákhoz használható, amelyek nem illeszkednek a fent ismertetett típusok egyikébe sem.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×