A SmartArt-ábrák ismertetése

Lista

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Váltakozó hatszögek

Összekapcsolt fogalmak sorozatának szemléltetésére alkalmas ábra. Az 1. szintű felirat a hatszögek belsejében, a 2. szintű felirat az alakzatokon kívül jelenik meg.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Egyszerű blokkokból álló lista

Az ábra blokkokba szervezett információk sorrendiség nélküli szemléltetésére alkalmas. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Egyszerű blokkokból álló lista elrendezés képe

Kanyargó képes lista

Az ábrán nem folyamatjellegű, blokkokba szervezett fogalmak szemléltethetők. A kis körökbe képek helyezhetők. Az ábra az 1. és a 2. szintű feliratokat is szépen jeleníti meg. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Kanyargó képes lista elrendezés képe

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Csökkenő méretű blokkokból álló lista

Egymáshoz kapcsolódó fogalmak csoportjának vagy információlistáknak a szemléltetésére szolgáló ábra. A szöveges alakzatok magassága fokozatosan csökken, és az 1. szintű szöveg függőlegesen jelenik meg.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Részletes folyamatábra

Ez az ábra nagy mennyiségű 2. szintű felirattal fázisok vagy állapotok közötti átmenetek szemléltetésére használható.

Részletes folyamatábra elrendezés képe

Csoportosított lista

Információcsoportok és -részcsoportok, illetve lépéscsoportok és feladatok, folyamatok, munkafolyamatok lépéseinek szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok egymás alatt megjelenő lépései lesznek. Az ábra a részcsoportok, lépések, hierarchikus információk és információlistákból álló csoportok hangsúlyozására szolgál.

Csoportosított lista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Vízszintes listajeles lista

Sorrendiség nélküli vagy csoportokba szervezett fogalmak szemléltetése. Az ábra sok felirattal is jól mutat. A feliratok hangsúlya azonos, és az ábrán nincs irányjelzés.

Vízszintes listajeles lista elrendezés képe

Vízszintes képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése az egymáshoz kapcsolódó képek hangsúlyozásával. A felső alakzatokba képek helyezhetők.

Vízszintes képes lista elrendezés képe

Növekvő képes folyamatábra

Lépések sorozatának szemléltetésére szolgáló ábra, a kör belseje minden egyes lépéssel növekszik. Hét 1. szintű lépést, és korlátlan számú 2. szintű elemet tartalmazhat. Jól használható nagy mennyiségű 2. szintű szöveg esetén.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Vonalas lista

Kategóriákba és alkategóriákba sorolt nagy mennyiségű szöveg megjelenítésére alkalmas ábra. Többféle szintű feliratokat is tartalmazhat. Az azonos szinthez tartozó feliratokat vonalak választják el.

Vonalas lista SmartArt-ábraelrendezés

Ellentétes fogalmak

Két ellentétes vagy egymással ütköző fogalom szemléltetésére szolgáló ábra. Egy vagy két 1. szintű elem használható. Minden 1. szintű szöveg több alszintet tartalmazhat. Nagy mennyiségű szöveggel is jól működik.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Hangsúlyos képes lista

Csoportosított vagy kapcsolódó információk szemléltetése. A felső sarkokban elhelyezett alakzatokba képek helyezhetők. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így sok 2. szintű felirat esetén ideális választás.

Hangsúlyos képes lista elrendezés képe

Képes feliratos lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A felső alakzatokba képek helyezhetők, és ezek a feliratokétól nagyobb hangsúlyt kapnak. Rövid magyarázószöveget igénylő képek esetén ajánlott.

Képes feliratos lista elrendezés képe

Torta alakú folyamatábra

Folyamatlépések szemléltetésére szolgáló ábra. A torta egyes szeleteinek mérete, hét alakzaton keresztül, egyre növekszik. Az 1. szintű szöveg függőlegesen jelenik meg.

Pie Process SmartArt graphic layout

Pro és kontra

Két fogalom melletti és elleni érvek szemléltetésére szolgáló ábra. Minden 1. szintű szöveg több alszintet tartalmazhat. Nagy mennyiségű szöveggel is jól működik. Legfeljebb két 1. szintű elem használható.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Piramis listával

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra. A szöveg a piramis hátterében lévő négyszög alakzatokban jelenik meg.

Piramis listával

Fordított lista

Két elem közötti változás szemléltetésére szolgáló ábra. Csak az első két szövegelem jelenik meg, és mindkét elem nagy mennyiségű szöveget tartalmazhat. Jól használható két elem közötti változás vagy sorrendmódosulás ábrázolására.

Reverse List SmartArt graphic layout

Szegmentált folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. A 2. szintű feliratok kapnak hangsúlyt, mert ezek minden sora külön alakzatban jelenik meg.

Szegmentált folyamatábra elrendezés képe

Emeletes lista

Információcsoportok vagy feladatok, folyamatok, munkafolyamatok lépéseinek ábrázolása. A köralakzatok 1. szintű szöveget tartalmaznak, a kapcsolódó négyszögek pedig 2. szintűt. Sok adathoz és kevés 1. szintű szöveghez alkalmazható hatékonyan.

Emeletes lista elrendezés képe

Négyzetes lista

Kategóriákra osztott listák megjelenítésére szolgáló ábra. A 2. szintű felirat egy kisebb négyzet mellett jelenik meg. Jól használható nagy mennyiségű 2. szintű felirattal.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Táblázatos lista

Azonos értékű információcsoportok vagy kapcsolódó fogalmak szemléltetése. Az első sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a felső alakzatban, míg az alatta lévő listák 2. szintű feliratok.

Táblázatos lista elrendezés képe

Céltábladiagram listával

Kapcsolódó vagy átfedésben lévő információk szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első hét sora a négyszögalakzatban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. 1. és 2. szintű szöveggel használható.

Céltábladiagram listával elrendezés képe

Trapéz alakú lista

Ez az ábra azonos értékű, csoportokba rendezett vagy összetartozó információk szemléltetésére használható. Ideális választás nagy mennyiségű felirat esetén.

Trapéz alakú lista elrendezés képe

Függőleges lista mezőkkel

Információcsoportok szemléltetése, különösen sok 2. szintű felirattal. Információk felsorolásba szervezéséhez kiváló választás.

Függőleges lista mezőkkel elrendezés képe

Függőleges lista blokkokkal

Az ábra információcsoportok, feladatlépések, algoritmusok, munkafolyamatok szemléltetésére szolgál, és alkalmas nagy mennyiségű 2. szintű felirat szép megjelenítésére. Jó választás a fő pontból induló, alpontokba jutó, feliratokkal telt képek kialakításához.

Függőleges lista blokkokkal elrendezés képe

Függőleges listajeles lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. Elsősorban hosszabb felvezetést vagy felső szintű információt igénylő listákhoz ajánlott.

Függőleges listajeles lista elrendezés képe

Függőleges sávnyíl lista

Folyamatok, idővonalak, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így jó választás nagy mennyiségű 2. szintű szöveg esetén.

Függőleges sávnyíl lista elrendezés képe

Függőleges, hangsúlyos képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kis körökbe képek helyezhetők.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés

Függőleges képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kisebb bal oldali alakzatokba képek helyezhetők.

Függőleges képes lista elrendezés képe

Függőleges, hangsúlyos lista

Lista megjelenítésére szolgáló ábra. A 2. szintű felirat a függőleges sávnyilak fölötti téglalapalakzatokba kerül. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél. Közepes hosszúságú 2. szintű feliratok esetén ideális választás.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Függőleges lista nyilakkal

Egyazon cél felé irányuló folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Felsorolásba foglalt információhoz különösen hasznos.

Függőleges lista nyilakkal elrendezés képe

Függőleges lista körökkel

Sorszámozott vagy csoportosított adatok megjelenítésére szolgáló ábra. Az 1. szintű felirattal mutat jól, mely a nagy köralakzat mellett jelenik meg. Az alacsonyabb szintű feliratokat kisebb köralakzatok különítik el.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Függőleges íves lista

Íves lista megjelenítésére alkalmas ábra. A hangsúlyos köralakzatokhoz képpel történő kitöltéssel adhatók képek.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Vissza a lap tetejére

Folyamat

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Hangsúlyos folyamatábra

Folyamatok, idővonalak, algoritmusok és más sorrendi lépések ábrázolására szolgáló ábra, amin az 1. és 2. szintű feliratok is jól mutatnak.

Hangsúlyos folyamatábra elrendezés képe

Váltakozó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. Az ábra az információcsoportok kölcsönhatását (kapcsolatát) helyezi előtérbe.

Váltakozó folyamatábra elrendezés képe

Nyílszalag

Egymással kapcsolatban vagy szemben álló koncepciók, például ellentétes erők szemléltetésére alkalmas ábra. Az első 2 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Nyílszalag elrendezés képe

Egyszerű kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Egyszerű kanyargó folyamatábra elrendezés képe

Egyszerű sávnyíl folyamatábra

Folyamatok, idősorok, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. Az 1. szintű felirat egy nyíl alakzatban, míg a 2. szintű feliratok a nyilak alatt jelennek meg.

Egyszerű sávnyíl lista elrendezés képe

Egyszerű folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése.

Egyszerű folyamatábra

Egyszerű idősor

Feladatok, algoritmusok vagy munkafolyamatok menetének ábrázolása, illetve időbeliség szemléltetése. 1. és 2. szintű szöveggel egyaránt jól használható.

Egyszerű idősor

Sávnyíl lista

Az ábra felsőbb szintű munkafolyamattá összeálló folyamatok menetét és előrehaladását szemlélteti, illetve ellentétes folyamatok illusztrálására is alkalmas. Az 1. szintű feliratok az első bal oldali nyílhoz járulnak, a 2. szintű feliratok az 1. szintű szöveget tartalmazó egyes alakzatokba foglalt vízszintes allépéseknek felelnek meg.

Sávnyíl lista elrendezés képe

Kanyargó folyamatábra körökkel

Az ábra hosszú vagy nemlineáris folyamatok (feladatlépések, algoritmusok, munkafolyamatok) szemléltetésére szolgál, és az 1. szintű feliratok nyújtanak hozzá kellemes összképet. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe

Zárt sávnyíl folyamatábra

Ez az ábra adott feladat és (munka-) folyamat előrehaladtát, illetve a hozzá tartozó idősort vagy lépéseket szemlélteti, vagy haladás - esetleg irány - kiemelésére szolgál. Az első alakzatban lévő információk hangsúlyozására is alkalmas. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Zárt sávnyíl folyamatábra elrendezés képe

Hangsúlyos idősor körökkel

Eseménysorozat vagy ütemterv megjelenítésre alkalmas ábra. Az 1. szintű feliratok a nagyobb, míg a 2. szintű feliratok a kisebb körök mellett jelennek meg.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Kör-nyíl folyamatábra

Egymás után sorban következő elemek és a hozzájuk kapcsolódó szöveg megjelenítésére szolgáló ábra. Legjobban kis mennyiségű 1. szintű szöveggel használható.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Folytonos nyilas folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható, mivel az ilyen felirat egyes sorai a nyíl alakzaton belül jelennek meg. A 2. szintű szöveg a nyíl alakzaton kívülre kerül.

Folytonos nyilas folyamatábra elrendezés képe

Folytonos, blokkokból álló folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. Kevés 1. szintű és második szintű felirattal elegáns.

Folytonos, blokkokból álló folyamatábra elrendezés képe

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Összetartó nyilak

Az ábra egy közös pontba tartó fogalmak vagy koncepciók szemléltetésére szolgál. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Összetartó nyilak elrendezés képe

Lefelé haladó folyamatábra

Eseménysorozat ereszkedő stílusú szemléltetésére szolgáló ábra. Az első 1. szintű szöveg a nyíl tetején, az utolsó 1. szintű szöveg a nyíl alján található. Csak az első hét 1. szintű elem jelenik meg. Legjobban kis és közepes mennyiségű szöveggel használható.

Descending Process SmartArt graphic layout

Részletes folyamatábra

Ez az ábra nagymennyiségű 2. szintű felirattal fázisok vagy állapotok közötti átmenetek szemléltetésére használható.

Részletes folyamatábra elrendezés képe

Széttartó nyilak

Ezen az ábrán egy közös forrásból kiágazó fogalmak vagy koncepciók szemléltethetők. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Széttartó nyilak elrendezés képe

Egyenlet

Az ábrán sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulása szemléltethető. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az egyenlőségjel (=) mögött. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Egyenlet elrendezés képe

Tölcsér

Információk szűrésének vagy részek egésszé való összeállásának szemléltetésére alkalmas ábra, melyen az eredmény a hangsúlyos. Legfeljebb 4 sornyi 1. szintű szöveget tartalmazhat; a négy közül az utolsó sor a tölcsér alatt jelenik meg, a másik három sor egy kör alakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Tölcsér elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Növekvő nyilakból álló folyamatábra

Folyamat egymást követő vagy átfedő lépéseinek szemléltetésére szolgáló ábra. Legfeljebb öt 1. szintű elem megjelenítésére alkalmas. A 2. szint nagy mennyiségű szöveget tartalmazhat.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Ellentétes irányú nyilak

Az ábra két ellentétes fogalom (vagy közös pontból széttartó fogalmak) illusztrálására használható. Az első két sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ellentétes irányú nyilak elrendezés képe

Többfázisú folyamatábra

Folyamat három fázisának szemléltetésére szolgáló ábra. Legfeljebb három 1. szintű elem megjelenítésére alkalmas. Az első két 1. szintű elem négy 2. szintű elemet tartalmazhat, míg a harmadik 1. szintű elem korlátlan számú 2. szintű elemet foglalhat magába. Legjobban kis mennyiségű szöveggel működik.

Phased Process SmartArt graphic layout

Képes folyamatábra

Feladatok, algoritmusok vagy munkafolyamatok menetének szemléltetése. A háttérben látható négyszögletes alakzatokban képek helyezhetők el.

Képes folyamatábra elrendezés képe

Folyamatirány-jelölő nyilak

Folyamatok és munkafolyamatok információinak szemléltetésére alkalmas ábra. A körökbe képek helyezhetők. Az 1. szintű feliratok a kör alakzatokban, a 2. szintű feliratok a nyíl alakzatokban jelennek meg. Az ábra kevés felirattal mutat jól, célja a haladás vagy irány kiemelése.

Folyamatirány-jelölő nyilak

Listaszerű folyamatábra

Információcsoportok, illetve folyamatok, algoritmusok és munkafolyamatok lépéscsoportjainak és lépéseinek szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok lépései lesznek.

Listaszerű folyamatábra elrendezés képe

Káoszból rend folyamatábra

Ez az ábra annak szemléltetésére használható, lépések sorozatán keresztül, hogy több kaotikus fogalomból hogyan alakul ki egyetlen egységes cél vagy fogalom. Számos 1. szintű szöveg használható, de az első és az utolsó 1. szintű alakzat rögzített. Legjobban kis mennyiségű 1. szintű szöveggel és közepes mennyiségű 2. szintű szöveggel működik.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Ismétlődő kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Ismétlődő kanyargó folyamatábra elrendezés képe

Szegmentált folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. A 2. szintű feliratok kapnak hangsúlyt, mert ezek minden sora külön alakzatban jelenik meg.

Szegmentált folyamatábra elrendezés képe

Eltolt folyamatábra

Fázisok közötti lefelé irányuló átmenetek szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első 5 sora négyszögeknek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Eltolt folyamatábra elrendezés képe

Ereszkedő folyamatábra

Több lépésből és részlépésből álló folyamat ereszkedő stílusú szemléltetésére szolgáló ábra. Legjobban kis mennyiségű szöveggel működik.

Step Down Process SmartArt graphic layout

Emelkedő folyamatábra

Lépések vagy információlisták emelkedő stílusú szemléltetésére szolgáló ábra.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Részlépéseket tartalmazó folyamatábra

Több lépésből álló folyamat szemléltetésére szolgáló ábra, ahol az 1. szintű szöveges alakzatok között részlépések találhatók. Legjobban kis mennyiségű szöveggel működik, és legfeljebb hét 1. szintű lépést tartalmazhat. Minden 1. szintű lépés korlátlan számú részlépést foglalhat magába.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Egyszerű idősor

Feladatok, algoritmusok vagy munkafolyamatok menetének ábrázolása, illetve időbeliség szemléltetése. Az 1. szintű szöveg a 2. szintű szövegnél nagyobb méretben jelenik meg.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Felfelé mutató nyíl

Az ábra egy feladat vagy (munka-) folyamat valamilyen értelemben felfelé ívelő lépéseinek szemléltetésére szolgál. Az első öt sornyi 1. szintű felirat a nyílra helyezett pontokon jelenik meg. Az ábra kevés szöveggel mutat jól. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Felfelé mutató nyíl elrendezés képe

Függőleges lista nyilakkal

Egyazon cél felé irányuló folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Felsorolásba foglalt információhoz különösen hasznos.

Függőleges lista nyilakkal elrendezés képe

Függőleges kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja. Az alakzatok közötti belső kapcsolatok hangsúlyosabbak a haladási iránynál.

Függőleges kanyargó folyamatábra

Függőleges sávnyíl lista

Folyamatok, idővonalak, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így jó választás nagy mennyiségű 2. szintű szöveg esetén.

Függőleges sávnyíl lista elrendezés képe

Függőleges elrendezésű egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyíl mögött. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Függőleges elrendezésű egyenlet elrendezés képe

Függőleges folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése fentről lefelé. A korlátozott magasság miatt 1. szintű feliratokat érdemes elhelyezni rajta.

Függőleges folyamatábra

Vissza a lap tetejére

Ciklus

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra. Az ábrán az állapotok (lépések) kapnak hangsúlyt az őket összekötő nyilakkal, illetve átmenetekkel szemben. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújtja a legszebb képet.

Egyszerű ciklus

Egyszerű kördiagram

Az ábra azt szemlélteti, hogy az egyes részek miként alkotnak egészet. Az első 7 sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg az egyenlően eloszló ék- vagy tortaalakzatokként. A legfelső, 1. szintű szöveget tartalmazó alakzat a diagramból kissé kiemelkedik a hangsúly kedvéért. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű kördiagram elrendezés képe

Egyszerű csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a külső körök feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű csillagdiagram

Blokkokból álló ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események szemléltetésére szolgáló ábra. Az ábrán az állapotok (lépések) kapnak hangsúlyt az őket összekötő nyilakkal (átmenetekkel) szemben.

Blokkokból álló ciklus elrendezés képe

Folytonos ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, amin minden összetevő kapcsolatai hangsúlyosak. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújt szép összhatást.

Folytonos ciklus elrendezés képe

Ciklikus mátrix

Az ábra egy központi fogalom köré szerveződő ciklikus folyamat illusztrálására szolgál. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az ék- vagy tortaalakzatokban, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő ék- vagy tortaalakzatok melletti téglalapban lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus mátrix elrendezés képe

Széttartó csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a központi alakzatban jelenik meg. Az ábra a központi fogalom helyett az azt körülvevőkre helyezi a hangsúlyt. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Széttartó csillagdiagram elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Többirányú ciklus

Egymást folyamatosan, tetszőleges sorrendben követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra.

Többirányú ciklus elrendezés képe

Irány nélküli ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, melyen minden alakzat azonos hangsúlyt kap. Használata akkor célszerű, ha az átmenetek iránya nem fontos.

Irány nélküli ciklus elrendezés képe

Ciklikus csillagdiagram

Egy központi fogalommal fennálló kapcsolat szemléltetése. A középső körben lévő információ, illetve a külső körgyűrűben található adatok központi területre gyakorolt hatása egyaránt hangsúlyt kap. Az első sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg a központi körként, a 2. szintű szöveg pedig a külső körgyűrűként. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus csillagdiagram elrendezés képe

Venn-csillagdiagram

Egymást átfedő kapcsolatrendszerek, illetve egyes részek egy központi fogalomhoz való kapcsolódásának megjelenítése csillagszerű elrendezésben. Az 1. szintű felirat első sora a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű felirat sorai pedig a külső körökben. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Venn-csillagdiagram elrendezés képe

Szegmentált ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események szemléltetésére szolgáló ábra. Az egymáshoz kapcsolódó elemek kapnak hangsúlyt. Az 1. szintű szöveg első hét sora egy-egy ék- vagy tortaalakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Szegmentált ciklus elrendezés képe

Szöveges ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra. Az állapotok vagy lépések helyett a nyilak (az átmenetek) kapnak hangsúlyt. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújtja a legszebb képet.

Szöveges ciklus elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Hierarchia

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Félkör szervezeti diagram

Hierarchikus információ, a szervezeten belüli jelentési viszonyrendszer (felettesek és beosztottak) szemléltetésére szolgáló ábra. Ebben az elrendezésben segédalakzatok és nyitott elrendezésű szervezeti diagramok is használhatók.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarchia

Hierarchikus struktúrák vertikális megjelenítésére alkalmas ábra.

Hierarchialista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Vízszintes hierarchia

Hierarchikus struktúrák horizontális megjelenítésére alkalmas ábra, mely döntési fákhoz ideális.

Vízszintes hierarchia elrendezés képe

Vízszintes címkézett hierarchia

Vízszintesen bővülő és hierarchia szerint csoportosított hierarchikus kapcsolatok szemléltetése. A címsorszöveg vagy az adott szintű szöveg a hangsúlyos. Az 1. szintű szöveg első sora a hierarchia első alakzatában, a második és az összes többi sor pedig a hosszú négyszögek felett jelenik meg.

Vízszintes címkézett hierarchia

Vízszintes többszintű hierarchia

Vízszintesen bővülő, nagy mennyiségű hierarchikus kapcsolat megjelenítésére alkalmas ábra. A hierarchia csúcsa függőleges megjelenésű. Ezen az ábrán sok hierarchiaszint megjeleníthető.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Vízszintes szervezeti diagram

Szervezeti és jelentéskötelezettségi hierarchiák szemléltetésére szolgáló ábra. Ebben az elrendezésben használható az Asszisztens alakzat és a Szervezeti diagram eszköz nyitott elrendezései.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Címkézett hierarchia

Felülről lefelé haladó, hierarchia szerint csoportosított hierarchikus kapcsolatok szemléltetése. A címsorszöveg vagy az adott szintű szöveg a hangsúlyos. Az 1. szintű szöveg első sora a hierarchia első alakzatában, az összes többi sor pedig a hosszú négyszögek bal oldalán jelenik meg.

Címkézett hierarchia elrendezés képe

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram

Hierarchikus információ, a szervezeten belüli jelentési viszonyrendszer (felettesek és beosztottak) szemléltetésére szolgáló ábra. A címmezőbe szánt szöveget a kisebb téglalap alakú alakzatba írja be. Ezen az ábrán segédalakzatok és nyitott elrendezésű szervezeti diagramok is használhatók.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Szervezeti diagram

Szervezeti és jelentéskötelezettségi hierarchiák szemléltetésére szolgáló ábra. Ebben az elrendezésben használhatók a Szervezeti diagram eszköz „kiemelt” alakzata és nyitott elrendezései.

Szervezeti diagram

Képes szervezeti diagram

Szervezeti és jelentéskötelezettségi hierarchiák és a kapcsolódó képek szemléltetésére szolgáló ábra. Az Asszisztens alakzat és a Szervezeti diagram nyitott elrendezései létrehozhatók ezzel az elrendezéssel.

Nevet és megszólítást tartalmazó szervezeti diagram elrendezés

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Kapcsolat

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Nyílszalag

Egymással kapcsolatban vagy szemben álló koncepciók, például ellentétes erők szemléltetésére alkalmas ábra. Az első 2 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Nyílszalag elrendezés képe

Egyensúly

Az ábra két fogalom közötti kapcsolat összehasonlítására vagy megjelenítésére szolgál. Az első két sornyi 1. szintű felirat a felül lévő középpont egy-egy oldalán látható szövegnek felel meg. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak, ezek a középponttól négy irányban elhelyezkedő alakzatokon jelennek meg. Az egyensúly arra az oldalra billen, amely több 2. szintű alakzatot tartalmaz. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyensúly elrendezés képe

Egyszerű kördiagram

Az ábra azt szemlélteti, hogy az egyes részek miként alkotnak egészet. Az első 7 sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg az egyenlően eloszló ék- vagy tortaalakzatokként. A legfelső, 1. szintű szöveget tartalmazó alakzat a diagramból kissé kiemelkedik a hangsúly kedvéért. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű kördiagram elrendezés képe

Egyszerű csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a külső körök feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű csillagdiagram

Egyszerű céltábladiagram

Tartalmazást, fokozást vagy hierarchikus kapcsolatokat szemléltető ábra. Az 1. szintű felirat első öt sora egy körnek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű céltábladiagram

Egyszerű Venn-diagram

Egymást átfedő és részben közös kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első 7 sora köröknek felel meg. Ha az 1. szintű szöveg négy vagy kevesebb sorból áll, a szöveg a körökön belül jelenik meg. Több sor esetén a szöveg a körökön kívülre kerül. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű Venn-diagram

Kör alakú kapcsolatábra

Egy központi fogalomhoz kötődő kapcsolatok szemléltetésére szolgáló ábra. A 2. szintű szövegek felvételének sorrendje nem kötött, és legfeljebb öt ilyen elem lehet. Csak egy 1. szintű elemet tartalmazhat.

Circle Relationship SmartArt graphic layout

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Összetartó nyilak

Az ábra egy közös pontba tartó fogalmak vagy koncepciók szemléltetésére szolgál. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Összetartó nyilak elrendezés képe

Összetartó csillagdiagram

Elképzelések vagy összetevők kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok az azt körülvevő téglalapok feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Összetartó csillagdiagram

Kiegyenlítő nyilak

Az ábrán két fogalom vagy koncepció állítható szembe egymással. Az első két sornyi 1. szintű felirat felel meg a nyilaknak, és az ábra alkalmas 2. szintű feliratok megjelenítésére is. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Kiegyenlítő nyilak elrendezés képe

Ciklikus mátrix

Az ábra egy központi fogalom köré szerveződő ciklikus folyamat illusztrálására szolgál. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az ék- vagy tortaalakzatokban, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő ék- vagy tortaalakzatok melletti téglalapban lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus mátrix elrendezés képe

Széttartó nyilak

Ezen az ábrán egy közös forrásból kiágazó fogalmak vagy koncepciók szemléltethetők. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Széttartó nyilak elrendezés képe

Széttartó csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a központi alakzatban jelenik meg. Az ábra a központi fogalom helyett az azt körülvevőkre helyezi a hangsúlyt. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Széttartó csillagdiagram elrendezés képe

Egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az egyenlőségjel mögött. Csak 1. szintű feliratokat célszerű használni.

Egyenlet elrendezés képe

Tölcsér

Információk szűrésének vagy részek egésszé való összeállásának szemléltetésére alkalmas ábra, melyen az eredmény a hangsúlyos. Legfeljebb 4 sornyi 1. szintű szöveget tartalmazhat; a négy közül az utolsó sor a tölcsér alatt jelenik meg, a másik három sor egy kör alakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Tölcsér elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Csoportosított lista

Információcsoportok és -részcsoportok, lépéscsoportok, illetve feladatok, folyamatok és munkafolyamatok lépéseinek szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok egymás alatt megjelenő lépései lesznek. Az ábra a részcsoportok, lépések, hierarchikus információk és információlistákból álló csoportok hangsúlyozására szolgál.

Csoportosított lista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Lineáris Venn-diagram

Egymást átfedő kapcsolatok sorozatának szemléltetése. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Lineáris Venn-diagram elrendezés képe

Beágyazott céltábladiagram

Tartalmazási viszonyokat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat a nagyobb alakzatok bal felső sarkában lesz látható, a 2. szintű feliratok pedig a kis alakzatokban fognak megjelenni. Csak kevés 2. szintű felirattal mutat igazán jól. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Beágyazott céltábladiagram elrendezés képe

Irány nélküli ciklus

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, melyen minden alakzat azonos hangsúlyt kap. Használata akkor célszerű, ha az átmenetek iránya nem fontos.

Irány nélküli ciklus elrendezés képe

Ellentétes irányú nyilak

Az ábra két ellentétes fogalom (vagy közös pontból széttartó fogalmak) illusztrálására használható. Az első két sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ellentétes irányú nyilak elrendezés képe

Hangsúlyos képes lista

Csoportosított vagy kapcsolódó információk szemléltetése. A felső sarkokban elhelyezett alakzatokba képek helyezhetők. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így sok 2. szintű felirat esetén ideális választás.

Hangsúlyos képes lista elrendezés képe

Csillagdiagram-csoport

Egy központi fogalomhoz vagy témához kötődő adatok megjelenítésére szolgáló ábra. A felső 1. szintű felirat középen látható, a 2. szintűek pedig a külső alakzatok feliratai lesznek. Legfeljebb hét 2. szintű alakzatot tartalmazhat. A fel nem használt szöveg nem látszik, de elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. Az ábra kevés szöveggel mutat jól.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Ciklikus csillagdiagram

Egy központi fogalommal fennálló kapcsolat szemléltetése. A középső körben lévő információ, illetve a külső körgyűrűben található adatok központi területre gyakorolt hatása egyaránt hangsúlyt kap. Az első sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg a központi körként, a 2. szintű szöveg pedig a külső körgyűrűként. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus csillagdiagram elrendezés képe

Csillagdiagram listával

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. A középső alakzat képet is tartalmazhat. Az 1. szintű felirat a kisebb körökben fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a kisebb körök mellé kerülnek.

Csillagdiagram listával elrendezés képe

Venn-csillagdiagram

Egymást átfedő kapcsolatrendszerek, illetve egyes részek egy központi fogalomhoz való kapcsolódásának megjelenítése csillagszerű elrendezésben. Az 1. szintű felirat első sora a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű felirat sorai pedig a külső körökben. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Venn-csillagdiagram elrendezés képe

Szegmentált piramis

Belefoglalt, arányos és egymással összefüggésben lévő kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első kilenc sora a háromszög alakzatokban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Szegmentált piramis elrendezés képe

Emeletes Venn-diagram

Egymást átfedő kapcsolatokat illusztráló ábra, melyen a növekedés vagy fokozás kap hangsúlyt. Érdemes csak 1. szintű feliratokat megjeleníteni az ábrán. Az 1. szintű szöveg első 7 sora köröknek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Emeletes Venn-diagram elrendezés képe

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Céltábladiagram listával

Kapcsolódó vagy átfedésben lévő információk szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első hét sora a négyszögalakzatban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. 1. és 2. szintű szöveggel használható.

Céltábladiagram listával elrendezés képe

Függőleges elrendezésű egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyíl mögött. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Függőleges elrendezésű egyenlet elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Mátrix

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű mátrix

Az ábra egy egész négy összetevőjének kapcsolatát illusztrálja. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat lesz a négy rész felirata. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű mátrix

Rácsos mátrix

Fogalmak két tengely mentén való elhelyezésére használható ábra, amely az egész helyett az egyes összetevőket emeli ki. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat a négy részben fog megjelenni. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Rácsos mátrix elrendezés képe

Címmel ellátott mátrix

Négy rész egészhez való viszonyát szemléltető ábra. Az első sornyi 1. szintű felirat lesz a központi alakzat felirata, az első 4 sornyi 2. szintű felirat pedig a négy részben fog megjelenni. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Címmel ellátott mátrix elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Piramis

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű piramis

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra; a legnagyobb összetevő alul található, a többiek erre halmozódnak felfelé keskenyedő alakzatot öltve. Az 1. szintű felirat a piramisszegmensekben, a 2. szintű feliratok az egyes szegmensek mentén jelennek meg.

Egyszerű piramis

Fordított piramis

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra; a legnagyobb összetevő fent található, a többiek alatta, egyre keskenyedő alakzatot öltve. Az 1. szintű felirat a piramisszegmensekben, a 2. szintű feliratok az egyes szegmensek mentén jelennek meg.

Fordított piramis elrendezés képe

Piramis listával

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra. A szöveg a piramis hátterében lévő négyszög alakzatokban jelenik meg.

Piramis listával

Szegmentált piramis

Belefoglalt, arányos és egymással összefüggésben lévő kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első kilenc sora a háromszög alakzatokban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Szegmentált piramis elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Kép

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Hangsúlyos kép

Egy középre helyezett fogalomhoz tartozó, oldalt megjelenő kapcsolódó fogalmak szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű felirat a középponti kép felett, míg a további 1. szintű alakzatok felirata a kisebb köralakzatok mellett jelenik meg. Az ábra szövegek nélkül is jól mutat.

Accented Picture SmartArt graphic layout

Váltakozó képblokkok

Képsorozat megjelenítése fentről lefelé. A szöveg váltakozva jelenik meg a képek jobb és bal oldalán.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Váltakozó képkörök

Képsorozat megjelenítése szöveggel. A megfelelő szövegek a középső körökben jelennek meg, míg a képek váltakozva, balról jobbra.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Növekvő képes folyamatábra

Növekvő méretű képek sorozata magyarázószöveggel. Az ábra kevés szöveggel mutat jól.

Növekvő képes folyamatábra SmartArt-ábraelrendezés

Kanyargó képes lista

Az ábrán nem folyamatjellegű, blokkokba szervezett fogalmak szemléltethetők. A kis körökbe képek helyezhetők. Az ábra az 1. és a 2. szintű feliratokat is szépen jeleníti meg. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Kanyargó képes lista elrendezés képe

Kanyargó képblokkok

Képsorozat megjelenítésére alkalmas ábra. Az alsó sarkot takaró mezőben rövidebb szöveg helyezhető el.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Kanyargó képfelirat

Sorszámozott képsorozat megjelenítésére alkalmas ábra. Az alsó sarkot takaró mezőben rövidebb felirat helyezhető el.

Bending Picture Caption SmartArt graphic layout

Kanyargó képfelirat-lista

Képsorozat megjelenítésére alkalmas ábra. Minden kép címe és leírása egy ábrafelirat-alakzatban jelenik meg a kép alatt.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Kanyargó kép félig átlátszó szöveggel

Képsorozat megjelenítésére alkalmas ábra. A képek alsó részét egy félig átlátszó mező takarja, amelyben bármilyen szintű felirat elhelyezhető.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Buborék képlista

Képsorozat megjelenítésére alkalmas ábra. Legfeljebb nyolc 1. szintű képet tartalmazhat. A fel nem használt szövegek és képek nem jelennek meg, de elrendezések közötti váltással rendelkezésre állnak. Az ábra kevés szöveggel mutat jól.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Feliratozott képek

Több szintű feliratokat tartalmazó képek megjelenítésére alkalmas ábra. Az ábra kevés 1. szintű és közepes mennyiségű 2. szintű felirattal mutat jól.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Körös-képes hierarchia

Hierarchikus információ, a szervezeten belüli jelentési viszonyrendszer (felettesek és beosztottak) szemléltetésére szolgáló ábra. A képek kör alakjában jelennek meg, a hozzájuk tartozó szöveg pedig a képek mellett.

Körös-képes szervezeti diagram SmartArt-ábraelrendezés

Képfelirat körökkel

Egy központi fogalom alá tartozó fogalmak és egyéb kapcsolódó elemek szemléltetésére szolgáló ábra. Az első kép felirata eltakarja a kép alsó részét. A további 1. szintű alakzatok felirata a kisebb, kör alakú képek mellett jelenik meg. Az ábra szöveg nélkül is jól mutat.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Keretes szöveggel társított képek

Képek megjelenítésére szolgáló ábra, amelyben a megfelelő 1. szintű szöveg keretbe van foglalva.

Keretes szöveggel társított képek SmartArt-ábraelrendezés

Hatszögcsoport

Magyarázószöveggel rendelkező képek megjelenítésére alkalmas ábra. Kisebb hatszögek tartalmazzák a kép-szöveg párosokat. Az ábra kevés szöveggel mutat jól.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Vízszintes képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése az egymáshoz kapcsolódó képek hangsúlyozásával. A felső alakzatokba képek helyezhetők.

Vízszintes képes lista elrendezés képe

Képes blokkok

Képcsoport megjelenítése blokkokban a sarokból kiindulva. A kapcsolódó szöveg függőlegesen jelenik meg. Cím- vagy alcímdiákon látható kiemelésre, valamint dokumentumok szakasztöréseinek jelölésére is használható.

Picture Accent Blocks SmartArt graphic layout

Hangsúlyos képes lista

Csoportosított vagy kapcsolódó információk szemléltetése. A felső sarkokban elhelyezett alakzatokba képek helyezhetők. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így sok 2. szintű felirat esetén ideális választás.

Hangsúlyos képes lista elrendezés képe

Képes folyamatábra

Feladatok, folyamatok vagy munkafolyamatok menetének szemléltetése. A háttérben látható négyszögletes alakzatokban képek helyezhetők el.

Képes folyamatábra elrendezés képe

Képes feliratos lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A felső alakzatokba képek helyezhetők, és ezek a feliratokétól nagyobb hangsúlyt kapnak. Rövid magyarázószöveget igénylő képek esetén ajánlott.

Képes feliratos lista elrendezés képe

Képes rács

Képek négyzetrácson történő megjelenítésére szolgáló ábra. A legjobb megjelenéshez ajánlott rövidebb 1. szintű felirat használata, amely a kép felett jelenik meg.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Képsor

Egymás mellé helyezett képek sorozatának megjelenítésére szolgáló ábra. Az 1. szintű felirat a kép felső részén, a 2. szintű a kép alatt jelenik meg.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Képszalagok

Képsorozat megjelenítése fentről lefelé. Minden kép mellett az 1. szintű felirat látható.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Képes lista

Képek és a hozzájuk fűzött magyarázó szöveg megjelenítésére szolgáló ábra. A 2. szintű szöveg információlistákat jeleníthet meg. Nagy mennyiségű szöveggel is jól működik.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spirális kép

Legfeljebb öt képből álló sorozat megjelenítésére szolgáló ábra, amelyben a megfelelő 1. szintű képfeliratok csigavonalban haladnak a középpont irányába.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Címmel ellátott képes lista

Listák megjelenítésére szolgáló ábra. A 2. szintű feliratok jelölőképpel jelennek meg. Az 1. szintű felirat a lista elején egy külön mezőben helyezkedik el.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Címmel ellátott képsor

Önálló címmel és leírással bíró képek sorozatának megjelenítésére szolgáló ábra. Az 1. szintű felirat egy kép feletti mezőben jelenik meg, a 2. szintű pedig a kép alatt.

Title Picture Lineup SmartArt graphic layout

Címmel ellátott képblokkok

Képsorozat megjelenítésére szolgáló ábra. Az 1. szintű felirat a kép fölé, a 2. szintű pedig kis átfedéssel a kép mellé kerül.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Függőleges, hangsúlyos képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kis körökbe képek helyezhetők.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés

Függőleges képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kisebb bal oldali alakzatokba képek helyezhetők.

Függőleges képes lista elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×