A SmartArt-ábrák ismertetése

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Lista

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű blokkokból álló lista

Az ábra blokkokba szervezett információk sorrendiség nélküli szemléltetésére alkalmas. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Egyszerű blokkokból álló lista elrendezés képe

Kanyargó képes lista

Az ábrán nem folyamatjellegű, blokkokba szervezett fogalmak szemléltethetők. A kis körökbe képek helyezhetők. Az ábra az 1. és a 2. szintű feliratokat is szépen jeleníti meg. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Kanyargó képes lista elrendezés képe

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Részletes folyamatábra

Ez az ábra nagymennyiségű 2. szintű felirattal fázisok vagy állapotok közötti átmenetek szemléltetésére használható.

Részletes folyamatábra elrendezés képe

Csoportosított lista

Információcsoportok és -részcsoportok, illetve lépéscsoportok és lépések szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok egymás alatt megjelenő lépései lesznek. Az ábra a részcsoportok, lépések, hierarchikus információk és információlistákból álló csoportok hangsúlyozására szolgál.

Csoportosított lista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Vízszintes felsorolásjeles lista

Sorrendiség nélküli vagy csoportokba szervezett fogalmak szemléltetése. Az ábra sok felirattal is jól mutat. A feliratok hangsúlya azonos, és az ábrán nincs irányjelzés.

Vízszintes listajeles lista elrendezés képe

Vízszintes képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése az egymáshoz kapcsolódó képek hangsúlyozásával. A felső alakzatokba képek helyezhetők.

Vízszintes képes lista elrendezés képe

Hangsúlyos képes lista

Csoportosított vagy kapcsolódó információk szemléltetése. A felső sarkokban elhelyezett alakzatokba képek helyezhetők. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így sok 2. szintű felirat esetén ideális választás.

Hangsúlyos képes lista elrendezés képe

Képes feliratos lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A felső alakzatokba képek helyezhetők, és ezek a feliratokétól nagyobb hangsúlyt kapnak. Rövid magyarázószöveget igénylő képek esetén ajánlott.

Képes feliratos lista elrendezés képe

Piramis listával

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra. A szöveg a piramis hátterében lévő négyszög alakzatokban jelenik meg.

Piramis listával

Szegmentált folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. A 2. szintű feliratok kapnak hangsúlyt, mert ezek minden sora külön alakzatban jelenik meg.

Szegmentált folyamatábra elrendezés képe

Emeletes lista

Információcsoportok vagy feladatok, algoritmusok, munkafolyamatok lépéseinek ábrázolása. A köralakzatok 1. szintű szöveget tartalmaznak, a kapcsolódó négyszögek pedig 2. szintűt. Sok adathoz és kevés 1. szintű szöveghez alkalmazható hatékonyan.

Emeletes lista elrendezés képe

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Az összekötő vonalak hiánya a csoporthatárokat jelzi. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Táblázatos lista

Azonos értékű információcsoportok vagy kapcsolódó fogalmak szemléltetése. Az első sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a felső alakzatban, míg az alatta lévő listák 2. szintű feliratok.

Táblázatos lista elrendezés képe

Céltábladiagram listával

Kapcsolódó vagy átfedésben lévő információk szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első hét sora a négyszögalakzatban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. 1. és 2. szintű szöveggel használható.

Céltábladiagram listával elrendezés képe

Trapéz alakú lista

Ez az ábra azonos értékű, csoportokba rendezett vagy összetartozó információk szemléltetésére használható. Ideális választás nagy mennyiségű felirat esetén.

Trapéz alakú lista elrendezés képe

Függőleges lista mezőkkel

Információcsoportok szemléltetése, különösen sok 2. szintű felirattal. Információk felsorolásba szervezéséhez kiváló választás.

Függőleges lista mezőkkel elrendezés képe

Függőleges lista blokkokkal

Az ábra információcsoportok, feladatlépések, algoritmusok, munkafolyamatok szemléltetésére szolgál, és alkalmas nagy mennyiségű 2. szintű felirat szép megjelenítésére. Jó választás a fő pontból induló, alpontokba jutó, feliratokkal telt képek kialakításához.

Függőleges lista blokkokkal elrendezés képe

Függőleges felsorolásjeles lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. Elsősorban hosszabb felvezetést vagy felső szintű információt igénylő listákhoz ajánlott.

Függőleges listajeles lista elrendezés képe

Függőleges sávnyíl lista

Folyamatok, idővonalak, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, miközben hosszabbak is lehetnek.

Függőleges sávnyíl lista elrendezés képe

Függőleges, hangsúlyos képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kis körökbe képek helyezhetők.

Függőleges, hangsúlyos képes lista elrendezés

Függőleges képes lista

Blokkokba szervezett információk sorrendmentes szemléltetése. A kisebb bal oldali alakzatokba képek helyezhetők.

Függőleges képes lista elrendezés képe

Függőleges lista nyilakkal

Egyazon cél felé irányuló folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Felsorolásba foglalt információhoz különösen hasznos.

Függőleges lista nyilakkal elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Folyamat

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Hangsúlyos folyamatábra

Folyamatok, idővonalak, algoritmusok és más sorrendi lépések ábrázolására szolgáló ábra, amin az 1. és 2. szintű feliratok is jól mutatnak.

Hangsúlyos folyamatábra elrendezés képe

Váltakozó áramlás

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. Az ábra az információcsoportok kölcsönhatását (kapcsolatát) helyezi előtérbe.

Váltakozó folyamatábra elrendezés képe

Nyílszalag

Egymással kapcsolatban vagy szemben álló koncepciók, például ellentétes erők szemléltetésére alkalmas ábra. Az első 2 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Nyílszalag elrendezés képe

Egyszerű kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Egyszerű kanyargó folyamatábra elrendezés képe

Egyszerű sávnyíl folyamatábra

Folyamatok, idősorok, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. Az 1. szintű felirat egy nyíl alakzatban, míg a 2. szintű feliratok a nyilak alatt jelennek meg.

Egyszerű sávnyíl lista elrendezés képe

Egyszerű folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése.

Egyszerű folyamatábra

Egyszerű idősor

Feladatok, algoritmusok vagy munkafolyamatok menetének ábrázolása, illetve időbeliség szemléltetése. 1. és 2. szintű szöveggel egyaránt jól használható.

Egyszerű idősor

Sávnyíl lista

Az ábra felsőbb szintű munkafolyamattá összeálló folyamatok menetét és előrehaladását szemlélteti, illetve ellentétes folyamatok illusztrálására is alkalmas. Az 1. szintű feliratok az első bal oldali nyílhoz járulnak, a 2. szintű feliratok az 1. szintű szöveget tartalmazó egyes alakzatokba foglalt vízszintes allépéseknek felelnek meg.

Sávnyíl lista elrendezés képe

Kanyargó folyamatábra körökkel

Az ábra hosszú vagy nemlineáris folyamatok (feladatlépések, algoritmusok, munkafolyamatok) szemléltetésére szolgál, és az 1. szintű feliratok nyújtanak hozzá kellemes összképet. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Kanyargó folyamatábra körökkel elrendezés képe

Zárt sávnyíl folyamatábra

Ez az ábra adott feladat és (munka-) folyamat előrehaladtát, illetve a hozzá tartozó idősort vagy lépéseket szemlélteti, vagy haladás - esetleg irány - kiemelésére szolgál. Az első alakzatban lévő információk hangsúlyozására is alkalmas. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Zárt sávnyíl folyamatábra elrendezés képe

Folytonos nyilas folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható, mivel az ilyen felirat egyes sorai a nyíl alakzaton belül jelennek meg. A 2. szintű szöveg a nyíl alakzaton kívülre kerül.

Folytonos nyilas folyamatábra elrendezés képe

Folytonos, blokkokból álló folyamatábra

Ez az ábra nagymennyiségű 2. szintű felirattal fázisok vagy állapotok közötti átmenetek szemléltetésére használható.

Folytonos, blokkokból álló folyamatábra elrendezés képe

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Összetartó nyilak

Az ábra egy közös pontba tartó fogalmak vagy koncepciók szemléltetésére szolgál. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Összetartó nyilak elrendezés képe

Részletes folyamatábra

Ez az ábra nagymennyiségű 2. szintű felirattal fázisok vagy állapotok közötti átmenetek szemléltetésére használható.

Részletes folyamatábra elrendezés képe

Széttartó nyilak

Ezen az ábrán egy közös forrásból kiágazó fogalmak vagy koncepciók szemléltethetők. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Széttartó nyilak elrendezés képe

Egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az egyenlőségjel mögött. Csak 1. szintű feliratokat célszerű használni.

Egyenlet elrendezés képe

Tölcsér

Információk szűrésének vagy részek egésszé való összeállásának szemléltetésére alkalmas ábra, melyen az eredmény a hangsúlyos. Legfeljebb 4 sornyi 1. szintű szöveget tartalmazhat; a négy közül az utolsó sor a tölcsér alatt jelenik meg, a másik három sor egy kör alakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Tölcsér elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Ellentétes irányú nyilak

Az ábra két ellentétes fogalom (vagy közös pontból széttartó fogalmak) illusztrálására használható. Az első két sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ellentétes irányú nyilak elrendezés képe

Képes folyamatábra

Feladatok, algoritmusok vagy munkafolyamatok menetének szemléltetése. A háttérben látható négyszögletes alakzatokban képek helyezhetők el.

Képes folyamatábra elrendezés képe

Folyamatirány-jelölő nyilak

Az ábra egy feladat vagy (munka-) folyamat valamilyen értelemben felfelé ívelő lépéseinek szemléltetésére szolgál. Az első öt sornyi 1. szintű felirat a nyílra helyezett pontokon jelenik meg. Az ábra kevés szöveggel mutat jól. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Folyamatirány-jelölő nyilak

Listaszerű folyamatábra

Információcsoportok, illetve folyamatok, algoritmusok és munkafolyamatok lépéscsoportjainak és lépéseinek szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok lépései lesznek.

Listaszerű folyamatábra elrendezés képe

Ismétlődő kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja.

Ismétlődő kanyargó folyamatábra elrendezés képe

Szegmentált folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése. A 2. szintű feliratok kapnak hangsúlyt, mert ezek minden sora külön alakzatban jelenik meg.

Szegmentált folyamatábra elrendezés képe

Eltolt folyamatábra

Fázisok közötti lefelé irányuló átmenetek szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első 5 sora négyszögeknek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Eltolt folyamatábra elrendezés képe

Felfelé mutató nyíl

Az ábra egy feladat vagy (munka-) folyamat valamilyen értelemben felfelé ívelő lépéseinek szemléltetésére szolgál. Az első öt sornyi 1. szintű felirat a nyílra helyezett pontokon jelenik meg. Az ábra kevés szöveggel mutat jól. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Felfelé mutató nyíl elrendezés képe

Függőleges lista nyilakkal

Egyazon cél felé irányuló folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Felsorolásba foglalt információhoz különösen hasznos.

Függőleges lista nyilakkal elrendezés képe

Függőleges kanyargó folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetésére szolgáló ábra. Az alakzatok rendelkezésére álló területet függőlegesen és vízszintesen is a lehető leghatékonyabban kihasználja. Az alakzatok közötti belső kapcsolatok hangsúlyosabbak a haladási iránynál.

Függőleges kanyargó folyamatábra

Függőleges sávnyíl lista

Folyamatok, idővonalak, sorrendi lépések ábrázolására, illetve a haladás tényének vagy irányának kiemelésére alkalmas ábra. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, miközben hosszabbak is lehetnek.

Függőleges sávnyíl lista elrendezés képe

Függőleges elrendezésű egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyíl mögött. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Függőleges elrendezésű egyenlet elrendezés képe

Függőleges folyamatábra

Folyamatok, algoritmusok, munkafolyamatok menetének szemléltetése fentről lefelé. A korlátozott magasság miatt 1. szintű feliratokat érdemes elhelyezni rajta.

Függőleges folyamatábra

Vissza a lap tetejére

Gyűrűk és csillagok

La Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra. Az ábrán az állapotok (lépések) kapnak hangsúlyt az őket összekötő nyilakkal, illetve átmenetekkel szemben. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújtja a legszebb képet.

Egyszerű ciklus

Egyszerű kördiagram

Az ábra azt szemlélteti, hogy az egyes részek miként alkotnak egészet. Az első 7 sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg az egyenlően eloszló ék- vagy tortaalakzatokként. A legfelső, 1. szintű szöveget tartalmazó alakzat a diagramból kissé kiemelkedik a hangsúly kedvéért. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű kördiagram elrendezés képe

Egyszerű csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a külső körök feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű csillagdiagram

Blokkokból álló gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események szemléltetésére szolgáló ábra. Az ábrán az állapotok (lépések) kapnak hangsúlyt az őket összekötő nyilakkal (átmenetekkel) szemben.

Blokkokból álló ciklus elrendezés képe

Folytonos gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, amin minden összetevő kapcsolatai hangsúlyosak. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújt szép összhatást.

Folytonos ciklus elrendezés képe

Gyűrűs mátrix

Az ábra egy központi fogalom köré szerveződő ciklikus folyamat illusztrálására szolgál. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az ék- vagy tortaalakzatokban, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő ék- vagy tortaalakzatok melletti téglalapban lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus mátrix elrendezés képe

Széttartó csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a központi alakzatban jelenik meg. Az ábra a központi fogalom helyett az azt körülvevőkre helyezi a hangsúlyt. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Széttartó csillagdiagram elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Több irányjelölésű gyűrű

Egymást folyamatosan, tetszőleges sorrendben követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra.

Többirányú ciklus elrendezés képe

Irányjelölés nélküli gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, melyen minden alakzat azonos hangsúlyt kap. Használata akkor célszerű, ha az átmenetek iránya nem fontos.

Irány nélküli ciklus elrendezés képe

Csillagdiagram körökkel

Egy központi fogalommal fennálló kapcsolat szemléltetése. A középső körben lévő információ, illetve a külső körgyűrűben található adatok központi területre gyakorolt hatása egyaránt hangsúlyt kap. Az első sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg a központi körként, a 2. szintű szöveg pedig a külső körgyűrűként. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus csillagdiagram elrendezés képe

Venn-csillagdiagram

Egymást átfedő kapcsolatrendszerek, illetve egyes részek egy központi fogalomhoz való kapcsolódásának megjelenítése csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, az első 7 sornyi 2. szintű felirat pedig a külső körökben. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Venn-csillagdiagram elrendezés képe

Szegmentált gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események szemléltetésére szolgáló ábra. Az egymáshoz kapcsolódó elemek kapnak hangsúlyt. Az 1. szintű szöveg első hét sora egy-egy ék- vagy tortaalakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Szegmentált ciklus elrendezés képe

Szöveges gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra. Az állapotok vagy lépések helyett a nyilak (az átmenetek) kapnak hangsúlyt. Az ábra 1. szintű feliratokkal nyújtja a legszebb képet.

Szöveges ciklus elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Hierarchia:

Elrendezés név

Leírás

Kép

Hierarchia

Hierarchikus struktúrák vertikális megjelenítésére alkalmas ábra.

Hierarchialista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Vízszintes hierarchia

Hierarchikus struktúrák horizontális megjelenítésére alkalmas ábra, mely döntési fákhoz ideális.

Vízszintes hierarchia elrendezés képe

Vízszintes címkézett hierarchia

Vízszintesen bővülő és hierarchia szerint csoportosított hierarchikus kapcsolatok szemléltetése. A címsorszöveg vagy az adott szintű szöveg a hangsúlyos. Az 1. szintű szöveg első sora a hierarchia első alakzatában, a második és az összes többi sor pedig a hosszú négyszögek felett jelenik meg.

Vízszintes címkézett hierarchia

Címkézett hierarchia

Felülről lefelé haladó, hierarchia szerint csoportosított hierarchikus kapcsolatok szemléltetése. A címsorszöveg vagy az adott szintű szöveg a hangsúlyos. Az 1. szintű szöveg első sora a hierarchia első alakzatában, az összes többi sor pedig a hosszú négyszögek bal oldalán jelenik meg.

Címkézett hierarchia elrendezés képe

Szervezeti diagram

Szervezeti és jelentéskötelezettségi hierarchiák szemléltetésére szolgáló ábra. Ebben az elrendezésben használhatók a Szervezeti diagram eszköz „kiemelt” alakzata és nyitott elrendezései.

Szervezeti diagram

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Az összekötő vonalak hiánya a csoporthatárokat jelzi. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatok

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Nyílszalag

Egymással kapcsolatban vagy szemben álló koncepciók, például ellentétes erők szemléltetésére alkalmas ábra. Az első 2 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Nyílszalag elrendezés képe

Egyensúly

Az ábra két fogalom közötti kapcsolat összehasonlítására vagy megjelenítésére szolgál. Az első két sornyi 1. szintű felirat a felül lévő középpont egy-egy oldalán látható szövegnek felel meg. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak, ezek a középponttól négy irányban elhelyezkedő alakzatokon jelennek meg. Az egyensúly oldalra billen, mivel a legtöbb alakzat 2. szintű feliratot tartalmaz. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyensúly elrendezés képe

Egyszerű kördiagram

Az ábra azt szemlélteti, hogy az egyes részek miként alkotnak egészet. Az első 7 sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg az egyenlően eloszló ék- vagy tortaalakzatokként. A legfelső, 1. szintű szöveget tartalmazó alakzat a diagramból kissé kiemelkedik a hangsúly kedvéért. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű kördiagram elrendezés képe

Egyszerű csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a külső körök feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű csillagdiagram

Egyszerű céltábladiagram

Tartalmazást, fokozást vagy hierarchikus kapcsolatokat szemléltető ábra. Az 1. szintű felirat első öt sora egy körnek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű céltábladiagram

Egyszerű Venn-diagram

Egymást átfedő és részben közös kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első 7 sora köröknek felel meg. Ha az 1. szintű szöveg négy vagy kevesebb sorból áll, a szöveg a körökön belül jelenik meg. Több sor esetén a szöveg a körökön kívülre kerül. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű Venn-diagram

Folytonos képes lista

Egymáshoz kapcsolódó információcsoportok ábrázolása. A kör alakzatok képeket tartalmazhatnak.

Folytonos képes lista elrendezés képe

Összetartó nyilak

Az ábra egy közös pontba tartó fogalmak vagy koncepciók szemléltetésére szolgál. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Összetartó nyilak elrendezés képe

Összetartó csillagdiagram

Elképzelések vagy összetevők kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, a 2. szintű feliratok az azt körülvevő téglalapok feliratai lesznek. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Összetartó csillagdiagram

Kiegyenlítő nyilak

Az ábrán két fogalom vagy koncepció állítható szembe egymással. Az első két sornyi 1. szintű felirat felel meg a nyilaknak, és az ábra alkalmas 2. szintű feliratok megjelenítésére is. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Kiegyenlítő nyilak elrendezés képe

Gyűrűs mátrix

Az ábra egy központi fogalom köré szerveződő ciklikus folyamat illusztrálására szolgál. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az ék- vagy tortaalakzatokban, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő ék- vagy tortaalakzatok melletti téglalapban lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus mátrix elrendezés képe

Széttartó nyilak

Ezen az ábrán egy közös forrásból kiágazó fogalmak vagy koncepciók szemléltethetők. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Széttartó nyilak elrendezés képe

Széttartó csillagdiagram

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a központi alakzatban jelenik meg. Az ábra a központi fogalom helyett az azt körülvevőkre helyezi a hangsúlyt. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Széttartó csillagdiagram elrendezés képe

Egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg az egyenlőségjel mögött. Csak 1. szintű feliratokat célszerű használni.

Egyenlet elrendezés képe

Tölcsér

Információk szűrésének vagy részek egésszé való összeállásának szemléltetésére alkalmas ábra, melyen az eredmény a hangsúlyos. Legfeljebb 4 sornyi 1. szintű szöveget tartalmazhat; a négy közül az utolsó sor a tölcsér alatt jelenik meg, a másik három sor egy kör alakzathoz járul. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Tölcsér elrendezés képe

Fogaskerék

Összefonódó fogalmakat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a fogaskerekeken, a megfelelő 2. szintű feliratok a fogaskerék melletti négyszögekben lesznek láthatók. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Fogaskerék elrendezés képe

Csoportosított lista

Információcsoportok és -részcsoportok, illetve lépéscsoportok és lépések szemléltetésére szolgáló ábra. Az 1. szintű feliratok a felső vízszintes alakzatokon jelennek meg, a 2. szintű feliratok pedig a megfelelő felső szintű alakzatokhoz tartozó lépéscsoportok egymás alatt megjelenő lépései lesznek. Az ábra a részcsoportok, lépések, hierarchikus információk és információlistákból álló csoportok hangsúlyozására szolgál.

Csoportosított lista elrendezés képe

Hierarchialista

Az ábra csoportok közötti hierarchikus kapcsolatokat szemléltet, és az információk csoportba vagy listába szervezésére is alkalmas.

Hierarchialista elrendezés képe

Lineáris Venn-diagram

Egymást átfedő kapcsolatok sorozatának szemléltetése. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Lineáris Venn-diagram elrendezés képe

Beágyazott céltábladiagram

Tartalmazási viszonyokat szemléltető ábra. Az első 3 sornyi 1. szintű felirat a nagyobb alakzatok bal felső sarkában lesz látható, a 2. szintű feliratok pedig a kis alakzatokban fognak megjelenni. Csak kevés 2. szintű felirattal mutat igazán jól. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Beágyazott céltábladiagram elrendezés képe

Irányjelölés nélküli gyűrű

Egymást ciklikusan követő állapotok, feladatok, események illusztrálására szolgáló ábra, melyen minden alakzat azonos hangsúlyt kap. Használata akkor célszerű, ha az átmenetek iránya nem fontos.

Irány nélküli ciklus elrendezés képe

Ellentétes irányú nyilak

Az ábra két ellentétes fogalom (vagy közös pontból széttartó fogalmak) illusztrálására használható. Az első két sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyilakon. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ellentétes irányú nyilak elrendezés képe

Hangsúlyos képes lista

Csoportosított vagy kapcsolódó információk szemléltetése. A felső sarkokban elhelyezett alakzatokba képek helyezhetők. A 2. szintű feliratok hangsúlyosabbak az 1. szintűeknél, így sok 2. szintű felirat esetén ideális választás.

Hangsúlyos képes lista elrendezés képe

Csillagdiagram körökkel

Egy központi fogalommal fennálló kapcsolat szemléltetése. A középső körben lévő információ, illetve a külső körgyűrűben található adatok központi területre gyakorolt hatása egyaránt hangsúlyt kap. Az első sornyi 1. szintű szöveg jelenik meg a központi körként, a 2. szintű szöveg pedig a külső körgyűrűként. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Ciklikus csillagdiagram elrendezés képe

Csillagdiagram listával

Részek kapcsolódása egy központi fogalomhoz csillagszerű elrendezésben. A középső alakzat képet is tartalmazhat. Az 1. szintű felirat a kisebb körökben fog megjelenni, a 2. szintű feliratok a kisebb körök mellé kerülnek.

Csillagdiagram listával elrendezés képe

Venn-csillagdiagram

Egymást átfedő kapcsolatrendszerek, illetve egyes részek egy központi fogalomhoz való kapcsolódásának megjelenítése csillagszerű elrendezésben. Az első sornyi 1. szintű felirat a középső alakzaton fog megjelenni, az első 7 sornyi 2. szintű felirat pedig a külső körökben. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Venn-csillagdiagram elrendezés képe

Szegmentált piramis

Belefoglalt, arányos és egymással összefüggésben lévő kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első kilenc sora a háromszög alakzatokban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Szegmentált piramis elrendezés képe

Emeletes Venn-diagram

Egymást átfedő kapcsolatokat illusztráló ábra, melyen a növekedés vagy fokozás kap hangsúlyt. Érdemes csak 1. szintű feliratokat megjeleníteni az ábrán. Az 1. szintű szöveg első 7 sora köröknek felel meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Emeletes Venn-diagram elrendezés képe

Táblázatos hierarchia

Információcsoportok ábrázolása fentről lefelé, az egyes csoportokra jellemző hierarchiák szemléltetésével. Az összekötő vonalak hiánya a csoporthatárokat jelzi. Ez az elrendezés nem tartalmaz összekötő vonalakat.

Táblázatos hierarchia elrendezés képe

Céltábladiagram listával

Kapcsolódó vagy átfedésben lévő információk szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első hét sora a négyszögalakzatban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. 1. és 2. szintű szöveggel használható.

Céltábladiagram listával elrendezés képe

Függőleges elrendezésű egyenlet

Az ábra sorrendi lépések vagy feladatok tervvé vagy eredménnyé alakulását ábrázolja. Az utolsó sornyi 1. szintű felirat jelenik meg a nyíl mögött. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Függőleges elrendezésű egyenlet elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Mátrix

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű mátrix

Az ábra egy egész négy összetevőjének kapcsolatát illusztrálja. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat lesz a négy rész felirata. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Egyszerű mátrix

Rácsos mátrix

Fogalmak két tengely mentén való elhelyezésére használható ábra, amely az egész helyett az egyes összetevőket emeli ki. Az első 4 sornyi 1. szintű felirat a négy részben fog megjelenni. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Rácsos mátrix elrendezés képe

Címmel ellátott mátrix

Négy rész egészhez való viszonyát szemléltető ábra. Az első sornyi 1. szintű felirat lesz a központi alakzat felirata, az első 4 sornyi 2. szintű felirat pedig a négy részben fog megjelenni. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll.

Címmel ellátott mátrix elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Piramis

Elrendezés neve

Leírás

Kép

Egyszerű piramis

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra; a legnagyobb összetevő alul található, a többiek erre halmozódnak felfelé keskenyedő alakzatot öltve. Az 1. szintű felirat a piramisszegmensekben, a 2. szintű feliratok az egyes szegmensek mentén jelennek meg.

Egyszerű piramis

Fordított piramis

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra; a legnagyobb összetevő fent található, a többiek alatta, egyre keskenyedő alakzatot öltve. Az 1. szintű felirat a piramisszegmensekben, a 2. szintű feliratok az egyes szegmensek mentén jelennek meg.

Fordított piramis elrendezés képe

Piramis listával

Arányos, egymással összefüggésben lévő fogalmak, illetve hierarchikus kapcsolatok szemléltetésére alkalmas ábra. A szöveg a piramis hátterében lévő négyszög alakzatokban jelenik meg.

Piramis listával

Szegmentált piramis

Belefoglalt, arányos és egymással összefüggésben lévő kapcsolatok szemléltetése. Az 1. szintű szöveg első kilenc sora a háromszög alakzatokban jelenik meg. A fel nem használt szöveg nem látszik, de az elrendezések közötti váltáskor rendelkezésre áll. Leghatékonyabban 1. szintű felirattal használható.

Szegmentált piramis elrendezés képe

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×