A SharePoint-webhelyek tartalmának következetes kezelése tartalomtípusokkal

A cikk bemutatja, hogyan használhatók tartalomtípusok a tartalom kezelésére.

Megjegyzés : A webhelyek tartalomtípusainak létrehozásához és kezeléséhez legalább Tervezés jogosultság szükséges az adott webhelyen.

Tartalom

Mik a tartalomtípusok?

A tartalomtípusok attribútumai

A tartalomtípusok fajtái

Az attribútumok öröklődése

Miként támogatják a tartalomtípusok a tartalomkezelést?

Mik a tartalomtípusok?

Egyetlen projekt keretében számos tartalomfajta jöhet létre, például javaslatok, szerződések, munkaügyi beszámolók vagy termékleírások. A vállalatok működése szempontjából célszerű, ha az egyes tartalomtípusokról különböző típusú metaadatokat gyűjthetnek és tarthatnak nyilván. Metaadat lehet például egy számlaszám, a projektszám vagy a projektmenedzser neve. Míg ezek a dokumentumok – mivel egyazon projektre vonatkoznak – együtt tárolhatók, létrehozásukra, használatukra, megosztásukra, illetve megőrzésükre számos mód kínálkozik.

A tartalomtípus a szervezetek következetesen rendszerezhetik, kezelhetik és irányíthatják a webhelycsoport tartalmát. A különböző dokumentumok és termékek tartalomtípusának meghatározása révén a szervezetek biztosíthatják, hogy a tartalomtípusok kezelése egységes módon történjen. A tartalomtípusok felfoghatók egyfajta sablonokként, amelyek listákra vagy tárakra alkalmazhatók, és az adott listára vagy tárra több sablon is alkalmazható több elemtípus vagy dokumentumtípus tárolása érdekében.

Vissza a lap tetejére

A tartalomtípusok attribútumai

A tartalomtípusok külön megadhatók dokumentumok, listaelemek vagy mappák esetében. Egy-egy tartalomtípus a következőket határozhatja meg:

  • Az adott elemtípushoz rendelni kívánt oszlopokat (metaadatok).

  • Az új elemekre alkalmazandó dokumentumsablont (csak dokumentum-tartalomtípusok esetén).

  • Egyéni Új, Szerkesztés és Megjelenítés űrlapot.

  • A tartalomtípus elemeihez tartozó munkafolyamatot.

  • Egyéni megoldásokat vagy szolgáltatásokat.

A tartalomtípusok fajtái

Kétféle tartalomtípust hozhat létre vagy használhat attól függően, hogy egy webhelycsoport több webhelyének listáiban vagy táraiban, vagy egyetlen webhely megadott listájában vagy tárában szeretné használni azt.

A Webhely tartalomtípusai hivatkozás kiválasztása a Webhely beállításai ablakban

  • Webhely-tartalomtípusok: A tartalomtípusokat először a webhelyek tartalomtípus-tárában kell megadni. A webhelyszinten meghatározott tartalomtípusokat webhely-tartalomtípusoknak nevezzük. A webhely-tartalomtípusok felhasználhatók a webhely bármelyik olyan alwebhelyén, amelyhez definiálták őket. A webhelycsoport legfelső webhelyéhez létrehozott tartalomtípus például a webhelycsoport minden listája és tára számára elérhető.

  • Lista-tartalomtípusok: A webhely-tartalomtípusok egyenként hozzáadhatók listákhoz vagy tárakhoz, és testre is szabhatók. A listához vagy tárhoz adott webhely-tartalomtípust lista-tartalomtípusnak nevezzük. A lista-tartalomtípusok annak a webhely-tartalomtípusnak a gyermekei, ahol létrehozták őket. A lista-tartalomtípusokkal rugalmasabbá teheti a dokumentumtárakat és a listákat, mivel egy adott lista vagy dokumentumtár többféle elemtípust vagy dokumentumtípust is tartalmazhat, melyek mindegyikéhez egyedi metaadatok, házirendek és viselkedések tartozhatnak. Ahhoz, hogy egy lista vagy dokumentumtár több elemtípust vagy dokumentumtípust tartalmazhasson, először konfigurálni kell erre a listát vagy dokumentumtárat. A listában vagy a tárban található Új paranccsal a felhasználók ebben az esetben megjeleníthetik az elérhető típusokat.

Vissza a lap tetejére

Az attribútumok öröklődése

A tartalomtípusokat sohasem teljesen újonnan hozza létre. Ehelyett egy alapértelmezett tartalomtípus-készlet áll rendelkezésére, melyet felhasználhat változatlan formában, illetve testre szabhat. A tartalomtípusok olyan formában vannak rendszerezve, amely lehetővé teszi, hogy a tartalomtípusok örököljék egymás jellemzőit. Ennek köszönhetően a teljes szervezeten belül egységesen kezelhetők a dokumentumok egyes kategóriái. Az alábbi táblázat bemutatja az alapvető tartalomtípusokat, illetve a hozzájuk tartozó csoportot és szülő-tartalomtípust.

Tartalomtípus

Leírás

Szülő-tartalomtípus

Rendszer

Az összes tartalomtípus a Rendszer tartalomtípustól örököl. Ez a tartalomtípus zárolva van, és nem szerkeszthető.

Csoport: Dokumentumtartalom-típusok

Tartalomtípus

Leírás

Szülő-tartalomtípus

Dokumentum

Dokumentum létrehozása

Elem

XLS-stílus

XLS-stílus létrehozása

Dokumentum

Kép

Kép vagy fénykép feltöltése

Dokumentum

Mesterlap

Mesterlap létrehozása

Dokumentum

Egyszerű lap

Egyszerű lap létrehozása

Dokumentum

Kijelzőlap

Új kijelzőlap létrehozása

Dokumentum

Űrlap

Kitölthető űrlap létrehozása

Dokumentum

Dokumentumhivatkozás

Más helyen lévő dokumentumra mutató hivatkozás létrehozása

Dokumentum

Dublin Core metaadatmezők

A Dublin Core metaadatmezőinek alapkészletéhez használatos. A Dublin Core metaadatmezők iparági szabvány szerinti dokumentumdefiníciók. További információt A Dublin Core-metaadat kezdeményezés című témakörben olvashat.

Dokumentum

Csoport: Listatartalom-típusok

Tartalomtípusok

Leírás

Szülő-tartalomtípus

Esemény

Új értekezlet, határidő vagy egyéb esemény létrehozása

Elem

Ütemezés+Erőforrás

Erőforrás ütemezése és lefoglalása

Esemény

Foglalások

Erőforrás, például tárgyaló lefoglalása

Elem

Ütemezés:

Új találkozó létrehozása

Elem

Probléma

Ügy vagy probléma nyomon követése

Elem

Megjegyzés

Új blogmegjegyzés létrehozása

Elem

Elem

Új listaelem létrehozása

Rendszer

Kelet-ázsiai cím

Információ tárolása üzleti vagy személyes partnerről

Elem

Névjegy

Információ tárolása üzleti vagy személyes partnerről

Elem

Üzenet

Új üzenet létrehozása

Elem

Tevékenység

A csoport által teljesítendő munkatételek nyilvántartása

Elem

Bejegyzés

Új blogbejegyzés létrehozása

Elem

Hirdetmény

Új hírelem, állapot vagy egyéb rövid információ létrehozása

Elem

Hivatkozás

Új, webhelyre vagy más erőforrásra mutató hivatkozás létrehozása

Elem

Csoport: Csoportmunka-tartalomtípusok

Tartalomtípus

Leírás

Szülő-tartalomtípus

Körözvény

Körözvény hozzáadása

Elem

Ünnepnap

Új ünnepnap hozzáadása

Elem

Szó

Új szó felvétele a listára

Elem

Hivatalos értesítés

Új hivatalos értesítés hozzáadása

Elem

Telefonhívás-emlékeztető

Új telefonhívás-emlékeztető hozzáadása

Elem

Erőforrás

Új erőforrás hozzáadása

Elem

Erőforráscsoport

Új erőforráscsoport hozzáadása

Elem

Jelenléti ív

Új jelenlétiív-adatok hozzáadása

Elem

Felhasználók

Új felhasználók felvétele a listára

Elem

Értesítés az újdonságokról

Új újdonságértesítő hozzáadása

Elem

Csoport: Mappa tartalomtípusok

Tartalomtípus

Leírás

Szülő-tartalomtípus

Vitafórum

Új témakör létrehozása vitafórumban

Mappa

Mappa

Új mappa létrehozása

Elem

Összefoglaló feladat

Az Ön vagy a csoportja által végrehajtandó tevékenységek csoportosítása és ismertetése

Mappa

Mikor a webhelytartalomtípus-tárban egy új egyéni webhely-tartalomtípust hoz létre, először egy meglévő szülő webhely-tartalomtípust kell kiválasztani a webhelytartalomtípus-tárban. A létrehozott webhely-tartalomtípus a szülő webhely-tartalomtípus összes attribútumát örökli, például a dokumentumsablont, az írásvédett beállításokat, a munkafolyamatokat vagy az oszlopokat. Az új webhely-tartalomtípus létrehozása után bármelyik attribútumot módosíthatja.

Az alábbi diagram bemutatja, hogyan öröklik a tartalomtípusok a szülő tartalomtípusuk attribútumait.

Tartalomtípusok öröklése

1. Ez a webhely-tartalomtípus a Rendszer tartalomtípusból származik.

2. Az új webhely-tartalomtípusok a Dokumentum tartalomtípuson alapulnak. A tartalomtípusok módosítása nincs hatással a szülő tartalomtípusra (Dokumentum).

3. Ez a webhely-tartalomtípus a Projektterv tartalomtípuson alapul. A tartalomtípus módosítása nincs hatással a szülő tartalomtípusra (Projektterv).

4. Ez a lista-tartalomtípus az X projekt és a Projektlezáró dokumentum tartalomtípuson alapul. A listatartalom-típuson végzett bármilyen módosítás csak az adott tartalomtípus azon példányára vonatkozik, amelyet hozzáadott a listához vagy tárhoz.

Ha a gyermektípus testreszabásakor olyan attribútumokat ad meg, amelyek a szülőben nem találhatók meg, például újabb oszlopokat vesz fel, akkor a testre szabott elemeket nem írja be a rendszer a szülőtípusba. Más szóval, az örökölt attribútumok változásai lefelé átadódhatnak, de felfelé sohasem.

Ugyanezek a szabályok érvényesek a lista-tartalomtípusok létrehozására. Ha például egy listatípus testreszabásakor olyan attribútumokat, például további oszlopokat ad meg, amelyek a szülőtípusban nem találhatók meg, akkor a testre szabott elemek nincsenek hatással a szülőtípusra. Ne feledje továbbá, hogy a listatípusokat csak abban a listában vagy dokumentumtárban szabhatja testre, amelyhez hozzáadta, és amikor módosítja a szülőtípus attribútumait, a változások felülírhatják a gyermeklistatípus attribútumait.

Vissza a lap tetejére

Miként támogatják a tartalomtípusok a tartalomkezelést?

Webhely-tartalomtípusok megadása révén biztosíthatja a különböző dokumentumkategóriák egységes kezelését a szervezeten belül. Egy szervezeten belül például minden, az ügyfelek által beadandó dokumentumhoz szükséges lehet egy egyedi metaadatkészlet, például egy ügyfélszám, a projektszám vagy a projektvezető neve. Egy olyan „Ügyfél által beadandó” webhely-tartalomtípus létrehozásával, amely a metaadatok elemei számára külön oszlopokat tartalmaz, biztosíthatja azt, hogy az ügyfélszámok és projektszámok a vállalaton belüli összes ügyfél által beadott dokumentumtípussal társítva legyenek.

A tartalomtípusok tartalomkezelési szolgáltatásait bemutató alábbi ábrán az Ügyfél által beadandó tartalomtípus látható választási lehetőségként, amely akkor jelenik meg, ha létrehoz egy új dokumentumot az Ügyfél által beadandó dokumentumtárban.

Új tartalomtípus

A webhelycsoportban lévő összes, ügyfél által beadott azon dokumentumtípus esetén, amely ettől a webhely-tartalomtípustól örököl, szükség van arra, hogy a felhasználók az oszlopokhoz megadják az információkat. Ha az előbbi dokumentumokkal kapcsolatos további metaadatok nyomon követése is szükséges, az Ügyfél által beadandó webhely-tartalomtípushoz további oszlopokat is hozzá lehet adni. Így az összes olyan gyermek webhely-tartalomtípus frissíthető, amely ettől a webhely-tartalomtípustól örököl, azáltal hogy az új oszlopot az ügyfelek által beadandó összes dokumentumhoz hozzáadja.

A tartalomtípusokkal történő tartalomkezelésnek további előnyei is vannak a dokumentumtárak között egységes metaadatokon kívül. A tartalomtípusok azt is lehetővé teszik, hogy az adott webhelyen ugyanazokat a képességeket vagy attribútumokat társítsa a tartalmakhoz.

Ha olyan listákkal vagy tárakkal rendelkezik, amelyek esetén a beállítások több tartalomtípust is lehetővé tesznek, a webhelyen rendelkezésre álló összes webhely-tartalomtípusból hozzájuk adhat tartalomtípusokat. A listák vagy tárak tartalomtípusainak egyik fő előnye, hogy segítségükkel egyetlen lista vagy tár több elemet vagy dokumentumtípust tartalmazhat, melyek mindegyikéhez egyedi metaadatok, házirendek vagy viselkedések tartozhatnak.

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×