A SharePoint-webhely beállításainak kezelése

A SharePoint-webhely beállításainak kezelése

Miután létrehozta a webhelyet SharePoint Online vagy SharePoint Server, módosíthatja a webhely beállításait, adatait és engedélyeit. Az itt ismertetett leírások az általános kezelőfelület-összetevőkkel létrehozott SharePoint webhelyeken alapulnak. Ha a webhely tulajdonosa vagy tervezője radikálisan módosította a megjelenést, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg az itt ismertetett dolog. További információ: a SharePoint rendszergazdája.

Megjegyzések: 

Az alábbiakból megtudhatja, hogy miként módosíthatja SharePoint Online csapat-vagy kommunikációs webhelyek emblémáját, címét és egyéb beállításait. A klasszikus SharePoint Online vagy SharePoint Server 2016, 2013 és 2010 esetén lásd az 2016, 2013, 2010 lapot. Ha a felhasználói felületnek nincs megfelelője, a Beállítások hibaelhárításacímű témakörben talál.

Fontos: Az embléma, a cím, a leírás és az egyéb beállítások módosításához a SharePoint webhelyen tulajdonosi vagy tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie. További információt a webhely engedélyeinek kezelésecímű témakörben talál.

A SharePoint-csoport vagy a kommunikációs webhely emblémájának módosítása

SharePoint Online olyan csoportwebhely, amelyek egy Office 365-csoporthoz kapcsolódnak, ugyanazt az emblémát használják, mint a Office 365 csoport, amelyhez csatlakoznak. Ha módosítja a csoporthoz kapcsolt SharePoint-csapatwebhely emblémáját, azzal a megfelelő Office 365-csoport emblémája is megváltozik. A SharePoint Online kommunikációs webhelyek emblémájának vagy egy olyan SharePoint Online csoportwebhely-webhelynek a módosítása, amely nem egy Office 365 csoporthoz van kapcsolva. Ebben az esetben csak a webhely emblémája változik meg.

SharePoint Server 2019 a csoportwebhely-és kommunikációs webhelyeken nincsenek kapcsolatok csoportjai, de ugyanezeket a módszereket használják a webhely emblémájának módosítására.

Ha a felhasználói felülete nem egyezik meg ezzel, előfordulhat, hogy a klasszikus SharePoint-élményben vagy egy korábbi verzióban van. Az 2016, az 2013 és a 2010 lapon a beállítások módosítására szolgáló lépések című témakörben tájékozódhat.

Fontos: Ha meg szeretné változtatni az emblémát, a címet, a leírást és az egyéb beállításokat, rendelkeznie kell tulajdonosi vagy tervezői engedélyekkel a SharePoint webhelyen. További információt a webhely engedélyeinek kezelésecímű témakörben talál.

 1. Nyissa meg a SharePoint csapata vagy a kommunikációs webhelyét.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a beállítások Beállítások ikon majd a webhely adataielemre.

  Webhely adatai

 3. A webhely emblémája alatt kattintson a Módosítás elemre.

  Csoport-vagy kommunikációs webhely emblémájának módosítása

 4. Tallózással keresse meg és jelölje ki az új emblémát, és kattintson a Megnyitásgombra.

  Embléma kiválasztása a Windows Intézőben

  parancsot, majd kattintson a Mentésgombra.

  Módosított embléma mentése

A név, a leírás, az adatvédelmi szint és a webhely besorolásának módosítása

Fontos: A beállítások módosításához a SharePoint webhelyen tulajdonosi vagy tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie. További információt a webhely engedélyeinek kezelésecímű témakörben talál.

Ezek a beállítások csak egy csoporthoz kapcsolt csoportwebhely esetén jelennek meg.

 1. Nyissa meg a SharePoint csoportwebhely webhelyet.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a beállítások Beállítások ikon majd a webhely adataielemre.

  Webhely adatai

 3. Módosítsa a kívánt mezők értékét:

  • Csapatwebhely neve (kötelező)

  • Leírás (nem kötelező)

  • Adatvédelmi beállítások (nem kötelező): a nyilvános azt jelenti, hogy a szervezet minden tagja láthatja a tartalmat, és tagjává válna. A Személyes azt jelenti, hogy a tagsághoz egy webhelytulajdonos jóváhagyása szükséges, és csak a tagok láthatják a tartalmat. Ez a beállítás nem jelenik meg a kommunikációs webhelyeken.

  • Csoportwebhely besorolása (nem kötelező): a webhely osztályozása olyan értékekkel, mint például a belső, a bizalmas, a nagyvállalati hatás, az alacsony üzleti hatás stb. Ezek az értékek az adatok érzékenységére vagy az információk életciklusára vonatkoznak. Ezek a rendszergazda által meghatározott és létrehozottak. További információt a webhely létrehozása a SharePoint Online-bancímű témakörben találhat. Előfordulhat, hogy ez a beállítás nem érhető el a webhelyen.

  A SharePoint Webhely adatai panelje

Ezek a webhelyek leggyakoribb beállításai. Ha a webhely más beállításait szeretné módosítani, kattintson a Minden webhelybeállítás megtekintése elemre. Ez a beállítás megjeleníti a klasszikus SharePointwebhely beállításai lapot.

Webhely látványtervének alkalmazása

A webhely-tervezés lehetőséget választva egységes műveleteket vagy konfigurációkat alkalmazhat, például témát állíthat be, megadhatja a webhely-navigációra mutató hivatkozásokat, illetve létrehozhat egy olyan listát, amely egy adott helyen található oszlopokat és beállításokat tartalmaz.

 • Nyissa meg a SharePoint csoportwebhely webhelyet.

 • A jobb felső sarokban kattintson a beállítások Beállítások ikon Beállítások ikon webhely látványterveielemre.

 • Jelölje ki az alkalmazni kívánt látványtervet, és kattintson az alkalmazás awebhelyre elemre.

  Látványterv alkalmazása SharePoint-webhelyre

A webhely engedélyeinek kezelése

A webhely engedélyszintjei a SharePoint engedélycsoportjain alapulnak. A SharePoint-engedélycsoportok tagjai ellátogathatnak a webhelyre anélkül, hogy szerkeszthetnék azt (Webhelylátogatók), szerkeszthetik a webhelyet (Webhelytagok), vagy teljes hozzáférésük lehet a webhelyhez (Webhelytulajdonosok).

Fontos: A beállítások módosításához a SharePoint webhelyen rendelkeznie kell tulajdonosi engedélyekkel.

 1. Nyissa meg a SharePoint csoportwebhely webhelyet.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a Beállítások Beállítások ikon elemre.

 3. Kattintson a Webhely engedélyei elemre.

  Webhely engedélyei párbeszédpanel

Személyek meghívása a SharePoint-csoport webhelyére

Ha hozzáférést szeretne adni másoknak a webhelyéhez, akkor vegyen fel tagokat a webhelyhez társított Office 365 csoportba, vagy megoszthatja másokkal a webhelyet anélkül, hogy felvenné őket egy Office 365 csoportba. A webhelyek engedélyeiről a SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetésecímű témakörben olvashat bővebben.

Ha SharePoint Onlinehozzáférést szeretne adni a webhelyhez, kattintson a személyek meghívása elemre, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Tagok felvétele a csoportba: Ha tagokat szeretne felvenni a webhelyhez társított Office 365 csoportba. Ez az ajánlott módszer. Kattintson a Tagok felvétele elemre, írjon be egy nevet vagy e-mail-címet, és kattintson a Mentés gombra. Az Office 365-csoportba felvett tagok alapértelmezés szerint a SharePoint Webhelytagok engedélycsoportjába kerülnek, és így szerkeszthetik a webhelyet. Ezenkívül teljes hozzáféréssel rendelkeznek az Office 365-csoport erőforrásaihoz, például a csoportos beszélgetésekhez, a naptárhoz stb.

 • Webhely megosztása : Ha a webhelyet másokkal szeretné megosztani anélkül, hogy a webhelyhez társított Office 365-csoporthoz venné fel őket. Írjon be egy nevet vagy egy e-mail-címet, kattintson a lefelé mutató nyílra a SharePoint jogosultsági szint kijelöléséhez, majd kattintson a Hozzáadásgombra. A webhely megosztása hozzáférést biztosít a felhasználóknak a webhelyhez, de nem férnek hozzá a Office 365 csoport erőforrásaihoz, például a csoportos beszélgetésekhez, a naptárhoz stb.

  Mások meghívása a SharePoint-webhelyre

A SharePoint Server 2019kattintson a webhely megosztásaelemre. A webhely megosztása panelen adja meg azoknak a felhasználóknak vagy csoportoknak a nevét, akikkel meg szeretné osztani a webhelyet.

A webhely megosztása panel a SharePoint 2019

A webhely engedélyeinek módosítása

Ha meg szeretné változtatni egy egyén vagy csoport engedélyszintjét, kattintson a lefelé mutató nyílra a személy vagy csoport SharePoint-engedélyszintje mellett, és válassza a Teljes hozzáférés elemet a Webhelytulajdonosok csoportba való felvételükhöz, illetve az Olvasás elemet a Webhelylátogatók csoportba való felvételükhöz.

Megjegyzés: Ha meg szeretné tekinteni a webhelyhez tartozó Office 365-csoport összes tagját és az illetők SharePoint-engedélyszintjeit, kattintson a tagok elemre a webhely jobb felső részén.

A webhely engedélyeinek eltávolítása

Ha el szeretne távolítani valakit, aki nem tagja a webhelyéhez tartozó Office 365 csoportnak, kattintson a csoport SharePoint jogosultsági szintje melletti lefelé mutató nyílra, és válassza az Eltávolításparancsot. SharePoint Online

Megjegyzés: Az Eltávolítás elem csak azoknál az egyéneknél vagy csoportoknál érhető el, akik vagy amelyek nem részei az Office 365-csoportnak.

Ha a webhelyhez tartozó Office 365-csoport egyik tagját szeretné eltávolítani, kattintson a webhely jobb felső részén a tagok elemre, kattintson az adott tag engedélyszintje melletti lefelé mutató nyílra, és válassza az Eltávolítás a csoportból lehetőséget.

Webhelyengedély eltávolítása

Engedélyek speciális beállításai

Ha Ön webhelytulajdonos, látni fog egy Engedélyek speciális beállításai hivatkozást, amelyre kattintva további SharePoint-engedélybeállításokat is konfigurálhat. További információt A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése című témakörben talál.

További beállítások és korlátozások a SharePoint Online-webhelyhez

Hibaelhárítási beállítások

 • A beállítások módosításával kapcsolatos leggyakoribb probléma nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. Ha nem biztos abban, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik, forduljon a SharePoint-, a hálózat-vagy az Office 365-rendszergazdájához.

 • Ha rendelkezik engedélyekkel, győződjön meg arról, hogy a SharePoint-verziót használja. További információt a SharePoint melyik verzióját használom? című témakörben talál. Ha olyan webhelyet használ, amely a SharePoint Online egy korábbi verziójával épült, előfordulhat, hogy a klasszikus megjelenést használja. Az embléma, a leírás vagy egyéb beállítások módosításához keresse fel az 2016, az 2013 és a 2010 lapot. A SharePoint Online klasszikus felülete ugyanazt a felhasználói felületet használja, mint a SharePoint 2016.

Az alábbiakból megtudhatja, hogy miként módosíthatja az emblémát, a címet és az egyéb beállításokat a SharePoint-kiszolgálók 2016, 2013 vagy 2010. SharePoint Online csoport-vagy kommunikációs webhelyek esetén olvassa el az online, 2019 lapot.

A SharePoint Server-webhely nevének, leírásának és emblémájának módosítása

Tulajdonosként vagy teljes hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználóként módosíthatja a SharePoint kiszolgálói webhely címét, leírását és emblémáját.

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. Kattintson a jobb felső sarokban a Beállítások Beállítások ikon elemre, illetve a bal felső részen a Webhelyműveletek Gombkép elemre.

 3. Kattintson a Webhely beállításai elemre.

  A Webhely beállításai lehetőség a Beállítások gomb alatt
 4. A Megjelenés és működés csoportban kattintson a Név, leírás és embléma hivatkozásra. Webhely beállításai a cím, a leírás, a kijelölt embléma elemmel

 5. Frissítse a Név mezőt. Ha szeretné, adja meg vagy szerkessze a webhely leírását a Leírás mezőben.

  A név, a leírás és az embléma beállításainak lapja
 6. SharePoint 2016 vagy 2013 esetén az Embléma és leírás csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  Kattintson a SZÁMÍTÓGÉPRŐL elemre, tallózással keresse meg a képet, és kattintson a Megnyitás gombra.

  Kattintson a SHAREPOINT-WEBHELYRŐL elemre, tallózással keresse meg a képet a SharePoint-webhelyen, és kattintson a Beszúrás gombra.

  SharePoint 2010 esetén az Embléma és leírás csoportban szúrja be az emblémaként használni kívánt kép URL-címét.

  A név, az embléma és a leírás beállításainak lapja
 7. Ha szeretne, adjon meg egy leírást vagy helyettesítő szöveget. A mentéshez kattintson az OK gombra.

A webhely engedélyeinek kezelése

A webhely engedélyszintjei a SharePoint engedélycsoportjain alapulnak. Az engedélycsoportok tagjai ellátogathatnak a webhelyre anélkül, hogy szerkeszthetnék azt (Webhelylátogatók), szerkeszthetik a webhelyet (Webhelytagok), vagy teljes hozzáférésük lehet a webhelyhez (Webhelytulajdonosok).

Ha hozzáférést szeretne adni másoknak a webhelyhez, akkor két lehetősége van: vagy felveszi őket tagként a webhelyhez tartozó egyik csoportba (ez az ajánlott módszer), vagy megosztja a webhelyet másokkal anélkül, hogy felvenné őket egy csoportba.

Ha meg szeretne hívni másokata webhelyére, hívja meg a személyeket a megosztás gombbal. További információt a Webhely megosztása című témakörben talál.

Ha csoportokkal szeretne személyeket hozzáadni,létrehozhat egy csoportot, vagy használhat egy már létező csoportot, amelybe felveheti a kívánt tagokat. A csoportokkal különböző szintű engedélyeket állíthat be a csoport összes tagjának, így egyszerűbben kezelhet több, azonos engedélyszinttel rendelkező felhasználót, illetve a hozzáférésüket. További információt a SharePoint-csoportok létrehozása és kezelése című témakörben talál.

A webhely engedélyeinek módosítása

Ha meg szeretné változtatni egy egyén vagy csoport engedélyszintjét, kattintson a lefelé mutató nyílra a személy vagy csoport engedélyszintje mellett, és válassza a Teljes hozzáférés elemet a Webhelytulajdonosok csoportba való felvételükhöz, illetve az Olvasás elemet a Webhelylátogatók csoportba való felvételükhöz.

Megjegyzés: Ha meg szeretné tekinteni a webhelyhez tartozó Office 365-csoport összes tagját és az illetők engedélyszintjeit, kattintson a tagok elemre a webhely jobb felső részén.

A webhely engedélyeinek eltávolítása

Ha a webhelyéhez tartozó egyik csoportból szeretne eltávolítani valakit, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. Kattintson a jobb felső sarokban a Beállítások Beállítások ikon elemre, illetve a bal felső részen a Webhelyműveletek Gombkép elemre.

 3. Kattintson a Webhely beállításai elemre.

  A Webhely beállításai lehetőség a Beállítások gomb alatt
 4. Kattintson a Felhasználók és engedélyek csoport Webhely engedélyei pontjára.

  Felhasználók és engedélyek menüelem
 5. A Webhely engedélyei párbeszédpanelen kattintson arra a csoportra, amelynek az egyik tagját el szeretné távolítani.

 6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt felhasználót.

 7. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Felhasználók eltávolítása a csoportból parancsot.

 8. Kattintson az OK gombra.

Engedélyek speciális beállításai

Az engedélyek működéséről és a használható beállításokról A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése című témakörben olvashat bővebben.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×