A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése

A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése

Miután létrehozott egy SharePoint-webhelyet, biztosíthatja vagy korlátozhatja a hozzáférést a webhelyhez, illetve annak tartalmához. Előfordulhat például, hogy csak a csapata tagjainak szeretne hozzáférést adni, vagy azt szeretné, hogy mindenki kapjon hozzáférést, de néhányuknál korlátozná a szerkesztést. Az engedélyekkel úgy dolgozhat a legegyszerűbben, ha a legtöbb helyzetben alkalmazható alapértelmezett csoportokat és engedélyszinteket használja. Szükség esetén azonban az alapértelmezett szinteken kívül további, részletesebb engedélyeket is beállíthat. Ez a cikk a különféle engedélyeket és engedélyszinteket, a SharePoint-csoportok és -engedélyek együttműködését, valamint az engedélyek webhelycsoporton belüli öröklését ismerteti.

Megjegyzés: Csak az engedélyszintek módosításnak vagy beállításának lépéseire kíváncsi? Tanulmányozza a Jogosultsági szintek létrehozása és szerkesztése című cikket.

Vizuális bemutatóhoz nézze meg a Videó: Engedélyek a SharePointban című videót.

A webhelyen végzett munka webhelycsoportban zajlik. Minden webhely egy webhelycsoport része, a webhelycsoport pedig webhelyek csoportja egy legfelső szintű webhely alatt. A legfelső szintű webhely a webhelycsoport „gyökérwebhelye”.

Az alábbi, webhelycsoportot bemutató ábra egy webhelyekből, listákból és listaelemekből álló egyszerű hierarchiát ábrázol. Az engedélyek hatóköre meg van számozva az engedélyek beállításához használható legtágabb szinttől kezdve a legszűkebbig bezárólag (ez egy lista egyetlen elemét jelenti).

A SharePoint biztonsági hatóköreit webhely, alwebhely, lista és elem szintjén megjelenítő ábra.

Öröklés

Az engedélyöröklés fogalmát fontos megérteni. A webhelycsoport összes webhelye és teljes webhelytartalma kialakításánál fogva a gyökér- vagy legfelső szintű webhely engedélybeállításait örökli. Amikor egyedi engedélyeket rendel hozzá webhelyekhez, tárakhoz és elemekhez, a szóban forgó elemek többé nem öröklik a szülőwebhelyük engedélyeit. Az alábbiak bővebben ismertetik az engedélyek hierarchián belüli működését:

 • A webhelycsoportgazda az engedélyeket a teljes webhelycsoport legfelső szintű webhelyére vagy gyökérwebhelyére vonatkozóan adja meg.

 • Ha Ön webhelytulajdonos, módosíthatja a webhely engedélybeállításait, amivel megszakíthatja az engedélyöröklést a webhelyen.

 • A listák és a tárak annak a webhelynek az engedélyeit öröklik, amelyikhez tartoznak. A webhelytulajdonos megszakíthatja az engedélyöröklést, és módosíthatja a lista vagy a tár engedélybeállításait.

 • A listaelemek és a tárfájlok öröklik a szülőlistájuk vagy szülőtáruk engedélyeit. Ha Ön jogosultsággal rendelkezik a lista vagy a tár fölött, megszakíthatja az engedélyöröklést, és megváltoztathatja az engedélybeállításokat közvetlenül egy adott elemen.

  Fontos tudni, hogy a felhasználók is megszakíthatják egy lista vagy tár egy-egy elemén az alapértelmezett engedélyöröklést, ha a dokumentumot vagy elemet olyasvalakivel osztják meg, aki nem rendelkezik hozzáféréssel. Ebben az esetben a SharePoint automatikusan leállítja az öröklést az adott dokumentumon.

Az alapértelmezett engedélyszintekkel gyorsan és egyszerűen adhat meg gyakori engedélyszinteket egy felhasználónál vagy felhasználók csoportjánál.

Az alapértelmezett engedélyszintek mindegyikét módosíthatja, a Teljes hozzáférés és a Korlátozott hozzáférés szint kivételével, amelyek részletesebb leírását megtalálja az alábbi táblázatban.

Engedélyszint

Leírás

Teljes hozzáférés

Valamennyi elérhető SharePoint-engedélyt tartalmazza, és alapértelmezés szerint a Tulajdonosok csoporthoz van hozzárendelve. Testreszabása és törlése nem engedélyezett.

Tervezés

Listák és dokumentumtárak létrehozása, lapok szerkesztése, valamint témák, szegélyek és stíluslapok alkalmazása a webhelyen. Egyik SharePoint-csoporthoz sincs automatikusan hozzárendelve ez az engedélyszint.

Szerkesztés

Listák hozzáadása, szerkesztése és törlése, valamint listaelemek és dokumentumok megtekintése, hozzáadása, frissítése és törlése. Ez az engedélyszint alapértelmezés szerint a Tagok csoporthoz van rendelve.

Munkatárs

Listaelemek és dokumentumok megtekintése, felvétele, frissítése és törlése

Olvasás

Megtekintheti a lapokat és az elemeket a meglévő listákban és dokumentumtárakban, és letöltheti a dokumentumokat.

Korlátozott hozzáférés

Lehetővé teszi, hogy egy felhasználó vagy csoport egy webhely lapját vagy egy tárat megnyitva akkor is hozzáférhessen egy adott tartalomelemhez, ha nincs engedélye a webhely vagy tár egyéb elemének a megnyitására vagy szerkesztésére. A SharePoint automatikusan ezt a szintet állítja be, amikor Ön hozzáférést ad egy adott elemhez. Saját maga nem rendelhet hozzá Korlátozott hozzáférés típusú engedélyeket közvetlenül egy felhasználóhoz vagy csoporthoz. Ehelyett amikor Ön szerkesztési vagy megnyitási engedélyeket ad egy adott elemhez, a SharePoint automatikusan Korlátozott hozzáférés engedélyeket rendel hozzá a többi szükséges helyhez, például ahhoz a webhelyhez vagy tárhoz, ahol az elem található.

Jóváhagyás

Lapok, listaelemek és dokumentumok szerkesztése és jóváhagyása. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyók csoport rendelkezik ezzel az engedéllyel.

Hierarchia kezelése

Webhelyek létrehozása, valamint lapok, listaelemek és dokumentumok szerkesztése. Ezt az engedélyszintet kapja alapértelmezés szerint a Hierarchiakezelők csoport.

Korlátozott olvasás

Lapok és dokumentumok megtekintése, kivéve a korábbi verziókat és a felhasználók engedélyeit.

Csak megtekintés

Lapok, elemek és dokumentumok megtekintése. Bármely kiszolgálóoldali kezelővel rendelkező dokumentum megtekintése a böngészőben, letöltési lehetőség nélkül. A kiszolgálóoldali kezelővel nem rendelkező fájltípusok (amelyeket nem lehet megnyitni a böngészőben), például a videofájlok, a .pdf fájlok és a .png fájlok továbbra is le letölthetők.

Biztonsági megjegyzés:  Az Office 365-csomagok létrehoznak egy „Mindenki, kivéve külső felhasználók” elnevezésű biztonsági csoportot, amely mindazokat a személyeket tartalmazza, akik az Office 365 címtárában szerepelnek (kivéve az explicit módon külső felhasználókként felvett személyeket). Ez a biztonsági csoport automatikusan a Tagok csoport részévé válik, így az Office 365 felhasználói hozzáférhetnek a SharePoint Online-webhelyhez, és szerkeszthetik azt. Ezenkívül az Office 365-csomagok egy „Vállalati rendszergazdák” nevű biztonsági csomagot is létrehoznak, amely az Office 365 rendszergazdáit (globális, számlázási stb.) tartalmazza. Ez a biztonsági csoport a Webhelycsoportgazdák csoport részévé válik.

Az engedélyszintek együttműködnek a SharePoint-csoportokkal. A SharePoint-csoportok azonos engedélyszinttel rendelkező felhasználókból állnak.

Mindez úgy működik, hogy Ön egy engedélyszintre helyezi a kapcsolódó engedélyeket, majd ezt az engedélyszintet hozzárendeli egy SharePoint-csoporthoz.

A Webhely engedélyei párbeszédpanel a Webhely beállításai/Felhasználók és engedélyek/Webhely engedélyei területen

Alapértelmezés szerint a SharePoint-webhelyek minden típusa tartalmaz bizonyos SharePoint-csoportokat. A csapatwebhelyeken például mindig megtalálható a Tulajdonosok, a Tagok és a Látogatók csoport. A közzétételi portálként működő webhelyek az előbbieken kívül további csoportokat is tartalmaznak, köztük például a Jóváhagyók, a Tervezők és a Hierarchiakezelők csoportot. Webhely létrehozásakor a SharePoint automatikusan létrehozza a webhelyhez a SharePoint-csoportok előre definiált készletét. A SharePoint-rendszergazdák ezenkívül egyéni csoportokat és engedélyszinteket is definiálhatnak.

A SharePoint-csoportokról A SharePoint-csoportok ismertetése című cikkben olvashat részletesebben.

A webhelyeken alapértelmezés szerint elérhető SharePoint-csoportok és engedélyszintek a következő tényezőktől függően eltérők lehetnek:

 • A webhelyhez választott sablon

 • Hogy belső vagy nyilvános webhelyről van-e szó

 • A SharePoint-rendszergazdák által konkrét céllal (például kereséshez) létrehozott egyedi engedélyek a webhelyen

Az alábbi táblázatban a Látogatók, a Tagok és a Tulajdonosok általános csoport alapértelmezett engedélyszintjeit és engedélyeit foglaltuk össze.

Csoport

Engedélyszint

Látogatók

Olvasás:    Ez az engedélyszint a következő engedélyeket foglalja magában:

 • Megnyitás

 • Elemek megtekintése, Korábbi verziók megtekintése, Lapok megtekintése és Alkalmazáslapok megtekintése

 • Felhasználói adatok böngészése

 • Értesítések létrehozása

 • Önkiszolgáló webhelykészítés

 • Távoli felületek használata

 • Ügyfél-integrációs szolgáltatások használata

Tagok

Szerkesztés:    Az Olvasás engedélyszint engedélyein felül ez az engedélyszint még a következő engedélyeket is tartalmazza:

 • Elemek megtekintése, hozzáadása, frissítése és törlése

 • Listák hozzáadása, szerkesztése és törlése

 • Korábbi verziók törlése

 • Könyvtárak böngészése

 • Személyes felhasználói adatok szerkesztése

 • Személyes nézetek kezelése

 • Személyes kijelzők hozzáadása, frissítése és eltávolítása

Tulajdonosok

Teljes hozzáférés:    Ez az engedélyszint az összes elérhető SharePoint-engedélyt tartalmazza.

Ezek az engedélyek a SharePoint-webhelyek egészén érvényesek. Az alábbi táblázatban a webhelyekre vonatkozó engedélyeket és az azokat felhasználó engedélyszinteket gyűjtöttük össze.

Engedély

Teljes hozzáférés

Tervezés

Szerkesztés

Munkatárs

Olvasás

Korlátozott hozzáférés

Jóváhagyás

Hierarchia kezelése

Korlátozott olvasás

Csak megtekintés

Engedélyek kezelése

X

X

A Web Analytics adatainak megtekintése

X

X

Alwebhelyek létrehozása

X

X

Webhely kezelése

X

X

Lapok hozzáadása és testreszabása

X

X

X

Témák és szegélyek alkalmazása

X

X

Stíluslapok alkalmazása

X

X

Csoportok létrehozása

X

Könyvtárak böngészése

X

X

X

X

X

X

Önkiszolgáló webhelykészítés

X

X

X

X

X

X

X

X

Lapok megtekintése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Engedélyek számbavétele

X

X

Felhasználói adatok böngészése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Értesítések kezelése

X

X

Távoli felületek használata

X

X

X

X

X

X

X

X

Ügyfél-integrációs szolgáltatások használata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Megnyitás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Személyes felhasználói adatok szerkesztése

X

X

X

X

X

X

Ezek az engedélyek a listákban és a tárakban lévő tartalmakra vannak hatással. Az alábbi táblázatban a listákra és a tárakra vonatkozó engedélyeket és az azokat felhasználó engedélyszinteket gyűjtöttük össze.

Engedély

Teljes hozzáférés

Tervezés

Szerkesztés

Munkatárs

Olvasás

Korlátozott hozzáférés

Jóváhagyás

Hierarchia kezelése

Korlátozott olvasás

Csak megtekintés

Listák kezelése

X

X

X

X

Kivétel felülbírálása

X

X

X

X

Elemek hozzáadása

X

X

X

X

X

X

Elemek szerkesztése

X

X

X

X

X

X

Elemek törlése

X

X

X

X

X

X

Elemek megtekintése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elemek jóváhagyása

X

X

X

Elemek megnyitása

X

X

X

X

X

X

X

X

Korábbi verziók megtekintése

X

X

X

X

X

X

X

X

Korábbi verziók törlése

X

X

X

X

X

X

Értesítések létrehozása

X

X

X

X

X

X

X

X

Alkalmazáslapok megtekintése

X

X

X

X

X

X

X

X

Ezek az engedélyek az adott felhasználóhoz tartozó tartalmakra vannak hatással. Az alábbi táblázatban a személyes nézetekre és kijelzőkre vonatkozó engedélyeket és az azokat felhasználó engedélyszinteket gyűjtöttük össze.

Engedély

Teljes hozzáférés

Tervezés

Szerkesztés

Munkatárs

Olvasás

Korlátozott hozzáférés

Jóváhagyás

Hierarchia kezelése

Korlátozott olvasás

Csak megtekintés

Személyes nézetek kezelése

X

X

X

X

X

X

Saját kijelzők hozzáadása és eltávolítása

X

X

X

X

X

X

Személyes kijelzők frissítése

X

X

X

X

X

X

A SharePoint-engedélyek más SharePoint-engedélyektől függhetnek. Egy adott elem megtekintéséhez például meg is kell tudnia nyitni azt. Ennek értelmében az Elemek megtekintése engedély a Megnyitás engedélytől függ.

Egy másik SharePoint-engedélytől függő SharePoint-engedély kiválasztásakor a SharePoint automatikusan beállítja a megfelelő engedélytársítást. Hasonlóképpen, ha töröl egy SharePoint-engedélyt, a SharePoint automatikusan törli a tőle függő SharePoint-engedélyeket is. Az Elemek megtekintése engedély törlésekor például a SharePoint automatikusan törli a Listák kezelése engedélyt, hiszen egy lista csak úgy kezelhető, ha meg is lehet tekinteni a szóban forgó elemet.

Tipp:  A SharePointban egyetlen olyan engedély létezik, amelyik nem függ más engedélytől: ez a Megnyitás engedély. A SharePoint minden más engedélye ettől az engedélytől függ. Ha egyéni engedélyszintet szeretne tesztelni, elegendő a Megnyitás engedélyt törölnie, mert így automatikusan törlődik az összes többi engedély is.

Az alábbi szakaszok táblázataiban az egyes engedélykategóriák SharePoint-engedélyeinek leírását olvashatja, és megtalálhatja bennük a különféle engedélyektől függő többi engedélyt is.

Webhelyek engedélyei és függő engedélyek

Az alábbi táblázat a webhelyekre vonatkozó engedélyeket és a tőlük függő engedélyeket tartalmazza.

Engedély

Leírás

Függő engedélyek

Engedélyek kezelése

Webhelyre vonatkozó engedélyszinteket hozhat létre és módosíthat, valamint engedélyeket rendelhet felhasználókhoz és csoportokhoz.

Elemek jóváhagyása, Engedélyek számbavétele, Megnyitás

A Web Analytics adatainak megtekintése

A webhely használatára vonatkozó jelentéseket tekinthet meg.

Elemek jóváhagyása, Megnyitás

Alwebhelyek létrehozása

Alwebhelyeket, többek között csapatwebhelyeket, értekezlet-munkaterületi és dokumentum-munkaterületi webhelyeket hozhat létre.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Webhely kezelése

Elvégezheti a webhely összes felügyeleti feladatát, beleértve a tartalmak karbantartását.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Lapok hozzáadása és testreszabása

Hozzáadhat, módosíthat vagy törölhet HTML-lapokat vagy kijelzőlapokat, valamint egy Windows SharePoint Services-kompatibilis szerkesztőprogrammal szerkesztheti a webhelyet.

Elemek megtekintése, Könyvtárak böngészése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Témák és szegélyek alkalmazása

Témákat és szegélyeket alkalmazhat a teljes webhelyre.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Stíluslapok alkalmazása

Stíluslapot (CSS-fájlt) alkalmazhat a webhelyre.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Csoportok létrehozása

A webhelycsoportban bárhol használható felhasználói csoportot hozhat létre.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Könyvtárak böngészése

Számba veheti a webhely fájljait és mappáit egy csatolófelület, például a SharePoint Designer vagy egy WebDAV szolgáltatást támogató webkiszolgáló használatával.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Önkiszolgáló webhelykészítés

Webhelyeket hozhat létre az önkiszolgáló webhelykészítés használatával.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Lapok megtekintése

Megtekintheti a webhely lapjait.

Megnyitás

Engedélyek számbavétele

Számba veheti a webhely, lista, mappa, dokumentum vagy listaelem engedélyeit.

Elemek megtekintése, Elemek megnyitása, Korábbi verziók megtekintése, Könyvtárak böngészése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Felhasználói adatok böngészése

Megtekintheti a webhely használóinak adatait.

Megnyitás

Értesítések kezelése

Kezelheti a webhely használóinak küldendő értesítéseket.

Elemek megtekintése, Értesítések létrehozása, Lapok megtekintése, Megnyitás

Távoli felületek használata

Használhatja a Simple Object Access Protocol (SOAP), a WebDAV vagy a SharePoint Designer csatolófelületet a webhely eléréséhez.

Megnyitás

Megnyitás*

Megnyithatja a webhelyeket, a listákat vagy a mappákat a bennük található elemek eléréséhez.

Nincs függő engedély

Személyes felhasználói adatok szerkesztése

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó megváltoztathassa saját felhasználói adatait, például egy kép hozzáadásával.

Felhasználói adatok böngészése, Megnyitás

Listák engedélyei és függő engedélyek

Az alábbi táblázat a listákra és a tárakra vonatkozó engedélyeket, valamint a tőlük függő engedélyeket tartalmazza.

Engedély

Leírás

Függő engedélyek

Listák kezelése

Létrehozhat és törölhet listákat, hozzáadhat és törölhet listaoszlopokat, valamint hozzáadhatja és eltávolíthatja a listák nyilvános nézeteit.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás, Személyes nézetek kezelése

Kivétel felülbírálása

Elvethet vagy beadhat egy másik felhasználó által kivett dokumentumot.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek hozzáadása

Listaelemeket vehet fel, dokumentumtárakat bővíthet dokumentumokkal, valamint hozzászólhat webes vitafórumokhoz.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek szerkesztése

Szerkesztheti a listák elemeit és a dokumentumtárakban lévő dokumentumokat, valamint a hozzászólásokat a webes vitafórumokban, illetve testre szabhatja a dokumentumtárakban tárolt kijelzőlapokat.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek törlése

Elemeket törölhet listákból, dokumentumokat dokumentumtárakból és hozzászólásokat webes vitafórumokból.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek megtekintése

Megtekinthet listaelemeket, dokumentumtárban lévő dokumentumokat, valamint a webes vitafórumok tartalmát.

Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek jóváhagyása

Jóváhagyhatja a listaelemek vagy dokumentumok alverzióját.

Elemek szerkesztése, Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Elemek megnyitása

Megtekintheti a kiszolgálóoldali fájlkezelőket használó dokumentumok forrását.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Korábbi verziók megtekintése

Megtekintheti a listaelemek és dokumentumok korábbi verzióit.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Korábbi verziók törlése

Törölheti a listaelemek és dokumentumok korábbi verzióit.

Elemek megtekintése, Korábbi verziók megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Értesítések létrehozása

Létrehozhat e-mailben küldött értesítéseket.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Alkalmazáslapok megtekintése

Megtekintheti egy dokumentumtár vagy egy lista dokumentumait és nézeteit.

Megnyitás

Személyes engedélyek és függő engedélyek

Az alábbi táblázat a személyes nézetekre és a kijelzőkre vonatkozó engedélyeket, valamint a tőlük függő engedélyeket tartalmazza.

Engedély

Leírás

Függő engedélyek

Személyes nézetek kezelése

Létrehozhatja, módosíthatja és törölheti a listák személyes nézeteit.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

Saját kijelzők hozzáadása és eltávolítása

Hozzáadhat vagy eltávolíthat saját kijelzőket egy kijelzőlapon.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás, Személyes kijelzők frissítése

Személyes kijelzők frissítése

Személyes kijelzőket frissíthet a személyes információk megjelenítéséhez.

Elemek megtekintése, Lapok megtekintése, Megnyitás

A Korlátozott hozzáférésű felhasználói engedély zárolási módja egy webhelycsoport-szolgáltatás, amelyet a közzétett webhelyek védelmének biztosításához használhat. Ha a zárolási mód be van kapcsolva, a korlátozott hozzáférés jogosultsági szint részletes engedélyei csökkentettek. Az alábbi táblázat részletezi a korlátozott hozzáférés jogosultsági szint alapértelmezett engedélyeit és a zárolási mód bekapcsolásakor érvényes korlátozott engedélyeket.

Engedély

Korlátozott hozzáférés – alapértelmezett

Korlátozott hozzáférés – zárolási mód

Listaengedélyek: Alkalmazáslapok megtekintése

X

Webhely engedélyei Felhasználói adatok böngészése

X

X

Webhely engedélyei Távoli felületek használata

X

Webhely engedélyei Ügyfél-integrációs szolgáltatások használata

X

X

Webhely engedélyei Megnyitás

X

X

A zárolási mód alapértelmezés szerint minden közzétételi webhely esetén be van kapcsolva, beleértve azt is, ha egy korábbi közzétételi webhelysablont alkalmaztak a webhelycsoporthoz. A zárolási mód az ajánlott konfiguráció, ha webhelyein nagyobb védelmet kell biztosítania.

Ha letiltja a Korlátozott hozzáférésű felhasználók engedélyének zárolása mód webhelycsoport-szolgáltatást, a korlátozott hozzáférésű jogosultsággal rendelkező felhasználók (például a névtelen felhasználók) webhelye bizonyos területeihez kapnak hozzáférést.

Most, hogy ismereteket szerzett az engedélyekkel, az örökléssel és az engedélyszintekkel kapcsolatban, ideje kialakítania a stratégiáját. Ha így tesz, azzal lefektetheti az irányelveket a felhasználók számára, minimálisra csökkentheti a karbantartás szükségességét, és biztosíthatja a szervezeti adatokat szabályozó irányelveknek való megfelelést. Az engedélystratégia megtervezése című cikkben tippeket talál a stratégia kialakításához.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×