A SharePoint-fájlok eszköz beállítása

Megjegyzés: Ez a cikk elvégezte a feladatát, és hamarosan megszűnik. „A lap nem található” üzenet elkerülése érdekében eltávolítjuk azokat a hivatkozásokat, amelyekről tudomásunk van. Ha létrehozott erre a lapra mutató hivatkozásokat, távolítsa el őket, így közösen naprakészen tartjuk a webet.

A SharePoint-fájlok eszköz a SharePoint-dukumentumtárakban tartalmakat tároló szervezeteknek a következő előnyöket nyújtja:

 • Hozzáférés fájltartalmakhoz bizonyos vállalaton kívüli személyek részére: A SharePoint-fájlok eszköz megfelelő és hatékony módot kínál a vállalati tűzfalon kívül eső személyekkel való együttműködéshez. Emellett az eszköz központi munkakörnyezetet nyújt földrajzilag egymástól távol lévő csoportok számára.

 • Offline hozzáférés fájltartalomhoz: A SharePoint-fájlok eszköz az utazó vagy korlátozott internet-hozzáféréssel rendelkező munkatársaknak olyan környezetet nyújt, melyben offline hozzáférhetnek fájltartalmakhoz, megtekinthetik vagy frissíthetik azokat.

 • A SharePoint-fájlok eszköz felhasználói élvezhetik annak sokrétű alkalmazás-szolgáltatásait, más munkaterület-eszközök szolgáltatásai mellett.

Kérjük, vegye figyelembe a következő további részleteket és javaslatokat a SharePoint-dokumentumtárban tárolt fájlokkal végzendő műveleteket lehetővé tevő SharePoint-fájlok eszköz használatával kapcsolatban:

 • A SharePoint-fájlok eszköz csak a Windows SharePoint Services 3.0 vagy annak későbbi verzióinak dokumentumtáraival feleltethető meg. Hibaüzenet jelenik meg, ha a Windows SharePoint Services korábbi verziójával próbálja megfeleltetni.

 • Javasoljuk, hogy engedélyezze az olyan SharePoint-webhelyek verziószámozását, ahonnan SharePoint-fájlok eszközbe visz át fájlokat. A verziószámozás segít minimálisra csökkenteni a szinkronizálási hibák és ütközések miatt alkalmakként előforduló adatvesztés veszélyét.

 • A SharePoint-dokumentumtárak metaadatokat tartalmaznak, amelyeket a SharePoint-fájlok eszköz nem támogat és nem őriz meg.

 • A SharePoint-fájlok eszköz nem ismeri fel a SharePoint-dokumentumtárak nézeteit. Ebből következően a SharePoint-fájlok eszköz több dokumentumot tartalmazhat, mint amennyi megjelenik a dokumentumtárban, ahol a nézetek bizonyos fájlokat kiszűrnek.

Adatok szinkronizálása a SharePoint-fájlok eszközben

Az adatok szinkronizálása a SharePoint-fájlok eszközben a következőképpen történik:

 • Az adatok munkaterületi tagok közötti szinkronizálása ugyanúgy történik, mint a Groove Fájlok eszköze esetében: az online tartózkodó munkaterületi tagok elküldik és fogadják a frissítéseket, amint azokat a munkaterületen mentették.

 • A SharePoint-webhelyre küldött és onnan fogadott frissítések automatikus ütemezéssel zajlanak, vagy manuálisan történnek, ha a szinkronizálásvezérlést végző munkaterületi tag szinkronizálást kezdeményez.

A szinkronizálási művelet SharePoint-fájlok eszközben

SharePoint-fájlok eszközt tartalmazó munkaterületen legalább egy, a következő hitelesítő adatokkal rendelkező tagnak kell lennie:

 • Hozzáférés a kívánt dokumentumtárhoz kiválasztott SharePoint-webhelyen.

 • A kötelező SharePoint-engedélyek frissítések küldésére és fogadására SharePoint-webhelyen.

  A szinkronizáló minimális engedélye, a szokásos SharePoint-engedélyeket használva, a „Tulajdonos”, a „Közreműködés” beállítás engedélyezésével. Az olyan SharePoint-webhelyeknél, amelyek egyéni engedélyekkel rendelkeznek, a szinkronizálónak beállított engedélyekkel kell rendelkeznie tételek hozzáadásához, szerkesztéséhez és törléséhez.

 • Kötelező engedélyek a SharePoint-webhellyel történő szinkronizáláshoz. Alapértelmezés szerint a vendégeket kivéve minden tag rendelkezik engedéllyel SharePoint-dokumentumtárral való szinkronizáláshoz, illetve szinkronizálásvezérlés kérelmezéséhez az eszközhöz az aktuális szinkronizálótól.

  Megjegyzés: Bár Résztvevő szerepkörű munkaterületi tag általában eljárhat szinkronizálóként, ez a szerepkör rendszerint nem foglal magában fájltörlési jogosultságot. Ebből adódóan Résztvevő szerepkörű szinkronizáló sikertelen fájltörlésekről kaphat figyelmeztetést szinkronizálás kezdeményezésekor.

Az a tag, aki rendelkezik a kötelező engedélyekkel mind a SharePoint-webhelyen, mind a SharePoint-fájlok eszközben, vállalhatja a „szinkronizáló” feladatkörét, azaz időszakos szinkronizálás kezdeményezését a SharePoint-fájlok eszköz és a SharePoint-webhely között, illetve a SharePoint-fájlok eszköz automatikus, előre ütemezett szinkronizálásának beállítását. A szinkronizálás elvégzéséhez a szinkronizálónak online kell tartózkodnia és hozzáféréssel kell rendelkeznie a SharePoint-webhelyhez.

A SharePoint-fájlok eszközben csak egy munkaterületi tag lehet szinkronizáló. A többi tag, aki rendelkezik a kötelező engedéllyel, kérelmezheti a szinkronizáló feladatkörének átvételét. Az aktuális szinkronizáló tag ekkor választhatja a szerepkörről való lemondást, vagy elutasíthatja a kérést, és megtarthatja a feladatkört. A szinkronizáló tag nem kezdeményezheti a szinkronizálási feladat más tagra való átruházását, a feladatkör átvételét csak más tag kérelmezheti.

Ha az aktuális szinkronizáló elveszti a jogosultságát a feladat betöltéséhez (például ha a szinkronizáló munkaterület-szerepkörét lefokozzák, vagy ha már nem munkaterületi tag a szinkronizáló), a szinkronizálásvezérlés automatikusan egy másik alkalmas munkaterületi tagra száll át. Ha nincs olyan munkaterületi tag, aki rendelkezne a kötelező engedélyekkel, a SharePoint-fájlok eszköz nem szinkronizálható tovább a SharePoint-webhellyel, és hagyományos Fájlok eszközként működik tovább.

Az aktuális szinkronizáló neve megjelenik az állapotsoron az eszközlap fölött:

Az aktuális szinkronizáló neve

Az állapotsor értesíti a szinkronizálót, ha szinkronizálatlan módosítások vannak az eszközben. Mikor a Szinkronizálás gombra kattint, a Szinkronizálás megtekintése ablakban megjelenik az összes fájlütközés, valamint függőben lévő frissítés. A szinkronizáló ekkor fel tudja oldani az ütközéseket, mielőtt elvégezné a szinkronizálást.

Az aktuális szinkronizálónak érdemes elfogadnia a szinkronizálási feladat más, a SharePoint-webhelyhez hozzáféréssel rendelkező és a kötelező engedélyek birtokában lévő tagra történő átruházásának kérését.

Bizonyos körülmények között a szinkronizálási feladatot át kell adni más tagnak. Ha a szinkronizáló például nem tud szinkronizálást indítani hosszabb ideig (szabadság miatt akár), jeleznie kell egy másik, a szükséges hitelesítő adatokkal rendelkező munkaterületi tagnak, hogy küldjön kérelmet a szinkronizáló feladatkörének betöltésére. A másik lehetőség, ha a szinkronizáló automatikus, ütemezett szinkronizálást engedélyez. Ez az eljárás azonban kockázatos lehet, mivel azt feltételezi, hogy a szinkronizáló számítógépe mindvégig bekapcsolva és online állapotban marad.

Az állapotsoron minden munkaterületi tag láthatja az aktuális szinkronizálót, és a mellette lévő mappahivatkozás-ikonra mutatva megjelenítheti a SharePoint-webhely URL-címét tartalmazó üzenetpanelt. A kötelező azonosító adatokkal rendelkező munkaterületi tagok a mappahivatkozás-ikonra kattintva meg tudják nyitni a webböngészőt, és a SharePoint-webhelyre tudnak ugrani, vagy a Szerkesztés menü SharePoint-tár megnyitása elemére tudnak kattintani.

Az állapotsor minden tag számára jelzi az utolsó szinkronizálás dátumát és időpontját is. Minden tag láthatja a Naptár ikonra kattintva a szinkronizálás ütemezésére vonatkozó információkat.

A szinkronizáló az állapotsoron lévő lehetőségek közül választva számos műveletet elvégezhet, például szinkronizálást, az ütemezési beállítások módosítását és a szinkronizálási hibák elhárítását.

A szinkronizálás indításának beállításai

A szinkronizáló két lehetőség közül választhat szinkronizálás indításánál:

 • Manuális szinkronizálás: Ezzel a beállítással a SharePoint-fájlok eszköz és a SharePoint-webhely csak akkor szinkronizálódik, ha a szinkronizáló elindítja a műveletet.

 • Ütemezett szinkronizálás: Ezzel a beállítással a szinkronizáló speciális időintervallumot határoz meg az automatikus szinkronizáláshoz.

  Megjegyzés: Olyan tényezőktől függően, mint az aktuális hálózat forgalmának leterheltsége, a kiszolgáló az ütemezett szinkronizálást olykor a következő ütemezett időpontig elhalaszthatja.

SharePoint verziókövetési feladatok végrehajtása

Csak a szinkronizáló végezheti el a következő SharePoint verziókövetési feladatokat a SharePoint-fájlok eszközben lévő fájlokkal:

 • Fájl kivétele: A fájl kivételével a SharePoint-webhelyen zárolja a fájlt, így akadályozva meg, hogy a SharePoint-webhelyen lévő fájlhoz közvetlen hozzáféréssel rendelkező felhasználók frissítsék azt, mialatt a SharePoint Workspace programban módosítja.

  Megjegyzés: A fájl kivételekor a fájl legfrissebb verzióját hívja le a SharePoint-dokumentumtárból, hacsak a fájl aktuális verziója nem tartalmaz a SharePoint-fájlok eszközben szinkronizálatlan módosításokat. Más szóval, ha a SharePoint Workspace programban szerkeszti a fájlt, majd kiveszi azt, nem írja fölül a fájl szerkesztett változatát a SharePoint-tárból származó eredetivel.

 • Fájl beadása: A SharePoint-fájlok eszközből történő fájlbeadással frissíti a fájlt a SharePoint-webhelyen, és feloldja a fájlkivételi zárolást.

 • Kivétel megszakítása: A kivétel megszakítása egyszerűen feloldja a fájl zárolását a SharePoint-webhelyen és szerkeszthetővé teszi a fájlt.

SharePoint-fájlok eszközt tartalmazó munkaterületek duplikálása vagy archiválása

SharePoint-fájlok eszközt tartalmazó munkaterületeket duplikálhat, illetve archív vagy sablonfájlként menthet. Ugyanakkor ne feledje, hogy a SharePoint-fájlok eszköz a duplikált munkaterületen, illetve archív vagy sablonfájlként mentett új munkaterületeken nem őrzi meg a kapcsolatát a SharePoint-dokumentumtárral, és szolgáltatásai a hagyományos Fájlok eszközéire korlátozódnak.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×