A SharePoint-csapatwebhelyek beállításainak kezelése

A SharePoint-csapatwebhelyek beállításainak kezelése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha rendelkezik egy csoporthoz kapcsolt csapatwebhellyel a SharePoint Online-ban vagy egy SharePoint Server-webhelyen, módosíthatja a webhely beállításait, adatait és engedélyeit.

Megjegyzések: 

A webhely emblémájának módosítása

A csapatwebhelyek ugyanazt az emblémát használják, mint amit az az Office 365-csoport, amelyhez kapcsolódnak. Ha módosítja a csoporthoz kapcsolt SharePoint-csapatwebhely emblémáját, azzal a megfelelő Office 365-csoport emblémája is megváltozik.

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a Beállítások Beállítások ikon elemre.

 3. Kattintson a Webhely adatai elemre.

  Webhely adatai

 4. A webhely emblémája alatt kattintson a Módosítás elemre.

  A SharePoint-webhely emblémájának módosítása

 5. Jelölje ki az új emblémát, és kattintson a Megnyitás gombra, majd a Mentés elemre.

A név, a leírás, az adatvédelmi szint és a webhely besorolásának módosítása

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a Beállítások Beállítások ikon elemre.

 3. Kattintson a Webhely adatai elemre.

  Webhely adatai

 4. Módosítsa a kívánt mezők értékét:

  • Csapatwebhely neve (kötelező)

  • Leírás (nem kötelező)

  • Adatvédelmi beállítások (nem kötelező): A Nyilvános beállítás azt jelenti, hogy a szervezetben mindenki láthatja a tartalmat, és mindenkiből lehet tag. A Személyes azt jelenti, hogy a tagsághoz egy webhelytulajdonos jóváhagyása szükséges, és csak a tagok láthatják a tartalmat.

  • Csapatwebhely besorolása (nem kötelező): A beállítással besorolhatók a webhelyek különböző értékek alapján (például belső, bizalmas, az üzletmenetet jelentősen vagy kis mértékben befolyásoló stb.). Ezek az értékek az adatok bizalmassági szintjére vagy életciklusára vonatkozhatnak. Az értékeket a rendszergazda határozza meg és hozza létre. További információt a Webhelykészítés kezelése a SharePoint Online-ban című cikkben talál.

  A SharePoint Webhely adatai panelje

Ezek a webhelyek leggyakoribb beállításai. Ha a webhely más beállításait szeretné módosítani, kattintson a Minden webhelybeállítás megtekintése elemre.

A webhely engedélyeinek kezelése

A webhely engedélyszintjei a SharePoint engedélycsoportjain alapulnak. A SharePoint-engedélycsoportok tagjai ellátogathatnak a webhelyre anélkül, hogy szerkeszthetnék azt (Webhelylátogatók), szerkeszthetik a webhelyet (Webhelytagok), vagy teljes hozzáférésük lehet a webhelyhez (Webhelytulajdonosok).

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. A jobb felső sarokban kattintson a Beállítások Beállítások ikon elemre.

 3. Kattintson a Webhely engedélyei elemre.

  Webhely engedélyei párbeszédpanel

Mások meghívása a webhelyre

Ha hozzáférést szeretne adni másoknak a webhelyhez, akkor két lehetősége van: vagy felveszi őket tagként a webhelyhez tartozó Office 365-csoportba (ez az ajánlott módszer), vagy megosztja a webhelyet másokkal anélkül, hogy felvenné őket az Office 365-csoportba. Ha hozzáférést szeretne adni másoknak a webhelyéhez, kattintson a Személyek meghívása elemre, és válasszon a következő lehetőségek közül:

 • Tagok felvétele csoportba – ha tagokat szeretne felvenni a webhelyhez tartozó Office 365-csoportba. Ez az ajánlott módszer. Kattintson a Tagok felvétele elemre, írjon be egy nevet vagy e-mail-címet, és kattintson a Mentés gombra. Az Office 365-csoportba felvett tagok alapértelmezés szerint a SharePoint Webhelytagok engedélycsoportjába kerülnek, és így szerkeszthetik a webhelyet. Ezenkívül teljes hozzáféréssel rendelkeznek az Office 365-csoport erőforrásaihoz, például a csoportos beszélgetésekhez, a naptárhoz stb.

 • Csak a webhely megosztása – ha úgy szeretné megosztani a webhelyet másokkal, hogy nem veszi fel őket a webhelyhez tartozó Office 365-csoportba. Írjon be egy nevet vagy e-mail-címet, kattintson a lefelé mutató nyílra a SharePoint engedélyszintjének kiválasztásához, és kattintson a Hozzáadás gombra. A webhely megosztásával hozzáférést ad másoknak a webhelyhez, de az Office 365-csoport erőforrásaihoz (például csoportos beszélgetések, naptár stb.) nem.

  Mások meghívása a SharePoint-webhelyre

A webhely engedélyeinek módosítása

Ha meg szeretné változtatni egy egyén vagy csoport engedélyszintjét, kattintson a lefelé mutató nyílra a személy vagy csoport SharePoint-engedélyszintje mellett, és válassza a Teljes hozzáférés elemet a Webhelytulajdonosok csoportba való felvételükhöz, illetve az Olvasás elemet a Webhelylátogatók csoportba való felvételükhöz.

Megjegyzés : Ha meg szeretné tekinteni a webhelyhez tartozó Office 365-csoport összes tagját és az illetők SharePoint-engedélyszintjeit, kattintson a tagok elemre a webhely jobb felső részén.

A webhely engedélyeinek eltávolítása

Szervezetén kívüli személyeket a webhely társított Office 365 csoport tagjának eltávolításához kattintson a a csoporthoz tartozó SharePoint jogosultsági szint melletti nyílra, és válassza a eltávolítása.

Megjegyzés : Az Eltávolítás elem csak azoknál az egyéneknél vagy csoportoknál érhető el, akik vagy amelyek nem részei az Office 365-csoportnak.

Ha a webhelyhez tartozó Office 365-csoport egyik tagját szeretné eltávolítani, kattintson a webhely jobb felső részén a tagok elemre, kattintson az adott tag engedélyszintje melletti lefelé mutató nyílra, és válassza az Eltávolítás a csoportból lehetőséget.

Webhelyengedély eltávolítása

Engedélyek speciális beállításai

Ha Ön webhelytulajdonos, látni fog egy Engedélyek speciális beállításai hivatkozást, amelyre kattintva további SharePoint-engedélybeállításokat is konfigurálhat. További információt A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése című témakörben talál.

Tárterületkvóta és külső megosztás beállítása a Windows PowerShell használatával

A tárterületkvótát és a külső megosztást kizárólag a Windows PowerShell használatával lehet konfigurálni. Ha Ön rendszergazda, ezt a Set-SPOSite paranccsal végezheti el. A csoportok PowerShell-lel történő kezeléséről az Office 365-csoportok kezelése a PowerShell használatával című témakörben tájékozódhat.

A SharePoint Server-webhely nevének, leírásának és emblémájának módosítása

Tulajdonosként vagy teljes hozzáférési engedélyekkel rendelkező felhasználóként módosíthatja a SharePoint Server-webhely nevét, leírását és emblémáját.

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. Kattintson a jobb felső sarokban a Beállítások Beállítások ikon elemre, illetve a bal felső részen a Webhelyműveletek Gombkép elemre.

 3. Kattintson a Webhely beállításai elemre.

  A Webhely beállításai lehetőség a Beállítások gomb alatt
 4. A Megjelenés és működés csoportban kattintson a Név, leírás és embléma hivatkozásra.

 5. Frissítse a Név mezőt. Ha szeretné, adja meg vagy szerkessze a webhely leírását a Leírás mezőben.

  A név, a leírás és az embléma beállításainak lapja
  SharePoint 2016
 6. SharePoint 2016 vagy 2013 esetén az Embléma és leírás csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  Kattintson a SZÁMÍTÓGÉPRŐL elemre, tallózással keresse meg a képet, és kattintson a Megnyitás gombra.

  Kattintson a SHAREPOINT-WEBHELYRŐL elemre, tallózással keresse meg a képet a SharePoint-webhelyen, és kattintson a Beszúrás gombra.

  SharePoint 2010 esetén az Embléma és leírás csoportban szúrja be az emblémaként használni kívánt kép URL-címét.

  A név, az embléma és a leírás beállításainak lapja
  SharePoint 2010
 7. Ha szeretne, adjon meg egy leírást vagy helyettesítő szöveget. A mentéshez kattintson az OK gombra.

A webhely engedélyeinek kezelése

A webhely engedélyszintjei a SharePoint engedélycsoportjain alapulnak. Az engedélycsoportok tagjai ellátogathatnak a webhelyre anélkül, hogy szerkeszthetnék azt (Webhelylátogatók), szerkeszthetik a webhelyet (Webhelytagok), vagy teljes hozzáférésük lehet a webhelyhez (Webhelytulajdonosok).

Ha hozzáférést szeretne adni másoknak a webhelyhez, akkor két lehetősége van: vagy felveszi őket tagként a webhelyhez tartozó egyik csoportba (ez az ajánlott módszer), vagy megosztja a webhelyet másokkal anélkül, hogy felvenné őket egy csoportba.

Ha meg szeretne hívni másokat a webhelyére,használja a Megosztás gombot. További információt a Webhely megosztása című témakörben talál.

Ha csoportokkal szeretne személyeket hozzáadni,létrehozhat egy csoportot, vagy használhat egy már létező csoportot, amelybe felveheti a kívánt tagokat. A csoportokkal különböző szintű engedélyeket állíthat be a csoport összes tagjának, így egyszerűbben kezelhet több, azonos engedélyszinttel rendelkező felhasználót, illetve a hozzáférésüket. További információt a SharePoint-csoportok létrehozása és kezelése című témakörben talál.

A webhely engedélyeinek módosítása

Ha meg szeretné változtatni egy egyén vagy csoport engedélyszintjét, kattintson a lefelé mutató nyílra a személy vagy csoport engedélyszintje mellett, és válassza a Teljes hozzáférés elemet a Webhelytulajdonosok csoportba való felvételükhöz, illetve az Olvasás elemet a Webhelylátogatók csoportba való felvételükhöz.

Megjegyzés : Ha meg szeretné tekinteni a webhelyhez tartozó Office 365-csoport összes tagját és az illetők engedélyszintjeit, kattintson a tagok elemre a webhely jobb felső részén.

A webhely engedélyeinek eltávolítása

Ha a webhelyéhez tartozó egyik csoportból szeretne eltávolítani valakit, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Lépjen a webhelyére.

 2. Kattintson a jobb felső sarokban a Beállítások Beállítások ikon elemre, illetve a bal felső részen a Webhelyműveletek Gombkép elemre.

 3. Kattintson a Webhely beállításai elemre.

  A Webhely beállításai lehetőség a Beállítások gomb alatt
 4. Kattintson a Felhasználók és engedélyek csoport Webhely engedélyei pontjára.

  Felhasználók és engedélyek menüelem
 5. A Webhely engedélyei párbeszédpanelen kattintson arra a csoportra, amelynek az egyik tagját el szeretné távolítani.

 6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt felhasználót.

 7. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Felhasználók eltávolítása a csoportból parancsot.

 8. Kattintson az OK gombra.

Engedélyek speciális beállításai

Az engedélyek működéséről és a használható beállításokról A SharePoint jogosultsági szintjeinek ismertetése című témakörben olvashat bővebben.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×