A SharePoint Online célközönségeinek kezelése

A célközönségek olyan felhasználói csoportok, amelyek alapján tartalmakat irányíthat a szervezet meghatározott személyeihez. A csoportok alapulhatnak az Exchange Online terjesztési csoportjainak tagságán, a SharePoint-csoportok tagságán, vagy olyan szabályokon, amelyeket a SharePoint Online-rendszergazda ad meg a SharePoint Felügyeleti központban. A SharePoint Online-rendszergazdák a SharePoint Felügyeleti központban vehetnek fel, szerkeszthetnek és törölhetnek célközönségeket.

Megjegyzés:  A SharePoint Felügyeleti központ megnyitásához és a cikkben ismertetett műveletek elvégzéséhez globális rendszergazdai engedélyekkel kell rendelkezni az Office 365-ben.

Célközönségek segítségével a szervezetek az egyes felhasználók részére különböző tartalmakat jeleníthetnek meg. Célközönséget lista- és listaelemszintű tartalmakhoz állíthat be.

A SharePoint Online-ban a célközönségszabályok a következő tárházakban található információkon alapulhatnak:

 • Az Office 365 címtár-szolgáltatási fiók (Microsoft Azure Active Directory-példány)

 • Egy identitáskezelő rendszer, például az Active Directory tartományi szolgáltatások tagsága

 • A szervezet beosztotti struktúrája (ha az arra vonatkozó információkat az Active Directory tartományi szolgáltatások tárolják).

A célközönségek definiálása és tárolása a Felhasználói profil szolgáltatásalkalmazásokban történik.

Az egyes célközönségeket előbb össze kell állítani, csak ez után lehet tartalommal megcélozni őket. Az összeállítási folyamat az identitáskezelő rendszertől kapott legfrissebb adatok bejárásával azonosítja a célközönség tagjait. A SharePoint Online előre megadott rendszeres időközönként állítja össze a célközönséget az Office 365 címtára alapján.

Biztonsági megjegyzés:  A közönségek használata mindössze kényelmessé teszi a tartalmak adott felhasználócsoportoknak történő megjelenítését. A tartalmak a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók számára bármikor elérhetők és megtekinthetők. További információt Az engedélystratégia megtervezése című témakörben találhat.

Célközönség hozzáadása, szerkesztése és törlése

A célközönségek oly módon csoportosítják egy adott szervezet felhasználóit, hogy az információk számukra releváns módon személyre szabhatók legyenek. Új célközönség hozzáadásakor egy célközönségszabályt is felvesz, amely meghatározza a célközönség tagjait. Minden célközönség rendelkezik legalább egy célközönségszabállyal. A célközönségszabályokról bővebben a „Célközönségszabály felvétele, szerkesztése vagy törlése” című szakaszban olvashat.

Új célközönség felvételekor ki kell jelölni a célközönség tulajdonosát is. Olyan tulajdonost kell megadni, aki ismeri a célközönség létrehozásának célját, és elérhető a célközönséggel kapcsolatos problémák esetén. Ez a személy gyakran azonos a célközönség létrehozójával, de ez nem követelmény. A célközönség-tulajdonos kijelölése különösen akkor hasznos, ha a vállalat számos, különböző rendszergazdák által létrehozott célközönséggel rendelkezik.

Fontos: Új célközönség hozzáadásakor a tagok csak a célközönség összeállítása után tekinthetők meg.

Vissza a lap tetejére

Célközönség hozzáadása

Akkor vegyen fel célközönséget, ha a tartalmakat szűrve, csak a választott felhasználók számára szeretné megjeleníteni.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon kattintson az Új célközönség elemre.

 7. A Célközönség létrehozása lapon, a Tulajdonságok szakasz Név mezőjében adja meg az új célközönség nevét.

 8. A Leírás mezőben adja meg az új célközönség részletes leírását.

 9. A Tulajdonos mezőbe írja be annak a felhasználónak a nevét, aki az adott célközönség tulajdonosa és kezelője lesz. Kattintson a Névellenőrzés gombra, ha ellenőrizni szeretné, hogy helyesen írta-e be a nevet, vagy kattintson a Tallózás gombra egy fióknév megkereséséhez.

 10. Jelölje be a Minden szabálynak megfelelő vagy a Valamelyik szabálynak megfelelő választógombot a célközönség tagságának meghatározásához.

 11. Kattintson az OK gombra.

 12. A Célközönségszabály hozzáadása lapon hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Felhasználó tulajdonságain alapuló szabály hozzáadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Felhasználó választógombot.

   2. A Művelet szakaszban válassza a Felettesek elemet szervezeti hierarchián alapuló szabály létrehozásához, vagy a Csoporttagság elemet a csoport vagy terjesztési lista szerinti meghatározáshoz.

   3. Az Érték mezőben jelölje ki vagy írja be azt a felhasználót, amellyel tesztelni szeretné a szabályt.

    • Felettesek típusú szabály esetén válassza ki azt a személyt, aki a célközönségbe felvenni kívánt felhasználók felettese.

    • Csoporttagság típusú célközönség esetén válassza ki azt a csoportot vagy terjesztési listát, amelyet fel szeretne venni a célközönségszabályba.

  • Felhasználóiprofil-tulajdonságon alapuló szabály hozzáadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Tulajdonság választógombot, majd válasszon egy tulajdonságot a listából.

   2. A Művelet listában válasszon egy operátort a tulajdonsághoz. Bár az egyes tulajdonságokhoz elérhető operátorok készlete kissé eltérő, mindegyiknél elérhető az = és a tartalmazza operátor.

   3. Az Érték csoportban írja be azt az értéket, amelyet a tulajdonságnak a szabállyal való összevetésekor használni szeretne.

 13. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Célközönség szerkesztése

Módosíthatja a célközönség nevét, leírását és tulajdonosát, valamint azt is, hogy tagjainak az összes szabálynak eleget kell-e tenniük, vagy csak az egyiknek.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon mutasson a célközönségek listájában a szerkeszteni kívánt célközönség nevére, kattintson a megjelenő nyílra, majd a Szerkesztés parancsra.

 7. A Célközönség szerkesztése lapon az alábbi módosításokat hajthatja végre:

  • A Tulajdonságok szakaszban módosíthatja a célközönség nevét vagy leírását.

  • A Tulajdonos mezőbe beírhatja annak a felhasználónak a nevét, aki az adott célközönség tulajdonosa és kezelője lesz. Kattintson a Névellenőrzés gombra, ha ellenőrizni szeretné, hogy helyesen írta-e be a nevet, vagy kattintson a Tallózás gombra egy fióknév megkereséséhez.

  • Bejelölheti a Minden szabálynak megfelelő vagy a Valamelyik szabálynak megfelelő választógombot a célközönség tagságának meghatározásához.

 8. Az OK gombra kattintva alkalmazza a változtatásokat.

Vissza a lap tetejére

Célközönség törlése

Érdemes törölni azon célközönségeket, amelyek esetén már nincs üzleti igény a bennük lévő felhasználók és csoportok tartalommal való megcélzására.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon a célközönségek listájában jelölje ki a törölni kívánt célközönséget, majd kattintson a Törlés elemre.

 7. Az OK gombra kattintva erősítse meg a törlést.

Vissza a lap tetejére

Célközönségszabály felvétele, szerkesztése vagy törlése

Célközönség hozzáadásakor egy célközönségszabályt is létrehoz, amely meghatározza a célközönség tagjait. Minden célközönség rendelkezik legalább egy célközönségszabállyal, de bármikor módosíthatja a szabályokat. Az új vagy módosított célközönségszabályok csak a célközönség ismételt összeállításakor lépnek érvénybe az Office 365 címtárának soron következő szinkronizálásakor.

Minden célközönségszabály tartalmazza az alábbi elemeket:

 • Operandus – azonosítja azt a felhasználót vagy tulajdonságot, amelyet fel szeretne venni a szabályhoz futtatandó lekérdezésbe.

 • Művelet – meghatározza, hogy az értékhez hasonlított felhasználókat felveszi vagy kizárja a célközönségből.

 • Érték – a lekérdezés által használt összehasonlítási alap.

A több szabállyal rendelkező célközönségeket az alábbi logikák valamelyike határozza meg:

 • Minden szabálynak megfelelő: a felhasználóknak mindegyik szabálynak meg kell felelniük ahhoz, hogy a célközönség tagjai lehessenek. További szabályok hozzáadásával általában csökken a célközönség nagysága.

 • Valamelyik szabálynak megfelelő: az egyik szabálynak megfelelő felhasználók a célközönség tagjaivá válnak. További szabályok felvétele rendszerint növeli a célközönség méretét.

Vissza a lap tetejére

Célközönségszabály hozzáadása

Az alábbi esetekben tanácsos új célközönségszabályt felvenni:

 • Új érték megadása a Felhasználó operandushoz:    Tagság vagy beosztotti struktúra alapján céloz meg egy közönséget, és másik terjesztési listán található vagy másik felettes alá beosztott felhasználókat szeretne felvenni.

 • Új művelet megadása a Felhasználó operandushoz:    Jelenleg beosztotti struktúra alapján céloz meg egy közönséget, és terjesztésilista-tagság szerint szeretne célközönséget választani.

 • Új operandus megadása:    Tagság vagy beosztotti struktúra alapján céloz meg egy közönséget, és egy felhasználóiprofil-tulajdonság alapján szeretné bővíteni vagy szűkíteni a tagságot.

 • Új Tulajdonság operandus megadása:    Egy tulajdonság alapján céloz meg egy közönséget, és egy további tulajdonság alapján szeretné bővíteni vagy szűkíteni a tagságot.

Célközönségszabály hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon mutasson a konfigurálni kívánt célközönség nevére, és kattintson a megjelenő nyílra, majd a Tulajdonságok megtekintése elemre.

 7. A Célközönség tulajdonságainak megtekintése lap Célközönség-definíciós szabályok csoportjában kattintson a Szabály hozzáadása elemre.

 8. A Célközönségszabály hozzáadása lapon hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Felhasználón alapuló szabály hozzáadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Felhasználó választógombot.

   2. A Művelet szakaszban válassza a Felettesek elemet szervezeti hierarchián alapuló szabály létrehozásához, vagy a Csoporttagság elemet a csoport vagy terjesztési lista szerinti meghatározáshoz.

   3. Az Érték mezőben jelölje ki vagy írja be azt a felhasználót, amellyel tesztelni szeretné a szabályt.

    • A Felettesek szabályban válassza ki azt a személyt, aki a célközönségbe felvenni kívánt felhasználók felettese.

    • A Csoporttagság célközönséghez válassza ki azt a csoportot vagy terjesztési listát, amelyet fel szeretne venni a célközönségszabályba.

  • Felhasználóiprofil-tulajdonságon alapuló szabály hozzáadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Tulajdonság választógombot, majd válasszon egy tulajdonságot a listából.

   2. A Művelet listában válasszon egy operátort a tulajdonsághoz. Bár az egyes tulajdonságokhoz elérhető operátorok készlete kissé eltérő, mindegyiknél elérhető az = és a tartalmazza operátor.

   3. Az Érték csoportban írja be azt az értéket, amelyet a tulajdonságnak a szabállyal való összevetésekor használni szeretne.

 9. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Célközönségszabály szerkesztése

Az alábbi esetekben tanácsos célközönségszabályt szerkeszteni:

 • Operandus:    Ez a legkevésbé valószínű eset, mert szinte minden esetben célszerűbb új szabályt felvenni. Hasonló, de jobban megválogatott tagságú célközönség létrehozása érdekében azonban módosíthat egy beosztotti struktúrán vagy terjesztésilista-tagságon alapuló Felhasználó operandust egy felettesen, beosztáson vagy más tulajdonságon alapuló Tulajdonság operandusra.

 • Művelet:    Akkor módosíthatja a műveletet, ha a lista tényleges tagsága túl széles vagy túl szűk. A célközönség tagságának növeléséhez például az = (egyenlő) műveletet a Tartalmazza műveletre cserélheti.

 • Érték:    Akkor módosíthatja a célközönségszabály célértékét, ha a kiértékelt felhasználói operandus vagy tulajdonság megfelelő, de a tagság nagyobb vagy kisebb a tervezettnél, vagy a változó üzleti igények miatt felhasználókat vagy csoportokat kíván felvenni, illetve kizárni. Ha a tulajdonság többértékű, akkor egy vagy több további értéket is felvehet.

Megjegyzés: A célközönségszabályok módosításai csak az után lépnek érvénybe, hogy a rendszer a SharePoint Online szolgáltatásban előre definiált időköz leteltével újra összeállítja a célközönséget.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon mutasson a konfigurálni kívánt célközönségre, és kattintson a megjelenő nyílra, majd a Tulajdonságok megtekintése elemre.

 7. A Célközönség tulajdonságainak megtekintése lap Célközönség-definíciós szabályok csoportjában kattintson a szerkeszteni kívánt szabályra.

 8. A Célközönségszabály szerkesztése lapon hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Felhasználón alapuló célközönségtagság megadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Felhasználó választógombot.

   2. A Művelet szakaszban válassza a Felettesek elemet szervezeti hierarchián alapuló szabály létrehozásához, vagy a Csoporttagság elemet a csoport vagy terjesztési lista szerinti meghatározáshoz.

   3. Az Érték mezőben jelölje ki vagy írja be azt a felhasználót, amellyel tesztelni szeretné a szabályt.

    1. A Felettesek szabályban válassza ki azt a személyt, aki a célközönségbe felvenni kívánt felhasználók felettese.

    2. A Csoporttagság célközönséghez válassza ki azt a csoportot vagy terjesztési listát, amelyet fel szeretne venni a célközönségszabályba.

  • Felhasználóiprofil-tulajdonságon alapuló célközönségtagság megadásához:

   1. Az Operandus szakaszban jelölje be a Tulajdonság választógombot, majd válasszon egy tulajdonságot a listából.

   2. A Művelet listában válasszon egy operátort a tulajdonsághoz. Bár az egyes tulajdonságokhoz elérhető operátorok készlete kissé eltérő, mindegyiknél elérhető az = és a tartalmazza operátor.

   3. Az Érték csoportban írja be azt az értéket, amelyet a tulajdonságnak a szabállyal való összevetésekor használni szeretne.

 9. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Célközönségszabály törlése

Ha a tartalom megcélzásával kapcsolatos üzleti igény megváltozik, növelheti vagy csökkentheti a listák tagságát. Ha az adott célközönségnek az összes szabálynak eleget kell tennie, egy célközönségszabály törlésével bővítheti a tagságot. Ha a célközönségnek csak a szabályok egyikének kell megfelelnie, a célközönségszabályok törlése szűkíti a tagságot. Ha maga a célközönség vált feleslegessé, akkor ne a szabályokat, hanem a célközönséget törölje.

Megjegyzés:  Az összeállítás befejeződéséig a célközönségek között továbbra is szerepelni fognak a törölt szabályoknak megfelelő célközönségek.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

 6. A Célközönségek megtekintése lapon mutasson a konfigurálni kívánt célközönségre, és kattintson a megjelenő nyílra, majd a Tulajdonságok megtekintése elemre.

 7. A Célközönség tulajdonságainak megtekintése lap Célközönség-definíciós szabályok szakaszában kattintson a törölni kívánt szabályra.

 8. Kattintson a Célközönségszabály szerkesztése lap alján lévő Törlés gombra.

 9. Az OK gombra kattintva erősítse meg a törlést.

Vissza a lap tetejére

A célközönségek megtekintése

A szerkeszteni vagy törölni kívánt célközönség vagy célközönségszabály kiválasztásához megtekintheti a célközönségek listáját. Az itt ismertetett eljárással az összes célközönséget megjelenítheti.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a Felhasználói profilok elemet.

 5. A Személyek csoportban válassza a Célközönségek kezelése elemet.

  A SharePoint Online – Felügyeleti központ a kijelölt felhasználói profilok lapjával

 6. Ha egy adott célközönséget keres a listában, írja be a célközönség nevének első néhány betűjét A következővel kezdődő célközönségnevek keresése mezőbe, majd kattintson a Keresés gombra.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×