A SharePoint Designer 2010 újdonságai

A SharePoint Designer 2010 segítségével teljes, sok funkciót nyújtó, újrahasznosítható és folyamatközpontú alkalmazásokat készíthet a SharePoint platformra, és ezekkel az alkalmazásokkal a külső adatokat is integrálhatja. A SharePoint Designer 2010 lehetővé teszi összetett alkalmazások létrehozását olyan összetevők konfigurálásával vagy tervezésével, mint például az adatforrások, a listák, a tartalomtípusok, a nézetek, az űrlapok, a munkafolyamatok és a külső tartalomtípusok – mindehhez egyetlen sornyi kódot sem kell írnia. Ezenkívül a SharePoint Designer 2010 immár a SharePoint-megoldások minden lényeges összetevőjéhez biztosít eszközöket: „Nem kell elhagynia a SharePoint Designer alkalmazást a megoldás összeállításához.”

Tartalom

Újratervezett felhasználói felület

Fájl lap

Webhelyösszegző lap

Navigációs ablak

Tárlapok

Összegző lapok

Lista- és tartalomtípus-szerkesztők

Navigációs sáv

Menüszalag

Tartalom nagyítása

Minden fájl nézet

Munkafolyamatok

Újrafelhasználható munkafolyamatok

Munkafolyamatok exportálása

Társítási oszlopok

Munkafolyamatok társítása tartalomtípushoz

Webhely-munkafolyamatok

A SharePoint Server rendszerben található munkafolyamatok szerkesztése

Egyéni jóváhagyási folyamat tervezése

Megszemélyesítési lépések

Együttműködés a Visio alkalmazással

Munkafolyamatok képi ábrázolása

InfoPath-űrlapok

Részlépések és munkafolyamat-műveletek

Nézetek és űrlapok

Az XSLT-listanézet kijelző

Megosztott XSLT-sablonok: tisztább kód és jobb teljesítmény

Könnyebben visszavonható testreszabások az XSLT visszaállítása révén

Adatnézetek létrehozása a menüszalagról

Feltételes formázás alkalmazása a menüszalagról

Nézetstílusok megosztása és alkalmazása a menüszalagról

AJAX-támogatás a listanézetekben

Kapcsolódó elemek nézete

Egyéni műveletek

InfoPath-űrlapok

Külső tartalomtípusok és az Üzleti kapcsolatszolgáltatások

Külső tartalomtípusok

Külső tartalomtípusok létrehozása a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban

Külső listák

Külső listák a SharePoint Workspace alkalmazásban

Külső listák az Outlook alkalmazásban

Üzletiadat-oszlopok, munkafolyamatok és a Word

Annak szabályozása, hogy a felhasználók hol és hogyan használhatják a SharePoint Designer 2010 alkalmazást

A webalkalmazás és a webhelycsoport felügyeleti lapjai

A lapok testreszabása alapértelmezés szerint magasabb jogosultságot igényel

Új lapszerkesztési módszer: alapértelmezett és speciális üzemmód

Webhely lapjai

A lapok korábbi verziójának egyszerű visszaállítása

Egyszerűbb frissítés az újabb verziókra

Újratervezett felhasználói felület

A SharePoint Designer 2010 alkalmazás felhasználói felületét teljesen újratervezték annak érdekében, hogy „a SharePoint Designer is a SharePoint-stílushoz illeszkedjen”. Most már könnyen megtalálható a webhelyek vagy megoldások bármely összetevője – a listák és tartalomtípusok, a nézetek és űrlapok, a munkafolyamatok, adatforrások és külső adattípusok, a lapelrendezések és mesterlapok. Az is könnyedén látható, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz az összetevők – ha például egy lista Összegzés lapját tekinti meg, egyszerűen megtalálhatja az adott lista összes nézetét, űrlapját, munkafolyamatát, tartalomtípusát és egyéni műveletét.

Fájl lap

A SharePoint Designer 2010 indításakor megjelenő új Fájl lap megkönnyíti az első lépéseket. Innen megnyithatja a meglévő webhelyeket vagy létrehozhat újakat. Megnyithatja a legutóbb használt lapokat és webhelyeket is, valamint az aktuális webhelyhez új összetevőket, például listákat és munkafolyamatokat adhat.

Webhelyösszegző lap

Mindegyik webhelyhez tartozik egy összegző lap, amelyen módosíthatja a webhely beállításait, illetve kezelheti a webhely különböző jellemzőit. Az engedélyeket például most már közvetlenül a SharePoint Designer 2010 alkalmazásból kezelheti. Emellett, a többi összegző laphoz hasonlóan, a webhelyösszegző lapon is megjelennek a kapcsolódó összetevők – egyszerűen megtekintheti vagy megnyithatja például az aktuális webhely bármely alwebhelyét.

Navigációs ablak

A navigációs ablakból könnyebben megtalálhatja és megnyithatja a webhely bármely fontos összetevőjét, amelyet egy megoldás létrehozásakor használ. Akár listákkal és adattípusokkal dolgozik egy adatmodellezési feladat során, akár munkafolyamatokat tervez a megoldást „összeillesztő” logika létrehozásakor, a szükséges összetevőket megtalálja a navigációs ablakban.

Tárlapok

A tárlapok megkönnyítik a megoldások bármely lényeges összetevőjének megkeresését és szerkesztését. Ha a navigációs ablakban egy összetevőre kattint, megjelenik az aktuális webhely valamennyi összetevője az adott típusból – könnyedén megtekintheti például a webhelyen található összes munkafolyamatot vagy listát. A tárlapon egyszerűen kattintson a megfelelő összetevőre, ha szerkeszteni szeretné.

Összegző lapok

Az összegző lapokon az adott összetevőt alkotó összes elem áttekintését láthatja. Egy tartalomtípus összegző lapja például az adott tartalomtípushoz tartozó űrlapokat és munkafolyamatokat tartalmazza. Az összegző lapról szerkesztheti az adott összetevő beállításait – például a nevét vagy az engedélyeit –, illetve magát az összetevőt.

Lista- és tartalomtípus-szerkesztők

A SharePoint Designer 2010 alkalmazással a SharePoint-megoldások valamennyi lényeges összetevőjét szerkesztheti, beleértve a listákat és a tartalomtípusokat. A listák és a tartalomtípusok az adatok modellezésére használatosak, ezért általában a megoldás központi részét alkotják. A SharePoint Designer 2010 immár teljes képernyős szerkesztőt kínál mind a listákhoz, mind a tartalomtípusokhoz. A listák és tartalomtípusok oszlopait és beállításait egyetlen helyről szerkesztheti, anélkül hogy navigálnia kellene a lapok között, ahogy a böngészőben.

Navigációs sáv

Miközben egy webhely összetevői között navigál, a navigációs sáv segítségével könnyebben megállapíthatja, hogy hol jár éppen a webhelyen, illetve hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes összetevők. A navigációs sávon látható webhely-navigációs kijelző mindig mutatja, hogy hol tartózkodik a webhely-hierarchián belül. Rendelkezésre áll ezenkívül Előre és Vissza gomb, a Legutóbbi lapok legördülő menü, amely a közelmúltbeli navigációs előzményeket mutatja, valamint minden egyes csomóponthoz egy-egy külön legördülő menü, amelyben megtekinthetők bármely lap vagy összetevő gyermekei a hierarchiában.

Menüszalag

A menüszalagnak köszönhetően hatékonyabban és gyorsabban végezheti munkáját a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban, mivel azon mindig az adott feladathoz kapcsolódó fontos funkciók jelennek meg. Ha például egy adatnézettel dolgozik a lapszerkesztőben, a menüszalagon olyan környezetfüggő lapok jelennek meg, amelyek az adatnézetekkel végzett munkához szükséges eszközöket és beállításokat tartalmazzák: egyetlen kattintás csupán a feltételes formázás, a szűrés és rendezés, az oszlopok hozzáadása és eltávolítása, az aszinkron frissítés és a többi kapcsolódó művelet.

Tartalom nagyítása

A SharePoint-lapok általánosan használt alkotórészei a tartalomhelyőrzők, kijelzőzónák, vezérlőelemek és egyéb lapelemek. A SharePoint-lapokon végzett munka során gyakran van szükség arra, hogy egyetlen elemre, például a PlaceHolderMain helyőrzőre, egy kijelzőzónára vagy egy adatnézetre fókuszáljon. Most már kijelölheti ezen elemek bármelyikét, majd a menüszalagon a Tartalom nagyítása gombra kattinthat. A tartalom nagyítását követően Tervező nézetben és Kódnézetben is csak az az elem jelenik meg, amellyel dolgozni szeretne, így nem terelik el a figyelmét a lap egyéb részeihez tartozó vizuális elemek és kódrészek.

Minden fájl nézet

A SharePoint Designer 2010 új felhasználói felületének egyik elsődleges célja, hogy mindig előtérbe állítsa a SharePoint-megoldások összes fontos összetevőjét. Amennyiben a SharePoint Designer régebbi verzióiban a mappalistát használta, továbbra is hasonló módon kezelheti a webhely fájljait és mappáit a Minden fájl nézetben.

Vissza a lap tetejére

Munkafolyamatok

A SharePoint Designer 2010 fontos fejlesztéseket tartalmaz a munkafolyamatok területén. Ezeknek köszönhetően gyorsan tervezhet különféle munkafolyamatokat, amelyek az üzleti és emberi folyamatok széles körének leképezését teszik lehetővé. A számos új építőelem rugalmasabbá és hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat, valamint még összetettebb üzleti logikák és folyamatok modellezésére nyújt lehetőséget.

Újrafelhasználható munkafolyamatok

A SharePoint Designer 2010 segítségével könnyen újrahasznosítható munkafolyamatokat hozhat létre. Létrehozhat egy újrafelhasználható munkafolyamatot a webhelycsoport felső szintű webhelyén, és azt globálisan felhasználhatja – ez azt jelenti, hogy a munkafolyamat a webhelycsoport bármely listájához vagy tárához társítható. Létrehozhat újrafelhasználható munkafolyamatot a webhelycsoport bármelyik alwebhelyén is; ez a munkafolyamat az adott alwebhelyen használható fel újból.

Munkafolyamatok exportálása

Immár lehetőség van arra, hogy egy újrafelhasználható munkafolyamatot exportáljon az egyik webhelycsoportból, majd feltöltse egy másik webhelycsoportba, és ott aktiválja. A SharePoint Designer 2010 a munkafolyamatok exportálását megoldáscsomagként, azaz .wsp fájlként teszi lehetővé.

Társítási oszlopok

Ha az újrafelhasználható munkafolyamat bizonyos oszlopainak szerepelnie kell abban a listában vagy tárban, amelyhez a munkafolyamat társítva van, ezeket az oszlopokat hozzáadhatja társítási oszlopként. A társítási oszlopokat automatikusan felveszi a rendszer a megfelelő listába vagy tárba, ha egy munkafolyamatot az adott listához vagy tárhoz társítanak.

Munkafolyamatok társítása tartalomtípushoz

Amikor létrehoz egy újrafelhasználható munkafolyamatot, adott tartalomtípus szerint szűrheti azt. Ezt követően a böngészőben az újrafelhasználható munkafolyamatot társíthatja akár az adott tartalomtípushoz, akár bármely egyéb tartalomtípushoz, amely az adott tartalomtípustól örököl. Ha webhely-tartalomtípushoz társít egy munkafolyamatot, akkor a munkafolyamat minden listában és tárban elérhető lesz az adott tartalomtípusú elemek számára.

Webhely-munkafolyamatok

A webhely-munkafolyamatok felfoghatók általános webhelyszintű folyamatokként. A webhely-munkafolyamatok webhelyhez vannak társítva, nem listához, tárhoz vagy tartalomtípushoz. Így nem egy adott listaelemen futnak, szemben a legtöbb munkafolyamattal. A böngészőben a Webhelyműveletek menü Webhely munkafolyamatai parancsára kattintva indíthatja el a webhely-munkafolyamatokat, illetve tekintheti meg a már futó webhely-munkafolyamatok állapotát.

A SharePoint Server rendszerben található munkafolyamatok szerkesztése

A SharePoint Server három legnépszerűbb munkafolyamatát – a Jóváhagyás, a Visszajelzések összegyűjtése és az Aláírások összegyűjtése munkafolyamatot – teljes mértékben átalakították deklaratív munkafolyamatokká, ami azt jelenti, hogy azok immár korlátlanul testre szabhatóak a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban. Ezek a munkafolyamatok eseményvezéreltek, és a fontos eseményeik mindegyike ki van emelve a munkafolyamat-szerkesztőben mind a folyamatok egyes feladatainak szintjén, mind a teljes folyamat szintjén. Egyszerűen hozzáadhat például feltételeket és műveleteket, amelyek meghatározzák, mi történjen az egyes feladatok hozzárendelésekor, lejártakor és befejezésekor.

Egyéni jóváhagyási folyamat tervezése

A SharePoint Designer 2010 három új jóváhagyási műveletet tartalmaz: az Elem hozzárendelése jóváhagyásra, az Elem hozzárendelése visszajelzésre és az Általános feladat-végrehajtás műveletet. A SharePoint Server 2010 alkalmazás három „nagy” munkafolyamata – a Jóváhagyás, a Visszajelzések összegyűjtése és az Aláírások összegyűjtése – ezekből a műveletekből áll össze. A jóváhagyási műveletek hozzáférést biztosítanak a jóváhagyási folyamat összes fontos eseményéhez, ezzel megkönnyítve az olyan emberi munkafolyamatokat, amelyek során sokan dolgoznak közösen egy adott dokumentumon.

Megszemélyesítési lépések

A SharePoint Designer előző verziójában a munkafolyamatok mindig azt a felhasználót személyesítették meg, aki elindította őket, és ennek a személynek az engedélyeivel futottak. A SharePoint Designer 2010 alkalmazásban azonban már bizonyos megszemélyesítési lépésekkel elérhető, hogy a munkafolyamatok a szerzőjük megszemélyesítésével fussanak a kezdeményezőjük megszemélyesítése helyett. A megszemélyesítési lépések igen hasznosak az olyan jóváhagyási és közzétételi műveleteknél, melyek során a tartalmakat jóváhagyásra küldő és a tartalmakat jóváhagyó személyek eltérő jogosultsággal rendelkeznek.

Együttműködés a Visio alkalmazással

Tegyük fel, hogy a szervezetnél dolgozik egy üzleti elemző, aki a legjobban ért ahhoz a folyamathoz, amelyet a munkafolyamatnak modelleznie kell. A SharePoint Designer 2010 és a Visio Professional 2010 alkalmazással az üzleti elemző grafikusan felvázolhatja a munkafolyamatokat a Visio programban. A Visio Professional 2010 tartalmaz egy Microsoft SharePoint-munkafolyamat nevű sablont, amelyben megtalálhatók az összes munkafolyamat-feltétel és művelet alakzatai. A munkát kezdheti a Visio alkalmazásban, majd exportálhatja a SharePoint Designer alkalmazásba, vagy elindulhat a SharePoint Designer alkalmazásból, és exportálhat a Visio alkalmazásba, sőt akár több körben is végezheti a feladatot mindkét programban anélkül, hogy a munkafolyamat-beállítások elvesznének.

Munkafolyamatok képi ábrázolása

Bármely futó munkafolyamat állapotát egyszerűen megtekintheti a Munkafolyamat állapota lapon. A munkafolyamat képi megjelenítése esetén a rendszer automatikusan létrehozza a munkafolyamat Visio-diagramját, és megjeleníti egy Visio-kijelzőben a Munkafolyamat állapota lapon. A munkafolyamat képi megjelenítése „élő” nézetben mutatja, hogy az adott munkafolyamat éppen hol tart. A munkafolyamatok képi megjelenítéséhez telepítve kell lennie a Visio Professional 2010 alkalmazásnak a számítógépen, illetve a Visio grafikus szolgáltatásnak futnia kell a kiszolgálón.

InfoPath-űrlapok

Ha a kiszolgálón a SharePoint Server 2010 alkalmazás fut (nem önmagában a SharePoint Foundation 2010), az összes munkafolyamat-űrlap – a társítási űrlap, a kezdeményezési űrlap és a feladatűrlapok – InfoPath 2010 űrlap. Az InfoPath-űrlapok megjelenése és elrendezése könnyedén módosítható, valamint érvényességi szabályok is felvehetők rájuk. A munkafolyamat-űrlapok InfoPath 2010 alkalmazásban történő szerkesztéséhez egyszerűen kattintson az űrlapra, és az InfoPath közvetlenül megnyílik a SharePoint Designer 2010 alkalmazásból.

Részlépések és munkafolyamat-műveletek

A SharePoint Designer 2010 számos új építőelemet – például részlépéseket –, illetve új munkafolyamatokat tartalmaz. Ha például a munkafolyamat dokumentumtárhoz van társítva, vagy a Dokumentum tartalomtípus szerint van szűrve, megjelenik egy környezetfüggő műveletcsoport a Dokumentumkészlet kategóriában. A dokumentumkészlet a SharePoint Server 2010 új szolgáltatása, amely a dokumentumok adott csoportját egyetlen egységként kezeli, ezáltal a dokumentumkészlethez tartozó munkafolyamat-műveletek az összes elemre ismétlődnek. További új munkafolyamat-műveletek a karakterláncok és a dátumok kezelésére szolgáló segédprogram-műveletek; egy új relációs művelet, amely az Active Directoryból keresi ki az adott személy felettesét; valamint az új listaműveletek, melyeket a munkafolyamatok felhasználhatnak a listaelemek engedélyeinek beállítására.

Vissza a lap tetejére

Nézetek és űrlapok

A SharePoint ezen verziója jelentős új nézet- és űrlapfunkciókat kínál a listákhoz: az XSLT-listanézet kijelzőt és az InfoPath-űrlapokat. Ezek minden eddiginél nagyobb szabadságot biztosítanak Önnek abban, hogy kiválassza, hogyan kezelhetik az egyes személyek az adatokat a megoldás nézeteinek és űrlapjainak használatával.

Az XSLT-listanézet kijelző

A SharePoint 2010 termékekben immár mindegyik szabványos listanézet adatnézet – egész pontosan XSLT-listanézet kijelző (XLV). Ennek köszönhetően egyszerűen testre szabhatja bármelyik szabványos listanézetet a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban – elláthatja például feltételes formázással bármelyik listanézetet. Miután testre szabta a listanézetet a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban, továbbra is módosíthatja az adott nézetet a böngészőben megjelenő beállításokkal, például oszlopokat vehet fel vagy távolíthat el, illetve szűrhet és rendezhet. A XLV-fájlok teljes mértékben testre szabhatók mind a SharePoint Designer alkalmazásban, mind a böngészőben.

Megosztott XSLT-sablonok: tisztább kód és jobb teljesítmény

Az XSLT-listanézet kijelző (XLV) a kiszolgáló _layouts könyvtárában található megosztott XSLT-stíluslapokat használ. A kiszolgáló minden egyes szabványos listanézete ugyanazokat a megosztott XSLT-sablonokat használja. Az XLV egy sablont az egyes mezők (vagy oszlopok) formázására, egy sablont a sor formázására, egy harmadik sablont pedig a táblázat formázására használ. Az XLV-k megjelenésének testreszabásakor kizárólag a módosított sablonokhoz hoz létre felülíró XSL-sablonokat – ha például egy mezőt jelöl ki, csak az ahhoz tartozó megosztott sablont felülíró XSLT-fájlt hoz létre. Ily módon könnyebben dolgozhat az XLV-fájlokkal Kódnézetben, valamint jobb teljesítményt érhet el a lap böngészőben történő megjelenítésekor.

Könnyebben visszavonható testreszabások az XSLT visszaállítása révén

Amennyiben testre szab egy XSLT-listanézet kijelzőt, és később úgy dönt, hogy visszavonja a módosításokat, vagy olyan hibákra bukkan az XSL-fájlban, amelyeket nem tud kijavítani, bármikor visszaállíthatja az XLV-fájlt arra az állapotára, amelyben a változtatások előtt eredetileg megjelent. Ha visszaállítja a hozzá tartozó XSLT-fájlt, az XLV ismét a kiszolgálón található szabványos XSLT-sablonokat fogja használni. Választhat, hogy a teljes nézetet visszaállítja, vagy csak megadott XSLT-sablonokat, például az elemsablont.

Adatnézetek létrehozása a menüszalagról

Az adatnézet egy hatékony szolgáltatás, amellyel számos adatforrás adatait megtekintheti és szerkesztheti – például a SharePoint-listák adatait és a SharePoint szolgáltatáson kívülről származó adatokat. A menüszalagról könnyedén, mindössze néhány kattintással beszúrhatja a kívánt adatnézetet. Ezt követően részletesebben is testre szabhatja az adatnézetet a menüszalag Listanézet eszközei (XLV-fájlok esetén) vagy Adatmegjelenítő eszközök (az Adatűrlap kijelző esetén) eszközcsoportjában.

Feltételes formázás alkalmazása a menüszalagról

Feltételes formázással hatékonyabb adatnézeteket készíthet, hiszen kiemelheti a csapata számára létfontosságú adatokat. Immár közvetlenül a menüszalagról alkalmazhat feltételes formázási szabályokat az adatnézetekre.

Nézetstílusok megosztása és alkalmazása a menüszalagról

Egyszerűen megoszthatja a listanézetek (XLV-k) egyéni stílusait másokkal a webhelycsoportban, ha feltölti a stílusokat (XSL-fájlokat) a webhelycsoport felső szintű webhelyére. Ezt követően bárki, aki rendelkezik a szükséges jogosultsággal, egyetlen kattintással alkalmazhatja ezeket az egyéni stílusokat saját listanézetére a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban.

AJAX-támogatás a listanézetekben

Az adatnézetek számos, az adatokkal végzett munkát, például a lapozást, az oszlopfejléccel való szűrést és rendezést, illetve a közvetlen szerkesztést megkönnyítő szolgáltatást kínálnak. Immár bekapcsolhatja az aszinkron frissítést minden egyes nézethez, így mindezekhez a szolgáltatásokhoz már nem szükséges a teljes lapot frissíteni a böngészőben – elegendő az adatnézetet frissíteni. Megadhatja a nézetadatok automatikus frissítésének időközét, vagy hozzáadhat egy gombot az adatnézethez, amelyre kattintva a felhasználók manuálisan frissíthetik a nézetet.

Kapcsolódó elemek nézete

A SharePoint Designer 2010 megkönnyíti az olyan, irányítópult típusú lapok létrehozását, amelyek az adott elemhez kapcsolódó összes adatot jelenítik meg. Először keresési oszlopokkal szülő–gyermek kapcsolatot hoz létre két különböző lista adatai között – ezt követően a SharePoint 2010 termékekben a keresési oszlopok beállításaival biztosíthatja a hivatkozási integritást ezek között a listák között annak érdekében, hogy ne forduljanak elő szülőelem nélküli (árva) gyermekelemek. Ezután a SharePoint Designer 2010 menüszalagjáról könnyedén létrehozhatja a kapcsolódó elemek nézeteit, amelyek megjelenítik egy adott lista összes olyan gyermekelemét, amely egy másik lista megadott szülőeleméhez kapcsolódik.

Egyéni műveletek

A SharePoint Designer 2010 alkalmazással megkönnyítheti a felhasználók számára, hogy megtalálják a fontos műveleteket, amelyeket el kell végezniük egy elemen. Hozzáadhat például bármely lista elemmenüjéhez egy egyéni műveletet, hogy a felhasználók közvetlenül ebből a menüből indíthassák el a megfelelő munkamenetet. Felvehet egyéni műveleteket a lista űrlapjára és nézetlapjára a menüszalag gombjaként is. Az egyéni műveletek megkönnyítik a megoldások használatát azzal, hogy a minden környezetben a megfelelő műveleteket kínálják fel.

InfoPath-űrlapok

A SharePoint Server 2010 alkalmazásban a listák InfoPath-űrlapokat használhatnak az Új elem, Elem megtekintése és Elem szerkesztése űrlaphoz. Az InfoPath alkalmazással könnyedén megváltoztatható az űrlapok teljes elrendezése és megjelenése. Az InfoPath-űrlapokon további igen hasznos funkciók, például formázási és érvényességi szabályok is használhatók. Ezek az űrlapok ezenkívül nagyobb rugalmasságot is biztosítanak azzal, hogy minden listához társított tartalomtípus saját űrlapkészlettel rendelkezhet. Ha InfoPath-űrlapokat szeretne tervezni, az InfoPath 2010 alkalmazást közvetlenül a SharePoint Designer 2010 menüszalagjáról elindíthatja.

Vissza a lap tetejére

Külső tartalomtípusok és az Üzleti kapcsolatszolgáltatások

A SharePoint 2010 termékek és az Office 2010 új funkciókkal segítik a külső üzleti adatok és folyamatok szoros integrálását az Office és a SharePoint rendszerbe. Ezek a funkciók magukban foglalják a SharePoint platform funkcióit, szolgáltatásait és eszközeit. Az Üzleti kapcsolatszolgáltatások (BCS) segítségével kapcsolódhat a Microsoft SQL Server, a webszolgáltatások vagy a .NET-szerelvények külső adataihoz. A külső adatokhoz kapcsolódhat az ügyfélről vagy a kiszolgálóról, online és offline állapotban egyaránt, és létrehozhatja, beolvashatja, frissítheti és törölheti a külső adatforrások adatait.

Külső tartalomtípusok

A SharePoint előző verziójában üzletiadat-entitásokat használhatott, amelyek az üzleti adatkatalógusból elérhető külső üzleti adatok voltak. Entitás lehetett például a Vevő vagy a Megrendelés. Az entitások neve most már külső tartalomtípus (ECT). A SharePoint tartalomtípusaihoz különféle viselkedések, például munkafolyamatok vagy házirendek rendelhetők. Ehhez hasonlóan, a külső tartalomtípusokhoz is hozzárendelhetők viselkedések műveletekként. A művelet nem munkafolyamat vagy házirend: azt határozza meg, hogy a felhasználók létrehozhatják, beolvashatják, frissíthetik, törölhetik vagy kereshetik-e az adott külső tartalomtípus példányait. A tartalomtípusok és a külső tartalomtípusok közös jellemzője tehát, hogy nemcsak az adatok sémáját (a mezőket és a mezőtípusokat) határozzák meg, hanem az adatokhoz társított viselkedéseket vagy műveleteket is.

Külső tartalomtípusok létrehozása a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban

A SharePoint előző verziója nem támogatta az alkalmazásdefiníciók létrehozását az üzleti adatkatalógusban. A SharePoint Designer 2010 azonban már tartalmazza a külső adatokhoz való csatlakozást, a külső tartalomtípusok létrehozását és a kiszolgálón üzemelő üzleti adatkatalógusban való közzétételét, illetve a külső listák és az azokhoz szükséges összes űrlap létrehozását lehetővé tevő eszközöket. A SharePoint Designer 2010 alkalmazással egyetlen kódsor írása nélkül elérhetővé teheti a SharePoint szolgáltatásban az olyan üzletviteli rendszerek adatait, mint az SAP vagy a Siebel.

Külső listák

A külső listák a BCS-megoldások kulcsfontosságú építőelemei. A külső listák alapvetően ugyanúgy néznek ki és működnek, mint a SharePoint-listák, azonban külső adatforrásokból származó adatokat tartalmaznak. Megkönnyítik a külső adatok olvasását és írását azzal, hogy ehhez a SharePoint-listák megszokott környezetét kínálják. A külső listákat és űrlapjaikat közvetlenül a SharePoint Designer 2010 alkalmazásból hozhatja létre. A külső listák készítésekor a rendszer létrehozza a megfelelő listákat (az XSLT-listanézet kijelzővel) és űrlapokat (az XSLT-listaűrlap kijelzővel) is a böngésző számára, valamint ezeken kívül egy testre szabható Outlook 2010 űrlapot és egy InfoPath 2010 űrlapot. Az InfoPath-űrlap használható az alapértelmezett XSLT-nézetek és -űrlapok helyett a külső lista adatainak böngészőben való szerkesztésére, az Outlook-űrlap pedig a külső adatok Outlook 2010 alkalmazásban való megjelenítésére.

Külső listák a SharePoint Workspace alkalmazásban

Miután létrehozott egy külső listát, a kiszolgálói menüszalag Szinkronizálás: SharePoint Workspace gombjára kattintva közzéteheti a SharePoint Workspace 2010 alkalmazásban. A SharePoint Workspace alkalmazásban közvetlenül az ügyfélről tekintheti meg és szerkesztheti a külső adatokat, akár kapcsolódik a kiszolgálóra, akár offline állapotban van. Az Üzleti kapcsolatszolgáltatások az ügyfélszámítógépen telepített gyorsítótárazási és szinkronizálási mechanizmust tartalmaz, amely naprakészen és szinkronban tartja az adatokat a háttérrendszerrel. A SharePoint Workspace hibaelhárító és ütközésfeloldó szolgáltatást is biztosít. Ha egy külső listát a SharePoint Workspace alkalmazáshoz csatlakoztat, az adatok SharePoint Workspace alkalmazásban való megtekintéséhez és szerkesztéséhez szükséges InfoPath 2010 űrlapokat automatikusan létrehozza a rendszer.

Külső listák az Outlook alkalmazásban

A külső listákat az Outlook 2010 alkalmazáshoz is csatlakoztathatja. Amikor létrehoz egy külső tartalomtípust a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban, leképezheti egy natív Office-elemtípussá – például névjeggyé vagy feladattá – annak érdekében, hogy a külső adat ugyanúgy jelenjen meg és viselkedjen, mint az Outlook névjegyei vagy feladatai. Tegyük fel például, hogy a külső adatok a vevők listáját tartalmazzák, és ezeket szeretné megjeleníteni az Outlook alkalmazásban. Mivel a vevők adatai nagyban hasonlítanak az Outlook-névjegyekre, leképezheti ezt a külső tartalomtípust az Outlook névjegyelemeivé. Miután csatlakoztatta a külső listát az Outlook alkalmazáshoz, a külső adatokat közvetlenül az Outlook alkalmazásból hozhatja létre, frissítheti és törölheti, a natív Outlook-névjegyekhez hasonló módon.

Üzletiadat-oszlopok, munkafolyamatok és a Word

Miután létrehozott egy külső tartalomtípust, felvehet egy Üzleti adatok nevű oszlopot egy listára vagy egy tárba. Az Üzleti adatok oszlop egy külső tartalomtípushoz van társítva, és annak valamelyik mezőjét képviseli. Ha a dokumentumtár Word-dokumentumot használ sablonként, a sablont a Word alkalmazásban szerkesztheti kész modulok hozzáadásával: ezek a modulok az üzletiadat-oszlopokhoz kötött tartalomvezérlők. Amikor a felhasználók új dokumentumokat hoznak létre ennek a Word-sablonnak a használatával, a külső adatok tartalomvezérlőkön belül jelennek meg a dokumentumban. A tartalomvezérlők automatikusan biztosítják a külső adatok kiválasztását és működésbeli leképezését. A SharePoint Designer 2010 segítségével létrehozhat az adott dokumentumtárhoz társított munkafolyamatot, amely olvassa és írja a külső lista adatait. A SharePoint Designer alkalmazásban a fejlesztők kibővítették a szabványos munkafolyamatlista-műveleteket a külső adatok használata érdekében.

Vissza a lap tetejére

Annak szabályozása, hogy a felhasználók hol és hogyan használhatják a SharePoint Designer 2010 alkalmazást

Ha a szervezeténél Ön a SharePoint felügyeletét ellátó informatikai szakember, biztos lehet benne, hogy bármilyen széles körben telepíti is a SharePoint Designer 2010 alkalmazást, könnyedén szabályozhatja, hogy a szervezet dolgozói hol és hogyan használhatják azt. Ezenkívül érdemes azt is tudnia, hogy a SharePoint Designer 2010 új lapszerkesztő szolgáltatásában alapértelmezés szerint nincs szükség és nincs lehetőség sem a lapok testreszabására (vagyis a fájlrendszerbeli sablonra való hivatkozás megszüntetésére): enélkül is könnyedén összeállíthatók funkciógazdag lapok és irányítópultok.

A webalkalmazás és a webhelycsoport felügyeleti lapjai

A kiszolgálókat felügyelő rendszergazdák számára egy új lap áll rendelkezésre a Központi felügyelet webhelyen, amely kifejezetten a SharePoint Designer 2010 beállításainak konfigurálására szolgál. A webhelycsoportgazdák számára hasonló lap áll rendelkezésre a webhelycsoport felső szintű webhelyének Webhely beállításai részében. Minden egyes webalkalmazás és webhelycsoport esetén külön beállításokkal engedélyezheti a felhasználóknak a SharePoint Designer használatát, a weblapok testreszabását, a mesterlapok és lapelrendezések testreszabását, illetve a Minden fájl nézet használatát.

A lapok testreszabása alapértelmezés szerint magasabb jogosultságot igényel

A weblapok testreszabása (azaz a fájlrendszerbeli sablonra való hivatkozás megszüntetése) az előző verziónál magasabb jogosultságot igényel: alapértelmezés szerint csak a webhelycsoportgazdák szabhatják testre a lapokat, mesterlapokat és lapelrendezéseket, illetve használhatják a Minden fájl nézetet. Ez azt jelenti, hogy a navigációs ablakban a legtöbb felhasználónak nem jelenik meg a Mesterlapok, a Lapelrendezések és a Minden fájl csomópont. Ehelyett a felhasználók úgy állíthatnak össze megoldásokat, hogy a kijelzőlapokat a Webhely lapjai tárban hozzák létre és tárolják. Így könnyen megőrizheti a webalkalmazások vagy a webhelycsoport egységes emblémáit és elrendezését.

Új lapszerkesztési módszer: alapértelmezett és speciális üzemmód

A SharePoint Designer 2010 az összetevők, például adatnézetek, űrlapok és munkafolyamatok létrehozására és konfigurálásra helyezi a hangsúlyt, és kevésbé a HTML-szerkesztésre és más webtervezői feladatokra. Ily módon a kijelzőlapok szerkesztésének alapértelmezett módja egyszerűbb és természetesebb – tulajdonképpen nagyban hasonlít a wikilapok tartalommal való kitöltéséhez. A felhasználók adatnézeteket és űrlapokat szúrhatnak be, szöveget írhatnak be és egyéb tartalmat vehetnek fel a fő tartalomhelyőrzőben (PlaceHolderMain), de a lap többi része zárolva van. Ebben az üzemmódban a teljes egyéni tartalom egy rejtett kijelzőben helyezkedik el, ezért az alapértelmezett üzemmódban a lapok nem szabhatók testre (nem szüntethető meg a fájlrendszerbeli sablonra való hivatkozás). Ezzel szemben speciális üzemmódban a lap és annak bármely eleme teljes mértékben testre szabható. Mint már említettük, alapértelmezés szerint csak a webhelycsoportgazdák szerkeszthetik a weblapokat speciális módban.

Webhely lapjai

Az előző verzióban problémát okozhatott, hogy a felhasználók esetleg fájlokat menthettek a webhely gyökerébe, illetve módosíthatták a webhely mappaszerkezetét. A SharePoint Designer 2010 alkalmazásban a legtöbb felhasználó alapértelmezés szerint nem rendelkezik hozzáféréssel a webhely Minden fájl nézetéhez; ehelyett a webhely minden újonnan létrehozott lapja a Webhely lapjai dokumentumtárba kerül. A Webhely lapjai tár egyszerű és hatékony módot nyújt a felhasználói megoldásokhoz szükséges fájlok létrehozására és tárolására.

A lapok korábbi verziójának egyszerű visszaállítása

A Webhely lapjai tár verziószámozást alkalmaz, így ha a felhasználó véletlenül elront egy lapot, könnyen visszaállíthatja egy korábbi változatát. A SharePoint Designer 2010 alkalmazásban minden SharePoint-laphoz tartozik egy összegző lap, amelyen megtalálhatók az adott lap korábbi verziói. Az összegző lapon közvetlenül a menüszalagról visszaállítható bármelyik régebbi verzió.

Egyszerűbb frissítés az újabb verziókra

A testre szabott lapok bonyolíthatják a frissítési folyamatot. Az Office SharePoint Server 2007 alkalmazásra való frissítéskor például a testre szabott lapok nem vették át automatikusan az új kinézetet és stílust, és gyakran manuálisan kellett létrehozni a lap új verzióját a testre szabott elemek megjelenítése érdekében. A SharePoint Designer 2010 alkalmazás-összeállítási és testreszabási funkció feleslegessé teszik a weblapok manuális testreszabását (a fáljrendszerbeli sablonra való hivatkozás megszüntetését). Így akárhány számítógépen helyezi is üzembe a SharePoint Designer 2010 alkalmazást, biztos lehet benne, hogy a frissítéseket nem nehezítik meg a széles körben használt testre szabott lapok.

Vissza a lap tetejére

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×