A SharePoint 2007 áttelepítési lehetőségei

A Microsoft SharePoint Server-termékek (például a Microsoft SharePoint Server 2007) termékéletciklusának és terméktámogatásának végén frissítést vagy áttelepítést kell végeznie, mely időigényes folyamat lehet. Célszerű előre tájékozódnia a megszűnés dátumáról, hogy felkészülhessen a munkára.

Gyakori SharePoint-frissítési stratégiák

A SharePoint Server-környezetét többféle módon is frissítheti. Ha Microsoft Office SharePoint Server 2007-es farmmal rendelkezik, többek között az alábbi frissítési módszereket veheti igénybe:

 • Adatbázis-csatolás

 • Párhuzamos frissítés

 • Helybeni frissítés

 • Hibrid frissítés (helybeni frissítés leválasztott adatbázisokkal / különálló adatbázis-csatolás)

 • Hibrid SharePoint-környezetek (a helyszíni SharePoint összekapcsolása felhőszolgáltatásokkal)

 • Adatok manuális áthelyezése a webhelycsoportok és a tárak között

 • FastTrack-varázslós frissítés Office 365-re (SharePoint Online üzembe helyezési tanácsadó)

 • Office 365-ös SharePoint Online (SPO) áttelepítési API

A legjobb megoldás kiválasztása

A frissítés során stratégiai előnyként használhatja, hogy ismeri a farmja működését. A SharePoint-farm használatának módja sokat segíthet a legjobb megoldás meghatározásában.

Tipp : A Microsoft Office SharePoint Server 2007 rendelkezik egy fokozatos frissítési lehetőséggel is, melyet itt nem ismertetünk. Ha kíváncsi a konkrét lépéseket is tartalmazó frissítési témakörök listájára, tekintse át A SharePoint Server 2007 támogatásának megszűnése című témakört.

Ne felejtse el ellenőrizni a termékéletciklusát és a rendszerkövetelményeit annak a SharePoint-verziónak, amelyre frissíteni kíván. Ez amiatt lényeges, hogy tisztában legyen vele, mikor kell legközelebb frissítést végeznie (ha egy másik régi termékre vált, például a SharePoint Server 2010-re, akkor további frissítésekkel is terveznie kell, így fontos tudnia a termékéletciklus végét), és hogy meggyőződjön róla, hogy rendelkezik a termékhez szükséges hardverekkel.

Ha a SharePoint-webhelyek némelyikét vagy mindegyikét a felhőalapú Office 365 szolgáltatásba kívánja áttelepíteni, célszerű felvennie a könyvjelzői közé az Office 365 szolgáltatásleírását. A szolgáltatásleírásból megismerheti a SharePoint Online funkcióit, és hogy azok miként térhetnek el a helyszíni SharePoint Server funkcióitól. Frissítse a működő Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmokat. Ha a környezete tartalmaz nem működő webhelyeket, javítsa őket a frissítés előtt.

Megjegyzések a kockázatok kezeléséről

A „párhuzamos” és ahhoz hasonló módszerek fontos részei lehetnek a frissítési sémának. Párhuzamos frissítéskor fenntartja a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es farmját, de közben létrehozza a farm egy új példányát a szoftver következő verziójával (SharePoint Server 2010) egy új hardveren. Ez háromféleképpen segít:

 1. Helyet biztosít a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es adatbázisok biztonsági másolatának, ahol külön-külön frissítheti őket adatbázis-csatolás segítségével.

 2. Ha megállapítja, hogy csak kisszámú kritikus dokumentumtár és más adat van használatban a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es farmjában, választhatja az adatok manuális áthelyezését a Microsoft Office SharePoint Server 2007-ből a SharePoint Server 2010-be, vagy frissíthet csak bizonyos webhelyeket a következő verzióra (mely megkönnyítheti a munkáját).

 3. Minél kevesebb műveletet véget közvetlenül a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es kiszolgálófarmon, annál nagyobb biztonságban lesznek a farm adatai a frissítés során.

A „helybeni frissítés” és az ahhoz hasonló módszerek közvetlen hatással vannak a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es farmjára, így kevesebb lehetőséget nyújtanak arra, hogy a módszert feladja, és más megoldással próbálkozzon az eredeti környezetben. Amennyire csak lehet, építsen be biztonsági megoldásokat (például készítsen biztonsági másolatokat az eredeti környezetről, és teszteljen azokon). Ha például a Microsoft Office SharePoint Server 2007-es farmja virtuális, és duplikálva van biztonsági másolatok készítése és visszaállítása céljából, akkor mentse és állítsa vissza a legújabb adatbázisokat a frissítés előtt. Ha tudja, hogy szükség esetén visszaállíthatja az adatbázisok biztonsági másolatát, az nemcsak praktikus hibaelhárítási lépésként szolgál, de általános biztonságérzetet is adhat.

Tipp : Az ajánlott frissítési eljárásokról találhat dokumentációt a Microsoft Office SharePoint Server 2007-hez, a SharePoint Server 2010-hez, a SharePoint Server 2013-hoz és a SharePoint Server 2016-hoz. Kereshet olyan Microsoft-partnereket is, akik rendelkeznek a szükséges frissítési vagy Office 365-ös áttelepítési tapasztalattal.

A terv elkészítése

Ha frissítést kell végeznie, szüksége lesz egy tervre, és nem létezik olyan univerzális terv, amely minden esetre jó volna. A terve lehet például a következőhöz hasonlóan egyszerű: „SharePoint Online-t tartalmazó Office 365-előfizetés létrehozása, tartomány regisztrálása, és a felhasználók átirányítása, hogy a felhőbe mentsék a fájlokat”. De lehet ennél jóval bonyolultabb is. A döntés az Öné, és attól függően kell meghoznia, hogy milyen szükségletei vannak Önnek és a felhasználóinak.

Megjegyzés : Kockázatos olyan szoftverrel dolgozni, amelynek a termékéletciklusa véget ért. A támogatáson kívüli termékekhez nem készül több javítás a felfedezett hibák elhárítása érdekében. A terméktámogatás megszűnése azt is jelenti, hogy a felfedezett biztonsági kockázatokhoz sem készül biztonsági javítás. Kerülje el, hogy ilyen környezetet kelljen fenntartania!

Első lépés: A farmja megismerése

A frissítés során a döntéshozatal alapja az legyen, hogy milyen funkciót tölt be a farm a szervezetében. Milyen igényeket elégít ki? Mi a szerepe? A szervezetében működő összes farmnak eltérő szerepköre lehet. Egyes SharePoint-farmok kritikus fontosságúak lehetnek, míg más farmok egyszerűen csak biztonsági okokból működő fájlarchívumok. Vagy ha a farmja egyszerre több szerepkört tölt be, fontos lehet tudnia, hogy a szervezete mire használja az egyes webhelycsoportokat, webhelyeket és akár dokumentumtárakat, hogy milyen testreszabásaik vannak, és hogy azok mennyire fontosak. Az adatok ilyen szintű elemzése sok munkának tűnhet, de rengeteg időt és energiát spórolhat meg azzal, ha alaposan megismeri a tartományát a frissítés vagy áttelepítés előtt. Ha megismerte a rendszere összes alkotóelemét, és azonosította a legfontosabb elemeket, akkor azt is tudni fogna, hogy melyek hagyhatók hátra például azért, mert kinőtte őket a szervezet. Ez a tudás is sokat fog segíteni a tervezésben.

Mit mondanak a felhasználók, melyek a legfontosabbak a SharePoint Server-farmjában az alábbiak közül?

 • Beépített SharePoint-funkciók

 • Nagyméretű adattárház (például fájlarchívum)

 • Rendelkezésre állás

 • Nélkülözhetetlen appok, kijelzők vagy dokumentumok a farmban (kritikus fontosságú farm)

 • Teljesített megfelelőségi szabványok

 • Testreszabások

Ha futtat valamilyen létfontosságú szolgáltatást a SharePoint-farmjából, például egy nagyméretű katalógust a kulcsfontosságú ügyféladatokról, akkor az a „Nélkülözhetetlen appok” és a „Rendelkezésre állás” kategóriát egyaránt kielégíti, mert a szervezete tevékenységét jelentősen érintené, ha nem tudnák használni a SharePointot egy ideig. Ugyanígy a „Testreszabások” kategóriát is kielégítheti, mert a farm által nyújtott kritikus fontosságú szolgáltatások egyedi kódra és webhely-definíciókra épülhetnek, vagy egymással együttműködő testreszabások egy csoportjára.

Ha a SharePoint megfelelt a szervezete igényeinek a szoftver beépített funkcióinak testreszabása vagy kibővítése nélkül, és a frissítést és a felügyeleti teendőket a szokásos módon látta el, akkor lehet, hogy a „Beépített SharePoint-funkciók” kategóriába kell sorolnia a rendszert – ez akár azt is megmagyarázhatja, hogy miért használt a szervezete régebbi verziós SharePointot. Vagyis a szoftver már rendelkezett a szükséges funkciókkal, és nem kellett frissítenie egészen eddig, a Microsoft Office SharePoint Server 2007 termékéletciklusának végéig.

Amikor listát készít ezekről az elemekről, azzal egyben a frissítés kritériumait is elkészíti. Vagyis a frissítésnek, bármilyen módon is végezze el, ezeknek a minimális követelményeknek kell megfelelnie. Ily módon kizárhatja az olyan módszereket, amelyek nem képesek kielégíteni az aktuális igényeket.

Egy egyszerű mintaterv

Előfordulhat, hogy részletesebben is egyeztetnie kell a szervezete vezetésével és más rendszergazdákkal a SharePoint-frissítés megtervezéséhez. A SharePoint Server-rendszergazdák gyakran együttműködnek a Microsoft SQL Server-rendszergazdákkal, a hálózati és biztonsági csoportokkal és így tovább. Nagyszámú érdekelt szereplő esetén elképzelhető, hogy meg kell egyeznie másokkal a választott frissítési vagy áttelepítési tervről, illetve hogy másokhoz kell igazítania a tervét. Ha például áttelepíti az adatokat, hogy a vállalata az Office 365-ös SharePoint Online szolgáltatást használja, valószínűleg finomhangolni kell a teljesítményt és tesztelni kell a megoldást a szervezete helyi hálózatán belül. A vonatkozó technikai csapatokat előre tájékoztatnia kell a teendőikről.

Az itt szereplő egyszerű minta először a SharePoint-rendszergazda javaslatát mutatja be, majd azt a tervet, amellyel kapcsolatban az összes érdekelt félnek sikerült megegyeznie. Az áttekinthetőség érdekében dokumentálja a megegyezéseket és a döntéseket.

A tervezés a kiszolgálófarm tüzetes áttekintése után kezdődik, és megpróbálja azonosítani a kiszolgálófarm szerepkörét, a kritikus részleteket, illetve más olyan fontos tudnivalókat, amelyekkel leszűkíthető a frissítési módszerek köre. Ezután a SharePoint-rendszergazda készít egy frissítési javaslatot, az érdekelt felek pedig megegyeznek a műveleti tervben.

A „legfontosabb” lista:

Rendelkezésre állás, beépített SharePoint-funkciók és megfelelőségi szabványok.

 • Az adatok túlnyomó többsége három webhelycsoportban található, melyekhez tartozik egy olyan Értekezlet-munkaterület, amelyet egy rendkívül fontos fejlesztőcsoport használ világszerte különböző időzónákból.

 • Emellett tizenhét további széles körben használt webhelyet tartalmaz a rendszer.

 • Két dokumentumtár (Értekezlet- munkaterület és Dokumentumok, a legfelsőbb szintű webhelycsoportban) a legnagyobb (egyenként több mint 8000 dokumentumot tartalmaznak). A szervezet nagyszámú archivált dokumentummal és listával rendelkezik, melyekhez számolótáblák is vannak csatolva.

 • Tizennégy olyan listabeli tárhely létezik, amelyek bizalmas adatokat tartalmaznak, és ezeknek muszáj fenntartaniuk a megfelelőségi szabványokat.

 • Bárhova is kerüljenek az adatok, muszáj továbbra is rendelkezésre állnia a visszatartásnak és az adatfeltárásnak.

 • Az adatok egy részének információbiztonsági szabályok miatt muszáj a helyszínen maradniuk.

Frissítési és áttelepítési lehetőségek:

Igen

Nem

Adatbázis frissítése adatbázis-csatolással

Helybeni frissítés

Kiszolgálófarmok párhuzamos frissítése

Hibrid frissítés

Az Office 365-ös SPO áttelepítési API-jának használata (a személyes webhelyek adataihoz)

Hibrid SharePoint-környezet (nem szükséges még)

Kritikus fontosságú adatok manuális áttelepítése a SharePoint Online-ba

FastTrack-varázslós frissítés az Office 365-re

Javasolt terv:

Helyszíni frissítés, SharePoint-verziók párhuzamosan, némelyik virtualizálva, hogy frissíthessük az adatbázisokat először. Váltás a SharePoint 2007-ről a SharePoint 2010-re. A rendszergazdák és a fejlesztők tesztelik az elkészült farmot. A felhasználók tesztelik az elkészült farmot. Kritikus hibák javítása ezen időszak alatt. Ismételten párhuzamos frissítés, a SharePoint 2010-es adatbázisok frissítése SharePoint 2013-ra. Tesztelés. Felhasználói tesztfázis. Kritikus hibák javítása ezen időszak alatt.

 • Annak megfontolása, hogy az összevont kereséses hibrid környezet SPO-val megfelel-e az elvárásoknak.

 • Annak megfontolása, hogy a FastTrack támogatás hasznos-a SharePoint Online-ra való frissítéshez.

 • Annak meghatározása, hogy van-e olyan webhelycsoport, amely áthelyezhető egy Office 365-előfizetésbe. (Az Office 365 számos megfelelőségi szabály követelményeit kielégíti. Az Office 365 rendelkezik adatfeltárási funkcióval, és képes visszatartásra a Megfelelőségi központon keresztül.)

Máskülönben a következő alkalommal párhuzamos frissítés a SharePoint Server 2016-ra.

Megjegyzés : A frissítés rendszergazdák általi megtervezése és a frissítés tényleges végrehajtása között az érdekelt felek egyeztetnek a frissítés körülményeiről. Előfordulhat például, hogy gazdasági okokból a rendszergazdáknak módosítaniuk kell a tervüket. Bármi is legyen a végső döntés, dokumentálja, hogy milyen tervben egyeztek meg. Ez a következőhöz hasonlóan nézhet ki:

Műveleti terv:

Egy helyszíni virtuális környezetben alapértelmezett SharePoint Server 2010-es és SharePoint 2013-as rendszert építünk. A SharePoint Server 2016 új hardverre kerül, mely megfelel a 2016-os termék rendszerkövetelményeinek. A SharePoint 2007-es adatbázisok frissítéséhez adatbázis-csatolást végzünk a verziók között, egészen a SharePoint Server 2016-ig. A legfontosabb testreszabásokat újból létrehozzuk és teszteljük a SharePoint Server 2016-os környezetben, ha a natív funkciók nem felelnek meg eleve az elvárásainknak. Ha sikerrel járunk, végeredményként lesz egy helyszíni farmunk új hardveren, frissített adatbázisokkal, és kevesebb testreszabással. A frissített tartalom-adatbázisokat új webhelycsoportokhoz csatoljuk a SharePoint Server 2013-ban, tesztelést végzünk, felhasználói próbaidőszakot tartunk, majd DNS-átállással üzembe helyezzük az új SharePoint Server 2016-os munkakörnyezetet.

 • Jelenleg nem fogjuk igénybe venni a SharePoint Server 2016 és a SharePoint Online közötti hibrid összevonási szolgáltatásokat.

 • A webhelyeinknek körülbelül 35%-a alakítható át új SPO-webhelyekké egyéni tartománynévvel, illetve OneDrive Vállalati verziós tárak is lehetnek ezekből. További lehetőségeket is igyekszünk felderíteni a webhelyek átalakítására, illetve az új webhelyek SPO-ba való átirányítására.

 • Az áttelepítés bizonyos részei manuálisak lesznek, ilyen például a OneDrive Vállalati verziós személyes webhelyek áthelyezése, míg más részeihez az áttelepítési API-t használjuk.

A terv részeként részletesebb lépéseket és konkrét frissítési utasításokat is ki kell dolgozni. A MOSS 2007-es számítógép maradjon használatban, és a virtuális környezeteket is fontos megtartani annak érdekében, hogy összehasonlításokat tudjunk végezni; a frissítés azonban befejezettnek tekinthető, amikor a felhasználókat átirányítjuk a SharePoint Server 2016-ba.

A frissítési módszer meghatározásának egyik legfontosabb tényezője a frissítés összköltsége és időköltsége (erről bővebb információkat a SharePoint-áttelepítés ütemtervét ismertető cikk tartalmaz). Az előre tervezés azonban sokat fog segíteni abban, hogy a megfelelő döntéseket meghozva az eredmény sikeres és a várakozásoknak megfelelő legyen.

Kapcsolódó hivatkozások

A Microsoft termékéletciklusokkal kapcsolatos irányelvei

A frissítéshez vagy áttelepítéshez segítséget nyújtó Microsoft-partnerek keresése

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×